KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Kronikk/brev  
Terje Dahl
Terje Dahl
- venter fortsatt på svar
Redaktør Terje Dahl har ventet i snart ett år på svar:

"Merkelig stor stillhet om min teori om at jorda kan tippe rundt på grunn av klimaendringene!"

- Du er min dårlige samvittighet, jeg lover at jeg skal sende deg et svar, sa Pål Presterud, som er direktør for CICERO, norsk senter for klimaforskning, da jeg traff han på NRKs debatt-program Standpunkt tirsdag 21. desember i fjor (2004).
Jeg har enda ikke fått noe svar. Hvorfor?

- Det hele startet da jeg gikk for å se katastrofefilmen "The Day After Tomorrow". Jeg hadde jobbet med å skaffe stoff til migrasjonsteorier i sydhavet, og utrolig nok hadde jeg i den forbindelsen dukket bort i en artikkel om at det har vært enormt store og brå klimaforandringer på kloden vår, de seineste kanskje så "ny" tid som for omtrent åtte tusen år siden. Noe forskerne benekter. Etter å ha sett filmen, - og konkludert med at det ble mer søtsuppe enn spenning etter den første halvtimen, begynte jeg å gruble. Filmen var fri fantasi, men var det noen som helst mulighet for at de menneskeskapte klimaforandringene kunne gi oss katastrofer som få eller ingen hadde tenkt på? Jeg begynte å samle data. Det var tre ting som umiddelbart festet seg: Seismiske aktiviteter (jordskjelv og vulkanutbrudd) øker kraftig, de magnetiske polene har startet beveget seg med hittil ukjent fart og jordens magemål har økt på grunn av nedsmelting av is, økt nedbør og termisk utvidelse. Man hadde også registrert at jorden vinglet mer i sin rotasjon enn vanlig i perioder når havstrømmene endret seg. Jo, det dukket det opp et skremmende bilde: Den globale oppvarmingen ville jo kunne få vinglingen til å øke enda mer! Og siden den tynne jordskorpen ligger oppe på et glohett og flytende indre ville jo vinglingen kunne få jordskorpen til å gli. Tenk hvis ubalansen ble så stor at hele kloden tippet rundt!
   Med frykt for å bli tatt for en forskrudd dommedagsprofet bestemte jeg meg for at jeg måtte gjør noe. Jeg måtte si ifra.
"The Day After Tomorrow"
Jeg skrev først en kronikk for internettavisen min KlimaNytt hvor jeg tok for meg filmen "The Day After Tomorrow". Jeg flettet inn tippe-teorien min blant andre spørsmål om filmens budskap kunne ha noe for seg, - om hva som kunne skje hvis den globale oppvarmingen fikk fortsette på grunn av vårt enorme forbruk av fossile brennstoff. Før jeg offentliggjorde artiklen for webpublikum sendte jeg en e-mail til CICERO, som er det norske senteret for klimaforskning. Direktør Pål Presterud og forskningssjef Jan Fuglestvedt kunne jo være de første til å vurdere teorien min! Vel, jeg sendte en likelydende e-mail til Miljøverndepartementet i samme slengen, kanskje de hadde noe å si i sakens anledning?
   Det kom ikke noe umiddelbart svar, og noen dager etterpå sendte jeg ut en pressemelding til landets største aviser og nyhetsredaksjoner i radio og TV. Ingen respons. Det kom ikke noe svar - ingen e-mail, ingen telefoner - ingenting! Etter et par runder med purringer kom det tilslutt en e-mail fra en journalist i Aftenposten: "Dette blir for fant -pol -astisk for meg.....".
For ekstrem?
Vel, jeg hadde jo i artiklen skrevet at jeg var sikker på at ingen ville ta i tippe-teorien med en ildtang - min teori blir for ekstrem, for skremmende. Men jeg gir meg jo ikke så lett! Siden jeg fortsatt ikke hadde hørt noe fra CICERO sendte jeg også en purring dit. Ikke noe svar, men så kom det plutselig en e-mail fra Håvard Toresen, som er avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet. Etter velkjent politisk svada med skryt av Norges rolle som aktiv pådriver for å få redusert utslipp av drivhusgasser - ganske så ufortjent, spør du meg - henviste han meg til Det Norske Meteorolgiske Institutt eller CICERO Senter for klimaforskning. Akkurat. Så da var det bare å sende nok en purring til sistnevnte instans.
   Nå hadde det gått nesten tre måneder etter min første forespørsel. Men noe svar fra rette instans kom aldri. Hva så? Vel, jeg fikk ideen at hvis jeg skrev om teorien min litt og lagde den enda mer folkelig, så kanskje jeg kunne få den inn i magasinet Illustrert Vitenskap. Som sagt så gjort, og etter en del strev for å finne fram til en e-mailadresse til redaksjonen fikk jeg sendt saken avgårde, nå med tittel: Klimaforandringenes skrekkscenario: Tenk om kloden vår tipper rundt!
   Jeg har enda ikke fått noe svar om de vil bruke artiklen, tross flere purringer.
Klimakonferanse
Så ble det nok en internasjonal klimakonferanse, i Buenos Aires. Jeg sendte en kjapp e-mail til Agnar Kaarbø i Aftenposten som dekket konferansen, og han lovet at han skulle spørre i de vitenskapelige kretsene om noen hadde hørt om mulighetene for jorda kunne bli ustabil på grunn av klimaforandringene. Jeg fikk svar tilbake at han skulle sjekke, men siden har jeg ikke hørt mer. Jo, jeg har purret..!
Uken før jul fikk jeg en uventet telefon. Det var Jarle Roheim Håkonsen i NRKs debattprogram Standpunkt. Fordi det hadde vært så mye unormalt vær i det siste så skulle man debattere klimaforandringen - kunne jeg være interessert i å stille opp? Jeg fikk en forståelse av at man på programmet skulle spørre om vi virkelig opplevde en menneskeskapt klimaendring, men at vi mest skulle debattere hvorfor ingen gjorde noe for å stoppe den skadelige forandringen. På gangen utenfor studioet før vi kom på lufta var alle debattantene (minus en, som ikke sa noe) så enige om at verden hadde et alvorlig, menneskeskapt problem at det ble spøkt om at dette ville bli et dårlig debattprogram siden alle var så enige. Gjett om vi fikk oss en overraskelse da vi opplevde at NRK å bruke så godt som hele programmet på å så tvil om man har en klimaforandring! Tippe-teorien? Den hadde jeg bestemt meg for ikke å si noe om, jeg ventet jo fortsatt på en uttalelse fra ekspertene!
   Da programmet var slutt kom Pål Presterud, den nevnte direktøren for CICERO, bort til meg, nevnte at han hadde fått mitt brev og sa: - Du er min dårlige samvittighet, jeg lover at jeg skal sende deg et svar.
   Ja vel?? Det hadde det gått nesten åtte måneder siden jeg sendte han det første brevet mitt..!
Albert Einstein
Standpunkt var en trist påminnelse om at det i oljelandet Norge er ulovlig å ta klimaendringene på alvor: Å skape splid er viktigere enn å gjøre noe for å løse det problemet som forskere og politikere faktisk er enig om er den største utfordringen verden står ovenfor.
   Vel, jeg har jo barn og har ikke lov til å gi opp. Så jeg fortsatte redigeringen av KlimaNytt, og fortsatte å finne informasjon om min skremmende tippe-teori. Jeg oppdaget at jeg langt fra var den eneste som hadde spekulert på om jordskorpen kunne gli rundt på den flytende kjernen. Noen av jordas fremste geologer hadde i på 1950-årene lagt fram og diskutert teorier om de fysiske polene kunne skifte plass (her). At jordskorpen kunne røre på seg på samme måte som appelsinskallet kan beveges rundt på en appelsin hvor man har skrelt skallet og lagt det tilbake igjen. Ja, selveste Albert Einstein hadde støttet teorien! Det føltes bra å vite at man var i godt selskap. Det som var nytt med min teori var at jeg spurte om den menneskeskapte klimaforandringen med store vannmasser samlet rundt ekvator kunne gjøre jorda ustabil.
Tsunami
Så kom flomkatastrofen i Sørøst Asia. Tsunamien som skyllet vekk tusener på tusener i Thailand, Sri Lanka og Indonesia. Jordskjelv. Sprekk i havbunnen. En forskyving på noen centimeter som skapte en trykkbølge som ble til en dødelig flom av vann da den ble presset opp på strendene.
   Jordskjelv. I området hvor tektoniske plater møttes. Ganske nære ekvator hvor man antagelig først ville merke unormale seismiske aktiviteter fordi det tykkere "magebeltet" av vann ville rive og slite mest der på grunn av jordrotasjonen - hvis min tippe-teori var riktig. Skulle jeg…? Ikke noe valg. Selv om det ganske sikkert ville bli avblåst som usmakelig sensasjonsskriverier var jeg bare nødt til å lage artiklen: "Asia-katastrofen: - Var den menneskeskapt?" Nå ville jeg få en flom av reaksjoner? Du kunne jo tro det. Et rimelig useriøst innlegg fra en som ikke oppga navn eller e-mailadresse, som mente at det var usmakelig sensasjonsskriverier jeg drev med, pluss en som spurte om akkurat det som sto i artiklen. Det var alt.
Hva nå?
Jeg venter fortsatt på svar fra CICERO på min teori, fortsatt på svar fra Illustrert Vitenskap, fortsatt på svar fra journalister. Jeg har fått med meg at de seismiske aktivitetene stadig øker, og at det blir stadig flere og kraftigere orkaner rundt om på kloden vår. Noe skjer. Spørsmålet er jo hvor alvorlig det må bli før skylappene tvinges vekk. Hvor langt det må gå før makthavere og finansfyrster forstår at de vil miste alt de har karret til seg. Hvor lenge det vil ta før alle fedre og mødre vil gjenoppdager det grunnleggende faktum at uten en framtid for sine barn så forsvinner meningen med livet. Hvor lang tid det vil gå før vi forstår hvor dumme vi har vært. Hjelp meg å hjelpe dere, folkens!


Av
Terje Dahl


For å komme til artikkelen om teorien - klikk her.


Brev til CICERO og Miljøverndepartementet 4. mai 2004
Artikkel i KlimaNytt om katastrofefilmen "The Day After Tomorrow" 8. mai 2004
Pressemelding 10. mai 2004
Svar fra Aftenposten 23. mai etter runde med purring 16. mai 2004
Purring til CICERO 17. juni 2004
Svar fra Miljøverndepartementet 1. juli 2004
Purring til direktør Pål Presterud, CICERO, 23. juli 2004
Artikkel sendt til Illustrert Vitenskap 2. desember 2004
Email til Agnar Kaabø, Aftenposten, klimamøtet i Buenos Aires 15. desember 2004
Svar fra Agnar Kaarbø, Aftenposten
Purring til CICERO 23. desember 2004
Artikkel i KlimaNytt 2. januar 2005
Artikkel i KlimaNytt 1. april 2005

Du kan sende inn dine egen meninger om Terje Dahls teori, om svarene og mangler på reaksjoner, se nederst på siden - klikk her.

E-mail til CICERO, og Miljøverndepartementet, den 4. mai 2004.

Fra: Terje Dahl [mailto:terje@sydhav.no]
Sendt: 4. mai 2004 11:42
Til: 'pal.prestrud@cicero.uio.no'
Kopi: 'j.s.fuglestvedt@cicero.uio.no'
Emne: Klimaflyktningen Terje Dahl med (kontroversiell) artikkel om klimaendringene

Hei, jeg har skrevet en ny internettartikkel:
"Miljøkatastrofefilmen The Day After Tomorrow: Vill fantasi - eller hva vi kan vente oss?"
- og lurer på om du vil komme med noen kommentarer. http://www.sydhav.no/terje/litteratur/the_day_after_tomorrow.htm

Vennlig hilsen
Terje Dahl
Redaktør
KlimaNytt Klikk for dagens utgave: www.sydhav.no/terje/klima.htm
terje@sydhav.no
Tlf.:21 92 22 39
http://www.sydhav.no/terje.htm


Artikkel i KlimaNytt om katastrofefilmen The Day After Tomorrow 8. mai 2004
- klikk på "Les Mer" for hele artiklen.

Miljøkatastrofefilmen The Day After Tomorrow:

Vill fantasi - eller hva vi kan vente oss?
Filmen "The Day After Tomorrow" ble for sterkt for NASA, og man ga sine forskere munnkurv: De skulle ikke få uttale seg om mulighetene for slike hendelser. Var det fordi katastrofe-scenene er ren fantasi - eller fordi de viser hva vi kan vente oss? (KlimaNytt Kronikk Terje Dahl 8. mai 2004) Les merPressemelding 10. mai - sendt ut til landets aviser.

Fra: Terje Dahl [mailto:terje@sydhav.no]
Sendt: 10. mai 2004 01:34
Til: terje@sydhav.no
Emne: Pressemelding: Oppsiktsvekkende teori om klimaforandringene - The Day After Tomorrow kan bli barnemat!

Pressemelding/artikkel
11. mai 2004.:
Under, og vedlagt som word-fil, er en pressemelding/artikkel om min teori at den globale oppvarmingen kan få polene til å skifte plass - med katastrofale følger:
--------------------------------------------------------------
Oppsiktsvekkende teori om klimaforandringene:
- Vi river kloden i stykker!

Nordmannen Terje Dahl frykter at den globale oppvarmingen medfører at jordkloden kommer i ubalanse. - Det er tegn som tyder på at polene kan skifte plass, med den følge at jordskorpen kan bli revet i stykker - noe som kan være en alvorlig trussel for hele menneskeheten, sier han.
Like før jul i fjor la verdens helseorganisasjon (WHO) fram beregninger som viser at 150.000 mennesker mistet livet i år 2000 som følge av global oppvarming, og at millioner kan komme til å dø de neste årene. Ja, forskerne er faktisk redde for at en firedel av alt liv på land kan komme til å bli utryddet innen 2050 på grunn av den menneskeskapte klimaforandringen! Den norske redaktøren og klimaflyktningen Terje Dahl sier at selv dette kan bli bare barnemat mot hvilken katastrofe vi står ovenfor hvis polene skulle skifte plass.
- Hvis jordkloden kommer i ubalanse og jordskorpen plutselig glir rundt på det flytende indre vil dette kunne medføre jordskjelv og vulkanutbrudd verden over, med enorme askeskyer som formørker himlen, flodbølger som skyller over land og byer - i verste fall kontinenter som synker i havet. Scener som i miljøkatastrofefilmen "The Day After Tomorrow" vil bare bli barnemat, sier han.
Terje Dahl har lansert sin sensasjonelle teori som en kommentar til at forskere i NASA fikk munnbind fordi scenene i katastrofefilmen, med flodbølger som skyllet over Manhattan og en ny istid, ble for sterk kost.
- Klart jeg nå frykter at man vil stemple meg som useriøs dommedagsprofet, men jeg mener at dessverre er endel som tyder på klimaforandringene kan ha enda mer katastrofale følger enn det klimaforskerne har advart oss om, sier Dahl.
Som redaktør av internettavisen KlimaNytt har nordmannen fulgt nøye med i utviklingen innen klimaendringer og klimapolitikk i en årrekke, og mener at nyere forsking kan peke mot at vi kan få en ustabil jordklode på grunn av global oppvarming.
- Satellittbilder viser at kloden vår har fått en svak rugbyballfasong de seinere årene, den er ikke lenger rund som en fotball. Dette skyldes den globale oppvarmingen. Vi har en kraftig issmelting og vannforskyving fra polene, og havet har også utvidet seg fordi det har blitt varmere. På grunn av jordrotasjonen hoper vannet seg opp ved ekvator, sier Dahl.
FNs klimapanel har i ti år advart om at vi har en menneskeskapt klimaforandring, og Dahl mener at vannet som har økt jordklodens magemål kan bety at kloden vår kan bli farlig ustabil:
- Vel, kloden vår snurrer aldri i hundre prosent balanse, den vingler litt fra side til side hele tiden. Forskere har funnet ut at bevegelse av vann, for eksempel El Nino-havstrømmen, kan være med på å forstyrre jordas balanse. Noe som har blitt registrert: Jorda har snurret mer i ubalanse enn vanlig i de årene vi nylig har hatt med varmere El Nino. Vi kan vente enda større bevegelser i jordas vannmasser i årene som kommer!
Dahl påpeker også at jordas magnetiske polene har plutselig begynt å bevege seg med en hittil ukjent fart, pluss at seismiske aktiviteter, med jordskjelv og vulkanutbrudd, helt klart syntes å øke i antall. Noe man må forvente hvis de fysiske polene er i ferd med å bevege seg.
- Jeg håper selvsagt at det ikke går så ille at polene skifter plass og at vi dermed selv blir ansvarlige for at jordskorpen kan bli revet i stykker, men det er på tide at vi tar klimaendringene på alvor og handler. FN har sagt at millioner av mennesker vil dø på grunn av den globale oppvarmingen i de kommende årene, men tipper jordkloden rundt kan det gå langt, langt verre!
Terje Dahl er nordmannen som måtte forlate sin øy i sydhavet da det dukket opp orkaner med livstruende orkaner, og blir ofte kalt verdens første klimaflyktning.

For å lese Terje Dahls kronikk om saken i KlimaNytt kan man gå inn på internett: http//:www.sydhav.no/terje/klimanytt/the_day_after_tomorrow.htm

---------------------------------------------------------------

Jeg er for tiden i Townsville, Australia og nåes nok best per e-mail. Jeg kan også kontaktes på vår mobiltelefon her: 0408987171.
Vennlig hilsen
Terje Dahl
Redaktør
KlimaNytt
KlimaNytt:http://www.sydhav.no/terje/klima.htm
E-mail: terje@sydhav.no
Personlige hjemmesider: http://www.sydhav.no/terje.htm


Svar fra Aftenposten, Solveig Ruud, den 23. mai 2004 etter purring 16. mai.

Fra: Ruud, Solveig [mailto:solveig.ruud@aftenposten.no]
Sendt: 23. mai 2004 19:31
Til: Terje Dahl
Emne: SV: Pressemelding: Oppsiktsvekkende teori om klimaforandringene - The Day After Tomorrow kan bli barnemat!

Dette blir for fant -pol -astisk for meg.....
Solveig

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Terje Dahl [mailto:terje@sydhav.no]
Sendt: 16. mai 2004 22:33
Til: 'Terje Dahl'; repleder@aftenposten.no
Emne: SV: Pressemelding: Oppsiktsvekkende teori om klimaforandringene - The Day After Tomorrow kan bli barnemat!

Hei, mottok du min pressemelding?
Vennlig hilsen
Terje Dahl
Redaktør
KlimaNytt
KlimaNytt:http://www.sydhav.no/terje/klima.htm
E-mail: terje@sydhav.no
Personlige hjemmesider: http://www.sydhav.no/terje.htm


Purring til CICERO 17. juni 2004

Fra: Terje Dahl [terje@sydhav.no]
Sendt: 17. juni 2004 22:03
Til: 'pal.prestrud@cicero.uio.no'
Emne: RE: Klimaflyktningen Terje Dahl med (kontroversiell) artikkel om klimaendringene

Hei, mottok du min e-mail?? http://www.sydhav.no/terje/litteratur/the_day_after_tomorrow.htm
Vennlig hilsen
Terje Dahl
Redaktør
KlimaNytt
KlimaNytt:http://www.sydhav.no/terje/klima.htm
E-mail: terje@sydhav.no
Personlige hjemmesider: http://www.sydhav.no/terje.htm


Svar fra Miljøverndepartementet den 1. juli 2004.

Fra: Havard.Toresen@md.dep.no [mailto:Havard.Toresen@md.dep.no]
Sendt: 1. juli 2004 08:56
Til: terje@sydhav.no
Emne: VS: Revidert tekst Klimaendringene - fra redaktøren av KlimaNytt - ønsker tilbakespill

Takk for din mail av 25. mai hvor du tilkjennegir både et personlig engasjement og en dyp bekymring for de globale konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Jeg kan forvisse deg om at Miljøverndepartementet og norske myndigheter deler din bekymring for dette som fremstår som den største miljøutfordringen verden står overfor.

Som du sikkert kjenner til, deltar Norge aktivt i det omfattende internasjonale samarbeidet som er etablert for at vi på politisk nivå skal ha best mulig grunnlag for å møte klimautfordringene. FNs Klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) gir jevnlig faglige vurderinger og sammenfatninger av den nyeste kunnskapen som foreligger om klimasystemet. Klimapanelets arbeid utgjør det viktigste vitenskapelige grunnlaget for klimaforhandlingene og politiske beslutninger under Klimakonvensjonen.

Den aller største utfordringen fremover er å få en samlet verden til å gjennomføre gjennomgripende tiltak for å redusere utslippene av klimagasser og fremtidige konsekvenser av dette. Norge har vært og vil være en aktiv pådriver i dette arbeidet. Uansett hvilke forebyggende klimatiltak vi velger å iverksette, er det imidlertid et faktum at klimaendringene er over oss, noe du jo selv har måttet erfare. Det er derfor viktig å fokusere nærmere på hvordan en kan utvikle strategier for tilpasning til slike endringer i samarbeid med de landene som rammes hardest, som lavereliggende øynasjoner og fattige u-land.

Miljøkatastrofefilmen "The Day After Tomorrow" vil sikkert bidra til å vekke manges oppmerksomhet rundt de fremtidige utfordringene verden står overfor på klimaområdet. For eventuelle videre faglige spørsmål i tilknytning til denne filmen eller generelt vil jeg vise til Det Norske Meteorolgiske Institutt eller CICERO Senter for klimaforskning, som begge er godt kjent med forskningsfronten på området og IPCCs arbeid.

Vennlig hilsen
Håvard Toresen
Avdelingsdirektør
Miljøverndepartementet


Purring til CICERO 23. juli 2004.

Fra: Terje Dahl [mailto:terje@sydhav.no]
Sendt: 23. juli 2004 12:31
Til: pal.prestrud@cicero.uio.no
Emne: RE: RE: Klimaflyktningen Terje Dahl med (kontroversiell) artikkel om klimaendringene

Hei igjen. Jeg har fortsatt ikke hørt noe fra deg, men det er kanskje naturlig i disse ferietider. Vel, jeg har i alle fall fått er slags svar fra Miljøverndepartementetved Håvard Toresen, som henviser meg til dere for å få svar på faglige spørsmål i tilknytning til filmen ”The Day After Tomorrow” og ellers. Så da håper jeg jo at jeg snart hører fra deg. Fortsatt god sommer! Terje Dahl
PS: Det er jo første rekke min teori om at det finnes en mulighet for at klimaendringene med vannforskyvinger kan føre til at vi kan få et "polskifte" fordi jordkloden kommer i ubalanse jeg gjerne vil få en uttalelse om.
Vennlig hilsen
Terje Dahl
Redaktør
KlimaNytt
KlimaNytt:http://www.sydhav.no/terje/klima.htm
E-mail: terje@sydhav.no
Personlige hjemmesider: http://www.sydhav.no/terje.htm


Artikkel sendt til Illustrert Vitenskap 2. desember 2004

Fra: Terje Dahl [mailto:terje@sydhav.no]
Sendt: 2. desember 2004 09:14
Til: 'Sebastian Relster (Bonnier Publications A/S)'
Emne: SV: Idé til artikkel

Takk for e-mail. Jeg sender deg artikkelen vedlagt.
Selve teorien jeg lanserer vil nok være ganske så kontroversiell, men temaet er høyaktuelt. Som redaktør av min internettavis KlimaNytt (http://www.sydhav.no/terje/klima.htm) har jeg fulgt nøye med på hva som skjer når det gjelder global oppvarming og effektene av klimaforandringene. Og dessverre så er jeg redd for at det kan gå verre enn klimaforskerne sier (som om ikke det skulle være ille nok!), - og det er dette jeg tar opp i min artikkel.
Håper du kan lese igjennom artikkelen og komme tilbake til meg.

Vennlig hilsen
Terje Dahl
terje@sydhav.no
Tlf.:21 92 22 39
http://www.sydhav.no/terje.htm


Email til Agnar Kaabø, Aftenposten, klimamøtet i Buenos Aires 15. desember 2004

Fra: Terje Dahl [mailto:terje@sydhav.no]
Sendt: 15. desember 2004 09:10
Til: 'agnar.kaarbo@aftenposten.no'
Emne: Teori fra Terje Dahl

Hei. Jeg leser med interesse dine artikler fra Buenos Aires og legger dem ut i KlimaNytt, men jeg lurte på en ting: Hvis du har anledning, kan du spørre rundt i forskermiljøet om noen har diskutert muligheten av at kloden kan "tippe rundt" på grunn av ubalansen som er skapt med alt vannet rundt ekvator (jorden er nå mer en rugbyball enn fotball)? Jeg har skrevet en artikkel om dette, og jeg har i ettertid funnet ut at selveste Albert Einstein støttet en teori om at jorden hadde tippet rundt i historisk tid, - men da la man andre årsaker enn menneskeskapt klimaforandring til grunn.
Jeg sender deg en kopi av en artikkel jeg har skrevet om dette, men den er nylig sendt til Illustrert Vitenskap for eventuell publisering, så du får holde selve artikkelen for deg selv. Du kan vise den fram hvis noen er interessert, men publisering må du kontakte meg om.
Ellers så hadde det vært interessant å høre om Norge denne gangen har et forslag i kofferten de har tenkt å legge fram, eller om det blir snakk og atter snakk - som under Kyoto-konferansen!
Vennlig hilsen
Terje Dahl
Redaktør
KlimaNytt Klikk for dagens utgave: www.sydhav.no/terje/klima.htm
terje@sydhav.no
Tlf.:21 92 22 39
http://www.sydhav.no/terje.htm


Svar fra Aftenpostens Agnar Kaarbø den 15. desember 2004.

Fra: agnar.kaarbo@aftenposten.no [mailto:agnar.kaarbo@aftenposten.no]
Sendt: 15. desember 2004 13:15
Til: terje@sydhav.no
Emne: SV: Teori fra Terje Dahl

Hei!

Skal spørre om tippeteorien...

mvh
agnar kaarbø


Purring til direktør Pål Presterud, CICERO, 23. desember 2004.

Fra: Terje Dahl [mailto:terje@sydhav.no]
Sendt: 23. desember 2004 10:54
Til: 'pal.prestrud@cicero.uio.no'
Emne: SV: RE: RE: Klimaflyktningen Terje Dahl med (kontroversiell) artikkel om klimaendringene

Hei igjen - og takk for praten på Standpunkt. Jeg syntes det var litt merkelig at NRK vinklet programmet slik at vi skulle diskutere om det finnes en menneskeskapt klimaforandring - jeg hadde på forhånd fått inntrykk av at vi skulle diskutere hvorfor vi ikke gjorde noe for å stoppe den. Hva mener du om dette?
Jeg sender deg som avtalt en litt annerledes artikkel om min jorda-tippe-rundt teori, siden det nå er lenge siden katastrofefilmen. Det er en artikkel jeg har sendt til Illustrert Vitenskap, men vet enda ikke om de vil publisere den.
Etter at jeg skrev artiklen har jeg funnet ut at selveste Albert Einstein støttet en teori om at jorden har tippet rundt i historisk tid.
Jeg håper at du sjekker litt før du svarer, om det finnes forskere som i våre dager har vært inne på tanken at jorda kan tippe rundt.
Når du svarer så håper jeg du svarer som om det er til den første artiklen, den siste er bare for å klargjøre, men at du går rett på teorien og ikke så mye om filmen.
Ellers så ønsker jeg deg en riktig god jul!
Vennlig hilsen
Terje Dahl
Redaktør
KlimaNytt: http://www.sydhav.no/terje/klima.htm
E-mail: terje@sydhav.no
Personlige hjemmesider: http://www.sydhav.no/terje.htm
Tlf: 21 92 22 39


Artikkel i KlimaNytt 2. januar 2005
Asia-katastrofen: - Var den menneskeskapt?
En verden i sorg. Et ufattelig antall mennesker døde i det som betegnes som historiens største naturkatastrofe. Hva hvis katastrofen var menneskeskapt - at det er de menneskeskapte klimaendringene som har ansvaret? (KlimaNytt kronikk TERJE DAHL 2. januar 2005) Les mer


Artikkel i KlimaNytt 1. april 2005
Klimaforandringenes skrekkscenario:
Tenk om kloden vår tipper rundt!
Et inferno. Dag blir til natt. Glødende askeskyer daler ned over skrekkslagne mennesker. Flytende lava sluker hus etter hus. Jordskjelv flater ut verdens hovedsteder på sekunder. Land og kontinenter forsvinner i havet. Enorme flodbølger ruller mot fjelltoppene hvor de siste overlevende har søkt ly.
- Nei, ikke nok en katastrofefilm som The Day After Tomorrow, men hva som kan skje hvis en jordklode som er kommet i ubalanse på grunn av klimaforandringen tipper rundt.
Les mer


  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?

Her kan du sende inn din egen mening om Terje Dahls teori og manglede svar.
Under finner du de innsendte meningene.


Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her

Det er mangt som underholder. Vil jordskorpa slenge rundt, så er det helt greit. Så da må vi gjøre............hva? 22.12.2012 blir en spennende dag, ikke bare for Joshephine, men for oss alle.
Terje Justin Østhus

Nå er det jo kjent at polene bytter plass og at det geologisk nåegentlig er litt på overtid med et slikt bytte. Av det jeg har fått med meg vil et av de største problemene med et slikt bytte være mangel av beskyttelse mot kosmisk stråling. Tiden som det tar for at nord blir sør og sør til nord er vel omtrent 1000 år eller så. I den perioden vil det ikke være noe effektivt magnetskjold rundt jorden. I forhold til å jorden skal "tippe rundt", så er sikkert det mulig på sitt vis,men over hvor lang tid? Det vil jo aldri kunne skje "brått"
Ken Johansen
Har lest med interesse din artikkel og teori. Men du skriver om et flytende indre. Jeg har forstått at jordens indre kjerne, trolig av nikkel og jern er FAST (pga trykket) og at nettopp dette at mantelen (under jordskorpe) er delvis flytende og delvis plastisk, gjør at kloden virker som en dynamo, og danner et magnetisk felt som beskytter oss mot partkkelstrålingen fra verdens-rommet. - Nå flytter de magnetiske polene seg og en venter at magnetismen vil avta. Fra Astrofysisk institutt skriver Ødegård at "strålebelastingen vil kune forårsake skader på det genetiske arveanlegget." Livsformer dør og nye oppstår igjen....
Forresten så er det jo også konstatert at Jordens bane rundt solen endrer seg - og "Jorda oppfører seg som en snurrebass", referat fra Senter for klimaforsknng, Cicerone 2-2003.
Det er nok å spekulere over ...
Gerd Elisabeth Sjulsen

Artikkelforfatteren med siste nytt (2010):
Nå kommer forskningen som viser at jeg har rett:
Climate change may trigger earthquakes and volcanoes
Far from being the benign figure of mythology, Mother Earth is short-tempered and volatile. So sensitive in fact, that even slight changes in weather and climate can rip the planet's crust apart, unleashing the furious might of volcanic eruptions, earthquakes and landslides.
    That's the conclusion of the researchers who got together last week in London at the conference on Climate Forcing of Geological and Geomorphological Hazards. It suggests climate change could tip the planet's delicate balance and unleash a host of geological disasters.
Les mer i New Scientist 23. september 2009

Jeg har forresten fortsatt ikke hørt noe fra CICERO - 6 år etter et løfte om svar (nå 2010)!


(Kom med flere innlegg, folkens!)

 

 

 

 


Tips en venn :
"
Redaktør Terje Dahl har ventet i snart ett år på svar: - Merkelig stor stillhet om min teori om at jorda kan tippe rundt på grunn av klimaendringene!
Les teorien og brevene. - Du kan også sende inn hva du mener!"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl