KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Kronikk 
Ingen tvil:
Kloden blir varmere

En ny klimarapport avviser all tidligere uenighet om effekten av de såkalte klimagassene: Vi vil oppleve en temperaturøkning verden ikke har sett maken til på 10.000 år.
Vår skyld:
Menneskelig aktivitet får skylden. Data om klimaet tilbake til 1400-tallet er analysert, og forskerne i FNs klimapanel er sikre: Temperaturøkningen i dette århundre er høyst uvanlig.
CO2:
Utslipp av CO2 er hovedårsaken.


Du som tror at det som står over og til høyre er fra FNs klimapanels nyeste rapport, som ble framlagt igår 2. januar 2007 tar feil: Dette er i fra FNs klimapanels rapport for ikke mindre enn 11 år siden, nærmere bestemt fra en avisartikkel i Aftenposten 27. november 1995!
Skummelt likt?

FAKTA
Drivhuseffektene:

Temperatur: Middeltemperaturen på jorden vil i løpet av neste århundre stige med fra en til fire grader. Økningen blir størst på nordlige breddegrader.
Havnivået: Havet vil stige fra 25 til 90 cm. Lavtliggende og folkerike kystområder, blant annet i Bangladesh, er truet. Over 100 millioner mennesker må flytte.
Sykdom: Høyere temperatur betyr at utbredelsen av tropesykdommer vil øke. Antall tilfeller av malaria kan øke mellom 50 og 80 millioner i året.
Matproduksjonen: I enklete områder vil endret klima føre til at matproduksjonen går ned, i andre områder vil den øke. Ørkenområder vil bli større.
Været: Det blir mer ekstremt vær med blant annet flom, orkaner og storm når klimaet endres.
Skogen: Det vil bli betydelige endringer i vegitasjonen i en tredjedel av verdens skoger. Endringene blir størst i barskogområdene i nord, blant annet i Norge, og minst i tropene.
Isbreer: Mellom en tredjedel og halvparten av verdens fjellbreer vil kunne forsvinne i løpet av neste århundre.
Golfstrømmen: Selv om temperaturen vil stige, kan det bli kaldere i Norge. Det vil skje dersom klimaendringer forstyrrer Golfstrømmen. Forskerne mener det kan være fare for det.

FNs klimapanel nye rapport krever handling:
- Flott, men dette visste vi jo!
Ble du lurt? Trodde du at det overstående i lys grått var i fra den ferske klimarapporten fra FNs klimapanel, den som vår miljøvern-minister Helen Bjørnøy sier er det viktigste klimadokumentet hun har lest? Det var altså fra FNs klimapanels andre store rapport, den som kom i 1995. Den første kom i 1990 og da slo forskerne fast at konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren øker og at det skyldes menneskelig aktivitet. I 1995 slår de fast at økningen i drivhusgasser faktisk har effekt på det globale klimaet: Kloden blir varmere. Har ikke Bjørnøy lest klimapanelets forrige rapporter?

Allerede i 1827 sa franske Jean Babtiste Fourier at visse gasser i atmosfæren holdt tilbake varme, og at dette kunne sammenlignes med virkningen av et drivhustak. Den svenske kjemikeren Svante Arrhenius laget i 1896 en modell som viste at jordas temperatur kunne øke mellom fem og seks grader hvis atmosfærens innhold av C02 økte til det dobbelte, og i 1940 mente forskerne Callender og Flohn at innholdet av CO2 i atmosfæren kanskje økte fordi menneskene brukte mer fossilt brensel
(Les om dette og mer om drivhuseffekten i en artikkel i Forskning - klikk her).
Forskerne har lenge vært enige om at vi har et klimaproblem. Allerede i 1979 kom det amerikanske instituttet National Academy of Sciences med en advarsel om at det å vente og se hva som vil skje med klimaendringene kan bety at vi venter til det er for seint, og den første internasjonale klima-konferansen ble avholdt samme år. I 1987 kom Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, ledet av Gro Harem Brundtland med en rapport om bærbar utvikling, som også sa at verden måtte halvere sitt energiforbruk. Året etter ble FNs klimapanel IPCC opprettet, og i 1990 samlet verdens ledende forskere og politikere seg på den andre internasjonale klimakonferansen. Forskerne slet med å få politikerne til å fatte alvoret, og kom ut med sin egen sterke advarsel om at vi mennesker måtte handle raskt om vi ikke skulle skaffe oss alvorlige problemer. Den var underskrevet av alle forskerne, inkludert flere Nobelprisvinnere.
Viktigste
Det viktigste forskerne har sagt om klimaendringene er noe som stort sett blir gjemt eller glemt bort: Hvor mye vi må redusere utslippene av C02 for å bli kvitt de skadelige klimaendringer. I 1995 sa forskerne at vi måtte redusere utslippene med 60 prosent for å stabilisere mengden av CO2 i atmosfæren, men på et
allerede skadelig nivå. I dag sier de ledende klimaforskerne at vi forurenser mer enn de trodde vi ville, og at vi nå må redusere CO2-utslippene med 80 prosent. Da forstår man hvor alvorlig problemet er og hvorfor vi ikke ser tallet oftere. Vi må nemlig tilbake til før-industriell tid for å bli kvitt problemet. Vekk med bilen - fram med gode, gamle Blakken! Forurensingsfrie gasskraftverk? Fornybar energi? Nye teknologier? Det finnes ikke noe slikt som "forurensingsfrie" kraftverk, det er en journalistisk frihet som bare betyr at kraftverkene forurenser mindre. Og elektrisiteten de lager brukes vel til noe? Når det gjelder nye teknologier og fornybar energi så er det dessverre slik at disse gjerne blir et tillegg, og/eller har andre skadelige virkninger. Det er ikke alltid at utvikling fører til bedre produkter heller. Ta bilen - våre moderne småbiler bruker like mye bensin som en Folkevogn fra 1934!
Les våre artikler/kronikker:
Jens, du lyver! Igjen.
Avgrunnen neste!
- Er klimaendringene så alvorlig som du hevder?
Hva mener våre ledende politikere?
- Hvilke konkrete planer foreligger for reduksjon av skadelige klimagasser?
- Miljøvernministeren svarer, men ikke på spørsmålene!
"Norge skal være en pådriver i klimaforhandlingen

Drivhuseffekten - Terje DahlKongeaksjonen - Terje Dahl
Sterkere språk
Den største forskjellen på rapporten fra 1995 og den av i dag er at man bruker sterkere språk. I stedet for at man sier at det er "sannsynlig" at menneskenes bruk av fossile brennstoff øker temperaturen på kloden så sier man "svært sannsynlig". I vitenskapsmennenes tørre og forsiktige språk så betyr "sannsynlig" en 60 prosents sikkerhet, mens "svært sannsynlig" betyr 90 prosents sikkerhet. Forskerne bak dagens rapport ville ha inn 99 prosents sikkerhet for at vi selv er skyld i problemene, men politikerne fikk nok en gang dratt alvoret litt ned. Det er nemlig slik at FNs klimapanels rapporter må godkjennes av FNs medlemsland.
Ferske nyheter
Avisene har vært fulle av nyheter om FNs klimapanels ferske rapport. Som de var det da rapporten i 1995 kom. Overskrifter en eller to dager, men så tar fotball og kjendissladder over. Vel, egentlig ikke så rart at de alvorlige nyhetene fra forskerne forsvinner. Nyheter er bare nyheter når de er ferske - og en uke gammel rapport er ikke klassifisert som fersk lenger. Dette er faktisk et stort problem for oss mennesker. Vi forholder oss i dag svært mye til det vi ser i media, og er det stille om klimaendringene en stund er det jo slik at "ute av øye - ute av sinn". Man antar at det bare var opphausete nyheter og at det likevel ikke er noe problem med klimaet. Snøen kom jo til slutt, ikke sant? At tusenvis av mennesker tørster i hjel eller drukner på grunn av klimaendringer andre steder i verden det blir liksom ikke relevant til oss på berget.
Kjeft av Stoltenberg
Det er jammen godt man ikke er politiker. Sier man det man mener får man kjeft, selv om man er miljøvernminister og uttaler seg om miljø. Selv om de 20 prosentenes reduksjon i CO2 utslipp som Bjørnøy fikk kjeft av Stoltenberg var allerede presenteret for omverdenen fra norsk regjering. - Jeg skulle ikke brukt ordet "garanti", sa Bjørnøy. Uff da, for en blemme. Du skulle selvsagt sagt "mye tyder på" eller " dersom-atte-vissom-atte" - eller noe slikt. Har du enda ikke lært det da, Bjørnøy, at som politiker så gjelder det å ikke si noe som kan være bindende? Styr unna konkrete spørsmål, uttal deg i runde vendinger. Glem at barna dine kan arve en verden med tvilsomme levevilkår, for Norges økonomiske interesser må alltid komme først!
Ansvarlig miljønasjon
Vel, selv om vår miljøvernminister Bjørnøy, uten å bli tatt av Stoltenberg for det, har sagt at Norge skal være en ansvarlig miljønasjon og kjempe for sterkere internasjonale forpliktelser så kommer plutselig Høyres Børge Brende på banen og forlanger at Norge skal være en ansvarlig miljønasjon og kjempe for sterkere internasjonale forpliktelser. Jo, du leste riktig. Nå er den tidligere miljøvernminister Brende ute og kjefter på dagens regjering, men hvor mye fikk du gjort da du satt i Bjørnøys stol da, Børge? Sa ikke du noe tilsvarende selv, uten at Norge kom med et eneste skriftlig innspill til de internasjonale klimakonferansene? Vel, slik er det jo - politikere er politikere. Ingenting forandrer seg - bortsett fra klimaet.
Bare et spørsmål til slutt: Hva var ENØK for noe igjen?


Terje Dahl
Redaktør
KlimaNytt
3.februar 2007


  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om Terje Dahls artikkel.
Under finner du de innsendte meningene.

Les gjerne alle våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her


Innlegg - nyeste nederst:

Jeg kan ikke annet enn anbefale deg å lese "Verdens sande tilstand" av Bjørn Lomborg en gang til. For du kjenner vel til den....?
Fredrik Skjør
(Jo, jeg kjenner til Lomborg, les mer om han og hans bok i Wikipedia, klikk her . Red.)(Kom med flere innlegg, folkens!)

Tips en venn :
"FNs klimapanel nye rapport krever handling: Flott, men dette visste vi jo!

Les kronikken av Terje Dahl. - Du kan også sende inn hva du mener!"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl