forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk |
mat |
 helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
En av de bevarte rongo-rongo-tavlene.

Mysterier på Påskeøya:

Kommer rongo-rongo skriften fra Peru, India
- eller verdensrommet?

På Påskeøya fant man gamle tavler og staver med innrissete symboler eller skrifttegn. Majoriteten av forskerne sier at ingen til nå har klart å tyde dem, selv om det er de som påstår at de har knekket koden. Man er også usikre på hvor gammel rongo-rongo-skriften er eller hvor den kom fra. De fleste mener nok at det er en lokal oppfinnelse, men flere spør om de er fra steder svært langt unna - til og med om rongo-rongo kommer fra verdensrommet!

"I alle hyttene kan man finne tretavler eller staver dekket med en slags hieroglyfer. Det er tegninger av dyr som ikke finnes på øya, som de innfødte tegner med skarpe steiner. Hver figur har sitt eget navn, men den mangel på interesse som de viser for disse tavlene leder meg til å tro at disse symbolene, gjenlevinger etter en slags primitiv skrift, er en vane som de beholder uten å prøve å forstå meningen.", Father Joseph Eyraud, 1864.
Den første europeeren til å oppdage Påskeøya var nederlenderen Jacob Roggeveen i 1722. Han så at det var store steinstatuer langs kysten og under sitt eneste landfall undret han seg på hvem som hadde klart å lage disse, men det gikk godt over hundre år før det ble klart at øya skjulte nok et mysterium: Rongo-rongo skriften. Det var presten Joseph Eyraud som under sitt ni måneders opphold i 1864 oppdaget at det fantes tretavler og staver dekket med en slags skrifttegn.
Ikke maken i sydhavet
Selv om det ikke finnes noen form for skrift andre steder i Polynesia eller andre steder i sydhavet, så syntes ikke presten dette var særlig interessant. Kirken ba dessuten de innfødte kvitte seg med alt som minnet om hedenskap, og hundrevis av rongo-rongo tavler/staver/steler skal ha blitt ødelagt og brent. I dag er det bare 25 stykker igjen, rundt om på museer i verden, selv om man nok aner at det fortsatt finnes noen gjemt i hemmelige eller glemte familiehuler.
Rongo-rongo tegn. Klikk for engelsk artikkel om rongo-rongo.
Rongo-rongo
    Rongo-rongo symbolene eller skrifttegnene er risset inn i stykker av treverk, og man mener at man brukte haitenner eller skarp obsidian-stein.  Tegnene er stiliserte figurer av menneskelig, dyriske, vegetabilske og geometriske former, rundt en centimeter høye.
    Lite har blitt gjort når det gjelder karbondatering, en tretavle har blitt datert til å være laget en eller annen gang etter 1680. Man mener at siden noe rongo-rongo er risset inn på hva man antar er rester av europeiske årer så må de kunne dateres til det 18. eller 19. århundre. Hvordan man skal kunne datere en tavle kuttet ut av en trestamme som må ha vært 15 meter høy er et spørsmål, siden det da de første hvite ankom øya ikke fantes så høye trær der.
Synge ut
Rongo-rongo betyr å proklamere eller å synge ut, man mener det noe lengre og eldre navnet "kohau motu mo rongorongo" To steler med rongo-rongo.betyr "linjer som
skal synges". Symbolene/skriften på de bevarte trestykkene, mange halvveis ødelagte av brann og annet, er også i linjer. Forskerne mener at det er en slags plogskrift (bustrofedon), hvor man på samme måten som når man pløyer skal lese den ene linjen, så snu og lese neste linje den andre veien. Man tror rongo-rongo er omvendt bufonisk: Man skal starte å lese på den nederste venstre siden av trestykkene og så snu stykket for å lese neste linje på baksiden, snu igjen - og så videre oppover.
Hellige historiebøker
Ifølge en legende på Påskeøya var det slik at Hoto Matua, en høvding som var den første som ankom øya en gang i fjern fortid, hadde med seg 67 tavler fra sitt land i øst. Dette var hellige historiebøker som fortalte om tradisjoner, slektsledd og annet. Han skulle ha hatt med seg vise menn som kunne skrive og lese/resitere innskriftene.
Noe forskere mener at dette bare er fantasier, og at rongo-rongo skriften bare er noe få hundre år gammel. At de innfødte polynesierne ble så imponert over at spanjolene som ankom øya på 1770-talet hadde et skriftspråk at de oppfant sitt eget. De må i så fall ha gjort det veldig kjapt, for noen de tegnene som øyboerne brukte da de ble overtalt til å gi fra seg suvereniteten over øya til den spanske kongen ligner på rongo-rongo.
Den mest aksepterte teorien er vel at de stelene/tavlene/stavene man har klart å bevare er laget av de innfødte som kopier av kopier av enda tidligere tavler. At de, som presten Eyraud antydet, hadde beholdt en tradisjon de hadde glemt meningen med.
Historiske forsøk på oversettelser
Vi vil under, i historisk rekkefølge, ganske ta for oss en del av som har gjort forsøk på å tyde rongo-rongo tegnene. Deretter vil vi ta for oss de som fortjener spesiell interesse, som Thor Heyerdahl og Erik Von Däniken:
   Father Joseph Eyraud ble, som nevnt, i 1864 den første europeer til å oppdage rongo-rongo tavlene på Påskeøya. Han syntes tavlene var interessante, men klarte ikke å finne noen øyboere som ville hjelpe til å oversette skrifttegnene. Ikke så rart kanskje, siden nettopp kirken hans hadde gitt de innfødt streng ordre om å ødelegge tavlene og glemme at de hadde eksistert!
   Florentin Jaussen, som var biskop på Tahiti, ble nestemann til å forsøke: Han fikk en tretavle sent til seg fra Påskeøya i 1869. Han fikk tak i en ung Påskeøy-kar som het Metero som påsto at han kunne lese rongo-rongo. I femten dager noterte biskopen ivrig alt gutten dikterte, men ga opp da han oppdaget at Metero bløffet: Han hadde gitt forskjellige betydninger til det samme symbolet!
Statue taes med ombord USS Mohican. Klikk for engelske oversettelser av Thomson .
Statue på Mohican
   William Thompson var i 1886 på oppdrag på skipet USS Mohican for å undersøke øya for Smithsonian Institution, og han ble interessert i tavlene. Han fikk en åttitre år gammel mann, Ure Va'e Iko, til å titte på de to tavlene han hadde fått tak i, men karen nektet først å bryte kirkens ordre om å holde seg vekk fra alt det gamle. Thompson klarte å lure i gamlingen noen drinker, og etter hvert tok han mot til seg til å titte på tavlene - og startet å synge: Tavlenes innehold skulle synges! Amerikaneren noterte ordene gamlingen sang, men klarte ikke å få ordene til å passe med symbolene på tavlene og heller ikke å finne en annen innfødt som kunne bekrefte riktigheten av oversettelsen. Ure Va'e Iko mente at deler av rongo-rongo tavlene var av et eldre språk som han ikke forsto. En av tavlene fortalte hvordan guder og gudinner hadde laget barn: Alt fra steiner til fugler og mennesker ble avkommene deres! En tavle fortalte om hvor vakker øya hadde vært med kakaotrær og steinlagte veier som gikk over hele øya som et edderkoppnett, og hvordan den ble regjert av guder fra himmelen som bodde i vannet når det var kaldt. En annen tavle fortalte om "Den Store Kongen" og hvordan han hadde makt til å skape himmel og stjerner, dyr og mennesker - og også hvordan han ga menneskene kunnskap om dyrking, fiske og jakt. En annen tavle er en klagesang fra en far som er skilt fra datteren som ble igjen i landet i øst for å kjempe mot fremmede stammer, mens han selv seilte over havet og kom til Påskøya. En tavle skal være en ren kjærlighetssang. Thomson fikk også høre legenden om Hotu Matu'a: Hvordan øya var blitt befolket av tre hundre mennesker som hadde seilt i to måneder i to store kanoer fra et varmt land i øst på grunn av uroligheter.
Sammenligning Indusdalen og Påskeøya - klikk for engelsk side om dette (nede på siden, punkt 7)!
Tegn fra Indusdalen og Påskeøya
Les mer - William Thompsons oversettelser.
   Wilhelm de Hevesy var en ungarer som i 1932 prøvde å koble rongo-rongo skriften til forhistoriske skrifttegn fra Indusdalen i India/Pakistan. Han mente at så mange som førti rongo-rongo symboler hadde et tilsvarende symbol som, de også utydete, Indus-symbolene. Forskerne hevder i dag at likhetene nok var mer overfladisk enn de Hevesy hevdet (se på illustrasjonen til høyre og døm selv!).
   Thomas Barthel ble i 1950-årene den første språkforsker i moderne tid til å studere rongo-rongo. Han fastslo at systemet hadde 120 grunnleggende enheter som når de ble kombinert dannet 1500 forskjellige tegn. Han mente også at symbolene representerte både gjenstander og ideer. Dette gjorde det vanskelig å legge fram en fornuftig oversettelse siden et eneste symbol potensielt kunne representere en hel setning.
   Nikolai Butinov og Yuri Knorozov var to russiske forskere som i 1957 kom fram til at rongo-rongo tegnene ikke var ekte skrift, men en proto-skrift som baserte seg på symboler. Dette fikk et stort gjennomslag, og etter dette har de fleste forskere vært enige om at rongo-rongo tavlene etter all sannsynlighet vil være umulig å tyde.
   Mary de Laat utga i 2009 sitt eget forsøk på å tyde tre rongo-rongo tavler. Hun mente å finne andre lyd-verdier enn tidligere forskere. Hennes tolkning er at tavlene er forskjellige dialoger om en mann som heter Taea som har drept sin kone, men det finnes ingen muntlige overleveringer om en slik mann på øya.
    Andre forskere har kommet fram til at rongo-rongo tavlene er skrevet på et for oss helt ukjent språk, at de eldste beboerne på den isolerte Påskeøya hadde utviklet sitt eget språk. Nyligere undersøkelser av språkforskeren Steven Fischer forslår at symbolene må deles inn i sekvenser på tre og at alle rongo-rongo tavlene er skapelsesmyter, men har fått liten aksept for dette. Andre hevder som nevnt at rongo-rongo tavlene er av relativt ny opprinnelse, at de ble laget etter at de første hvite hadde besøkt øya: At de innfødte hadde blitt så imponert over at man hadde et skriftspråk så man prøvde å klore ned noen symboler av egen fantasi. Noen forskere mener at en av tretavlene refererer til en kalender over månens sykluser.
Thor Heyerdahl (bå dress) og hans team har gravd ut statue. Klikk for engelsk side om Heyerdahl og rongo-rongo (nede på siden, punkt 7
Heyerdahl-team
Thor Heyerdahl: Slektskap med Sør-Amerika
Thor Heyerdahl mente at rongo-rongo hadde slektskap med flere forhistoriske skrifter fra Sør-Amerika og viste til skrittegnene til Cuna-indianerne i Panama og nordvestre Columbia, som nedskrev sanger ved å male på tretavler. Noen av symbolene de brukte er identiske med rongo-rongo tegnene på Påskeøya, og de brukte også det såkalte bustrofedon-systemet. Heyerdahl viser også til at Aymara- og Quechuastammene ved Titikakasjøen også hadde et skriftsystem som brukte bustrofedon. Også inkaene hadde et skriftsystem hvor deres historie ble skrevet ned på en slags tavler. Tavlene ble tatt vare på av inkaherskerne fra generasjon til generasjon. De spanske erobrerne fant noen tavler i Soltempelet ved Titikakasjøen og brente dem. Sammen med den amerikanske arkeologen Ferdon tydet Heyerdahl noen av rongo-rongo tegnene i 1965.
Klikk for Carrols engelske tolkning!
Hvithudet pre-inka fange
Flyktet fra Peru?
I 1892 kom "Journal of the Polynesian Society" med en tolkning av den australske doktoren Alan Carrol. Han hevdet at rongo-rongo symbolene/tegnene var skrevet av de utdødde "langørene" på øya, og hadde sitt utspring i forhistoriske språk i Sør-Amerika, som Peru. Rongo-rongo tavlene fortalte ifølge Carrol hvordan "sol-folket" fra Andesfjellene hadde flyktet fra kriger mellom stammene og nyankommende - og tilslutt havnet på Påskeøya. Australieren forsatte å forsvare sine tolkinger i publikasjonen "Science of Ma" til 1908, men siden ble det stille - uten at man fikk synlige bevis for hvordan han hadde kommet fram til det som den vitenskapelige verden i dag kalles fri fantasi. Hans oversettelser er uansett vel verdt en titt!
Les mer - Alan Carrols oversettelser.
Klikk for Robert Schochs artikkel på engelsk!
Schoch og kone på Påskeøya
Er rongo-rongo en advarsel fra fortiden?
Amerikaneren Robert Schoch er mest kjent for å ha datert sfinksen i Egypt til å være langt eldre enn tidligere antatt, men han forsker også på gamle kulturer og monumenter verden over. Han mener at jordkloden gjennomgikk dramatiske forandringer ved slutten av siste istid, for rundt 12.000 år siden. Ikke en klimatisk gradvis endring som smeltet isbreene, men at en uvanlig hendelse fant sted veldig brått, av en størrelsesorden som vi ikke har opplevd siden. At de sivilisasjonene og avanserte kulturene som eksisterte på den tiden ble totalt ødelagt eller opplevde et enormt tilbakeskritt. Kunnskapen gikk tapt, orden ble til kaos, og det fulgte en menneskelig mørkeperiode som varte i tusenvis av år. Men ikke alle opptegnelsene fra den tiden gikk tapt. Han mener vi først nå begynner å få øynene opp for at forhistoriske hellerisningene og uforståelige skrifttegn ofte beskriver hva som skjedde da vår verden ble kastet inn i kaos. Robert Schoch peker på at forskerne nå har bevis for at en komet eksploderte over Nord-Amerika i 10.900 før Kristus, og han spør om denne kan ha medført de raske forandringene man blant annet kan finne i boreprøver fra isen på Grønland. Han har også en annen mulig forklaring: At plasma fra verdensrommet i form av elektromagnetiske stormer forårsaket av et enormt utbrudd på solen medførte katastrofe på vår klode. Han mener å kunne vise at rongo-rongo tavlene på Påskeøya på sitt vis er bilder som forestille de plasma-hendelsene øyboerne så på himmelen da ifølge en legende "himmelen falt ned på jorden". Han sier at rongo-rongo tavlene sannsynligvis kan fortelle oss hvilke forvarsler vi kan få og hvordan vi bør forholde oss hvis det skjer igjen: At vi bør tolke advarselen før det er for seint!
Les mer på Robert Schochs nettsider.
En flygende vimana. Klikk for artikkel på engelsk!
En flygende vimana
Fra Indusdalen eller UFO-skrift?
En av de som har forsket mest på uforklarlige fenomener og byggverk verden over er amerikanske David Hatcher Childress. Han sier at skrift funnet i Mohenjodaro i Pakistan, i Indusdalen hvor man antar verdens første sivilisasjoner lå, er nifst lik rongo-rongo skriften på Påskeøya. Begge skriftene er fortsatt ikke tydet, noe vi tidligere har nevnt. Forskerne regner med at Mohenjodaro var en av de såkalte syv Rishi-byen i det forhistoriske Rama-imperiet og David Hatcher Childress påpeker at det finnes hundrevis av sanskritskrifter fra Rama-tiden som beskriver "vimana'er". En vimana var en farkost som kunne fly - og skriftene gir forteller nøyaktig hvordan man kunne bygge dem og fly dem. Og hvordan det opplevdes for passasjerer å fly med en vimana. Vinamanerne var ikke bare for vanlig transport som fly er det idag, men ble også brukt til luftkamper. Så amerikaneren lurer på hvorfor man bare titter opp i verdensrommet når man snakker
Statue. Klikk for vår artikkel  om aliens fra verdensrommet!
En alien?
om UFOer, hvorfor man ikke studerer nærmere de gamle skriftene, mange er fortsatt ikke tydet, som forteller om flygende farkoster som lignet svært på hvordan man forestiller seg en UFO. Han om kanskje Påskeøya var en luftbase for det gamle Rama-imperiets vimana-rute!
Les mer om dette i en artikkel av David Hatcher Childress.
Von Däniken: Besøk fra verdensrommet?
Erich Von Däniken mener bestemt at det ikke kan ha vært polynesiere som laget statuene på Påskeøya og sier at siden vi også i dag vil ha problemer med å lage og flytte slike enormt store og tunge steinmonumenter så må det ha vært noen med kjennskap til en svært avansert teknologi. At rongo-rongo skriften er en etter hvert utvannet og glemt overlevering fra besøkende fra verdensrommet som kanskje crashlandet på Påskeøya. At statuene forestille aliens som ble kalt guder av de primitive innfødte.
Les mer
i vår artikkel om aliens i sydhavet.
Klikk for artikkel på engelsk!
Negativ effekt?
Beskytte mot farlig stråling
"Rongo-rongo symbolene er spesielt designet for å oppheve effekten av den "vertikale negative grønne effekten" som kommer fra de store statuene". Dette skriver de to franske vitenskapsmennene Chaumerie og De Belizal som beskriver sine forsøk i boken "Essai de Radiesthesie Vibratorie". De var de første forskerne som, i 1925, påviste at vi har usynlige stråler knyttet til fargespekteret enn ultrafiolett og infrarødt. De kalte denne stålingen "negativ grønn" fordi den befant seg diametralt motsatt til grønt i det fargespekteret de brukte. Denne "grønne negative effekten" skal være en funksjon som statuene hadde for å beskytte mot fiender, og de hevder at kvinnene på øya skal båret
små rongorongo-tavler i håret for å beskytte seg selv. De to franske forskerne mener å ha kunnet påvise at en modell av en statue mumifiserte kjøtt (og minsket volumet med 25 prosent) i løpet av tre dager og opphevet også andre farlige utstrålinger. På samme måte som uv-stråler et er ikke mulig å se denne strålingen på vanlig vis, fordi det dreier seg om elektromagnetisk stråling som ikke har noen masse, bare energi.
Les mer
om dette.
James Churchward. Klikk for vår artikkel om Mu!
James Churchward
Overlevende fra fortapte Mu
Den britisk obersten, oppfinneren og arkeologen James Chuchward skrev i 1926 en bok om det tapte kontinentet Mu i Stillehavet. Ifølge han hadde det vært et stort kontinent i Stillehavet, fra Hawaii til Fiji, som forsvant under havet på grunn av undersjøiske eksplosjoner. Som offiser i India hadde han i 1868 hadde blitt venn med en hinduprest som lærte han å lese et eldgammelt språk. Dette gjorde han i stand til å tyde noen hemmelige leirtavler som hadde vært gjemt i yppersteprestens tempel i århundrer. Han brukte så
nærmere femti å på å studere leirtavlene, sammen med 2.500 tilsvarende tavler som var funnet i Mexico. James Chuchward hevdet i boken (og påfølgende bøker) at beboerne på Påskeøya var etterkommere av de
Churchwards kart over Mu. Klikk for vår artikkel.
Churchwards kart over Mu
som hadde overlevd katastrofen for 600.000 år siden, som hadde kommet seg i land til Sør-Amerika men som siden ble fordrevet ut på Stillehavet av en sol-sekt i Andesfjellene - og havnet på Påskeøya.
   "Tavlene, sammen med andre eldgamle opptegnelser, vitner om det utrolige faktum at de gamle sivilisasjonene i India, Babylonia, Persia, Egypt og Yucatan var døende glør fra den første store sivilisasjon", skrev Churchward.
Les mer i vår artikkel om Mu.
Rongo-rongo på Kreta?
Festodisken - klikk for artikkel.
Festodisken
Man har enda ikke klart å tyde hverken Påskeøyas rongo-rongo eller de forhistoriske skrifttegnene fra Indusdalen. Det mange ikke er klar over er at det også finnes gammel leirskive fra Kreta med ganske lignende tegn - som man heller ikke har klart å tyde! Festosdisken av brent leire er omtrent 15 cm i diameter og en centimeter tykk. Den har innskrifter på begge sider i en spiral som går inn mot midten av skiven. Festosdisken (Phaistos Disk) ble funnet under utgravingene av Minoapalasset på sørkysten av Kreta, og er antagelig fra omtrent 1.700 f. Kr.
Les mer
på engelsk nettside.
Og i Danmark?
Kopier av gullhornene. Klikk for artikkel om vikinger og Påskeøya!
Kopier av gullhornene
Vi har i en tidligere artikkel spurt om vikingene kunna ha funnet veien til Påskeøya. Vel, studerer man de store statuenes utseende og tar man med legendene fra Påskeøya og andre steder er det i alle fall lov til å spørre om det kan ha vært folk med nordisk utseende på den isolerte øya! Viking-funn er det nok dårlig med på øya, men jeg skulle ønske noen forskere med åpent sinn kunne ta en nøye titt på de gamle tegningene av Gallehus-hornene. Det var to gullhorn som ble funnet i Danmark, det første i 1639, det andre hundre år seinere. Dessverre ble hornene stjålet og støpt om, og også de to eneste kopiene har blitt stjålet (i 2007). Hornene skal ha vært fra det femte århundre - og tegnene på dem skal ha vært maken til de utydete rongo-rongo tegnene.
Les mer - vår artikkel om vikinger og Påskeøya.
Har vi funnet en rød tråd?
Over har vi sett på mange forsøk, flere svært kontroversielle, på å tyde rongo-rongo tegnene
. Dette har ikke gitt oss noen forklaring på mysteriet, men kan vi se en råd tråd? Etter nylige DNA-tester som viser at det høyst sannsynlig har vært kontakt mellom Påskeøya og Sør-Amerika i før-europeisk tid burde nok forskerne ta en nøyere titt på
"Jeg påstår ingenting, jeg bare spør. Når det gjelder Påskeøya så må man tørre å spørre mer. Mye, mye mer! Det kan være viktig. Uten å kjenne fortiden kan det være vanskelig å si noe om framtiden."
Thor Heyerdahls 800 siders verk "Amerikanske Indianere i Stillehavet" og alle hans seinere utgravinger og forsking. Flere av de utradisjonelle forskerne som har studert rongo-rongo er inne på Heyerdahls tanke om at det er en sammenheng mellom før-inka kulturen ved Titikakasjøen i Peru/Bolivia og Påskeøya, noe også fysiske bevis peker mot.
    En legende sier jo at de hvithudete "kjempene" på Påskeøya opprinnelig hadde kommet fra et kontinent mye lenger unna enn Sør-Amerika - de var de overlevende etter en katastrofe. Kan vi våge og spørre om rongo-rongo skriften faktisk kom som hellige steintavler fra et land i øst, men at de opprinnelig kom fra et land mye lenger unna, at likheten mellom rongo-rongo og skrifttegnene i Indusdalen i India ikke er tilfeldig?? Kan det være at de første sivilisasjonene i Indusdalen og Mesopotamia, hvor sumerkongene var høye "halvguder", måtte flykte over havet fra en naturkatastrofe da den siste istid endte, fant veien til Sør-Amerika, ble til konger i Peru, men tilslutt ble fortrengt ut på havet av oppviglerske inkaer? Og havnet på Påskeøya hvor de ble kalt "langører" og fulgte opp sin tradisjon med å bygge i stein? At forfedrene til de ofte rødhårete og europeisk utseende høvdingene på øya som sier de er etterkommere av "langørene" faktisk kan ha kommet fra det nære Østen?
Det skal vi se nærmere på i en seinere artikkel!

Av Terje Dahl


For våre tidligere mysterie-artikler om Påskeøyas statuer:
1. "Forestiller de egentlig polynesiere?" - klikk her.
2. "Forestiller statuene norske vikinger?" - klikk her.
3. "Mangler statuene mer enn bein?" - klikk her.
4. "Økologisk katastrofe eller folkemord?"- klikk her.
5. "Hvem var skurkene bak kannibalismen?" - klikk her.
6. "Var ruinbyen et seremonielt senter - eller et skjulested?" - klikk her.
7. "Hvem var egentlig "langører" og hvem var "kortører"?" - klikk her.
8. "Hvordan klarte de å lage statuene?" - klikk her.
9. "Hvordan klarte de å flytte de gigantiske statuene?" - klikk her.
10. "Var plattformene ikke for statuer?" - klikk her.
For våre andre artikler om Påskeøya og statuene - klikk her.
For våre faktasider om Påskeøya - klikk her.
For våre artikler om statuene i sydhavet - klikk her.

Hva mener du?
"Jeg har følgende synspunkter og/eller ideer om rongo-rongo på Påskeøya":
  
  Navn:
 
  E-post adresse:
 

  

 

 

 


Under kan du lese innsendte meninger og ideer:

Kom med innlegg, folkens!

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |