KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Kronikk 
Nyttårsforsett for Stoltenberg

Her er ti punkter til statsminister Jens Stoltenbergs liste over nyttårsforsett:

1. Forandre ditt livsmotto.
- ”Ikke ta sorgene på forskudd" passer dårlig for Norges leder nå som klimatrusselen henger over hodene våre.
2. Overbevise Regjering og Storting om at Norge må redusere utvinningstakten i petroleumssektoren.
- Vi lever av å selge olje og gass som nå dreper flere mennesker verden over enn narkotika og må bli mer moralske som nasjon!
- Det er lurt å pumpe opp mindre og la verdiene bli under havbunnen til kommende generasjoner, for prisen på olje og gass vil nødvendigvis stige, men det internasjonale pengemarkedet er så usikkert at pengene fra oljefondet kan forsvinne!
3. Overbevise Regjering og Storting om at det må stoppes med å gi tillatelse til leting etter olje- og gass i inn- og utland.
- Det er umoralsk og lite framtidsrettet å lete etter enda mer fossilt brennstoff.
4. Overbevise Regjering og Storting om at norsk kullproduksjon på Svalbard må legges ned snarest.
- Du mente jo selv at kull er det verste som finnes for klimaet, men likevel subsidieres driften kraftig.
5. Du må sørge for at Norge snarest gjør noe synbart for å redusere utslippene av drivhusgasser her hjemme.
- Kristin Halvorsen sa at vi må tenke klima i alt vi gjør, og som statsleder er du ansvarlig for at din regjering og dine departementer tar klimatrusselen på alvor - og handler.
- Lavutslipputvalgets konklusjoner og anbefalinger må komme på bordet for alvor og handlings- og tidsplaner for hva som skal skje må klubbes inn snarest.
- du skryter av at Norge er et ansvarlig miljøland, men da må vi gjøre det vi har forpliktet oss til og ikke kjøpe oss fri med klimakvoter, som det i seg selv kan stilles spørsmål om effekten av, noe annet vil gjør Norge til et svært dårlig eksempel for andre land.
6. Du må spørre om Utviklings- og miljøvernminister Erik Solheim om han og hans departementer kan se på hva Norge kan gjøre for å hjelpe til med å redusere befolkningseksplosjonen.
- det blir stadig flere og flere mennesker i verden, og forbruket av fossilt brennstoff øker følgelig kraftig, med økende global oppvarming.
- det er vanskelig å nekte andre land å leve som oss i vesten, men hvis vi ser på klimaendringene og klodens ressurser så går det ikke med en kraftig befolkningsøkning.
- Norge må kunne ta dette alvorlige problemet opp på internasjonalt nivå, og hjelpe land hvor befolkningseksplosjonen er størst med tiltak som kan dempe veksten.
- man bør vurdere om FNs liste for hva som er fattigdom er riktig med henblikk på klimatrusselen, og vurdere om det heller er vi som har fått for mye enn at andre land har fått/får for lite.
7. Spørre om Utviklings- og miljøvernminister Erik Solheim kan vurdere å sette ned en arbeidsgruppe som kan se på klimaendringenes sjel, og komme med et forslag til tilsvarende internasjonalt initiativ.
– vi er snarest nødt til å finne ut hvorfor vi menneskene med åpne øyne risikerer vår arts overlevelse gjennom vårt dramatisk økende forbruk av fossilt brennstoff.
8. Overbevise Regjering og Storting om at vårt energiforbruk må minskes.
- vi er på verdenstoppen i energiforbruk og ENØK har blitt glemt bort, noe som passer dårlig med Norges uttalte ønske om å være et ansvarlig miljøland.
- å satse på en økning av energitilbudet ved hjelp såkalt fornybar energi er ingen fornuftig løsning, for energien blir alltid brukt til noe – som forurensende produksjon eller bruk av produkter som medfører eller har medført økt drivhusgassutslipp.
- Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling (Brundtlandkommisjonen) gjorde det klart at energiforbruket må ned med 50 prosent, ingen har enda betvilt at konklusjonen var riktig, men forbruk av energi øker kraftig.
9. Du må være mindre økonom og mer menneske som politiker.
- det hjelper ikke å kjempe for velferdsstat og arbeidsplasser hvis vi ikke gjør noe for å hindre den klimakatastrofen som kan stå for døren.
- politiske grep som utsettelsestaktikk og løfter man vet man ikke trenger å holde er umoralsk og ikke Norges statsleder verdig.
10. Du bør kunne se barna dine i øynene og fortelle dem at du skal gjøre ditt beste som statsleder og far for at de skal få slippe å få sine levevilkår forringet og/eller ødelagt.

Godt nytt år, Jens!
Hilsen
Terje Dahl  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om Terje Dahls kronikk.
Under finner du de innsendte meningene.

Les gjerne alle våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her


Innlegg - nyeste nederst:

 (Kom med innlegg, folkens!)

Tips en venn :
"Ti punkter til statsminister Jens Stoltenbergs liste over nyttårsforsett"
Les kronikken av Terje Dahl. - Du kan også sende inn hva du mener!

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl