Prometheus-
prosjektet
  Linker
... Vi må finne ut hvorfor vi ikke gjør noe for å stoppe den globale oppvarmingen! Hvem eller hva er det som lurer oss?

Hvem eller hva
- les artiklene:

 Politikk

 Religion

 Markedskrefter

 Maktelite

 Media

 Reklame ?

Flere emner for artikler kommer.
Tips oss!


Tips noen om Prometheus-prosjektet!
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):
 

 

Nettaviser:
Klimanytt - nyhetene fra avisene når det gjelder klimaendringene og klimapolitikk.
Het klode
- Aftenpostens klimasider.
Klima - Dagbladets klimasider.
Klimakrisen -
Dagsavisens klimasider.
Klimatrusselen - VGs klimasider.
Klimaforskning:
CICERO - norsk senter for klimaforskning.
Bjerknes Centre for Climate Research - norsk senter for klimaforskning
GRID-Arendal - en del av FNs miljøprogram UNEP
Miljøvernorganisasjoner:
Greenpeace -norsk miljøvernforbund.
Naturvern-forbundet
- norsk miljøvernforbund.
Natur og Ungdom
- norsk miljøvernforbund.
Bellona
- norsk miljøvernforbund.
Framtiden I Våre Hender
- norsk miljøvernforbund.
Norges Miljøvernforbund
- norsk miljøvernforbund.
Private miljøsider:
Terje Dahls miljøsider - den norske klimaflyktningens egne sider.
Terje Dahls blogg
- redaktøren og klimaflyktningens personlige klimablogg.
Diverse - offentlig:
Miljøverndepartementet - Norges regjering.
Klimaløftet - Regjeringens klimakampanje
Miljøstatus i Norge redigert av Statens forurensningstilsyn
Diverse:
Klimaklubben - "gratis verktøy for deg som vil gjøre hverdagen litt grønnere."
WWF villmarksfondet - wwfs norske klimasider.
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change - FNs klimapanel (engelsk).


Vi er takknemlig for flere linker!

På siden:
Jeg - en samfunnsfiende
Sal på Blakken, folkens!
Kommer syndefloden tilbake?
Avgrunnen neste!
Verdens første klimaflyktning
- Vi øker farten mot avgrunnen
Må mine svigerforeldre drukne?
Blir jorden som Mars?


"Når pengene snakker så tier fornuften", Terje Dahl-97.


"Vi må stoppe utviklingen før den stopper oss!", Terje Dahl-98.