Årskronikk:
Hvor er nødbremsen?
"Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort," sa Kåre Willoch for et par år siden. Nyheten på årets siste dag om at klimaforandringen i år har kostet milliarder av kroner og tusener av menneskeliv ga klar beskjed om at det er på tide at noen drar i nødbremsen!

"Det økonomiske tapet steg med nesten 60 prosent sammenlignet med 2001 og den største årsaken er global oppvarming." sto det å lese i Dagsavisens nettsider den 31. desember. Videre at verdens naturkatastrofer forårsaket ødeleggelser for til sammen 413 milliarder kroner og gjorde at 11.000 mennesker mistet livet i 2002. Ja, årets siste klimanyhet var kanskje den viktigste, og viser hva klimaforandringen dreier seg om: At mennesker mister livet og at den koster enorme summer. At denne nyheten bare kunne finnes som en link i spalten over siste saker i Dagsavisen, og ikke det hele tatt i de andre avisene, viser dessverre at klimaforandringen i året som var har blitt enda mer nedprioritet som nyhetstoff.
Nyheten som ikke sto
Skeptikerne til at vi har en skadelig klimaforandring - de finnes utrolig nok enda - hevder at det er populært å skrive om klimaforandringen, at mange journalister lever av "dommedagsprofetier". Det er ikke slik. Faktum er at det slettes ikke er lett å få inn klimastoff, verken for de som arbeider i avisene eller andre. Ja, da undertegnede sendte en pressemelding til aviser, radio og TV om at den lille nasjonen Tuvalu i sydhavet vil ta USA og Australia til rettssak fordi klimaforandringen ødelegger landet, var responsen lik null. I mine og mange andres øyne var dette en nyhet som burde stått på førstesiden i avisene og vært hovedoppslag TV-nyhetene, men nei. Ikke en eneste notis, ikke en e-mail, ikke en eneste telefon!
Gjentagelser, bare verre og verre
Hva bød så årets nyheter på av klimaforandring og klimapolitikk? Været ble slik som FNs klimapanel har sagt vi kan forvente: Værkaos med stormer, tørke og oversvømmelser. Nye varmerekorder, nye kulderekorder, nye nedbørsrekorder. Nedsmelting av is på Svalbard, Kilimanjaro og andre steder. Forandringer forårsaket av en varmere klode. En klode som blir stadig varmere fordi vi forbrenner stadig mer fossilt brennstoff. Nyhetene forteller dessverre at verdens politikere ikke klarer å gjøre noe med problemet. Norges regjering la fram en klimamelding uten nasjonalt mål for utslipp av klimagasser, internasjonale klimakonferanser har ikke gitt noen konkrete resultater og USA nekter å ratifisere Kyoto-protokollen.
Det triste er jo at vi har sett nyhetene før - både i fjor og året før. "Varmere, våtere og villere", sto det å lese om det kommende været i VG i november år 2000. "Villere, varmere og våtere vær" kunne vi lese i Dagsavisen den 22. november i år. Vi har lest om værrekorder tidligere, om smelting av is, om katastrofer hvor menneskeliv har gått tapt. At politikerne ikke klarer å få ut fingeren er ikke noe nytt, det har vi jo sett helt siden den første klimakonferansen i Rio i 1992. Selv ikke årets siste nyhet var ny - forsikringsselskapene kunne også for to år siden fortelle oss at utbetalinger på grunn av naturkatastrofene hadde blitt mangedoblet.
Større og større skylapper
Man kan jo lure på om årets nyheter om klimaforandringen ikke er alvorlige nok, siden ingen reagerer. Dessverre er det blitt slik at det er langt større nyhet at Mette-Marit kanskje er gravid enn at levevilkårene for menneskene på kloden er i ferd med å ødelegges. Ingen løftet et øyenbryn da FNs generalsekretær Kofi Annan advarte om at verden vil ende på en blindvei dersom vi ikke snur i tide, eller da World Wide Fund for Nature la fram en vitenskapelig rapport som sier at Jorden vil gå under innen 2050 hvis vi i Vesten fortsetter å leve som nå. Derimot så raste hele Norge opp i harnisk da TV2 viste et program hvor man spør om ikke også norske skiløpere har dopet seg. Miljøvern og klimaforandring er ikke lenger "in". Dessuten setter vi på oss stadig større skylapper og dytter enda større vattdotter i ørene for å slippe å høre noe som kan være negativt for vår velferd og vår lommebok. Ja, det er ganske betegnende at det norske folk har gjort Fremskrittspartiet, som fortsatt nekter for at vi har en skadelig klimaforandring, til landets største. Mer penger og materielle goder til alle er selvsagt et langt mer populært budskap enn innstramminger og høyere bensinpriser!
Skremmende
Nyhetene i året som har gått har vært skremmende for de som prøve å følge med, for bevisene for at verden er en tikkende tidsbombe blir stadig flere. Men for undertegnede er den mest skremmende nyheten en av de som ikke har kommet med i KlimaNytt fordi norske media har oversett dem. Under klimakonferansen i Johannesburg i november sa den tidligere statsministeren i Tuvalu, Bikenibeu Paeniu, følgende: "For første gangen i livet mitt er jeg virkelig skremt, og årsaken er at det ikke er noe samsvar mellom hva vi har målt og opplevd i mitt land, og de vitenskapelige data de har i Australia!" Han henviste til at myndighetene i Australia under møtet hevdet at tidevannsmåleren på Tuvalus hovedøy Funafuti viste at det ikke har vært noen stiging av havstanden de siste årene, stikk imot hva hans meteorologiske stasjon hadde registret. Hva Australias motiv med uttalelsene var kan man jo lure på, men undertegnede kan selv vise egne bilder og film som viser at måleren som de sier de har resultatene fra via satellittoverføringer av data har vært ødelagt og uten sender siden 1997! Dessuten så har jo verden nå god tilgang til satellittbilder som viser at jordens mavemål rundt ekvator faktisk har øket, på grunn av issmelting og vannforskyvning fra polene. Australia er et av de landene som nekter å underskrive Kyoto-protokollen og som er verdens nest største klimaforurenser per person (etter USA).
Når unormalen blir normal
Nye værrekorder for varme, kulde, tørke og nedbør er snart så blitt så vanlig at det etter hvert kan bli vanskelig å fastslå hva som er normalt. "Mot normalt" kan bli et håpesløst begrep for meteorlogene, for det som har vært "normalt" de siste ti årene er ikke det samme som var normalt de ti årene før det. Det vil jo etter hvert også bli normalt at det finnes vaktler og andre varmekjære dyr og planter på steder i Norge hvor disse for noen få år siden ikke fantes. Alt forandrer seg.
Vi har blitt advart gang på gang. Allerede i 1994 kom FNs klimapanel med sin første rapport hvor de mer enn antydet at vi opplever en menneskeskapt global oppvarming. I dag har klimapanelet kommet mye lenger i sine studier, og dessverre så ser sitasjonen stadig alvorligere ut fordi utslippene av klimagasser bare øker og øker. I 1994 sa klimapanelet at vi måtte redusere utslippene med minst 60 prosent bare for å stabilisere mengden i atmosfæren (på et allerede skadelig nivå), i dag er tallet minst 70 prosent. Nå holder forskerne på å beregne hvilke forandringer vi kan forvente de forskjellige steder i verden, noe som slettes ikke er noen lett jobb fordi det jo er helt nytt stoff.
Noen hevder fortsatt at vitenskapsmennene er uenige om klimaforandringene virkelig eksisterer, men tilfellet er jo at forskerne er overraskende enige. Selvsagt vil det alltid finnes noen som kommer med andre teorier, men det viktige er å spørre seg hvor forskerne henter lønningsposen når slike teorier dukker opp En populær teori blant tvilerne var den som en dansk forsker kom med, om at stråling i verdensrommet var viktigere enn utslipp av klimagasser. Teorien er ikke ukjent for FNs klimapanel, og man har faktisk bakt den inn sine klimamodeller, uten at den har mulighet til å forandre bildet av en menneskeskapt oppvarming. Selvsagt har man også tatt med i beregningen at klimaet gjennom århundrene har forandret seg forskjellige steder på kloden, som istiden i Norge og tropeklima på Svalbard.
Modige forskere
En ting som bør undre de som kjenner til hvor sterke kapitalkreftene er, er at FNs klimapanel ikke har blitt presset til å forandre sine beregninger og rapporter. Forskerne er rett og slett modige! Under Kyotokonferansen ble det i USA satt i gang en multimillion-dollar-kampanje for å hindre at landet skulle underskrive protokollen, og det er også velkjent at Bill Clinton foran konferansen måtte tverrvende i sine uttalelser om at man ikke måtte stikke hodet i sanden og late som om problemet ikke eksisterte. Ja, til og med staute Gro Harlem Brundtland merket presset den gangen hun ble kaldt verdens miljøvernminister - det var nok ikke tilfeldig at hun ikke var tilstede da stortinget under hennes epoke behandlet Norges klimamelding!
Undertegnede har selv opplevd gang på gang hvor vanskelig det er å kjempe for å gjøre folk i Norge oppmerksom på hvor farlig klimaforandringen er. Flere filmskapere har lovet å hjelpe til å lage ferdig en TV-dokumentar jeg har arbeidet på om klimaforandringen og Norges rolle, og det samme har NRK. Løfter som blir brutt - ofte uten forklaring.
Hjernen nekter
I løpet av året har undertegnede også fått erfare hvor vanskelig det er for oss mennesker å akseptere at vi har en klimaforandring vi selv har ansvaret for, selv om bevisene hoper seg opp i stadig høyere hauger. Det var meget spesielt å holde et miniseminar i livssynsstiftelsen Flux, og oppleve at de som skulle filosofere over hvilken rolle vi som tenkende mennesker spiller i den skadelige klimaforandringen stadig vendte tilbake til spørsmålet om klimaforandringen var virkelig. Det virket helt umulig for deltagerne å komme inn på den filosofiske siden av saken!
Hvilke nyheter?
Hvilke nyheter vi kan forvente i det nye året er dessverre ikke så vanskelig å forutsi. Den globale oppvarmingen vil fortsette, for det er ingen tegn på at politikerne eller oss andre vil gjøre noe for å redusere utslippene av klimagasser. Man klare jo ikke engang å få ratifisert Kyotoavtalen, som kun vil binde landene til en total reduksjon av klimagasser på under seks prosent - imot de 70-80 prosentene som klimapanelet sier er nødvendig. Vi vil oppleve en stadig økning av antallet naturkatastrofer. Issmeltingen vil fortsette, hele klodens værsystem vil fortsette å komme lenger og lenger ut av balanse. Mennesker vil dø i stadig økende antall på grunn av orkaner, flom og andre værrelaterte fenomen. Likevel vil jakten på gods og gull vil fortsette. Vi mennesker vil bare øke lengden på skylappene og tenke "det skjer alle andre, men ikke meg". Helt til det skjer deg. For ingen vil dra i nødbremsen.
God nytt år
!

Av Terje Dahl
Redaktør av KlimaNytt
1/1-2003For å komme til KlimaNytt, klikk her


Terje Dahl