KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                     Kronikk 

2012 - filmen.LO-lederen og vår statsminister sår tvil om klimapolitikk:
Kortene på bordet, Jens!
Er Jens Stoltenberg en kynisk økonom som blåser i om den globale oppvarmingen ødelegger for våre barns framtid eller vet han noe som vi ikke vet? På høy tid å legge alle kortene på bordet, Jens!

Etter at LO-leder Roar Flåthen sa at klimaforliket er urealistisk, at det blir for kostbart og krevende å kutte 2/3 av klimagassutslippene nasjonalt, våknet de politiske partiene opp og forlangte å vite om vår statsminister var enig i dette utspillet.
   - Klimaforliket står ved lag, og jeg holder fast ved målsettingene og forpliktelsene i det, sier så Jens Stoltenberg ifølge VG den 8. juni.
   - Dersom konsekvensutredningen gir grunnlag for det, ønsker regjeringen å åpne dette området for olje- og gassvirksomhet, sier statsministeren ifølge Dagbladet samme dagen, da delelinjeavtalen mellom Norge og Russland for Barentshavet ble klar.
   Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) understreket samtidig regjeringens planer:
- For å kunne videreutvikle petroleumsvirksomheten på norsk sokkel må vi ha kunnskap om ressursene, sa han.
Fossilt brennstoff
Så det er helt klart, om det noen gangs har vært tvil om det, at Norge vil fortsette å forsyne verden med fossilt brennstoff som ifølge regjeringen selv skaper en menneskeskapt global oppvarming som medfører skadelige klimaendringer.
   I det klimaforliket som Stoltenberg viser til ble partene enige om at Norge skal være karbonnøytralt innen 2030 og at to tredeler av utslippsreduksjonene gjøres hjemme. Dette rimer dårlig med at Jens Stoltenberg sier at regjeringen ønsker å åpne enda flere områder for olje- og gassvirksomhet. Men det er også helt i tråd med hva vi ser: Norge sier vi skal redusere, men vi gjør ingenting. Tvert imot så øker vi utslippene. Mens samlede klimagassutslipp har økt med 8 prosent siden 1990, har utslippene av CO2 økt med drøyt 30 prosent. Hovedårsaken er veksten i norsk olje- og gassproduksjon på 1990-tallet. Og vi skal altså fortsatt videreutvikle petroleumsvirksomheten.
Mot brudd på klimaforliket
- Regjeringen holder stø kurs mot brudd på klimaforliket, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.
   - Dette viser med all tydelighet at vi har en miljøvernminister og en statsminister som reiser rundt og ber andre land gjøre klimajobben, men som ikke makter å bidra selv. Det er pinlig, sier Skei Grande.
   Så Stoltenberg gir inntrykk av at han vil redusere norske klimagassutslipp, men samtidig vil han ha økt norsk petroleumsvirksomhet. Du har helt rett, Skei Grande, det henger ikke på greip!
Kynisk økonom
Så hva er det som foregår i hodet til vår statsminister? Er Jens Stoltenberg en kynisk økonom som blåser i om den globale oppvarmingen ødelegger for våre barns framtid eller vet han noe om vi ikke vet?
   Når det gjelder klimaendringene så er det tre scenarioer å ta standpunkt til:
1. Vi har ingen klimaendringer, så vi kan fortsette olje å pumpe opp olje og gass uten å frykte for en lurende klimakatastrofe.
2. Klimaendringene er reelle, men ikke menneskeskapte, så det er ingenting vi kan gjøre.
3. Klimaendringene er reelle og menneskeskapte, men så alvorlige at det er for seint å gjøre noe - det går på dunken uansett og vi kan leve materielt god så lenge som mulig.
   Jeg redigerer internettavisen Klimanytt og har lagt merke til at det har vært langt stillere i avisene når det gjelder klimaendringer og klimapolitikk hittil i år enn i fjor, men det betyr ikke at trusselen om klimaendringer har vært overdrevet. De nyhetene som trykkes er alvorlige nok! Isen på Grønland og i Arktis smelter raskere enn ventet, og kan føre til en havnivåstigning på halvannen meter innen 2100 - og en enda høyere stiging kan heller ikke utelukkes, viser ny rapport.
    Årsaken er nok at vi slipper ut mer klimagasser enn man tok med i tidligere beregninger. 2010 ble det varmeste året som noensinne er målt, det på tross av rekordkulde i Europa, en kulde forskerne også sier kan skyldes den globale oppvarmingen. 38 millioner mennesker la i fjor på flukt på grunn av katastrofer knyttet til klimaendringer, tallet er ventet å stige i takt med naturkatastrofene, som øker i både antall og intensitet. De siste 20 årene er antallet rapporterte naturkatastrofer doblet, ifølge en ny rapport fra Flyktninghjelpen.
Skremmende sikkerhet
Nyhetene viser at FNs klimapanels prognoser slår til med skremmende sikkerhet - mer annerledes og villere vær, som påvirker stadig flere mennesker. Klimapaneles fjerde hovedrapport konkluderer med at det er 90 prosent sikkert at klimaendringene er menneskeskapte (panelet ville ha et enda høyere tall, men møtte politiske protester). Dette er Jens Stoltenberg enig i. Og han også enig i at vi må få en reduksjon i globale klimautslipp på 50-85 prosent innen 2050 - for å holde oss under en to graders temperaturøkning i verden. Men selv om han er aldri så enig så vil han stadig åpne for mer norsk gass- og oljeutvinning, selv om dette beviselig øker våre klimagassutslipp. Og jo da: Norge utvinner og eksporterer fortsatt kull fra Svalbard, selv om kull jo var det verste Jens visste!
Menneskeskapt
Vi kan tydeligvis glemme punkt 1 - for vi har beviselig klimaendringer som kan måles og sees. Likedan punkt 2, for forskerne fra verden ledende institutter og universiteter har for lengst gjort det klart at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, og det finnes rett og slett ikke andre seriøse forklaringer. Hva med punkt 3? Går det på dunken? Er utslippene blitt så store at vi har kommet inn i en oppadgående spiral som stadig forsterker seg selv? Er to-graders målet allerede, slik mange forsker hevder, allerede blitt umulig å holde - kan vi få klimakatastrofer av bibelske proporsjoner slik vår miljøvernminister og FNs generalsekretær har advart oss om? Har Jens Stoltenberg gitt opp, bedriver han liksom-klimapolitikk fordi han ikke vil skremme oss? Eller er det andre årsaker til at han taler med to tunger?
Det er på høy tid å legge alle kortene på bordet, Jens!

Av Terje Dahl


  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om Terje Dahls kronikk.
Under finner du de innsendte meningene.

Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her

Klima har aldri vært en agenda for Arbeiderpartiet. Det er ren tåkepolitikk. Ap liker bare å vise at det ser ut som om de bryr seg.

Jens Stoltenberg vet at regjeringen ikke overlever neste stortingsvalg. Derfor kan han fortsette med sin svada i noen år til. Å holde valgløftene har aldri vært en agenda for den sittende regjeringen.

Jens er en flopp og Ap er en flopp. Arbeiderpartiet har brutt omtrent alle vesentlige løfter som ble gitt ved de 2 siste stortingsvalgene. Respekten for folket og valgordningen i vårt land er fullstendig fraværende. Og det gjelder selvsagt også for den latterlige såkalte klimapolitikken som føres av de rødgrønne. Politikken til den sittende regjeringen er blitt en provoserende vits.
Coffey

 
(Kom med flere innlegg, folkens!)


Terje DahlTerje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl