forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Klimaendringene:
- Jo, det kan gå rett til helvete med oss!
Verden brenner

Norge vil ikke bli straffet hvis vi ikke når målene for egen CO2-reduksjon – og hva med utslippene fra den oljen og gassen som vi eksporterer? Vi leter fortsatt etter mer, - så har vi mistet alt som heter samvittighet? Er mer penger i egen lommebok viktigere enn klimaet på kloden? Og våre egne barn?


Klikk bildene for info.
António Guterres
António Guterres
Klimanytt - info
Brenner kloden?
Brenner kloden?
Norske oljeplattformer
Norske oljeplattformer
Varmere hav
Varmere hav
Planetere
Planetene
Kåre Willoch
Kåre Willoch
Thor Heyerdahl
Thor Heyerdahl
Greta Thunberg
Greta Thunberg
- Klimaendringene er ute av kontroll, sa FNs generalsekretær António Guterres nylig. Tidligere har han også uttalt at det er kode rød for menneskeheten. Er dette noe han finner på – kun en tullete ide han har fått? Nei, på samme måte som Greta Thunberg så forholder han seg til klimaforskerne ved verdens ledende universiteter og institutter. Deres forskning viser med all tydelighet at vi har en menneskeskapt global oppvarming på grunn av vårt overforbruk av fossilt brennstoff. Og vi ser nå at temperaturen på kloden blir varmere og varmere – og at klimakatastrofer som tar livet av mennesker skjer mange steder.
Advart
Vi har blitt advart i mange år. Ja, det var helt tilbake i 1895 at den svenske kjemikeren Svante Arrhenius slo fast at dersom CO2-mengden i atmosfæren dobles så kan det føre til en temperaturøkning på 5 grader på kloden. I 1970 uttrykte USAs energimyndigheter bekymring for menneskeskapt global oppvarming. I 1979 blir verden første klimakonferanse holdt i FN-hovedkvarteret, hvor verdens land ble oppfordret til å forhindre potensielle menneskeskapte klimaendringer.
Redusere
De fleste land har nå satt seg på for reduksjon av utslipp av CO2. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030 under Parisavtalen i 2015. Men nå er det jo det at Paris-avtalen er en frivillig avtale, der landene selv bestemmer hvor mye de vil bidra med. USA tidligere har vist at man bare kan trekke seg ut hvis man ønsker. Problemet er jo selvsagt også at ingenting skjer hvis man ikke når målene: - Vi prøvde man klarte det ikke, kan man bare si. Med eller uten lyve-kors bak på ryggen.
Norge
Norge er ikke snauere enn at man vil øke utvinning og eksport av olje og gass, samt lete etter mer. Og er stolt av det! Ja, Norge eksporterer faktisk fortsatt kull fra Svalbard! Hva i alle verden er galt med våre politikere? Har de ikke barn? Er mer penger i lommeboken det viktigste for politikerne og oss som stemmer på dem?
Varmere
Så hvor ille kan det bli? Vel, det er jo slik at verdens hav idag tar opp 25 prosent av utslippene av CO2. Problemet er at havene blir varmere og varmere på grunn av den globale oppvarmingen. 2022 var det fjerde året på rad at havene satte ny varmerekord. Blir de tilstrekkelig varme så vil de starte å slippe CO2 ut i atmosfæren igjen! Da er vi i en skremmende runddans!
Sibir
I i tundraen i Sibir er det store mengder av både CO2 og metan. Meten er en mer en 30 ganger kraftigere klimagass enn CO2. Nå har tundraen startet å smelte og slipper ut store mengder av klimagassene. Kan kanskje minne om at det på vår naboplanet Venus er store mengder med CO2 i atmosfæren - der er gjennomsnittstemperaturen 450 grader Celsius. Kanskje i varmeste laget for selv den mest forfrosne nordmann!
Mentale helse
Noen norske politikere sier at vi ikke skal bekymre oss for mye om den globale oppvarmingen fordi det kan gå ut over vår mentale helse. Vel, hvis en klimakatastrofe treffer Norge og tar livet av oss hele gjengen så trenger vi ikke bekymre oss om vår mentale helse..! Selv mer nedbør i nord, noe vi allerede ser, kan gi oss problemer. Tvinger dette Golfstrømmen sørover så får vi klima som i Sibir – vi ligger på samme breddegrad!
Kåre Willoch
- Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen, for de rike samfunns vedkommende, gjennomføres med stigende komfort sa Kåre Willoch i 1997. Han var statsminister i Norge fra 1981 til 1986 – og var ansett for å være et av Norges klokeste hoder. Thor Heyerdahl så klimaendringer over hele kloden og var også redd for menneskehetens framtid.
Skolestreik
Greta fikk stor oppmerksomhet for sin skolestreik for klimaet, men nå har hun fått kritikk fordi hun har protestert på andre måter. Vel, hun er jo ferdig på skolen så skolestreik går ikke lenger. Andre klimaprotester har også fått kritikk fordi de forstyrrer for trafikk og idrettsarrangement. Vel, å stå med plakater utenfor regjeringsbygningene får ikke medienes oppmerksomhet lenger, så man er nødt til å ty til mer dramatisk måter. Dessverre.
Cicero
Er det ikke på tide at klimaforskerne trer fram i lyset på alvor? Kan ikke Cicero, det norske senteret for klimaforskning, slå i bordet? Kristin Halvorsen, som er leder for senteret, var jo tidligere kunnskapminister i regjeringen og burde vite hvor alvorlig problemet er. Kan ikke hun oppfordre senteret til å streike? Kan ikke de utfordre statsminister Jonas Gahr Støre: Be at han tar klimaendringene på alvor – før det er for seint?

Terje Dahl
11/07 - 2023

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |