forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt| video |
musikk | mat |
helse |  mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Nytt mysterium:
Hvorfor har man funnet "Påskeøya-statuer" på Sardinia i Middelhavet?

Store steinstatuer som ligner på Påskeøyas såkalte moai'er har blitt funnet på øya Sardinia i Middelhavet, - på den andre siden av jordkloden.

"Kjempene fra Mont'e Parma" (også skrevet Prama) er forhistoriske steinskulpturer hogget ut av lokal sandstein, med en høyde på mellom 2 og 2,5 meter. De ble funnet ved en tilfeldighet i mars 1974, og var da brutt opp til mindre biter.
    Under utgravinger i 1974-75 ble det funnet omtrent fem tusen biter, inkludert femten hoder og tjueto kropper. Funnet ble oppbevart ved det nasjonale arkeologiske museet i Cagliari på øya i tretti år før man forsto at man hadde gjort et viktig arkeologisk funn fra svært gamle tider.
Steinstatuer Monte Parma
Steinstatuer Monte Parma
Nuraghe Arrubiu
Nuraghe Arrubiu
Dolmen på Sardinia
Dolmen på Sardinia
Kjempebein funnet i Sør-Afrika
Kjempebein Sør-Afrika
Kjempe på museum i Peru
Kjempe på museum i Peru
Statue på Påskeøya
Statue på Påskeøya
Sicilia Nuraghe Losa
Nuraghe Losa på Sardinia
Tupa på Påskeøya
Tupa på Påskeøya
Ahu Vinapu Påskeøya
Ahu Vinapu Påskeøya
Megalittisk mur Malta
Megalittisk mur Malta
Monte Parma hode
Make-make øyne
Make-make øyne
Sardinia statuePåskeøya statue
Sardinia og Påskeøya
Stele and kjemenes graver
Kjempens grav
Øyne Mesopotamia
Øyne Mesopotamia
UkrainaColombia
Ukraina og Colombia
Pyramider i Egypt
Pyramider i Egypt
Vaser av basalt
Vaser av basalt
En rekke teorier
Det finnes en rekke teorier om hvem som laget steinstatuene og i hvilket tidsrom. Flere forskere mener at det var Nuragic-sivilisasjonen på Sardinia som laget statuene, og det ble hogget ut mellom det ellevte og det åttende århundre før Kristus.
    Nuragic-sivilisasjonen er mest kjent for restene av de megalittiske haugene eller bygningene, nuraghiene, som de bygde på øya. Man har funnet over 7.000 slike steinbyggverk. Arkeologene mer det opprinnelig var mer enn titusen, og det finnes også megalitter, som steler (stående steiner) som skal være enda eldre.
    Noen mener at nuraghiene var steinfort, mens andre mener at både nuraghiene og statuene hadde religiøs betydning. De tror at statuene forestilte guder, guder som ifølge legendene levde sammen med folkene på øya. Og at steinhaugene, noen kranset av steler, var gravene deres slik legendene også sier.
Enorm størrelse
Det amerikanske skipet Jupiter besøkte Middelhavet i 1807 og lå for en lang tid i havnen ved Girgenti ("kjempene by" - den byen som i dag heter Agrigento) på sørsiden av Sicilia, naboøya til Sardinia. Kapteinen James Allen ble fortalt at man hadde funnet noen menneskelige skjeletter av enorm størrelse på øya. Han ble nysgjerrig og dro for å se og måle skjelettene. Det ene skjelettet var ganske så ødelagt, men det andre manglet kun en liten bit av et leggbein. Det bevarte skjelettet målte over tre meter (ti og en halv fot) og hodeskallen var så stor som en bøtte (two gallon bucket - 7,6 liter).
Kjempenes øy
Malta er en av naboøyene til Sardinia, og den kallens gjerne "kjempenes øy". De første arkeologene som gjorde utgravinger på øya konkluderte med at alle de megalittske murene, statuene og stående steinene var laget av en utdødd rase av kjemper i en tid før syndefloden. Legendene sier at barna til en kjempe i et land langt, langt vekk hadde blitt bortført av sjømenn og at datteren til kjempen hadde giftet seg med en vanlig mann på Gizo, mens sønnen hadde giftet seg men en lokal mann på Malta - og at barna dere ble de første i arverekken av herskerne på Malta og naboøyene, inkludert Sardinia.
Fra et land langt unna
Flere av legendene på Påskeøya (Rapa Nui) i Stillehavet har mye til felles med legendene på Malta og naboøyene, inkludert Sardinia. En legende sier det en gang i fjern fortid bodde lyshudete kjemper på øya: At de hadde kommet fra et land langt unna - de var overlevende etter en gigantisk katastrofe.
    Idag sier arkeologene at de gigantiske statuene på Påskeøya forestiller øyboernes forfedre - at man reiste dem som minne om avdøde høvdinger. Beboerne på øya er polynesiske og det skal også deres forfedre ha vært, så hvorfor har
ikke ansiktene i stein polynesiske trekk i det hele tatt, men ligner mye mer på våre europeiske forfedre?
    De innfødte på Påskeøya kunne tidligere ramse opp alle sine forfedre helt tilbake til den første høvdingen, Hotu Matua, rundt 30 slektsledd. Men det er ingen av statuene som har navn etter personer, merkelig, hvis det var for å gjøre ære på dem!
Mye til felles
Det er mye annet som er felles for Påskeøya og Sardinia - selv om øyene altså ligger hver side av jordkloden. Nuraghiene på Sardinia minner svært mye om tulpan'ene på Påskeøya (Rapa Nui). Man vet i dag ikke hva disse forhistoriske steinbygninger på Påskeøya var for, men i Peru finnes det helt makne forhistoriske steinbygninger som kalles "chullpa", noe som på polynesisk gjerne vil bli uttalt "tupa". Disse bygningene skal være, som nuraghiene på Sardinia, er gravkamre for den tidligere høvdingslekten. I Peru ble høvdingene beskrevet av de første europeiske oppdagelsesreisende som lyshudete og lyshårete kjemper.
Forhistoriske steinmurer
Både på Påskeøya og Sardinia (og naboøyene i Middelhavet) finnes det forhistoriske steinmurer. Den velkjente steinmuren Ahu Vinapu på Påskeøya var kanskje mer forseggjort enn
de fleste vi finner på Sardinia, men det har vært mange steinmurer på øya, som ble tatt fra hverandre for å lage gjerder for sauer. Flere av steinmurene er nå restaurert og man har plassert falne steinstatuer på dem - slik man mener det var gjort i gamle dager. På Sardinia, som så mange andre steder i verden, ble steinmurer gjerne revet ned for å lage bygninger og veier. På Malta finnes det et berømt tempelkompleks av stein. Som ble bygget mellom 4000 og 2500 før Kristus - før pyramidene i Egypt. Her finner du stående steiner, dolmen (stående steiner med en stor stein på toppen) og murer. Steinene i den ytre muren veier så mye som 50 tonn, noe man på den tiden ikke skulle kunne klare å plassere i murer. Legendene sier at stedet ble bygget av kjempene som kom til øya.
    Flere av statuene på Sardinia har hoder hvor det er hugget ut trillrunde sirkler til øyne. Hvordan øynene på Påskøyas statuer opprinnelig så ut vet man ikke, men i nyere tid har man plassert sjøskjell i øynehulene slik man tror man engang gjorde det. På en av klippene på Påskeøya finner du innhuggete sirkler som skal forestille øynene til guden Make-make, han som ifølge legendene på øya skapte menneskene og var sjefen for de andre gudene.

    Minst en av statuene som er funnet i Sardinia holder hendene på magen nede under navelen, akkurat slik som man finner det på Påskeøyas moai'er. Om de også hadde seks fingre slik man finner på et par av Påskeøyas statuer har jeg ikke klart å finne ut av, men det er nok godt mulig.
Havfolkene
Det finnes altså steinstatuer som ligner på de vi finner på Påskeøya, og man mener at de ble laget av Nuragic-sivilisasjonen, men det finnes også monolittiske byggverker på Sardinia og naboøyene som er eldre. Man mener at det var Ozieri kulturen som sto bak disse byggverkene. De var kjent som Shardana folkene, som øya Sardinia har navnet sitt etter - og ble også kalt
"Havfolkene" ("Sea People"). De skal ha vært høye, sjøfarende folk som kom fra "øyer langt vekk". Noen sier at det er derfor Kjempens Grav" ("Giant's Tomb") på Sardinia skal ha form som et skip snudd opp ned.
    Det er jo et interessant spørsmål hvorfor øya Sardinia har en forhistorisk kultur som ikke ligner på det man finner i Italia eller Korsika. Vel, moderne forskning har vist at folkene på Sardinia ikke har samme genetiske bakgrunn - at de sannsynligvis har kommet dit fra Midt-Østen! Det vil jo forklare endel når det gjelder både legender og megalitter. Men det forklarer jo ikke hvorfor det er så mye likt til det man finner på Påskeøya på den andre siden av jorda. Kan de være at de i enda tidligere tider hadde kommet fra øyer som lå enda lengre unna enn Egypt og fortidens Mesopotamia?
Over hele verden
Det er ikke bare på Påskeøya og Sardinia vi finner restene av en kultur som fortsatt stiller store spørsmål. Over hele verden finner du steinstatuer som forestiller "guder" som var svært høye, gjerne mellom 2.30 og 2.70 meter. Legender og religiøse skrifter sier ikke at de holdt til i en teologisk himmel, men at de bodde sammen med folkene på jorden: De hjalp menneskene å utvikle sin sivilisasjon med dyrking, bygging og skrivekunst. Oftest var disse "gudene" av mannlig kjønn, de hadde de hud og lyst hår - og gjerne også blå øyne. Avkommene deres med de lokale kvinnene - slik vi finner det i det kristne bibelen: "Guds sønner så at menneskenes døtre var vakre; og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til" (opprinnelig var "Gud" skrevet i flertall "gudene") - ble gjerne herskerne i rikene der de bodde. Det skal ha vært disse gudene som bygget de fantastiske megalittene (fra enorme pyramider til delikate vaser av knallhard basaltstein) vi finner restene av i dag; mange som vi ikke engang kan klare å kopiere med vår moderne teknologi.
Verdensomspennende katastrofe
Kan de være at en verdensomspennende katastrofe, kanskje forårsaket av kraftige plasmautbrudd på solen med medfølgende smeltende isbreer og hundre meter høye tsunamier på vår klode, utslettet denne menneskerasen? At noen få overlevende startet sin sivilisasjon igjen ved hjelp av sin hukommelse og med hjelp av av lokale mennesker, men at deres gener etter hvert ble så utvannet at rasen av kjemper/guder ikke lenger finnes?

@ Terje Dahl

For vår artikkel "Hvorfor skal det holdes hemmelig at kjemper har eksistert?" - klikk her
For våre andre Mysterie-sider - klikk her
For faktastoff og artikler fra Påskeøya - klikk her

Hva tror du? Kanskje du har noen tanker rundt dette?
Vi tar gjerne imot tips og synspunkter når det gjelder statuene på Sardinia og Påskeøya.

Hva mener du?
"Jeg har følgende tips, synspunkter og/eller ideer når det gjelder statuene":
  
  Navn:
 
  E-post adresse:
 

Under kan du lese innsendte meninger og ideer:

En gammel avisartikkel foretller at det ble funnet to skjelettere av kjemper på Sardinia, nesten to og en halv meter høye (8 feet):
Artikkel.Kom med tips/innlegg, folkens!