KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Debatt 

Hva mener du?
Nå kan du sende inn dine egne meninger om klimaendringer og klimapolitikk - og lese andres.
Send epost til terje@sydhav.no


Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
Hei. :-) Fins det noen der ute... Som kan svare meg på et spørsmål .
Hva skjer med jorden, vis alt av olje blir pumpet opp og ut av jorden?
:-) og om noen vet hvilken fungsjon oljen inni planete har? ;-)
Lisbeth bjornsen
Lisbeth_bjornsen@icloud.com
Tidenes største konspirasjon og løgn
Hallo. Hørte om deg i ett kommentarfelt på http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-20/#comment-52083 om din kamp for og bevare livet som det var nede i sydhavet.
Jeg har søkt og gravd på internett om klimadebatten, 9/11 og mye annet i snart 10 år
Er redd du er på ville veier når du skriver om hjelp fra kongen og de som sitter i regering, disse er overhodet ikke intressert i enkeltmenneskers liv og det har dem aldri vært, grav litt dypere på nettet og du vil få ett helt annet syn på hvem som styrer og hva egentlig målet deres er.
Klima hysteriet er en oppdiktet konspirasjon, fabrikert som en fiende.
Havet, korralrev,plankton, trær osv er avhengig av co2 for og overleve, når ett menneske puster inn luft tar vi opp oksygenet og puster ut co2. Mennesker slipper ut mer co2 en all verdens biler gjennom vår åndedrett.
Er det ikke da ett paradoks at dem avskoger trær i stort stil i sør america etc og starter store plantasjer for miljøvennlig drivstoff.
Grunnlaget for liv på denne gjorden er co2 og o2
Dessuten har den globale verdenstepmeraturen sunket de siste 9 årene på jorden som den har ellers ute i vår galakse også.
Det som skaper temperatur forskjellene er solen, denne har sykluser som alt annet.
Ser du ikke at våre verdensregjeringer ikke gjør annet en å berike seg selv,med å gjøre følgende - make a problem to create a reaction, and after they always have the remedy, a solution. Google, problem reaction solution.
Gjør deg selv en tjeneste og les iallefall nr 1 under av artikklene.
1.http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/klimadebatten-og-%e2%80%9dglobal-weirding%e2%80%9d/
2.http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/klima-og-den-kapitalistiske-klasse-i-kommunismen-kkk/
3..http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/vart-klima-ikke-din-business/
Ønsker deg ett Godt Nytt År og all mulig lykke for å ta skrittet fullt ut med å leve ut din drøm, noe de fleste av oss bare drømmer om.
Mvh
Morten K. Johannesen
Glemte og legge ved denne linken av Christopher Monckton of Brenchley, tidligere rådgiver for Margareth Thatcher som har et brilliant og sylskarpt analytisk intellekt.
http://www.klimarealistene.com/debate_at_last.pdf

For å ta det siste spørsmålet først!På begyndelsen av 60 tallet og utover,hadde vi flere vintre uten snø,i allefal her på vestlandet! I 72 kom jeg hjem fra utenriksfart!Da var det mer snø i N,Y,en på Fornebu. ca 3 cm.Jeg kjøpte bil i Oslo,og kjørte opp til Ålesund!Først på Otta--Dombås møtte jeg første snøen,men den var borte igjen på Lesja! Dette var i Februar 1972! Da jeg kom hjem kunne de fortelle at det hadde vert snøfrit og mildt hele vinteren! Jeg tror det var den julen asiasyken herjet!Så den som bekymrer seg for snøfrie vintre,er barn eller folk med demens eller lesevansker!Når det gjelder varme perioder i jordens historie,likeså!Vitenskapen har lagt ut på nettet,en fremstilling av jordens historie,med istider,varmeperioder,og foran siste istid var CO2 gehalten i atmosfæren skyhøy,samenlignet med i dag!Jeg har en stygg følelse av,at jo mere opplyste mennesket blir,de mere historisk materiale som ligger til grunn om verdens evne til selvrepparasjon,og resirkulasjon,jo dummere blir mennesket!Etter jordens tilblivelse,og atmosfæren lukket seg,kunne ingenting komme hverken ut eller inn,jorden var hermetisert! Hva betyr så dette i en hver noenlunde "klar" hjerne? Jo,at jorden bruker, sirkulerer,og resirkulerer, ethvert nødvendig ellement,enten det er Co2,metangass,lystgass O2, O3 eller resten av alle de gassene som finnes! Og sist men ikke minst!IPCC,har til dags dato ikke lagt frem 1---et eneste bevis for at Co2 er ! grunn til noen glob.oppvarming!Da står bare en eller flere sin økonomiske givinst tilbak for at halvparten av verdens befolking,går rundt som hysterikere med verdens undergangs-angst! Jeg trodde at en lov om konspirasjon, kunne komme til anvendelse her!
Gunnar Øvrelid

Jeg støtter fullt ut den trang til selvransakelse på vegne av vår kultur, som ligger i flere av innlegene. Spesiellt likte jeg Ståle P. Andersens synspunkter. Jeg deler ikke Tore Holmens syn og bekymring på klimaforskning som "forskningen selv er mer opptatt av fag enn formidling". I dette tilfellet føler jeg man er mer opptatt av formidling, enn fag. Dokumentasjonen på dette ligger blandt annet i "The day after tomorrow", som er en dramatisering av spekulasjoner. Om vi forholder oss til det vi vet om jordens historie, så er det rimelig og anta at klimaendringene som blir vist, vil skje. Å kople dette til dagens kultur, er reine spekulasjoner. Forutsetningen for hele angstbildet er klimaforskningen. Jeg vil anbefale min meddebattanter å sette seg inn i metoder å grunnlag disse jobber etter. Nei, jeg tror ikke det er bare å "ture" frem til evig tid, med vår økonomiske kultur, men vi er knapt et parantes i jordens historie. Ja, jeg tror vår kultur er i stand til å skade jorde! ns miljø, men jeg aksepterer ikke dagens entydige fokus på menneskeskapte klimaendringer og CO2 som det eneste og største problemet.
Endre Furnes
I bøtter og spann for å reagere!
Har fulgt med klimaproblematikken et års tid . Forskningen må selvfølgelig fortsette, men jeg mener at vi allerede har i bøtter og spann for å reagere. For meg ser det ut som vi har et formidlingsproblem. Burde vi ikke (i mangel av mer nødvendig handling) ha forsket på forskningens formidlingsproblem, forsket på hvordan forskningen skal greie å formidle disse alvorlige resultater på en sånn måte at de blir tatt alvorlig av beslutningstakerne. Formidlet på en sånn måte at grasrota greier å skille alvoret ut fra den enorme "mediestøyen". At politikere og kapital greier å servere oss "brød", og media greier å servere oss "sirkus", er vel det oppskriften på å å lamme hvermannsens reaksjonsevne. Og når forskningen selv er mer opptatt av fag enn formidling, kan vi da gjøre noe i med denne problematikken?
Mvh Tore Holmen

The Day After Tomorrow
Utrolig gripende artikkel, som virkelig tar opp et alvorlig problem som folk stort sett ikke tenker over! Jeg har aldri tenkt over eller vist at global oppvarming kunne forårsake så mye katastrofer, og fikk mye informasjon fra denne artikkelen. Strålende bra!
Victoria
For å komme til artikkelen - klikk her (red).

The Day After Tomorrow
det kan skje.og tenk om det har vert mange ganger det har skjedd. kaskje om noen tusner av år det er andre mennesker som finner fosiller etter oss, og synes det er rart. filmen the day after tomorrow er bra og får meg til og tenke mer. viss det er sånn at klimaet endrer seg kan det skje ganskje snart for alt vi vet. den flommen i india og der skulle lissom ikke gå ann. og i bielen står det at når det nermer seg verdens ende vill det skje mange naturkatastrofer før og så skal han hente de somer kristne opp i himmelen, mns de som ikke tror vil vere igjen og få en skjanse til og viss ikke vil de bli her til de dør.
idun straum

Ideologi og forurensning
Jeg tror forurensning er et makabert mål på ideologi. Økologisk ansvar er faktisk ofte en slags motpol til økonomisk makt. Jeg begrunner dette i mindre grad med individuelle egenskaper til rike og fattige, men fordi de rike som global gruppe bevarer sin makt gjennom et stadig større energi- og resursforbruk. Jeg tror også at de som er rike gjennom urettferdig handling bruker større resurser på å forsvare sin rikdom enn de som tjener på god handel, men da på et personlig basis. Personlig forbruk er også en kilde til forurensning.
    Historisk kommer motsetningsforholdet mellom makt og økologi til uttrykk i autoritære styre versus virkelige demokrati. I det autoritære styret er makt avgjørende. I det demokratiske styret er handlingen og realitetene det viktigste. Jeg skriver virkelige demokrati, fordi det som i dag fremføres som demokrati i ”vesten” reelt er en måte for manipulerende grupper å fraskrive seg det økologiske ansvaret for kortsiktig økonomisk tvang også kalt modernisering. Det brukes så store resurser til å påvirke opinionen at den ikke representerer den frie tanke.
    Jeg tror vi har ødelagt vårt gode klima med forurensning. Den store missinformasjonen på dette området kommer fordi en aksept av dette faktum må føre til mindre frihet til å forurense. Dette vil først og fremst ramme de rikes livsstil. Det reelle tapet av ren natur dersom det forurenses er selvfølgelig mye viktigere. Ettersom de rike gruppene også rammes av forurensning etter hvert, kan det tenkes at en vil oppleve et paradigmeskifte.
    Det er vanskelig å si om en rask reaksjon bare vil gjøre overgangsfasen lenger. Slik at vi får tid til å utnytte klodens siste resurser i desperate overlevelsesstrategier, eller om det kan føre til en maktforskyvning slik at natur og miljø får makt over økonomien.
    Mangel på reaksjon vil trolig føre til at vi får store kriser som maksimeres av skjulte autoritære interesser, men også vilje til å betale for den skade som er påført. Slik jeg forsto tsunami-katastrofen, var den preget av stor forvirring og feilinformasjon.
Fokus på tap av landområder og biotop på grunn av manglende manggrove-skog og korallrev er bevist holt tilbake for ikke å skade turismen. Masseturismen (og sex-industri) er viktige gulrøtter for vår ”hellige” modernisering.
    Det er ikke rart at så mange idealistiske naturvernere er anonyme i dag, en ser tydelig i lønnspolitikken, hvor makta ligger. Det er heller ikke mange aviser som aksepterer miljø saker lenger, bare dersom det gjelder pilotprosjekt. Det er nærmest tabu i forbindelse med valg. Rett etter valg kommer gjerne en artikkel eller to og selvfølgelig uken etter nyttår.
Ståle P. Andresen

Hvis vi vil finne fram til løsninger på miljøproblemer, må vi tørre å gå til bunns, og erkjenne at de fleste er menneske skapte. Det er for mange mennesker på jorda til at naturen greier å hamle opp med vår naturlige forurensing pr individ, som jo også bare øker etter hvert som vi får større krav til velferd og trivsel.
Hvis vi starter NÅ med å nedbemanne jorda, er det håp om en framtid for kommende generasjoner mennesker, og ikke minst annet liv på vår lille blå planet.
Å påstå at vi vil gjøre noe med miljøet, og samtidig lar menneskeheten vokse, blir som å servere halvkokt ertesuppe med dårlig øl, - for så å finne opp propp i rompa mot skadelige utslipp :)
Det er aldri for sent å snu!
John Sandvik
Klimaendringene er et faktum og er noe som har pågatt i flere 10 år,å som den tredje verden har siltt og sliter stadig med.Når det gjelder redusering av utslipp somforverrer klimaetsåtenkte jeg på et gammelt prinsipp at "mange bekker små gjør en stor å".Hva med å forby all bilsport,båtsport,motorsykkelsport og annen forurensende unødige sportsaktiviteter.Hvis det ikke blir forbudt så tviler jeg på at politikere og politikere er bekymret for klimaendringene.
Seppo Hakonen
Ja dette var jo skremmende lesing. Hva kan vi mennesker gjøre for å redde det som er igjen. Jeg har hele tiden ment at det å ta olje opp av jorden slik verden og vi gjør i dag, er helt galt. Vi tapper oljen ut av jorden og mantelen kommer nærmere overflatene og heter opp jorden innenfra. Når områder i jordens indre blir tømt for tykk olje, rauser jorden sammen og det oppstår jordskjelv. Det nytter ikke å si at man fyller etter med vann eller sjø, det fordamper og blir borte på kort tid. Jeg mener at vi bør slutte å tappe olje ut av jorden, la verden bli som den var før. Må vi leve et liv i hektisk aktivitet, svaret mitt er nei. Her kunne jeg ha skrevet en hel bok om hva vi bør gjøre for å bevare jorden mens man ennå kan.
Gerd Klaudiussen(Velkommen med flere innlegg!)


 

 

 
Internettavisen KlimaNytt - klikk her!

E-mail til redaktør Terje Dahl