KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Kronikk 
"Vi ønsker ikke å være en utryddingstruet art"
Flaskepost og brev fra sydhavet til ingen nytte?

2000 flasker.Ungdommen i sydhavet ber Norge begrense sin oljeutvinning, men vil noen ta dem alvorlig? Den 16. mars (2005) ble et brev fra dem, pluss 2000 norske støttebrev i form av flaskepost, overrakt miljøvernminister Knut Arild Hareide - som tok imot på vegne av statsministeren. I sitt muntlige svar på utfordringen nevnte Hareide ikke oljeutvinningen med ett eneste ord - noe som ikke var særlig lovende. Hva så med Bondevik, som jo brevet fra sydhavet var til? Vil han i det hele tatt svare?

Det var Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse, som startet flaskepostaksjonen for å støtte ungdommen i sydhavet, og som utenfor miljøverndepartementet overrakte flaskene til miljøvernministeren. Sonia Toematagi Dahl, som er født i sydhavet og måtte flytte fra Tuvalu på grunn av klimaendringer med livstruende orkaner, leste opp og overrakte selve brevet.
   Brevet, som ble skrevet av ungdom fra mange land i sydhavet under et stort kirkemøte, ber Norges statsminister om å føle ansvar for de skadelige klimaendringene og stoppe en opptrapping av norsk oljevirksomhet.
   Miljøvernminister Hareide var veldig positiv til aksjonen under mottagelsen av brev og flasker, men den oppfordringen brevet dreide seg om tok han ikke opp i det hele tatt.
Hareide og Ingrid Stolpestad.Urettferdighet
- Klimaendringer handler om urettferdighet, fordi det leder til økende temperaturer, det leder til stigende hav og ekstremt vær, mennesker drives på flukt fordi områder blir ubeboelige, sa Ingrid Stolpestad, som er leder av Changemaker, - og påpekte at forskere har slått fast at menneskers utslipp av klimagasser har skylden.
   Hun utfordret også Hareide når det gjaldt å bygge på forurensende gasskraftverk, som vil øke Norges utslipp og gjøre det vanskelig å oppfylle Norges forpliktelse til å redusere utslipp av klimagasser.
   Hareide svarte på utfordringen ved å fortelle at han delte det engasjementet som Changemaker har i forhold til den utfordringen som klima gir oss, og sa at det var helt riktig at det var det er en del samfunn i Stillehavet som er direkte preget av det. Han viste til at Norge sitter ved siden av den lille øystaten Niue under klimaforhandlingene og at øyboerne der hadde fått føle klimaendringene:
   - De har hatt katastrofer, de har hatt dødsfall, på grunn av klimaendringene - og de lever i en usikker framtid på grunn av at klimaendringene - de menneskeskapte klimaendringene - er mer alvorlige enn noen gang.
   Hareide sa også at han og Norge ville arbeide for å få til en mer forpliktende avtale om reduksjon av klimagassutslipp etter 2012, og at Norge skulle stå til rett for den forpliktelsen vi tok på oss og som ble gyldig da Russland ratifiserte Kyotoavtalen. Deretter viste han til at gasskraftverk uten rensing vil gjøre det vanskeligere å oppnå forpliktelsen, men at han hundre prosent kunne love at Norge skulle holde sine forpliktelser - det var det hans jobb å sørge for.
   Dett var dett. Ikke et ord om opptrappingen av norsk oljevirksomhet.
Sonia overrekker brevet.Lite taktisk klokt
Det var vel kanskje lite taktisk klokt av Changemaker å gå så hardt inn på gasskraftsaken, for det ga jo Hareide en utmerket anledning til å "glemme" hva brevet dreide seg om, og svare på noe han allerede har utalt seg om mange ganger: Gasskraftverk og Norges forpliktelser i forhold til Kyotoavtalen.
   Undertegnede syntes at dette var leit, og like før seansen var over fikk jeg anledning til et videointervju med miljøvernministeren. Først påpekte jeg at sydhavsungdommen ber Bondevik, som han representerte, om å redusere norsk oljeutvinningstempo og oljeleting - og spurte om han ville ta opp den problematikken.
   - Det viktigste for meg, og det som jeg bestyrer, er jo klimapolitikken, svarte Hareide og gled unna spørsmålet med å gå inn på Kyotoavtalen nok gang - at det var den avtalen som først og fremst var hans ansvar.
   Jo, det var nok kanskje smart å la miljøvernministeren ta imot brevet istedenfor statsministeren, som brevet var skrevet til! Men det holder jo ikke, for man kan ikke hentyde at norsk oljeleting og oljeutvinning ikke er en miljøvernministers ansvar: Om norsk olje forbrennes i Norge eller i andre land er alle verdens miljøvernministeres ansvar. Når norsk olje og gass er med på å ødelegge leveforholdene i andre land, så er det Hareides bord, spesielt siden han mottok brevet på vegne av statsministeren!
   Vel, jeg har jo hørt politikere snakke før, så jeg ga meg ikke så lett. Jeg minte han på at folkene i sydhavet føler at når Norge eksporter så utrolig mye olje som vi gjør så er selve oljeeksporten et stort problem - og spurte hva han syntes om den tanken.
   - Ja, oljeeksporten er en utfordring, men jeg har og lyst til å peke på at internasjonalt så har vi utfordringen på kullkraftverk - de store utbyggingene i Kina og andre land i den sammenhengen er en enda større utfordring, svarte Hareide.
   Vel, etter å ha snudd pekefingren vekk fra Norge og satt skylden på andre land, innrømmet han at det var en utfordring at vi i Norge lever så mye av fossile brensel, og sa at det å satse på fornybare energikilder var den egentlige løsningen, - og det man måtte jobbe med framover.
Sonia danser, media filmer.Ole Brum
Mye tyder vel på at vi i Norge er som Ole Brum - vi vil ha begge deler. Vi vil ha slutt på den globale oppvarmingen og vi vil ha mer penger fra oljevirksomheten vår. Det går ikke an. Norge eksporterer rundt fire millioner fat olje hver eneste dag. Oljen settes ikke på hylla - den forbrennes. Når vår regjering går inn for stadig økt oljeleting i inn- og utland og gir stadig flere boretillatelser så gir den grønt løs for stadig økning i utslipp av klimagasser og grønt lys for en akselererende farlig klimaendring. Ungdommen i sydhavet har forstått dette. I vårt land tar både regjering og publikum på seg verdens største skylapper og hevder at Norge er en ansvarlig miljønasjon. Men er det ikke på tide å se hva vi driver med?

   Nede på siden vil du se litt av det som har vært skrevet i avisene om norsk oljevirksomhet den seinere tiden. Dessverre er det ingen ting som tyder på at Norge vil trappe ned på olje-virksomheten - snarere tvert om!
En lettere bekymret Hareide svarer vår redaktør. Fem orkaner
Sydhavet har vært herjet av hele fem orkaner denne vinteren, og FN har nå etablert en katastrofe-komité som skal se på hvordan man skal kunne hjelpe landene å bygge opp igjen hus og infrastruktur.
   Mange av øyene i landene ligger så nære ekvator at de hittil har vært forskånet for slike sterke orkaner, men nå har de fått oppleve hva den menneskeskapte klimaforandringen betyr.
   Tokelau, Samoa, Amerikansk Samoa, Papua Ny Guinea, Niue, Vanuatu og Cookøyene er de landene som har blitt hardest rammet. Vi har ikke hørt så mye om det her i Norge, men mange steder skyllet orkanenes bølger over øyene og vasket barn og voksne på havet. Noen steder ble alle husene skylt vekk på samme måte som vi kjenner det fra tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia. Heldigvis var det langt ifra så mange som døde i sydhavet som i Thailand, Indonesia og Sri Lanka, - man var utrolig heldige, men hele øysamfunn har blitt totalt ødelagt.
   Brevet fra sydhavsungdommen ble skrevet før vinterens orkaner, men de viser jo at ungdommen faktisk har all grunn til å være redde!
Svar fra Bondevik?
Vel, nå er spørsmålet om statsminister Bondevik vil svare på brevet fra ungdommen i sydhavet - eller om man nå regner med at aksjonen er over og glemt. Sjansene er nok store for det siste.
Var flaskepost og brev fra sydhavet så til ingen nytte? Vel, norsk oljepolitikk vil nok bli som før, selv om øyboerne på Niue og andre steder blir skylt på havet. Man må gi tillatelser til å lete, og har man lett og funnet så må man bore. Har man boret må man pumpe.
   Begrepet "utvikling" er i dag blitt synonymt med økonomisk utvikling, og norsk olje- og gasseksport er det som holder velferdssamfunnet vårt i gang og gjør at vi stadig kan fylle våre velspekkete lommebøker enda mer.
   Noen lyspunkt er det tross alt: Changemakers aksjon viser jo at noen bryr seg - og du har jo nå lest om den!

Av
Terje Dahl


Kjøpelysten helt på topp
Verdens store olje- og gasselskaper sier at de ikke satser på å vokse ved oppkjøp. Statoil og Hydro er to unntak. (Aftenposten ALF OLE ASK 14. mars 2005) Les mer

Vest-Afrika - norsk oljekoloni
Oljeindustrien vil at Norge skal ha flere ambassader der selskapene satser, for eksempel Vest-Afrika. En ECON-rapport som UD har bestilt foreslår sterk norsk oljesatsing blant verdens fattigste oljeland. UD er positiv til forslagene. (Aftenposten ALF OLE ASK 3. mars 2005) Les mer
Gir full gass
Oljeminister Thorhild Widvey bruker sitt besøk i Saudi-Arabia til å hjelpe Statoil å få et rør ned til de gigantiske ressursene. (Aftenposten JOHN HULTGREN 22. februar 2005) Les mer
Statoil dobler leteboringen neste år
Statoil planlegger neste år å bore mellom 18 og 20 letebrønner på norsk sokkel. Det er en dobling i forhold til i år. (Aftenposten NTB 13. desember 2004) Les mer


  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?

Her kan du sende inn din egen mening.
Under finner du de innsendte meningene.


Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her

Hei
Jeg leste.....

 

 

 


Tips en venn :
"Har du lest om flaskeposten og brevet fra sydhavet som ble overrakt den norske regjeringen - og man ber Norge begrense oljeutvinningen? Vil Bondevik ta brevet alvorlig og svare?
"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl