forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk |
mat |
 helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Polynesisk? Lange, ekte ører?
Polynesisk? Lange, ekte ører?
Tegning fra Cooks besøk i 1774.
Statuene på Påskeøya, del 7:

Hvem var egentlig "langører" og hvem var "kortører"?
Legendene på Påskeøya forteller om to raser i riktig gamle dager: Langørene og kortørene. Høvdingslekten på øya i dag skal stamme fra langørene, og de har gjerne lys hud, rødlig år og mer europesk utseende enn polynesierne på øya. Arkeologene er ikke enig i legendene, de mener at det kun fantes en rase: Polynesiere.

Legendene forteller at kortørene skulle ha drept langørene til det kun var en mann som het Ororoina som fikk leve. Høvdingslekten på øya sier selv idag at de stammer fra han, og de kaller seg med stolthet "langører". Arkeologene betviler at legendene har riktighet, og de sier at man har tolket ordene feil : At "langører" skal egentlig bety "kraftige folk", mens "kortører", skal bety "tynne folk" - og at de alle var polynesiere. Thor Heyerdahl, som studerte de gamle legendene og ledet arkeologiske ekspedisjoner til Påskeøya i 1955/56 og i 1986/88, mente derimot bestemt at betydning var "folk med korte ører" og "folk med lange ører". Så hva
Steinstatue - moai
Steinstatue
er riktig - og hvor kommer begrepene fra?
Den herskende rasen
Tar man en titt på de gamle steinstatuene på øya så ser det umiddelbart ut som om de har veldig lange ører og se man på trestatuene som kalles moai kava-kava så er dette enda tydeligere her. Det virker som om man har avbildet mennesker som hadde forlenget øreflippene og puttet plugger i dem.
    Ifølge legendene så var det langørene som laget steinstatuene. De var den herskende rasen på øya, som tvang kortørene til å rydde land og lage stadig flere og større statuer - til kortørene gjorde opprør mot slitet og drepte ned til en mann ved å jage langørene inn i deres egen forsvarsild.
    Den nederlandske oppdagelsesreisende Roggeveen, som ga øya navnet etter det tidspunktet han fant øya på, beskrev at det var en hvithudet rase på øya som
Moai kavakava
Moai kavakava
syntes å passe på statuene, de hadde forlengete øreflipper med plugger. Kaptein Cook som kom til øya noen år seinere beskrev det samme fenomenet, og han fikk laget en tegning av en mann med forlenget øreflipp. Ja, man skal ha brukt plugger i øreflippene helt til misjonærene forbød det. Så det syntes ikke vær noen tvil om at folk på øya har forlenget ørene og brukt plugger i øreflippene, men spørsmålet er altså om dette fra starten av var polynesiere eller en annen rase. Og: Ser man på tegningen fra Cooks besøk i 1774 som skal det forestille en "langøre". Men er det ekte ører, eller er det noe festet til hodepynten som skal illustrere lange ører? Mye tyder vel på det siste. Om mannen er polynesisk er jo tvilsomt. Han har skjegg og europeiske ansiktstrekk - og selv om det er svart-hvitt tegning er jeg ganske overbevist om at han har blå øyne (se tegningen øverst)!
Ikke enestående
Buddha
Buddha
Å forlenge øreflippene og putte plugger i dem er ikke enestående for Påskeøya, du finner fenomenet også andre steder i verden. Den eldste kjente praksisen med å forlenge ørene kjenner vi fra i Indusdalen i forhistoriske India/Pakistan og avbildinger av de første kongene i Mesopotamias sumerrike to tusen år før Kristus viser en spesiell ørepynt i noe som kan være lange øreflipper. I det gamle Egypt brukte faraoene øreplugger, noe kan vi se på mange mumier og statuer. Litt yngre er avbildninger og statuer av en langøret Buddha, som man mener var en historisk person som levde omtrent 500 år før Kristus. Blant hinduene i Asia var det kun de i kongefamiliene som fikk lov til å forlenge ørene. Dette fenomenet finner man også i Sør-Amerika, hvor de gamle inkakongene brukte øreplugger. De ble også kalt "langører", noe spanjolene omtalte da
Blond mumie fra Peru.
Blond mumie fra Peru.
de erobret inkariket. Det kan her nevnes at erobreren Pizzaro observerte at de vanlige inkaene var korte og hadde mørk hud og svart hår, mens de av den herskende klassen var høye - og til og med lysere i huden enn spanjolene! Funn av mumier i Peru har bekreftet dette, til og med at mange hadde blondt eller rødt hår (noe som også gjelder for flere av faraoene i Egypt)!
Thor Heyerdahl
Thor Heyerdahl mente at Påskeøyas "langører" opprinnelig
The Screamer - klikk på bildet for vår artikkel!
The Screamer - klikk på bildet for vår artikkel!
kom fra Sør-Amerika, og det passer godt inn med funn, legender og historiske beskrivelser i Peru. Ja, nye DNA-analyser av blodprøver viser at Påskeøya kan ha hatt kontakt med Sør-Amerika i førhistorisk tid. Klikk her for artikkel i Forskning. Gener fra høner viser det samme. Mumien som kalles "Screamer" fordi ansiktet ligner på Munchs maleri "Skrik" viser at det må ha vært ferdsel over Stillehavet lenge før spanjolene kom med sine galeaser. Mumien er fra Peru, men
Kon-Tiki flåten
Kon-Tiki flåten
den er mumifisert med en sevje fra et tre som kun vokser i Papua Ny Guinea! Man begynner å ane at Heyerdahl en dag får samhold i de teoriene som vitenskapsverdenen nærmest lo av helt fram til i dag - og at han hadde helt rett i at det har vært mye mer samferdsel på havene i riktig gamle dager enn det man har villet tro!
Tre raser
De første oppdagelsesreisende som kom til Påskeøya beskrev tre raser, men hvis vi antar at de hvithudete, høye var
Kon-Tiki - i seilet. Klikk på bildet for vår artikkel.
Kon-Tiki - i seilet. Klikk på bildet for vår artikkel.
"langører" og de korte brunhudete var polynesiere som ble kalt "kortører", hvem var så de rødhudete? Skal vi tro på legendene, og forskningen begynner jo nå å vise oss at legendene ofte er mer enn fantasihistorier, så må vi også kunne tro at Thor Heyerdahl kan ha rett i at de lyshudete, høye mennene som dukket opp på de polynesiske øyene, inkluderte Påskeøya, kom over havet fra Peru. At det var en kar som ble kalt Kon-Tiki (Con-Tiki/Illa-Tiki/Viracocha) som sammen med sine menn måtte flykte fra opprørske inkaer en gang i fjern fortid. Kon-Tiki og hans menn ble beskrevet som lyshudete som hadde kommet fra et annet land, men det er vel ikke utenkelig at han hadde med seg noe trofaste lokale karer på farkostene da de la ut på havet, enten det var på balsaflåter eller i sivbåter. At de "rødhudete" som de første oppdagelsesreisende til Påskeøya beskrev følgelig var peruanere.
"Statuene med ribben"
Moai kava-kava
Moai kavakava
Det finnes som nevnt andre statuer på Påskeøya enn de av stein - de såkalte moai kava-kava laget av tre. Kava-kava betyr ribben og de ustikkende ribbenene på statuene er svært framtredende. Arkeologene sier at statuene, på samme måte som steinstatuene, forestiller åndene til øyboernes forfedre. Legendene forteller at en høvding som het Tuu-ko-ihu, en gang så ånder som så slik ut, og de dukket siden også opp i en drøm. Han ba derfor folk om å lage slike trefigurer. En ting er sikkert - de ligner ikke mye på polynesiere med sine store krumme neser og fippskjegg. De ligner heller ikke særlig på de store steinstatuene, som jo har et mer nordisk utseende. Ikke engang indianere fra Peru ser ut til å være forbildet: De er heller ikke utstyrt med særlig skjeggvekst eller stor, krum nese! Uten å være stygg så kan jeg vel si at ansiktene til disse trestatuene minner mer om folk fra det nære Østen.
Anatolia-kul
At moai kava-kava statuene er så tynne kan jo skyldes at de som de forestiller hadde en sykdom. De har også gjerne en utpreget kul i nakken (se bildet nesten øverst på siden). Det er sikkert en såkalt Anatolia-kul ("anatolian bump"), noe som er medfødt og som har navnet fordi den forekom/forekommer mest hos folk i Anatolia i det østlige
George Lowrey, Jr., also known as Rising Fawn, Agin'-agi'li (1770-1852), Assistant Principal Chief of the Cherokee Nation
Rising Fawn - cherokee høving
Tyrkia, - det gamle sumerriket. Også det noe mystiske Melungeon-folket i det sørøstlige USA har ofte en slik kul på nakken. Man har problemer med å bestemme dem som etnisk gruppe. DNA kan på et vis knytte dem til indiansk avstamming, men også afrikansk og europeisk. Som det østlige Tyrkia. Tidigere mente man at melungeonerne fantes i Amerika før de hvite kom fra Europa, og også moderne forskning sier at de har spor etter en hittil ukjent urbefolkning. Noen legender sier at det var hvite mennesker (ofte da kalt fønikere) som kom over havet i forhistorisk tid og fikk barn med Powhatan-indianere. I de mange gravhaugene fra før-europeisk - ja, indianerne sier gjerne før-indiansk tid - skal det ha vært funnet skjeletter av svært høye mennesker, ofte to og en halv meter eller høyere! Indianerhøvdingene som de første hvite traff i området var veldig høye og lyshudete mennesker, - som
Sumersk halvgud, kjempe med seks fingre
Sumersk halvgud
mange melungeonere er det i dag.
Seks fingre
En annet spesielt trekk hos de tidlige melungeonerne var at mange også hadde lyst hår og blå øyne, pluss at de hadde seks fingre og tær
- noe som oppgravde skjeletter i USA også skal ha hatt (dessverre er bevisene i dag vekk, men omskrevet av samtiden var de! Klikk her). Avbildinger av gudene og halvgudene i det gamle sumerriket viser store mennesker, kjemper, og man kan også se seks fingre på flere av dem (vi fikk faktisk sekstallsystemet fra dem!). Ja, Bibelen omtaler jo også kjemper med seks fingre som holdt til i samme området - Goliat er selvsagt den mest kjente!
   Det har ikke blitt funnet skjeletter av kjemper på Påskeøya i nyere tid, men de ble jo omtalt av de første oppdagelsesreisende, og tegninger de lagde viser unormalt store skjeletter som ligger på bakken.
Moai med seks fingre
Moai med seks fingre
Flere steinstatuer på Påskeøya har seks fingre, og dette spesielle fysiske trekket finner man faktisk også hos flere av de innfødte på øya i dag!
Skrifttavler
Når det gjelder spørsmålet om hvem beboerne på Påskeøya i fortiden var må også rongorongo-tavlene/stelene nevnes. Eugène Eyraud, den første misjonæren som bodde på
Rongo rongo tavler
Rongo rongo tavler
Påskeøya, i 1860-årene, skrev at han så hundrevis av tretavler med en slags skrifttegn i husene. Han mente at folkene ikke forsto hva tegnene betydde eller brukte tavlene til noe, men at de kun passet på en slags arv fra eldre tider. Kirken sørget raskt for å få fjernet slike "hedenske" saker, så i dag er det bare 25 igjen. Legendene sier at den første til å ankomme Påskeøya, høvdingen Hotu Matua hadde med seg 67 hellige tavler. Noen legender sier han kom over havet fra vest,
Tegn fra Indusdalen og Påskeøya sammenlignet.
Tegn fra Indusdalen og Påskeøya sammenlignet.
mens andre sier han kom fra øst. Rongorongo-tegnene er den eneste formen for skriftspråk i sydhavet, og tavlene har fortsatt ikke blitt tydet på tross av mange forsøk. De innfødte mener at man pleide å synge det som sto på tavlene. Et moment som man må ta med, selv om arkeologene ikke ser sammenhengen (antagelig på grunn av sprang både i tid og avstand), er over flere tusen år gamle skrifttegn fra Indusdalen, i Mohenjo Daro i det som nå er Pakistan. Tegnene man har funnet her ligner svært på de som er på rongorongo-tavlene, og det er heller ingen som har klart å tyde disse.
En stor katastrofe
Det er stort sett enighet om at "kortørene" var de polynesiske, selv om arkeologene mener det kun var polynesiere på øya. DNA fra gamle skjeletter på Påskeøya viser at de er av polynesiske folk, men det er jo logisk at dette er etter "kortørene", for "langørene" ble jo ifølge legendene folk på øya selv i dag holder hårdnakket fast ved, brent til aske (hva som skjedde med skjelettet til han som fikk leve vet man ikke). Blodprøvene som er tatt viser altså DNA fra Sør-Amerika, men det kan ifølge statuer og legender ikke ha vært "langørene". Jeg vil derfor spørre om ikke de opprinnelige "langørene", som en legende sier, kom fra et land på den andre siden av Sør-Amerika. Legenden sier at de var overlevende etter en stor katastrofe.
    Både Bibelen og sumerlegendene i det gamle Mesopotamia forteller om en svært ødeleggende katastrofe, i Bibelen kalt syndefloden. "Heltene" reddet seg i begge versjonene fra det stigende vannet i en båt. Det blir jo svært spesielt å lure på om statuene på Påskeøya forestiller Noah/Ziusudra/Gilgameshs sønner som etter katastrofen dro ut for å befolke jorden, men det er altså mye som peker mot det gamle
Mann med rødt hår på Påskeøya, sønn av borgemesteren ved siden av.
Mann med rødt hår.
Mesopotamia.
    At det i dag ikke bor blåøyete "kjemper" på Påskeøya er ganske så naturlig. Blå øyne forsvinner gjerne i første familieledd når en med blå øyne får barn med en brunøyet, og høyde justeres ganske raskt i avkom etter korte og lange. Hårfarge kan ta litt lengre tid, og de som sier de er etterkommere av "langørene" har jo ofte rødlig hår.
Rapamysin
Hvem moai-kava-kava statuene enn forestiller, så må man jo lure på hvorfor de er så tynne.
Utsikt mot Poike-halvøya
Utsikt mot Poike-halvøya
Man kan jo tippe at de var nære sultedøden, men utseende stemmer bedre med sykdom enn sult.
    Rapamysin heter et nyutviklet legeprodukt, og man lurer på om det kan forlenge menneskers livslengde fordi det har vist seg å forsinke aldringsprosessen på mus. Stoffet som rapamysin er utviklet fra ble oppdaget i 1970 og det skjedde nærmest tilfeldig når
man testet noen jordprøver fra Påskeøya (Rapa Nui). Stoffet har også en annen, og langt
"Jeg påstår ingenting, jeg bare spør. Når det gjelder Påskeøya så må man tørre å spørre mer. Mye, mye mer! Det kan være viktig. Uten å kjenne fortiden kan det være vanskelig å si noe om framtiden."
skumlere egenskap, det undertrykker immunforsvaret. Hva om man på Påskeøya under en periode med matmangelen måtte spise gress og jord, for eksempel etter at øya ble herjet av tørke etterfulgt av en storbrann? Hva om man i den forbindelse fikk i seg dette stoffet og fikk immunforsvaret ødelagt? Vel, da kunne vi jo ha fått modellene til moai kava-kava, spesielt hvis de altså kom fra områdene ved dagens Tyrkia/Irak - det gamle sumerriket!
Kaukasus
Det er fortsatt noe som ikke stemmer,
Jente fra område ved Kaukasus - helt nordisk! Sammenlign med karen øverst på siden
Fra Kaukasus!
for hvem forestiller så de nordisk utseende steinstatuene? Vel, nå er det slik at man i nordøstlige områdene av det gamle Mesoptamia nærmer seg Kaukasusfjellene. Her finner du blåøyete og lyshudete folk med helt skandinavisk utseende den dag i dag. Her kom urgerne/skyterne fra, et normadisk folk som holdt til over et stort område.
   Thor Heyerdahl mente
at den Odin som omtales i kongesagaene var en ekte høvding som hadde lurt til seg navnet etter den norrøne guden. En lyshåret "innvandrer" som kom fra det samme området i nærheten av Kaukasus. Ja, det er kanskje mer enn tilfeldig at de norske vikingkongene påsto de stammet fra Odin, og at de fleste av dem var lyshudete, høye og blåøyete?

Hvordan laget de steinstatuene på Påskeøya, mange høyere enn tre etasjes hus - var det ved hjelp av primitive steinøkser?
Det skal vi se på i neste artikkel.

Av Terje Dahl

For våre tidligere mysterie-artikler om Påskeøyas statuer:
1. "Forestiller de egentlig polynesiere?" - klikk her.
2. "Forestiller statuene norske vikinger?" - klikk her.
3. "Mangler statuene mer enn bein?" - klikk her.
4. "Økologisk katastrofe eller folkemord?"- klikk her.
5. "Hvem var skurkene bak kannibalismen?" - klikk her.
6. "Var ruinbyen et seremonielt senter - eller et skjulested?" - klikk her.
For våre andre artikler om Påskeøya og statuene - klikk her.
For våre faktasider om Påskeøya - klikk her.
For våre artikler om statuene i sydhavet - klikk her.

Hva mener du?
"Jeg har følgende synspunkter og/eller ideer når det gjelder statuene":
  
  Navn:
 
  E-post adresse:
 

  

 

 

 


Under kan du lese innsendte meninger og ideer:

Kom med innlegg, folkens!

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |