KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Nyttårskronikk  
En flat jord.
Avgrunnen neste!


- Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.", sa Kåre Willoch - for snart ti år siden. De som i løpet av det siste året har fulgt med når det gjelder klimaendringene vet at vi nå er farlig nær siste holdeplass!


USAs president George Bush har fått høre av sine rådgivere at han må være forberedt at klimaforandringene de nærmeste 20 årene kan resultere i en global katastrofe som vil ta millioner av liv i naturkatastrofer og tilhørende kriger. I februar kalte Englands statsminister Tony Blair til seg 200 av verdens ledende klimaforskere for å få fakta på bordet. De advarte han på det innstendigste om at klimaforandringene var svært alvorlige - og at tiden er i ferd med å løpe ut.
Noe riv, ruskende galt
- En kjempeseier, sa Norges miljøvernminister Helen Bjørnøy etter den store inter-nasjonale miljøvernkonferansen i Montreal som nylig ble avsluttet.
   At man ikke kastet Kyoto-avtalen i søplekassa kan kanskje kalles positivt, men fortsatt har verken USA, Australia eller de store u-landene underskrevet avtalen - og utslippskuttene den prøver å få landene til å gå med på vil ikke bety noe som helst når det gjelder å redde miljøet. Så når man hyller resultatet fra konferansen som en seier må det være noe riv, ruskende galt. Det eneste som ble vedtatt var "en videre dialog i arbeidsgrupper, hvor man i løpet av en toårsperiode skal diskutere bærekraftig utvikling, tilpassing til klimaendringer, teknologi og markedsbaserte "grønne" mekanismer"! Prat-prat-prat, - ingen forpliktelser, ingen utslippskutt!
Ustabil befolkning
- Jeg tør ikke fortelle folket mitt hvor farlig klimaendringene er, av frykt for å få en ustabil befolkning i mine hender, sa Tuvalus tidligere statsminister Bikenibeu Paeniu til undertegnede like før orkan Kinas bølger prøvde å skylle oss på havet. Jeg flyttet fra det hjemmet jeg hadde bygget opp i sydhavet - Bikenibeu Paeniu og resten av Tuvalus befolkning ble igjen.
   Det er klart at verdens ledere vet hvor farlig klimaendringene er, men de er altså redde for å skremme oss. Men, kjære politikere, dere vil få en ustabil befolkning i hendene før eller siden - og da kanskje det hadde vært greit å være forberedt??
Tragikomisk
Vår tidligere statsminister Bondevik sa at klimatrusselen ble veldig konkret da han på et møte i juni fikk vite at land som Bangladesh kan forsvinne. Vel, han har jo vært klar over dette siden 1995, da FNs klimapanel kom med sin første rapport, som blant annet nettopp sa at lavtliggende land som Bangladesh vil bli liggende under havet på grunn av stigende havnivå forårsaket av en global oppvarming. Ja, Natur & Ungdom og undertegnede hadde faktisk minnet han om dette i en aksjon et par måneder før møtet! (Les om aksjonen ved å klikke her) Når han i tillegg krevde fortgang i forpliktende miljøavtaler ble det nesten tragikomisk. Norge har ikke kommet med et eneste konkret forslag til de internasjonale klima-forhandlingene, vi øker våre egne utslipp av klimagasser i en slik grad at vi ikke har en mulighet til å overholde de forpliktelsene vi har tatt på oss og ligger på verdenstoppen i forbruk av energi. Dessuten hjelper vi de andre landene med å øke sine utslipp ved å være verdens nest største oljeeksportør. Ja, vi leter stadig etter mer olje og gass over hele verden, - og utvinner til og med kull på Svalbard!
Kurver over temperatur-forandring, CO2 i atmosfæren og utslipp av CO2 - de siste 1000 årene.
Kurver over temperatur-forandring, CO2 i atmosfæren og utslipp av CO2 - de siste 1000 årene.
 
Kurver over befolkningsvekst og produksjon siden år 1000.
Kurver over befolkningsvekst og produksjon siden år 1000.
 
(Les kronikken "Klimatragisk av Bondevik" - klikk her)
Velferdssamfunn
Jeg kan til dels forstå at politikerne ikke vil skremme oss og riskere opptøyer som setter den nasjonale sikkerheten i fare. Jeg forstår at alle landene på kloden vår i dag er bygget opp på prinsippet om økonomisk vekst, og vet godt at regnestykket ikke går opp hvis man skal redusere utslipp av klimagasser og samtidig ønsker å beholde velferdssamfunnet med alle de materielle "godene". Det jeg ikke forstår er hvorfor det har kommet så langt at vi glemmer barna våre - jeg har lært at artens overlevelse er det helt grunnleggende i naturen!
De vet, de vet
Politikerne er redde for å skremme oss - og de er redde for å handle. For de vet jo godt hva det betyr å ta FNs klimapanel på alvor. I 1995 sa panelet, som altså sammenfatter og analyserer rapporter fra verdens ledende klimaforskere og institutter, at vi måtte redusere våre utslipp av CO2 med minst 60 prosent - og det bare for å stabiliserte mengden av CO2 i atmosfæren på et allerede skadelig nivå. I klartekst betyr dette at vi må tilbake til før-industriell tid hvis vi skal være garantert at problemet er løst. Vekk med mobiltelefoner, datamaskiner, tv'er og biler! Jo, de vet, de vet, men vet også at de ikke blir gjenvalgt hvis de tar fra velgerne velferdssamfunnet!
Verdens største skylapper
Tro det eller ei: Noen benekter faktisk fortsatt at vi har en klimaforandring. De hevder at CO2 er en harmløs gass og at klimaforskerne er helt på jordet - at journalistene tjener seg rike på sensasjonsartikler og at forskerne er totalt uenige. Slike påstander forteller at folk enten har verdens største skylapper fordi de er utrolig egoistiske eller fordi de er redde. Antagelig er de mest redde, noe nylige undersøkelser også bekrefter. Like redde som politikerne - og det med likeså stor grunn, om enn av en litt annen grunn. Men det hjelper lite å ta benekte at verden er i en farlig situasjon: Faktum er at det er sjelden at vitenskapsmenn er så enige som når det gjelder klimaendringene - og det man er enige om er at vi har en farlig, menneskeskapt global oppvarming som kan få de alvorligste konsekvenser. Det er jo også slik at det er naturlig at vanskelige, og tildels teoretiske, oppdagelser møter stor motstand og mistro - som da Albert Einstein presenterte sin relativitetsteori for 100 år siden! (Les en Dagblad-artikkel om dette - klikk her).
Ikke noe nytt
At utslipp av CO2 og andre drivhusgasser kan være farlig for kloden vår er ikke noe nytt. Allerede i 1827 sa franske Jean Babtiste Fourier at visse gasser i atmosfæren holdt tilbake varme, og at dette kunne sammenlignes med virkningen av et drivhustak. Den svenske kjemikeren Svante Arrhenius laget i 1896 en modell som viste at jordas temperatur kunne øke mellom fem og seks grader hvis atmosfærens innhold av C02 økte til det dobbelte, og i 1940 mente forskerne Callender og Flohn at innholdet av CO2 i atmosfæren kanskje økte fordi menneskene brukte mer fossilt brensel (Les om dette og mer om drivhuseffekten i en artikkel i Forskning - klikk her). Så det blir ganske så håpløst når politikere og skeptikere stadig prøver å presentere drivhuseffekten som et nytt påfunn av udugelige forskere, og det er også lenge siden verdens ledende institutter og klimaforskere har kunnet bekrefte at de tidligste antagelsene var overraskende riktige! I 1988 ble FNs klimapanel (IPCC) opprettet for å sammenfatte og vurdere kunnskapen om klimaendringer. Klimaforskning verden over kontrolleres av mange hundre vitenskapsfolk, og enorme mengder med data behandles i avanserte datamodeller. Klimapanelets første hovedrapport kom i 1990, den andre i 1995 og den tredje i 2001. Rapportene konkluderer alle med at vi har et alvorlig problem.
Vil ikke gi slipp på godene
En annen grunn til at noen fortsatt er skeptiske til at vi har en klimaforandring er at vi ikke vil gi slipp på de godene som velferdssamfunnet byr på. En nylig undersøkelse viste at selv om over 80 prosent av alle nordmenn frykter klimaendringer, så sier 54 prosent at de ikke vil endre sin egen bruk av bil av hensynet til klimaet. (For å lese artikkel i Aftenposten om dette - klikk her) Hvem vil i dag gå tilbake til tiden før den industrielle revolusjon, selv om man på den tiden i Europa kun trengte å jobbe to timer om dagen for å skaffe seg mat til livets opphold. Jakte i mørke skoger og søkkvåte myrer? Fyre opp bål i torvhytta blant kuer og griser? Gå utenom, sa bøygen!
Går det til helvete?
Begrepet "nå går det til helvete" kan brukes - hvis man tør. For går det så langt at vi kommer inn i en ond oppvarmingssyklus, så er blir det varmt på kloden vår - og det dreier seg ikke om behageligere badevann om sommeren! For etter hvert som drivhusgassene gjør at det blir varmere på kloden fordamper vannet i havene raskere og stiger opp i atmosfæren. Siden vanndamp er en drivhusgass i seg selv gjør dette det enda varmere. Når store tundraområder tiner på grunn av varmen så frigjøres enorme mengder med CO2, som stiger opp i atmosfæren og gjør det enda varmere, så enda mer vann fordamper. Denne onde sirkelen kan gjøre det så varmt at CO2 kan frigjøres fra fjell og stein, - og da kan det kjapt bli en temperatur på rundt 400 grader på planeten vår! Helvetes varmt! (Les om dette i en artikkel i Forskning - klikk her)
Estremvær
Ekstremvær er et nytt begrep. Og det ser vi mer og mer av - også i Norge. Stadig nye rekorder for kulde og varme. Rekorder for nedbør, antall stormer, flodbølger og tørke. Forsikringsbransjen advarer oss om at klimaforandringene koster enorme summer, summer som gjerne dobles år for år. Folk dør i stadig større antall på grunn av klimarelaterte katastrofer, så WHO beregninger om at millioner av mennesker vil dø på grunn av klimaforandringene de nærmeste årene begynner å synke inn. At inuittene på Grønland og befolkningen i sydhavsland som Tuvalu får ødelagt sine levevilkår og bør få status som klima-/miljøflyktninger er nå på den internasjonale agendaen. Til og med USA har innrømmet at klimaforandringene er menneskeskapte!
Menneskeskapt tsunami
Jeg har spurt CICERO, det norske senteret for klimaforskning, om det er noen sjanser for at klimaforandringene kan ha noe å gjøre også med tsunamikatastrofen i Asia. Satellittbilder fra NASA viser at mer nedbør, pluss smelting av is, har ført til en opphoping av vann rundt ekvator - jorda er ikke lenger rundt som en fotball! At vekten av denne enorme vannmassen ikke skulle påvirke de tektoniske platene som møtes der hvor jordskjelvene som utløste tsunamien ligger, syntes jeg ville være rart. Jeg har også stilt det samme spørsmålet til en rekke internasjonale eksperter. Ingen har svart. Jeg har purret CICERO en rekke ganger og har muntlig blitt lovet svar av direktør Pål Presterud. Fortsatt ikke noe svar. Vel, det er noe som heter at den som tier samtykker.
Brev til Kongen
Jeg har holdt på å mase om klimaforandringen og Norges ansvar siden jeg måtte flytte fra det hjemmet jeg hadde bygget opp i Tuvalu. Min første aksjon var et brev til Kongen, overrakt slottet av min datter Sonia den 5. desember 1995, hvor Sonia, min kone Emma og jeg ba Kongen henstille til den norske regjering å begrense norsk oljeutvinning: "Vi frykter at landets regjering ikke lenger har en reell mulighet til å forvalte Norges interesser på en måte som står i samsvar med Deres Majestets motto "Alt for Norge", og ber om at Deres Majestet henstiller til landets utøvende organ at man prioriterer beslutninger som sikrer ve og vel for rikets innbyggere i framtid som i nåtid." Brevet er like aktuelt i dag som den gang - dessverre. (Les brevet til Kongen, og etterfølgeren, ved å klikke her).
Ny regjering, nye løfter
Det spiller ingen rolle hvilken regjering, miljøvernminister eller statsminister vi har. Det er klart at de kan love at de skal ta klimaforandringene på alvor, men å komme derfra til å gjøre noe konkret er håpløst i oljelandet Norge. Ja, selv om statsminister Jens Stoltenberg fikk på seg en ny genser som tegn på at han ville være med på å redusere energiforbruket, så har den nye regjeringen allerede gjort det klart at man vil gå inn for mer energi - i stor skala! Selvsagt er det langt fra noen bremsing når det gjelder oljeleting og -utvinning heller. Til og med kull, som Stoltenberg for noen år siden mente var det verste som fantes i klimasammenheng, er nå gull verd for Norge!
   Øke våre egne utslipp selv om vi har underskrevet på å redusere dem? Vel, meningen er at vi skal komme oss ut av knipen ved å kjøpe klimakvoter. Statsminister Stoltenberg var en gang veldig hissig på å si at det var kloden totalt som betød noe når det gjaldt utslipp av klimagasser. Vel, vi skal altså mot betaling få lov til å hjelpe utviklingsland til å forurense mer, så vi selv kan få lov til å forurense enda mer. Uholdbart - det hjelper jo lite å hevde at vi skal hjelpe dem til å forurense mindre enn de hadde gjort uten penger fra klimakvoter og vår hjelp - de totale utslippene øker. En pluss en blir fortsatt to. Noen burde spandere en kalkulator på regjeringen!
Enorme rikdommer
Hvem fikk med seg den glade nyheten at områder som nå blir tilgjengelige på grunn av global oppvarming, skjuler enorme rikdommer? Som olje, gass og kull. Hurra! Kanskje vi burde slippe ut enda mer klimagasser for å få fart på smeltingen? Og etterpå kan vi jo sette fyr på en regnskog eller to så vi får støv nok opp i atmosfæren til å kjøle kloden vår ned igjen!

Regjeringen utfordres:
Vi har nå sendt en e-mail til alle våre regjerings-medlemmer, og bedt dem skrive sine synspunkt - både som politikere og privatpersoner.
Les mer
KlimaNytt spør Terje Dahl:
- Er klimaendringene så alvorlig som du hevder?
Les mer
Er det ingen som vet hvor nødbremsen er?

Terje Dahl
Redaktør
KlimaNytt
2. januar 2006.


For å lese KlimaNytt - klikk her
For å lese hva FNs klimapanel sa i sin rapport i 1995 - klikk her
For Terje Dahl egne miljøsider - klikk her.

  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om Terje Dahls artikkel.
Under finner du de innsendte meningene.

Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her


Innlegg - nyeste nederst:

Nei
Det er ikke sant det som skrives. Det finnes ingen klimaendring. CO2 er en naturlig gass som ikke gjør noe skade. De som skriver om klimaendringer er tullete dommedagsprofeter som tjener gode penger på artiklene sine. Det samme gjelder såkalte klimaforskere!
Torgeir
Når 99% av klimaforskerne sier at vi har en menneskeskapt klimaendring, ville det være interessant om Torgeir kunne vise oss SIN atmosfæriske klimamodell, som tydeligvis er helt forskjellig fra det hva det store flertall av klimaforskere bruker. Klimadebatten må ses i sammenheng med føre-var prinsippet. Selv om "bare" 70% av klimaforskerne mente vi mennesker endrer klimaet, burde føre-var holdningen allerede på det nivået ha fått oss til å bremse utslippene. Men når så mye som 99% (antagelig er tallet enda større) av forskerne sier vi endrer klimaet, da er føre-var grensen for lenge siden brutt. Vi må få ned utslippene våre, og det haster!
Frode
se denne nettsiden : http://www.stopglobalwarming.org
Ayla
Tull, Det som skjer nå skyldes månens syklus.les om dette her: http://ansatte.hials.no/hy/climate/default.htm
Hokkykølla over bygger på for få parameter og er feil.
kalle
Et faktum som du ikke nevner, er at klimaet på jorden ikke er noen konstant størrelse. Det har variert fra total overising av planeten til relativt behagelig klima som nå. Med største interesse ønsker jeg å høre din oppskrift på hvordan vi unngår neste istid. Kan du tenke deg noen større katastrofe enn at mesteparten av kloden igjen dekkes av kilometervis med is?
Steinar Hansen
Både at klimaet ikke er noen konstant størrelse, og at månen / sola har direkte innvirkning på klimaet er jeg enig i. Men når kjerneboringene i antarktis som "går" 900k år tilbake i tid viser en eksplosiv økning i co2 nivået (ca 200ggr raskere enn ved noen tidligere co2 stigning) etter at den industrialiserte alder startet. I tillegg at denne eksplosive stigningen tilfeldigvis skulle vise seg å klaffe tidsmessig med vår industrialisering. ( prøv å tegne opp en tidslinje på 900 000år, og på enden av denne plassere inn en periode på ca 150 år, pussige tilfeldigheter, spør du meg! ) Etter min forstand gjenstår bare diskusjonen om hvorvidt co2 har noen betydning for global oppvarming eller ikke. For mine etterkommeres skyld velger jeg å tro på tyngden av forskere. Skulle disse forskere mot formodning ta feil, velger jeg å ta konsekvensene av nødvendige "grep", heller enn å laste potensielle katastrofer på mine etterkommere.
Tore Holmen
Tore har helt rett. Dersom 99,9% av klimaforskerne tar feil, har vi bare gått over til andre energiformer som vi likevel må gå over til i framtiden uansett fordi olje og gass tar slutt. Dersom den ene promillen (klimaskeptikeren) tar feil, står verden ovenfor en ufattelig katastrofe. Utslippene må ned nå !!
Frode
Det finnes ingen beviser for at menneskene er hovedskyld i den såkalla globale oppvarming. Men det finnes beviser for at det er den høye solaktiviteten (coronal mass ejections) som er hovedskylden i at vi får en varmere globe. Det var "klimaforsker James Hansen som som kom opp med navnet global oppvarming. Men hans forskning viser seg å være mangelfull og er totalt verdiløs. Heldigvis så har andre forskere gjennomskuet dette. Det er ikke bare vår planet som blir varmere, også planeten Mars blir varmere, og da kan vi stille spørsmål om det er mye trafikk og forurensning på Mars. For den som ønsker sanningen så anbefaler jeg boken Solar Rain forfattet av Mitch Battros.
Sjekk: www.earthchangestv.com
Jan Nordbø
Mye gode poenger her, men jeg synes det blir feil aa rakke ned paa dem som ikke tror paa modellene, fordi det fortsatt kun er modeller og tolkninger. Historie har vist oss at mange tidligere vedtatte sannheter har vist seg aa vaere feil - f.eks at jorda er flat, og jo flere som er enig dessto verre vanskeligere er det aa vaere uening-men det betyr ikke at modellen/tolkingen er riktig. En maa vaere ydmyk for andres meninger i begge retninger, fordi solflekk aarsaker er ogsaa mulig.
Jeg tror videre det skader saken aa trekke inn sammenhenger mellom tsunami og klimaendringer. Jorda har aldri vaert rund som en fotball, jordas vann volum fordeler seg rundt paa avhengig av lokal gravitasjonskraft og jordrotasjonen. Med okt smeltevann (i.e. mindre is) vil det gi mere vann ja - men denne ekstra tyngden er insignifikant ifht de tektonikk kreftene som foraarsaker forflyttning av jordas verdensdeler og med dem jordskjelv og tsunamier.
Dag
Men er det ikke i egentlig for sent å stanse denne skumle utviklingen? Jeg mener, hvis alle I-land stanset alt som var av utslipp så ville jo fortsatt U-landene spy ut enorme mengder klimagasser, regnskoger vil fortsette å brenne så lenge noe tjener store penger på det på kort sikt... Jeg synes oppriktig synd på de som er små barn i dag, hvilken forferdelig drittverden kommer ikke de til å vokse opp i. Heldigvis er jeg død lenge før jeg får oppleve en verden i kaos og ruin. Skjønner ikke hva folk tenker på som vil andre så vondt at de skaffer seg barn...
Terje
Du bruker en falsk graf over temperatursvingninger. Hvor ble det av varmeperioden i middelalderen? Den varte til innpå 1300-tallet og hadde temperaturer som lå tildels langt over det vi har idag. Dette er uredelig og undergraver troverdigheten til hele artikkelen.
Trygve
(Til Trygve: Kurven viser temperaturen globalt, heteperioden i middelalderen var bare i Europa. Red.)
Ren propaganda fra "Miljø-Mafiaen"! Har sluttet å tro på forskere for lenge siden. Det de kommer med, er ren "synsing".
Steven Bell

Det er mange faktorer som påvirker jorden. Sola, jorden indre og naturen selv. Det er heller ikke slik at klima på jorden er konstant. 3% av alt CO2 er av menneskeånd.
Ved å bare se på tabellene her som bare er 1000 år tilbake og så komme med en konklusjon er litt tullete. Se på de siste 800 000 årene så vil man se varmeperioder og istid i 70000 til 110000 års perioder.
Mats
Jeg synes det er feil påstå at alt er menneskenes skyld.Det er nok mange ting vi kan gjøre for å motvirke utviklingen, men det er jo faktisk sånn at utviklingen hele tiden går. Vi vet ikke hvordan ting hadde vært uten vår påvirkning. Skummelt disse endringene som skjer. Norge er nok bedre enn mange (selv om vi også kunne vært flinkere). Vi bør gå inn i land som IKKE har så mye rensing som oss og hjelpe dem. Bidrar mer enn å rope etter rensing her hjemme. Vi har grenser for alt....
"venus"
At vi har en klimaendring kan man ikke se bort fra. Dere må huske at været er i fornadring og ikke er 100% likt som de siste 100000 årene. Det at verden vil ende opp med 400 grader stemmer ikke helt. Desto varmere det blir, mer snø smelter og vi har mer vann. Vann reflekterer solstråler og resultatet er at det blir kjøligere.
Problemet nå er at man blir hjernevasket med artikler og innslag som "oi 5 cm snø januar - det burde vært 10cm" eller "varmebølge i november". Slik har det vært før også, men pga. klimahysterien tror mange nå at storm, mye snøfall, mye nedbør eller generelt uvær er tegn på at verden går under (som den naturligvis ikke gjør).
Håkon

(Kom med flere innlegg, folkens!)


Tips en venn :
"Avgrunnen neste!
- Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.", sa Kåre Willoch - for snart ti år siden. De som i løpet det siste året har fulgt med når det gjelder klimaendringene vet at vi nå er farlig nær siste holdeplass!"
Les kronikken av Terje Dahl. - Du kan også sende inn hva du mener!"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl