Klimanytt Nyhetene fra avisene når det gjelder
klimaendringene og klimapolitikk
  Nettavisen om klimaendringene.
Oktober 2008
Siste kronikk:  
- Har vi ikke råd til å redde verden?
Våre kronikker
Vår debattside

Linker:

CICERO - senter for klimaforskning
Naturvern-forbundet
Natur og Ungdom
Bellona
Framtiden I Våre Hender
Klimaflyktningen Terje Dahls miljøsider
Prometheus-prosjektet
Tips noen om KlimaNytt
Til  (fyll inn):
Fra (fyll inn):


Redaktør Terje Dahl kalles verdens første klimaflyktning.
For hans hans egne miljøsider:

Miljøkampen


© Terje Dahl
2000-2008

E-post


"Vi må stoppe utviklingen før utviklingen stopper oss!"
Terje Dahl, 1998

FNs Klimapanel (IPCC)
- IPCC ble grunnlagt av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologi-organisasjon (WMO) i 1988, og er åpen for alle medlemsland av FN-systemet.
-
Rapportene fra FNs klimapanel er ansett som det viktigste dokumentet for den internasjonale klimapolitikken.
-
Tidligere rapporter har dannet grunnlaget for Kyoto protokollen, som Norge har sluttet seg til.
-
IPCCs hovedrapport er delt inn i tre vitenskapelige delrapporter, samt en synteserapport med politiske anbefalinger:
-
IPCC-rapportene er basert på forskning som skal ha vært publisert eller godkjent for publisering i vitenskapelige tidsskrifter.
-
Mer enn 130 land og 2500 personer bidrar til rapportene.
-
Tidligere rapporter kom i 1990, 1995, 2001.
IPCC


"Av og til må man gjøre ting man vet er galt, det er slik i politikken"
- fra tegnefilmen Alfred Kvakk

"Når pengene snakker så tier fornuften",
Terje Dahl, 1997

"Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.", Kåre Willoch, 1997
"Er det ingen som vet hvor nødbremsen er?"
Terje Dahl, 2006


 

Vær så god, her er din klimaregning
Du skylder 12000 kroner, mener Kirkens Nødhjelp. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 31. oktober 2008) Les mer

- Vi må bygge ned olje- og gassindustrien nå, ellers blir verden kokt
Miljøvernere og forskningsleder etterlyser debatt om klimatiltakene som monner. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 30. oktober 2008) Les mer

Stempler statsråd som Norges Berlusconi
Bellonas EU-lobbyist Paal Frisvold mener olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) er på linje med Italias statsminister Silvio Berlusconi i klimapolitikken. (VG Erlend Skevik 29. oktober 2008) Les mer

Amazonas kan miste halvparten av treartene
Klimaendringene kan føre til at halvparten av treartene i Amazonas-regnskogen forsvinner innen 2050, ifølge en av forskerne i FNs klimapanel. (VG NTB 29. oktober 2008) Les mer

Økte metanutslipp forbløffer klimaforskerne
Konsentrasjonen av drivhusgassen metan stiger raskt i jordas atmosfære, men forskerne er i villrede om hvorfor.
(Aftenposten NTB 29. oktober 2008) Les mer

Kina varsler økte klimautslipp
Kina frykter konsekvensene av global oppvarming, men det vil fortsatt gå lang tid før landet kan ta seg råd til å redusere utslippene av drivhusgasser. (VG NTB 29. oktober 2008) Les mer

- Global oppvarming koster to finanskriser i året
Fortsetter vi på samme måte som nå, trenger vi to kloder i 2030, fastslår WWF. (Aftenposten STINE BARSTAD 29. oktober 2008) Les mer

Isbjørner dør ut i russisk region
En hel isbjørn-bestand i Russland er nær utryddelse på grunn av varmere klima og ulovlig handel av isbjørn-skinn. (VG Amund Bakke Foss 25. oktober 2008) Les mer

Slipper ut like mye CO2 som alle verdens fly
IT-bransjen vil bli grønnere. Men er det så lett som de tror? (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 24. oktober 2008) Les mer
Ønsker Solheim velkommen etter
Mange av klimatiltakene Solheim nå fremmer avviste Regjeringen kategorisk for under ett år siden, sier Venstre og Høyre. (Aftenposten STINE BARSTAD 24. oktober 2008) Les mer

- Jeg vil gå så langt det trengs...
Hva konkret skal vi gjøre for å klare å kutte CO2-utslippene med 30 prosent innen 2020? Erik Solheim varsler dramatiske omlegginger de neste 13 årene. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 23. oktober 2008) Les mer

Vil lage et grønt pensjonsfond
Erik Solheim (SV) er glad for finanskrisen. SV-politikeren vil bruke krisen til å endre pensjonsfondet. (VG Anne Vinding 22. oktober 2008) Les mer

- Millioner av jobber i grønn økonomi
FN lanserer multimedisinen mot finanskrise, matkrise og klimakrise. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 22. oktober 2008) Les mer

- Vil bety 100 000 færre lastebiler
Natur og Ungdom krever dobbeltspor på alle intercity-linjene. (Dagbladet GRO ROGNMO 22. oktober 2008) Les mer
Berlusconi forsvarer klimaskepsis
Italias statsminister Silvio Berlusconi forsvarer Italias skepsis til EUs klimapakke. (VG NTB 19. oktober 2008) Les mer

Ny forskeralarm om rekordoppvarming
Det sterkt krympende isdekket i Arktis de siste årene etterlater store åpne havområder som suger til seg solenergi - som igjen påskynder oppvarmingen. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 17. oktober 2008) Les mer

Moder Jord tar hevn, og vi må alle betale for våre synder
Eller ...? (Dagbladet MINA HAUGE NÆRLAND 16. oktober 2008) Les mer

Klimastrid splitter EU-toppene
Østeuropeiske land gir EU-formannskapet kamp til siste slutt om tidsplanen for Unionens klimasatsing. (VG NTB 16. oktober 2008) Les mer

Italia vil legge ned veto mot EUs klimaplan
Italias statsminister Silvio Berlusconi vil legge ned veto mot EUs klimaplan. Han mener det blir for dyrt å gjennomføre klimatiltakene og takle finanskrisen samtidig. (Aftenposten NTB 15. oktober 2008) Les mer
- Har vi ikke råd til å redde verden?
Er det virkelig slik at finanskrisen kan ta knekken på klimaavtalene som man sier er helt nødvendig for at vi ikke skal risikere levevilkårene på kloden vår?
(Klimanytt kronikk Terje Dahl 13. oktober 2008) Les mer
Økende kjøttsult truer planeten
500 gram kjøtt i uka. Mer kan ikke hver enkelt av oss spise hvis vi skal nå klimamålene. Men også neste år vil nordmenns kjøttforbruk øke. (Dagsavisen Tor Sandberg 8. oktober 2008) Les mer
- Det er det samme som å brenne penger
Erik Solheim om forurensingsmyndighetens eget tilbud til folket. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 8. oktober 2008) Les mer
- Kast kvotene, Solheim
Tjener rått på kvotesalg, men oppfordrer forbrukerne til å kjøpe og slette klimakvoter. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 8. oktober 2008) Les mer

Vi tjener milliarder på utslipp
Norge har et stort overskudd av klimakvoter. I stedet for å la disse forbli ubrukt i skuffen, vil Regjeringen selge dem til forurensere i Europa for 2,6 milliarder. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 8. oktober 2008) Les mer
Jens stoppet miljøsatsing
Fryktet å miste velgere til Frp. (Dagbladet Vegard Kristiansen Kvaale 8. oktober 2008) Les mer
Tror finanskrisa kan redde klimaet
- Ut av krisa må det komme noe nytt, sier miljøvernminister Erik Solheim. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 7. oktober 2008) Les mer
Ikke olje-veto fra Sp og SV
Verken SV eller Sp vil foreløpig legge ned veto mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Miljøbevegelsen er skuffet. (VG Erlend Skevik 6. oktober 2008) Les mer

- Etanolbiler ikke verre enn tulipaner og bomullsklær
- Noen sjokkeres ved tanken på bruk av dyrket mark til noe annet enn mat. Men når protesterte noen sist mot tulipaner, kaffe eller bomullsklær? (VG 6. oktober 2008) Les mer

Fagfolk: - Klimaendringer truer artsmangfoldet
Klimaendringer kan føre til at opp til en tredel av alle jordas dyre- og plantearter dør ut innen utgangen av det 21. århundre, advarer vitenskapsfolk. De krever at politikerne griper inn nå. (VG NTB 2. oktober 2008) Les mer

Snapp en kvote fra StatoilHydro
Klimasamvittighet til salgs hos SFT. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 2. oktober 2008) Les mer

Så raskt smelter Grønlandsisen
Smeltingen av innlandsisen på Grønland øker havnivået med en halv millimeter i året, viser ferke målinger. (Aftenposten STINE BARSTAD 1. oktober 2008) Les mer
Noen overskrifter fra september 2008:
Frankrike vil vanne ut EU-plan om bilutslipp
Frankrike vil vanne ut EUs plan for reduksjon av CO2-utslipp fra biler. Planen er for streng og målene for vanskelige å oppnå, mener franskmennene. (VG NTB 30. september 2008) Les mer
Temperaturene i Europa stiger raskest
Dette er konsekvensene. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 29. september 2008) Les mer
Ut med torsken - inn med ansjosen
Fisken trekker nordover. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 29. september 2008) Les mer
10 steder å se før de forsvinner
Forurensning, klimaendringer og masseturisme er i ferd med å ødelegge noen av verdens mest imponerende severdigheter og naturområder. (VG Roar Dalmo Moltubak 29. september 2008) Les mer

Salget av bensinslukere kraftig opp
Naturvernforbundet: - Her trengs det grep. (VG Øystein Eian 29. september 2008) Les mer
- Ti ganger mer utslipp fra fly
Så mye mer klimavennlig er høyhastighetstog, ifølge rapport fra Naturvernforbundet. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 25. september 2008) Les mer

Ikke ålreit å være ål
Klimaendringer, overfiske og forurensning er i ferd med å ta knekken på den europeiske ålen. Dette kan føre til et totalforbud mot fiske av ål i Norge. (Dagsavisen Tor Sandberg 22. september 2008) Les mer
- Froskedød varsler ny masseutryddelse
Jordens frosker sliter. Det er et dårlig tegn. (Dagbladet ANNE MARTE BLINDHEIM 22. september 2008) Les mer
Flytrafikken mangedoblet
I fjor fløy 1,5 millioner av oss med rutefly til utlandet. Det er fire ganger så mange som for 15 år siden, ifølge en rapport som Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort for Avinor. (Aftenposten JENNY SANDVIG 16. september 2008) Les mer

Tynnere is enn noen gang i Arktis
Isen i Arktis blir stadig tynnere, og totalvolumet av is kan ha nådd sitt hittil laveste nivå. Disse observasjonene legges fram av miljø- og verneorganisasjonen WWF. (VG NTB 15. september 2008) Les mer

Klimaendringer gir mer frykt enn terrorisme
EUs innbyggere er langt reddere for klimaendringer enn for terrorisme. Men få er villige til å endre livsstilen sin for et bedre miljø – om de i det hele tatt vet hva som hjelper. (Dagsavisen Heidi Katrine Bang 14. september 2008) Les mer

Bråsnudde om klima
Dagen før McCain valgte å satse på Palin mente hun at klimaendringer ikke er menneskeskapte. Nå er tonen en annen. (Aftenposten STINE BARSTAD 12. september 2008) Les mer

Vi kveler havet
Forurensning, overfiske og klimaendringer truer livet i havet. Makrellbestanden i Nordsjøen er redusert med over 90 prosent. Vanntemperaturen har steget et par grader de siste 20 årene. Antall "døde soner" dobles hvert tiår. Østersjøen er verdens sykeste havområde. (Aftenposten STEIN ERIK KIRKEBØEN 8. september 2008) Les mer

Klimaendring truer verdensarven
Bryggene i Bergen er særlig utsatt for varmere og villere vær. (Aftenposten OLE MAGNUS RAPP 2. september 2008) Les mer
Noen overskrifter fra august 2008:
Vågehvalene blir tynnere
Global oppvarming har skylden, mener bekymrede forskere. (Aftenposten RANDI JOHANNESSEN 28. august 2008) Les mer

Speilsalen og Blåsalen er forsvunnet
Kun en liten sprekke i snøen vitner om to av Trøndelags største naturfenomener – Speilsalen og Blåsalen i Trollheimen. (Aftenposten TOMMY FOSSUM /ADRESSEAVISEN 18. august 2008) Les mer
Slår alarm om global oppvarming
Verden må forberede seg på fire graders global temperaturøkning, advarer en av verdens ledende klimaforskere. Miljøminister Erik Solheim (SV) roper varsku. (Dagsavisen Åshild Langved 13. august 2008) Les mer
Kullkraft skal løse energikrisen:Vil bygge «gigakraftverk»
Befolkningsøkning og rekordhøye oljepriser har gitt den engang så utskjelte kullkraften en ny vår. Miljøaktivister protesterer, men til liten nytte. (VG NTB 9. august 2008) Les mer

Stillehavsøsters funnet i Oslofjorden
Finn frem champagnen! En østersart som regnes som gourmetmat, er observert rundt Oslofjorden. (Aftenposten MARTIN LERBERG FOSSUM 6. august 2008) Les mer

«Landet som aldri smelter» smelter
Rekordhøye temperaturer rammer arktisk nasjonalpark i Canada. (Dagbladet NTB 5. august 2008) Les mer
Bremser for å spare energi
Spanjolene må kjøre saktere og tåle nye innetemperaturer etter regjeringens nye plan for å spare energi. – Spania foreslår det andre ikke tør, sier klimarådgiver Jørgen Randers. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 2. august 2008) Les mer
Noen overskrifter fra juli 2008:
Frykter klimabombe
Verdens Naturfond frykter en katastrofal klimabombe hvis det utvinnbare potensialet i tjæresand og oljeskifer blir fullt utnyttet i løpet av dette århundret. (Dagsavisen Åshild Langved 28. juli 2008) Les mer

Månelandingers mot
Hvorfor går ikke alle skip i Nordsjøen på gass og alle postbiler på strøm? Fordi politikerne ikke styrer i miljøvennlig retning. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 15. juli 2008) Les mer

Bush utsetter klimatiltak
USAs regjering vil ikke iverksette tiltak for å regulere utslipp av CO2, til tross for en kjennelse i høyesterett som krever slike tiltak. (VG NTB 12. juli 2008) Les mer

Klimakamp mellom fattige og rike land
Fattige land refser G8-landenes vage løfter om utslippskutt. De nekter å forplikte seg til noe som helst, uten at de rike landene viser vei. (Dagsavisen Heidi Taksdal Skjeseth 9. juli 2008) Les mer
Ismyrene i Norge smelter
Klimaendringene fører til at ismyrene i Norge blir mindre. (Dagsavisen NTB 5. juli 2008) Les mer

WWF ber Norge satse på grønn teknologi: - Nordmenn forurenser Kina
Kina er ikke alene verdens klimaversting. - For å løse klimaspørsmålet må man sette opp et stort speil, og i det speilet ser vi som regel europeere og amerikanere, sier miljøvernminister Erik Solheim. (VG Nett 1. juli 2008) Les mer
Noen overskrifter fra juni 2008:
Tror ikke på klimatrusselen
Hadde klimatrusselen vært så stor som forskerne og politikerne sier, ville politikerne gjort noe. At de ikke handler, må bety at det ikke er så farlig. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 26. juni 2008) Les mer

Klimaekspert: -Trekk oljetoppene for retten
20 år etter NASA-forskeren James Hansen først advarte om farene ved global oppvarminig, fyrer han av på nytt i Kongressen. (Aftenposten STINE BARSTAD 23. juni 2008) Les mer

Afrikas jordbruk vil tørke vekk
Klimaendringene får dramatiske konsekvenser for Etiopia og andre afrikanske land. - For å tilpasse oss må vi finne noe annet enn jordbruk å leve av, sier klimaforsker Torben Mideksa. (Aftenposten ANBJØRG BAKKEN 21. juni 2008) Les mer

Langt unna Kyoto-målene
EUs utslipp går noe ned, viser nye tall. Men fortsatt er både EU og Norge milelangt unna sine forpliktelser i Kyoto-avtalen.(Dagsavisen Heidi Taksdal Skjeseth 16. juni 2008) Les mer

- Deprimerende dårlig fremdrift i klimaforhandlingene
Seks måneder er gått siden klimaenigheten på Bali uten at det har skjedd noen store fremskritt. - Nå må det gires opp, sier klimarådgiver Bård Lahn i Naturvernforbundet. (VG Morten Ulekleiv Eng 13. juni 2008) Les mer

Klimaekspert: Dyrt ikke å handle
- Klimatiltakene blir dyrere hver dag vi venter, sier klimaguruen sir Nicholas Stern. - Ja, mye, mye dyrere enn jeg trodde da vi skrev Sternrapporten. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 5. juni 2008) Les mer

Kan sette rekord i oljekonsesjoner
Den rødgrønne regjeringen kan sette norgesrekord i antall tillatelser for oljeutvinning. (Aftenposten NTB 2. juni 2008) Les mer
Noen overskrifter fra mai 2008:
Tynnere is og varmere vann i Arktis
Isen er tynnere og havet varmere. I dag kommer 22 forskere hjem etter et seks ukers tokt i Framstredet, et sentral sted for å finne svar på klimaspørsmål. (Aftenposten OLE MAGNUS RAPP 31. mai 2008) Les mer

Stoltenberg presset gjennom seismikk
Torsdag kveld ville både SV og Sp utsette seismikkavgjørelsen. I går formiddag gjorde statsministeren det klart at utsettelse var uaktuelt. (Aftenposten Lars Nehru Sand 24. mai 2008) Les mer

Regnskogfondet: - Norge skuffer verden
Bali, desember 2007: Norge lover verden tre milliarder regnskog-kroner hvert år. Oslo, mai 2008: Norge gir 400 millioner til regnskogene. (VG Ingunn Andersen, Mads A. Andersen og Sun Iren Bjørnås 15. mai 2008) Les mer

Rekordhøye CO2-nivåer i atmosfæren
Økningen er verre enn fryktet. (Aftenposten STINE BARSTAD 13. mai 2008) Les mer

CO2-håndtering holder ikke
122 miljøorganisasjoner ut med felles statement mot fangst og lagring av CO2. (Dagsavisen Kjersti Nordbrønd 6. mai 2008) Les mer
– Klima vår største trussel
I sin første 1. mai-tale som LO-leder la Roar Flåthen vekt på de globale problemene. (Dagsavisen Trine Andreassen 1. mai 2008) Les mer
Noen overskrifter fra april 2008:
Refser norsk miljøinnsats
Norsk oljeindustri ødelegger Norges posisjon som miljønasjon, mener sjefen for Det europeiske miljøbyrået Jacquelin McGlade. (Dagsavisen Hong Pham 23. april 2008) Les mer
30 prosent flere lavtrykk siste 60 år
Det var ikke så mye uvær før, mener mange eldre nordmenn. Nå gir klimaforskerne folk rett i denne oppfatningen. Det er blitt 30 prosent flere lavtrykk de siste 60 år. (VG NTB 24. april 2008) Les mer
Frykter smeltet metan kan bli klimabombe
Frossen metan er i ferd med å smelte i havet utenfor Sibir. Frigjøres metanet til atmosfæren får vi en enorm klimabombe, frykter klimaforsker. (VG NTB 24. april 2008) Les mer

Bortkastet å bruke penger på å kutte CO2-utslipp?
Aftenposten har gått nærmere inn på argumentasjonen mot rapportene fra FNs klimapanel, mot teorier om menneskeskapt oppvarming og mot tiltak for å redusere klimagassutslipp. (Aftenposten GUNNAR MAGNUS 22. april 2008) Les mer

NASA: - Klimakuttene holder ikke mål
Selv de mest ambisiøse klimakuttene vil øke havnivået med 75 meter, mener NASA-forsker. (Aftenposten STINE BARSTAD 7. april 2008) Les mer

1,3 milliarder kan miste vannet
Forskere frykter at opptil 80 prosent av breene i Himalaya kan forsvinne innen år 2100. Men foreløpig er spørsmålene om klimatrusselen langt flere enn svarene. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 3. april 2008) Les mer
Noen overskrifter fra mars 2008:
Norske forbrukere miljøsyndere
– Nordmenns forbruk belaster miljøet like mye i dag som for 20 år siden. Sett i verdensmålestokk er norske forbrukere betydelige miljøsyndere. (Dagsavisen Svein Kristoffersen 26. mars 2008) Les mer
Norge får klimakritikk
- Må gjøre mer på hjemmebane, skriver New York Times. (Aftenposten RANDI JOHANNESSEN 24. mars 2008) Les mer
2007 uvanlig vått og vilt
Fjoråret var bare en forsmak på hva vi kan vente oss av klimaendringer. 2007 havner på femteplass over de mest nedbørsrike årene, målt tilbake til 1900. (Dagsavisen Åshild Langved 17. mars 2008) Les mer

FN: Isbreene dramatisk tilbake
Verdens isbreer smelter i et dramatisk tempo, melder FN. En norsk isbre er blant dem som smelter fortest. (VG NTB 16. mars 2008) Les mer
Noen overskrifter fra februar 2008:
Vannet i Antarktis blir varmere
Et 15 år langt forskningsprosjekt i Sørishavet viser at vannet i Antarktis blir varmere og at havnivået stiger, ifølge internasjonale forskere. (VG NTB 18. februar 2008) Les mer

- Sal på Blakken, folkens!
80 prosents reduksjon av klimagasser betyr i realiteten at bilen må vekk. (Klimanytt TERJE DAHL 11. februar 2008) Les kronikken og send inn din mening

25 prosent av isen smeltet på ett år
Dramatisk utvikling på Nordpolen. (Aftenposten FLEMMING TRONDSEN 9. februar 2008) Les mer
Været ødela for 480 millioner kroner
Ekstremregn, skred og stormer raserte for 480 millioner kroner i fjor. Forsikringsbransjen forbereder seg på enda større utbetalinger framover. (Dagsavisen Trine Andreassen 1. februar 2008) Les mer

Spår enda mye mer ekstremregn
Framtidas ekstremvær kan bli enda verre enn hittil kjent. De siste dagenes uvær er bare en forsmak på det vi har i vente. (Dagsavisen Trine Andreassen 1. februar 2008) Les mer
Noen overskrifter fra januar 2008:
Rekordvåt januar på Sørlandet og Østlandet
Synes du det har vært en uvanlig fuktig start på året? Det er ikke innbilning. Rekordene falt i januar. (VG NTB 31. januar 2008) Les mer

Klimapanelets leder skuffet over EUs klimaplan
EUs klimaplan kan vise seg å være utilstrekkelig, sier Rajendra Pachauri, leder for FNs klimapanel. Han regner med at planen vil bli strammet opp. (VG 23. januar 2008) Les mer

- Biodrivstoff kan føre til avskogning
FN-topp advarer mot farene ved CO2-vennlig drivstoff. (Aftenposten KRISTOFFER RØNNEBERG 23. januar 2008) Les mer

En våt drøm for verdens turistsjefer
I 2020 vil man kjempe om 100 millioner kinesere på reise. (Dagbladet Arild Molstad 21. januar 2008) Les mer

Bush vil redde økonomien gjennom skattelette
Vil øke forbruket for å få fart på økonomien. (Dagbladet NTB 19. januar 2008) Les mer

Nyttårsforsett for Stoltenberg
Ti punkter til statsminister Jens Stoltenbergs liste over nyttårsforsett. (Klimanytt TERJE DAHL 17. januar 2008) Les kronikken og send inn din mening

Skjult norsk CO2-bombe i utlandet
CO2-utslipp fra varer produsert i utlandet, men som forbrukes i Norge, passerer snart utslippene på norsk jord. Vårt "CO2-avtrykk" i uland har økt med 65 prosent siden 2001! (Aftenposten OLE MATHISMOEN 14. januar 2008) Les mer

- Norsk olje truer fattige mennesker på livet
Det mener miljøvernminister Erik Solheim (SV). (Dagbladet GUNNAR THORENFELDT 7. januar 2008) Les mer

Anklager Stoltenberg for miljøkriminalitet
- Jens Stoltenberg, jeg anklager deg for miljøkriminalitet, sa avtroppende leder i Natur og Ungdom, Bård Lahn, på organisasjonens landsmøte i Fredrikstad lørdag (Dagsavisen Arnt Folgerø 5. januar 2008) Les mer
- Klima har blitt muppetshow
Så er nok et år - og nok en internasjonal klimakonferanse - over. - Et drama uten like, sa vår nye miljøvernminister Erik Solheim. Drama? (Klimanytt TERJE DAHL 4. januar 2008) Les kronikken og send inn din mening

Nyttårshilsen fra Klimanytt:
Musikk-videoen til redaktør Terje Dahl minner oss om at det er våre egne handlinger som har ført til de klimaproblemene verden nå befinner seg i.
Sangen, som opprinnelig heter Sølvpapir, ble skrevet av Terje i 1972. Den ble gjort om til engelsk reggae og laget som en musikk-video i romjulen. Og jo - det er han som synger. Godt nytt år!
Noen overskrifter fra 2007:
Kina varsler dramatisk vekst i kullforbruket
Kina vil satse på fornybare energikilder men varsler samtidig en dramatisk vekst i kullforbruket framover. (Dagsavisen NTB 26. desember 2007) Les mer

- Stoltenberg har lurt hele folket
Aftenpostens oppslag i går om at Regjeringen mener det blir for dyrt å deponere CO2 fra testanlegget på Mongstad, skapte politiske sjokkbølger i ordets rette forstand. (Aftenposten THOMAS SPENCE 19. desember 2007) Les mer

- Havet kan stige dobbelt så raskt som spådd
Havnivået kan stige dobbelt så raskt som FNs klimapanel har spådd i dette århundret, sier forskere. (VG NTB 17. desember 2007) Les mer

- Norge er verdens CO2- versting
Tall miljøstiftelsen Bellona har utarbeidet setter Norge på utslippstoppen av CO2 i verden. (VG Gunn Kari Hegvik Morten Ulekleiv Eng 11. desember 2007) Les mer

Al Gore: - Sivilisasjonen er truet
- Vi står overfor en verdensomspennende krisesituasjon som truer vår sivilisasjon, mener Al Gore. I dag mottok han og FNs klimapanel, representert ved Rajendra Pachauri Nobels fredspris. (VG Jostein Matre Camilla Ryste 10. desember 2007) Les mer

Neste år blir det CO2-rekord
Norge vil markere åpningen på Kyoto-perioden 2008-2012 med tidenes største nasjonale CO2-utslipp. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 28. november 2007) Les mer

Siste klimafrist: 2015
FNs klimapanel gir verdens statsledere en siste frist: Innen 2015 må vi begynne å redusere utslippene hvis vi skal hindre klimakatastrofen. (Dagsavisen Jan Inge Krossli 17. november 2007) Les mer
- 80 prosent klimakutt innen 2040
Klimaendringene og oppvarmingen av atmosfæren har skjedd langt raskere enn selv FNs klimapanel har lagt til grunn. Derfor kreves enda mer drastiske tiltak enn tidligere forutsatt. (VG NTB 17. november 2007) Les mer

Norge varmere raskere
De siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget mer i Norge enn på verdensbasis. Se hva konsekvensene blir dette århundret om utviklingen fortsetter. (Aftenposten HEIDI ERTZEID 25. oktober 2007) Les mer

CO2 i atmosfæren øker raskere enn ventet
CO2-nivået i atmosfæren øker mye raskere enn ventet, samtidig som naturlige CO2-lagre som skogen og verdenshavene tar opp stadig mindre av drivhusgassene, viser ny forskning. (Aftenposten NTB-Reuters-AP 23. oktober 2007) Les mer

Blir Al Gore drept?
For en modig mann han er, men nå spørs det hvor lenge han får leve! (Klimanytt TERJE DAHL 14. oktober 2007) Les kronikken og send inn din mening

CO2 bare halvparten av klimautfordringen
Mens CO2-alarmen ser ut til å få begynnende gehør hos verdens politikere, minner forskerne om at CO2 bare står for halvparten av de menneskeskapte klimadrivende utslippene. (Dagsavisen Jan-Morten Bjørnbakk 14. oktober 2007) Les mer

Al Gore og FNs klimapanel fikk fredsprisen - les avisenes artikler 12 oktober: Les mer

Vil USAs neste krig være forårsaket av miljøet?
Ja, skal man tro forskere og strateger. (Dagbladet MICHAEL MAYER 3. oktober 2007) Les mer

Klimaendringer kommer uansett
Verden rundt observeres nå klimaendringer flere tiår tidligere enn fryktet. FNs klimapanel sier i sin sluttrapport at det er for sent å unngå alvorlige konsekvenser. (Aftenposten Ole Mathismoen 24. september 2007) Les mer

Kommer syndefloden tilbake?
Kan den globale oppvarmingen føre til en verdensomspennende oversvømmelse? (Klimanytt TERJE DAHL 24. september 2007) Les kronikken og send inn din mening

Advarer mot biodrivstoff
Biodiesel fra rapsolje og mais gir mer klimautslipp enn fossilt brennstoff, viser studie. (Aftenposten THOMAS LARSEN RØED 22. september 2007) Les mer

- Kloden vil bli farlig varm
Gjennomsnittstemperaturen på jorden vil trolig stige mer enn de kritiske to gradene, hevder britiske meteorologer. (Aftenposten Stine Barstad 11. september 2007) Les mer

Ekstremværet kommer raskere
Hetebølger og flommer som er i tråd med varslene om klimaendringer er her allerede, ifølge en ny FN-rapport. Verden har enda varmere og våtere vær i vente. (Aftenposten Tor Arne Andreassen 9. august 2007) Les mer

- Fornybar energi ødelegger miljøet
Vindmøller, solceller og biobrensel er mer til skade enn til gagn for miljøet, mener en amerikansk forsker, som får norsk støtte. (VG NTB 28. juli 2007) Les mer

- Dette skyldes klimaforandringer
Forskere beviser for første gang at de store regnmengdene i sommer kan knyttes til global oppvarming. (Dagbladet HILDE MARIE TVEDTEN 23. juli 2007) Les mer

- Solen ingen klimasynder
Endringer i styrken på solen er ikke årsaken til klimaendringene, viser en fersk forskningsrapport. (Aftenposten Stine Barstad 11. juli 2007) Les mer

Unnskyldningenes tidsalder
Vi er på full fart inn i en ny tidsalder: Unnskyldningenes, utsettelsenes og dobbeltmoralens tidsalder. For når det ikke lenger nytter å si at man tviler på at man har menneskeskapte klimaendringer så må man finne på noe annet for å slippe å redusere sine egne utslipp av klimagasser. (Klimanytt TERJE DAHL 12. juni 2007
) Les kronikken og send inn din mening

Venter raskere oppvarming
Havet mister sin evne til å suge opp CO2. Det kan øke farten på den globale oppvarmingen med opptil 30 prosent. (Aftenposten Stine Barstad 18.mai 2007) Les mer

Norges ansvar: 320.000 klimaflyktninger
En kvart milliard mennesker vil bli klimaflyktninger fram til 2050, advarer den britiske organisasjonen Christian Aid. Norges del av klimagassutslippene tilsier at Norge bør ta ansvaret for flere hundre tusen flyktninger. (Dagsavisen 14.mai 2007) Les mer

- Du bløffer, Jens!
- Nå er vi stolte, sa statsminister Jens Stoltenberg da han presenterte det han kalte "verdens mest ambisiøse klimamål". Men hans klimamål er rett og slett en gedigen klimabløff! (Klimanytt TERJE DAHL 23. april 2007
) Les kronikken og send inn din mening

Nytt miljønederlag for Bush
USAs president George W. Bush fikk seg en miljøpolitisk ørefik da amerikansk høyesterett mandag vedtok at amerikanske myndigheter har rett til å regulere utslipp av klimagasser. (Dagsavisen ANB-NTB-Reuters 2.april 2007) Les mer

Forsker slår alarm: Frykter verre klima med CO2-rensning
Statsminister Jens Stoltenberg utropte CO2-rensing til vår tids «månelanding». Men CO2-rensing kan være et stort selvbedrag, som gjør verdens klima verre. (VG HARALD VIKØYR, JON INGE HANSEN, HANS KRINGSTAD 6. februar 2007) Les mer

60 000 kroner for klima-kritikk
En amerikansk tenketank lover nå 10.000 dollar til forskere som vil kritisere FN's klimarapport. (VG JOSTEIN MATRE 3. februar 2007) Les mer

- Alle regjeringer er nå enige
- Uansett om man er et lite land, og slipper ut svært lite klimagasser i forhold til andre, må det kuttes så mye som overhodet mulig. Noe annet er absurd, sier IPCC-sjefen. (Aftenposten Ole Mathismoen 3. februar 2007) Les mer

FNs klimapanel nye rapport krever handling: - Flott, men dette visste vi jo!
Miljøvernminister Helen Bjørnøy sier det er det viktigste klimadokumentet hun har sett. Har ikke Bjørnøy lest klimapanelets forrige rapporter? (Klimanytt TERJE DAHL 3. februar 2007
) Les kronikken og send inn din mening

Norge er klimaversting
Regner vi med utslipp fra olje og gass som selges til utlandet, er bare Emiratene og Kuwait verre. (Dagbladet GRO ROGNMO 31. januar 2007) Les mer
Presset til å tone ned klimatrusselen
Mange amerikanske forskere er blitt presset av Det hvite hus til å tone ned farene for klimaendringer, ifølge en fersk rundspørring. (Aftenposten NTB 31. januar 2007) Les mer

Jens, du lyver! Igjen.
I sin nyttårstale sa statsminister Jens Stoltenberg at Norge påtar seg en pionerrolle når regjeringen har bestemt at gasskraftverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Dette er en blank løgn: Det første kraftverket med fullskala rensing ble bygget i USA allerede for 25 år siden! (Klimanytt Nyttårskronikk TERJE DAHL 3. januar 2007) Les kronikken og send inn din mening

- Miljøvernministeren svarer, men ikke på spørsmålene!
Vår redaktør Terje Dahl sendte femten konkrete spørsmål til Norges miljøvernminister Helen Bjørnøy når det gjelder Norges forhold til klima-endringene. Nå har han fått svar, men miljøvernministeren svarer ikke på spørsmålene! - Hvorfor? undrer vår redaktør. (Klimanytt, 15. mai 2006) Les mer

- Hvilke konkrete planer foreligger for reduksjon av skadelige klimagasser?
Norges miljøvernminister Helen Bjørnøy svarte på KlinaNytts redaktør Terje Dahls utfordring, men nå vil han gjerne få mer enn luftige løfter!
(Klimanytt 20. mars 2006) Les mer

"Norge skal være en pådriver i klimaforhandlingene"
Miljøvernminister Helen Bjørnøy garanterer at Norge skal være en pådriver for en global klimaavtale.
(Klimanytt 5. februar 2006) Les mer

- Er klimaendringene så alvorlig som du hevder?
Vår redaktør Terje Dahl har skrevet en nyttårskronikk som er kalt "Avgrunnen neste!", hvor han tar opp klimaendringene og hevder at vi nå er farlig nær siste holdeplass.Vi intervjuet han. (Klimanytt 4. januar 2006) Les mer


Avgrunnen neste!
- Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.", sa Kåre Willoch - for snart ti år siden. De som i løpet av det siste året har fulgt med når det gjelder klimaendringene vet at vi nå er farlig nær siste holdeplass! (Klimanytt Nyttårskronikk TERJE DAHL 2. januar 2006) Les kronikken og send inn din mening
Noen av våre kronikker i 2005:
Golfstrømmen svekkes: Iskaldt i Norge?
En dag leser vi at det er fare for at Golfstrømmen kan stoppe opp og at vi få iskaldt vær, en annen dag leser vi at det slettes ikke er tilfelle. Er forskerne uenige, så uenige som de få som fortsatt tviler på at vi har en menneskeskapt klimaforandringen elsker å hevde? (Klimanytt Kronikk TERJE DAHL 4. desember 2005) Les kronikken og send inn din mening

Klima-tragisk av Bondevik!
"Når statsminister Bondevik sier at klimatrusselen blir veldig konkret når han får vite at land som Bangladesh kan forsvinne, så vet jeg ikke helt om jeg skal le eller gråte. Han har jo vært klar over dette siden 1995!" (Klimanytt Kronikk Terje Dahl 9. juni 2005) Les mer

Redaktør Terje Dahl har ventet i snart ett år på svar:
"Merkelig stor stillhet om min teori om at jorda kan tippe rundt på grunn av klimaendringene!"
- Du er min dårlige samvittighet, jeg lover at jeg skal sende deg et svar, sa Pål Presterud, direktør for CICERO, norsk senter for klimaforskning 21. desember i fjor (2004). Jeg har enda ikke fått noe svar. Hvorfor? (Klimanytt Kronikk Terje Dahl 2. april 2005) Les mer

Flaskepost og brev fra sydhavet til ingen nytte?
Ungdommen i sydhavet ber Norge begrense sin oljeutvinning, men vil noen ta dem alvorlig? (KlimaNytt Kronikk Terje Dahl 22. mars 2005) Les mer

Brev til utviklingsministeren: Hva er fattigdom?
Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson fortalte på fjernsyn at kampen mot fattigdommen var det viktigste, og at det var flott med økonomisk oppgang i India og Kina. Dette fikk vår redaktør Terje Dahl til å skrive og spørre om hun hadde vurdert hva fattigdom er og om økonomisk oppsving er forenelig med at FNs klimapanel har sagt vi må redusere våre utslipp av klimagasser med 70-80 prosent. (Klimanytt Terje Dahl 7. mars 2005) Les mer

Vår kronikk: Saddam ble tatt - hva med Bondevik?
Hva med Norges statsleder? FN har slått fast at 150 000 mennesker døde i år 2000 på grunn av en global oppvarming forårsaket av fossile brennstoff. Norge er verdens nest største oljeeksportør.

Les kronikken

Vær så god, her er din klimaregning
- Vi må bygge ned olje- og gassindustrien nå, ellers blir verden kokt
Stempler statsråd som Norges Berlusconi
Amazonas kan miste halvparten av treartene
Økte metanutslipp forbløffer klimaforskerne
Kina varsler økte klimautslipp
- Global oppvarming koster to finanskriser i året
Isbjørner dør ut i russisk region
Slipper ut like mye CO2 som alle verdens fly
Ønsker Solheim velkommen etter
- Jeg vil gå så langt det trengs...
Vil lage et grønt pensjonsfond
- Millioner av jobber i grønn økonomi
- Vil bety 100 000 færre lastebiler
Berlusconi forsvarer klimaskepsis
Ny forskeralarm om rekordoppvarming
Moder Jord tar hevn, og vi må alle betale for våre synder
Klimastrid splitter EU-toppene
Italia vil legge ned veto mot EUs klimaplan
- Har vi ikke råd til å redde verden?
Økende kjøttsult truer planeten
- Det er det samme som å brenne penger
- Kast kvotene, Solheim
Vi tjener milliarder på utslipp
Jens stoppet miljøsatsing
Tror finanskrisa kan redde klimaet
Ikke olje-veto fra Sp og SV
- Etanolbiler ikke verre enn tulipaner og bomullsklær
Fagfolk: - Klimaendringer truer artsmangfoldet
Snapp en kvote fra StatoilHydro
Så raskt smelter Grønlandsisen

September 2008
Frankrike vil vanne ut EU-plan om bilutslipp
Temperaturene i Europa stiger raskest
Ut med torsken - inn med ansjosen
Avskogingen i Amazonas øker
10 steder å se før de forsvinner
Salget av bensinslukere kraftig opp
- Ti ganger mer utslipp fra fly
Millioner truet av hungersnød
- Golfstrømmen forsvinner ikke
Golfstrømmen er ikke svekket
Ikke ålreit å være ål
Se isen smelte på webcam
- Froskedød varsler ny masseutryddelse
Sp vil straffe land som ikke er med på klimaavtale
Jens kjemper for isbreene i jungelen
– Jens er lurt av Lula
Flytrafikken mangedoblet
Røkke vil selge klimakvoter til Stoltenberg
Tynnere is enn noen gang i Arktis
Klimaendringer gir mer frykt enn terrorisme
Ingen akutt fare for isfritt Arktis
Stoltenberg med millioner for å hindre avskoging
Bråsnudde om klima
Sarah Palins svarte miljørulleblad
Vi kveler havet
Solheim: - Bør investere mer i fornybar energi
Nordpolen i drift
Smelter i rekordfart
Økte CO2-utslipp kan gi flere orkaner
Kirken sterkt bekymret for klimaendringene
Pachauri: - Spis mindre kjøtt
- Nordpolisen har smeltet to tredeler på ett år
Kraftigere orkaner i vente
Snart for sent for isbjørnene
Full snøballkrig...i Kenya
- Dette er ingen vanlig flom
Klimaendring truer verdensarven

August 2008
Frykter mer flom i India
Vågehvalene blir tynnere
Polhavet smelter i rekordfart
Krever en ny bistandspolitikk
Kjempesprekker i grønlandsk isbre
Gjørme på is gir forskerlykke
Flom har tatt livet av minst 114 personer i India
Nå smelter isen i Polhavet
Speilsalen og Blåsalen er forsvunnet
Slår alarm om global oppvarming
Redd verden - spis en kenguru
Kullkraft skal løse energikrisen:Vil bygge «gigakraftverk»
Stillehavsøsters funnet i Oslofjorden
Oljeleting skremmer vekk fisken fra Vesterålen
«Landet som aldri smelter» smelter
Alaska klager inn isbjørnvedtak
Ingen rotur til Nordpolen
Bremser for å spare energi
Statens flyreiser koster millioner i klimakvoter

Juli 2008
Gigant-isflak løsnet fra nord-Canada
Frykter klimabombe
Ber Frp lytte til «folk flest» i klimaspørsmål
Klimaforskerne har folket bak seg
– Vi skal til månen
Tørke truer Afghanistan
– Spar strøm, spar skatt
ESA gir klarsignal for Mongstad
Månelandingers mot
EU kutter målsetting om biodrivstoff
– Klimaendringene i gang på Dovrefjell
Bush utsetter klimatiltak
Klimakamp mellom fattige og rike land
Gir klimaros til G8-landene
Rømmer fra smeltende is på Nordpolen
Forsker: - Nordpolen kan bli isfri i sommer
Ismyrene i Norge smelter
Biobrensel skaper sult
LCD-skjermer er miljøbomber
- Vi føler utslippskravene tungt på våre skuldre-
Nordmenn forurenser Kina
Kina tror karbonfangst ligger minst 15 år frem i tid
7 av 10 sier nei til dyrere drivstoff

Juni 2008
Redder miljøet på nett
- Snipp snapp snute, så var oljeeventyret ute
Breene vokser i Sør-Norge
Stern: Prisen på klimakutt er doblet
Tror ikke på klimatrusselen
Styrker seg på tran før oljekamp
Klimaekspert: -Trekk oljetoppene for retten
SFT ber om CO2-fangst på Melkøya
Afrikas jordbruk vil tørke vekk
Britisk regjeringsrapport kritisk til biodrivstoff
Miljøforandringer endrer Afrika-kartet
Nye miljølover på plass i Tyskland
Norges regnskogsatsing skal vare «evig»
Langt unna Kyoto-målene
Iskald vinter hjalp ikke likevel
Vil ha snill atomkraft
- Deprimerende dårlig fremdrift i klimaforhandlingene
Skal skjerpe klimapolitikken
Slik bør Norge bruke regnskogmilliardene
Ber G8-landene om tidsplan for CO2-lagring
Solheim inviterer miljøvernministre til Antarktis
Klimaforhandlere venter på Obama
Bondevik: - Jeg føler med Jens
Bellona fornøyd med tøffe klimakrav
Klimaekspert: Dyrt ikke å handle
Stern: - Jeg er mer optimistisk
Gro Harlem Brundtland: - Jeg er en teknologioptimist
LO-lederen: Gi 50 milliarder til toget
Utfordres til klimakamp
- Dramatisk smelting i polhavet
Dyrere bensin stopper oss ikke
Kan sette rekord i oljekonsesjoner
Mai 2008
Tynnere is og varmere vann i Arktis
Reiser til Lofoten for å kjempe mot oljeutvinning
Spår dødbringende tornadoår over USA
– Mangler symbolsak i klimapolitikken
SFT vil ha biodrivstoff-krav fra neste år
Til kamp mot vill vest-tilstander i Arktis
Storstilt havmøllesatsing i Sverige
Sultkatastrofe truer barn i Etiopia
Stoltenberg presset gjennom seismikk
Vil satse 150 mrd. på havvindmøller
Skal selge klimakvoter for 5,6 millioner
- Global oppvarming fører ikke til flere orkaner
Stoltenberg og Sarkozy diskuterte CO2-samarbeid
Høster fruktene av klimaendringene
Høyeste nivå av klimagasser på 800.000 år
Regnskogfondet: - Norge skuffer verden
Klimaendring rammer elgen
Nordpolen kan ligge isfri i sommer
- Krever hydrogenstøtte av regjeringen
Nordpolen kan ligge isfri i sommer
- Fjern taxfree-kvoten
Melkøya-problemer ga ny rekord i klimautslipp
Rekordhøye CO2-nivåer i atmosfæren
Kommer ikke utenom klimakvoter
Stor økning i klimagassutslippene
Brenner inne med regnskogpenger
Forskere avløste sveiseingeniør
CO2-håndtering holder ikke
Tropiske insekter mer truet enn isbjørnen
Klimameldingen kan havarere
Burmesiske syklonofre: - Har aldri sett noe som dette
Flommer og ras er bare begynnelsen
– Klima vår største trussel
April 2008
Norske penger skal stoppe dette
Solheim vil snakke miljø med Clinton og Obama
SV vil ha bensinbil-forbud i 2015
Erna Solberg står fast på klimaforliket - uansett regjering
Refser norsk miljøinnsats
30 prosent flere lavtrykk siste 60 år
Frykter smeltet metan kan bli klimabombe
Norge beskyldes for dobbeltmoral i klimaspørsmål
50 nye kullkraftverk i Europa
Presset øker mot biodrivstoff
Bortkastet å bruke penger på å kutte CO2-utslipp
- Matvarekrisen en «stille tsunami»
Norge gir 500 millioner til Tanzania
Statnett planlegger vindkraftledning i Midt-Norge
Vil ha globalt CO2-marked
Planlegger tolv vindparker
Mindre bekymret for Grønlands smeltesjøer
Én fabrikk = hele Norge
Skuffet over USAs klimaplan
Solheim vil ikke vrake biobilen
Biff med god samvittighet
Mulig å padle til Nordpolen
Norsk kvotekjøp kan bli stoppet
Kjendis-krig om klimaet
- Hvis permafrosten smelter, faller alt sammen
FN: Økte matpriser truer verdens sikkerhet
Ingen felles nordisk klimaplattform
Golfstrømmen snur ikke
NASA: - Klimakuttene holder ikke mål
Vil tjene penger på klima
Tidenes konspirasjon?
Tror Frps miljøpolitikk vil felle en borgerlig regjering
- Dette er vissvass og sprøyt!
Spår tøffe klimaforhandlinger
1,3 milliarder kan miste vannet
Rekordvåt mars flere steder
Kommunene må sette klimamål
Mars 2008
Ny runde med klimaforhandlinger i Bangkok
Gore bruker fredsprisen
Miljøbevegelsen raser mot flyavtale - Miljøpartiene SV og Venstre er positive
Soper inn millioner mens anlegget står
Ingen vilje til å ta klimabombene
Svenske slott mørklagt i miljøkampanje
Vil ikke plage folk med miljøkrav
Siv skal ta klima-bløfferne
Norske forbrukere miljøsyndere
Denne iskollapsen skaper smeltefrykt
Norge får klimakritikk
Reddet ut i siste liten
Hyttefolket er klimaverstinger
2007 uvanlig vått og vilt
FN: Isbreene dramatisk tilbake
CO2-verstingene kan bli forbudt
EU enig om timeplan for klimapakke
Her er KrFs lyse idé: Forbudt!
Frp vil stoppe Gore-film - Solheim fnyser
– Må gi miljøteknologi til utviklingsland
Spår konflikt mellom Norge og Russland
Må fly omveier
Tvinges mot nord
EU-politikere vil tvinge frem CO2-rensing
– Norge er dårlig på fornybar energi
- Norge trenger et klimadepartement
Vil saksøke Gore
Vil forby deponering av biologisk avfall
Nest varmeste februar på over hundre år
Designer liv som spiser CO2 og lager drivstoff
Pollenversting på vei
Nordpolen kan bli klar for sommerturisme
Februar 2008
Eskimoer saksøker klimaverstinger
Gigantutslipp fra avskoging
EU støtter norsk karbonfangst
Tror EU kan nå klimamålene
Fly forbannet på ny Heathrow-rullebane
Her letter flyet på biofuel
Statnett avlyser norsk kraftkrise
Veitrafikken er klimaversting
Antarktis truet av krabber
Vannet i Antarktis blir varmere
- FN overdriver den globale oppvarmingen
StatoilHydro blåser i vindkraftpålegget
Forurenser like mye som resten av Norge
Klimaendringer gir dårligere vin
Kjøper seg ut av klimakrisen
- En trist periode i norsk klimapolitikk
- Klimapolitikken har stått på stedet hvil
Slik skal Norge oppfylle klimamålene
- Sal på Blakken, folkens!
Vil ha økte avgifter
– Fornybar energi er den nye oljen
25 prosent av isen smeltet på ett år
Miljøavgift på drivstoff i Trondheim
Fremtiden hans smelter bort
Vil gjøre politiske løftebrudd lovlige
Jens mener næringslivet må profittere på klimatiltak
– Hav-vindmøller kan bli den nye oljen
Persson tror elbilen snart tar over
- Sparte 22 tonn på grønne landinger
Kan denne stoppe kullkraftverk i USA?
Ber Jens lære av The Terminator
Været ødela for 480 millioner kroner
Bellona anmelder StatoilHydro
Spår enda mye mer ekstremregn

Januar 2008
Folk blir forvirret når en miljøorganisasjon synes forurensing er greit
Rekordvåt januar på Sørlandet og Østlandet
Flyvekst spiser klimagevinsten
Solheim legger klimapress på USA
- Vi skal redusere klimagassutslippene
- Biodrivstoff kan føre til avskogning
Jens skryter av magiske kuler
Jubel over Akers satsing på CO2-fangst
Norge kan tjene milliarder på EUs miljøpakke
EU blåser fart i norsk vindkraft
EU tøffer seg overfor Norge
Klimapanelets leder skuffet over EUs klimaplan
Norsk ros til EUs klimapakke
Klimakampen vil koste deg 25 kroner i uka
- Biodrivstoff kan føre til avskogning
Advarer mot leteboringer
- Sot-utslippene fra Snøhvit er mye verre
Solheim fly forbanna på StatoilHydro
Store deler av industrien er ikke med i klimameldingen
En våt drøm for verdens turistsjefer
EU vil ha mindre olje
- Steng miljøbomben NÅ
Frykter irreversibel smelting i Antarktis
Antarktis-is kan gi raskere havnivåstigning
Bush vil redde økonomien gjennom skattelette
- Isgrotta vil trolig kollapse til våren
Vil rense CO2 i Sør-Afrika
Godkjenner gasskraftverk
«Grønne» biler selger godt i Sverige
Klimakameratene vil ha bildeling
Bensin må koste 25 kr literen for å kutte CO2
Oljesjeik bygger verdens første «klimaby»
Hva gjør du med oljefyren din nå, Jens?
– En jubeldag for klima
- Du får klimaregningen
- Vi smiler bredt, men viser tenner
2/3 skal kuttes hjemme
Vil klimamerke maten
Frykter katastrofeflom
Tjener rått på varmere vær
Fly forurenser mer enn antatt
- Atomkraft er uaktuelt
Full krangel om Goliat-feltet
Skjult norsk CO2-bombe i utlandet
Krever minst 17 mill. tonn CO2-kutt i Norge
Stoltenberg søker råd hos klimaekspertene
Jobb mindre, redd verden
Saksøker Bush i bitter isbjørn-strid
Snø i Bagdad
Solheim misliker britenes atomplaner
Her er Norges 167 ukjente miljøbomber
- Kina blir ledende på fornybar energi
Hurtiggress kan bli klima-joke
- De rike landene må ta ansvar
– Flyselskapene må ta ansvaret for klimaet
Fredsprisvinner har tro på Jens’ «månelanding»
Veitrafikk bidrar mer til oppvarming enn flytrafikk
Vi flyr heller billig enn å spare klimaet
- Norsk olje truer fattige mennesker på livet
Pachauri: Norge bør gjøre mer for klimaet
Vil merke varer med klimautslipp
Klimaendringer gir dyrere mat
Anklager Stoltenberg for miljøkriminalitet
- Klima har blitt muppetshow
Dyrere klimakutt på norsk sokkel
Knallavslutning på julehandelen
Prissjokk på klimakutt
Kårstø kan få gratis klimakvoter
Svalbard varmest i landet
120 millioner år gamle - nå dreper vi dem
Skole og klima viktigst i Stoltenbergs tale
Klima-kongen krever handling

Nyttårshilsen fra Klimanytt:
Se redaktørens musikkvideo

Desember 2007
- Al Gore er en bløffmaker og kristen- fundamentalist
Sa ja til ny CO2-bombe
Ingen ny månelanding neste år
Ren energi sparer miljøet, men svir i lommeboka
Kina varsler dramatisk vekst i kullforbruket
Én million syklonofre uten tak over hodet
Jagland: - Norge ingen miljønasjon
Varsler løft for forskning på fornybar energi
Stoltenbergs miljøgaranti
Mener miljøvennlig energi er en boble
Arnold tar Bush til retten
Stoltenberg lover full rensing på Mongstad
- Feige politikere er vår største klimatrussel
Haga vil ha et eget forum for CO2-debatt
- Hauge bløffer om gasskraftverk
California nektes strengere klimakutt
Advarer mot klimamoralisme
Dropper gasskraftverk på Tjeldbergodden
- Stoltenberg har lurt hele folket
Sverige knuser Norge på miljø-image
Forsvinner oljeindustrien, blir det som svartedauen
- De er flinke å selge miljøbløffer i Norge
- Løftebrudd
Vil slippe ut CO2 fra Mongstad
Fjellene kan «smelte»
Norge en sinke på fornybar energi
Hver nordmann sin klimakvote
Et barskere klima kan lamme Norge
- Havet kan stige dobbelt så raskt som spådd
Bush bekymret over Bali-avtalen
Erik Solheim fikk regnskogsjokk
Klimadramaet som endrer verden
- Håper verdens ledere har forstått alvoret
– USA kunne ikke motstå presset
- Det er trist å se USA
Åpner for Skarv-feltet i dag
Dramatisk vending i klimaforhandlingene: EU truer med USA-boikott
USA vil ikke ha forpliktelser
Klappet for norske milliarder
Aktivister i knallhard klimakrangel
Foreløpig brudd i klimaforhandlingene
Isen på Grønland smelter raskere enn fryktet
- Norge er verdens CO2- versting
– Pengene fra Norge får stor betydning
- Hvis du mener dette, Kristin så får du endre politikken hjemme
- Oljen vår kan bli verdiløs
Al Gore går inn for CO2-lagring
Klimaendringene dreper pingviner
- Vi har en pingleregjering på miljø
Ble inspirert av Gore
Al Gore: - Sivilisasjonen er truet
Al Gore: - Nordpolen kan smelte om syv år
- Ingen fortjener fredsprisen mer
Fredsprisen til Al Gore og FNs klimapanel - les deres foredrag
Klimaplan i fare på Bali-konferansen
– Må vi få et skikkelig sjokk først?
Tror andre land vil følge etter
Tar med seg regnskogmilliarder til Bali
- Dere må gjøre store kutt hjemme uansett
Sponheim: På kanten av regjeringskrise
Slik vil Kristin redde u-landene
- Norge må sette et eksempel
Besteforeldre ber om drastiske klimatiltak
Grønne protester verden over
Kengurufis kan minske global oppvarming
Hva skal vi gjøre med Kina?
Optimistisk Gore håper på ny klimaavtale i 2010
Karbonnøytralt på en - to - tre
Nordmenn vil redde klimaet med livsførsel - ikke penger
Norges klimapolitikk slaktes i miljøranking
- Verden spiller russisk rulett
Varmere Grønland kan gi kaldere Norge
Australia vil bygge klimabro mellom øst og vest
Bali-møte skeptisk til norsk klimatiltak
Vil ha strengere miljøkrav til oljeselskapene
Australia går inn for store CO2-kutt
Grønne vintrer i vente
Dårlig stemning i klimaforhandlingene
- Oppvarmingen må stanse på 2 grader
- Global oppvarming vil ødelegge 60 prosent av Amazonas
Klimalov passerte miljøkomiteen i Senatet
Klima: 150 millioner risikerer flomtrøbbel innen 2070
Skog gir hodepine på Bali-møtet
- Statoil må tvinges til rensing på Melkøya
Høyre krever redegjørelse om CO2-utslipp
- Minner om en gammeldags miljøskandale
Enorme norske CO2-utslipp
USAs forhandler på Bali: - Vi leder an
- Må slutte å snakke og begynne å handle
Ny bydel i Bergen heves én meter av frykt for klimaendringer
Klimaendringene: - Trenger 550 millarder årlig til de fattige landene
Klimarevolusjon underveis i USA
Fortsatt Kyoto-kritikk fra USA
Klimaekspert: - Vi risikerer verre ødeleggelser enn de to verdenskrigene til sammen
Norsk optimisme på Bali-møtet
Ny australsk regjering godkjenner Kyotoavtalen
Åslaug vil ha alle med på energi-dugnad
Klimakrisen kan gi 425.000 nye jobber
Blar opp for regnskogen
– Null norsk satsing
10.000 soldater vokter Bali-møtet
Klimasjefen krever politisk handling
- Danmark er EUs største utslippssynder
Håper på norsk milliarddryss

November 2007
- Testanlegget på Mongstad er lønnsomt
Indonesisk klimarapport legger press på Bali-møtet
Skal løse gåten om smeltingen av Arktis
Norge inviterer alle isbjørnland til krisemøte
Neste år blir det CO2-rekord
Norge har sviktet klimakampen
Krever at Jens tar med seg regnskog-penger
Topper den norske klimadelegasjonen
EU ligger an til å overoppfylle Kyoto-avtalen
Trenger ni jordkloder
Reiser til Bali med «umulige» klimamål
Norge til Bali med ambisiøse miljøkrav
Vil gi hver nordmann en flykvote
Bush diskuterte klima med Al Gore
Refser norske kjøp av klimakvoter
Har kjøpt 300 kilo klær på fem år
Bankkort gikk varme på «kjøpefri dag»
Australia stormer inn i klimakampen
Bompenger til drift av kollektivtrafikk
ESA-gransking utsetter norsk CO2-avgift på naturgass
- Klimatrusselen er ikke vårt ansvar
- Føler ikke klimaansvar
Asias ledere lover klimakutt
Har ennå ikke kjøpt kvoter for flyreiser
Norge på utslippstoppen
Rekordstore CO2-utslipp også fra rike land
SAS med ny vri
Solheim misfornøyd med kommune-Norge
– Lyntog er klimavinner
Bangladesh venter nye katastrofer
Edwards angriper lobbyister
Bellona vil ha "Koalisjon av villige"
- Som Cuba-krisa og bibelen
Enda verre enn antatt
Siste klimafrist: 2015
- 80 prosent klimakutt innen 2040
Ber USA og Kina handle i klimaspørsmålet
Ny rapport fra FN: Klimaendringene skjer stadig raskere
Solheim villig til å skjerpe CO2-kuttene
Jens under klimapress
- Ikke pinlig at USA kom Norge i forkjøpet
Her kommer renseanlegget Stoltenberg skulle være først med
- Minst 1100 døde i tropisk storm
Australia utnevnt til klimaversting
Din Ipod kan skape krøll i klimaforhandlingene
Bekjente sine miljøsynder for Kirkemøtet
Glad for klimadrahjelp

Norske polfarere rammet av storm
- Det er definitivt greit å drikke øl
Vil ha kald krig mot klimatrusselen
Vill vekst i norsk forbruk
StatoilHydro forurenser gratis - staten betaler
Stedene du bør se før de forsvinner
Europeisk sot årsak til smelterekord
EUs klimamål kan gi norsk strømprissjokk
Bellona fornøyd med klimakravene
61 klimakrav til Regjeringen
Krever stans i flyplassutbygginger
Toppmøtet på Bali kan ikke redde klimaet
Urolig for Mongstad-tidsplanen
Enige om klimakrav
Lynrask togrespons
Liten betalingsvilje for miljøbiler
Clinton lover tøff klimapolitikk
Miljøstrid om lyntog
Strømregning viktigere enn miljø
Nordmenn bekymrer seg for klimaendringer
Krever CO2-merking av økomat
Ulltveit-Moe hardt ut mot miljøvernere
300.000 venter på å bli reddet fra vannet
Harde krav fra KrF til klimaforhandlingene
Klimamålene kan bli skjerpet


Tidligere år:
2007:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2006:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2005:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2004:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2003:
Januar
  Februar
 Mars   April   Mai  Juni Juli  August September Oktober November Desember
2002:
Januar  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2001:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  September  Oktober  November Desember

2000:
November
  Desember