forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk |
mat |
 helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Hvem forestiller statuen?
Overlevende fra Atlantis eller syndefloden?
Her på våre mysteriesider er vi ikke redde for å gi oss i kast med teorier som får tradisjonelle arkeologer til å fnyse i forakt. Når det gjelder Påskeøya så kan det være viktig at vi finner svar på mysteriene, og nyere forskning har vist at man ikke behøver å være redd for å tenke utradisjonelt!
Så: Hvem var de første beboerne på Påskeøya? En legende sier de kom fra et land langt unna, at de var overlevende fra en gigantisk katastrofe. Kan de ha vært overlevende fra det mytiske landet Atlantis - eller kanskje syndefloden?

Det er lite som tyder på at de første beboerne på Påskeøya var polynesiere, selv om de fleste arkeologer hevder dette. Å bygge statuer, murer og bygninger i stein har lite med polynesisk tradisjon å gjøre - og statuenes fjes har det som kalles nordiske trekk. Det er klart at polynesierne hadde funnet veien til øya, det vise jo både DNA, språk og kulturen man har rester av i dag, men de var nok kanskje heller de siste ankomne til den isolert øya - det vil si: De siste før de europeiske oppdagelsesreisende kom og fikk se store statuer og høye, lyshudete mennesker i tillegg til rødhudete og brune. En legende sier at de første beboerne på Påskeøya var lyshudete mennesker på to og en halv meters høyde som kom fra et kontinent langt unna, enda lenger unna enn Sør-Amerika! De var overlevende etter en stor katastrofe.
Noahs ark funnet? Klikk for ekstern aryikkel.
Noahs ark?
Syndefloden
Før vi går nærmere inn på lyshudete kjemper og hvor de kommer fra så får vi undersøke om det har funnet sted katastrofer som har lagt land og sivilisasjoner under vann. Den mest kjente historien for oss i Norge er syndefloden, så vi får se på den først. Det står i Bibelen at det regnet i 40 dager og netter, at vannet steg, at Noah bygget arken og tok om bord sin nærmeste familie pluss to dyr av hvert slag og drev av gårde på et stigende hav som etter hvert dekket
Ziggurat, Ur
hele kloden. Tilslutt sank vannet igjen, og Noah kunne klatre ut på fjelltoppen Ararat. Ararat eksisterer: Det er et 5166 meter høyt fjell som ligger i Tyrkia nær grensen til Iran. Selv om de er de som hevder at arken har blitt funnet (klikk på bildet) så sier dagens arkeologer at de ikke har funnet spor etter syndefloden fra Bibelen. Noen havforskere og geofysikere mener derimot at det var en stor flom i Svarthavsområdet for sånn rundt 7.600 år siden da isen under den siste istid smeltet.
Arkeologene har ikke bevis for at vi har hatt en verdensomspennende flom, og dessverre så er det slik at spørsmålet fortsatt preges av kampen mellom kreasjonister og evolusjonister - de som mener at Gud skapte menneskene slik Bibelen forteller og de som sier at vi har utviklet oss fra aper (for å si det enkelt). Det har blitt funnet sjøskjell på så godt som alle fjelltoppene i verden, noe kreasjonistene tar som bevis for at vi har hatt en verdensomspennende flod, mens evolusjonistene sier at dette skyldes at land har hevet og senket seg gjennom millioner av år. Planeten vår er dekket av lag på lag av sedimentert stein, ofte forvitret stein som kan ha blitt forflyttet av vann. Lagene inneholder også mengder av fossiler, forsteinete rester etter dyr og planter. Kreasjonistene sier at dette er bevis for en flod, mens evolusjonistene sier at dette laget har bygget seg opp over en lang periode. Og så har vi altså legender og eldgamle skrifter verden over som forteller om en gigantisk flod som druknet flesteparten av menneskene. Noen mener at dette er bevarte minner om en traumatisk opplevelse først fortalt av de som overlevde, mens andre sier at dette kun er mytologi og fantasi.
    De første arkeologene som gravde den forhistoriske byen Ur i det som nå er Irak, det tidligere Mesopotamia, mente at de hadde funnet bevis for at syndefloden hadde funnet sted omtrent 3000 år før Kristus: De fant et tre meter tykt slamlag langt som de mente ikke kunne være sedimenter fra elvene som omga byen, noe dagens arkeologer derimot sier.
 
  Ur var sumerrikets store by, og det er blitt funnet mange leirtavler, deres form for bøker, som forteller nettopp om en stor flom. Kong Asurbanipal som levde 668 - 626 før Kristus, samlet tusenvis av steintavler og han skriver: - Jeg studere inskripsjoner på steintavler fra før floden, de er dunkle, vage og forvirrende.
Historien om floden i sumerriket er nesten helt identisk med fortellingen om syndefloden i Bibelen og mange forskere mener at den kristne bibelen fikk sin fortelling som en etterleving fra sumerne. Ja, det er de som mener at Nimrod fra Bibelen er den samme karen som Gilgamesh i sumernes kongesagaer og legender og at han/de faktisk har levd (man mener jo man har funnet Nimrods palass). Begge var svært høye mennesker, kjemper, og de stammet begge fra Noas sønnesønn Ham. Kjemper igjen? Nei, la oss skynde oss tilbake til flommer og andre katastrofer!
Thor Heyerdahl: Storflommen
Det finnes hundrevis av fortellinger om en verdensomspennende flomkatastrofe, noe Thor Heyerdahl også forsket på:
   - Storflomhistorien er en sammenhengende rød tråd helt fra eldgamle tider. Når man drar over til Amerika, finner du den samme historien hos oldtidsfolkene der, om en storflom blant de siviliserte oldtidsnasjonene fra Aztekernes imperium i nord - helt ned til Inka-imperiet. Alle hadde slike historier om denne store flommen, sa Thor Heyerdahl i en samtale med predikanten Aril Edvardsen på Tenerife i 1998.
   Han sa at han kunne følge historien om storflommen helt fra Andesfjellene og over Stillehavet til de polynesiske øyene, og at den fant sted omtrent 3000 år før Kristus.
Heyerdahl viser til at forskerne har oppdaget at det første El Ninõ-året var ca. 3000 år før Kristus og at det er når denne havstrømmen utenfor Peru trår til at vi har store meteorologisk katastrofer.
   - Derfor har noe skjedd, noe stort har skjedd, som har forandret vannstrømmene. El Ninõ strømmen fantes aldri utenfor kysten av
Peru før etter år 3000 før Kristus, forklarer Heyerdahl.
Dysse fra Irland. Klikk for ekstern arikkel.
Dysse i Irland
   Nyere forsking viser at Heyerdahl har rett i at noe må ha skjedd for litt over 3000 år før Kristus. Geologiske, biologiske og arkeologiske undersøkelser viser at verden omtrent har fått et klimatisk sjokk, med nedkjøling, stormer og oversvømmelser. Man mener at det da også startet en markant aktivitet med menneskelig arbeid i stein, man laget megalittiske monumenter som solsirkler, pyramider, bautaer, dysser og store murer.
   Thor Heyerdahl påpekte at det etter den store flommen kom det til nye sivilisasjoner, som dukket opp neste fiks-Thor Heyerdahl. Klikk for ekstern artikkel!ferdig med en avansert teknologi og store astronomiske kunnskaper. Så spørsmålet er hva som har skjedd, for vanligvis tar det hundrevis-tusener av år å bygge opp slike sivilisasjoner som det man nå så i Egypt, Mellom-Amerika og andre steder. Har hadde man plutselig avanserte sivilisasjoner, og det rare var også at de ikke utviklet seg videre, men forfalt totalt ganske raskt!
Også i Andesfjellene
I Bolivia i Sør-Amerika, ved Titicacasjøen som går inn i Peru, ligger
Heller ved Tiwanaku
Heller ved Tiwanaku
ruinbyen Tiwanaku (Tiahuanaco). Titicacasjøen er 190 kilometer lang, 80 kilometer bred og ligger 3812 meter over havflaten - den innsjøen i verden som ligger høyest. Utrolig nok er sjøen salt, og det er saltvannsdyr som sjøhester i den! Det er også godt med fossiler av sjøskjell langs strendene, samt forkalkede rester av sjøplanter. Ruinbyen ved sørøstsiden av innsjøen, og området rundt er dekket av forhistoriske menneskelagde terrasser hvor man har dyrket mais. Det mystiske med dette er at mais ikke kan gro så høyt over havet. Et annet mysterium er at Tiwanaku, som ligger et stykke unna Titicacasjøen, og mer enn 300 kilometer fra havet ser ut til å ha vært en havneby. Her kan du se restene etter fem forskjellige landingsplasser for farkoster, med brygger, moloer og kanaler som går innover i landet. En brygge skal ha vært så stor at det kunne ta mer enn hundre
Steiner med hull ved Tiwanaku. Klikk for ekstern artikkel!
Steiner med hull.
skip. Beregnet for skip på Titicacasjøen? Det mener arkeologene, men problemet er at bryggene peker vekk finnes fra sjøen! Og at fortøyningsringene du finner på bryggerestene er så store at de kun kan ha vært brukt for skip av havgående størrelse. Området med ruiner har også enormt store menneskelagde steinheller som ser ut som om de har blitt kastet rundt av ett eller annet med uvirkelig kraft, og de fleste ruinene var dekket med et to meter lag tykt leire.
   Det virker som om ruinbyen, den gang den sto og var en havneby, først var blitt skylt over
Viracocha/Kon-Tiki - klikk for vår artikkel!
Viracocha
eller dekket av havvann og at hele fjellkjeden så var blitt skjøvet opp nesten fire tusen meter. Det betyr i så fall at ruinene er mange tusen år eldre enn det en tradisjonell arkeolog tør å tenke på!
   Det var forresten her Thor Heyerdahl fant statuen er modellen til Kon-Tiki fjeset i flåtens seil. Kon-Tiki, eller Viracocha som han også ble kalt, var ifølge statuer og legender en skjegget, lyshudet og høy kar som kom fra et annet land og som så forsvant vestover - etter sigende ut over havet. Til Påskeøya?
Mega-tsunamier
Skal vi prøve å styre litt unna kampen
Har isen smeltet før? Klikk for ekstern artikkel!
Smeltet før?
mellom kreasjonister og evolusjonister, samt tradisjonelle arkeologer som ikke er villig til å se på nyere forsking som stiller spørsmål om vår tidligste forhistorie kan være annerledes enn det vi har lært på skolen, så kan vi jo lure på om det skjedde noe mer dramatisk enn sakte stigende havnivå da isen smeltet under den siste istid. Nyere forskning viser at isen nok har smeltet langt raskere enn det man tidligere har trodd. Undersøkelser av isprøver tatt fra høye fjell verden over samt Grønland og Antarktis viser at klimaendringene i fortiden har vært store og har kommet brått, som da siste istid for omtrent 10.000 år
siden tok slutt.
Såkalt "bellstone" på Hawaii. Klikk for ekstern artikkel!
Bellstone Hawaii
   Så noen forskere spør nå om denne brå issmeltingen ikke bare medførte en stiging av havnivået, men også katastrofale mega-tsunamier som feiet over kloden vår. Dette vil i så fall kunne forklare alle de kjempemessige steinene man finner på steder hvor man ikke har hatt is som kan ha flyttet dem dit, havsplanter og andre saltvanns-livsformer hvor man aldri har hatt noen istid, samt de sammenpakkete restene av dyr, fugler, fisker, trær og planter man finner i huler og fjellsprekker mange steder i verden.
Drumlins - klikk for ekstern artikkel!
Drumlins
Ingen istider?
Det er jo de forskerne som faktisk hevder at vi ikke har hatt istider i relativt nyere tid, kanskje aldri. At det heller har vært landmassene som har beveget seg mer enn tidligere antatt, slik at det som har vært ekvator i en periode kan bli nordpolen i neste.
   Forskerne hevder at såkalte drumlins, bølgeformet landskap som det finner mye av i for eksempel Irland, ble skapt av is som beveget seg - og tar dette som bevis for at man har hatt en istid her. Problemet er at is som glir ikke skaper et bølgeformet mønster av underlaget - det blir gjerne flatt! Dessuten viser bølgemønstrene mange steder at isen må ha glidd oppover i landskapet - en egenskap is heller ikke har.
Mammut baby - klikk for ekstern artikkel!
Mammut baby
   Noen forskere lurer på om det i stedet har foregått voldsomme og raske nedkjølinger forårsaket av katastrofer vi ikke har nok kunnskap om. Underkjølt tsunami er et begrep som dukker opp - og man henviser til de mange mammutene man har funnet stående med gress og annen føde i munnen og magen. Dette ville ikke ha vært tilfelle hvis det hadde foregått en langsom temperaturforandring, den som ifølge aksepterte teorier skapte tundraer og isbreer. Det er som om de var blitt frosset ned lynraskt, og man har regnet ut at det vil ha krevd en temperatur på minus 100 grader Celcius!
Fra filmen The Day After Tomorrow. Klikk for ekstern artikkel!
"The Day After Tomorrow" -tsunami
Sicilia og Storegga
Det kan ha vært andre forhold enn issmelting som eventuelt har framskaffet gigantiske tsunamier i forhistorisk tid. Det vanlige er jo at jordskjelv under havflaten skaper tsunamier, slik vi kjenner det fra nyere tid, men man mener å ha bevis for at gigantiske tsunamier har blitt dannet på andre måter i tidligere tider. Et vulkanutbrudd på Mt. Etna på Sicilia for 8000 år siden skal ha laget et enormt "lavaskred" som rushet ned i havet med en fart på over 300 kilometer i timer. Dette medførte en tsunami på høyde som et ti-etasjes hus som i løpet av kort feiet inn over Middelhavslandene med en fart på opp til 700 kilometer i timen!
   En tilsvarende tsunami hadde vi også i Norge på samme tiden, Storeggaraset. Det var steinmateriale som den siste istiden hadde
Storegga_tsunami.Klikk for ekstern artikkel!
Storegga-tsunami
bygget opp under havet på kanten av Norskerenna nordvest for Mørekysten som raste ut i over 200 kilometers lenge og frambrakte en enorm tsunami som skal ha blitt opp til 40-50 meter høy i de norske fjordene! Ja, det skal ha vært denne tsunamien som skapte den engelske kanalen og gjorde England til en øy - tidligere hadde det vært landfast over til Frankrike, Belgia og Nederland!
Kometer
Når noe plasker ned i vann dannes det bølger, og det gjelder også
Tenkt komet-treff. Klikk for ekstern artikkel!
Tenkt komet-treff
kometer. Den amerikanske arkeologen Bruce Masse mener at det var en gigantisk komet som landet i det indiske havet for mange tusen år siden og nærmest utryddet alt liv på planeten vår. Det var en komet bestående av is og stein som plasket i havet utenfor Madagaskar og sendte av gårde en 200 meter høy tsunami og spydde overopphetet vanndamp og partikler opp i atmosfæren - noe som blant annet skapte superorkaner som herjet jorden rundt. Kloden var mørkelagt i en uke
Syndeflodlegende i Hawaii. Klikk for ekstern artikkel!
og opp til 80 prosent av verdensbefolkning strøk med. Arkeologen bruker overleverte beskrivelser fra forhistoriske tider, blant annet hellerissinger og legender på Hawaii, som bakgrunnsmateriale for sin teori og mener å ha fått bevis for at den holder stikk gjennom karbondateringer.
   Forskere ved universitetet i Oregon har også kommet fra til at det kan ha vært en komet som startet en 1000 år lang kuldeperiode som nærmest utslettet både dyr og mennesker i Nord-Amerika for nærmere 13.000 år siden.
Besøk av en annen planet
Det finnes i dag overraskende mange som tror at mayaenes dato for menneskehetens slutt, 21 desember
2012, skyldes at en annen planet vil treffe oss: Planet X, som er omtalt av Zecharia Sitchin (som døde i 2010) og andre. Her er det ganske mye sammenblanding.
Kjempen Gilgamesh.
Gilgamesh
   Sitchin hadde studert de mange forhistoriske steintavlene som er funnet i det gamle sumer-riket i Mesopotamia og mente at sumerne hadde kunnskap om en planet som passerer igjennom vårt solsystem hvert 3600 år: Planet X, som sumerne selv kalte Nibiru. Han mener at tavlene forteller at det bodde/bor avanserte folk på Nibiru og at en ekspedisjon fra vandreplaneten kom seg over til jorden. At de faktisk skapte mennesker av laverestående homo-varianter gjennom genetiske eksperimenter for å kunne bruke oss som arbeidere. Nibiru-ekspedisjonen var her på kloden for å skaffe det gullstøvet de trengte for å redde den ødelagte atmosfæren på sin egen planet. De ble kalt guder, og det gikk også slik at noen av dem fikk avkom med de kvinnelige menneskene de hadde skapt: Anunnaki. Kjempen Gilgamesh som tidligere nevnt var et slikt resultat. Sitchin hadde ikke noe forhold til mayaens dato - og ifølge hans beregninger er det fortsatt lenge
Piri Reis kart
før Nibiru kommer inn i vårt solsystem. Forskere flest har svært liten tro på Sitchins tolkinger.
Tippet kloden?
Det finnes eldgamle kart, som Piri Reis kart og Oronce Finé kartet, som tilsynelatende viser sydpolen uten is. Charles Hapgood het en amerikansk professor som i 1958 lanserte teorien om at jordas akse har skiftet posisjon flere ganger - at jordskorpen har glidd utenpå den flytende mantelen, og at
sydpolen en gang i fjern fortid har ligget i varmere område. Han mente at vi hadde hatt en 15 graders polforskyving for omtrent 10.000 år siden. Albert Einstein var enig med professoren og mente at oppbygging av is på polene kunne være med å få kloden til å "tippe over".
   Den australske astronomen George F. Dodwell
Kulldrift på Svalbard. Klikk for ekstern arikkel!
Kull på Svalbard
mente også at jordas akse hadde forandret seg gjennom tidene og at det er mer dette enn kontinentaldrift som har gjort at klimaet har endret seg ved polene - at vi kan finne kull og annet forsteinet material etter dyr og planter som tilhører et langt varmere klima. Han mente at den siste akseforskyvingen begynte i år 2345 før Kristus.
Var Atlantis en tapt del av Norge?
Det finnes en svært kontroversiell bok, Oera Linda, som angivelig dateres tilbake til 1256. Den beskriver hendelser fra tidsrommet 2194 før Kristus til 803
Oera Linda boken. Klikk for ekstern artikkel!
Oera Linda
etter Kristus. Starten er en katastrofe som skjedde i 2193 før Kristus, hvor Atland (Atlantis), et stort land i Nordsjøen ble lagt under vann. Den samme katastrofen gjorde at store sivilisasjoner verden over kollapset, som i Egypt. Det startet med jordskjelv og så åpnet vulkaner seg over alt. Land og fjell forvant i havet og nye fjellkjeder oppsto, og stigende havnivå med gigantiske bølger begravde alt. Atland var et rike som inkluderte deler av blant annet Norge, Sverige, Danmark og Nederland, og var den første store sivilisasjonen i Europa. Folkene var fremragende sjøfolk og de som overlevde katastrofen ble grunnleggerne av den greske og føniske sivilisasjonen. Oera Linda anses av ekspertene for å være en forfalskning, antagelig skrevet som en fleip på midten av 1800-tallet, men det er de som påpeker at mye av informasjon i boken ikke var kjent før i vår tid og at den må være ekte.
Filosofen Platon og Atlantis
Platon og Atlantis. Klikk for vår artikkel!
Platon og Atlantis
Siden vi nå er inne på de litt mer tvilsomme forklaringene på hvilke katastrofer som har herjet kloden vår og brakt hvithudete til Påskeøya så kan vi jo fortsette videre med Atlantis. Den eneste gamle kilden vi har, bortsett fra Oera Linda, var fra den greske filisofen Platon. Platon hadde hørt en gammel historie om et enormt stor øy, større enn Libya og Lilleasia til sammen, som lå utenfor "Herkules støtter" - som man har tolket til å være Gibraltarstredet. Omtrent 10.000 år før Kristus hadde Atlantis ifølge historien vært et mektig rike med en høyt utviklet sivilisasjon, men så ble de øverste gudene sinte fordi de laverestående gudene som bodde på øya hadde blandet seg med menneskene så deres avkom ble grådige og krigerske. Dermed lot de hele kontinentet synke i havet.
James Churchward skrev om Mu. Klikk for vår artikkel!
Churchward
Mu - menneskenes vugge?
Platon hadde fått høre historien om Atlantis fra sin svigersønn, som igjen hadde hørt det av prestene i det egyptiske Sais. Men her finnes det ingen gamle historier om at land i Atlanterhavet, derimot hadde de en fortelling om en av antikkens sjømenn som fant land langt ute i havet et helt annet sted - som godt kunne ha vært Stillehavet.
    James Churchward skrev en bok om det tapte kontinentet Mu - etter
han skulle ha lært å lese indiske hemmelig manuskripter og meksikanske steintavler. I følge Churchward hadde Mu ha vært et stort kontingent i Stillehavet. Det skulle ha strukket seg helt fra Hawaii til Fiji og Påskeøya, et område på størrelse med Nord-Amerika. Uheldigvis
For mer om Lemuria og My: Klikk for vår artikkel!
Churchwards Mu
så var det slik at hele kontinentet Mu lå på et platå over gassfylte hulrom, og sank i havet da disse eksploderte for 25.000 år siden. De overlevende flyktet til sine kolonier i øst og vest, hvor de så dannet dagens menneskeraser.
   Det finnes ganske tilsvarende historier om et land som ble kalt Lemuria, og det er ganske nærliggende å tro at det var vet annet navn på Mu.
Noah het Nu-u
I tillegg til legenden på Påskeøya om folk som
James Churchward tyegnet Mu. Klikk for vår artikkel!
Waikiki Beach
kom fra et land som sank i havet finnes det andre legender i Stillehavet som forteller om land som har forsvunnet. På Cookøyene finnes historien om øya Tuanaki som forsvant i havet, men det skjedde i en ikke så alt for fjern fortid. På Hawaii har man en legende som er helt lik bibelhistorien om Noah, og den skal ha eksistert før misjonærene ankom øyene. Den lokale Noah het Nu-u han laget en kano med hus som han fylte med dyr. Vannet steg og kun Nu-u og hans familie overlevde.
"Himmel-Katchina". Klikk for ekstern artikkel!
Katchina
Hopi indianerne
Hopi indianerne holder i dag til i Nord-Amerika, og de mener at verden har gått under fire ganger tidligere. Den første perioden tok slutt fordi menneskene glemte å respektere skaperverkets ånd og startet også å sloss seg imellom. Så verden ble ødelagt av ild; Vulkaner som brøt ut og ild som regnet fra himmelen. Noen få trofaste overlevde ved å søke ly inne i jorden. Dessverre så kom utviklingen nok en gang galt av gårde da katastrofen var over, igjen ved at menneskene etter hvert ble for egoistiske. Skaperånden fikk denne gang jordas akse gjennom polene til å komme ut av balanse, så kloden ruller over to ganger. Fjell styrtet i havet og hav og sjøer fosset inn over land. Alt frøs til is. Etter en stund ordnet skaperånden opp igjen, og kunne nok en gang be de trofaste som hadde overlevd komme opp fra hulene. De overlevende formerte seg og bygget etter hvert en sivilisasjon med store byer. Men nok en gang ble de for opptatt av sin egen velferd og sin egen utvikling. De henga seg til lettvindt sex og startet igjen å sloss seg imellom. De laget til og med skjoldformete farkoster som kunne fly, og angrep byene ved luftangrep. De få trofaste kloke fikk denne gang beskjed av skaperånden om å bygge farkoster - og så brøt regnværet løs over hele kloden. Bølger som var høyere enn fjell rullet inn over land. Kontinenter brakk i stykker og forsvant under havflaten. Hopiene mener at de opprinnelig bodde i et land i Stillehavet og reddet seg til Sør-Amerika da havet steg, takket være hjelp fra seksfingrete, flygende ånder - kachinaene.
Kjenner vi ikke fortiden kan det være vanskelig å si noe om framtiden og i disse tider med en klimakatastrofe lurende rundt hjørnet kanskje vi kan finne noen lede-tråder på en øy langt ute i Stillehavet?
2012
Så vi kjenner igjen ødeleggelsene og straffen for å ha trosset Gud på samme måten som i Bibelen, og også mayaene i Mellom-Amerika forteller at vi mennesker har vært igjennom flere perioder med sivilisasjon - akkurat som hopiene. Kanskje fordi mayaene kan ha stammet fra hopiene som vandret nordover etter at de fikk reddet seg i land? Mayaenes berømte kalender ender 21. desember 2012 - og mange tolker det som slutten på nok en periode. Men at det denne gangen er slutt for alltid for oss mennesker.

Utslettet oss selv
Thor Heyerdahl spurte meg om det kunne være at vi mennesker hadde ødelagt for oss selv tidligere, utslettet oss selv nesten til sistemann. Som vi forstår av alt det overstående så virker det som om vi har hatt store katastrofer på kloden vår - kanskje i seinere tid enn det man er klar over. Arkeologene sier jo at deres målinger viser at vi ikke har hatt slike katastrofer, men hva hvis dere målemetoder ikke fungerer særlig bra hvis vi nettopp har hatt katastrofer som har endret forholdene? Ta karbondatering: Den er jo avhengig av at mengden CO2 i atmosfæren har vært rimelig konstant gjennom tidene - og nyere underøkelser på blant annet Grønland viser jo at den ikke har vært det! Vel, selv om jeg har jobbet med å finne svaret på Heyerdahls spørsmål noen år og har oppdaget at mine Mysterie-artikler om Påskeøya er en velegnet inngangsport, så kan jeg ikke enda si noe annet enn at han var inne på et svært relevant spor!

Siden skal vi fortsette å se på hvem de overlevende etter en eventuell katastrofe kunne være!

Av Terje Dahl


For våre tidligere mysterie-artikler om Påskeøyas statuer:
1. "Forestiller de egentlig polynesiere?" - klikk her.
2. "Forestiller statuene norske vikinger?" - klikk her.
3. "Mangler statuene mer enn bein?" - klikk her.
4. "Økologisk katastrofe eller folkemord?"- klikk her.
5. "Hvem var skurkene bak kannibalismen?" - klikk her.
6. "Var ruinbyen et seremonielt senter - eller et skjulested?" - klikk her.
7. "Hvem var egentlig "langører" og hvem var "kortører"?" - klikk her.
8. "Hvordan klarte de å lage statuene?" - klikk her.
9. "Hvordan klarte de å flytte de gigantiske statuene?" - klikk her.
10. "
Var plattformene ikke for statuer?" - klikk her.
11. "Kommer rongo-rongo skriften fra Peru, India - eller verdensrommet?" - klikk her.
12. "Hva er den magnetiske og magiske steinen som kalles "Lysets Navle"?" - klikk her.

13.
"Hvorfor har flere av statuene seks fingre?"- klikk her.
14. "Forestiller statuene de kjempene som de første oppdagelsesreisende så?"- klikk her.
15. "Finnes det bevis for en forbindelse med Sør-Amerika?" - klikk her.
16. Var det baskere fra Spania som laget statuene?
- klikk her.
For våre andre artikler om Påskeøya og statuene - klikk her.
For våre faktasider om Påskeøya - klikk her.
For våre artikler om statuene i sydhavet - klikk her.

For våre andre artikler om Påskeøya og statuene - klikk her.
For våre faktasider om Påskeøya - klikk her.
For våre artikler om statuene i sydhavet - klikk her.


Send din mening til terje@sydhav.no

Under kan du lese innsendte meninger og ideer:

Jeg ønsker å kommentere opplysningene om Noas ark og syndfloden. 1: Det står ikke i Bibelen at arken strandet på toppen av Store Ararat. Det står Ararat-fjellene, og det innbefatter det området hvor Noas Ark Nasjonalpark nå ligger i Tyrkia. 2: Ron Wyatt forsket på dette funnet i 20 år og det som er bevist er føgende: Funnet er en båt med samme mål som den bibelske arken. Den ligger nesten 2000 meter over havnivå. I området rundt finnes mer en 20 ankersteiner. De historiske navn i området er bl.a. "De åttes dal", "Dommens skråning", Heltenes vugge", "Der årene vendes", "De åttes landsby" og mange flere som relaterer til Noa. 3: Her er det også funnet skjelettrester av gigantiske mennesker (som legenden omtaler ang Påskeøya).
Lyder Storhaug

When the Earth Nearly Died
Compelling Evidence of A Catastrophic World Change 9,500 BC
http://www.knowledge.co.uk/xxx/cat/earth/
Ice Cores from Greenland Unlock Ancient Climate Secret
Paleoclimatologist James White finds stark warnings about the potential for rapid climate change hidden in ancient ice.
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=ice-cores-from-greenland-unlock-ancient-climate-secret
Forbereder norske myndigheter seg på 2012?
Norsk politiker forteller om hemmelige underjordiske baser og bunkerser i Norge
http://www.nyapolitiken.biz/ar_2012/norske-myndigheter2012.html


Nordsjølandet, eller Doggerland, mellom Danmark og England var presset opp fordi enorme ismasser trykket ned landmassene lenger nord. Etter hvert som presset fra isen avtok, havet steg fordi ismassene smeltet, og Nord-Skandinavia hevet seg, så forsvant Nordsjølandet sakte, men sikkert i havet igjen. Folket som holdt til her, måtte nå finne nytt land.
http://no.wikipedia.org/wiki/Steinalderen_i_Norge

 Kom med flere innlegg, folkens!

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |