KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Artikkel  
Regjeringen Stoltenberg.
Terje Dahl

KlimaNytt spør Terje Dahl:

- Er klimaendringene så alvorlig som du hevder?

Vår redaktør Terje Dahl har skrevet en nyttårskronikk som er kalt "Avgrunnen neste!", hvor han tar opp klimaendringene og hevder at vi nå er farlig nær siste holdeplass.
 
Avgrunnen neste!
- Vi øker farten mot av-grunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns ved-kommende - gjennomføres med stigende komfort.", sa Kåre Willoch - for snart ti år siden. De som i løpet av det siste året har fulgt med når det gjelder klima-endringene vet at vi nå er farlig nær siste holdeplass!

Les nyttårskronikken
Vi syntes vår redaktør Terje Dahls nyttårskronikk var så alvorlig og skremmende at vi har bedt han utdype nærmere hva han mener. Her er intervjuet:

Hva fikk deg til å skrive at vi er farlig nær siste holdeplass - og utfordre våre politikere nok en gang?
- Jeg syntes det er merkelig at Norges miljøvernminister Helen Bjørnøy var så utrolig glad for resultatet på den store internasjonale
miljøvernkonferansen i Montreal, det ble jo ikke vedtatt et eneste konkret tiltak! Og verken USA, Australia eller de store u-landene underskrevet Kyoto-avtalen, som man hadde håpet.
Kan du ikke overlate dette til andre, som miljøvernorganisasjonene?
- Jeg klarer ikke å se rolig på at
Norges ledere på det nærmeste ignorerer at verdens ledende forskere ber på det innstendigste at man må ta klimaendringene på alvor og handle før det er for seint. Statsminister Stoltenbergs nyttårstale innehold ikke et eneste ord om klimaendringene. Hva skal vi med løfter om at det norske velferdssamfunnet kan gjøre drømmer til virkelighet, hvis virkeligheten gjør at velferdssamfunnet raser sammen i neste klimakatastrofe?
Er vi klar over at vi har et problem?
- Undersøkelser viser at det norske folk frykter klimaendringene, og både politikere og forskere er enige om at vi har et problem.
Vet vi hvor alvorlig klimaendringene er?
Vi utforderer regjeringen!
KlimaNytt utfordrer nå landets regjerings-medlemmer til å si hva de mener!
Vi har sendt en e-mail til alle våre regjerings-medlemmer, og bedt dem skrive
sine synspunkt på Terje Dahls nyttårskronikk - både som politikere og privatpersoner.

Les svarene og kommenter dem!
Les mer
- Ja, vi har hatt kjennskap til drivhuseffekten i snart 200 år, og siden 1990 har FNs klimapanel gjort det helt klart at klimaendringene er svært alvorlige - at vi vil få ekstremvær med tørke, regn, kulde, varme og orkaner. Og et stigende havnivå.
Kan det være enda alvorligere enn vi har antatt hittil?
- Ja, FNs klimapanels prognoser er bygget på en moderat økning av utslipp av drivhusgasser, men vi slipper nå ut mye, mye mer enn man torde bygge inn i sine modeller! Forskere frykter nå at den globale oppvarmingen ganske snart kan komme i en ond oppvarmingssirkel det ikke er mulig å komme ut av, som kan medføre temperaturer på over 400 grader på kloden vår!
Kan dette skje i nær framtid?
At det blir så varmt på kloden vår at CO2 frigjøres fra stein og fjell og gjør planeten ubeboelig får vi håpe ligger hundrevis av år fram i tid. Men vær klar over at allerede nå dør tusener på tusener av mennesker hvert år på grunn av naturkatastrofer forårsaket av klimaendringene, og WHO sier at det kan dreie seg om millioner av mennesker om ikke så alt for mange år! Jeg har også min egen teori at alt det vannet som har bygget seg opp rundt ekvator på grunn av is-smelting presser på de tektoniske platene, og at dette kan være en årsak til jordskjelv og tsunami-katastrofer i området. For Norges del er det jo spennende å se hva som skjer med Golfstrømmen - forsvinner den blir det kaldt i landet vårt!
Vil vi gjøre noe med problemet?
- Nei, det ser dessverre ikke slik ut. Folk i Norge ønsker å kjøre bil og ha de andre godene som velferdssamfunnet bringer, politikerne vil ikke gjøre noe som kan skade landenes økonomi - for alt er bygget på økonomisk vekst. USA sier rett ut at man ikke kan underskrive Kyoto-protokollen fordi det vil ødelegge landets økonomi. Norge håper å kjøpe seg fri fra utslippskuttene vi har tatt på oss ved å eksportere enda mer olje og gass, og kjøpe utslippskvoter så andre land som ikke forurenser så mye i dag kan forurense mer - forstå det den som kan!!
Forstår vi ikke at noe må gjøres før det er for seint?
Vi påvirkes av markedskreftene - vi tror at vi oppnår lykken ved materielle goder! Men i virkeligheten jobber vi langt mer nå enn tidligere for å overleve, vi er ulykkeligere og usunnere! Vi har kommet inn i en skjev utvikling. Og det gjelder jo ikke bare klimaet - folk og dyr er fulle av miljøgift, og klodens ressurser er brukt opp innen 50 år hvis vi fortsetter som nå!
Men tenker vi ikke lenger på barna våre?
- Det er det jeg ikke forstår. Vi bryter mot det grunnleggende: Artens overlevelse - at barna skal overleve. Dette er nytt, alvorlig og skremmende!
Hvem kan hjelpe oss?
- Det er jo politikerne som er våre ledere i dag, det er de som skal hjelpe oss. Når det gjelder klimaendringene så har FNs klimapanel sagt hva som skal til. Det var politikerne som opprettet klimapanelet, nå er det opp til dem å følge anbefalingene!
Klarer de det?
- Nei. De vet at samfunnene verden over i dag er helt avhengig av en positiv økonomisk utvikling. Ved mindre produksjon og kjøp betyr det nedgangstider. Folk vil ikke godta dette, de vil ikke stemme på politikerne som gjør noe som kan gå ut over velferdsstaten og lommeboken! Hvem vil gå tilbake til tiden før den industrielle revolusjon - vekk med mobiltelefoner, datamaskiner, tv'er og biler!?
Til tiden før den industrielle revolusjon?
Ja, vi må gå minst hundre tilbake år i tid. I 1995 sa FNs klimapanelpanel, som altså sammenfatter og analyserer rapporter fra verdens ledende klimaforskere og institutter, at vi måtte redusere våre utslipp av CO2 med minst 60 prosent - og det bare for å stabiliserte mengden av CO2 i atmosfæren på et allerede skadelig nivå. I klartekst betyr dette at vi må tilbake til før-industriell tid hvis vi skal være garantert at problemet er løst. Det klarer vi nok ikke.
Så hva skjer?
- Det går rett på dunken! Vi vil oppleve enda større naturkatastrofer, men tross det hele tiden utsette handling - og så prøve å finne tekologiske løsninger isteden for å redusere utslippene og kjøpefesten. For å bremse den globale oppvarmingen, når det blir for ille, vil vi helt sikker bli nødt til å sette fyr på skoger, og kanskje framtvinge vulkanutbrudd, for å få partikler nok i atmosfæren til å kjøle kloden ned. Kriger bryter ut fordi det ikke er vann og mat nok, fordi det er blitt for varmt eller kaldt til å holde ut, fordi nasjoner forsvinner under havflaten og millioner må flykte.
Alvorlig talt..?
Det er umulig å si akkurat hva som vil skje, men nye katastrofer kan komme før noe aner det. Vær klar over at forskerne er livredde!
Skal vi gi opp?
- Nei, man skal aldri gi opp uansett hvor mørkt det ser ut. Selve kampen er verdifull - vi trenger den!
Forslag?
- Jeg kom i 1999 med et forslag til Verdikommisjonen at man skulle opprette en arbeids-gruppe som skulle se på klimaendringenes sjel og mekanikker. Det ble avslått, noe som var leit å fortelle Thor Heyerdahl, Arne Næss og andre kapasiteter som hadde sagt seg villig til å være med. Jeg kunne fortsatt ha lyst til å jobbe med en gruppe kreative mennesker som kan se på hva det egentlig er som skjer. Hvorfor vi mennesker tillater at dette skjer. Hva må til for at menneskene skal forandre sine nåværende holdninger.

Du har spurt om noen vet hvor nødbremsen er?
- Ja, og der eneste svaret jeg selv har kommet på - hittil - må være det jeg kom med tilbake i 1995: Ta ifra menneskene ilden! De stjal den fra gudene, nå må gudene ta ilden tilbake! Vel, nye forslag mottas med takk!


Hva mener våre ledende politikere om Terje Dahls nyttårskronikk?
Vi har sendt e-mail til alle våre regjeringsmedlemmer, og bedt dem skrive
sine synspunkt - både som politikere og privatpersoner.

For å lese svarene som har kommet inn - og kommentere dem - klikk her.

For å lese KlimaNytt - klikk her
For å lese hva FNs klimapanel sa i sin rapport i 1995 - klikk her
For Terje Dahl egne miljøsider - klikk her.

  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om intervjuet med Terje Dahl.
Under finner du de innsendte meningene.

Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her


Innsendte innlegg - de nyeste nederst:
Denne Terje Dahl må vere helt koko. Send han til nordpolen for å kjøle seg ned.
Toggen
Hei Terje.
Jeg tror du er farlig nær sannheten. Hovedproblemet er at vi prøver å takle et biologisk problem med økonomi. For å klargjøre at dette er umulig: Kan noen fortelle hvordan en tusenlapp smaker ? (uten saus!) At Norge kan kjøpe seg ut av problemene er selvfølgelig ikke mulig. Å reversere den teknologiske utvikling er heller ikke mulig. Vi har en eneste mulighet om vi fortsatt skal ha nåværende standard - å få befolkningen ned på et nivå planeten kan tåle. Og da mener jeg ca. 1,5 - 2 mrd. individer. I Norge oppfordrer bl.a. Jens Stoltenderg til at vi må bli flere!!! Hvis ikke får han store problemer med sin økonomiske lærdom. Politikerene har jo evig vekst som credo. De har aldri diskutert om veksten har en grense. De kaller det bare utvikling, men nevner aldri til hva. Å få til en reduksjon av befolkningen (les: konsumentene) vil selvfølgelig være bortimot en umulighet, fordi dette området vil kreve en radikal nytenkning mht. religion og økonomi. Håper noen vil skumme av raseri over dette innlegget - da har de iallfall reagert. Takk!
Trine
helt forjævli
Bård Naavik
baard


(Kom med innlegg, folkens!)

Tips en venn :
"
KlimaNytts redaktør Terje Dahl har skrevet en nyttårskronikk som er kalt "Avgrunnen neste!", hvor han tar opp klimaendringene og hevder at vi nå er farlig nær siste holdeplass. Vi spør: - Er klimaendringene så alvorlig som du hevder? Les intervjuet. - Du kan også sende inn hva du mener!"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl