forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk |
mat |
 helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Statuer på Påskeøya.
Mysterier på Påskeøya, del 13:

Hvorfor har flere av statuene seks fingre?

Vi har tatt opp mange av de mysteriene som finnes på Påskeøya, men spennende spørsmål syntes bare å stå i kø! Thor Heyerdahl oppdaget et litt underlig fenomen - at noen av statuene hadde seks fingre. Heyerdahl valgte å se bort ifra dette som viktig, men skulle han ha gjort det?

Vi har i en tidligere artikkel nevnt at Thor Heyerdahl oppdaget et litt underlig fenomen under sin første arkeologiske ekspedisjon til Påskeøya i 1955-56: At noen av statuene hadde seks fingre. Han valgte å se bort ifra dette som viktig, men han burde ha husket at han hadde sett dette tidligere! For når mange av sydhavets forhistoriske statuer har seks fingre, så er det ikke tilfeldig lenger!
Statue i San Augustin
Colombia
Marquesasøyenes jungler
Under sitt ettårige opphold på de isolerte Marquesasøyene i Fransk Polynesia i 1937 traff Thor Heyerdahl en nordmann som hadde hoppet av et skip og slått seg ned der. Henry Lie viste Heyerdahl bilder av forhistoriske steinstatuer i San Augustin i Colombia i Sør Amerika som var svært maken til de uutforskete statuene de så i Marquesasøyenes jungler. Thor Heyerdahl dro seinere til Colombia for å se statuene med egne øyne. Vi må regne med at den observante Heyerdahl hadde lagt merke til at flere av statuene i San Augustin hadde seks fingre og at det samme gjaldt statuer han hadde sett på Marquesasøyene og Tahiti i Fransk Polynesia. Så det er litt underlig at han ikke la større betydning til dette fenomenet da han sammen med norske og utenlandske arkeologer foretok den største utgravingen noensinne på Påskeøya og fant seks fingre her også!
Sydhavet statuer
Steinball Bosnia. Klikk for engelsk nettsted.
Marquesasøyene
Jeg oppdaget selv dette merkelige fenomenet da jeg gjorde undersøkelser for å skrive en artikkel om sydhavet statuer. Bilder fra Marquesasøyene viste flere statuer med seks fingre. Dette syntes jeg var spennende, ikke minst fordi jeg selv hadde tatt bilde av hva som skulle være et fotavtrykk etter en kjempe i Kiribati - med seks tær! Så jeg undersøkte videre og fant ut at en statue som står ved
Tiki Takai. Statue from Raivavae.
Kiribati
Tahiti
museet på Tahiti, men som egentlig var fra øya Raivavae, hadde seks fingre. Også den polynesiske guden Tagaloa skulle ha vært seksfingret, selv om det ikke fantes noen forhistorisk steinstatue statuer av han. Jeg studerte bilder av de store steinstatuene på Påskeøya, og jammen virket det som om fenomenet fantes her også! Ikke alltid så lett å oppdage, for steinstatuene på Påskeøya er ofte slitt av vær og vind. Dessuten ble mange av dem også en del ødelagt da de veltet, angivelig fordi de innfødte dyttet dem overende under uroligheter. Eller fordi murene
Steinballer Costa Rica. Klikk for engelsk nettsted.
Rano Raraku
de sto på raste sammen av elde, som mange nå har gått mer over til å tro.
Lovet bilder
Jeg ble lovet av en forsker på Kon-Tiki museet at han skulle se
etter om de hadde nærbilder av området ved hendene på de statuene som Heyerdahls team gravde fra skråningen ved vulkanen Rano Raraku, men jeg venter fortsatt!
   Jeg tok kontakt med en norsk kar som hadde vært på Påskeøya og tatt en god del fotoer av statuene og han kunne
Seks fingre på trestatue
Seks fingre
bekrefte at han hadde bilder som viste seks fingre. Mildt sagt er det derfor underlig at arkeologen Georgia Lee, som har bodd på Påskeøya i mange år, skriver til meg at hun aldri har sett en statue på Påskeøya med seks fingre. Og mindre merkelig blir det ikke av at hun legger til at hun ikke ville bli overrasket over å se en (moderne, som de innfødte lager for å selge til turistene) trestatue med seks tær, fordi mange av øyboerne i dag har seks tær!
Balan
Balan
Hele verden
Jeg ble stadig mer nysgjerrig på dette seks-finger-fenomenet og undret på om dette gjaldt andre steder enn Stillehavsøyene og San Augustin i Colombia. Det gjorde det. Jeg oppdaget at det fantes forhistoriske statuer over hele verden med seks fingre! Ofte forestilte statuene guder, eller de barna som gudene ifølge deres gamle legender fikk med menneskene. Som Gilgamesh i det gamle Mesopotamia, som Balan i Mexico.
Bibelen og sumerne
Det virket også som om disse gudene eller halvgudene var urimelig store, de var rett og slett kjemper. Ja, så da måtte jeg lære mer om kjemper også - og det var like spennende som å undersøke seks-
Gilgamesh og løve.
Gilgamesh
finger-fenomenet! Det mest kjente kjempen er jo Goliat fra Bibelen, og jeg oppdaget raskt at han iføllge bibelske skrifter i tillegg til å være svært høy, nærmere tre meter, også hadde seks fingre på hver hånd og seks tær på hver fot! Og jeg lærte at han slettes ikke var den eneste kjempen, han hadde fire brødre, alle kjemper. I tillegg hadde vi jo også Kong Og i gamle Mesopotamia, som skal ha haiket med Noah på Arken under syndefloden! Han var enda høyere en Goliat - sengen hans skal ha vært fire meter lang! Jeg har også den nevnt Gilgamesh, som flere lurer på om er den samme som Bibelens Nimrod. Han er på leirtavler fra sumerriket avbildet så høy at en løve han holder langt fra rekker ned til bakken! Jeg begynte faktisk å lure på om kjemper var noe langt mer enn overtro og eventyr, men det får jeg komme nærmere tilbake til i en seinere artikkel.
Aliens
Jeg fant
Alien? Steinballer Costa Rica. Klikk for engelsk nettsted.
Roswell-alien
og paneler
statuer og avbildinger av gamle guder og halvguder over hele kloden med seks fingre, men jeg oppdaget også at det er de som mener det er en link til verdensrommet! Bilder av det som angivelig skal være en alien fra verdensrommet som styrtet ved Roswell I New Mexico, USA i 1947 viser en menneskelignende skapning med seks fingre, og det finnes også bilder av et slags kontrollpanel med fordypninger til seks fingre!
Også i det forhistoriske Egypt finner vi seks fingre!
Også Egypt
   Vel, vi har jo lært fra Bibelen at Gud bor i himmelen. Flere forskere mener i dag at skrifter i det gamle testamentet hadde sin opprinnelse i skriftene til de gamle sumerne i Mesopotamia. Deres skrifter, bevart på tusenvis av leirtavler, forteller også om gud i himmelen. Men ikke en teologisk himmel, sumerne forteller at deres guder kom fra verdensrommet. Fra stjernene, nærmere bestemt Pleiadene. Disse gudene trente opp de primitive innfødte og det var på denne måtene vi fikk det vi kaller verdens første sivilisasjon. Det var i fra de gamle sumerne vi fikk seks-tall systemet - og årsaken virker innlysende: Gudene hadde seks fingre!
Hogget vekk
Seks fingre
Seks fingre, Påskeøya
Vi får komme oss ned på Jorden og tilbake til Påskeøya. Som nevnt så er det ikke så lett å se om statuene har seks fingre, og det kan også være andre årsaker enn elde at området ved fingrene er i så dårlig forfatning. Det kan være bevist ødelagt, av flere årsaker. Hvis de første misjonærene trodde at steinstatuene med sine lange og tynne fingre hold i sin dingelingeling så ville de nok raskt hogge det syndige området vekk! Misjonærene gjorde slikt over hele verden.
Fuglemann
Fuglemann
Men statuene på Påskeøya holder jo hendene litt høyere opp på magen, ikke rundt noen syndig manndom!
    Hogget vekk den sjette fingeren har man i alle fall gjort på en slags statue av en såkalt "fuglemann". Ja, det kan virke som man ikke skal få vite om seks-finger-fenomenet på Påskeøya! Tilsvarende "fuglemenn" finnes forresten avbildet i Peru og forhistoriske Göbekli Tepe i dagens Tyrkia. Og så det er nevnt: Hundrevis av rongo-rongo tavler på Påskeøya, med hva som kan være en ukjent skrift med viktig informasjon
Kjenner etter mana eller holder kamera?
Kamera?
om vår forhistorie, ble ødelagt og brent på kristendommens alter!
På magen?
Jeg skulle så gjerne få tittet nærmere på bildene som Heyerdahls ekspedisjon tok av statuene de gravde fram! Av de som er offentliggjort kan vi se at det er en forhøyning mellom hendene som gjerne peker på skrå nedover, men noe som enten er svært lange og tynne fingre eller lange negler. Arkeologene sier fortsatt at dette området forestiller et hellig lendeklede, men hvem har noen gang sett et slik lendeklede? Og titter man nærmere etter så ser man at det nok ikke kan være et lendeklede eller belte, for
det går ikke helt rundt statuen - lendekledet ville ha falt ned! Nei, området minner nok mer om et lite kamera enn et klesplagg, men den forklaringen høres jo selvsagt enda sprøere ut!
Göbekli Tepe
Området er en slags litt avrundet firkant, noen
Kjenner etter mana!
Olmec-hode
steder virker det som det er et litt rundere område på midten. Det mystiske er at lignende mønster kan finnes minst to andre steder på kloden: På toppen av forhistoriske Olmec-hoder i Mexico som har afrikanske trekk og på en flere meter høy steinstolpet i nevnte Göbekli Tepe i Tyrkia. Det veldig spesielle med det siste er at ikke bare er det spesielle området likt, men det befinner seg mellom tynne hender som peker på skrå nedover magen - akkurat som på Påskeøya!
    Noen mener statuene holder hendene på magen fordi de trodde menneskenes kunnskap og/eller følelser befant seg
Göbekli Tepe stolpe med hender og firkant!
Göbekli Tepe
der, men denne troen finner du ikke i polynesiske tradisjoner. Andre sier at statuene i sydhavet holder om magen for å holde fast på kunnskapen om sin slekt, men det blir også spekulasjoner. På flere av sydhavet statuer kan det virke som om statuelagerne har prøvd å vise at man holdt noe foran magen, ikke at man holdt hendene på magen. Hvis det ikke var et kamera, så kunne man jo gjette på en Bibel, men det fantes ikke Bibler da statuene ble laget. Så hva i all verden er det?
Nettside
Jeg har laget en engelsk nettside for å lære mer om seks-finger fenomenet, slik at folk kan sende meg tips som bringer meg videre i mine undersøkelser - og flere bilder av statuer og annet med seks fingre. Tilbakemeldingene er ofte at det er en
sammenheng mellom seks fingre og forhistoriske kjemper: De er avkommene etter Guds/gudenes sønner og menneskenes døtre.
Klikk på bildene for mer!
    Jeg syntes dette fenomenet med seks finge, som man kan finne på statuer over hele verden, er spennende. Kanskje for spennende, for jeg har fått advarsler fra inn- og utland om at undersøkelsene jeg driver med kan være farlige! Ikke noen forklaring om hvorfor eller hvem som eventuelt skulle prøve å stoppe meg i å finne sannheten om de hvithudete kjempene med seks fingre.
    Tips om hvorfor dette er farlig taes imot med takk!
Odin
Votans kistelokk
Votans kistelokk
Den nordiske mytologien sier jo at guden Odin måtte ofre et øye for å få kunnskap - og Odin er en skikkelse som dukker opp på de merkeligste steder. Navnet Odin kommer fra Wotan, som blir gjerne til Votan i andre språk. I forhistoriske Mexico finner vi Pacal Votan. Han skal ha vært en hvithudet, skjeggete, høy skikkelse som dukket opp i det gamle mayariket lenge, lenge før de første spanjolene - angivelig for å være et bindeledd mellom menneskene og gudene. Han brakte blant annet regnekunnskapen og kunnskapen i å bygge med stein. Kistelokket hans er på 3,8 x 2,2 meter - og Erich Von Däniken lurer på om den avbildete Votan på lokket sitter ombord i et romskip! Sønnen Chan Balan som etterfulgte han avbildes mange steder i Palenque med seks fingre på hver hånd. Det er i maya-kalenderen etter Pacal Votan man kan finne at vi mennesker skal gå under for godt den 21. desember 2012..!

Av Terje Dahl


Les våre relaterte artikler:
"Sydhavets statuer: Hva holdt de i hendene?
" Klikk her.
"Sydhavets statuer: Guder fra verdensrommet?" Klikk her.
"Sydhavets kjemper - eventyr eller virkelighet?" Klikk her.

"Vi jakter på en verdenssensasjon: Skjuler graven en kjempe?" Klikk her.
Se også Terje Dahl engelske sider: "Six Fingers". Klikk her.
Se også Terje Dahl norsk-engelske sider: "Kjemper". Klikk her.

For våre tidligere mysterie-artikler om Påskeøyas statuer:
1. "Forestiller de egentlig polynesiere?" - klikk her.
2. "Forestiller statuene norske vikinger?" - klikk her.
3. "Mangler statuene mer enn bein?" - klikk her.
4. "Økologisk katastrofe eller folkemord?"- klikk her.
5. "Hvem var skurkene bak kannibalismen?" - klikk her.
6. "Var ruinbyen et seremonielt senter - eller et skjulested?" - klikk her.
7. "Hvem var egentlig "langører" og hvem var "kortører"?" - klikk her.
8. "Hvordan klarte de å lage statuene?" - klikk her.
9. "Hvordan klarte de å flytte de gigantiske statuene?" - klikk her.
10. "Var plattformene ikke for statuer?" - klikk her.
11. "Kommer rongo-rongo fra Peru, India - eller verdensrommet?" - klikk her.
12. "Hva er den magnetiske steinen som kalles "Lysets Navle"? " - klikk her.
For våre andre artikler om Påskeøya og statuene - klikk her.
For våre faktasider om Påskeøya - klikk her.
For våre artikler om statuene i sydhavet - klikk her.

Hva mener du?
"Jeg har følgende synspunkter og/eller ideer om seks-fingre fenomenet ":
  
  Navn:
 
  E-post adresse:
  

 

 

 Under kan du lese innsendte meninger og ideer:

Det ikke helt unormalt den dag idag med seks fingre og seks tær i den verdensdelen.
jørn hoff

Jeg har sagt det før og sier det igjen; statuene forestiller bein i knokkelen i frambeinet (Les: armen) på gris, menneske eller andre pattedyr. Hatten er en mørk brusk som finnes der. 6 fingre foreslås tolket til fem fingre - pluss beinet de sitter på - er lik seks. Enkelt og greit. Mesteparten av Påskeøyas mystikk er mest for "dikt og forbanna draum" og er urealistisk - som du sikkert vil kalle min henvendelse også. Ha en fin dag, det hadde vært gøy om du sjekket dette litt nærmere - da Sumererene også hadde lignende kulur bør kan hende lyset gå opp? Ikke vet jeg, lykke til Hr Lykkesmed. MVH Thor Rørheim, Square Village, Beijing, P.R.China - 2011.09.11
Thor Olav Lund Rørheim

Aztek-statuer holder kakaobønner. Disse to forhistoriske aztek-statuene (Mexico) skal holde kakaobønner i hendene. Så de holder ikke hendene på magen! Den til venstre må da ha fem fingre mens den til høyre har seks!
Klikk på bildet for link til museums-side.

Kom med flere innlegg, folkens!

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |