KlimaNytt De siste nyhetene fra avisene når det
gjelder klimaendringene og klimapolitikk
Nettavisen om klimaendringene.
November 2000
 
Linker:

CICERO
Naturvern-
forbundet

Natur&
Ungdom
Bellona

Miljøkampen Kureren
Gass-spesial
Kureren 96-99

Drivhuseffekten
Kongeaksjonen
Kyoto
Redd Tuvalu!
Spørsmål..?

 © Terje Dahl 2000

Regjeringen kledd naken
Regjeringens gasskraftpolitikk led et smertelig nederlag under gasskrafthøringene i Stortinget i går. Forskere fra Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret slo fast at det hersker betydelig usikkerhet om norskprodusert gasskraft vil redusere CO{-2}-utslippene i Europa. (Dagbladet PER ELLINGSEN og OTTAR JAKOBSEN Torsdag 9. november 2000) Les mer

Varmere, våtere og villere
Vintrene på Østlandet blir våtere, varmere, men også mer vindfulle. Folk på Østlandet kan komme til å ønske seg til Nord-Norge - rett og slett fordi klimaet vil bli mer attraktivt.
Norge kan oppleve store forandringer som følge av klimaendringer de neste tiårene, ifølge en ny klimarapport som er laget for EU.
Les mer

Verste flom på 375 år i New York - og verre er i vente
Flomrekord fra 1625 ble slått i York. Regnet tok lørdagsfri, men søndag og mandag er det varslet nye, enorme nedbørsmengder. (Aftenposten 5/11-2000) Les mer

Flere og kraftigere stormer
I årene framover forventes det at det kommer flere stormer lik den som har herjet store deler av landet det siste døgnet. Det skyldes den globale oppvarmingen. Av CAMILLA NORLI (VG NETT 1. november 2000) Les mer

Uvær gir dyrere forsikring
Forsikringsbransjen frykter flere naturkatastrofer, og søker nå staten om å få øke den øvre grensen for utbetalinger til 6,5 milliarder kroner for hver naturkatastrofe. LES MER OM Vær og uvær Klimaendringer fører til flere flommer og mer vind, noe som betyr økte utbetalinger fra forsikringsbransjen, og høyere premier for forbrukerne, skriver Dagbladet.
(NTB 31. oktober 2000) Les mer
- Fossil politikk
SVs miljøpolitiske talsmann, Hallgeir Langeland, beskylder politikere i regjering og storting for å tenke fossilt. Alt dreier seg om olje og gass. (Dagbladet Onsdag 1. november 2000) Les mer
Bilrevolusjon ...men Norge vil ikke være med
Med hydrogen kan all bil- og kollektivtrafikk om få år bli utslippsfri. Med staten på laget mener Norsk Hydro det er mulig. Men hydrogen nevnes ikke i nasjonal transportplan. På statsbudsjettet er det ikke satt av ei krone. (Dagbladet onsdag 1. november 2000) Les mer