KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                     Kronikk 

2012 - filmen.- Full fart mot en klimakatastrofe som river jorden i filler?
Jeg fikk hard medfart da jeg i en kronikk spurte om tsunamikatastrofen i Asia som drepte hundre-tusener av mennesker kunne være forårsaket av de menneskeskapte klimaendringene. Man mente det var tullete sensasjonsjag. Nå har forskerne begynt å ane at klimaendringene faktisk kan utløse jordskjelv og vulkanutbrudd. Så nå våger jeg å gå et skritt videre og spørre om ikke vi står foran en klima-katastrofe som kan rive jordskorpen i filler!

Send inn din mening - nederst på siden!

Man får gjerne stempelet "dommedagsprofet" når man skriver at klimaendringene kan medføre gedigne katastrofer. Det er seks år siden jeg tok opp spørsmålet om ikke vannet som har hopet seg opp ved ekvator på grunn av den globale oppvarmingen kan påvirke de tektoniske platene og utløse jordskjelv. Og om vi dermed selv var skyld i den tsunamien som drepte flere hundre tusen mennesker i Indonesia, Thailand og Sri Lanka. Mitt spørsmål ble stort sett ledd ut eller tiet i hjel av de som skulle ha greie på slikt, men i ettertid svarte en utenlandsk forsker meg at mitt spørsmål var relevant når det gjeldt de tektoniske platene og vannmasse - og i avisene har vi altså nylig kunne lese at når global oppvarming får store isbreer til å smelte og havet til å stige, så endres trykket fra isen og vannmassene på jordskorpa, noe som kan øke sannsynlig-heten for jordskjelv (klikk her for å lese mer).
Dramatiske masseforflytninger
Forskerne har funnet ut at dramatiske masseforflytningene av vann på kloden vår begynte i 1997. Dataene samlet inn ved hjelp av en amerikansk satellitt, NASAs Topex/Poseidon-satellitten, viser helt klart at jorden har fått et større mavemål ved ekvator. Selv om endringene er svært små i forhold til jordens størrelse så innebærer det at svært mye masse er forflyttet. At denne massen med vann vil påvirke de tektoniske platene som møtes de hvor vi hadde den store tsunamikatastrofen, som nettopp ble forårsaket av en undersjøisk jordskjelv, burde ikke være utenkelig Spesielt ikke når man vet at platene er mye tynnere under havet enn på land. Kanskje man ikke burde le av meg lenger, men begynne å trekke konklusjoner om hva som kan skje hvis utviklingen med den globale oppvarmingen fortsetter, i tillegg ta med noen forskeres spørsmål om havstrømmene påvirker/skaper jordas magnetiske poler?
Mot avgrunnen
- Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort, sa tidligere statsminister Kåre Willoch i 1997.
    Forskerne har advart oss om den globale oppvarmingen med de skadelige klimaendringene i over tjue år, men politikerne klarer ikke å ta beslutninger som gjør at man kan stoppe det alvorlige problemet. Willoch var jo tidlig ute med sin visjon, og før klimakonferansen i København fikk vi jo advarsler fra både vår miljøvernminister og FNs generalsekretær om at klimaendringene kunne medføre lidelser av bibelske proporsjoner.    Nyere forskning viser at vi må ta i betraktning at vi ikke bare kan ødelegge leveforholdene for våre barn ved å endre klimaet på kloden vår, men at vi kan stå rett foran "avgrunnen". Kanskje en verdensomspennende katastrofe av slikt omfang som vi fikk se i filmen 2012. Saken er nemlig at noen forskere har begynt å lure på om det er havstrømmene som skaper jordas magnetfelt. Tradisjonelt så er jo teorien at det er gigantiske strømmer av flytende jernmasse som stiger og synker i jordas mantel som virker som en dynamo og gir jorden sitt globale magnetiske felt, men ikke alle er lenger enige. Noen tror at saltet i sjøvann kan generere elektrisitet, at havstrømmene skaper elektriske og magnetiske felt når de beveger seg (klikk her for å lese mer).
   Vel, forskerne er nå redde for at vi mennesker gjennom den globale oppvarmingen også påvirker havstrømmene, blant annet ved at utvekslingen av kaldt og varmt vann forandrer seg.
Trekker man konklusjoner av slik nyere forsking er det mildt sagt skremmende å se hva dette kan medføre! For hvis vi mennesker gjennom å påvirke havstrømmene også påvirker jordas magnetfelt så kan vi være i mer alvorlig trøbbel enn noen har våget å tenke!
Geografiske og magnetiske poler
Kloden vår har både geografiske og magnetiske poler, og det samme har sola. Forskerne mener at det på sola oppstår magnetfelt i solflekkene. Disse magnetfeltene beveger seg mot solas fysiske poler, og eroderer bort det globale magnetfelt så sola tilslutt ikke har et globalt magnetfelt. Deretter oppstår magnetfeltet på nytt, men med motsatt polaritet: Den magnetiske sydpolen og nordpolen har byttet plass. Slike skifter av de magnetiske polene på sola foregår hvert 11. år, og det skjedde sist i januar 2001 (klikk her for å lese mer).
    Også de magnetiske polene på jorda beveger seg. Forskerne sier at polene kan bytte plass, noe som skal ha skjedd flere ganger tidligere i jordas forhistorie. Et slikt polskifte skjer etter sigende med 10.000 års mellomrom. De magnetiske polene på jorda beveger seg nå raskere enn noen gang før i historisk tid.
    Dagens forskere har såvidt jeg vet enda ikke funnet en sammenheng mellom pol-skiftene på sola og polskiftene på jorda. Men det levde engang astronomiske eksperter som mente det er er en klar sammenheng - mayaene for 2000 år siden!
Slutten for jordas sivilisasjoner?
Dagens forskere mener altså at de magnetiske polene på sola vil skifte plass i år 2012, og 2012 var også et spesielt år for de gamle mayaindianerne i Mellom-Amerika. De hadde en astronomisk kunnskap som selv dagens forskere kan unne dem, og ifølge mayaene byttet solen sine magnetiske poler den 12. august 3114 f. Kr. Som en konsekvens av dette mente mayaene at også jorden må skifte sine magnetiske poler, men at dette vil skje veldig forsinket i forhold til solens polskifte. Etter mayaenes beregninger vil jordens magnetfelt endres dramatisk 22. desember 2012, og at dette ville føre til slutten for jordens sivilisasjoner slik vi kjenner dem. Ja, deres fantastiske kalender slutter den datoen (klikk her for å lese mer)!
Skader på det genetiske materialet?
Selv om dagens forskere er imponert over de gamle mayaenes kunnskap om verdens-rommet, tror de ikke at skifte av jordens magnetiske poler vil bety jordas undergang. At det i verste fall kan bety at jorda vil få en lang periode, flere tusen år, uten et magnet-felt som beskytter mot stråler fra verdensrommet. Man lurer på om det er dette som i tidligere tiden har medført skader på det genetiske arvematerialet og gitt nedgang i livsformer og artsantall. I tiden fram til magnetfeltet blir borte kan vi også få oppleve at Europa blir liggende langt mer utsatt til for nordlys og kraftige solstormer. Hyppige og dramatiske strømbrudd, og skader på elektrisk utstyr som navigasjons-instrumenter kan bli konsekvensen.
    Forskerne mener at det nå er 780 000 år siden sist gang de magnetiske polene på jorden skiftet plass, og at vi nå ser mange tegn på at det er i ferd med å skje igjen. Det globale magnetfeltet svekkes, polenes bevegelse akselererer raskt og magnetflekkene (på samme måte som på sola) med motsatt felt vokser i størrelse og antall.
Om 20 år - eller i 2012?
De magnetiske polene våre beveger seg altså raskere og raskere, men først om 20 år forventes det at sørpolen vil passere den geografiske nordpolen, og at jordas magnetfelt starter sakte å dø ut. Forskerne sier at et skifte av de magnetiske polene vanligvis tar rundt 5000 år, og at det bortsett fra magnetiske forstyrrelser ikke er noe å være redd for. Mayaene mente derimot at vi vil få et raskt skifte, og at det vil få katastrofale konsekvenser. Noen av dagens forskere sier at jordas geografiske akse vil kunne starte å slingre raskt og kraftig fram og tilbake, med den følge at jordskorpa vil brytes opp på utallige steder og magma flomme ut gjennom bruddene. Landmasser kan forsvinne og nye oppstå. Jordskjelv vil rasere by og land, og gigantiske tsunamier vil kunne fosse kloden rundt. Ja, omtrent noe slik som du så i katastrofefilmen "2012"!
Påvirker jordas stabilitet
De gamle mayaene hadde for to tusen år siden kunnskaper innen astronomi, fysikk og matematikk som vi først i dag igjen har ervervet oss. Likevel er det klart at det er vanskelig å forholde seg at de forutså en gigantisk katastrofe på kloden vår i 2012. Men jeg mener at vi i alle fall må lytte til forskerne som nå aner at vi med vårt uhemmete forbruk av fossile brennstoff ikke bare lager en skadelig drivhuseffekt, men at vi også kan påvirke jordas stabilitet på svært alvorlig måte. At de stadig alvorligere naturkatastrofene ikke nødvendigvis er så naturlige, men at det kan være oss selv som framskaffer dem.

Av Terje Dahl

Tilleggsinformasjon:

Climate change is set to shake the earth

A changing climate isn't just about floods, droughts and heatwaves. It brings erupting volcanoes and catastrophic earthquakes, says Bill McGuire in London.
Les mer i Sydney Morning Herand 28/2-2012

Climate change may trigger earthquakes and volcanoes
Far from being the benign figure of mythology, Mother Earth is short-tempered and volatile. So sensitive in fact, that even slight changes in weather and climate can rip the planet's crust apart, unleashing the furious might of volcanic eruptions, earthquakes and landslides. That's the conclusion of the researchers who got together last week in London at the conference on Climate Forcing of Geological and Geomorphological Hazards. It suggests climate change could tip the planet's delicate balance and unleash a host of geological disasters.
Les mer i New Scientist 23. september 2009

Ocean circulation generated magnetic signals
As the conducting water in the ocean moves in the ambient geomagnetic feld of the Earth, it induces secondary electric and magnetic felds.
Les mer
i Geomag (pdf-fil).

Are Changes In Earth's Main Magnetic Field Induced By Oceans' Circulation?
Les mer i ScienceDaily 15/6, 2009)

Regulære variasjoner

På samme måte som tidevannet forårsaker havstrømmer, gir flo og fjære-effektene i atmosfæren regelmessige strømningsmønstre i atmosfæregassen, også i den elektrisk ladede del, ionosfæreplasmaet. Denne plasmadriften genererer elektriske strømmer. Siden en elektrisk strøm vil omgi seg med et magnetfelt, vil tidevanns-strømningene i atmosfæren gi et bidrag til Jordens magnetfelt.
Les mer
i Store Norske Leksikon


  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om Terje Dahls kronikk.
Under finner du de innsendte meningene.

Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her

Ingen vits å gå over bekken etter vann eller begynne å knytte allverdens katastrofer til klima. Tsunamikatastrofen var hverken spesielt katastrofal eller forårsaket av vær vind og klima. Orkanen som senket New Orleans var heller ikke spesielt katastrofal, men hadde helt klart noe med vær, vind og klima å gjøre.
En klimakatastrofe vil sannsynligvis få matvareprisene til å gå til himmels. Menneskeskapte klimaendringer øker sannsynligheten for en slik hendelse for hvert år som går.
Men rett skal være rett, global oppvarming øker sannsynligheten for vulkanutbrudd på Island. Mange av vulkanene ligger under isbreer og sjansen for utbrudd øker når isen smelter. Det er ikke noe særlig hvis man bor i Norge. Om sjansene for vulkanutbrudd på Island øker fortere enn sjansen for feilslåtte avlinger er jeg derimot ikke sikker på. Dersom et stort utbrudd på Island medfører feilslåtte avlinger i Europa er kanskje svaret nei.
Per
Vikingene hadde det varmere, og det er kun 1500-1000 år siden.
jeg foreslår at alle de som tror at verden går under i 2012 tar og donerer alt de eier og har til meg den 20 eller 21 Desember i 2012, sånn at jeg kan få kjøpt noen knallfine julepresanger ^^ For du trenger vel ikke materielle goder hvis verden går under, eller?
Dedjal

Du sier at forskere mener at polene vil skifte plass i år 2012. Da må jeg bare spørre: Hvilke forskere da?
Dersom vi sto foran en verdensomspennende katastrofe, slik man hevder her, så er det litt rart at nesten ingen er klar over det unntatt slike små nettsteder som dette her.
Rune
(Svar til Rune: Det er jo polene på sola som vil skifte plass i 2012 (man har nå noen steder endret tallet til 2013), og dette er noe forskerne er ganske så enige om. Det er jo en link i artikkelen, rett under omtalen av fenomenet (her er linken), og her finner du en artikkel av norske Knut Jørgen Røed Ødegaard. En engelsk artikkel av NASA her. Hvor stort problem det kan bli er jo spørsmålet! Terje)
Menneske skapte klima endringer ja...
Anbefaler deg å lese litt om H.A.A.R.P
Finner det på youtube...
Kenneth
"Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp." Var ikke Noah litt tidligere ute med å være klimaflyktning...?? Lurer forøvrig på hvilke menneskeskapte industrier som sto bak syndefloden...
Jan Petter Naustvik
Issmeltingen ved polene har betydning. Tyngdepunktene som isen har skapt ved polområdene, er i ferd med å avta. Dette kan forklares med en oppblåst ballong som presses litt sammen ved "polene" med håndflatene. Når presset så avtar, vil dette føre til at ekvatorområdene blir "dypere" fordi ekvator siger innover. Samtidig stiger skorpen ved polene fordi presset minsker på overflatene. Dette vil føre til at massene vil være i bevegelse både ved ekvator og ved polene. Dette er et fenomen som gjør seg gjeldende i vår tid nettopp fordi issmeltingen nå akselrerer denne utviklingen. Det nærmer seg grensen til merkbart for de berørte områdene. Jordutsig, jordras og steinblokker på flukt er et typisk fenomen som følger i sporet. Det hele kommer til å bli verre etter hvert, før det stabiliserer seg gradvis.
Fellow

Dette er for omfattende til å svare med et (kort) innlegg om,at egentlig burde det hatt sin egen motkronikk!Men jeg må begynde et sted!Hvis opphoping av vann ved Ekvator er så stort,hvorfor maser da IPCC om vannstigning,med tildels kattastrofale følger,fra nord til sør,når de som samtidig er spådd undergang melder om EKSAKT, samme vanstand?Jeg satt igår å leste igjennom kortversjonen av verdens klimahistorie"forøvrig et feil utrykk i følge klimadefinisjonen"og ser her at polene har vert isfrie gang etter gang!Så har jorden, i sin tid vert helt dekket av is og snø.Over Norge lå der tre km,tykk is under siste istid,uten noen markant økning i vulkanaktiviteten etterpå? Likedan verdens omspennende naturkattastrofer i allefal tre til fire ganger!Så til jordens utforming!Fra vitenskapens side, har nå jorden gådt fra flat, til rund,og til svakt pæreformet p,g,a, stadig endrende helningsvinkel av jordaksen,MOT solen! Til nå, å skulle ha blitt en tykkmaget Santa Clows!Hva blir det nest? Og når skal vitenskapen, med de milliard-kostende verktøy de har å hjelpe seg med,bestemme seg?Jorden er en magma kule med tørket grøt overflate,kontietalpatene,for å si det på en fleipete men lettfattelig måte,og er der med i stadig bevegelse,som en vannbalong!Dette er greit!men fra det,til å spå en fremtidig "istykker revnende" kule?Dette stemmer ikke med noen logisk forlaring!Og slettes ikke med noe romforskings,opserverte fenomener fra andre himmel legemer,som jorden vitterligt er en liten blå flekk blant!Eksplosjon og inplosjon er nevnt,men at overflaten/kontinentalplatene skulle bli revet istykker,er bare et Dantes Inferno tankespill,uten noen rot i virkeli! gheten!Så spørr dere hvordan jeg kan si det?Da viser jeg til det som vitenskapen har forlangt å få oppgitt gjennom tidene:Gjentagelses eksempelet!Jordens historie er spekket av slike eksempler!Den har sågar vert MYE varmere enn i dag,og der har ikke vært så mye is på polene at du kunne få i en pjolter,en gang!Så kom mennesket!I sin korte periode har de opphøyet seg til Gud over himmel og jord,og etter at IPCC(1985),så har dette utviklet seg til en religion,av troere,såkalte vitere og deres disippler og Jorden selv,som står der ,iherdig å viser oss sine historiske data,fra både før og etter at atmosfæren hermetiserte den!Den forteller oss:Lat være å bry dere.dette greier jeg selv gjenom sirkulering og resirkulering,uten at dere mennesker skal bry dere!Den blir ignorert,på samme måte som en passient som sier til legen:Det er ikke dær jeg har vont,hvorpå legen svarer,du må ikke komme hær og komme hær,det er jeg som vet hvor smærten er! Så til slutt Terje,litt utenom det du skr! ev i kronikken,og dere andre!Kan noen av dere gji meg 1--et be! vis for at Co2 har noe med de tingene"oppvarmingen!som.beviseligt, har stått konstant siden 1995,å gjøre? Ingen av dere kan gi meg et! BEVIS,selv om dette griper inn i alt du her har skrevet og hevdet,Terje Dahl!Men jeg,og mange historikere,har gitt og kan fortsatt gi dere bevis etter bevis på at jorden har klart seg utmerket,og aldri før har vert så frodig å flott som den er nå!Drivhus effekt,er forøvrigt et totalt malplasert utrykk!Gartneren pumper Co2 inn i drivhuset for at pantene skal vokse fortere! Med all vennlighet:
Gunnar Øvrelid

Bare et kort innspill til Øvrelids avslutning i innlegget over, i Dagbladet samme dag:
Frykter økologisk kollaps
Fortsatt tap av naturmangfold kan føre til at hele økosystemer kollapser, frykter miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV). Les artikkel
Når det gjelder bevis for at CO2 i atmosfæren skaper en oppvarming så har vi hatt bevis for det i over 100 år. Uten den oppvarmingen hadde vi ikke kunnet leve på kloden vår. Problemet er den stadig økende mengden av CO2 på grunn av vårt forbruk av fossile brennstoff. For å lese mer om det grunnleggende kan man jo se høyre spalte i Aftenpostens klimaside, klikk her.
Red. Terje Dahl

Klimarealist:Både forskere og medløpere må være litt tette i pappen!Eksempel:La os si at hele den Grønnlanske innlands isen smelter,så vil naturlg nok, den delen av kontinetlplaten heve seg,tilsvarende den istyngden som renner i havet!Dette vil igjen føre til endringer i jorskorpen,med dertil fare for ,jordskjelv,økende vulkan aktivitet,Og dertil fare for tsunamier! Men at dette skulle rive kloden istykker,er vel det største sprøyt jeg noensinne har hørt!Den som kommer med slik skremselpropaganda,må sette seg, å først av alt lese jordens historie!Så kan han ta fore seg jordens oppbygging,fra matelen og utover!Hvis han her ikke har greid å finne hullene i sine fantasterier,kan har ta fore seg jordens gravitasjonskraft,som holder denne planeten kompakt ihop! Makan til vrøvl!
Gunnar Øvrelid

Jeg tror det er mulig at vi mennesker kan bidra til å forsterke en allerede pågående trend. Altså bidra til at den globale temperaturen øker mer en den ellers ville ha gjort.Vi kan også i utstrakt grad ødelegge og forurense vårt nærmiljø.
I geologisk forstand er det jo ikke uvanlig med voldsomme hendelser på jorden. Slik som da Middelhavet ble til, Grand Canyon og voldsomme vulkanutbrudd, jordskjelv.
I forhold til de teutonisk platene, så synes jeg du er litt på tynn is. En faktor er jo at jorden tidligere gikk mye fortere rundt og at det er månen som har dempet farten. Før var det altså mye mer vær, større flo og fjære, raskere orkaner, voldsomme basalutbrudd.
Selvfølgelig blir det mer vann rundt ekvator, men hvilke mengder vann blir ikke flyttet hver dag på grunn av flo og fjære?
I forhold til Maya kalendere, hadde ikke de mange forskjellige, alt etter hva de skulle brukes til. Har fått med meg at de hadde kalendere som gikk langt frem i tid, mye lenger en 2012. Blir det ikke da litt søkt å henge seg på en?
Mener også å ha lest at det ikke er noen vesentlig økning i vulkan aktivitet eller jordskjelv, men at konsekvensene for oss mennesker er økende. Noe som skyldes av vi er blitt flere og bor mer utsatt til.
Man vet jo også at det vil komme kraftige jordskjelv som vil ramme både San Francisco og Tokyo voldsomt. Yellowstone er vel også bort i mot på overtid og vil gi konsekvenser av bibelske proporsjoner når utbruddet kommer.
Blir det ikke litt søkt å blande absolutt alt som kan "gå galt" inn i at vi mennesker selv har skylden?
Global oppvarming i seg selv er jo ille nok og vil gi store konsekvenser. Men mest fordi vår sivilisasjon er så "skrøpelig" og at vi er blitt så mange mennesker.
Skulle det våre sånn at menneskelig aktivitet virkelig skulle få jorden til å kollapse fullstendig i 2012, så må det vel være en prosess som har komet så langt nå, at den ikke ville være reversibel, så da er det jo bare å leve på første kasse i knapt 2 år til og ikke bry seg.
Ken Johansen


(Kom med flere innlegg, folkens!)


Terje DahlTerje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl