Nyhetene fra de norske storavisene på internett
når det gjelder klimaendringene og klimapolitikk
(alt taes med - ingenting siles ut)
 
  Nettavisen om klimaendringene.
Juli 2024
 

"
Kan det gå så ille som Thor Heyerdahl fryktet?"
Les vår artikkel
Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC)
Delrapport 1: Fysiske klimaendringer
Delrapport 2: Virkninger av, sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer.

Våre kronikker
Vår debattside

Klimainformasjon
Kongeaksjonen

Linker:
CICERO
Bjerknessenteret
Naturvernforbundet
Greenpeace
Natur og Ungdom
Bellona

Framtiden I Våre Hender
Besteforeldrenes    klimaaksjon
Terje Dahls første miljøkamp
Prometheusprosjektet

Nåtidsvisualisering været

Redaktør Terje Dahl kalles verdens første klimaflyktning.

© Terje Dahl
2000-2023

E-post
Norske Terje Dahl, hans polynesiske kone Emma og deres datter Sonia ble kalt verdens første klima-flyktninger av media verden over da de flyttet fra det svært lavtliggende landet Tuvalu i Stillehavet til Norge i 1995. De opplevde tre orkaner i et land som ligger for nære ekvator til å skulle kunne ha orkaner.
Wikipedia

Video Nå går det bra
Klikk bilde for video
"Nå går det bra...eller?"
- Seriøse argumenter ser ikke ut til å få verken politikere eller folk flest til å våkne opp, så jeg prøver med litt annen skyts, sier redaktør Terje Dahl om sin galgen-humoristiske musikkvideo om klimaendringene. Han var også på P3s program "Banden" i forbindelse med musikkvideoen.
Hør programmet.

Video Chocolate Paper
Klikk bilde for video
"Chocolate Paper"
- Det er vi som er årsak til klima-endringene, minner Terje Dahl oss om i sin musikkvideo. Sangen het opprinnelig Sølvpapir og ble skrevet av Terje i 1972. Her gjort om til engelsk reggae, julen 2007/8.

Video Brevet til Kongen
Klikk bilde for video
"Brevet til Kongen"
I år 2001 laget jeg dokumentaren "Brevet til Kongen - en bønn til Kong Harald fra nordmannen som måtte forlate sin sydhavsøy". En film med så mange ubehagelige sannheter for den norske regjeringen at den aldri ble vist. Nå kan du selv se den her! sier Terje Dahl.

Les mer
Terje Dahl i australsk avis: "Klimafrykt får flyktning til å stå på videre"
- Jeg tipset avisen her i byen Townsville nord i Australia om min artikkel "Are we pushing the human race towards extinction - again?" De dukket opp, og det ble en artikkel i Bulletin, men den gikk nok mer på mine opplevelser som klimaflyktning og min nettavis Klimanytt. Vel, alt som kan rette oppmerksomheten mot de farlige klimaendringene hjelper, sier Terje.
Les mer

Hva er farligst: Koronaviruset eller klimaendringene?
Jovisst dreper koronaviruset mange mennesker, men klimaendringene kan utslette hele menneskeheten!
Les mer

Vår redaktør talte og sang under klima-streiken
Vår redaktør Terje Dahl holdt en kort tale og sang sin egen sang Chocolate Paper under klima-streiken i byen Townsville i Australia. Hans opptreden ble etterfulgt av Terjes datter Sonia som danset en polynesisk dans.
Les mer
Klimaendringene:
- Jeg var den første Greta! Jeg mislyktes. Vil hun?
Svenske Greta Thunberg har fått enorm oppmerksomhet når det gjelder klimaendringene - blant annet gjennom sin tale i FN. Vår redaktør Terje Dahl ble kalt "verdens første klimaflyktning" da han måtte flytte fra det hjemmet han hadde bygget opp i landet Tuvalu i Stillehavet. Siden den gang har han kjempet for å få folk til å forstå er klimaendringer er mer enn dårlig skiføre i Norge.
(Sydhav 1. november 2019)
Les mer

"Det er på tide at folk forstår at det ikke går an å ha et paradis med tv-antenner.
Terje Dahl -96.

"Vi må stoppe utviklingen før utviklingen stopper oss!"
Terje Dahl, 1998

"Når båten synker i uvær så hjelper det lite å øse med en teskje..!"
Terje Dahl 2021

FNs Klimapanel (IPCC)
- IPCC ble grunnlagt av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologi-organisasjon (WMO) i 1988, og er åpen for alle medlemsland av FN-systemet.
-
Rapportene fra FNs klimapanel er ansett som det viktigste dokumentet for den internasjonale klimapolitikken.
- Tidligere rapporter har dannet grunnlaget for Kyoto protokollen, som Norge har sluttet seg til.
- IPCCs hovedrapport er delt inn i tre vitenskapelige delrapporter, samt en synteserapport med politiske anbefalinger:
- IPCC-rapportene er basert på forskning som skal ha vært publisert eller godkjent for publisering i vitenskapelige tidsskrifter.
- Mer enn 130 land og 2500 personer bidrar til rapportene.
- Hovedrapporter kom i 1990, 1995, 2001, 2007 og 2014..
IPCC
Tuvalu:
" The sea level at the Funafuti tide gauge has risen at 3.9 mm per year, which is approximately twice the global average."

Her
Norges Grunnlov §112:
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.
Her

Norges klimamål:
Norge må følge forpliktelsene i Parisavtalen for å nå klimamålet. Målet er å redusere utslipp av klimagass med 50-55% innen 2030 (fra 1993). Norge har også et lovfestet mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050, det betyr å redusere klimagassutslippene med 90-95% fra utslippsnivået i 1990
.
Her
Norges oljeproduksjon
Juli 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
Her
I 2020 eksporterte Norge rundt 1,1 millioner fat per dag til andre land i Europa. 0,2 millioner fat per dag ble levert til anlegg på fastlandet i Norge. (15,1 millioner Sm3 råolje ble levert til Kina.)
Her
Brenning av et fat olje fører til utslipp av 477 kg CO2.
Her

Klimakur 2030:
Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.
Her

Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, Brundtland-kommisjonen, startet av FN i 1983 med Gro Harlem Brundtland som leder, konkluderte med følgende; - Den rike verden må senke sitt energiforbruk med minst 50 prosent.
Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at den globale oljeetterspørselen vil øke til 96,69 millioner fat per dag i 2021.
Her

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før
Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.

"Av og til må man gjøre ting man vet er galt, det er slik i politikken"
- fra tegnefilmen Alfred Kvakk

"Når pengene snakker så tier fornuften",
Terje Dahl, 1997

"Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.", Kåre Willoch, 1997
"Failing to prepare is preparing to fail", Benjamin Franklin
“There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing and be nothing.”, Aristotle
Thor Heyerdahl så klima-endringer over hele kloden og her er hva skrev til Terje Dahl i 1997:
"Du har en stor misjon i å bringe ditt skremmende budskap videre. Du har følt noe vi andre etterhvert vil få oppleve om vi ikke endrer kurs i tide.
"
"We are living in a time where we think everything is technology, everything is pressing buttons, everything is economy, and we are loosing sight in reality."
Thor Heyerdahl


"Er det ingen som vet hvor nødbremsen er?"
Terje Dahl, 2006

"Når det virker som om menneskeheten er i ferd med å begå kollektivt selvmord fordi pengene er viktigere enn ens egne barn da må det være lov å spørre om vår form for demokrati har utspilt sin rolle."
Terje Dahl, 2011

"Snu ryggen til naturen og naturen kan snu ryggen til deg!" Terje Dahl, 2021
"Carbon Emissions Are Now 10x Higher Than When The Arctic Had Crocodiles And Palm Trees" Science Alert,
24/2-2019 Her

Menneskene slipper ut 60 ganger mer CO2 enn verdens vulkaner. Her

Humans Will Go Extinct within 30 Years, Study Warns
20/8-2019 Her
99,99 prosent sikkert at global oppvarming er menneskeskapt Her

Klimaet på kloden har endret seg til alle tider, i første rekke på grunn av jordbanen og hellingsvinkelen, men det vi opplever idag passer ikke inn i de normale syklusene. Det finnes ingen forskning som viser noe annet enn at den globale oppvarmingen er menneske-skapt!
Vi har i snart 150 år kjent til at CO2 i atmosfæren er med på å bestemme temperaturen på kloden: Med for lite ville det være for kaldt for menneskene, med for mye blir det for varmt!

"For nine years, multinationals like Shell and Bayer funded a prominent climate denier"
Her

"Ny forskning: Mer CO2 i havet gjør fiskene dummere!"
Taryn Laubenstein
Her

Innsikt: 500 har underskrevet på at det ikke er klimakrise. Dette sier klimaforskere om oppropet.
Her
Golfstrømmen svekkes
Havstrømmen har mye av æren for at været i Norge ikke er kaldere enn det er. Forskerne frykter at det kan få store konsekvenser dersom strømmen svekkes - men understreker at det ikke er for seint.
Her
Zero Hour: There’s No Stopping Climate Change, But How Bad It Gets Is Still Up To Us
It is more important than ever that we eliminate fossil fuels and reduce suffering in a warming world.

Her

Truer Donald Trump levevilkårene for alle på Stillehavsøyene? Les mer
"Vi vil ha mer og mer. Derfor blir vi aldri lykkelige"
Chloé Zhao

“Only when the last tree has been cut down, the last fish been caught, and the last stream poisoned, will we realize we cannot eat money.”
Cree Indian Prophecy

Vil sende atomavfall til Frankrike eller Sverige: Kan koste fire milliarder
Norge har ikke selv teknologi for å behandle slikt avfall. Materialet må lagres i hundretusener av år, men mye av det bør behandles først.

Her

Fossile energikilder dominerer energiforbruket. Det er olje vi bruker aller mest av, hele 100 millioner fat hver dag. Det utgjør en tredjedel av alt energiforbruk.
Kull og naturgass kommer på de neste plassene, og til sammen dekker de rundt halvparten av energien verden bruker.
Sol- og vindkraft utgjør fremdeles bare en liten brøkdel av totalen.
Her

Forskere: Global oppvarming gir sterkere orkaner
Stadig flere klimaforskere setter nå ekstremvær og enkeltstående værhendelser i sammenheng med global oppvarming.
Her

More Extreme Weather
As temperatures rise, the weather is getting more extreme. Around the globe, extreme weather events are striking with ever greater frequency and intensity.
Rising temperatures cause stronger storms, droughts, heatwaves and forest fires. Rising temperatures are also behind the cold weather that is currently hitting large parts of North America.
Her, Arctic News
3. Februaray 2021

Carbon dioxide levels today are higher than at any point in at least the past 800,000 years.
Her Climate.gov
August 14, 2020

Equinor produserer rundt 700 millioner fat olje i året. Her

Dramatisk utslippsøkning i Norge om vi regner med tråling av havbunnen
Forskere har for første gang målt karbonutslippene som kommer av trålfiske. Norske utslipp øker med 50 prosent, dersom beregningene stemmer.
Her

Arktis oppvarmes i rekordfart
Snødekket på land i Arktis er redusert med et område like stort som Australia siden 1960-tallet, og mørk overflate forsterker oppvarmingen.
Mengden karbondioksid i atmosfæren har økt med om lag 40 % fra begynnelsen av den industrielle revolusjon fram til i dag, ifølge FNs klimapanel."
Her

Antarctic temperature rises above 20C for first time on record
This article is more than 1 year old
Scientists describe 20.75C logged at Seymour Island as ‘incredible and abnormal’
Her

Do Warmer Oceans Mean More Cyclone Damage?
Warmer oceans fuel tropical storms as more water naturally evaporates into the air, giving storms energy and moisture to intensify.
Her

Her melder Gislefoss været for august 2050
Du husker kanskje sommeren 2018 som uvanlig varm, men hva blir uvanlig i framtiden? Her melder Kristian Gislefoss været i august i 2050.
Her

Klimainformasjon: FNs Klimapanel (IPCC), Global oppvarming, Drivhuseffekt, Ekstremvær, El Niño, Klima, Myter om klima, Klimaskeptikernes påstander holder ikke, Snik-kampanjer som skal få deg til å tvile, Klima-historien, Film fra IPCC, NASA video om temperatur, Arktis smelter video
IPPC Delrapport 1
, Delrapport 2, FNs bærekraftsmål

Blå brennmanet blir stadig vanligere
Varmere hav fører til endringer i hvor man finner brennmaneter. Den blå brennmaneten kommer nå til Nord-Norge tidligere enn før, har forskere registrert. (Dagsavisen NTB og NTB Nyheter 6. juli 2024) Les mer
Expressen: Greta Thunberg pågrepet i Nederland
Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er pågrepet under en demonstrasjon i regi av Extinction Rebellion i Nederland. (VG NTB 5. juli 2024) Les mer
Klimarapport: 5 milliarder rammet
I løpet av få dager opplevde 60 prosent av verdens befolkning ekstreme temperaturer. Det fikk dødelige konsekvenser. (Dagbladet Eivin Kristensen Vangsnes 1. juli 2024) Les mer
Overskrifter juni 2024:
– Ikke tilpasset klimaet vi er på vei inn i
Europa forbereder seg på nok en kokende sommer. Klimaet vårt beveger seg inn i ytterkantene av hva infrastrukturen vår tåler, mener forsker. (VG Preben Sørensen Olsen 29. juni 2024) Les mer
Sort olje, kongelig hvitvask
Bør kongehuset kaste sin beskyttende glans over oljebransjens egen superfest? (Dagsavisen Kommentar Linn Stalsberg 29. juni 2024) Les mer
Havvindenigheten kan bli noe annet enn en oljeskattepakke i grønn drakt
For å sikre gode løsninger sammen med bransjen som skal bygge anleggene, bør fornybarnæringen involveres i større grad enn det er lagt opp til pr. nå. (Aftenposten Debatt Åslaug Haga 28. juni 2024) Les mer
Trump lyver om klimaendringer i tv-debatt
«I løpet av mine fire år hadde jeg de beste klimatallene noensinne». Trump opphevet reguleringer knyttet til kull-, olje- og gassindustrien og trakk USA fra Den internasjonale klimaavtalen, og har avvist forskeres advarsler om klimaendringene . (Dagsavisen NTB-AP 28. juni 2024) Les mer
USA: Slår Dengue-alarm
Det amerikanske folkehelseinstituttet advarer om den tropiske sykdommen etter uventet mange smittetilfeller så langt i år. (Dagbladet Irene Dafinceska Naustdal 26. juni 2024) Les mer
Verden koker. Og vi reiser til Nord-Norge
Vi er for tilpasningsdyktige i hverdagen. Eller så lukker vi øynene. Det kan bli vår undergang. (Dagsavisen Kommentar Kathleen Buer 25. juni 2024) Les mer
Hetesjokk i OL
Advarer mot ny, lite kjent klimaeffekt i Paris. (Dagbladet Kommentar Esten O. Sæther 25. juni 2024) Les mer
– Forventer ny varmerekord
USA opplever nå en hetebølge som strekker seg over hele kontinentet. (VG Jørn E. Kaalstad 24. juni 2024) Les mer
Kjære Statsminister
Jeg ble kalt verdens første klimaflyktning da min polynesiske kone Emma, vår datter Sonia og jeg måtte flytte fra vårt hjem i Tuvalu. Min bønn er du tar de siste nyhetene om klimaendringene på alvor og at Norge nå begrenser utvinning og salg av olje og gass – og stopper leting etter mer.
(Klimanytt Terje Dahl 24. juni 2024) Les mer
Sydenferie: - Begynnelsen på slutten
Stadig tidligere og varmere hetebølger kan føre til slutten på sydenferien slik vi kjenner den. (Dagbladet Siri Åbø Wiersen 23. juni 2024) Les mer
Arbeid for å motvirke global oppvarming i USA, kan gjøre Europa varmere
Bruken av «Marine Cloud Brighting», eller skysalting på norsk, kan brukes for å motkjempe global oppvarming, men det er ikke nødvendigvis bra. (Dagsavisen Ingrid Aanonsen Hagaseth 23. juni 2024) Les mer
Historisk klimadom: – Øker sjansene for å vinne
Britisk Høyesterett slår fast at klimagassutslipp fra bruk av olje og gass må vurderes når nye prosjekter skal godkjennes. (VG Siamak Nematpoor,
Ine Schwebs
21. juni 2024) Les mer

Dødelige hetebølger i flere land
I Saudi-Arabia skal over tusen pilegrimer ha omkommet i temperaturer på opptil 51,8 grader. Over hundre er døde i sterk varme i India, og i Hellas har minst fem turister mistet livet i en hetebølge. (Dagsavisen Are Føli/NTB 21. juni 2024) Les mer
Fire av fem mener det bør gjøres mer for å bekjempe klimaendringer
Myndighetene må gjøre mer for å bekjempe global oppvarming, mener 80 prosent av de spurte i en omfattende undersøkelse i 77 land. (Aftenposten NTB-AFP 20. juni 2024) Les mer

Utslipp fra og forbruk av fossilt brensel rekordhøyt i 2023
Selv om fossilt brensel utgjorde litt mindre av verdens energimiks i fjor, ble forbruket rekordhøyt. Det ble også utslippene fra energiforbruk, viser rapport. (Dagsavisen NTB-Reuters 20. juni 2024) Les mer
Miljøaktivister har spraymalt Stonehenge
To medlemmer av miljøaktivistgruppen Just Stop Oil er pågrepet etter å ha sprayet den eldgamle steinformasjonen Stonehenge. (VG NTB 19. juni 2024) Les mer
Altfor mye flyter i klimapolitikken
Uklare mål i den norske klimapolitkkken gjør det for lett å peke på noen andre, et annet sted, senere en gang. (Dagsavisen Kommentar Anders Bjartnes 19. juni 2024) Les mer
Varsler ekstreme temperaturer: Forsker: Her blir det verst
I fjor ble det satt varmerekord i Spania. I år mener klimaforskeren det blir varmest i en annen del av Europa.
(Dagbladet Eivin Kristensen Vangsnes 18. juni 2024) Les mer
Slår alarm om snømangel i Himalaya
Flere millioner mennesker er avhengige av smeltevann fra Himalaya. En ny studie anslår at de står overfor en «svært alvorlig» risiko for vannmangel. (Dagbladet Madeleine Hatlo 17. juni 2024) Les mer
Slik skal MDG sikre fremgang i 2025
Mandag stilte MDG-toppene med veganske pølser og brus på et tak i Oslo sentrum for å oppsummere det politiske halvåret – og for å se fremover. (Dagsavisen Ulrik Øen Johnsen 17. juni 2024) Les mer
Det svenske gullrushet
Dypt under bakken ligger det enorme verdier. Men noens brød kan bli noen andres død. (VG Kyrre LIen 16. juni 2024) Les mer
Slår alarm: - Like tørt som Afrika
I mer enn to år har franske Pyrénées-Orientales stått overfor en tørkekrise. - Nedbør som i Nord-Afrika. (Dagbladet Asle Hansen 16. juni 2024) Les mer
Grove klimafeil
Regjeringens klimapolitikk er for lite forpliktende og konkret. Riksrevisjonen mener innsatsen er kritikkverdig. (Dagbladet Debatt Dagbladets lederavdeling 15. juni 2024) Les mer
Varsler væromslag fra juli
Værfenomenet El Niño er over, og dens kalde motsvar, La Niña, på frammarsj. (Dagbladet Madeleine Hatlo 14. juni 2024) Les mer
Listhaug omtaler norsk klimapolitikk som «selvskading»
Frp-leder Sylvi Listhaug mener det ikke er noe å feire at utslippene i industri og landbruk går nedover. Hun kaller politikken for «selvskading». (Dagsavisen NTB 14. juni 2024) Les mer
Advarer om Sahara-støv i Europa
Sanden kan bety svært dårlig luftkvalitet i flere ferieland rundt Middelhavet. (VG Ingrid Bjørndal Farestvedt, Oscar Strøm Korsnes 12. juni 2024) Les mer

Riksrevisjonen: Norsk klimapolitikk er for lite konkret
Norsk klimapolitikk er for lite konkret, og samordningen mellom departementene er for dårlig, slår Riksrevisjonen fast. De gir kritikk til regjeringen. (Dagsavisen NTB 11. juni 2024) Les mer
Endelig kaldere sommer
Dette trodde jeg at jeg aldri skulle si. Men, det var jammen deilig at det ble overskyet og kaldt her i sør. (VG Meninger Shazia Majid 9. juni 2024) Les mer
Donald Trump: Ignorerer advarsler
Donald Trump holder valgkampmøte utendørs i Las Vegas, til tross for ekstrem varme. (Dagbladet Jørn Normann Pedersen 9. juni 2024) Les mer
Tidligere oljesjef ber om at oljeboring i Nordsjøen fases ut: Norge må på banen, sier MDG
Eks-sjefen i Storbritannias største oljeselskap mener det er behov for grønn omstilling. Norge havner i bakevja, mener Arild Hermstad i MDG. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 8. juni 2024) Les mer
Klar nedgang i utslipp av klimagasser: – Dette er gledelige tall
Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 4,7 prosent i 2023, viser foreløpige tall fra SSB. – Vår jobb blir å holde tempoet oppe, sier klimaministeren. (Dagsavisen NTB 7. juni 2024) Les mer
Er atomkraft løsningen?
Mange mener at atomkraft burde bli løsningen på etterspørselen etter mer elektrisk energi. Men er atomkraftverkene sikre? Blir de tillegg istedet for erstatning for mer forurensende kraftverk? Og ikke minst: Skulle ikke vi redusere energiforbruket med over 50 prosent? (Klimanytt Teje Dahl 7. juni 2024) Les mer
Slår alarm om Syden-varme: - Ikke til å spøke med
Dobbeltsjekk om du har booket hotellrom med aircondition! (VG Marie Dreyer Bakken 6. juni 2024) Les mer
- Utviklingen snur ikke
Verdens hav varmes opp i et akselererende tempo, ifølge en ny rapport. Vi må tilpasse oss kjapt, mener klimaforsker. (Dagbladet Line Brustad 5. juni 2024) Les mer
- Sjokkerende
Mai 2024 var den varmeste maimåneden som noen gang er registrert globalt. Det er tolvte måned på rad at en slik rekord blir satt, ifølge EU-forskere. (Dagbladet NTB 5. juni 2024) Les mer
EU-forskere slår alarm etter varme-rekorder: – Sjokkerende
FN-sjefen mener vi spiller russisk rulett med planeten vår. (VG NTB 5. juni 2024) Les mer
USA: Slår alarm
Nå starter det forskerne tror blir en rekordvarm sommer i USA. (Dagbladet Didrik Søreide Kjær 4. juni 2024) Les mer
Mai var ekstremt varm – tangerte rekord fra 2018
Tall fra Meteorologisk institutt viser at mai måned var mye varmere enn normalt. Faktisk har det ikke vært varmere siden målingen startet. (Aftenposten NTB 3. juni 2024) Les mer

Evakuerer øy: - Det er trist
Panamanske myndigheter mener tida er i ferd med å renne ut for øya Gardi Sugdub. (Dagbladet Kristoffer Solberg 3. juni 2024) Les mer
USA: Hetebølge: - Livsfarlig
Meteorologisk institutt i USA advarer. (Dagbladet Didrik Søreide Kjær 3. juni 2024) Les mer
Flom i Tyskland: Flere funnet døde
Fire personer er meldt omkommet etter flommen sør i Tyskland. (Dagbladet NTB 3. juni 2024) Les mer
Skal oljeselskapene selv skaffe kraft til elektrifisering på sokkelen? Foreløpig har ikke forslaget flertall
Partiene på Stortinget har hver sine løsninger for elektrifisering. Onsdag 5. juni kommer det endelige svaret. (Dagsavisen Helge Rønning Birkelund 3. juni 2024) Les mer
Skrekkfunn i Middelhavet
Forskere har gjort funn av en uvedkommen badegjest i det sydlige Europa. (Dagbladet Martin Biuso 2. juni 2024) Les mer
Mai-tallene klare: Ekstremt varmt
Det var varmt i mai. Like varmt som i rekordvarme 2018. (VG Oscar Strøm Korsnes 1. juni 2024) Les mer
Overskrifter mai 2024:
Forsvinner snart: Denne øya vil snart være under vann
Innbyggerne på Carti Sugtupu i Panama må flytte fra øya på grunn av klimaendringer. (Dagbladet Thomas Andreassen 30. mai 2024) Les mer
Vil ha hjelp fra SV
Offshoreindustrien vil at penger fra CO2-avgiften settes av til å bygge havvind, og ønsker en uvant allianse med SV. - Betal selv, svarer SV-lederen. (Dagbladet Anders Holth Johansen 30. mai 2024) Les mer
Frykter for barna: - Dypt bekymret
- Vi er dypt bekymret for helsa og sikkerheten til babyer og små barn når hetebølgen rammer flere land, sier Unicef. (Dagbladet Sondre Andreas Wedøe Nodland 29. mai 2024) Les mer
Ny varmerekord i India – 52,3 grader målt i New Delhi
Temperaturen steg onsdag til 52,3 grader i New Delhi, den høyeste temperaturen som noensinne er målt i hele India. (Dagsavisen NTB Nyheter 29. mai 2024) Les mer
Holder pusten før sommeren: – Ikke tilpasset klimaet vi er på vei inn i
Europa forbereder seg på nok en kokende sommer. Klimaet vårt beveger seg inn i ytterkantene av hva infrastrukturen vår tåler, mener forsker. (VG Preben Sørensen Olsen 28. mai 2024) Les mer
Norske mediers dekning av klimaendringer er uansvarlig
Norske medier presenterer klimaendringer som noe som bare angår politikere og folk i det globale sør. Det stemmer ikke, og det svekker debatten om det grønne skiftet i Norge. (Dagsavisen Debatt Émile Solberg-Johansen 28. mai 2024) Les mer
Høyre vil åpne gassfeltet Nordland 6
Høyre vil åpne det omstridte gassfeltet Nordland 6, et felt som ble stengt av Stoltenberg-regjeringen i 2001 av klimahensyn. (Dagsavisen NTB 28. mai 2024) Les mer
Mygg som kan spre tropisk sykdom funnet i Sverige
Mygg som kan spre sykdommen Vestnilfeber er funnet sør i Sverige. Det skaper frykt for lokale utbrudd. (VG NTB 27. mai 2024) Les mer
Tolv skadd etter kraftig turbulens
Et Qatar Airways-fly opplevde turbulens over tyrkisk luftrom. (Dagbladet Kristoffer Solberg 26. mai 2024) Les mer
Flere steder har slått mairekorden: Over 30 grader!
Hva har Trøndelag og Spanias innland til felles? (VG Emma Bø 26. mai 2024) Les mer
Ny EU-lov kan få stor betydning i Norge
EU-landene skal mandag formelt vedta loven om nullutslipp i industrien. Den kan få store ringvirkninger i Norge. (Dagsavisen NTB–Bibiana Piene 26. mai 2024) Les mer
Hetebølge under vann kan gi oppblomstring av kjøttetende bakterier
Havtemperaturen lå 3–4 grader høyere enn normalt utenfor kysten av Sør-Norge i mai. (VG NTB 24. mai 2024) Les mer
«Klimarealistene» - de minst realistiske som finnes?
De såkalte klimarealistene hevder øverst på sin hjemmeside at det er sola som styrer klimaet. Vel, vi har vi har i snart 150 år kjent til at CO2 er er med på å bestemme temperaturen på kloden. Er det ikke på tide at de kommer etter? (Klimanytt Terje Dahl 24. mai 2024) Les mer
Meteorologer: - Ekstraordinær orkansesong
Nå kan det komme dobbelt så mange orkaner enn det som er normalt i Atlanterhavet. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar 24. mai 2024) Les mer
Atomkraft er fristende
Atomkraft kan være løsningen på den gryende energimanglen. Men det er ingen en quick fix. (Dagsavisen Leder 23. mai 2024) Les mer
Lover 70 millioner til klimatiltak i Oslo-budsjettet: – Trenger flere med på dugnaden
70 millioner ekstra til Oslo kommunes klimafond er blant løftene fra byråd for miljø og samferdsel i det nye Oslo-budsjettet. (Dagsavisen Hina Haslam 22. mai 2024) Les mer
«Zombie-brann» herjer i Canada
Årets kanadiske skogbrannsesong har fått en tidlig start - delvis drevet av branner som har ulmet under bakken gjennom vinteren. (Dagbladet Madeleine Hatlo 20. mai 2024) Les mer
MDG vil skrote 18 av veiprosjektene i Nasjonal transportplan
MDG vil 18 store veiprosjekter til livs i sin alternative transportplan «GrønNTP». (Dagsavisen NTB-Håkon Vatnar Olsen og NTB nyheter 20. mai 2024) Les mer
Enorm økning i plast i verden: Plast gruser global luftfart
CO2-utslippene fra plast tredobles, og plastens forurensing vil utgjøre nesten fire ganger mer enn den globale internasjonale luftfarten i 2050. (Dagbladet Line Fransson TB 17. mai 2024) Les mer
Forskere: Over 60 prosent av verdens korallrev opplevde bleking i fjor
Nær to tredeler av verdens korallrev ble bleket i 2023 som følge av forverrede vannforhold. Det opplyser den amerikanske hav- og atmosfæreadministrasjonen (NOAA). (VG NTB 16. mai 2024) Les mer
SV vil kjempe for et grønnere budsjett
Når SV går i forhandlinger med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett, er det klima og rettferdig omfordeling partiet vil kjempe for. (Dagsavisen NTB-Peter Tálos og Marius Helge Larsen 15. mai 2024) Les mer
Ny studie: Varmeste sommer på 2000 år
Snittemperaturen på den nordlige halvkule i fjor sommer var den høyeste på minst 2000 år, ifølge tyske forskere. (Dagbladet NTB 15. mai 2024) Les mer
Ny studie: Sommeren på den nordlige halvkule i fjor var den varmeste på minst 2000 år
Snittemperaturen på den nordlige halvkule i fjor sommer var den høyeste på minst 2000 år, ifølge tyske forskere. (VG NTB 14. mai 2024) Les mer
SV: – Alle som bryr seg om klima og natur har grunn til å være skuffa i dag
Nå går startskuddet for intense forhandlinger i Stortinget om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringspartiene må gi SV noen klare seire, skal de få flertall. (Dagsavisen Hanne Mauno, Ylva Lie Bjerke, Ines Margot Zander og NTB 14. mai 2024) Les mer
Vedum: – Vi kommer til å bruke godt under handlingsregelen
Regjeringen vil bruke 418,7 milliarder oljekroner i revidert nasjonalbudsjett. Det er under handlingsregelen og anslås til 2,7 prosent av oljefondets verdi. (Dagsavisen NTB 14. mai 2024) Les mer
Dette er de beste klimatiltakene du kan gjøre selv, mener forskere
Klimaforskernes håp om at vi skal nå 1,5-gradersmålet begynner å svinne. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 14. mai 2024) Les mer
Når statuen blir rød er havet for varmt!
Statuen som står ute i vannet demonsterer havtemperaturen ved et korallrev langt ute i havet. Ved normal temperatur er statuen blå, når havet blir unormalt varmt skifter den farge til rød. Nå er den oftere og oftere rød. (Klimanytt Terje Dahl 13. mai 2024) Les mer
Miljøaktivister dømt for å ha tilgriset Monolitten
Joachim Skahjem (26) og Anne Klenge (25) er dømt til 100 dagers fengsel etter å ha tilgriset Monolitten i Oslo i en miljøaksjon i 2022. (VG NTB 13. mai 2024) Les mer
EU-kommisjonen: Raskere og oftere ja til sol- og vindkraft er nødvendig
Innen 2026 må EU-landene ha lagt frem konkrete planer for «akselerasjonsområder» der sol- og vindkraft kan bygges ut uten omfattende konsesjonsbehandling. Dette må til for å gi EU nok fornybar energi, slår Kommisjonen fast i nye råd til medlemslandene. (Dagsavisen Alf Ole Ask 13. mai 2024) Les mer
Global oppvarming: - Katastrofale konsekvenser
Hundrevis av ledende klimaforskere forventer at den globale temperaturen vil stige til minst 2,5 grader dette århundret, viser en ny undersøkelse. (Dagbladet Line Brustad 13. mai 2024) Les mer
- Seiler vi klimaet på kloden til bunns?
Norge har nå et skip som er tre fotballbaner langt og som skal pumpe opp 220.000 fat olje per dag. Vil det være ansvarlig for at klimaet havarerer? (Klimanytt Terje Dahl 11. mai 2024) Les mer
Verdens fremste klimaforskere om 1,5-gradersmålet: – Nesten umulig
Verdens ledende klimaforskere har ikke mye håp å dele. Norsk ekspert sier forskere spør seg hva vitsen er, når ingen tar det på alvor. (Dagsavisen Eivind Tangen 10. mai 2024) Les mer
En «markagrense» for ny olje og gass
Oslos markagrense skapte stabile rammer for samfunnsutviklingen og er en suksesshistorie. Vi trenger et liknende regime når vi nå skal runde av oljealderen. (Dagsavisen Kommentar Anders Bjartnes 10. mai 2024) Les mer
FHI: - Voldsom økning av denguefeber
Hittil i år har over fem millioner mennesker fått registrert denguefeber-smitte. Over 2000 har dødd. Nå har myggarten som sprer viruset etablert seg i områder i Europa. (Dagbladet Line Fransson 9. mai 2024) Les mer
Krise for sjøfuglene: Handlingsplan er på vei
Handlingsplanen for sjøfugl kommer i år, varsler regjeringen. Stortinget bestilte denne planen i 2016, for å redde mange arter som er i sterk tilbakegang. (Dagsavisen Tor Sandberg 8. mai 2024) Les mer
Kjempeprosjektet koster 80 milliarder: – Det badla på seg, for å si det sånn
Sveiseproblemer og coronakrise ble «en giftig cocktail» for Norges største produksjonsskip, ifølge Equinor-sjefen. Finansministeren venter likevel superprofitt. (Aftenposten/E24 Kjetil Malkenes Hovland 8. mai 2024) Les mer
Elleve rekord­måneder på rad
Varmerekorder kommer fortsatt på løpende bånd mange steder i verden. April var den ellevte måneden på rad med rekordhøye globale temperaturer, ifølge forskere. (Dagbladet NTB 8. mai 2024) Les mer
Elleve måneder på rad med rekordhøye temperaturer
Varmerekorder kommer på løpende bånd mange steder i verden. (VG NTB 7. mai 2024) Les mer
Frykter korall-død: - Som skogbranner under vann
Forskere slår alarm etter den verste sommeren noensinne for Great Barrier Reef. (Dagbladet Kristoffer Solberg 5. mai 2024) Les mer
Norge sakker akterut i Europas energiomstilling
Mens Norge debatterer om vi skal ta inn fornybardirektivet tar EU kvantesprang for å få til tettere samarbeid på energiområdet. Norge risikerer å bli stående fullstendig på sidelinjen. (Dagsavisen Debatt Bård Standal 5. mai 2024) Les mer
MDG med ny klimapolitikk – vil ha 80 prosent utslippskutt innen 2035
Lørdag vedtok MDG ny politikk på landsmøtet. Blant vedtakene er et nytt, ambisiøst mål for å kutte utslipp. (Dagsavisen NTB 4. mai 2024) Les mer
MDG-sjefens klimaoppgjør: – Skal slurpe opp den siste dråpen olje
MDG-toppene sier én ting må til for at Norge skal nå klimamålene. Partileder Arild Hermstad peker på Ap og Høyre som bremseklossene. (VG Bjørn Haugan 3. mai 2024) Les mer
Sør-Brasil rammet av verste flom på 80 år – minst 37 omkommet
Dødstallet etter flommen i det sørlige Brasil har steget til 37. Ytterligere 74 personer er savnet. (Dagsavisen NTB-AFP-Reuters 3. mai 2024) Les mer
Gjorde vi planeten Mars ubeboelig?
Levde menneskene opprinnelig på Mars, men fylte atmosfæren full av CO2 – slik vi er i ferd med å gjøre det på vår planet idag? (Klimanytt Teje Dahl 2. mai 2024) Les mer
Overskrifter april 2024:
Feriefavorittene koker: 47,3 grader
Middelhavsperlene kan forvandles til et inferno i sommermånedene. Klimaforskerne tror hetebølgene vil ramme i år også. (Dagbladet Marthe Småkasin Lien 30. april 2024) Les mer
Vindkraft på land splitter folket i to
Motstanden finner man hos de som stemmer på Rødt, Senterpartiet og Frp. (Dagsavisen Helge Rønning Birkelund 29. april 2024) Les mer
Norge bruker 20 milliarder på satsingen: EU vil ikke telle med utslippskuttene
EU mener at Norge ikke kan telle med alle utslippskuttene fra karbonfangst og -lagring for å nå klimamålene. Klimaministeren ber unionen om å snu. (VG/Aftenposten/E24 Malene Emilie Rustad 27. april 2024) Les mer
Advarer: - Kan bli liggende under vann
Disse landsdelene er mest utsatt når havet langs norskekysten stiger på grunn av global oppvarming, viser en ny rapport. (Dagbladet Oda Ording 26. april 2024) Les mer
Rapport slår alarm om havstigningen i Norge: Deler av landet kan stå under vann
Det meste av norskekysten kan bli rammet av havnivåstigning dersom den globale oppvarmingen fortsetter som i dag, ifølge en norsk rapport. (Dagsavisen NTB 26. april 2024) Les mer
Norge trekker seg fra avtale som beskytter oljeinvesteringer
EU mener det internasjonale Energicharteret er i strid med klimamålene og vil trekke seg fra avtalen. Nå følger også Norge etter. (Dagsavisen Alf Ole Ask 26. april 2024) Les mer
IFE vil til EU for å kapre flere atompartnere
Institutt for energiteknikk (IFE) vil spille en rolle i EUs atomkraftfremtid, men er lunken til å bygge atomkraft i Norge. (Dagsavisen Alf Ole Ask 26. april 2024) Les mer
Europa-sommeren: Hete, tørke og nedbør
Trenden for Sør-Europa ser dårlig ut, mener klimaforsker. (Dagbladet Marthe Småkasin Lien, Emma Victoria Hegnar, Madeleine Hatlo 25. april 2024) Les mer
Kampen for en bedre verden
Anja Bakken Riise trives i Framtiden i våre hender, men vet ikke om det er nok til å redde verden. (Dagsavisen Eivind Tangen 24. april 2024) Les mer
Grønn energi i hjertet av Europas industri
Det tyske miljøpartiet Die Grünen er landets tredje største parti. I Norge er Miljøpartiet De Grønne landets 9. største parti og under sperregrensen, ifølge en ny måling. Hva gjør de tyske grønne riktig? (Dagsavisen Eivind Tangen 24. april 2024) Les mer
Greta Thunberg tiltalt på nytt av svensk politi
Klimaaktivisten er tiltalt for to tilfeller av ulydighet mot politiet. (VG Silje Kathrine Sviggum 22. april 2024) Les mer
Vindruene fryser
Vinbøndene i Sveits kjemper mot frosten med brennende fakler. (VG Thomas Andreassen 22. april 2024) Les mer
Ny rapport: Flere dystre værrekorder ble satt i 2023
2023 var et av de våteste og varmeste årene som noen gang er registrert i Europa. Fjoråret var preget av store skogbranner, hetebølger og ødeleggende flommer. (Dagsavisen NTB 22. april 2024) Les mer
Varsler rekordvarme
Det ligger an til å bli den varmeste sommeren på sju år i Europa, ifølge et nytt tremånedersvarsel. (Dagbladet Thea Rosef 19. april 2024) Les mer
Siv Jensen har et poeng om oljepenger
Det vakte oppsikt da den tidligere finansministeren fra Frp meldte seg på den offentlige politiske debatten med ett budskap: At oljepengebruken på sikt ikke er bærekraftig. (Dagsavisen Kommentar Hadia Tajik 18. april 2024) Les mer
Dødelig hetebølge: - Skyldes global oppvarming
Flere forskere mener at hetebølgen i Vest-Afrika og Sahel forrige måned ikke ville ha skjedd uten menneskeskapte klimaendringer. (Dagbladet Sondre Andreas Wedøe Nodland 18. april 2024) Les mer
EU legger nye planer: Fra klima til krig
Forsvar, sikkerhet og konkurransekraft er kjernen i EUs nye femårsstrategi, ifølge et utkast. Der er ikke klima nevnt med ett ord. (Dagsavisen Bibiana Piene/NTB 17. april 2024) Les mer
Forskerne overrasket: - Det som skjer, er helt nytt
Korallrev over hele verden blekner – samtidig. Nå frykter forskerne at mange av mange av revene ikke vil overleve denne krisen. (VG Håkon F. Høydal 15. april 2024) Les mer
Nye regler for energisparing i bygg vedtatt i EU – gjelder også for Norge
Med knapp margin har EUs medlemsland endelig vedtatt nye, omstridte regler for energisparing i bygg. Disse blir også lov i Norge gjennom EØS-avtalen. (Dagsavisen Alf Ole Ask 15. april 2024) Les mer
Regjeringens fagdirektorat i avslørende rapport: Klimamålet er ikke lenger mulig å nå.
Ifjor var målet fortsatt innen rekkevidde. (Aftenposten Stine Barstad 10. april 2024) Les mer

Global oppvarming: - Dramatisk varmt
For tiende måned på rad er jordkloden varmere enn noen gang. (VG Line Brustad 10. april 2024) Les mer
MDG vil ha nasjonalt forbud mot engangsgriller: – Oppstarten til mange branner
MDG fremmer et forslag i Stortinget om et statlig forbud mot bruk av engangsgriller i Norge. (Dagsavisen NTB 10. april 2024) Les mer
Pensjonister vant klimasak: – En historisk dag
Den europeiske menneskerettsdomstolen slår fast at Sveits krenker enkelte menneskerettigheter. (VG Vilde Elgaaen, Siamak Nematpoor 9. april 2024) Les mer
Pensjonister vant historisk klimasak: – Bare begynnelsen
Sveits har krenket enkelte av menneskerettighetene. Dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) er bare begynnelsen, mener klimaaktivist Greta Thunberg. (Dagsavisen NTB–Reuters 9. april 2024) Les mer
EU krever norsk ja til energidirektiv – truer med straffetiltak
EU setter hardt mot hardt og krever at Norge innfører det omstridte Fornybardirektivet. Hvis ikke, vil EU vurdere straffetiltak. (Dagsavisen NTB–Bibiana Piene 9. april 2024) Les mer
Regjeringen har ingen hast med å delta i EUs sosiale klimafond
Et halvt år etter at Norge inngikk avtale med EU om å delfinansiere unionens sosiale klimafond, har ikke regjeringen bestemt seg for om Norge skal hente penger fra fondet. (Dagsavisen Alf Ole Ask 9. april 2024) Les mer
EU-forskere: Varmerekord for tiende måned på rad
Temperaturen i havet var den høyeste som noen gang er registrert. (VG NTB 8. april 2024) Les mer
EMD avviser klimasøksmål mot Norge og flere land
Norge sto i fare for å bli felt sammen med over 30 land i et klimasøksmål, men André (15) og Sofia Oliveira (18) ble ikke hørt. (VG Vilde Elgaaen og NTB 8. april 2024) Les mer
Rekordmye klimagasser i atmosfæren
Forskere fra USA har funnet rekordhøye nivåer av de tre viktigste varmefangende gassene i jordas atmosfære. (Dagsavisen Kenneth Stensrud 7. april 2024) Les mer
André (15) har saksøkt Norge: – Jeg har håp
Seks portugisiske barn og unge har tatt Norge til retten i Strasbourg for brudd på menneskerettighetene. Nå kommer snart dommen. (VG Runa Victoria Engen 6. april 2024) Les mer
Greta Thunberg er pågrepet i Haag
Den kjente klimaaktivisten er pågrepet av politiet under demonstrasjoner, ifølge Reuters. (VG Runa Victoria Engen 5. april 2024) Les mer
Bommer på klimapolitikken
Skulle Norge velge å utsette gjennomføringen av klimamålene, løper vi to risikoer, skriver kronikkforfatter. (Dagbladet Debatt Terje Osmundsen 5. april 2024) Les mer
Cruiseutslippene flyr til himmels – kan passere fly-utslipp
Klimagassutslippene fra cruisetrafikken i norsk farvann har økt kraftig de siste årene. Nye beregninger viser at utslippene kan passere innenlands flytrafikk. (Dagsavisen NTB 5. april 2024) Les mer
Her sier Høyre-ordføreren «ja» til kuttplan for olje og gass
Trondheims nye ordfører, Kent Ranum, regner med «sunn debatt» i eget parti. (VG Runa Victoria Engen 3. april 2024) Les mer
Great Barrier Reef: - Det ser mørkt ut
Verdens største korallrev opplever en ny massebleking, og koraller står i fare for å dø. Norsk forsker tror ikke utviklingen kan stoppes. (VG Line Brustad 2. april 2024) Les mer
Overskrifter mars 2024:
Kan vi reise litt bedre for klimaet? Her er noen råd på veien.
– Vi må gjøre store endringer hvis vi skal fortsette å reise på ferie slik vi gjør nå, sier reiseforfatter Trygve S. Kolderup. (Aftenposten Camilla Flaatten 30. mars 2024) Les mer
Skisentrene pøser ut klimagasser.
Her har de forsøkt å ta grep. (Aftenposten Ådne Lunde, Atle Andersson, Rune Sævig 29. mars 2024) Les mer
Havvind i Nordsjøen: Vindmøller dobbelt høye som Oslo Plaza
Tenk deg 90 bygg som alle er over dobbelt så høye som Oslo Plaza – plassert ut over et område like stort som Oslo kommune. Omtrent slik vil havvindparken Sørlige Nordsjø II se ut. (Aftenposten Roar Valderhaug 24. mars 2024) Les mer
Ny nasjonal transportplan: Dette er fem av de store taperne
Bybanen, E18 og togprosjektet som kan forkorte reisen mellom Oslo og Bergen er blant prosjektene regjeringen ikke setter av penger til nå. (Aftenposten Andreas Brattåker Støyva, Maria T. Pettrém, Øystein Tronsli Drabløs 22. mars 2024) Les mer
Norge kan ta et kjempejafs av EUs nye energidirektiver
Norge vurderer «å hoppe over» deler av den omstridte «Ren energipakke» og gå rett på de nyeste energidirektivene EU har vedtatt. Det kan bety endringer i konsesjonsbehandling for vindkraft som reduserer kommunenes makt. (Dagsavisen Alf Ole Ask 22. mars 2024) Les mer
Gir tommel ned til ny NTP
Altfor mye penger til altfor store motorveiprosjekter. Det er dommen fra klimaorganisasjonene etter at regjeringen la fram ny nasjonal transportplan. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 22. mars 2024) Les mer
Regjeringens transportplan: – En skandale
Togtiden mellom Bergen og Oslo skulle kuttes med en time. Men det blir med en drøm. (VG Eirik Røsvik, Bjørn Haugan og Frank Ertesvåg 21. mars 2024) Les mer
Atom-toppmøtet: Må bli lettere å finansiere atomkraft i fattige land
Verdensbanken og andre internasjonale finansinstitusjoner bør få finansiere utviklingen av atomkraft i fattige land. Det er en av konklusjonene fra det første toppmøtet for atomkraftland som ble holdt i Brussel torsdag. (Dagsavisen Alf Ole Ask 21. mars 2024) Les mer
Retten setter oljeforbud på pause
Lagmannsretten setter til side det historiske forbudet som har hindret staten i å godkjenne oljeutbygginger - for nå. (VG Runa Victoria Engen 20. mars 2024) Les mer
Ny klimarapport: Slår «rød alarm»
FNs meteorologiorganisasjon med illevarslende rapport. (Dagbladet NTB 19. mars 2024) Les mer
Ny rapport om klimaet i 2023 – WMO slår «rød alarm»
Varmerekorder ble knust, isbreer smeltet og rekordstore skogsområder brant i 2023. – En epokegjørende utfordring, sier Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) om klimaendringene. (Dagsavisen NTB-Are Føli 19. mars 2024) Les mer
Ny rapport om klimaet i 2023 – WMO slår «rød alarm»
Varmerekorder ble knust, isbreer smeltet og rekordstore skogsområder brant i 2023. (VG NTB 19. mars 2024) Les mer
Dobbel smell vil bety industridød
Norsk industri må ikke bli straffet for at Norge har ren elektrisk kraft. (Dagsavisen Kommntar Kjell Werner 19. mars 2024) Les mer
Tidligere Høyre-topp Bent Høie vil ha plan for sluttfasen av norsk oljeindustri
Regjeringens egne representanter i oljefylkene er bekymret for at kunstig høy aktivitet på sokkelen bremser omstillingen. (Aftenposten Stine Barstad 18. mars 2024) Les mer
Mer ren frihetsenergi!
Klimakampen er også en kamp for sikkerheten. (Aftenposten Kronikk Siri M Kalvig 18. mars 2024) Les mer
Kunstig intelligens kan skape skjult energikrise
Verdens KI-ambisjoner er skyhøye, men det har også en bakside. (Dagsavisen Gabriella Løkke og Ylva Lie Bjerke 16. mars 2024) Les mer
Isen smelter - havet stiger: 32 byer venter på syndfloden
USA i spenning - Indonesia bytter hovedstad. (Dagbladet Øystein Andersen 13. mars 2024) Les mer
Det europeiske miljøbyrået: Trues av enorme klimaforandringer
En ny EU-rapport advarer om alvorlige konsekvenser for hele kontinentet dersom det ikke gjøres tiltak nå. (Dagbladet Bendik Hansen 11. mars 2024) Les mer
Kjører vi klimaet rett i grøfta?
Vi skulle jo redusere CO2-utslippene, men vi kjører bil som aldri før! Og ikke bare det: Vi nordmenn bidrar med over dobbelt så mye klimagassutslipp gjennom flytrafikk enn andre! (Klimanytt Kronikk Terje Dahl 9. mars 2024) Les mer
Great Barrier Reef rammet av hett hav – store skader på verdens største korallrev
For femte gang på åtte år fører varmt havvann til store skader på Great Barrier Reef utenfor Australia. (VG NTB 8. mars 2024) Les mer
Dyster rekord
Den globale snittemperaturen har ligget på rekordhøye nivåer helt siden i fjor sommer, ifølge EU-forskere. (Dagbladet NTB 7. mars 2024) Les mer
MDG inviterer til grønt transportforlik
– Jeg tror det er mulig å få til et grønt transportforlik, sier MDG-leder Arild Hermstad. Det vil i så fall sette en stopper for nye firefelts motorveiprosjekter. (Dagsavisen Tor Sandberg 7. mars 2024) Les mer
Hva skjer med klimaet om Trump vinner valget?
En Trump-seier vil trolig være nådestøtet for de globale klimamålene. Ny analyse viser enorme forskjeller i utslipp fra politikken til han og Biden. (Aftenposten Stine Barstad 7. mars 2024) Les mer

Ni måneder på rad med rekordhøye globale temperaturer
Den globale snittemperaturen har ligget på rekordhøye nivåer helt siden i fjor sommer, ifølge EU-forskere. (Dagsavisen Are Føli/NTB 7. mars 2024) Les mer
EØS-utvalget: Norge må avklare sitt energiforhold til EU
Norge må avklare tydeligere hva slags energisamarbeid vi ønsker med EU. Dette er etter det Energi og Klimas forstår en av beskjedene politikerne vil få når EØS-utvalget kommer med sin innstilling over påske. (Dagsavisen Alf Ole Ask 6. mars 2024) Les mer
Derfor smelter «dommedagsbreen» raskt
Det er verdens aller bredeste isbre og den smelter i et alarmerende tempo. Nå vet forskerne hvorfor – og når – smeltingen startet. (VG Jørn E. Kaalstad 2. mars 2024) Les mer
Ingen timeplan for å innlemme EUs nullutslipps-lov i EØS
Dersom Norge ikke innlemmer EUs lov om nullutslippsindustri i EØS-avtalen raskt, kan norske selskaper bli stående utenfor EUs storsatsing på bruk av CCS og utvikling av grønn teknologi. (Dagsavisen Alf Ole Ask 2. mars 2024) Les mer
Vil ha klimakutt tilpasset folk flest
– Det er nødvendig å ha med alle forbrukere på veien mot lavutslippssamfunnet, fastslår Forbrukerrådets direktør. Slik er det ikke i dag. (Dagsavisen Jan Sandberg 1. mars 2024) Les mer
- Enorm klimakrise
Klimafenomenet El Niño er ventet å vare til juni. Nå slår forskere alarm om flere konsekvenser. (Dagbladet Siri Åbø Wiersen 1. mars 2024) Les mer
Sier nei til hastesak: – Regjeringen forsøker å sno seg unna
Det brenner under føttene til regjeringen i betent rettsstrid. (VG Runa Victoria Engen 1. mars 2024) Les mer
Senterpartiet er ikke klimasinker
Ikke kariker det folkelige grønne skiftet, Aftenposten. (Aftenposten Kronikk Anne Beathe Tvinnereim 1. mars 2024) Les mer
Varmere, våtere, villere? Nei, vi vil få mye mindre vind, spår meteorolog.
Det er opplest og vedtatt at klimaendringene vil gjøre at det blåser mer. Men en norsk meteorolog spår mye mindre vind i Nord-Europa fremover. Det kan gi trøbbel for Norges satsing på havvind. (Aftenposten Roar Valderhaug 1. mars 2024) Les mer
Klimaendringene: - Joda, Norge eksporterer fortsatt kull!
Mange i Norge skryter av at vi har verdens laveste utslipp av CO2 fra vår olje og gass – og at vi ikke eksporterer eller bruker klima-verstingen kull. Ingen av delene er sant. Vi har til og med et kullkraftverk! (Klimanytt Kronikk Terje Dahl 1. mars 2024) Les mer
Overskrifter februar 2024:
Statens (u)synlige hånd i Nordsjøen
Det blåser økonomisk motvind på norsk sokkel. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner 28. februar 2024) Les mer
Europas vind-lobby mener det er dystre utsikter i Norge
EU kan nå sitt mål for vindkraft innen 2030, tror lobbyorganisasjonen Wind Europe. Grunnen er raskere konsesjonsbehandlinger og økte investeringer. I et land går det ikke så bra, nemlig i Norge. (Dagsavisen Alf Ole Ask 28. februar 2024) Les mer
Elbusskaoset er et symptom på en klimapolitikk som må endres
Kunstige mål og symboler belønnes mer enn faktiske resultater. (Aftenposten Kronikk Sylvi Listhaug 27. februar 2024) Les mer
- Mildere enn normalt
Det er store sjanser for at både mars, april og mai blir milde måneder i Norge. Det er ingen tegn på at det kommer langvarige kuldeperioder, ifølge nye analyser. (Dagbladet Line Brustad 26. februar 2024) Les mer
SV: Vil ha bedre støtte til solcelleanlegg for borettslag og sameier
SV mener støtteordningene til Enova er gode, men at det er for vanskelig å få støtte til solceller. Det ønsker de å gjøre noe med. (Dagsavisen Tom Vestreng 26. februar 2024) Les mer
- Blir vindkraft, vannkraft, bølgekraft og/eller solenergi løsningen?
Joda, fornybar energi må på plass, men energien brukes jo til noe - som ganske sikkert er med på å øke den globale oppvarmingen. Går vinningen opp i spinningen?
(Klimanytt Kronikk Terje Dahl 24. februar 2024) Les mer
Avviklingen av Norges siste kullgruve blir en kostbar affære
Det vil koste minst 200 millioner å avvikle Gruve 7, Store Norskes siste kullgruve i drift på Svalbard. (Dagsavisen NTB 23. februar 2024) Les mer
Miljøorganisasjoner: EU trenger ikke mer norsk gass
Norge trenger ikke å lete etter mer gass for å forsyne EU, mener miljøorganisasjoner. Allerede i 2035 vil tilbudet overstige etterspørselen, ifølge en ny rapport. (Dagsavisen NTB-Bibiana Piene 21. februar 2024) Les mer
Største temperaturforskjellen noensinne
Søndag ble det satt en ny temperaturrekord i Kina. Aldri før har det i ett og samme land blitt registrert så stor forskjell på det kaldeste og varmeste stedet. (Dagsavisen Line Brustad 20. februar 2024) Les mer
Kan bli versting-måned
Det ligger an til å bli den varmeste februarmåneden i menneskehetens historie. Selv forskere sliter med å forstå hvorfor temperaturen i havene øker så raskt. (Dagsavisen Ingunn Dorholt 20. februar 2024) Les mer
Tordentale uten løsninger
Først radbrekker han det grønne skiftet. Så administrerer han det. For så å radbrekke det igjen. (Aftenposten Leder 19. februar 2024) Les mer
Forskere advarer: Amazonas kan kollapse
Store deler av Amazonas-regnskogen risikerer å bli utradert av stigende temperaturer, tørke, branner og avskoging. (Dagbladet NTB 19. februar 2024) Les mer
EU presser på for å få lov om nullutslipps industri inn i EØS
EU vil favorisere egne CO2-lagre frem til 2030. Norsk offshore-bransje frykter konkurransevridning for en fremtidsnæring for Norge, dersom ikke nye regler raskt innlemmes i EØS-avtalen. (Dagsavisen Alf Ole Ask 19. februar 2024) Les mer
En finans- og klimapolitikk som spenner bein på seg selv
Å avvikle CO2-kompensasjon er en politikk for tapte arbeidsplasser og økte globale utslipp. Til gjengjeld ville jubelen stått i taket i Moskva og Beijing. (Aftenposten Debatt Cay Nordhaug 16. februar 2024) Les mer

EU vil sette fart i utviklingen av små modulære atomkraftverk
EU inviterer myndigheter, selskaper og forskningsinstitutter til dugnad for å sørge for at Europa innen 2030 har små modulære atomkraftverk. (Dagsavisen Alf Ole Ask 15. februar 2024) Les mer
Resirkulering av klær – klimatiltak eller grønnvasking?
Klesindustriens berg av avfall har ført til oppblomstring av bedrifter som resirkulerer tekstiler. Miljøvernere mener det viktigste er at forbruket går ned. (Dagsavisen NTB-AFP 15. februar 2024) Les mer
Grønlandsisen smelter: Blir grønnere: - Betydelige konsekvenser
Grønland blir grønnere og grønnere, viser ny forskning. - Disse endringene er kritiske, sier forskerne. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar 14. februar 2024) Les mer
Vil redde verden i rettssalene
Staten fulgte ikke opp miljøkravene i loven. Da gjorde de amerikanske tenåringene noe nytt. (Aftenposten Gunnar Kagge 14. februar 2024) Les mer
- Dårlig nytt for menneskeheten
Forskere slår alarm om uvanlig aktivitet i Atlanterhavet. Nå frykter de omfattende konsekvenser. (Dagbladet Martin Biuso 11. februar 2024) Les mer
EUs nye klimamål utfordrer regjeringen
Regjeringen må ta grep for at EUs nye mål ikke skal føre til økende klimakonflikter i Norge. (Aftenposten Debatt 5 klimaforskere 11. februar 2024) Les mer
- Ikke lov å gjøre mer enn å skrike når klimaet går dukken?
Det er klart at det ikke er bra å lime seg fast til rammen på maleriet "Skrik" eller pøse maling på statuer i Frognerparken, men hva skal man gjøre når fredelige demonstrasjoner ikke gir noen reaksjoner?
(Klimanytt Kronikk Terje Dahl 9. februar 2024) Les mer
Aldri før har januar vært så varm som i år: - Kan ha store konsekvender
2023 var planetens varmeste år noensinne målt. Følger de neste elleve månedene trenden fra januar kan 2024 slå fjorårets rekord. (Aftenposten Ingrid Elise Sønstebø-Sundt, Tord Magnus Dyrkorn 8. februar 2024) Les mer

Super-El Niño: - Utenfor alt vi har sett
På toppen av menneskeskapt global oppvarming har en såkalt «super-El Niño» dyttet temperaturene til nye høyder. Nå viser nye prognoser at en La Niña snart vil overta. (Dagbladet Line Brustad 8. februar 2024) Les mer
EU-forskere: Januar var den åttende måneden på rad med rekordhøy global temperatur
Den globale snittemperaturen forrige måned var den høyeste som noen gang er registrert i januar, ifølge EU-forskere. (Dagsavisen Are Føli/NTB 8. februar 2024) Les mer
Studie: Antarktis kan smelte fortere enn antatt
Antarktis smelter vekk med 150 milliarder tonn is hvert år. Nye funn viser til at tallet kan skyte i været. (Dagsavisen Eivind Tangen 8. februar 2024) Les mer
EU-forskere: Rekordhøy januar-temperatur
Den globale snittemperaturen forrige måned var den høyeste som noen gang er registrert i januar, ifølge EU-forskere (Dagbladet NTB 8. februar 2024) Les mer
EU-forskere: Januar var den åttende måneden på rad med rekordhøy global temperatur
Den globale snittemperaturen forrige måned var den høyeste som noen gang er registrert i januar, ifølge EU-forskere. (VG NTB 8. februar 2024) Les mer
Rekordvarm januar i Spania
Gjennomsnittstemperaturen i Spania i forrige måned var den høyeste som noen gang er registrert i januar. (VG NTB 7. februar 2024) Les mer
Nei, vi kommer ikke i mål med det grønne skiftet
Vi skulle alle ønske han tok feil. Men Ola Borten Moe har helt rett: Det finnes ingen realistisk plan for det grønne skiftet. (Dagsavisen Kommentar Jo Moen Bredeveien 7. februar 2024) Les mer
Skogbrann herjer i Chile: – Hjerteskjærende å se
Fremtidens skogbranner vil skje oftere og brenne varmere, advarer WWF-topp. Og bak dem ligger blant annet menneskers miljøherjinger. (Dagsavisen Eivind Tangen 6. februar 2024) Les mer
Norsk næringsliv får massive subsidier. CO2-kompensasjonsordningen bør avvikles.
Ordningen har en rekke uheldige virkninger. Samtidig er den svært dyr for staten. (Aftenposten Debatt Ragnar Torvik, Thomas von Brasch, Erika Färnstrand, Ola Kvaløy, Gisle Natvik, Linda Nøstbakken, Ragnhild Camilla Schreiner 6. februar 2024) Les mer

Klimapolitikk skiller de to store partiene i Europavalget
Det konservative EPP, som er Europaparlamentets største parti, vil reversere deler av det grønne skiftet. Den nest største partigruppen som er sosialdemokrater (S&D) avviser det. (Dagsavisen Alf Ole Ask 5. februar 2024) Les mer
Forskere med ellevill idé
I et forsøk på å hindre isbreene i Antarktis i å smelte, jobber forskere med et nyskapende forslag. (Dagbladet Ingunn Dorholt 4. februar 2024) Les mer
Skogbrann herjer - over 50 døde
Tusenvis av hus er lagt i aske i Chile. (Dagbladet Audun Hageskal, NTB 4. februar 2024) Les mer
Akkurat nå: Naturens gjengjeldelse
Apokalypsen kommer til å bli en kommersiell suksess. (Dagsavisen Debatt Kari Kristensen 3. februar 2024) Les mer
Reuters: Greta Thunberg frifunnet
Den svenske klimaaktivisten er frifunnet for ordensforstyrrelse etter en demonstrasjon utenfor en olje- og gasskonferanse i London i 2023. (VG Eric Kjerstad Solheim 1. februar 2024) Les mer
Hva hjelper det med klimamål hvis vi aldri får ballen i mål?
Den norske fotballspilleren Erling Haaland bøtter inn mål etter mål for den engelske klubben Manchester City, men da han ikke satte ballen i nettmaskene tre kamper fikk han kritikk. Vel, Norge har satt seg store mål for å redusere utslipp av klima-gassen CO2, men ligger langt unna målene.
(Klimanytt Kronikk Terje Dahl 1. februar 2024) Les mer
Overskrifter januar 2024:
Hevder 10.000 personer kan dø hvert år av hetebølger i Storbritannia
Parlamentsmedlem Philip Dunne er bekymret og mener at Storbritannia trenger en plan nå. (Dagsavisen Hina Aslam 31. januar 2024) Les mer
Ekstremkulde blir sjeldnere: - Påvirker oss her og nå
Glem «Ingunn» et lite øyeblikk. Husker du sibirkulden fra årets første dager? (VG Ingrid Bjørndal Farestvedt 31. januar 2024) Les mer
Krever oljestans: - De har ikke noe valg
Etter at de vant et historisk søksmål mot staten, krever organisasjonene at rettigheter for to oljeprosjekter nå trekkes tilbake. (VG Runa Victoria Engen, Sije Kathrine Sviggum 30. januar 2024) Les mer
Den arrogante staten
På stadig flere områder leter staten etter hull i reglene for å kunne sno seg best mulig. (Aftenposten Kronikk Hans Petter Graver 29. januar 2024) Les mer
EU legger opp til drastiske kutt av olje og gass
EU kan gå inn for å kutte bruken av fossile brensler som olje, gass og kull med 70 prosent fram til 2040. (Dagsavisen NTB 29. januar 2024) Les mer
De gode nyhetene er at klimapolitikk faktisk virker
Skal vi gjøre noe med klimaendringene, må vi tro på at det er mulig. (Dagsavisen Kommentar Trygve Svensson 29. januar 2024) Les mer
Derfor har det vært «kaosvær» denne vinteren
Her forsøker klimaforskeren å gjøre deg litt klokere. (VG Marie Dreyer Bakken 27. januar 2024) Les mer
Vinterlig hetebølge i Spania
Uvanlig høye temperaturer for årstiden preger deler av Spania. Mange tok lørdag turen til stranda. (Dagsavisen NTB-AP 27. januar 2024) Les mer
Sjokkvarme i Spania
Uvanlig høye temperaturer for årstida preger deler av Spania. (Dagbladet NTB 27. januar 2024) Les mer
Issmelting på Grønland: Frykter kritisk punkt: - Dramatisk
Isen på Grønland smelter raskere enn tidligere antatt. Nå smelter 30 millioner tonn is – i timen. (Dagbladet Jorun Gaarder 22. januar 2024) Les mer
Verdens største isberg: Bilder viser dramatisk erosjon
Isberget A23a har revet seg løs fra havbunnen. Ferske bilder viser hvordan det brytes ned av omgivelsene. (Dagbladet Madeleine Hatlo 20. januar 2024) Les mer
Staten tapte rettssak, men ikke sikkert det stenger oljefelt
Miljøorganisasjonenes seier i tingretten vil neppe føre til store endringer i oljepolitikken på kort sikt, men måten vedtak fattes på kan bli mer åpen, mener jusprofessorer. (Aftenposten Gunnar Kagge 18. januar 2024) Les mer
Natur og Ungdom-lederen kjempet mot tårene etter oljeseier mot staten: - Det betyr mye
Greenpeace og Natur og Ungdom vant over staten på alle punkter i et historisk klimasøksmål. (VG Silje Lien Sveen, Nora Kvernmo Rindal, Marius Meby, Ruba Victoria Engen, Silje Kathrine Sviggum 18. januar 2024) Les mer
MDG tar ugyldige oljetillatelser til Stortingets kontrollkomité
Tillatelser til utbygging av tre oljefelt ble kjent ugyldige av Oslo tingrett torsdag. Nå tar MDG saken til kontrollkomiteen på Stortinget. (Dagsavisen NTB 18. januar 2024) Les mer
Splittet EU skal sette mål for utslippskutt i 2040
En rekke land mener at EU må kutte mer enn 90 prosent til 2040, men mange frykter at den folkelige støtten for klimapolitikken kan forvitre. (Dagsavisen Alf Ole Ask 18. januar 2024) Les mer
EU når ikke mål om karbonfangst og lagring uten Norge
EU når ikke sine klimamål uten betydelig satsing på karbonfangst og lagring (CCS). Men Kommisjonen er bekymret for at det går for sakte med å få på plass CO2-lager og transportløsninger i EU. (Dagsavisen Alf Ole Ask 17. januar 2024) Les mer
Smelter 20 prosent raskere enn man trodde
En fersk studie viser at det i snitt forsvinner 30 millioner tonn is i timen på Grønland. (Dagsavisen Kenneth Stensrud 17. januar 2024) Les mer
Klimaendringene og landet Tuvalu: Flytte til Australia? Hvordan skal vi komme oss dit? Svømme?
Det var på et møte i Pacific Island Forum (Stillehavs-FN) i november at Australias statsminister Anthony Albanese lovet at hele Tuvalus befolkning skulle få flytte til Australia. (Klimanytt Kronikk Terje Dahl 16. januar 2024) Les mer

Slik endres Norge
Sjekk din kommune (VG Runa Victoria Engen, Jari Bakken, Einar Otto Stangvik, Simen Grytøyr, Ingeborg Huse Amundsen 14. januar 2024) Les mer
- Det blir verre
Det er mangel på flere varer fra norske bønder, deriblant melk og egg. Landbruksekspert mener at problemene landbruket står overfor nå, bare er starten. (Dagbladet Amalie Bernhus Årtun 14. januar 2024) Les mer
Bruk penga smartere
Det koster mye energi å opprettholde en temperaturforskjell på 40 grader på hver sin side av et tynt stuevindu. (Dagsavisen Kommentar Kjetil Staalesen 14. januar 2024) Les mer
Global varmerekord slått med stor margin
Og 2024 kan bli enda varmere. (Dagbladet NTB 12. januar 2024) Les mer
Global varmerekord slått med stor margin i fjor – 2024 kan bli enda varmere
Den globale varmerekorden fra 2023 kan bli slått allerede i år, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). (Dagsavisen NTB-Are Føli 12. januar 2024) Les mer
WMO bekrefter: Global varmerekord slått med stor margin i fjor – 2024 kan bli enda varmere
2023 var det varmeste året som noensinne er registrert på verdensbasis, og med stor margin, bekrefter Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). (VG NTB 12. januar 2024) Les mer
Nedvekst for overlevelsen
Økonomisk vekst kan ikke være noe premiss for framtida – ordet nedvekst bør inn i alles vokabular. (Dagsavisen Kommentar Kari Kristensen 11. januar 2024) Les mer
Fortere og fortere, mer og mer
Denne uka fikk vi endelig litt realisme inn i samtalen om kraft og det grønne skiftet. (Dagsavisen Kommentar Jo Moen Bredeveien 11. januar 2024) Les mer
Dystre utsikter: - Økt risiko
I en årlig undersøkelse fra World Economic Forum kartlegger eksperter framtidige globale risikoer. (Dagbladet Vilde Sofie Einan 11. januar 2024) Les mer
Borten Moe vil at Norge skal investere i atomkraft i Sverige
Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) mener Norge bør bidra til å rask utbygging av kjernekraftverk, men de kan godt ligge i Sverige. (Dagsavisen André Lorentsen/NTB 11. januar 2024) Les mer
Rekordvarm klode i 2023: – Klimarekordene falt som dominobrikker
Den globale temperaturen i 2023 var den høyeste siden målingene begynte, bekrefter EU-forskere. Mengden klimagasser i atmosfæren fortsatte å øke. (Dagsavisen Are Føli/NTB 10. januar 2024) Les mer
Frykter 2024 blir enda varmere
Jordas gjennomsnittstemperatur stiger. Eksperter tror at 2024 vil bli enda varmere enn rekordåret 2023. (Dagbladet Line Brustad 9. januar 2023) Les mer
Har EU ansvaret for å kutte norske utslipp?
Norge ligger nå an til å bidra mer negativt enn positivt til EUs mål. (Aftenposten Debatt Elin Lerum Boason 8. januar 2024) Les mer
Statkraft vil doble vindkraftproduksjonen i Norge
Statkraft planlegger å investere 44 til 67 milliarder kroner i oppgraderinger av sine norske vann- og vindkraftanlegg, samt bygging av nye vindparker på land. (Dagsavisen NTB 8. januar 2024) Les mer
NHO-sjefens klimaresept: - Vi trenger styrt panikk
Norge har blitt en sinke i klimakampen. Ingen av våre naboland er i nærheten av å være lenger unna å nå klimamålene. (VG Bjørn Haugan 7. januar 2024) Les mer
Varsler dyrere godteri: Mener klimakrise gir økte sukkerpriser
Sukkerprisene er på sitt dyreste siden 2011. Eksperter peker på klimakrisa. (Dagsavisen Aslak Borgersrud 7. januar 2024) Les mer
Kloden brenner - folk fryser
Det er utfordrende å forklare hvordan det varmeste året noensinne etterfølges av bitende kulde. (Dagbladet Dagbladets lederavdeling 6. januar 2024) Les mer
Hardt ut mot klimapolitikken: - Har rotet oss inn i en floke
Åslaug Haga i Fornybar Norge fastslår at den grønne norske omstillingen går altfor tregt. Hun sier det har sin pris: Din strømregning blir høyere. (VG Bjørn Haugan 5. januar 2024) Les mer
Væråret 2023: - Enorme ting på gang nå
Den globale temperaturen rykket opp et høyt trappetrinn i fjor, og det er grunn til å tro at dette er den nye normalen. (VG Runa Victoria Engen, Preben Brækstad 4. januar 2024) Les mer
Nei, Støre – Norge har ikke realistiske planer og tiltak for å nå klima-målene!
Statsminister Jonas Gahr Støre sa i sin nyttårstale at klimaendringene er skapt av mennesker og at klima- og naturkrisen også må løses av mennesker, av kunnskapen vår, teknologien og politisk handlekraft. Vel, dette høres jo greit ut, men når han sier at Norge her realistiske planer og tiltak for å nå målene så er han nok litt for ...optimistisk! (Klimanytt Kronikk Terje Dahl 4. januar 2024) Les mer

Norsk gass er gull verdt
Tyskland trenger mye mer gass. Norske Equinor stiller opp. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner 4. januar 2024) Les mer
Det belgiske EU-formannskapet skal løse store klimafloker på kort tid
Sikre EU grønn industri, bedre luftkvaliteten, styrke sirkulærøkonomien og gjøre tunge kjøretøyer mer klimavennlige. Det er noen av klimasakene som det belgiske EU-formannskapet skal løse i første halvår. (Dagsavisen Alf Ole Ask 2. januar 2024) Les mer
Kaldt i Norge – varmt i Arktis
Desember er den tredje måneden på rad som har vært kaldere enn normalen på fastlandet, mens Arktis var varmere enn normalt. (VG Vilde Elgaaen 2. januar 2024) Les mer

Retorikk-ekspert om Kongens tale: - I år er han krystallklar
Ekspert i retorikk, Kjell Terje Ringdal, applauderer hvordan Kong Harald i sin nyttårstale deler ungdommens bekymring rundt klimaspørsmålet. (VG Stein Østbø 1. januar 2024) Les mer
For tidligere måneder og år - se spalten til høyre!

Blå brennmanet blir stadig vanligere
Greta Thunberg pågrepet i Nederland
5 milliarder rammet
Juni:
Ikke tilpasset klimaet vi er på vei inn i
Sort olje, kongelig hvitvask
Havvindenigheten kan bli noe annet enn en oljeskattepakke i grønn drakt
Trump lyver om klimaendringer
Slår Dengue-alarm
Verden koker
Hetesjokk i OL
– Forventer ny varmerekord
Kjære Statsmnister
- Begynnelsen på slutten
Arbeid for å motvirke global oppvarming i USA, kan gjøre Europa varmere
Historisk klimadom
Dødelige hetebølger i flere land
Fire av fem mener det bør gjøres mer for å bekjempe klimaendringer
Utslipp fra og forbruk av fossilt brensel rekordhøyt i 2023
Miljøaktivister har spraymalt Stonehenge
Altfor mye flyter i klimapolitikken
Varsler ekstreme temperaturer
Slår alarm om snømangel i Himalaya
Slik skal MDG sikre fremgang i 2025
Det svenske gullrushet
- Like tørt som Afrika
Grove klimafeil
Varsler væromslag fra juli
Listhaug omtaler norsk klimapolitikk som «selvskading»
Advarer om Sahara-støv i Europa
Norsk klimapolitikk er for lite konkret
Endelig kaldere sommer
Ignorerer advarsler
Tidligere oljesjef ber om at oljeboring i Nordsjøen fases ut
Klar nedgang i utslipp av klimagasser
Er atomkraft løsningen?
Slår alarm om Syden-varme
- Utviklingen snur ikke
- Sjokkerende
EU-forskere slår alarm etter varme-rekorder
Slår alarm
Mai var ekstremt varm
Evakuerer øy
Hetebølge
Flom i Tyskland
Skal oljeselskapene selv skaffe kraft til elektrifisering på sokkelen?
Skrekkfunn i Middelhavet
Mai-tallene klare


Mai:
Denne øya vil snart være under vann
Vil ha hjelp fra SV
Frykter for barna
Ny varmerekord i India
Ikke tilpasset klimaet vi er på vei inn i
Norske mediers dekning av klimaendringer er uansvarlig
Høyre vil åpne gassfeltet Nordland 6
Mygg som kan spre tropisk sykdom funnet i Sverige
Tolv skadd etter kraftig turbulens
Flere steder har slått mairekorden
Ny EU-lov kan få stor betydning i Norge
Hetebølge under vann kan gi oppblomstring av kjøttetende bakterier
«Klimarealistene» - de minst realistiske som finnes?- Ekstraordinær orkansesong
Atomkraft er fristende
Lover 70 millioner til klimatiltak i Oslo-budsjettet
«Zombie-brann» herjer i Canada
MDG vil skrote 18 av veiprosjektene i Nasjonal transportplan
Plast gruser global luftfart
Over 60 prosent av verdens korallrev opplevde bleking i fjor
SV vil kjempe for et grønnere budsjett
Varmeste sommer på 2000 år
Sommeren på den nordlige halvkule i fjor var den varmeste på minst 2000 år
– Alle som bryr seg om klima og natur har grunn til å være skuffa i dag
– Vi kommer til å bruke godt under handlingsregelen
Dette er de beste klimatiltakene du kan gjøre selv
Når statuen blir rød er havet for varmt!
Miljøaktivister dømt for å ha tilgriset Monolitten
Raskere og oftere ja til sol- og vindkraft er nødvendig-
Katastrofale konsekvenser
- Seiler vi klimaet på kloden til bunns?
Verdens fremste klimaforskere om 1 ,5-gradersmålet
En «markagrense» for ny olje og gass
- Voldsom økning av denguefeber
Krise for sjøfuglene
Kjempeprosjektet koster 80 milliarder
Elleve rekord­måneder på rad
Elleve måneder på rad med rekordhøye temperaturer
Frykter korall-død
Norge sakker akterut i Europas energiomstilling
MDG med ny klimapolitikk
Skal slurpe opp den siste dråpen olje
Sør-Brasil rammet av verste flom på 80 år
Gjorde vi planeten Mars ubeboelig?

April:
Feriefavorittene koker
Vindkraft på land splitter folket i to
EU vil ikke telle med utslippskuttene
- Kan bli liggende under vann
Rapport slår alarm om havstigningen i Norge
Norge trekker seg fra avtale som beskytter oljeinvesteringer
IFE vil til EU for å kapre flere atompartnere
Hete, tørke og nedbør
Kampen for en bedre verden
Grønn energi i hjertet av Europas industri
Greta Thunberg tiltalt på nytt av svensk politi
Vindruene fryser
Flere dystre værrekorder ble satt i 2023
Varsler rekordvarme
Siv Jensen har et poeng om oljepenger
Dødelig hetebølge
Fra klima til krig
- Det som skjer, er helt nytt
Nye regler for energisparing i bygg vedtatt i EU
Klimamålet er ikke lenger mulig å nå.
- Dramatisk varmt
MDG vil ha nasjonalt forbud mot engangsgriller
Pensjonister vant klimasak
Pensjonister vant historisk klimasak
EU krever norsk ja til energidirektiv
Regjeringen har ingen hast med å delta i EUs sosiale klimafond
Varmerekord for tiende måned på rad
EMD avviser klimasøksmål mot Norge og flere land
Rekordmye klimagasser i atmosfæren
André (15) har saksøkt Norge
Greta Thunberg er pågrepet i Haag
Bommer på klimapolitikken
Cruiseutslippene flyr til himmels
Her sier Høyre-ordføreren «ja» til kuttplan for olje og gass
Great Barrier Reef
Mars:
Kan vi reise litt bedre for klimaet?
Skisentrene pøser ut klimagasser
Vindmøller dobbelt høye som Oslo Plaza
Ny nasjonal transportplan
Norge kan ta et kjempejafs av EUs nye energidirektiver
Gir tommel ned til ny NTP
Regjeringens transportplan
Togtiden mellom Bergen og Oslo skulle kuttes med en time. Men det blir med en drøm.Må bli lettere å finansiere atomkraft i fattige land
Retten setter oljeforbud på pause
Slår «rød alarm»
WMO slår «rød alarm»
WMO slår «rød alarm»
Dobbel smell vil bety industridød
Tidligere Høyre-topp Bent Høie vil ha plan for sluttfasen av norsk oljeindustri
Mer ren frihetsenergi!
Kunstig intelligens kan skape skjult energikrise
32 byer venter på syndfloden
Trues av enorme klimaforandringer
Kjører vi klimaet rett i grøfta?
Great Barrier Reef rammet av hett hav
Dyster rekord
MDG inviterer til grønt transportforlik
Hva skjer med klimaet om Trump vinner valget?
Ni måneder på rad med rekordhøye globale temperaturer
Norge må avklare sitt energiforhold til EU
Derfor smelter «dommedagsbreen» raskt
Ingen timeplan for å innlemme EUs nullutslipps-lov i EØS
Vil ha klimakutt tilpasset folk flest
- Enorm klimakrise
– Regjeringen forsøker å sno seg unna
Senterpartiet er ikke klimasinker
Vi vil få mye mindre vind, spår meteorolog.
- Joda, Norge eksporterer fortsatt kull!
Februar:
Statens (u)synlige hånd i Nordsjøen
Europas vind-lobby mener det er dystre utsikter i Norge
Elbusskaoset er et symptom på en klimapolitikk som må endres
- Mildere enn normalt
Vil ha bedre støtte til solcelleanlegg for borettslag og sameier
- Blir vindkraft, vannkraft, bølgekraft og/eller solenergi løsningen?
Avviklingen av Norges siste kullgruve blir en kostbar affære
EU trenger ikke mer norsk gass
Største temperaturforskjellen noensinne
Kan bli versting-måned
Tordentale uten løsninger
Amazonas kan kollapse
EU presser på for å få lov om nullutslipps industri inn i EØS
En finans- og klimapolitikk som spenner bein på seg selv
EU vil sette fart i utviklingen av små modulære atomkraftverk
Resirkulering av klær – klimatiltak eller grønnvasking?
Grønlandsisen smelter
Vil redde verden i rettssalene
- Dårlig nytt for menneskeheten
EUs nye klimamål utfordrer regjeringen
- Ikke lov å gjøre mer enn å skrike når klimaet går dukken?
Aldri før har januar vært så varm som i år
Super-El Niño
Januar var den åttende måneden på rad med rekordhøy global temperatur
Antarktis kan smelte fortere enn antatt
Rekordhøy januar-temperatur
Januar var den åttende måneden på rad med rekordhøy global temperatur
Rekordvarm januar i Spania
Nei, vi kommer ikke i mål med det grønne skiftet
Skogbrann herjer i Chile
Norsk næringsliv får massive subsidier
Klimapolitikk skiller de to store partiene i Europavalget
Forskere med ellevill idé
Skogbrann herjer
Naturens gjengjeldelse
Greta Thunberg frifunnet
Hva hjelper det med klimamål hvis vi aldri får ballen i mål?

Januar:
Hevder 10.000 personer kan dø hvert år av hetebølger i Storbritannia
Ekstremkulde blir sjeldnere
Krever oljestans
Den arrogante staten
EU legger opp til drastiske kutt av olje og gass
De gode nyhetene er at klimapolitikk faktisk virker
Derfor har det vært «kaosvær» denne vinteren
Vinterlig hetebølge i Spania
Sjokkvarme i Spania
Issmelting på Grønland
Bilder viser dramatisk erosjon
Staten tapte rettssak, men ikke sikkert det stenger oljefelt
Natur og Ungdom-lederen kjempet mot tårene etter oljeseier mot staten
MDG tar ugyldige oljetillatelser til Stortingets kontrollkomité
Splittet EU skal sette mål for utslippskutt i 2040
EU når ikke mål om karbonfangst og lagring uten Norge
Smelter 20 prosent raskere enn man trodde
Flytte til Australia?
Slik endres Norge
- Det blir verre
Bruk penga smartere
Global varmerekord slått med stor margin
Global varmerekord slått med stor margin i fjor
Global varmerekord slått med stor margin i fjor
Nedvekst for overlevelsen
Fortere og fortere, mer og mer
Dystre utsikter
Borten Moe vil at Norge skal investere i atomkraft i Sverige
Rekordvarm klode i 2023
Frykter 2024 blir enda varmere
Har EU ansvaret for å kutte norske utslipp?
Statkraft vil doble vindkraftproduksjonen i Norge
- Vi trenger styrt panikk
Mener klimakrise gir økte sukkerpriser
Kloden brenner - folk fryser
Hardt ut mot klimapolitikken
Enorme ting på gang nå
Norge har ikke realistiske planer og tiltak for å nå klimamålene
Norsk gass er gull verdt
Det belgiske EU-formannskapet skal løse store klimafloker på kort tid
Kaldt i Norge – varmt i Arktis

Retorikk-ekspert om Kongens tale

Tidligere år:
2023:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2022:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2021:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2020:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2019:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2018:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2017:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2016:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2015:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2014:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2013:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2012:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2011:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2010:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2009:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2008:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2007:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2006:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2005:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2004:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2003:
Januar
  Februar
 Mars   April   Mai  Juni Juli  August September Oktober November Desember
2002:
Januar  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2001:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  September  Oktober  November Desember

2000:
November
  Desember