Kronikk:
Saddam ble tatt - hva med Bondevik?
Saddam Hussein går antagelig døden i møte, fordi han var en statsleder ansvarlig for at mange mennesker ble drept, hovedsakelig ved bruk av kjemiske våpen - farlig gass. Hva med Norges statsleder? FN har slått fast at 150 000 mennesker døde i år 2000 på grunn av en global oppvarming forårsaket av farlige gasser fra fossile brennstoff. Norge er verdens nest største oljeeksportør.

USA startet og ledet angrepet på Irak: "Saddam Hussein har masseødeleggelses-våpen." Man var redd han ville bruke dem utenfor landets grenser. Det våpenet man kanskje fryktet mest var kjemiske våpen - dødelig gass. Norge har også en farlig gass. Selv om man ikke ser på vår gass som dødelig eller et masseødeleggelsesvåpen, så er den medansvarlig for at tusener på tusener av mennesker har gått i døden og at millioner av mennesker vil dø i de kommende årene. Norges farlige gass slippes ut i luften i store mengder hver eneste dag - hovedsakelig i andre land. Gassen heter selvsagt CO2 - karbondioksyd. De rundt fire millionene fat olje som Norge eksporterer hver eneste dag blir ikke satt på hylla - de blir til brennstoff, og så ved forbrenning til CO2 som legger seg som et usynlig varmeteppe i atmosfæren. Dette har skjedd gjennom mange år - kloden var har blitt varmere, vi har fått klimaforandring med naturkatastrofer som dreper for fote. Er Bondevik som vår statsleder en massemorder - en klimamorder?
Skremmende nyheter - igjen
En oppsummering av nyhetsåret 2003 når det gjelder klimaendringer og klimapolitikk blir nesten identisk med det foregående året: Kulde- og varmerekorder, nedbørsrekorder, is som smelter, flere varmekjære dyr og planter i Norge, flere naturkatastrofer med flom, orkaner, hetebølger, branner og tørke. Vi kan igjen lese at forskerne slår fast at klimaendringene er menneskeskapt og at vi er nødt til å handle umiddelbart. Og vi kan igjen lese at ingenting skjer. At vi har hatt nok en internasjonal klimakonferanse uten nye vedtak, at USA og Russland fortsatt nekter å skrive under på Kyoto-protokollen av 1997 - og at økonomien stadig er viktigere enn å redde jordas klima. Den største forskjellen fra 2002 er at vi nå har fått tall på hvor mange mennesker dør som følge av klimaendringen. Skremmende tall.
Hvem er ansvarlig?
Virker det søkt å sammenligne Saddam Hussein og Bondevik? Det er langt fra sikkert at alle syntes det. De som for alvor har fått føle klimaforandringenes skadevirkninger vil gjerne ha de ansvarlige inn for retten og dømt. I mitt internettmagasin KlimaNytt har du kunnet lese at det lille landet Tuvalu i sydhavet ønsket å stevne USA og Australia for klimaforandringen som gjør at alle de panneflate øyene landet består av forsvinner i havet. Siste nytt er at også inuittene i Grønland og Alaska gjerne vil at de som ødelegger leveforholdene deres blir funnet ansvarlige og dømt. Er vi uten ansvar?
Whisky, narkotika og olje
Det heter at stjeleren og heleren er like gode - begge er ansvarlige. Ja, det er jo slik at du kan bli straffet for å ha kjøpt en flaske whisky som du burde vite ikke kom i selgerens hender på hederlig måte. Hvis det bare er de som fysisk utfører en kriminell handling som skal inn for retten så ville jo Saddam Hussein være en fri mann. Hans regime brukte kjemiske våpen, men han gjorde det ikke med egne hender. Han var bare en statsleder, og i hans egne øyne så gjorde han det for landets beste. Heller ikke Bondevik står der med fyrstikkene i hendene, klar til å brenne norsk olje og sende dødelig CO2 opp i atmosfæren. Vi i Norge påtvinger ingen oljen vår. Vi bare selger den. Vel, slipper vi da unna ansvaret? Kan vi gni oss i hendene, stappe pengene i våre velfylte lommer, himle fromt med øyene mot himmelen og si at det er deres egen skyld som velger å bruke oljen vår - og hvis det ikke fikk vår olje så ville de kjøpe den fra et annet sted?
   Når det gjelder narkotika så er det gjerne slik at de som produserer de farlige stoffene er like ansvarlige som de som selger dem. Både produsent og selger blir straffet, selv om de ikke bruker narkotikaen selv. Nå har vi fått tallene som viser at norsk olje dreper og skader langt flere enn all verdens narkotika.
I eget land
Når det gjelder de utslippene vi selv står for så har det vært en trend å si at Norge i verdensmålestokk slipper ut klimagasser i en slik mikroskopisk grad at vi bør lete andre steder for å finne synderne. Det er alltid kjekt å snu pekefingeren vekk fra en selv, men vi må vel se på hvor mye hvert enkelt menneske forurenser - og da blir bildet annerledes. Vi er ikke lenger så uskyldsrene, men kommer i klasse med verstingene. Og det er jo takket være vår vannskraft at vi stort sett slipper å bruke elektrisk strøm fra forurensede olje- eller kullkraftverk. Ikke alle land er så heldige at de har vannkraft.
Dessuten kunne du på årets nest siste dag lese at Norge også er blant de dårligste i klassen til å nå målene om reduserte klimagassutslipp innen 2010 - og en av grunnene er at vi stadig åpner nye olje- og gassfelt og pumper opp mer olje!
Er det bevist?
"Døden kommer." Det var overskriften i en av landets aviser i midten av desember, i forbindelse med FNs store klimakonferanse i Milano. Verdens helseorganisasjon (WHO) la fram tall som viste at klimaforandringen krevde 150.000 menneskeliv i år 2000, og advarte også om at antallet kan komme til å doble seg i løpet av de neste 30 årene dersom de nåværende trendene ikke snus.
   - Klimaendringene er ikke en prognose, de er her allerede sa Klaus Töpfer, leder for FNs miljøprogram på konferansen, og fastslo at tallene fra WHO ikke var noen overraskelse for klimaforskerne.
   Vel, det er jo 10 år siden FNs klimapanel først la fram sin rapport hvor de advarte om hva som kunne skje hvis vi mennesker ikke brennkvikt startet å redusere våre utslipp av CO2 kraftig, så det burde jo ikke komme som noen overraskelse på noen at klimaendringene er her!
   Selv måtte jeg flytte fra Tuvalu i 1995 da livstruende orkaner dukket opp i et land som ligger så nære ekvator at det ikke skal kunne få orkaner. Ja, i den fjerde overskriften etter at jeg lanserte KlimaNytt i år 2000 kunne du lese følgende utsagn fra den norske forskeren Jarle Inge Holten.: - Forskerne vet nok til å si at en menneske-skapt klimaendring er i gang. Virkningene er her allerede.
   Vi mennesker glemmer fort når vi helst vil glemme.
"Hva var det jeg sa?"
Jeg syntes ikke det er noe særlig hyggelig å slå seg på brystet og braute "hva var det jeg sa?", men kan jo likevel minne om at jeg i fjorårets nyttårskronikk forutså at mennesker vil dø i stadig økende antall på grunn av orkaner, flom og andre vær-relaterte fenomen. Nå har jo jeg selv fått oppleve hvor farlig klimaforandringen kan være, men overskriftene i KlimaNytt de seinere årene er ikke akkurat hyggelig lesing. Man må ha på seg ganske store skylapper for ikke å se at vi har en skremmende økning i naturkatastrofer, og være ganske så enfoldig (eller dum/sta/pengegrisk/maktkåt) for å benekte at dette kan ha noe med klimaforandringen å gjøre. Forsikringsbransjen internasjonalt har dessuten gang på gang de seinere årene rapportert at de opplever enorme økninger i utbetalinger på grunn av naturkatastrofer.
Hvor blinde og dumme kan vi bli?
USA og Russland nekter stadig å undertegne Kyoto-avtalen, og det er ikke noen som helst tvil om hva dette skyldes. Russland sier rett ut at landets økonomi ikke tillater at man undertegner avtalen om reduksjon av klimagasser, mens Bush-administrasjonen har redigert bort trusselen om omfattende klimaendringer fra en offisiell rapport om rikets miljøtilstand, og kommet med håpesløse utsagn som: "CO2-utslipp fra industrien forurenser ikke". Hvor dumme tror man at folk er? Vel, noen husker kanskje Jens Stoltenbergs reklamebyråkjøpte slagord for noen år siden om at norsk gass skulle redde verden fra global oppvarming - det var ganske mange som trykket den ideen til sitt bryst!
Dørgende stille
Gro Harlem Brundtland og Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling skrev i sin rapport allerede i 1987 at verden ikke har noe annet valg enn å redusere sitt energiforbruk med 50 prosent i det århundre vi nå er inne i. Dette er det blitt helt dørgende stille om, på tross at vårt stadig økende energiforbruk er den egentlige årsaken til klima-forandringen. Tok Gro og hennes forskere feil? Tvilsomt, da hadde vi hørt om det. Det er bare det at en slik konklusjon vil man helst glemme så fort som mulig i en verden hvor begrepet utvikling er blitt synonymt med økonomisk utvikling. Noe man har gjort.
Tenne branner?
Vi har i det siste året igjen opplevd at deler av verden har blitt herjet av store skogbranner - de fleste fordi været på disse stedene har forandret seg til å bli tørrere og varmere. Vel, kanskje vi har vært "heldige" med at vi har hatt enorme skogbranner, brenning av regnskoger og kriger med brenning av oljebrønner. Partiklene fra brannene har lagt seg som et kjølende lag i atmosfæren. Men hva skjer når alle brannene stopper og temperaturen virkelig fyker i været? Skal vi starte å tenne på branner? Herregud…jeg får frysninger nedover nakken av tanken! Utopisk? Langt ifra!

Noen glemmer ikke
De fleste har nok allerede glemt hetebølgen i Paris og varmerekordene i Tafjord, selv om de siste ble registrert i november. Vel, det er noen av oss som stadig blir påminnet om hvor skadelig klimaforandringene er. Som meg som redigerer KlimaNytt, som de som har mot til å lese i nettmagasinet mitt av og til. Det er andre som aldri kan glemme. Det er de som har opplevd hva klimaforandringen virkelig kan gjøre, de som har sett sine hus forsvinne og sine nærmeste drukne eller brenne opp.
   Vi her i Norge tror at vi vil være forskånet for slike hendelser. At vi bare vil oppleve noen flere vintrer uten snø og deiligere badevann om sommeren. At: "Vi har både ingeniører, ressurser og oversikt til å tilpasse veier og annen infrastruktur og bygge boliger tilpasset en ny værvirkelighet", som det sto i en avis. Vel, i september kunne vi lese at Golfstrømmen nå varierer voldsomt i styrke. Blir den vekk så får vi samme klima som i Sibir. Vi må også ha klinkende klart for oss at kurven for temperatur i atmosfæren ikke stiger sakte og pent for så kanskje å flate helt ut. Den blir brattere og brattere og brattere og brattere og brattere og brattere. Så mye tyder jo da på at den skadelige klimaforandringen også bare vil akselerere...
  Jeg har lest kronikken og har   følgende kommentarer:
 

  Navn:
 
  E-post adresse:
 

Hvem er klimamordere?
- Jeg skjønner godt at de reagerer - det gjelder deres liv og deres kultur, sier miljøvernminister Børge Brende om inuittenes ønske om å ta klimasynderne inn for retten, og er rystet over tallene som FNs miljøprogram presenterte.
   Norge klarer ikke å redusere egne utslipp av CO2. Norge pumper opp olje i et rasende tempo og leter etter mer olje og gass i inn- og utland. Millioner av mennesker vil dø på grunn av en global oppvarming forårsaket av fossilt brennstoff, som norsk gass og olje. Ingen vet hvor klimaendringene vil slå til for fullt neste gang.
Børge Brende har to barn.
Hvem er ansvarlige, hvem er klimamorderne?
...
Godt nytt år!


Av Terje Dahl
Redaktør av KlimaNytt
1/1-2004


For å komme til KlimaNytt, klikk her
For å lese fjorårets nyttårskronikk, klikk her
Tips en venn : "Har du lest kronikken "Saddam ble tatt - hva med Bondevik?", som tar opp at Saddam brukte farlige gasser som drepte mennesker, mens Norge eksporterer farlige gasser som dreper 150.000 mennesker hver år som en følge av den globale oppvarmingen, i internettavisen KlimaNytt?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):


E-mail til Terje Dahl