KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Kronikk  

Bølge sluker Manhattan
Miljøkatastrofefilmen The Day After Tomorrow:
Vill fantasi - eller hva vi kan vente oss?

Filmen "The Day After Tomorrow" viser scener hvor en tidevannsbølge drukner Manhattan
og verden brått går inn i en ny istid: Klima-katastrofer forårsaket av global oppvarming. Dette ble for sterkt for NASA, og man ga sine forskere munnkurv: De skulle ikke få uttale
seg om mulighetene for slike hendelser.
Var det fordi katastrofescenene er ren fantasi
- eller fordi de viser hva vi kan vente oss?

Første april 2004 sendte pressesjefen ved NASAs Goddard Space Flight Center ut et skriv: - Ingen fra NASA skal gi intervjuer eller kommentere noe som har med filmen å gjøre.
   Hvorfor skulle de ikke få gjøre det? Den amerikanske avisen New York Times sier at NASA var nervøse for at filmen skal føre til kritikk av klimapolitikken til president George Bush. Vel, i så fall ville vel det beste ha vært at NASAs forskere kunne si til alle interesserte at miljøkatastrofen som filmen beskriver slettes ikke har noen vitenskapelig holdbarhet, og at man ikke behøver å være redde for en farlig klimaforandring. Ja, de kunne jo til og med ha gått ut med en pressemelding som forklarte at filmen bare er ren fantasi. Kanskje det heller var slik at man ville sette munnkurv på forskerne nettopp fordi filmens katastrofebudskap slettes ikke er så usannsynlig? (Les mer)
Snøstorm
Manhattan og snø.Filmen viser snøstorm i New Dehli i India, et sted hvor snø alltid har vært utenkelig. Vel, FNs klimapanel, som består av verdens ledende klimaforskere, har i ti år advart om at den globale oppvarmingen forårsaket av fossile brennstoff som kull, gass og olje, vil medføre mer ekstremt vær. Og snø på de utenkeligste steder er faktisk ikke lenger umulig. I fjor kunne vi lese om uventet kulde og snø som drepte flere hundre barn og voksne blant annet i Sør Amerika, Sør Asia, sørlige USA og Sør Europa. Ja, i år har vi lest om snøstormer i Helles og på Kypros - og at over to hundre mennesker frøs i hjel nettopp i India!(Les mer)
Golfstrømmen
I filmen kollapser Golfstrømmen, som bringer varmt vann til østkysten av USA og Vest-Europa, inkludert Norge, og vi får en ny istid i løpet av et par dager. Ifølge avisen The Guardian er flere forskere uenig i at Golfstrømmen vil kunne kollapse og at en ny istid er et mulig scenario (Les mer). Vel, i norske aviser har vi kunnet lese at Golfstrømmen plutselig har startet å variere kraftig i styrke og at den kan bli svekket allerede om noen tiår. Selv om vi ikke får en plutselig istid så risikerer vi i alle fall å få klima som i Sibir!(Les mer)
Flodbølge
Redaktøren og kone foran huset  i Tuvalu.Det som sikkert fikk NASA til å reagere mest var nok scenen hvor Manhattan i New York ble slukt av en enorm flodbølge. Klart ledelsen, og politikerne, ble bekymret for at folk i USA ville bli redde når de så en slik ødeleggelse i sitt eget land!
   Undertegnede måtte selv flytte fra sitt hjem i sydhavs-nasjonen Tuvalu fordi enorme bølger skylte over de panne-flate øyene, atollene, i landet. Her har klimaforandringen allerede vært en realitet i flere år: Det startet å dukke opp orkaner i et land som ifølge lærebøkene ligger for nære ekvator til at det skal kunne få orkaner. Nå finnes de altså - orkaner som pisker opp bølger som er livstruende i et land hvor gjennomsnittshøyden er mindre enn to meter over havet. (Les mer)
Stigende havnivå
Funafuti - hovedøya i Tuvalu.I Tuvalu lever man også med den lite hyggelige framtids-utsikten at hele landet vil ligge under vann om noen år på grunn av stigende havnivå forårsaket av den globale oppvarmingen, med termisk utvidelse av vannet i havet og nedsmelting av is. Man har faktisk blitt så vant til å leve med klimatrusseler at ingen av øyboerne reagerte noe særlig da media verden over nylig kunne fortelle at landet sannsynligvis ville bli oversvømmet av en rekordhøy springflod! (Les mer)
Millioner vil dø
Like før jul la verdens helseorganisasjon (WHO) fram beregninger som viser at 150.000 mennesker mistet livet i år 2000 som følge av global oppvarming, og at millioner kan komme til å dø de neste årene. Ja, forskerne er faktisk redde for at en firedel av alt liv på land kan komme til å bli utryddet innen 2050 på grunn av den menneskeskapte klimaforandringen! (Les mer)
Katastrofescene fra filmen.Enda verre enn filmen?
Filmens katastrofescener var så ekstreme at forskerne fikk munnkurv. Men hva om det faktisk er slik det vil kunne gå - eller enda verre? Problemet med klimaforandringen er at det er vanskelig å lage nøyaktige prognoser av hva som vil skje. Forskerne har nå i et par år arbeidet med å lage værkart som forteller hvilke områder som sannsynligvis vil oppleve mer nedbør og hvilke som vil oppleve mindre. Men selv om man også jobber hardt for å lage sannsynelige scenarioer for alvorligere hendelser, er det med de data forskerne har så godt som umulig for å si hvor ødeleggende og plutselige eventuelle katastrofer vil bli, hvor de vil slå til og hvor når.
Thor HeyerdahlSkjedd før?
Hva om vi nå har hatt menneskapte klimaforandringer tidligere? Thor Heyerdahl våget å stille dette spørsmålet, han lurte på om tidshjulet har gått rundt en eller flere ganger før, at vi har ødelagt våre sivilisasjoner på andre tidspunkter i menneskenes historie - og at vi nå er i ferd med å gjøre det igjen. I gamle legender og religiøse skrifter verden over finner vi at menneskeheten nesten gikk helt til grunne i stigende vann - kun noen få overlevde. Og at dette var menneskenes skyld - som i beretningen om syndefloden. Selv om geologene stiller seg tvilende, er vel ikke riktig å helt avfeie gamle tiders form for historiebøker uten en grundig undersøkelse! At klimakatastrofer kan ha skjedd brått er heller ikke umulig, i Alaska har man funnet tusenvis av mamutter og andre forhistoriske dyr nedfrosset midt i et måltid, som om en gigantisk nedkjølt bølge hadde skylt over dem!
Jordkloden
Polskifte
Satellittbilder viser at kloden vår har fått en svak rugbyballfasong de seinere årene, den er ikke lenger rund som en fotball. Dette skyldes den globale oppvarmingen. Vi har en kraftig issmelting og vannforskyving fra polene, og havet har også utvidet seg fordi det har blitt varmere. På grunn av jordrotasjonen hoper vannet seg opp ved ekvator. (Les mer)
   I første halvdel av 1900-tallet var det en del forskere, forfattere og mystikere som hevdet at vi har hatt enorme katastrofer på jorden på grunn av polskifte. James Churchward hevdet at han på eldgamle indiske og meksikanske tavler klarte å tyde at et enormt kontinent i Stillehavet en gang forsvant i havet fordi store gassfylte hulrom under jordskorpen eksploderte da polene skiftet plass. Han ble stemplet som en sjarlatan og løgner, men nyere forskning viser at gasslommer som han beskrev kan forekomme. Hvis polene skifter plass - at jordskorpen sklir rundt oppe på den flytende indre massen i kloden vår - vil det antagelig være uunngåelig at teutoniske plater og gasslommer vil sprekke, sluknede vulkaner vil bli aktive og nye vil oppstå. Med katastrofer av en størrelses-orden man helst ikke vil tenke seg!
   Det er umulig å bevise at jordskorpen har beveget seg kraftig oppe på det flytende indre i den tiden det har vært levende vesener på kloden vår, men at det på Svalbard i tillegg til kull også finnes fossiler av planter som cypresser og tropiske vannliljer et indisia man ikke kan fnyse av. Det må selvsagt ha vært et mye varmere klima da disse plantene levde, men det må også ha vært mer sol der siden ingen av de nevnte plantene vil kunne leve et sted med mørke halve året - slik det uomtvistelig er i dag!
Snurrer i ubalanse
Hva om jordas økte magemål nå gjør at kloden vår kommer i ubalanse? Vil vi kunne få et polskifte? Vel, kloden vår snurrer aldri i hundre prosent balanse, den vingler litt fra side til side hele tiden. Forskere har funnet ut at bevegelse av vann, for eksempel El Nino-havstrømmen, kan være med på å forstyrre jordas balanse. Noe som har blitt registrert: Jorda har snurret mer i ubalanse enn vanlig i de årene vi nylig har hatt med varmere El Nino. Vi kan vente enda større bevegelser i jordas vannmasser i årene som kommer, selv om vi skulle klare å stoppe våre utslipp av klimagasser vil nedsmeltingen av is og økende nedbørsmengder bare fortsette på grunn av tregheten i systemet. Og ingenting tyder på at vi vil komme til å minske mengden av CO2 og andre skadelige gasser i atmosfæren selv om forskerne stadig advarer oss. Tvert imot - vi øker utslippene kraftig!
   De magnetiske polene har plutselig begynt å bevege seg med en hittil ukjent fart. (Les mer). Seismiske aktiviteter, jordskjelv og vulkanutbrudd, syntes helt klart å øke i antall. Noe man må forvente hvis de fysiske polene er i ferd med å bevege seg.
Verste tenkelige scenario
Vår miljøvernminister Børge Brende sier han er rystet over tallene fra FN som viser at hundre tusener av mennesker hittil har blitt drept av klimaforandringen, og at han forstår godt at inuittene og beboerne i små øystater som Tuvalu gjerne vil ta miljøsynderne inn for retten.
   - Det gjelder deres liv og deres kultur, sier han. (Les mer)
   Norge er verdens nest største oljeeksportør, og leter stadig etter mer olje og gass i inn- og utland. Millioner av mennesker vil dø på grunn av en global oppvarming forårsaket av fossilt brennstoff, som nettopp norsk gass og olje.
   Ingen vet hvor klimaendringene vil slå til for fullt neste gang, eller i hvilken grad. Vi får bare krysse fingrene for at det verste tenkelige scenarioet, som polskifte, aldri blir til virkelighet, for da blir scenene i "The Day After Tomorrow" bare barnemat!
Oppsiktsvekkende teori
Ingen forskere vil nok i dag gå god for min mildt sagt oppsiktsvekkende teori at vi kan få et polskifte på grunn av den globale oppvarmingen. Jeg er sikker på at ingen vil ta i den med en ildtang - min teori blir for ekstrem, for skremmende. Forskerne i FNs klimapanel har vært utrolig modige som ikke har latt seg tvinge til å
forandre sine advarsler om hva som kan skje hvis vi ikke minsker våre utslipp av CO2 i en en slik grad at det betyr vi må forandre hele den vestlige verdens levemåte. Reaksjonen til NASA på katastrofefilmen viser jo at forskere blir utsatt for politisk press, og det er nok bare barnemat i forhold til det presset som både forskere og politikere blir utsatt for av økonomiske årsaker. I en verden hvor begrepet utvikling har blitt synonymt med økonomisk utvikling er det pengene som bestemmer!
Ikke skremme oss?
  Jeg har lest artiklen og har   følgende kommentarer:
 

  Navn:
 
  E-post adresse:
 

Vi har i dag bevis for at vi opplever en menneskeskapt klimaforandring som gjør at millioner mennesker vil dø i årene som kommer. Er det bare press fra næringsliv og pengekåte velgere som gjør at politikerne våre er så maktesløse at de bare kan se på at de skadelige utslippene øker - på tross at de allerede i 1992 underskrev Rio-protokollen på at de skulle være føre-var og bremse utslipp av klimagasser? Eller har utviklingen gått så langt at den ikke kan stoppes - at klimakatastrofer er nær fore-stående og at politikerne ikke vil skremme oss med sannheten av frykt for å få store menneskemengder i psykisk ubalanse?
Evakuere
I filmen må USA forhandle med Mexico for å evakuere amerikanere dit da katastrofen inntreffer. Det lille landet Tuvalu har allerede fått bølger skyllende over landet sitt. Man har spurt både New Zealand og Australia om å få flytte landets 10.000 innbyggere til et av de landene - uten positiv respons. Folk i USA forventer helt sikkert at Mexico selvsagt vil hjelpe amerikanerne hvis en katastrofe som den i filmen er forestående, - men er de selv villige til å motta de nærmere 100 millioner mennesker som må evakueres når Pakistans lavlandsområde blir liggende under vann? Eller 10.000 fra Tuvalu? Hva med Norge, føler ikke vi som storeksportør av klimaskadelig olje og gass et ansvar? Øy-boerne i sydhavslandet venter fortsatt på at neste store bølge skal skylle dem på havet!
   Å skyve problemene under teppet og late som de ikke eksisterer er sjelden noen god løsning, de dukker opp igjen før eller siden. Det er bedre å se problemene i øynene og gjøre noe positivt for å løse dem, selv om det virker umulig. Menneskemengder i ubalanse blir et enda større problem når realiteten er der og folk flykter for å overleve!
Når som helst
Hva hvis jordkloden virkelig er i farlig ubalanse på grunn av den menneskeskapte klima-forandringen, og overflaten kan tippe rundt når som helst? Hva hvis vi selv holder på å skape en katastrofe som kan komme langt raskere og være mer katastrofal enn forskere og filmmakere tør drømme om? Eller hva om vi "bare" får en akselererende global oppvarming med de problemene vi allerede har fått en forsmak på? Vel, vi kan ikke si at klimaforskerene ikke har advart oss. Og hvis det braker løs med havstrømmer som forsvinner, flodbølger som skyller over land og byer, vulkanutbrudd som spyr ut lava og aske, kontinenter som brekker og synker i havet - da er det i alle fall for seint å klandre våre politikere.
Det er nå vi må se problemet i øyet og handle!

Av Terje Dahl


Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terje personlige nettsider - klikk her!

For bakgrunnstoff om NASAs munnkurv av forskere, les artikkel i VG - klikk her!
For å lese bakgrunnsstoff når det gjelder klimaendringer og klimapolitikk, les internettavisen KlimaNytt - klikk her!

Har skaperne av filmen "The Day After Tomorrow" stjålet ideer fra Terje Dahls science-fiction novelle "The World Outside"? For å lese den på norsk - klikk her!

Tips en venn : "Er miljøkatastrofefilmen The Day After Tomorrow vill fantasi - eller hva vi kan vente oss? Les Terje Dahls skremmende artikkel!"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):


E-mail til Terje Dahl