Nyhetene fra de norske storavisene på internett
når det gjelder klimaendringene og klimapolitikk
(alt taes med - ingenting siles ut)
 
  Nettavisen om klimaendringene.
Juni 2022
 

"
Kan det gå så ille som Thor Heyerdahl fryktet?" Les vår artikkel

Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC)
Delrapport 1: Fysiske klimaendringer
Delrapport 2: Virkninger av, sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer.


Våre kronikker
Vår debattside

Klimainformasjon
Kongeaksjonen

Linker:
CICERO
Bjerknessenteret
Naturvernforbundet
Greenpeace
Natur og Ungdom
Bellona

Framtiden I Våre Hender
Besteforeldrenes    klimaaksjon
Terje Dahls miljøkamp
Prometheusprosjektet

Nåtidsvisualisering været Redaktør Terje Dahl kalles verdens første klimaflyktning.
For hans hans egne miljøsider:

Miljøkampen

© Terje Dahl
2000-2021

E-post
Norske Terje Dahl, hans polynesiske kone Emma og deres datter Sonia ble kalt verdens første klima-flyktninger av media verden over da de flyttet fra det svært lavtliggende landet Tuvalu i Stillehavet til Norge i 1995. De opplevde tre orkaner i et land som ligger for nære ekvator til å skulle kunne ha orkaner.
Wikipedia

Video Nå går det bra
Klikk bilde for video
"Nå går det bra...eller?"
- Seriøse argumenter ser ikke ut til å få verken politikere eller folk flest til å våkne opp, så jeg prøver med litt annen skyts, sier redaktør Terje Dahl om sin galgen-humoristiske musikkvideo om klimaendringene. Han var også på P3s program "Banden" i forbindelse med musikkvideoen.
Hør programmet.

Video Chocolate Paper
Klikk bilde for video
"Chocolate Paper"
- Det er vi som er årsak til klima-endringene, minner Terje Dahl oss om i sin musikkvideo. Sangen het opprinnelig Sølvpapir og ble skrevet av Terje i 1972. Her gjort om til engelsk reggae, julen 2007/8.

Video Brevet til Kongen
Klikk bilde for video
"Brevet til Kongen"
I år 2001 laget jeg dokumentaren "Brevet til Kongen - en bønn til Kong Harald fra nordmannen som måtte forlate sin sydhavsøy". En film med så mange ubehagelige sannheter for den norske regjeringen at den aldri ble vist. Nå kan du selv se den her! sier Terje Dahl.

Les mer
Terje Dahl i australsk avis: "Klimafrykt får flyktning til å stå på videre"
- Jeg tipset avisen her i byen Townsville nord i Australia om min artikkel "Are we pushing the human race towards extinction - again?" De dukket opp, og det ble en artikkel i Bulletin, men den gikk nok mer på mine opplevelser som klimaflyktning og min nettavis Klimanytt. Vel, alt som kan rette oppmerksomheten mot de farlige klimaendringene hjelper, sier Terje.
Les mer

Hva er farligst: Koronaviruset eller klimaendringene?
Jovisst dreper koronaviruset mange mennesker, men klimaendringene kan utslette hele menneskeheten!
Les mer

Vår redaktør talte og sang under klima-streiken
Vår redaktør Terje Dahl holdt en kort tale og sang sin egen sang Chocolate Paper under klima-streiken i byen Townsville i Australia. Hans opptreden ble etterfulgt av Terjes datter Sonia som danset en polynesisk dans.
Les mer
Klimaendringene:
- Jeg var den første Greta! Jeg mislyktes. Vil hun?
Svenske Greta Thunberg har fått enorm oppmerksomhet når det gjelder klimaendringene - blant annet gjennom sin tale i FN. Vår redaktør Terje Dahl ble kalt "verdens første klimaflyktning" da han måtte flytte fra det hjemmet han hadde bygget opp i landet Tuvalu i Stillehavet. Siden den gang har han kjempet for å få folk til å forstå er klimaendringer er mer enn dårlig skiføre i Norge.
(Sydhav 1. november 2019)
Les mer

"Det er på tide at folk forstår at det ikke går an å ha et paradis med tv-antenner.
Terje Dahl -96.

"Vi må stoppe utviklingen før utviklingen stopper oss!"
Terje Dahl, 1998

"Når båten synker i uvær så hjelper det lite å øse med en teskje..!"
Terje Dahl 2021

FNs Klimapanel (IPCC)
- IPCC ble grunnlagt av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologi-organisasjon (WMO) i 1988, og er åpen for alle medlemsland av FN-systemet.
-
Rapportene fra FNs klimapanel er ansett som det viktigste dokumentet for den internasjonale klimapolitikken.
- Tidligere rapporter har dannet grunnlaget for Kyoto protokollen, som Norge har sluttet seg til.
- IPCCs hovedrapport er delt inn i tre vitenskapelige delrapporter, samt en synteserapport med politiske anbefalinger:
- IPCC-rapportene er basert på forskning som skal ha vært publisert eller godkjent for publisering i vitenskapelige tidsskrifter.
- Mer enn 130 land og 2500 personer bidrar til rapportene.
- Hovedrapporter kom i 1990, 1995, 2001, 2007 og 2014..
IPCC
Tuvalu:
" The sea level at the Funafuti tide gauge has risen at 3.9 mm per year, which is approximately twice the global average."

Her
Norges Grunnlov §112:
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.
Her

Norges klimamål:
Norge må følge forpliktelsene i Parisavtalen for å nå klimamålet. Målet er å redusere utslipp av klimagass med 50-55% innen 2030 (fra 1993). Norge har også et lovfestet mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050, det betyr å redusere klimagassutslippene med 90-95% fra utslippsnivået i 1990
.
Her
Norges oljeproduksjon
Juli 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
Her
I 2020 eksporterte Norge rundt 1,1 millioner fat per dag til andre land i Europa. 0,2 millioner fat per dag ble levert til anlegg på fastlandet i Norge. (15,1 millioner Sm3 råolje ble levert til Kina.)
Her
Brenning av et fat olje fører til utslipp av 477 kg CO2.
Her

Klimakur 2030:
Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.
Her

Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, Brundtland-kommisjonen, startet av FN i 1983 med Gro Harlem Brundtland som leder, konkluderte med følgende; - Den rike verden må senke sitt energiforbruk med minst 50 prosent.
Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at den globale oljeetterspørselen vil øke til 96,69 millioner fat per dag i 2021.
Her

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før
Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.

"Av og til må man gjøre ting man vet er galt, det er slik i politikken"
- fra tegnefilmen Alfred Kvakk

"Når pengene snakker så tier fornuften",
Terje Dahl, 1997

"Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.", Kåre Willoch, 1997
"Failing to prepare is preparing to fail", Benjamin Franklin
“There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing and be nothing.”, Aristotle
Thor Heyerdahl så klima-endringer over hele kloden og her er hva skrev til Terje Dahl i 1997:
"Du har en stor misjon i å bringe ditt skremmende budskap videre. Du har følt noe vi andre etterhvert vil få oppleve om vi ikke endrer kurs i tide.
"
"We are living in a time where we think everything is technology, everything is pressing buttons, everything is economy, and we are loosing sight in reality."
Thor Heyerdahl


"Er det ingen som vet hvor nødbremsen er?"
Terje Dahl, 2006

"Når det virker som om menneskeheten er i ferd med å begå kollektivt selvmord fordi pengene er viktigere enn ens egne barn da må det være lov å spørre om vår form for demokrati har utspilt sin rolle."
Terje Dahl, 2011

"Snu ryggen til naturen og naturen kan snu ryggen til deg!" Terje Dahl, 2021
"Carbon Emissions Are Now 10x Higher Than When The Arctic Had Crocodiles And Palm Trees" Science Alert,
24/2-2019 Her

Menneskene slipper ut 60 ganger mer CO2 enn verdens vulkaner. Her

Humans Will Go Extinct within 30 Years, Study Warns
20/8-2019 Her
99,99 prosent sikkert at global oppvarming er menneskeskapt Her

Klimaet på kloden har endret seg til alle tider, i første rekke på grunn av jordbanen og hellingsvinkelen, men det vi opplever idag passer ikke inn i de normale syklusene. Det finnes ingen forskning som viser noe annet enn at den globale oppvarmingen er menneske-skapt!
Vi har i snart 150 år kjent til at CO2 i atmosfæren er med på å bestemme temperaturen på kloden: Med for lite ville det være for kaldt for menneskene, med for mye blir det for varmt!

"For nine years, multinationals like Shell and Bayer funded a prominent climate denier"
Her

"Ny forskning: Mer CO2 i havet gjør fiskene dummere!"
Taryn Laubenstein
Her

Innsikt: 500 har underskrevet på at det ikke er klimakrise. Dette sier klimaforskere om oppropet.
Her
Golfstrømmen svekkes
Havstrømmen har mye av æren for at været i Norge ikke er kaldere enn det er. Forskerne frykter at det kan få store konsekvenser dersom strømmen svekkes - men understreker at det ikke er for seint.
Her
Zero Hour: There’s No Stopping Climate Change, But How Bad It Gets Is Still Up To Us
It is more important than ever that we eliminate fossil fuels and reduce suffering in a warming world.

Her

Truer Donald Trump levevilkårene for alle på Stillehavsøyene? Les mer
"Vi vil ha mer og mer. Derfor blir vi aldri lykkelige"
Chloé Zhao

Vil sende atomavfall til Frankrike eller Sverige: Kan koste fire milliarder
Norge har ikke selv teknologi for å behandle slikt avfall. Materialet må lagres i hundretusener av år, men mye av det bør behandles først.

Her

Fossile energikilder dominerer energiforbruket. Det er olje vi bruker aller mest av, hele 100 millioner fat hver dag. Det utgjør en tredjedel av alt energiforbruk.
Kull og naturgass kommer på de neste plassene, og til sammen dekker de rundt halvparten av energien verden bruker.
Sol- og vindkraft utgjør fremdeles bare en liten brøkdel av totalen.
Her

Forskere: Global oppvarming gir sterkere orkaner
Stadig flere klimaforskere setter nå ekstremvær og enkeltstående værhendelser i sammenheng med global oppvarming.
Her

More Extreme Weather
As temperatures rise, the weather is getting more extreme. Around the globe, extreme weather events are striking with ever greater frequency and intensity.
Rising temperatures cause stronger storms, droughts, heatwaves and forest fires. Rising temperatures are also behind the cold weather that is currently hitting large parts of North America.
Her, Arctic News
3. Februaray 2021

Carbon dioxide levels today are higher than at any point in at least the past 800,000 years.
Her Climate.gov
August 14, 2020

Equinor produserer rundt 700 millioner fat olje i året. Her

Dramatisk utslippsøkning i Norge om vi regner med tråling av havbunnen
Forskere har for første gang målt karbonutslippene som kommer av trålfiske. Norske utslipp øker med 50 prosent, dersom beregningene stemmer.
Her

Arktis oppvarmes i rekordfart
Snødekket på land i Arktis er redusert med et område like stort som Australia siden 1960-tallet, og mørk overflate forsterker oppvarmingen.
Mengden karbondioksid i atmosfæren har økt med om lag 40 % fra begynnelsen av den industrielle revolusjon fram til i dag, ifølge FNs klimapanel."
Her

Antarctic temperature rises above 20C for first time on record
This article is more than 1 year old
Scientists describe 20.75C logged at Seymour Island as ‘incredible and abnormal’
Her

Do Warmer Oceans Mean More Cyclone Damage?
Warmer oceans fuel tropical storms as more water naturally evaporates into the air, giving storms energy and moisture to intensify.
Her

Her melder Gislefoss været for august 2050
Du husker kanskje sommeren 2018 som uvanlig varm, men hva blir uvanlig i framtiden? Her melder Kristian Gislefoss været i august i 2050.
Her

Klimainformasjon: FNs Klimapanel (IPCC), Global oppvarming, Drivhuseffekt, Ekstremvær, El Niño, Klima, Myter om klima, Klimaskeptikernes påstander holder ikke, Snik-kampanjer som skal få deg til å tvile, Klima-historien, Film fra IPCC, NASA video om temperatur, Arktis smelter video IPPC Delrapport 1

En grønn oljenasjon?
Regjeringas nye veikart for grønn industri unngår å ta tak i den grunnleggende årsaken bak klimakrisa. (Dagsavisen Debatt Elise Åsnes 30.juni 2022) Les mer
Full fart på klimaverstingene for å erstatte russisk gass
EU advarer mot å skyve på klimatiltakene. Men land etter land fyrer opp skitne kullkraftverk. (Aftenposten Gunner Kagge 30.juni 2022) Les mer
Hvorfor har ikke Norge kuttet mer utslipp?
Oljen er én av forklaringene – men slett ikke den eneste. (Aftenposten Stine Barstad 30.juni 2022) Les mer

USAs høyesterett begrenser myndighetenes makt til å redusere CO2-utslipp
USAs høyesterett legger begrensninger på hvordan landets viktigste lov mot forurensning kan brukes mot CO2-utslipp fra kraftverk. (VG NTB-AP 30.juni 2022) Les mer
Over 40 varmerekorder i Norge: – Det vi ser, er bare en liten del av den nye normalen
I Nord-Norge er det satt rundt 40 varmerekorder de siste dagene. Klimaforsker Bjørn Samset mener det er helt i tråd med hva vi må forvente når kloden blir varmere. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 30.juni 2022) Les mer
Signerte milliardavtale: Nå starter bygginga på Klemetsrud
Sjansen for å lykkes med karbonfangst er veldig høy. Det mener både byrådet, regjeringa og Hafslund Celsio. (Dagsavisen Aslak Borgersrud 29.juni 2022) Les mer
MDG vil gi 400 oljemilliarder til Ukraina og sultrammede i verden
Petroleumsskatten ventes å bli på godt over 700 milliarder kroner i år. MDG mener en stor del av rekordbeløpet må gis til Ukraina og fattige land, som nå sliter tungt med høye mat- og energipriser. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 29.juni 2022) Les mer
EU-studie: En av fire nordmenn tror ikke klimaendringene er menneskeskapt
Mens åtte av ti italienere mener at klimaendringene er menneskeskapt, er det bare seks av ti nordmenn som mener det samme, viser en EU-studie. (Dagsavisen Snorre Schjønberg/NTB 29.juni 2022) Les mer
Nato setter mål for klimakutt
Nato-landene skal kutte sine klimagassutslipp for med minst 45 prosent innen 2030, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg. (Dagsavisen NTB 28.juni 2022) Les mer
Ventes varmere dager i Tana og Mo i Rana enn Accra i Ghana
Nordens Paris får trolig høyere temperaturer enn den franske hovedstaden denne uken. Meteorologen oppfordrer nordlendinger til et nedkjølende bad, og klimaforsker mener hetebølgen er del av den globale oppvarmingen. (Dagsavisen Sindre Camilo Lode 27.juni 2022) Les mer
Greta Thunberg med klima-advarsel på Glastonbury-festivalen
Klimaaktivist Greta Thunberg ba festivalgjengere ta ansvar og kjempe for folk og natur da hun dukket opp på scenen på Glastonbury-festivalen i England. (Dagsavisen NTB-DPA og NTB nyheter 26.juni 2022) Les mer
Undersøker «mystisk» blodsnø
Forskere har en teori om hvorfor den røde snøen preger alpene. (Dagbladet Stian Drake 24.juni 2022) Les mer
Nært «dødt basseng»: - Blodig alvor
Det største vannreservoaret i USA er i ferd med å nå en farlig lav vannstand. (Dagbladet Marie Røssland 24.juni 2022) Les mer
EU er under hardt press for å bremse de høye energiprisene
Hellas og Italia ledet an i et opprør på EU-toppmøte mot de høye energiprisene som nå skader økonomien i en rekke EU-land. Nok en gang gikk EU-toppene fra hverandre uten et konkret svar. (Dagsavisen Alf Ole Ask 24.juni 2022) Les mer
– Opptatt av å formidle hvordan vi skaper verdier
Greenpeace vil ha et forbud mot fossilreklame, men Equinor ser ikke noe galt i at de reklamerer for det de driver med. (Dagsavisen Tor Sandberg 23.juni 2022) Les mer
SVs forhandlingssjef åpner oljedøra på gløtt
SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil i budsjettforhandlingene i høst ikke stille noe ultimatum for å beholde gjennomslaget som blokkerer for ny oljeleting. (Dagsavisen Gunnhild Hokholt Bjerve/NTB 22.juni 2022) Les mer
Skatteverdien av oljekrisepakken har økt til 58 milliarder kroner
Skatteverdien av den midlertidige krisepakken for oljeindustrien er økt fra 15 til 58 milliarder. SV kaller skattepakken et stort tilbakeskritt. (Dagsavisen NTB 22.juni 2022) Les mer
Forbud mot fossilreklame sprer seg
I Nederland har flere byer forbudt reklame for både flyreiser og bensinbiler. Også i Norge må det bli forbud mot fossilreklame, mener Greenpeace. (Dagsavisen Tor Sandberg 22.juni 2022) Les mer
Tyskland innfører krisetiltak for å sikre energiforsyningen
Regjeringen i Tyskland vil innføre krisetiltak og øke produksjonen av kullkraft for å sikre energiforsyningen og kutte forbruket av russisk gass. (VG NTB-AFP-DPA 19.juni 2022) Les er
MDG om skattepakken til oljebransjen: – Det er rett og slett ikke til å tro
Lan Marie Berg og MDG går hardt ut mot SV og regjeringen som ikke har rørt oljeskattepakken i revidert nasjonalbudsjett. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 19.juni 2022) Les mer
Hetebølgen i Frankrike stopper konserter og arrangementer
Med temperaturer over 40 grader har regionale myndigheter i sør-Frankrike nektet utendørsarrangementer denne helga. Varmen gjør det helsefarlig. (Dagsavisen Bernt Erik Pedersen 17.juni 2022) Les mer
Ekstrem varme i Europa for andre gang på to måneder
Spania og Frankrike er igjen rammet av voldsom hete, én måned etter at varmerekorder ble slått i de samme landene. (Dagsavisen NTB-AFP-AP 17.juni 2022) Les mer
- Blir kokt
Ekstremvarmen som herjer i Sør-Europa får store konsekvenser for fuglelivet. (Dagbladet Stian Drake 17.juni 2022) Les mer
Historisk hetebølge i Europa: - Har kommet tidligere enn noen gang
Enkelte steder har hetebølgen ført til temperaturer på ti grader høyere enn normalt på denne tiden av året. (VG Yasmin Sfrintzeris 17.juni 2022) Les mer
Nytt funn av isbjørn gjør forskere mer optimistiske
Forskere har oppdaget en ny isbjørnbestand sørøst på Grønland. Funnet kan gi håp om isbjørnartens overlevelse for fremtiden. (Aftenposten Johannes Hålien 16.juni 2022) Les mer

Hetebølge i USA og Europa - oppfordrer 100 millioner amerikanere om åolde seg hjemme
Spania smelter i den varmeste hetebølgen på 40 år mens en tredel av USAS befolkning nå bes om å holde seg hjemme. (VG Hanne Kreutz-Hansen 15.juni 2022) Les mer

- Aldri sett den slik
Peñuelas-innsjøen i Chile. Er i ferd med å tørke helt inn. (Dagbladet Rolf Lofstad 15.juni 2022) Les mer
- Høl i hodet
Det er full ordkrig mellom Frp-leder Sylvi Listhaug og bilaktivistene i Trondheim. - Kjip og rasistisk, sier klimaaktivisten Ronja Therese Mylius om Listhaugs utspill. (Dagbladet Kjetil Kjær Andersland, Emma Victoria Hegnar 15.juni 2022) Les mer
600 varsler på én dag
Ekstremvær gjør at over 100 millioner amerikanere blir oppfordret til å holde seg innendørs. (Dagbladet Anastasia Møyland 15.juni 2022) Les mer
Kaller regjeringens oljepolitikk for «totalt uforståelig» og «en komplett skandale»
SV fikk fjernet tre oljeblokker fra iskanten i revidert budsjett, men regjeringen gjør ingenting med den omstridte oljeskattepakken. Klimasjef mener det betyr at Norge neppe vil nå sine utslippsmål. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 14.juni 2022) Les mer
Listhaug om utenlandske klimaaktivister i Trondheim: – Håper de utvises
Utenlandske aksjonister som de siste dagene har sperret morgentrafikken i Trondheim, bør utvises fra Norge, mener Frp-leder Sylvi Listhaug. (Dagsavisen NTB 14.juni 2022) Les mer
Det vestlige USA igjen i brann
Store skogbranner herjer igjen i det vestlige USA, fra California til Arizona, på en ny dag preget av hete, tørke, vind og klimaendringer. (Dagsavisen NTB-AP-AFP 14.juni 2022) Les mer
Kaski: Ingen oljeboring ved iskanten i år
SV fikk gjennomslag for å stanse planlagt oljeboring ved iskanten i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med regjeringspartiene. (Dagsavisen Peter Tálos/NTB 14.juni 2022) Les mer
Ekstremvarme i Spania kan sprenge rekorder
Etter et rekordvarmt år i 2021, er det igjen unormalt høye temperaturer i Spania. En hetebølge har ikke kommet tidligere siden 1981. (Aftenposten Tuva Hilton 13.juni 2022) Les mer
Større trussel enn krig
Klimaendringer er en større sikkerhetstrussel enn krig, er beskjeden på et toppmøte om Ukraina-krigen, fra Fijis forsvarsminister. (Dagbladet Line Fransson 12.juni 2022) Les mer
Varmeste på over 20 år
Det er over 20 år siden det har vært så varmt i Spania i månedene før sommeren. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar 11.juni 2022) Les mer
Guri Melby ber Erna Solberg bli med på å stanse oljefelt
Venstre-leder Guri Melby kommer med en direkte utfordring til sin gamle sjef om å skrote det omstridte Wisting-feltet. Men Høyre sier nei. (Dagsavisen NTB Nyheter 11.juni 2022) Les mer
Klimasjef ut mot oljepakken: - Bidrar til at vi ikke når klimamål
Oljeskattepakken bidrar til at Norge ikke vil klare klimamålene, sier Kikki Flesche Kleiven ved Bjerknessenteret for klimaforskning. (VG Runa Victoria Engen, Eirik Røsvik 10.juni 2022) Les mer
Verste tørke på 40 år: – 350.000 barn i fare for å dø før sommeren
Om verden ikke gjør nok snart, kan 350.000 barn i Somalia dø før sommeren, sier Anne Pedersen i Redd Barna. Tørken landet er inne i nå, er den verste på 40 år. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 9.juni 2022) Les mer

Fant mikroplast i Antarktis-nysnø
Forskere har for første gang funnet mikroplast i nysnø i Antarktis. (VG Thea Rosef 8.juni 2022) Les mer
Alpene: Slik ser de ikke ut lenger
En ny studie viser at effekten global oppvarming har på Alpene kan sees fra verdensrommet. (Dagbladet Benedicte Øhren Danielsen 8.juni 2022) Les mer
Mageplask for klimaforslag i EU-parlamentet
Et forslag om å revidere systemet for kjøp og salg av klimakvoter ble til stor overraskelse stemt ned i EU-parlamentet onsdag. (VG NTB 8.juni 2022) Les mer
Biltrafikken gasset opp
– En flause. Utrolig pinlig. Det sier MDGs Arild Hermstad om at klimautslippene fra veitrafikken økte med 3,8 prosent fra 2020 til 2021. (Dagsavisen Tor Sandberg 8.juni 2022) Les mer
Ørliten nedgang i norske klimagassutslipp – klimapolitikken har et troverdighetsproblem
Norsk klimapolitikk får det glatte lag etter at nye tall fra SSB viser at nedgangen i utslipp av klimagasser i Norge i fjor kun var på 0,3 prosent. (Dagsavisen Ole Henrik Tveten NTB 8.juni 2022) Les mer
Foreløpige tall: Liten nedgang i klimagassutslippene i fjor
I fjor var det en nedgang i utslipp av klimagasser i Norge på 0,3 prosent. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). (Dagsavisen Ole Henrik Tveten NTB 8.juni 2022) Les mer
- Jeg vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke endre måten jeg lever på - selv om klimaendringene gjør slutt på menneskeheten!
Noe må være galt med tankegodset vårt når ABBA-sangen "Money, money, money" syntes å være Norges nye nasjonalsang. (KlimaNytt Terje Dahl 6.juni 2022) Les mer
Advarer mot stormen «Alex»
I Miami har «Alex» ført til oversvømmelse av kloakk. (Dagbladet Jorun Gaarder 5.juni 2022) Les mer
FN advarer om fare for sult i Somalia
FN sier at det nå er en kamp mot tiden for å unngå en sultkatastrofe i Somalia, der over 200.000 mennesker er svært utsatt. (Dagsavisen NTB-AFP, NTB Nyheter 5.juni 2022) Les mer
Høyeste karbondioksidnivå i atmosfæren på millioner av år
Det er 50 prosent mer karbondioksid (CO2) i atmosfæren enn i førindustriell tid, ifølge amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (Dagsavisen NTB Nyheter 5.juni 2022) Les mer
Firmaer kritiserer regjeringen – etterlyser strengere klimakrav til byggenæringen
Torsdag vedtok regjeringen flere endringer i byggeteknisk forskrift, mn flere firmaer mener klimakravene er for slappe. Regjeringen mener de mangler kunnskap. (Dagsavisen NTB Nyheter 5.juni 2022) Les mer
Enstemmig LO-ongress for fortsatt leting etter olje og gass
LO unngikk en åpen konflikt mellom oljearbeiderne og klimaforkjemperne. (Aftenposten Thomas Spence 3.juni 2022) L
es mer MDG om LOs oljevedtak: – Et stort taktskifte
LO går nå inn for at deler av oljeressursene må ligge urørt. Både MDG og SV mener vedtaket er et stort taktskifte. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 3.juni 2022) Les mer
Norge kan ikke uten videre telle skog som EU for å nå klimamålene
Norges handlingsrom er begrenset. (Aftenposten Debatt Fay M. Farstad, Lars H. Gulbrandsen, Erlend A.T. Hermansen,Gunnhild Søgaard 2.juni 2022) Les mer
Tidligere miljøvernministre: Nå er det akutt krise
50 år etter FNs første miljøvernkonferanse samles verden nok en gang i Stockholm for å redde kloden vår. – Gitt at vi er der vi er i dag, har innsatsen siden 1972 definitivt vært undermåls, sier tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen. (Dagsavisen Tor Sandberg 1.juni 2022) Les mer
Overskrifter fra mai 2022:AZS
Offentlig ansatte mot oljeindustrien på LO-kongressen
NTL-leder Kjersti Barsok utfordrer LO-ledelsen og 200.000 ansatte i oljebransjen. Forbundet som organiserer statsansatte vil ha stans i all leting etter mer olje og gass. (Aftenposten Thomas Spence Anne Sofie Lid Begvall 30.mai 2022) Les mer
Når vi smiler av klimakrise
Isen på Svalbard smelter, permafrosten tiner opp, og Meteorologisk institutt feirer med is-emoji. Hva er dette for noe? (Dagbladet Debatt Eivind Trædal 30.mai 2022) Les mer
Å skille olje fra makta
Det største industripolitiske løftet de siste åra i Norge har vært en gigantisk skattepakke til oljenæringen. La det bli fossillobbyistenes siste seier. (Dagbladet Ekstern kommentar Anders Skrede 30.mai 2022) Les mer
Regjeringen oppretter nytt klimaråd – skal få fortgang i massiv omstilling
Norge skal halvere sine klimagassutslipp på syv år. Et råd med staten, fagforeningene og arbeidsgivere skal finne ut av hvordan. (VG Runa Victoria Engen, Bjørn Haugan 30.mai 2022) Les mer
Hyller støtte til «ekstremister»
Næringsministerens familieselskap ga hundretusener til organisasjonen som er anmeldt av Stortinget og omtales som ekstremister. - Flott, sier MDGs Rasmus Hansson. (Dagbladet Kjetil Kjær Andersland, Magnus Kallelid. Steinar Solås Suvatne 30.mai 2022) Les mer
LO-lederen: – Klimamålene må ligge fast
Fellesforbundets leder Jørn Eggum åpner for å skyve på klimamålet hvis krigen i Ukraina blir langvarig. Nå tar LO-leder Peggy Hessen Følsvik til motmæle. (Dagsavisen NTB-Johan Falnes 29.mai 2022) Les mer
EUs nye klimapakke kan skape EØS-floker for regjeringen
Maksimum to års behandlingstid for konsesjon for vindmøller. Tøffe krav om solceller på taket. Dette kan bli påbudt i Norge gjennom EØS-avtalen. (Dagsavisen Alf Ole Ask 29.mai 2022) Les mer
Offentlig ansatte utfordrer LO-ledelsen om olje- og gassutvinning
Dersom energikrisen som følge av Ukraina-krigen varer lenge, kan Norge måtte redusere klimamålene. Det varsler Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Klima blir et stridstema på LOs kongress neste uke. (Aftenposten Thomas Spence 27.mai 2022) Les mer
Fellesforbundet mener Norge kan bli nødt til å sakke farten på klimakuttene
Norge kan måtte redusere klimamålene dersom energikrisen som følge av Ukraina-krigen varer lenge, varsler Fellesforbundets leder Jørn Eggum. (Dagsavisen NTB 27.mai 2022) Les mer
Ny undersøkelse viser at folk trolig vil miste opptil 58 timers søvn innen 2099
Mennesker tilbringer omtrent en tredjedel av livet i søvne, men et økende antall mennesker sover ikke nok. (Dagsavisen Thale Engelsen 24.mai 2022) Les mer
Verdens nordligste oljefelt har ikke livets rett
Wisting-feltet vil undergrave Norges evne til å gjennomføre det grønne skiftet. (Aftenposten Debatt Fire miljøorganisasjoner 23.mai 2022) Les mer
Australias nye leder vil ta klimakampen – forsker sier vi får vente og se
Australia skal bli en ny aktør i den globale klimakampen, lover landets ferske statsminister. Han får en stor jobb med å rense en råtten politikk, sier ekspert. (Dagsavisen Snorre Schjønberg/NTB 23.mai 2022) Les mer
Polen ber Norge dele olje- og gassinntekter som følge av krigen
Norge bør dele de økte olje- og gassinntektene som følge av krigen i Ukraina, mener Polens statsminister Mateusz Morawiecki. (Dagsavisen NTB Nyheter 22.mai 2022) Les mer
Polens statsminister med stikk til Norge
Polens statsminister Mateusz Morawiecki mener Norge indirekte drar nytte av Ukraina-krigen. Nå svarer Norge. (VG Emma Fondenes Øvrebø, Thea Rosef 22.mai 2022) Les mer
Innsjøene forsvinner: - Vi har mistet alt
Iraks innsjøer tørker inn i en forrykende hastighet. Myndighetene frykter at de to livsviktige elvene Eufrat og Tigris skal lide samme skjebne. (Dagbladet Madeleine Hatlo 22.mai 2022) Les mer
Hetebølge har truffet Spania
Værmeldingen på tampen av årets mai-måned vil trolig skrive seg inn i historiebøkene flere steder i verden. (Dagbladet Caisa Linea Hagfors, NTB, Benedicte Øhren Danielsen 22.mai 2022) Les mer
Biden satser på karbonfangst: Verdens største anlegg kan havne på denne prærien
USA gir bånn gass på karbonfangst. Nå kan jordene i Nord-Dakota blir store lagringsdepot i miljøkampen – men grunneierne tilbys småpenger. (VG Erlend Ofte Arntsen 22.mai 2022) Les mer
Sivil udugelighet
Klimarebellene Extinction Rebellion limte seg fast på Stortinget. Ville FN-sjefen kalt dem pøbler? (Dagsavisen Kommentar Lars West Johnsen 21.mai 2022) Les mer
Stortinget anmelder klimaaksjon i stortingssalen
Stortingets presidentskap har besluttet å anmelde aksjonen på galleriet i stortingssalen onsdag 18. mai. (Dagsavisen NTB-AFP-AP 20.mai 2022) Les mer


Tornado i Tyskland og hetebølge i Spania. Ekstremvær rammer flere land i Europa.
Men kontrastene kunne ikke vært større. (Aftenposten Sofie Grønntun Nissen 20.mai 2022) Les mer
Ny forskning: Forurensing førte til ett av seks tidlige dødsfall i 2019
Ni millioner mennesker døde av ulike typer forurensing i 2019, ifølge en ny studie. Antall dødsfall knyttet til uren luft har økt kraftig de siste tiårene. (Dagsavisen NTB-AFP-AP 20.mai 2022) Les mer
Mange storbyer risikerer vannmangel
Byer over hele verden – fra London til Beijing og New Delhi – står overfor økende fare for tørke som følge av klimaendringer, heter det i en ny rapport. (Dagsavisen NTB-DPA 20.mai 2022) Les mer
Faktisk.no: Det kan fint være snørekord og global oppvarming samtidig
Forskerne sier vi har global oppvarming. Samtidig har det aldri kommet så mye nysnø i Tromsø i mai. Hvordan kan det henge sammen? (Dagsavisen Faktisk.no 19.mai 2022) Les mer
Klimaendringene: - Kan det gå så ille som Thor Heyerdahl fryktet?
De såkalte klimaskeptikerne sier at CO2 er "livets gass» og at vi kan kjøre på med våre utslipp som før, mens Thor Heyerdahl så klimaendringer over hele kloden og fryktet at vårt overforbruk av fossilt brennstoff kan true levevilkårene for menneskene. Hvem har rett? (KlimaNytt Kronikk Terje Dahl 18.mai 2022) Les mer

Ny studie: Det er kostnadseffektivt å satse på sol- og vindkraft
Selv uten en offensiv klimapolitikk vil sol- og vindkraft kunne bli de dominerende kraftteknologiene i Europa. (Aftenposten Kronikk Rolf Golombek, Arne Lind, Hans-Kristian Ringkjøb, Pernille Seljom 16.mai 2022) Les mer

Ny avtale: CO2 fra Londons søppel skal ende under Nordsjøen
Den nye endestasjonen for klimagass fra Londons søppel, kan bli et CO2-deponi i Nordsjøen. Fredag formiddag kunngjør statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at «Langskip» har fått sin første store internasjonale kunde. (VG Alf Bjarne Johnsen 12.mai 2022) Les mer
Tatt av vinden
Fins det ingen grenser for Høyres ansvarsfraskrivelse? (Dagsavisen Kommentar Lars West Johnsen 12.mai 2022) Les mer
Oslo MDG foreslår totalforbud mot fossilbiler innenfor hele ring 2 i Oslo
Oslo MDG vil etablere nullutslippssone innenfor hele ring 2. Det betyr at alle fossilbiler må bort. (Dagsavisen NTB 12.mai 2022) Les mer
MDG vil ha rivestopp: – Vi har noen klimamål vi skal nå
I sitt nye partiprogram foreslår MDG å innføre rivestopp for kommunale bygg i Oslo. – Ikke kontroversielt, mener Finansbyråd Einar Wilhelmsen. (Dagsavisen Hennika Lillo-Stenberg 12.mai 2022) Les mer
Slik forsvarer Vedum elbil-kuttet: - Misforstått klimakamp
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at folk må betale moms hvis de vil kjøpe seg luksusbiler. Han mener at det finnes mer enn nok gode elbiler under 500.000 kroner til norske familier. (VG Eirik Røsvik, Runa Fjellanger 12.mai 2022) Les mer
De neste tiårene blir både varmere og sykere
Klimaendringene vil drive mange dyr mot kjøligere områder. Møter mellom fremmede arter øker faren for forekomst av virus, som igjen kan utløse nye pandemier. (Dagsavisen NTB-AFP-AP 11.mai 2022) Les mer
Skader på nesten hele Great Barrier Reef
Rundt 90 prosent av Great Barrier Reef ser ut til å være skadd av varmt havvann. – Klimaendringene eskalerer, advarer australske korallrev-eksperter. (Dagsavisen NTB Nyheter 11.mai 2022) Les mer
Regjeringen vil ha 1.500 nye havvindmøller i Norge
Regjeringen lanserer en ambisjon om at Norge skal installere 30 gigawatt havvind innen 2040. Dette tilsvarer nesten den samlede norske vannkraften. (Dagsavisen NTB 11.mai 2022) Les mer
Norge har kuttet 15 prosent av utslippene siden 2015
Norge kuttet i klimagassutslippene i fjor. Men nesten hele reduksjonen skyldes pandemi og en brannulykke. (Aftenposten Torgeir Strandberg 11.mai 2022) Les mer
«Schjøtten» går fra oljeboss til klimakontrollør
Karl-Erik Schjøtt-Pedersen har vært Norges fremste oljelobbyist. Nå har han besluttet at Riksrevisjonen for første gang skal ha klima som en av sine hovedprioriteter. (VG Martin Lægland 11.mai 2022) Les mer
LO-strid – alle forslag om oljebrems avvist
Alle forslag til LO-kongressen om å bremse oljeaktiviteten på norsk sokkel blir foreslått avvist. (Dagsavisen NTB 11.mai 2022) Les mer
Da vannstanden i den store innsjøen sank, dukket det opp flere lik
Det er sannsynlig at enda flere lik vil dukke opp, sier lokalt politi. (Aftenposten Marthe Øvergård 10.mai 2022) Les mer
Klimaetaten i Oslo mener fossilbiler bør betale mye mer
Bensin- og dieselbiler må betale mye mer i bompenger i Oslo hvis målet om 95 prosent utslippskutt i 2030 skal nås, mener Klimaetaten i Oslo kommune. (Dagsavisen NTB 9.mai 2022) Les mer
Varsel om hetebølge og flom i Pakistan
Pakistanske myndigheter øker beredskapen etter at det er varslet hetebølge kombinert med flom i landet. (Dagsavisen NTB Nyheter 7.mai 2022) Les mer
MDGs landsmøte sa nei til atomkraft i Norge
Grønn Ungdoms forslag om å gå inn for å utrede kjernekraftverk i Norge, fikk flertallet mot seg på MDGs landsmøte. (Dagsavisen NTB 7.mai 2022) Les mer
«Zombiebranner» herjer i Sibir
Flere tusen skogbranner herjer i Sibir, og flere av disse er såkalte «zombiebranner». Det innebærer at brannen har overvintret og blusser opp når snøen smelter. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar 6.mai 2022) Les mer
MDG-Une om norsk gass: Selg det vi kan
MDG-leder Une Bastholm vil avvikle olje- og gassnæringen, men mener det er riktig at Norge selger alt vi kan av olje og gass i dagens situasjon. (VG Eirik Wichstad 6.mai 2022) Les mer
MDG-lederen til angrep på Ap og Høyre: – Fullstendig utdatert
MDG-leder Une Bastholm mener norsk politikk preges av kortsiktighet. Hun gir styringspartiene skylden. (Dagsavisen Johan Falnes/NTB 6.mai 2022) Les mer
USAs klimautsending sendt til Norge: – Jeg elsker det dere gjør
President Joe Bidens klimautsending, John Kerry, skryter av måten Norge og Oslo tenker klima på. (Dagsavisen NTB 6.mai 2022) Les mer
Norges første solkraftverk har fått grønt lys
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt selskapet Solgrid konsesjon til å bygge og drive Norges første solkraftverk. Det skal ligge i Innlandet. (Dagsavisen NTB 5.mai 2022) Les mer
Atomkraft splitter MDG
Grønn Ungdom vil ha MDGs landsmøte med på en norsk kjernekraftsatsing. MDGs nestleder Arild Hermstad vil flytte satsingen ut av landet. (Dagsavisen NTB/Johan Falnes 5.mai 2022) Les mer
SV: - Hvor er klimaministeren?
Klimaministeren er lite synlig og blir overkjørt av kollegaer i regjeringen, mener Lars Haltbrekken i SV. – Sitter ikke på siden og kommenterer som en slags aviskommentator, svarer Espen Barth Eide (Ap). (VG Runa Victoria Engen 4.mai 2022) Les mer
Krigen i Ukraina viser at det haster å fase ut fossilt brensel
Industriland har en moralsk forpliktelse til å hjelpe andre land. (Aftenposten Debatt Espen Barth Eide, Fatih Birol 4.mai 2022) Les mer

Oljekrangel i LO: To store forbund vil la oljen ligge
Fire uker før LO-kongressen blusser oljestriden opp i LO-familien. Fagforbundet og NTL sier nei til utbygging av Wisting-feltet. Fellesforbundet svarer at det er det samme som å si nei til 28.000 årsverk i en landsdel truet av fraflytting. (Dagsavisen 4.mai 2022) Les mer
Knusktørt i Sør-Norge – brannvesenet ber folk droppe engangsgrillen
Det er for tiden stor skogbrannfare i Sør-Norge. Brannvesenet rykker stadig ut til nye branner. Nå ber de folk være forsiktig med ilden. (VG NTB-Fredrik Moen Gabrielsen 3.mai 2022) Les mer
- Vi bor i helvete
En ekstrem hetebølge herjer i India og Pakistan. (Dagbladet Brage Lie Jor 3.mai 2022) Les mer
Norske forskere tror ikke verden når klimamålet
196 norske klimaforskere NRK har spurt, tror ikke verden vil greie å nå målet om å begrense klodens oppvarming til 1,5 grader. (Dagsavisen NTB 3.mai 2022) Les mer
Huitfeldt: Norge vil dekke halvparten av Polens gassbehov
Norge kommer på sikt til å ta over Russlands rolle som viktig gassleverandør til Polen, ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt. (Dagsavisen Marie De Rosa/NTB 3.mai 2022) Les mer
Slår alarm: Høyeste farenivå
Mars og april var de tørreste månedene siden målingene startet i år 1900. (Dagbladet Henning Lillegård, Stian With 2.mai 2022) Les mer
Klimakutt med leire
Produksjon av sement er en kilde til store utslipp av CO2, men med en ny metode som tar i bruk leire kan utslippene bli lavere. Nå investerer Norge i ny teknologi i sementproduksjon i Ghana. (Dagsavisen Tor Sandberg 2.mai 2022) Les mer
Overskrifter fra april 2022:AZS
Høyre og SV stiller kontrollspørsmål om praksis i norsk oljepolitikk
En manglende klimavurdering på oljefeltet Breidablikk er bakgrunnen for spørsmålene. Nå krever de to partiene svar om hvordan departementet har forholdt seg til gjeldende rett. (Aftenposten Sigrid Gausen, Kjetil Magne Sørenes 28.april 2022) Les mer
India koker
En hetebølge i India knuser varmerekorder for andre måned på rad. (VG Ingrid Bjørndal Farestvedt 29.april 2022) Les mer
Professor: Langt flere oljevedtak kan være ulovlige
Oljetillatelser kan være gitt i strid med Grunnloven helt tilbake til 2014, mener jusprofessor Ole Kristian Fauchald. (VG Runa Victoria Haugen, Silje Kathrine Sviggum 28.april 2022) Les mer
Arbeiderpartiet trosser juridiske råd – nekter å bremse utbygging av nye oljefelt
Norsk institusjon for menneskerettigheter, MDG og SV mener man må sette utbygging av nye oljefelt på pause av hensyn til Grunnloven. Det mener ikke Ap. (Aftenposten Sigrid Gausen, Kjetil Magne Sørenes 28.april 2022) Les mer

Tap av regnskog: Ny analyse: «Kan være nærmere bristepunktet»
Global Forest Watch tegner i sin årlige analyse et dystert bilde av situasjonen i Amazonasregnskogen. Likevel er det noen lyspunkter. (Dagbladet Oda Ording 28.april 2022) Les mer
MDG om oljedom: - En «game changer» i oljedebatten
Bevisbyrden er snudd, sier miljøpartiene på Stortinget. Nå må regjeringen bevise at hvert funn av olje og gass ikke vil bryte klimamål. (VG Runa Victoria Haugen 28.april 2022) Les mer
Én av fem reptiler utrydningstruet – ber om akutte tiltak
En studie gjennom 15 år viser at én av fem reptiler nå er utrydningstruet. Om alle forsvinner, vil 15,6 milliarder år med evolusjon gå tapt, ifølge studien. (VG Thea Rosef 28.april 2022) Les mer
Frp-landsmøtet: Foreslår at Norge bør satse på kjernekraftverk
Frp skal ta stilling til om de mener at Norge bør stå på for å bygge flere kjernekraftverk i Europa (Dagsavisen Hanne Maouno 28.april 2022) Les mer
MDG etter forklaring om mulig ulovlig oljeutbygging: – Fikk frysninger
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har slått fast at oljeutbygginger kan være i strid med grunnloven. Torsdag forklarte de standpunktet. (Dagsavisen NTB Nyheter 28.april 2022) Les mer
Regjeringen får mer klimatyn – krever at oljepolitikken justeres ytterligere
Regjeringen gjorde endringer i oljepolitikken for å føye seg for Høyesterett. Men den nye politikken er heller ikke i tråd med loven, ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter. (Aftenposten Sigrid Gausen, Kjetil Magne Sørenes 27.april 2022) Les mer
Bruker krigen som argument for ny norsk olje og gass
Regjeringsadvokaten ber domstolen i Strasbourg om å avvise klimasøksmålet. De viser til at Europa trenger norsk olje og gass. (VG Runa Victoria Engen 27.april 2022) Les mer
Disse oljetillatelsene kan være ulovlige
Regjeringen kan ha godkjent flere oljeutbygginger i strid med grunnloven og menneskerettighetene, ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). (VG Runa Victoria Engen 27.april 2022) Les mer
Vedum ønsker fortsatt høyt tempo på norsk olje- og gassutvinning
Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener den nye situasjonen i Europa gjør Norges rolle som energinasjon enda viktigere. (Dagsavisen NTB 27.april 2022) Les mer
Finansieringen av karbonfangst på Klemetsrud i boks
Finansieringen av karbonfangstanlegget som er planlagt på Klemetsrud, ble vedtatt av bystyret i Oslo onsdag. (Dagsavisen NTB 27.april 2022) Les mer
SV krever ny klimavurdering av oljefelt etter innrømmelse fra oljeministeren
Oljefeltet Breidablikk ble godkjent uten klimavurderingene som Høyesterett forutsetter. Nå krever SV at regjeringen vurderer oljefeltet i Nordsjøen på nytt. (Aftenposten Sigrid Gausen, Kjetil Magne Sørenes 26.april 2022) Les mer
Norge når ikke klimamålene
Det er på tide at fagre ord blir til handling om klimakutt. (Dagsavisen Leder 24.april 2022) Les mer
Regjeringen vil ikke automatisk avvise oljeprosjekter som bryter med 1,5-gradersmålet
Det er ikke gitt at regjeringen vil si nei nye oljefelt som strider med klimamålet Norge har sluttet seg til. Det bekrefter olje- og energiminister Terje Aasland overfor Aftenposten. (Aftenposten Sigrid Gausen, Kjetil Magne Sørenes 24.april 2022) Les mer
Norge får kraftig kritikk: Norges klima- og lynavledingsminister
Dyktige klimaministre i skiftende norske regjeringer er som lynavledere når kritikken rammer. Norges klimapolitikk får nær slakt på avgjørende områder i en ny OECD-rapport. (Dagbladet Lederavdeling 22.april 2022) Les mer
Ber Norge ta klimahensyn i oljepolitikken
Klimakonsekvenser utenfor landets grenser må spille inn når Norge deler ut oljelisenser, mener samarbeidspartnerne i OECD. (Aftenposten Erik Fossen 22.april 2022) Les mer
Varmerekorder og ekstremvær i Europa mens klimakrisen tiltar
Fjoråret ga oss tidenes varmeste dag og varmeste sommer i Europa. Det haster med å begrense den globale oppvarmingen, sier EU-eksperter. (Aftenposten NTB-AFP-TT 21.april 2022) Les mer
Kostnadssmell for karbonfangstanlegg på Klemetsrud
En ny ekstern kvalitetssikring av CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud, anslår at kostnadsrammen kan øke med 350 millioner kroner. (Aftenposten NTB 21.april 2022) Les mer
Varmerekorder og ekstremvær i Europa mens klimakrisen tiltar
Fjoråret ga oss tidenes varmeste dag og varmeste sommer i Europa. Det haster med å begrense den globale oppvarmingen, sier EU-eksperter. (VG NTB-AFP-TT 21.april 2022) Les mer
OECD: Norge vil trolig ikke nå klimamålet
Med dagens takt vil Norge trolig ikke nå målet om 55 prosent kutt i klimautslippene i 2030, mener OECD i ny rapport. (VG Fredrik Moen Gabrielsen/NTB 21.april 2022) Les mer
OECD: Norge vil trolig ikke nå klimamålet
Norge har økonomiske midler til å fremskynde overgangen til et mer bærekraftig samfunn, men står overfor en lang rekke utfordringer, fastslår OECD i ny rapport. (Dagsavisen Fredrik Moen Gabrielsen/NTB og Bibiana Piene/NTB 21.april 2022) Les mer
SV etterlyser forsvunnet klimamål
I regjeringens nye energimelding nevnes ikke det skjerpede klimamålet fra Hurdalsplattformen med ett ord. Det får SV til å lure. (Dagsavisen Johan Falnes/NTB og Anne Marjatta Gøystdal/NTB 21.april 2022) Les mer
Klimagåte løst: Global oppvarming har vært ekstremt jevn i 50 år.
Glem alt du har hørt om ujevn global oppvarming. Glem klimapausen som alle snakket om for ti år siden. (Aftenposten Ole Mathismoen 18.april 2022) Les mer
Omfattende fyring for kråka
Energieffektivisering prioriteres ikke av norske boligeiere. Hver fjerde av boligene som er energimerket, har dårligste energikarakter. Det betyr et skyhøyt forbruk av energi i nær 330.000 boliger. (Dagsavisen Tor Sandberg 18.april 2022) Les mer
70 klimademonstranter pågrepet i London
Rundt 70 personer ble pågrepet da Extinction Rebellion demonstrerte i London søndag med krav om umiddelbar stans i subsidiering av kull, olje og gass. (Dagsavisen NTB-DPA 17.april 2022) Les mer
Frp-ere sammenligner kirkeaksjon med koranbrenning: – Pøbler
Sju aktivister fra gruppen Extinction Rebellion gikk til aksjon med døde dyr på kors under påskegudstjenesten i Skien kirke søndag. Frp reagerer kraftig. (Dagsavisen NTB-Snorre Schjønberg 17.april 2022) Les mer
Matnyttige utslippskutt
Maten vi spiser må bli mer klimavennlig. Da kan ikke landbrukspolitikken bidra til en mer klimafiendtlig matproduksjon. (Dagbladet Leder 16.april 2022) Les mer
EU-landene strides om sanksjoner mot russisk olje og gass
EU jobber med et utkast til sanksjoner mot russisk olje, men medlemslandene er uenige og eventuelle sanksjoner vil først kunne tre i kraft om flere måneder. (Dagsavisen NTB-AFP-DPA 16.april 2022) Les mer
Flere hundre er døde etter ekstremvær i Sør-Afrika
Etter flere dager med kraftig nedbør, er det sendt ut varslet om enda mer ekstremvær de neste dagene. (VG Marthe Stoksvik 15.april 2022) Les mer
Karbonfangstanlegg kan bli skrinlagt
Norcems planer om CO2-fangst i Brevik ligger an til å sprekke med 850 millioner. Nå er det duket for forhandlinger om regningen. (Dagsavisen NTB-Johan Falnes 14.april 2022) Les mer
Tropisk storm utløste katastrofe: - Vi leter fremdeles etter savnede
Dødstallene stiger på Filippinene: Hittil er 148 funnet omkommet, etter at årets første tropiske storm søndag utløste flom og jordskred. (VG Sven Arne Buggeland, Oline Birgitte Nave 14.april 2022) Les mer
Klimaet trenger norsk gass
Europa trenger norsk gass. Det gjør også klimamålene. (Dagbladet Debatt Ove Trellevik 11.april 2022) Les mer
Oljealderen kan ikke vare evig
På samme måte som vi har tjent oss rike på olje og gass, kan vi tjene oss rike på fornybar energi. (Aftenposten SID Omar Yagci 8.april 2022) Les mer
Klimaministeren tror regjeringen vil si nei til videre oljeutbygging på sikt. Men kan ikke si når.
Hva skjer med oljevirksomhetens lønnsomhet dersom Parisavtalen skal innfris? Det skal nå vurderes før nye utbygginger blir godkjent. (Aftenposten Kjetil Magne Sørenes, Sigrid Gausen 8.april 2022) Les mer
Ny rekordøkning av metan i atmosfæren
For andre år på rad hadde nivået av den kraftig klimagassen metan i atmosfæren en rekordøkning, ifølge den amerikanske hav- og luftetaten NOAA. (VG 8.april 2022) Les mer
Rødt om energimeldingen: – En plan for klimakatastrofe
Rødts Sofie Marhaug beskylder olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for å gå til krig mot folk og naturen med sitt tillegg til energimeldingen. (Dagsavisen NTB 8.april 2022) Les mer
Regjeringen åpner for mer vindkraft på land
Regjeringen ber om at konsesjonsbehandling av vindkraft på land tas opp igjen etter en tre år lang pause. Men utbygging må skje med kommunenes samtykke. (Dagsavisen NTB 8.april 2022) Les mer
Unge er mindre bekymret for klimaendringene
Elevene Abel, Amalie og William tror pandemien og krigen i Ukraina er noen av grunnene til at unge er mindre bekymret for klima enn de var i fjor. (Aftenposten Kjetil Magne Sørenes, Sigrid Gausen, Magnus Lysberg 7.april 2022) Les mer
Stortingets kontrollorgan: Å godkjenne nye oljefelter er i strid med Grunnloven
Kontrollorganet som skal påse at Norge følger menneskerettighetene, mener regjeringen må behandle flere oljegodkjennelser på nytt. De mener også at det ikke er rom i loven til å godkjenne flere. (VG Lara Rashid 7.april 2022) Les mer
Canada gir grønt lys for Equinor-prosjekt
Canadas miljøvernminister Steven Guilbeault godkjenner Equinors prosjekt øst for Newfoundland i Atlanterhavet. (Dagsavisen NTB-AFP 7.april 2022) Les mer
Rapport: Regjeringens politikk bommer på egne klimamål
Miljøstiftelsen Zero mener regjeringens klimamål ikke kommer til å føre oss fram til målet om å minst halvere utslippene innen 2030. (Dagsavisen NTB 6.april 2022) Les mer
Nå eller aldri
Vi kan fortsatt løse klimakrisa. Men da må vi handle nå. (Dagsavisen Leder 7.april 2022) Les mer
Nå eller aldri for jorda
For å klare å løse natur-, miljø- og klimakrisa må verdens land lykkes med veldig mye i løpet av de neste to-tre årene. (Dagsavisen Tor Sandberg 6.april 2022) Les mer
Greenpeace: - Løsningene finnes, men norsk olje er i veien
Flere klimaorganisasjoner og partier ber om full stans i ny norsk olje, etter FNs siste klimarapport. (VG Sindre Camilo Lode, Runa Victoria Engen, 5.april 2022) Les mer
Klimarapport: Tre år på å snu trenden
Innen tre år må toppen være nådd for verdens utslipp av klimagasser. Deretter må utslippene stupe, ifølge FNs klimapanel. (VG Sindre Camilo Lode, Runa Victoria Engen, Tom Byermoen 5.april 2022) Les mer
FN: Klimahåpet henger i en tynn tråd
Verdens klimagassutslipp fortsetter å øke, og vinduet for handling blir bare mindre. Lykkes vi ikke med å snu trenden, vil vi om skremmende få år passere flere svært viktige vippepunkter, hvoretter oppvarmingen av kloden kan bli selvforsterkende. (VG Kronikk Espen Barth Eide 5.april 2022) Les mer
Klart for klimarapport to dager på overtid
FNs klimapanel har fra før av vurdert klimaendringene og konsekvensene av disse. Mandag kommer svaret på hva som må gjøres, etter flere forsinkelser. (Dagsavisen NTB, AP, AFP 4.april 2022) Les mer
- Skammens dokument
Verden kan halvere klimautslippene innen 2030 med tiltak som koster under 100 dollar per tonn CO2, ifølge FNs klimapanel (IPCC). (Dagbladet NTB, Jakob Hildrum, Isabel Bech, Johan Falnes 4.april 2022) Les mer
Åpner for tøffere klimakutt
Ei uke etter at Senterpartiets Marit Arnstad åpnet for å skyve på Norges klimamål, sier klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) at Norge kan komme til å gå andre veien. (Dagbladet Ingunn Dorholt, Kjetil Kjær Andersland 4.april 2022) Les mer
Ny FN-rapport: Slik kan klimakatastrofen avverges
– Det er nå eller aldri, sier leder i FNs klimapanel. Mandag lanserte forskerne løsninger på klimakrisen. (Aftenposten Atle Andersson, Erik Fossen 4.april 2022) Les mer
Klimarapporten roper varsko for 1,5-gradersmålet. – Vi må endre livene våre, sier klimaministeren
Espen Barth Eide (A) sier at alle vil merke klimapolitikken i årene som kommer. – Vi kan ikke si til folk at dette ordner seg. (Aftenposten Sigrid Gausen, Anne Sofie Lid Bergvall 4.april 2022) Les mer
Motløs? Her er fem grafer fra FNs klimapanel som viser at ikke alt er bekmørkt
Vi har nok tiltak som virker, og det spiller en rolle hva du gjør. Men dagens klimapolitikk er ikke i nærheten av å ta oss til målet. (Aftenposten Stine Barstad
Jørgen Arnor G. Lom
4.april 2022) Les mer
Rapport: Regjeringens politikk bommer på egne klimamål
Miljøstiftelsen Zero mener regjeringens klimamål ikke kommer til å føre oss fram til målet om å minst halvere utslippene innen 2030. (VG NTB 3.april 2022) Les mer
Nordmenn positive til å lagre vår egen CO2 – skeptiske til å lagre andres
81 prosent av nordmenn støtter et prosjekt med å lagre egen CO2 under havbunnen i Nordsjøen. Støtten faller til 42 prosent når utslippene kommer fra Tyskland. (Dagsavisen NTB nyheter 3.april 2022) Les mer
Seiler vekk fra dieselavhengigheten
Klimautslippene fra den globale skipsfarten skal ned. Målet er flest mulig «grønne korridorer» for å oppnå dette. Norge er først i løypa. (Dagsavisen Tor Sandberg 2.april 2022) Les mer
Høyre vil utrede kjernekraft i Norge
Høyres landsmøte vedtok at partiet skal utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft, mot flere partitoppers advarsler. (Dagsavisen NTB-Marie De Rosa og Anne Marjatta Gøystdal og NTB nyheter 2.april 2022) Les mer
Overskrifter fra mars 2022:AZS
Klimarapport: 1,5 grader kan ryke før 2030
Utslippsbudsjettet for 1,5 grader kan være brukt opp innen tiåret er omme. Det framgår av et utkast til tredje del av den nye hovedrapporten fra FNs klimapanel. (Dagsavisen NTB Johan Falnes 31.mars 2022) Les mer
Antaritis: Bildet får forskerne til å måpe
- Det ser ut til at det er satt en ny verdensrekord. (Dagbladet Sondre Andreas Wedøe Nodland 29.mars 2022) Les mer
Ap og Sp i full klinsj om Norges klimamål
Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, mener det er en elefant i rommet at de norske klimamålene kan bli utsatt. Det sier hun selv om regjeringsplattformen fastslår at de skal nås. Ap avviser utspillet kontant. (Aftenposten Solveig Ruud, Kjetil Magne Magne Sørenes 28.mars 2022) Les mer
Sp-Arnstad: Åpner for å skyve på Norges klimamål
Marit Arnstad slapp en klimaoverraskelse fra talerstolen på Sps landsstyremøte: Hun spør om Norge kan nå klimamålene innen 2030 uten å endre kriteriene eller utsette dem. (VG Eirik Røsvik, Runa Fjellanger, Helge Mikalsen, Sven Arne Buggeland 28.mars 2022) Les mer
Sp vil ha debatt om klimamålet for 2030
Senterpartiet åpner for å skyve på Norges klimaforpliktelser i lys av energikrisen som rammer Europa og spørsmålet om elektrifisering av norsk sokkel. (Dagsavisen NTB 28.mars 2022) Les mer
Isbre på størrelse med Roma har kollapset i Antarktis
Forskere fra Nasa peker på de unormalt høye temperaturene som har vært i området de siste ukene. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 25.mars 2022) Les mer
EU skal erstatte russisk gass med mer gass fra USA
EU og USA har inngått en langsiktig avtale for å sikre at Europa får mer flytende gass (LNG) som skal erstatte import av russisk gass. Analytiker sier det er usikkert om det vil sende de høye gassprisene ned. (Dagsavisen Alf Ole Ask 25.mars 2022) Les mer
Første klimastreik etter at samfunnet åpnet
Fredag var det skolestreik for klima for første gang siden samfunnet åpnet. I Norge streiket barn og unge i Oslo, Ås, Stavanger, Bergen og Tromsø. (Dagsavisen NTB 25.mars 2022) Les mer
Den lange veien til null
Oslo får omsider et anlegg for karbonfangst og -lagring. Det er all grunn til å feire, men det burde vært på plass for flere år siden. (Dagbladet Dagbladets lederavdeling 22.mars 2022) Les mer

– En historisk dag for klimakampen
– Karbonfangst på Klemetsrud vil bety mye for de norske utslippene, men prosjektet er mye større enn det, sier seniorrådgiver Olav Øye i Bellona. (Dagsavisen Tor Sandberg 22.mars 2022) Les mer
Oslo kommune sier de har sikret karbonfangst på Kemetsrud innen 2026
Fortum selger sin halvdel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. De tre selskapene sier de vil bygge ut karbonfangst på Klemetsrud. (Dagsavisen NTB 22.mars 2022) Les mer
Hydrogen er løsningen
Norge må snarest satse stort på hydrogen og ammoniakk. (Dagsavisen Leder 15.mars 2022) Les mer

Støre gir klimagaranti
Krigen i Ukraina kommer ikke til å føre til nedprioritering av klima, lover statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Dagsavisen Johan Falnes/NTB 15.mars 2022) Les mer

Regjeringen om naturavtalen: Kan bli vesentlig bedre
Regjeringen er enig med WWF Verdens naturfond i at utkastet til en global naturavtale ikke er godt nok. (Dagsavisen Tor Sandberg 14.mars 2022) Les mer

Temperaturrekord ved 13 målestasjoner i helgen
Ved 13 av målestasjonene til Meteorologisk institutt ble det målt varmerekord for mars i helgen. (Dagsavisen NTB 14.mars 2022) Les mer

Sp-opprør mot et av regjeringens viktigste klimagrep
En rekke fylkesledere vil at Senterpartiet skal legge vekk planen om å elektrifisere sokkelen. Problemet er at dette er hugget inn i regjeringsplattformen med Arbeiderpartiet. (Aftenposten Kjetil Magne Sørenes Sigrid Gausen 13.mars 2022) Les mer

Strømbrudd i regjeringen
Energikrisen forstørrer regjeringens største problemsak. (Dagsavisen Kommentar Hege Ulstein 12.mars 2022) Les mer

Frp vil fjerne avgiftene på drivstoff. Regjeringspartiene er langt mer forsiktige.
– Norske bilister møter nå et mareritt ved pumpene, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Hun vil fjerne avgifter på drivstoff. (Aftenposten Solveig Ruud 12.mars 2022) Les mer

En krigsprofitørs ansvar
Norge tjener stort på krigen i Ukraina. Vi må dele overskuddet med resten av verden. (Dagsavisen Leder 10.mars 2022) Les mer

Klimaministeren vil bruke ekstra oljeinntekter på grønn omstilling
Krigen i Ukraina og gasskrisen i Europa gir Norge enorme petroleumsinntekter. De bør gå til grønn omstilling, mener klima- og energiminister Espen Barth Eide. (Dagsavisen NTB 10.mars 2022) Les mer
Den gode klimanyheten: – Forhåpentligvis blir dette vedtaket et vendepunkt
Verdens land er blitt enige om å jobbe for en avtale mot plastforsøpling. Suksessen kan være et eksempel for å lykkes på andre klimaområder, mener Eirik Lindebjerg i WWF. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 8.mars 2022) Les mer

Kvinnekamp er klimakamp
Likestilling og klima er en av hovedprioritetene innen bistand og utvikling. Derfor er det synd å se at de ikke ses i sammenheng. (Dagsavisen Debatt Julie Rødje 8.mars 2022) Les mer

Klimaendringene har gitt reinsdyr-krise
– Det er ikke normalt å ha reinsdyrene inngjerdet, sier Aslak Mathis Turi. Han har ikke noe valg. I hele Troms og Finnmark har reindriftssamer bedt om krisehjelp. (VG Runa Victoria Engen 3.mars 2022) Les mer

Knusende kritikk av myndighetenes klimahåndtering: – Dette kan gå ut over folks sikkerhet
Nesten 200.000 bygninger i Norge er utsatt for flom og skred, og myndighetene har ikke gjort nok for å sikre dem. De har heller ikke oversikt over hvilke områder som blir mer utsatt, ifølge knusende rapport. (Aftenposten Stine Barstad 3.mars 2022) Les mer
Riksrevisjonen med alvorlig kritikk: Norge ikke godt nok rustet for klimaendringer
Myndighetene har ikke god nok oversikt over hvor det kan bli mer flom og skred i årene fremover, noe som kan gå utover folks sikkerhet, mener Riksrevisjonen. (Dagsavisen NTB 3.mars 2022) Les mer
Høyre og Frp mener Norge må lete etter mer olje og gass
Ukraina-krisen og det nye forholdet mellom Europa og Russland gjør at Norge må lete etter mer olje og gass nå, mener Høyre og Frp. Skammelig, sier naturverner. (Dagsavisen Snorre Schjønberg/NTB 2.mars 2022) Les mer

Klimaendringene tar ikke pause
Rapporten fra FNs klimapanel er en advarsel vi ikke kan overse. (Dagsavisen Kommentar Hege Ulstein 1.mars 2022) Les mer
Overskrifter fra febuar 2022:AZS
Hver klimadesimal teller
Den nye rapporten fra FNs klimapanel slår fast at vi ikke har råd til å vente med handling mot klimaendringene. Tiltak for klimatilpasning vil være avgjørende for å ivareta sikkerhet for både helse og samfunn. Den gode nyheten er at det vil være langt billigere å handle nå enn å vente. (VG Debatt Espen Barth Eide 28. februar 2022) Les mer
Ny klimarapport: - Vi forskere har underkommunisert alvoret
Det grønne skiftet blir mye mer omfattende enn antatt, sier professor Nils Chr. Stenseth, en av forfatterne bak FNs siste klimarapport. Selv er han overbevist om at vi kan lykkes. (VG Runa Victoria Engen Sindre Camilo Lode 28. februar 2022) Les mer
Ny rapport fra FNs klimapanel: Klimatilpasningene går for sakte
De globale klimagassutslippene må kuttes raskt. Det haster langt mer enn mange synes å innse. (Aftenposten Syv medforfattere av rapporten 28. februar 2022) Les mer
Klimaministeren: – Vi har brukt veldig mye mer av naturen enn vi egentlig har råd til
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier det i praksis handler om to stortingsperioder for å snu i tide: Denne. Og den neste. (Aftenposten Kjersti Nipen 28. februar 2022) Les mer
Professor: Klar sammenheng mellom klima og pest
– Klimaendringer kan føre til flere lokale epidemier, som igjen kan bli pandemier. Det er en klar sammenheng mellom klima og pestutbrudd hos mennesker, sier professor Nils Chr. Stenseth. (Dagsavisen Tor Sandberg 28. februar 2022) Les mer
FNs klimapanel: Nesten halve jordas befolkning sårbar for klimaendringer
Over 3 milliarder mennesker lever under forhold som gjør dem svært sårbare for endringer i klimaet, ifølge en ny, stor rapport fra FNs klimapanel (IPCC). (Dagsavisen NTB 28. februar 2022) Les mer
Klimapanelet: Vi har et lite vindu til å lykkes, men det minker
Ny klimarapport viser at verden må bekjempe fattigdom og stanse naturkrisen – i kampen mot klimaendringer. Inntil 3,6 milliarder mennesker lever i områder med høy sårbarhet. (Dagsavisen Runa Victoria Engen Sindre Camilo Lode 28. februar 2022) Les mer
Tempo opp, utslipp ned
Klimainvesteringer skaper store ringvirkninger. (Dagsavisen Debatt Siri M Kalvig 25. februar 2022) Les mer
Esa med nye regler: Åpner for mer statsstøtte for å gjennomføre det grønne skiftet
EØS-tilsynet Esa har vedtatt nye og mer romslige retningslinjer for statsstøtte til klima-, miljø- og energitiltak. (Dagsavisen Alf Ole Ask 23. februar 2022) Les mer
Viktig - og vanskelig
Norges klimasamarbeid med EU er ambisiøst. Men det er fortsatt mye som kan gå galt. (Dagsavisen Leder 23. februar 2022) Les mer
EUs klimasjef med Arktis-advarsel til Norge
EU-kommisjonens klimasjef Frans Timmermans gjør det klart at EU er motvillig til å bruke Arktis som leteområde – slik Norge gjør i dag. (Dagsavisen NTB 23. februar 2022) Les mer
EUs klimasjef med Arktis-advarsel til Norge
EU-kommisjonens klimasjef Frans Timmermans gjør det klart at EU helst ikke vil bruke Arktis som leteområde – slik Norge gjør i dag. (VG NTB 23. februar 2022) Les mer
- Norge blant de verste i klassen
Norge gis strykkarakter i marint vern: - Regjeringen til Jonas Gahr Støre (Ap) må rette opp, sier WWF. (Dagbladet Roger Grosvold 22. februar 2022) Les mer
Etterlyser større innsats for flere klimajobber
Regjeringens nye ordning med grønne vekstlån skal kutte utslippene ved å skape nye klimajobber, men får kritikk for å være altfor beskjeden. (Dagsavisen Tor Sandberg 22. februar 2022) Les mer
Byens innbyggere advarte om at området var utrygt. Så kom stormen.
Dødstallene fortsetter å stige etter det katastrofale uværet som traff byen Petrópolis i Brasil. Uværet er det siste i en rekke kraftige stormer som har rammet Brasil. (Aftenposten Harald Stolt-Nielsen 21. februar 2022) Les mer
Frp støtter elektrifisering av Wisting-feltet. Er bare mot strøm fra land i nye prosjekter som ikke er med i oljeskattepakken.
Høyre og Frp sørger for flertall for utbygging av det omstridte Wisting-feltet. – Det viktigste for oss er at vi holder olje- og gassproduksjonen så høy som overhodet mulig, sier Sylvi Listhaug (Frp). (Aftenposten Thomas Spence 17. februar 2022) Les mer
Frp snur: Redder omstridt oljefelt
Frp snur i saken om strømkabel til Wisting-feltet. De mener det viktigste er å holde olje- og gassproduksjonen på et høyt nivå, melder Aftenposten. (Dagsavisen NTB 17. februar 2022) Les mer
USA og Mexico har opplevd tusenårstørke
Tørken det sørvestlige USA og deler av Mexico har opplevd de to siste tiårene, er den verste på minst 1.200 år, ifølge forskere. (Aftenposten NTB-AFP 15. februar 2022) Les mer
Nei, klesindustrien er ikke nummer to i klimabelastning
Tulletallene er farlige. De fører fort til følgefeil. (Aftenposten Debatt Ingun Grimstad Klepp, Tone Skårdal Tobiasson 14. februar 2022) Les mer
NHO-topp om klimamålene: - Fullstendig urealistisk å nå dem
Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) sier Norge er sjanseløse til å nå klimamålene i 2030. (VG Bjørn Haugan 14. februar 2022) Les mer
SV og miljøbevegelsen ruster til kamp mot regjeringens «klimabombe»
SV og miljøbevegelsen kaller det en «klimabombe» som ble reddet av skattepakken. Men LO og oljebransjen vil bygge ut Wisting-feltet nord i Barentshavet. (Aftenposten Thomas Spence 14. februar 2022) Les mer
Ny klimarapport: – Områder på jorda kan bli ubeboelige
Arter som forsvinner, sykdommer som sprer seg, vannmangel, matproduksjon og migrasjon vil stå i fokus i en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC). (Dagsavisen NTB-AFP-AP 14. februar 2022) Les mer
Breene forsvinner: - Store forandringer
I 2006 hadde breen klar, blå is. Nå er det bare en snøflekk igjen i skyggen av fjellet. (Dagbladet Brage Lie Jor Kaja Storrøsten 10. februar 2022) Les mer
Trodde du flyvanene våre var en klimaversting? Ta en titt i klesskapet ditt.
Tekstilbransjen har tre ganger høyere utslipp enn all verdens flytrafikk. Samtidig har vi aldri kjøpt mer klær enn nå. (Aftenposten Øyvind Tveter. 6. februar 2022) Les mer
Oljepenger for en ny tid
Norge har blitt en større børsspekulant. (Dagsavisen Leder 6. februar 2022) Les mer
Fremtiden i våre hender vil ha miljøavgift på klær
Klesindustrien har tre ganger høyere utslipp enn all flytrafikk, samtidig har man aldri kjøpt mer klær. Fremtiden i våre hender vil ha politikerne på banen. (Dagsavisen NTB og NTB Nyheter 6. februar 2022) Les mer
Smelter i rekordfart
Is det tok nesten 2000 å bygge opp, har smeltet på 25 år. (Dagbladet Jorun Gaarder 4. februar 2022) Les mer
Hva er karbonfangst?
Her er fem ting du trenger å vite. (Aftenposten Asbjørn Torvanger, Hege Fantoft Andreassen. 2. februar 2022) Les mer
Equinor: Britene bedre enn Norge på karbonfangst og -lagring
Equinor trenger kunder som inngår langsiktige kontrakter hvis selskapet skal bygge fabrikker for blått hydrogen. Erfaring fra oljealderens barndom hentes frem når selskapet skal være med å utvikle et hydrogenmarked i Europa. (Dagsavisen Alf Ole Ask 2.februar 2022) Les mer
EU går inn for å «grønnmerke» gass og atomkraft
EU-kommisjonen foreslår at gass og atomkraft kan klassifiseres som bærekraftige investeringer på visse betingelser. Norske miljøorganisasjoner er skuffet. (Dagsavisen NTB-Marie De Rosa og Fredrik Ljone Holst 2.februar 2022) Les mer
Energikrisen har bremset utfasing av kull i EU
Ny fornybar energi erstatter ikke lenger kull, men gass i EU. Det viser en ny studie. (Dagsavisen Alf Ole Ask 2.februar 2022) Les mer
Overskrifter fra januar 2022:AZS
Forskere med dyster advarsel
I en studie slår forskere alarm om at vi nå står overfor en menneskeskapt katastrofe av uante proporsjoner. (Dagbladet Espen Felumb Kjendlie 31. januar 2022) Les mer
Indonesias regjering flytter fra et trafikkfylt, forurenset og synkende Jakarta
Om få år skal Indonesias regjering etter planen flytte til en splitter ny hovedstad på Borneo. De forlater en by som kan bli slukt av klimaendringene. (Dagsavisen NTB-AP 31. januar 2022) Les mer
Gjør barnebarna dine stolte, Jonas!
Skulestreikarane er sendt heim frå Eidsvolls plass, men krava frå unge er viktigare enn nokon gong. (Dagsavisen Debatt Svein Olav Ekvik Øystein Magelssen Hilda Bævre Bergseth 30. januar 2022) Les mer
Slik kommer EUs klimaplan til å påvirke deg i årene fremover
Planen er at EU skal være klimanøytral innen 2050. Det vil påvirke måten nordmenn lever på. (Aftenposten Sigrid Gausen 29. januar 2022) Les mer
Klimakutt er ikke så vanskelig
Hvorfor setter ikke flere norske selskaper seg vitenskapsbaserte klimamål? (Dagsavisen Debatt Chris Samveis Petter-Børre Furberg Colin Campbell 28. januar 2022) Les mer
Oslo søker om å bli en av EUs klimanøytrale byer
Byrådet i Oslo søker om å bli en av Europas 100 klimanøytrale byer i 2030. (Dagsavisen NTB 28. januar 2022) Les mer
Oljefjellet som fødte en mus
Belgia, med sin korte kyststripe og bitte lille brøkdel av Norges havareal, kan få mer havvind enn Norge i 2030. (Dagbladet Leder 27. januar 2022) Les mer
LO og NHO presser på for rask utbygging av havvind. Men Sp sier at kabler til Europa øker strømprisen i Norge.
NHO, Norges Rederiforbund og LO bønnfaller i et brev regjeringen om å starte havvind-eventyret før det er for sent. Men Sps Marit Arnstad sier nei til havvind med kabler til Europa. (Aftenposten Thomas Spence 25. januar 2022) Les mer
- Har kurs rett mot oss
Gunhild Stordalen hyller Netflix-suksessen «Don't Look Up», og mener den lykkes i å fortelle hva som skal til for å mobilisere i klimakampen. (Dagbladet Kommentar Ludvig Furu 22. januar 2022) Les mer
Klima- og industrimålene definerer kraftbehovet
Norge trenger mye ny fornybar energi. Ambisjonene våre for klimatiltak og ny industri avgjør hvilken mengde. (Aftenposten Debatt Kristian Blindheim, Robert Kippe 22. januar 2022) Les mer

Oljeleting som lovet i valget
Oljeeventyret er ennå ikke over. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner 19. januar 2022) Les mer
Svalbard tar første steg bort fra kullkraft
Longyearbyen på Svalbard anskaffer et gigantisk batteri som første steg mot utslippsfri energiforsyning. I dag er bosetningen helt avhengig av Norges eneste kullkraftverk. (VG Sven Arne Buggeland 18. januar 2022) Les mer
Tilbud om nye oljelisenser får SV til å rase: – Dette er galskap
Olje- og energidepartementet ha gitt 28 selskaper tilbud om andeler i 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel i den siste tildelingsrunden. – Galskap, sier SV. (Dagsavisen NTB Nyheter 18. januar 2022) Les mer
Skottland med storstilt satsing på havvind
Skottland har gitt konsesjon til 17 vindkraftprosjekter til havs, og disse vil til sammen vil gi like mye energi som alle dagens havvindanlegg i Europa. (Dagsavisen NTB Nyheter 17. januar 2022) Les mer
Klimaministeren: Norske politikere har gjort en for dårlig jobb i alle år
Den nåværende og den forrige klimaministeren er begge enige i at norske politikere ikke har gjort nok for å bekjempe klimakrisen. (Dagsavisen NTB Nyheter 17. januar 2022) Les mer
Norad etterlyser hjelp til klimakutt
Statlige virksomheter trenger tydelige føringer fra regjeringen for hvordan de skal kutte klimautslippene sine, mener Norad. (Dagsavisen Tor Sandberg 14. januar 2022) Les mer
Verdens hav rekordvarme: - Mennesker er synderne
Temperaturrekorden for havområdene har nå blitt slått seks år på rad. Og temperaturen til jordkloden har de syv siste årene vært de varmeste registrert noensinne, viser nye målinger. – Alarmerende, sier norsk klimaforsker. (VG Sindre Camilo Lode 13. januar 2022) Les mer
Lysende tider for atomkraft
Atomkraft er framtida. Enten vi liker det eller ikke. (Dagsavisen Kommentar Lars West Johnsen  12. januar 2022) Les mer
EUs klimaovervåking: De siste syv årene er de varmeste som er registrert i verden
De siste syv årene har med klar margin vært de varmeste som er registrert på verdensbasis, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus (C3S). (Aftenposten NTB-AFP 10. januar 2022) Les mer
SV hardt ut mot klimaministerens gasstokt i Brussel
Espen Barth Eide har i møter med europeiske kolleger snakket varmt om den norske gassens rolle i EUs grønne skifte. SV mener klimaministeren taler oljeselskapenes sak. (Aftenposten Kjetil Magne Sørenes, Sigrid Gausen 9. januar 2022) Les mer
Løfter blikket mot dommedag
Endetidsfilmen er nær. «Don’t Look Up» føyer seg inn i en svært lang rekke filmer om slutten på verden slik vi kjenner den. (Dagsavisen Mode Steinkjær 6. januar 2022) Les mer

Norge varmes opp mye raskere enn resten av verden. Finnmark har allerede nådd 1,5 grader.
Du tror kanskje det er blitt én grad varmere rundt deg, som rapportene fra klimapanelet forteller? Feil! (Aftenposten Ole Mathismoen 5. januar 2022) Les mer
Grønne skjær i sjøen
Det er behagelig å satse på at ny teknologi dukker opp, slik at alt kan fortsette som før. (Dagsavisen Debatt Ole-Jacob Christensen 4. januar 2022) Les mer
Norge leder Sikkerhetsrådet: – Situasjonen i verden er dyster, men vi må være optimistiske
FN-ambassadør Mona Juul fortalte tirsdag om målene for måneden der Norge har formannskapet i Sikkerhetsrådet. Hun lovet optimisme og hardt arbeid. (Dagsavisen NTB Nyheter 4. januar 2022) Les mer
Norge leder Sikkerhetsrådet: - Situasjonen i verden er dyster, men vi må være optimistiske
FN-ambassadør Mona Juul fortalte tirsdag om målene for måneden der Norge har formannskapet i Sikkerhetsrådet. Hun lovet optimisme og hardt arbeid. (VG NTB 4. januar 2022) Les mer
Norge leder Sikkerhetsrådet: – Situasjonen i verden er dyster, men vi må være optimistiske
FN-ambassadør Mona Juul fortalte tirsdag om målene for måneden der Norge har formannskapet i Sikkerhetsrådet. Hun lovet optimisme og hardt arbeid. (Aftenposten NTB 4. januar 2022) Les mer
Rekordvarme i Europa: - Langt over normalen
Uvanlig høye temperaturer preger store deler av Europa. (Dagbladet Marie Røssland 2. januar 2022) Les mer
Østerrike truer med søksmål mot foreslåtte energiregler i EU
Regjeringen i Østerrike truer med søksmål mot EU-kommisjonens forslag om å regne atomkraft og naturgass som miljøvennlig energi. (Aftenposten NTB-DPA-AP Nyheter 2. januar 2022) Les mer
Medier: EU vil merke gass som «grønt»
EU-kommisjonen foreslår at naturgass og atomkraft må regnes som miljøvennlig energi, ifølge flere medier. (Dagsavisen NTB Nyheter 1. januar 2022) Les mer
Overskrifter fra desember 2021:AZS
VG Forklarer klimaåret 2021: – Verden må våkne opp
VG oppsummerer det som har vært et år med mange ekstremværhendelser. (VG Kyrre Lien 31. desember 2021) Les mer
- Maten ødelegger kloden - og oss
Maten vi produserer, spiser og kaster er hovedgrunnen til at planeten pushes mot vippepunktet, ifølge klimaforsker. (Dagbladet Line Fransson 30. desember 2021)  Les mer
Thunberg slakter Biden
Greta Thunberg synes det er merkelig at den amerikanske presidenten regnes som en klimaforkjemper. (Dagbladet Henning Lillegård 29. desember 2021)  Les mer
Ansvaret for klimagasser
Vi må legge prinsippet i Paris-avtalen til grunn. (Dagsavisen Leder 29. desember 2021) Les mer
Klimakrisen tvinger mennesker på flukt: - Slutt på å behandle naturen som et toalett
Midtøsten er blant områdene som rammes hardest av klimakrisen verden opplever. Slik blir mennesker drevet på flukt. (VG Kyrre Lien 28. desember 2021) Les mer
Rapport: Årets ekstremvær kostet mange hundre milliarder
Værkatastrofer har forårsaket skyhøye kostnader i 2021. Noen av dem har ført til skader for flere hundre milliarder kroner, ifølge en hjelpeorganisasjon. (Dagsavisen NTB-DPA-AFP 27. desember 2021) Les mer
Smelter i rekordfart: Påvirker millioner
En ny studie viser at isbreene i Himalaya smelter i en eksepsjonell fart. (Dagbladet Kjersti Lien  25. desember 2021) Les mer
Fra nyttår skal alle nye, offentlige personbiler ha null utslipp
Personbiler som kjøpes inn av det offentlige, skal fra nyttår være nullutslippsbiler. For lette varebiler gjelder dette fra 2023 og for bybusser fra 2025. (Dagsavisen NTB Nyheter 24. desember 2021) Les mer
Er gass og atomkraft bærekraftig? EU er sterkt splittet
EU er dypt splittet i synet på om atomkraft og gass skal klassifiseres som bærekraftig. Over nyttår skal saken avgjøres, etter nok en utsettelse. (Dagsavisen Alf Ole Ask 23. desember 2021) Les mer
Innfører klimakrav ved bygging av nye veier
– Ganske imponerende, sier samferdselsministeren om ny E16 i Jevnaker, som er bygd med mye lavere klimautslipp enn det Vegvesenet krevde. Nå blir både klimabudsjett og klimaregnskap den nye standarden ved alle større veiprosjekter. (Dagsavisen Tor Sandberg 21. desember 2021) Les mer
40 prosent av isen i Himalaya borte
Isbreene i fjellkjeden Himalaya smelter raskere og raskere, noe som truer drikkevannskilden til nesten 2 milliarder mennesker. (Aftenposten NTB-DPA Nyheter 21. desember 2021) Les mer
40 prosent av isen i Himalaya borte
Isbreene i fjellkjeden Himalaya smelter raskere og raskere, noe som truer drikkevannskilden til nesten 2 milliarder mennesker. (Dagsavisen NTB Nyheter 21. desember 2021) Les mer
Hvit jul blir sjeldnere. Men årets jul kan bli både god og gammeldags, mener meteorologen.
Mange mener å huske at det alltid var snø på bakken på julaften i barndommen. Stemmer det? Vi har gått til ekspertene på hvit jul for å finne svaret.
(Aftenposten Jørgen Arnor G. Lom 20. desember 2021) Les mer

Greta på Kreta
Vi er i ferd med å sage over olivengreina vi sitter på. Bare miljøgudinnen Greta Thunberg kan redde oss. (Dagsavisen Kommentar Stian Bromark 20. desember 2021) Les mer
Denne fyringsmetoden er verst for klimaet: – Feil fyring kan gi store konsekvenser
Rekordhøye strømpriser får mange til å ta i bruk vedovnen. Men er det egentlig mer økonomisk? Og ødelegger man for luftkvaliteten i nabolaget? (Dagsavisen Silje Skogvang 19. desember 2021) Les mer
Her er Oslos første elektriske øybåt
Nå er den kommet: «Oslofjord 1» la til kai i tåka, og gjøres nå klar for utslippsfri transport til øyene. (Dagsavisen Bernt Erik Pedersen NTB Nyheter 16. desember 2021) Les mer
Energisystemet er i hurtig endring
De høye strømprisene viser at vi trenger mer energi fra flere kilder enn vannkraften, konstaterer direktør Lene Mostue i Energi21. (Dagsavisen Tor Sandberg 16. desember 2021) Les mer
Ny arktisk varmerekord ringer alarmklokkene hos FN
Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) bekrefter at fjorårets varmerekord i Sibir er den høyeste temperaturen som noensinne er målt nord for polarsirkelen. (Aftenposten NTB-AFP 14. desember 2021) Les mer
Ny arktisk varmerekord – alarmklokkene ringer hos FN
Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) bekrefter at fjorårets varmerekord i Sibir er den høyeste temperaturen som noensinne er målt nord for polarsirkelen. (Dagsavisen NTB-AP NTB Nyheter 14. desember 2021) Les mer
Forskere slår alarm
Thwaites-isbreen smelter i et stadig raskere tempo. Forskere slår alarm om potensiell massiv havnivåstigning de neste åra. (Dagbladet Marlene Lundberg Holm  14. desember 2021)  Les mer
Russland la ned veto mot klima-resolusjon i Sikkerhetsrådet
Russland har i FNs sikkerhetsråd lagt ned veto mot en resolusjon som formelt knytter klimaendringene til globale sikkerhetsutfordringer. (Dagsavisen NTB Nyheter 13. desember 2021) Les mer
Regjeringens klimamål er i det blå
Selv storstilt elektrifisering kan neppe gi utslippskuttene som trengs for å nå Støre-regjeringens mål. (Aftenposten Debatt Lars H. Gulbrandsen, Erlend A. T. Hermansen 12. desember 2021) Les mer
Slik vil Norge bli en storspiller i New Yorks grønne skifte
Kronprins Haakon klipte snoren da Equinor feiret åpningen av sine havvindkontorer i USA. Delstaten er ikke skremt av selskapets tidligere giganttap i landet. (VG Erlend Ofte Arntsen 12. desember 2021) Les mer
Uvanlig varmt vær blant årsakene til kraftig tornadoaktivitet i USA
Tornadoer som de som rammet seks delstater i USA i helga, er sjeldne i desember. Uvanlig høye temperaturer skal være blant årsakene. (Dagsavisen NTB-AP NTB Nyheter 12. desember 2021) Les mer
Frykt for høye dødstall etter voldsomme tornadoer i USA
Redningsmannskaper leter i ruinene etter at tornadoer har ført til store ødeleggelser i flere stater sentralt i USA. Over 70 kan ha omkommet bare i Kentucky. (Dagsavisen NTB-AP-DPA NTB Nyheter 11. desember 2021) Les mer

Frykter mer enn 100 dødsfall: - Trolig et av de største tornadoutbruddene i vår historie
En tornado-storm har voldt store ødeleggelser i flere amerikanske delstater. Guvernøren i Kentucky forteller at mennesker er fanget under kollapsede bygninger, og forventer at dødstallet stiger. (VG Eirik Wichstad, Håkon Kvam Lyngstad, Henrik Røyne 11. desember 2021) Les mer
– De greier å flytte flere titalls milliarder når de legger press på politikerne
Når LO og NHO blir enige om noe, får Sveinung Rotevatn (V) piggene ute. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 8. desember 2021) Les mer
SV og NHO enige om klimaavtale for oljebransjen. Ap og Sp vil først utrede saken.
SV vil frita oljeselskapene for økt CO2-avgift hvis de forplikter seg til å kutte utslippene. NHO støtter forslaget, mens Ap og Sp vil utrede saken nærmere. (Aftenposten Thomas Spence 7. desember 2021) Les mer
- Gir oss håp
Forskere er fulle av begeistring etter å ha observert koraller som formerer seg langs kysten utenfor Cairns i Australia.  (Dagbladet Vilde Sofie Einan 2. desember 2021)  Les mer
Siste olje fra Veslefrikk – produksjonen avsluttes etter 32 år
Equinor avslutter produksjonen på oljefeltet Veslefrikk i februar neste år etter 32 år og 400 millioner fat oljeekvivalenter.  (Dagsavisen NTB Nyheter 1. desember 2021) Les mer
Overskrifter fra november 2021:AZS
Ekstra: Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før
Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.  (Miljødirektoratet 30 november 2021)  Les mer
Oslo gir ikke opp CO2-fangst på Klemetsrud. Målet er å skaffe 3,2 milliarder innen mars.
EU sa nei til å støtte CO2-fangst på Klemetsrud, men byrådet i Oslo vil ikke skrote planene. De mener staten bør fullfinansiere anlegget. (Aftenposten Birgitte Iversen 30. november 2021) Les mer
Oljeministeren: – Vi vil gi næringen tilgang på leteareal
SV kaller det en «milepæl» at de fikk med Ap og Sp på at det ikke blir en 26. konsesjonsrunde neste år. Men olje- og energiministeren tilbakeviser at det er snakk om noen ny kurs i letepolitikken. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 30. november 2021) Les mer
ESA avgjør hvor mye Norge kan bruke på klimatiltak
Statsstøtte er et helt sentralt virkemiddel for å nå klimamålene. Men ifølge EØS-avtalen er det ikke lov å bruke mer enn nødvendig. Hvor grensen skal gå, avgjør blant andre Gjermund Mathisen, direktør for statsstøtte og konkurranse i EFTAs overvåkingsorgan ESA. (Dagsavisen Alf Ole Ask 30. november 2021) Les mer
SV beskyldes for oljefallitt
SV og regjeringspartiene setter oljekonfliktene på vent i budsjettenigheten. MDG og Venstre er skuffet. (Dagsavisen NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve og Johan Falnes NTB Nyheter 30. november 2021) Les mer
Det er tid for tang
I generasjoner har vi søkt mot havet når problemer skal løses, munner mettes og inntekter sikres. Nå må vi gjøre det igjen. (Dagbladet Debatt Eva Helen Rognskog,  29. november 2021) Les mer
Melby usikker på om Støre har sine grønne ord i behold
MDG mener at budsjettavtalen er altfor svak for klima og natur, mens Venstre mener den ikke er ikke ambisiøs nok.  (Dagsavisen NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve og Johan Falnes NTB Nyheter 29. november 2021) Les mer
Velferdskutt reverseres – men klimabudsjettet lar vente på seg
Mange av de borgerliges «usosiale kutt» blir reversert med de rødgrønnes budsjett, men SV kan ikke dokumentere at de holder løftet om større klimakutt i 2022. (Dagsavisen NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve og Johan Falnes og NTB Nyheter 29. november 2021) Les mer
Budsjettenighet uten svar om CO2-fangst i Oslo
Spørsmålet om CO2-fangst på Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo blir ikke avklart i budsjettenigheten. (Dagsavisen NTB Nyheter 29. november 2021) Les mer
Derfor sa EU nei til karbonfangst i Oslo: – Usikkert om vi vil søke igjen
EU gir to hovedbegrunnelser for hvorfor Klemetsrudanlegget ikke fikk én krone i støtte for å bygge karbonfangst. Den ene får man ikke gjort noe med, og den andre kan være en misforståelse. (Dagsavisen Stian Fyen 29. november 2021) Les mer
Den mektige olje-alliansen som folk knapt har hørt om
Nær sagt alle partier mener klimakrisen er den viktigste saken som må løses. Men i oljepolitikken møter miljøpartiene veggen, uavhengig av om det er Ap eller Høyre som har statsministeren. Hvilke krefter er det de kjemper imot? (Dagsavisen Jens Marius Sæther 28. november 2021) Les mer
Palaus president: - Dere kan like gjerne bombe øyene våre!
Klimakonferansen i Glasgow er over. Norge vil fortsatt lete etter mer olje og gass. Og syntes å være mest interessert i å betale for sine synder med klimakvoter. For landene i Stillehavet var reaksjonen på møtet en helt annen: - Dere kan like gjerne bombe øyene våre! (KlimaNytt Terje Dahl 27. november 2021) Les mer
Klimaendringene truer stadig flere planter og dyr
Klimaendringer blir en stadig større trussel for dyr- og plantearter, ifølge rødlista for arter for 2021 fra Artsdatabanken. Nå er også villaksen inne på lista. (Dagsavisen NTB Nyheter Isabel Bech 25. november 2021) Les mer
De klarer ikke klimamålene
Ikke engang om SV bestemmer får vi kuttet nok. Partiet bør bare være glade for at de ikke sitter i regjering. (VG Kommentar Astrid Meland 24. november 2021) Les mer
Vi trenger ikke velge klimatiltak. Vi må gjennomføre alle.
Klimapolitikken forsinkes av vanskelige regnestykker. Dem kan vi nå legge bort. (Aftenposten Debatt Sigrun Aasland 24. november 2021) Les mer
Europeisk vekselstrøm
Globalt sett er norsk EU-tilknytning et godt klimatiltak. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner 24. november 2021) Les mer
Slår alarm - verste på 15 år
Det brasilianske forskningssenteret slår alarm om avskogingen i Amazonas. (Dagbladet Kjetil Stoveland 21. november 2021) Les mer
SV vil gunstig oljeskatt til livs
Oljeskattepakken som ble vedtatt i fjor, må revurderes i lys av Glasgow-avtalen, krever SV. Skattepakken har allerede ført til investeringsboom i oljebransjen. (Dagsavisen NTB Nyheter 21. november 2021) Les mer
Skaff pengene
Staten må bidra mer til karbonfangst på Klemetsrud etter at EU sa nei denne uka. (Dagsavisen Leder 18. november 2021) Les mer
Kirkemøtet vil ha oljestans – Frp reagerer
Kirken ber regjeringen om å stanse oljeleting. Frp-leder Sylvi Listhaug ber kirken slutte å oppføre seg som et politisk parti. Også Høyre er kritisk. (Dagsavisen NTB Nyheter 17. november 2021) Les mer

Afrikanske lokalsamfunn planter trær mot ørkenspredning
Planene med å plante en gigantisk, grønn mur for å bekjempe klimaendringene i Afrika har nesten stoppet opp. Men små, lokale prosjekter ser levedyktige ut. (Dagsavisen NTB Nyheter 17. november 2021) Les mer
Frontalangrep på Thunberg
Klimakampens mor Gro Harlem Brundtland mener Greta Thunberg må slutte å kalle politikere for «idioter». (Dagbladet Henning Lillegård, Haldor Hustadnes 17. november 2021) Les mer
Jo, dieselbilene blir borte med nullutslippssoner
Elektrifiseringen av bilparken går ikke av seg selv. Det må virkemidler til for at vi skal nå nasjonale klimamål om 55 prosent utslippskutt innen 2030. Nullutslippssoner er et slikt virkemiddel. (Aftenposten Debatt Heidi Sørensen 17. november 2021) Les mer
Bare så synd det ikke er 2001
Var klimatoppmøtet en katastrofe eller en suksess? Det vil bare tida vise. Og tid virker det som om Vesten har nok av. (Dagsavisen Kommentar Lars West Johnsen 17. november 2021) Les mer
Ber Støre ta regninga for karbonfangst på Klemetsrud
Hvem skal betale for karbonfangst i Oslo nå som EU sier nei? SV og MDG peker på regjeringa, mens Høyre mener Raymond Johansen må på tiggerferd i Oslos nabokommuner etter penger til anlegget. (Dagsavisen Stian Fyen 16. november 2021) Les mer

Vedum vil satse på biodrivstoff: - Kan bli et lite norsk industrieventyr
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tror at norsk biogass kan bli et industrieventyr. Han får støtte av SV, men de mener at regjeringen da må stille strengere krav. (VG Eirik Røsvik, Runa Fjellanger 16. november 2021) Les mer EU støtter ikke CO2-rensing i Oslo
EU-kommisjonen vedtok i dag å bruke 11 milliarder kroner (1,1 milliarder euro) for å støtte prosjekter for dekarbonisering. Fortum Oslo Varme på Klemetsrud er ikke på listen. (Dagsavisen Alf Ole Ask 16. november 2021) Les mer
- Smelter foran øynene våre
Verdens isbreer smelter. Fort. (Dagbladet Brage Lie Jor 16. november 2021) Les mer
Oppfordrer til sabotasje
Er det på tide å sprenge en oljeledning? En svenske mener det, og det er ikke Greta Thunberg. (Dagbladet Kommentar Marie Simonsen 14. november 2021) Les mer
SV krever ny avgift på 21 milliarder for oljenæringen
SV ruster seg til forhandlinger med regjeringen – og foreslår hele 21 milliarder kroner til et grønt omstillingsfond. Regningen? Den skal sendes rett til olje- og gasselskapene. (VG Martin Løgland 14. november 2021) Les mer
Slik var spillet i kulissene: Truet med å bryte avtalen
India har «fått skylden» for at klimapakten fra Glasgow ble svekket helt på tampen. Men detaljer fra innsiden antyder at Kina var landet som presset USA og EU med på et kompromiss. (VG Sindre Camilo Lode, Nilas Johnsen 14. november 2021) Les mer
Reaksjoner på Glasgow-avtalen: - Vår planet henger i en tynn tråd
Verden står fortsatt på randen av katastrofe, advarer FNs generalsekretær António Guterres etter klimatoppmøtet i Glasgow. Det samme mener klimaaktivist Greta Thunberg. (VG Sindre Camilo Lode, NTB, Selma Heiberg Hellstrand 14. november 2021) Les mer
SV krever ny milliardavgift for oljenæringen
SV krever en avgift på 21 milliarder for oljenæringen som skal kunne frigjøre store pengesummer til satsing på grønn industri på havet. (Dagsavisen NTB 14. november 2021) Les mer
Boris Johnson: Historisk Glasgow-avtale med bismak
Storbritannias statsminister Boris Johnson hyller avtalen som ble spikret på klimatoppmøtet i Glasgow, og kaller den begynnelsen på slutten for kullkraft. (Dagsavisen NTB Nyheter 14. november 2021) Les mer
Blendet av oljen?
Støre-regjeringens statsbudsjett preges av oljesatsing og natursvikt. (Dagsavisen Debatt Karoline Andaur 14. november 2021) Les mer
Delte meninger etter klimatoppmøtet i Glasgow
Verden står fortsatt på randen av katastrofe, advarer FNs generalsekretær António Guterres etter klimatoppmøtet i Glasgow. (Dagsavisen NTB 14. november 2021) Les mer
En viktig avtale som ikke går langt nok
Lørdag kveld ble verdens land enige om å en ny global klimaavtale. Den er så langt fra perfekt. Men det er det beste vi har. (VG Leder 13. november 2021) Les mer
Er klimaet på kloden reddet - eller ble det kun bla-bla-bla som Greta Greta Thunberg spådde?
Nok en klimakonferanse er over. Den 26. i rekken. Tidligere klimakonferanser kan ikke sies å ha vært særlig suksessfulle. Vi slipper ut mer CO2 enn noensinne, den globale temperaturen stiger og klimakatastrofer skjer flere steder i verden.
(KlimaNytt Terje Dahl 13. november 2021) Les mer
Endelig enighet i Glasgow. Dette er de 12 viktigste punktene.
Globalt kvotesystem er i boks. Bruk av kull skal fases ned og subsidier av fossil energi skal bort – etter hvert. (Aftenposten Ole Mathismoen, Harald Stolt-Nielsen 13. november 2021) Les mer
Klimatoppmøtet: - Historisk avtale
Bellonas grunnlegger Frederic Hauge mener at enigheten på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow er et viktig skritt videre i kampen mot klimaendringer. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar 13. november 2021) Les mer
MDG-Lan til VG: Klimaavtalen stiller krav til Støre
Lan Marie Berg, stortingsrepresentant for MDG, mener at klimaavtalen betyr at Støre-regjeringen bør legge om kursen. (VG Nilas Johnsen 13. november 2021) Les mer
Klimatoppmøtet: Avtale i siste liten, med store endringer
Klimatoppmøtet i Glasgow endte med avtale, etter at India og Kina fikk inn viktige endringer helt på tampen. – Historisk, sier Bellonas Frederic Hauge. «Bla, bla, bla», skriver Greta Thunberg. (VG Nilas Johnsen 13. november 2021) Les mer
Avtale vedtatt etter dramatisk sluttspurt på klimatoppmøtet
En ny klimaavtale er vedtatt etter en dramatisk sluttspurt i Glasgow. Men vi står fortsatt på randen av klimakatastrofe, advarer FNs generalsekretær. (Dagsavisen NTB Nyheter 13. november 2021) Les mer
Skyhøy pris for klimatilpasning: – 100 milliarder dollar er virkelig utdatert
Det vil koste billioner av dollar, ikke milliarder, å hjelpe sårbare land med klimatilpasning, ifølge et utkast til en FN-rapport. (Dagsavisen NTB-AFP 13. november 2021) Les mer
COP26-lederen bønnfaller delegatene om å godta avtaleutkast
India er ikke er tilfreds med utkastet til slutterklæring på klimamøtet i Glasgow. EU ber om at teksten godtas «for å gi håp til barn og barnebarn». (Dagsavisen NTB Nyheter 13. november 2021) Les mer
Dette lukter regjeringskrise
Norge har kjempet for en god klimaavtale i Glasgow, men hjemme vil regjeringen slippe ut mer. Klimakrisa på hjemmebane kan bli ei regjeringskrise. (Dagbladet Kommentar Geir Ramnefjell 13. november 2021) Les mer
Klimatoppmøtet: - Ingen avtale er bedre enn en svak avtale
Mens forhandlere jobber på spreng for å lande løsninger for klimaavtalen, vokser misnøyen med de løsningene den norske delegasjonen har hatt ansvar for. (VG Runa Victoria Engen 12. november 2021) Les mer
Barth Eide tror på nokså rask løsning under klimatoppmøtet i Glasgow
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) tror det går mot en enighet om en slutterklæring på klimatoppmøtet i Glasgow i løpet av nokså kort tid. (Dagsavisen NTB 12. november 2021) Les mer
Klimaforhandlingene fortsetter på overtid lørdag
COP26-president Alok Sharma bekrefter til delegasjonene i Glasgow at et nytt utkast til klimabeslutning først blir lagt fram lørdag. (Dagsavisen NTB-Ritzau-TT 12. november 2021) Les mer
SV og MDG mener Norge bør delta i oljestopp-allianse
Norge bør delta i en ny dansk-ledet allianse som skal jobbe for å få slutt på produksjon av olje og gass, mener SV og MDG. (Dagsavisen NTB 12. november 2021) Les mer
Håpet etter Glasgow
Stormaktenes anerkjennelse av skjebnefellesskap og vilje til å samarbeide om å nå et felles mål, skaper optimisme. (Dagsavisen Leder 12. november 2021) Les mer
Å redde Norges sjel, omdømme og økonomi
Norge må handle nå. For det første må vi øyeblikkelig stanse all leting og kjempe for ikkespredningsavtalen for olje og gass. (Aftenposten Debatt Sony Kapoor 11. november 2021) Les mer
Her drukner landet i havet
Utenriksministeren: - De eldste blir med ned. (Dagbladet Øystein Andersen 10. november 2021) Les mer
Klimatoppmøtet mot siste dag: Håper Kina-USA-plan gir et dytt
Erklæringen fra Kina og USA om å samarbeide om klimakutt anses som et positiv dytt idet klimatoppmøtet skal avsluttes fredag. Innspurten gjenstår – men her er noe av det som allerede er avtalt i Glasgow. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 11. november 2021) Les mer
- Dramatisk og tragisk
Reineiere i sorg etter ulykke. Klimaendringer får skylda for økt fare. (Dagbladet Henrik Myhrvold Simensen 10. november 2021) Les mer

Ønsketenkning hjelper ikke klimaet
For å nå nullutslippsmålet så raskt som mulig må vi ta inn over oss det enkle faktum: Fornybart alene kan ikke løse energiutfordringene. (Aftenposten Kronikk Jonny Hesthammerl, Sunniva Rose 10. november 2021) Les mer
Er klimatoppmøtet egentlig meningsløst?
Det er utsolgt for hodepinetabletter på klimatoppmøtet i Glasgow. Ryktet om klimatoppmøtets død er likevel høyst overdrevet. (Dagbladet Kommentar Geir Ramnefjell 10. november 2021) Les mer
Hva ville Simon sagt?
Regjeringens budsjett øker klimagassutslippene. Det bygger ikke tillit. (Dagsavisen Kommentar Lars West Johnsen 10. november 2021) Les mer
Penga eller klimaet
30 års forskning har vist at det ikke er mulig å løsrive økonomisk vekst fra økning i utslipp av klimagasser i den grad som Parisavtalen legger opp til. (Aftenposten Debatt Carlo Aall, Hans Martin Seip, Gunnar Kvåle 9. november 2021) Les mer
FNs miljøprogram: Nye løfter om utslippskutt vil knapt påvirke den globale oppvarmingen
Nye løfter om utslippskutt, blant annet fra India, er langt fra nok til å oppfylle målene i Parisavtalen, konkluderer to ulike rapporter tirsdag. (VG NTB-AFP-AP 9. november 2021) Les mer

Klimaendringene kan knuse fattige lands økonomier
Verdens fattigste nasjoner trues av store økonomiske tilbakeslag dersom de ikke får avgjørende støtte til å håndtere klimaendringene under klimatoppmøtet COP26. (Dagsavisen NTB Nyheter 9. november 2021) Les mer
Helse i klimaendringenes tid
Helseministeren har omtalt sine viktigste prioriteringer. Vi foreslår at hun legger til klima på lista. (Dagsavisen Debatt Knut Mork SkagenElisabeth Tran 9. november 2021) Les mer

Hva er alternativet til bla-bla-bla?
Før forhandlingene var skikkelig i gang i Glasgow, hadde Greta Thunberg erklært at COP26 var et eneste stort bla-bla-bla. Fortjener hun Espen Barth Eides formanende pekefinger? (Dagsavisen Kommentar Bjørn G. Sæbø 8. november 2021) Les mer
Her er noen av de sikre og usikre følgene av 2 graders global oppvarming
Alt som er sikre konsekvenser av 2 graders global oppvarming, blir svært mye verre ved 3 grader. (Aftenposten Debatt Svein Tveitdal, Helge Drange, Thomas Cottis 8. november 2021) Les mer
SV: - Kan ikke godta et budsjett som svekker klimapolitikken
Kari Elisabeth Kaski sier SV ikke kan støtte regjeringens budsjett slik det ble lagt frem mandag. (Aftenposten Thomas Spence Arnhild Aass Kristiansen Odd Inge Aas 8. november 2021) Les mer
- Dårligere enn Erna
SV omtaler det som uaktuelt å kunne støtte budsjettet Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt fram. Erna Solbergs siste budsjett ville ha kuttet utslippene mer, er Kari Elisabeth Kaskis (SV) dom. (Dagbladet Ingunn Dorholt Steinar Solås Suvatne Jørgen Gilbrandt Kjetil Kjær Andersland 8. november 2021) Les mer
Disse løftene har regjeringen holdt - og disse gjenstår
Nå må Støre-regjeringen levere på valgløftene. Her får du oversikten over hvilke de har holdt - og hvilke som foreløpig ikke er gjennomført. (VG Andreas Nielsen Eirik Røsvik Jonas Nilsson Jari Bakken 8.november 2021) Les mer
SV om Vedum-budsjettet: Svakere enn Solberg på klima
SVs Kari Elisabeth Kaski sier at de ikke kan støtte et budsjett som svekker klimapolitikken. Hun mener Støre-regjeringen leverer et svakere klimabudsjett enn Erna Solberg (H). (VG Martin Lægland Eirik Røsvik Alf Bjarne Johnsen 8.november 2021) Les mer
Kuttplan for de rike, takk
Hey, Stortinget: Mange vanlige folk har kuttet utslippene sine. For toppen har utslippene galoppert av gårde. Er det rettferdig? (Dagsavisen Kommentar
Trygve Svensson
8. november 2021) Les mer

Bilistene får CO2-rabatt – men pumpeprisen skal fortsatt opp
Ap-Sp-regjeringen går inn for at bilistene i stor grad skal skjermes for økt CO2-avgift. Men avgiftsøkningen nulles ikke helt ut. (Dagsavisen NTB Nyheter 8. november 2021) Les mer
Klimaopposisjonen om budsjettet: – En tapt mulighet for regjeringen
MDG, SV og Venstre slakter klimaprofilen i det nye budsjettet. (Dagsavisen Ørjan Heitmann Nilsen 8. november 2021) Les mer
Rødt kort i klimakampen
Om klima var en fotballkamp, ser det ut som vi taper. (Dagsavisen Debatt Terje Stepascho 6. november 2021) Les mer
Eide kritisk til Greta Thunbergs COP26-kritikk
Greta Thunberg er inne på en farlig kurs når hun kaller klimatoppmøtet i Glasgow for en fiasko, mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). (Dagsavisen NTB Nyheter 6. november 2021) Les mer
Klima, en forretningsmulighet
Hvor ble det av arbeiderpartilederens solidaritet med de mest sårbare i klimakrisa? (Dagsavisen Debatt Jan Thomas Odegard 6. november 2021) Les mer
MDG-politiker skrev forbønn for klimatoppmøtet
Kirken ber for klimatoppmøtet i Glasgow. Bak en av to ferdigformulerte bønner står en MDG-politiker fra Kristiansand. Frp-leder Sylvi Listhaug liker det slett ikke. (VG Frank Ertesvåg 6. november 2021) Les mer
Slår alarm etter nedslående rapport
Korallbleking har nå rammet 98 prosent av Great Barrier Reef siden 1998, går det fram av en ny studie som slår alarm om framtida til verdens største korallrev. (Dagbladet NTB 6. november 2021) Les mer
Ekstrem utslippsøkning: - Større enn ventet
Forskere advarer nå om en enorm oppgang i CO2-utslipp etter pandemien. - Vi trenger å kutte utslipp raskt, sier norsk klimaforsker. (Dagbladet Jeanette Nyhammer Vik 5. november 2021) Les mer
Klima-brølet fra folk flest
Overbevisende meningsmålinger bør gi verdens politiske ledere et klima-spark bak. (Dagbladet Leder 5. november 2021) Les mer
Bare skryt
I Jonas Gahr Støres orwellske nytale blir økte klimagass­utslipp natur- og miljø­vern, forurensing og ødeleggelse av arktisk natur i Barentshavet, en del av det grønne skiftet. (Dagbladet Debatt Svein Bøe 5. november 2021) Les mer
Greta Thunberg: Klimatoppmøtet er en fiasko
Går hardt ut mot klimatoppmøtet i Glasgow. – En to uker lang feiring av business as usual, sa hun til tusenvis av fremmøtte demonstranter fredag kveld. (VG Elise Rønnevig Andersen 5. november 2021) Les mer
Budsjettlekkasje: Støre bruker 1,1 milliard ekstra på klima
Jonas Gahr Støre (Ap) varsler at han vil bruke en milliard kroner ekstra på klima i statsbudsjettet. Han sier at hans «grønne milliard» bare er starten på klimasatsingen. (VG Eirik Røsvik 5. november 2021) Les mer
Greta Thunberg kaller klimatoppmøtet for en fiasko
Greta Thunberg mener klimatoppmøtet i Glasgow er mislykket og fullt av tomt prat. (Dagsavisen NTB Nyheter 5. november 2021) Les mer
Budsjettlekkasje: 1,1 milliard ekstra til klimatiltak
Regjeringen vil bruke 1,1 milliard kroner ekstra på klimatiltak i statsbudsjettet, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG. (Dagsavisen NTB Nyheter 5. november 2021) Les mer

- Dere kan like gjerne bombe øyene våre!
- Dere kan like gjerne bombe øyene våre hvis verdens ledere ikke handler her i Glasgow, sier Palaus president Surangel Whipps Jr på klimakonferansen i Skottland.
Les mer på engelsk i Pacific Islands News.
Smeltet: - Et tegn
Snøflekken «Sfinxen» i Skottland forsvant gradvis i oktober. Ekspert skylder på klimaendringene. (Dagbladet Angelica Hagen 4. november 2021) Les mer
Etter britisk advarsel: - Bekymringsfullt
Britiske meteorologer spår at gradestokken i Europa i langt større grad kan krype opp mot 50 grader. - Bekymringsfulle resultater, sier norsk klimaforsker. (Dagbladet Jeanette Nyhammer Vik 4. november 2021) Les mer
Grønne svar på strømkrisen
Vi kan senke strømregningen, kutte klimagassutslippene og beskytte naturen med de samme tiltakene. La oss sette i gang! (Dagsavisen Kommentar Lan Marie Nguyen Berg 4. november 2021) Les mer
Forstår ikke hvorfor disse eksplosjonene oppstår
Gigantiske kratere er blitt oppdaget i Russland de siste årene. Forskerne vet hvordan det skjer, men ikke hvorfor. (Dagsavisen Hennika Lillo-Stenberg 4. november 2021) Les mer
Advarer: Handle nå!
Europa må forberede seg på temperaturer og hetebølger opp mot hele 50 grader, ifølge britiske meteorologer. (Dagbladet Jeanette Nyhammer Vik 3. november 2021) Les mer
Klimagassutslippene ned 3,5 prosent i fjor
Endelige tall for 2020 viser en nedgang i klimagassutslippene på 3,5 prosent fra 2019, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). (Dagsavisen NTB Nyheter 3. november 2021) Les mer
Samarbeid om havvind
Havvindsatsning krever internasjonalt samarbeid. (Dagsavisen Debatt Knut Kroepelien 2. november 2021) Les mer
Norge ble dagens Glasgow-fossil
Norge er blitt kåret til «dagens fossil» av Climate Action Network (CAN) på klimatoppmøtet i Glasgow. Japan kom på annenplass og Australia på tredje. (Aftenposten NTB 2. november 2021) Les mer
Norge fikk verstingpris etter dagens klimatoppmøte
Norge har blitt kåret til «dagens fossil» av Climate Action Network (CAN) på klimatoppmøtet i Glasgow. Miljøministeren sier at han på ingen måte føler seg truffet. (VG Caisa Linea Hagfors Alf Bjarne Johnsen Karin Muri Oda Ording NTB 2. november 2021) Les mer
Nær 90 land slutter seg til plan om å redusere metangassutslipp
Nesten 90 land har sluttet seg til en innsats ledet av USA og EU for å redusere utslippene av metangass med 30 prosent innen 2030. (VG Sindre Camilo Lode NTB 2. november 2021) Les mer
Forskere på jakt etter klima-gjennombrudd: Vil lagre CO2 i havet
Går det an å fange CO2 i store mengder fra atmosfæren, og så lagre det i tare på havbunnen? Det skal norske forskere på Sintef nå forsøke å finne svaret på. (VG Alf Bjarne Johnsen 2. november 2021) Les mer
Bønn til Støre: Ikke ta klima-pengene fra verdens fattigste
Ikke ta pengene fra verdens fattigste for å betale for klimatiltakene. Det krever 29 bistandsorganisasjoner i et brev til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han svarer at det er et bevisst grep å vri bistandsmidler. (VG Alf Bjarne Johnsen 2. november 2021) Les mer
Nær 30.000 mennesker rammet av klimadrevet hungersnød på Madagaskar
Global oppvarming har ført til at nesten 30.000 mennesker er rammet av hungersnød som følge av tørke på Madagaskar. (Dagsavisen NTB Nyheter 2. november 2021) Les mer

Regnskog og metan: To avtaler som har gitt klimatoppmøtet en boost
Klimaavtaler på metan og regnskog har løftet stemningen etter en lunken start på klimatoppmøtet. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 2. november 2021) Les mer
Boris Johnson er forsiktig optimist på klimatoppmøte
Den britiske statsministeren Boris Johnson sier han er «forsiktig optimistisk» med tanke på å komme fram til en klimaavtale på toppmøtet i Glasgow. (Dagsavisen NTB Nyheter 2. november 2021) Les mer
Støres klimatale til verden: – Dette er eksistensielt
Oljefondet bør bli verdensledende på klimarisiko og Norge verdensledende på grønn havindustri, slo statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fast i sin toppmøtetale. (Dagsavisen NTB Nyheter 2. november 2021) Les mer
Dette må du være norsk for å forstå
Jonas Gahr Støre vil kutte klimagassutslippene og sette oljerekord. Samtidig. (VG Kommentar Astrid Meland 1. november 2021) Les mer
«Deres grådighet er vår død»
Demonstrantene har funnet veien til Glasgow. Bestefaren John Betts er blant klimademonstrantene som markerer mistroen mot politikerne med en fiktiv begravelse på vegne av verdens befolkning. (Dagbladet Ingunn Dorholt 1. november 2021) Les mer
Dronning Elisabeth: - Skap resultater for historiebøkene
Dronning Elisabeth formanet verdens ledere til å vise ekte statsmannstakter på klimatoppmøtet i Glasgow. Også hun er lei av snakk. (VG Karin Muri 1. november 2021) Les mer
Joe Biden om Donald Trumps klimahandlinger: - Unnskyld
USAs president Joe Biden kryper til korset og unnskylder for at Donald Trump meldte USA ut av Parisavtalen. (VG Nora Thorp Bjørnstad Karin Muri 1. november 2021) Les mer
Støre i Glasgow: Ingen klimaplan uten karbonfangst og lagring
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gir full støtte til Bellona-leder Frederic Hauge i miljøbevegelsens krangel om hvorvidt fangst og lagring av CO2 er et gode eller ikke. Men Støre sier også at det må tas vanskelige klima-valg fremover. (VG Alf Bjarne Johnsen 1. november 2021) Les mer
Klima-krasj om karbonfangst: Sammenlignes med vaksine-motstanderne
Det er full krig innad i klima- og miljøbevegelsen om hvorvidt satsingen på karbonfangst og lagring, CCS, er et effektivt klimatiltak for å redde 1,5 graders målet. (VG Alf Bjarne Johnsen 1. november 2021) Les mer
Advarer Støre
MDGs Lan Marie Berg er glad for at Jonas Gahr Støre øker klimastøtten til fattige land. Men det er langt fra nok fra et land som har tjent seg søkkrik på olje, er hennes klare melding til statsministeren. (Dagbladet Ingunn Dorholt 1. november 2021) Les mer
Thriller i Glasgow
Klimaforhandlingene er livsviktige. Tre sentrale spørsmål må besvares. (Dagsavisen Leder 1. november 2021) Les mer
– Vi kan få ting gjort sammen
Frykten for fiasko er overhengende om ikke verdens ledere leverer lovende løfter i Glasgow. Håpet er at ansikt-til-ansikt-møter skal få dem til å strekke seg litt lenger. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 1. november 2021) Les mer
Støre før klimatoppmøtet: – Vi trenger forpliktelser
Statsminister Jonas Gahr Støre er på vei til klimatoppmøtet i Glasgow. Der trengs det forpliktelser, understreker Støre. (Dagsavisen NTB Nyheter 1. november 2021) Les mer
Overskrifter fra oktober 2021:AZS
Klimakampen krever felles innsats
Vi har en oppfordring til norske myndigheter. (Aftenposten Ole Erik Almlid, Harald Solberg, Idar Kreutzer 31. oktober 2021) Les mer
Dette forventer miljøtoppene av klimamøtet
Norske miljøtopper mener det er sterkt bekymringsfullt at USA ikke tar ansvar med en klar klimapakke til toppmøtet. Men de mener Norge kan utgjøre en forskjell. (VG Jørn E Kaalsaad 31. oktober 2021) Les mer
G20-ledere ønsker økt oljeproduksjon
Et blandet bilde tegner seg på G20-toppmøtet: Landene skal trolig vedta en uttalelse om økt klimainnsats, men flere ledere vil presse fram økt oljeproduksjon for å senke prisene. (VG NTB-AP-RITZAu 31. oktober 2021) Les mer
Greta Thunberg har helt rett
Det store klimatoppmøtet i Glasgow er litt av et skuespill. (VG Kommentar Astrid Meland 31. oktober 2021) Les mer
AFP: G20-landene enige om 1,5-gradersmål
G20-landene er enige om at man skal følge målet fra Parisavtalen, og forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. (VG Alf Bjarne Johnsen Elise Rønnevig Andresen Selma Heiberg Hellstrand NTB 31. oktober 2021) Les mer
G20-landene enige om 1,5-gradersmål – få konkrete tiltak
G20-landene er enige om at man skal forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, og bli karbonnøytrale rundt midten av århundret. Det følger imidlertid ingen konkrete datoer. (Dagsavisen NTB-AFP-AP og NTB Nyheter 31. oktober 2021) Les mer
14 pågrepet etter klimaaksjoner på svenske flyplasser
Klimaaktivister har gjennomført aksjoner på en rekke svenske flyplasser, blant annet på Bromma, Arlanda og i Malmö. Bromma og Växjö ble stengt i en periode. (Dagsavisen NTB-TT 31. oktober 2021) Les mer
– Vår siste gode sjanse
Et vendepunkt for menneskeheten – det håper verten Boris Johnson at klimatoppmøtet skal bli. Xi Jinping og Vladimir Putin blir hjemme, men Joe Biden stiller med topptungt lag i Glasgow. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 31. oktober 2021) Les mer
Verdens øyne rettes mot Glasgow
Klimatoppmøtet COP26 er vårt siste og beste håp om å holde 1,5-graders-målet i live, sa møtets president Alok Sharma under åpningen søndag. (Dagsavisen NTB-AP-Ritzau 31.oktober 2021) Les mer
Ordbok for klimatoppmøtet
Et mylder av ord og betegnelser brukes i forbindelse med klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. Her er en forklaring på noen av dem. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 31. oktober 2021) Les mer
Klare for hard klimakamp: - Intenst og smertefullt
Norges spydspiss under klimakonferansen i Glasgow er forberedt på harde forhandlinger. Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide reiser likevel med optimisme i kofferten. (Dagbladet Kjetil Kjær Andersland 30. oktober 2021) Les mer Krise uten Kina

Søndag møtes verdens ledere og klimaforhandlere for å redde Paris-målet. Kutter ikke Kina i sine utslipp, blir det vanskelig å vinne kampen mot klimaendringene. (Dagbladet Line Brustad Henning Lillegård 30. oktober 2021) Les mer
Greta Thunberg eskorteres av titalls politibetjenter før klimatoppmøte
Greta Thunberg blir eskortert av et tosifret antall politibetjenter før klimatoppmøtet i Glasgow. Men hun er usikker på om hun er invitert. (VG Yasmin Sfrintzeris, Josefine Ytre-Eide Bjaarstad og NTB 30. oktober 2021) Les mer
G20 lover mer klimafokus – samtidig som Biden vil ha mer oljeproduksjon
Et blandet bilde tegner seg på G20-toppmøtet: Landene skal trolig vedta en uttalelse om økt klimainnsats, men flere ledere vil presse fram økt oljeproduksjon for å senke prisene. (Dagsavisen NTB-AP-Ritzau 30.oktober 2021) Les mer
Oljefondssjefen: Oljefondet vil falle i verdi – og det kan vare lenge
Det er turbulente tider i vente i det globale kapitalmarkedet, sier oljefondssjefen, som mener det er uunngåelig at oljefondet kan falle i verdi i lang tid. (Dagsavisen NTB og NTB Nyheter 30.oktober 2021) Les mer

Se opp for klimagapet i Glasgow
Vi kan ikke reise til Glasgow og be andre om å øke ambisjonene hvis vi ikke tar tyren ved hornene selv. (Dagsavisen Debatt Lillian Bredal Eriksen 30.oktober 2021) Les mer
Skit i Toten, leve verden
Norges nye statsminister? Tja. Prøv heller Norwegens neuer Ministerpräsident, le nouveau premier ministre norvégien eller Norway’s new prime minister. (Dagsavisen Kommentar Hege Ulstein 30.oktober 2021) Les mer
Klarer ikke bli enige: - Vi har dårlig tid
Klokken tikker for Joe Biden. Til tross for at alt egentlig burde ligge til rette for at Demokratene skal kunne gjennomføre Bidens visjon, klarer de likevel ikke komme til enighet. (VG Camilla Svennæs Bergland 29. oktober 2021) Les mer
Høyre anklager regjeringen for å svekke Erna Solbergs klimaløfte
Høyres Nikolai Astrup er kritisk til at Jonas Gahr Støre inkluderer privat kapital i sitt løfte om å doble klimabistanden. (Aftenposten Kjetil Magne Sørenes
Sigrid Gausen
29.oktober 2021) Les mer

Belønning for nedbygging av naturen
Hurdalsplattformen kan bli en oppskrift på rasering av naturen. (Dagsavisen Ola Elvestuen Marit Vea 29. oktober 2021) Les mer
Håper etternølerne kommer med sterkere klimamål i siste liten
Sterkere klimaløfter fra land som Kina, India og Russland i siste liten vil være en viktig faktor for om klimatoppmøtet i Glasgow blir en suksess. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 29. oktober 2021) Les mer
Støre på vei til klimatoppmøtet: Varsler milliard-satsing
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler nå at Norge vil legge store penger på bordet på FNs klimakonferanse i Glasgow. Støres regjering vil doble norsk klimafinansiering til utviklingsland innen fem år – fra sju til 14 milliarder kroner årlig. (VG Alf Bjerne Johnsen 28. oktober 2021) Les mer
VG-måling: Flertall støtter regjeringens oljepolitikk
Spørsmålet om oljeleting i nye områder splitter det norske folk. Oljeminister Marte Mjøs Persen (Ap) kan likevel glise hele veien til Bergen over at et flertall gir støtte til regjeringens politikk om å fortsette leting i nye områder. (VG Martin Løgland 28. oktober 2021) Les mer
Kina lover utslipps-topp før 2030 i nytt klimamål levert til FN
I et nytt klimamål levert til FN lover Kina at landets klimautslipp skal slutte å stige før 2030. (Dagsavisen NTB-AFP 28. oktober 2021) Les mer
Ingen fri klima-lunsj
Egne klimabudsjetter får en oppdragende effekt. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner 28.oktober 2021) Les mer

Husker du da tobakkssjefene løy i Kongressen? Nå var det oljeindustriens tur til å grilles.
Olje og gass bidrar til global oppvarming. Det har energiselskapene visst i årtier – uten å handle. Torsdag ble de grillet i Kongressen. (Aftenposten Morten Schwencke 28.oktober 2021) Les mer
Matchball for menneskeheten
Søndag starter klimatoppmøtet i Glasgow. Norge skal lede viktige forhandlinger, men står i spagat i eget oljesøl. (Dagsavisen Kommentar Lars West Johnsen 27.oktober 2021) Les mer
Blir dragkamp i Glasgow: Verden må ruste seg for klimaendringene
Uansett hvor mye verden klarer å kutte i utslipp, vil klimaet fortsette å endre seg. Derfor må det langt mer innsats til for å ruste verden mot dette – kan toppmøtet i Glasgow gi dyttet som trengs? (Dagsavisen Åsne Gullikstad 27. oktober 2021) Les mer
Rike land må legge klimapenger på bordet
Fattige land har minst skyld i klimaendringene, men betaler likevel den høyeste prisen. Å sikre penger til klimaformål i utviklingsland blir et av hovedmålene for klimatoppmøtet i Glasgow. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 26. oktober 2021) Les mer
FN: Langt unna 1,5-graders-mål før klimatoppmøtet
De siste planene fra verdens land sikrer bare en liten prosent av de nødvendige klimakuttene, advarer FN. (Dagsavisen NTB-AFP-Ritzau 26. oktober 2021) Les mer
Nå skal verdens ledere bremse oppvarmingen av kloden. Tallene viser en annen virkelighet.
To ferske rapporter heller kaldt vann i klimaoptimistenes blod. (Aftenposten Helene Skjeggestad 26. oktober 2021) Les mer
Derfor er kutt i Kinas kull så viktig i klimakampen
Kina er avgjørende i det globale klimamålet om å fase ut kull. Landet kom med en god klimanyhet i FN i september – kan det komme flere på klimatoppmøtet i Glasgow? (Dagsavisen Åsne Gullikstad 25. oktober 2021) Les mer

Ingen skjerping av norsk klimamål på klimatoppmøtet i Glasgow
Ap-Sp-regjeringen lover å kutte utslippene av klimagasser med 55 prosent, men har foreløpig ingen planer om å melde det nye målet inn for FN. (Dagsavisen NTB 25. oktober 2021) Les mer
Støre til Financial Times: – Å stoppe oljeboringen vil bety slutten for det grønne skiftet
Statsminister Jonas Gahr Støre sier til Financial Times at en brå nedlegging av norsk oljevirksomhet vil ødelegge overgangen til miljøvennlig energi. (Dagsavisen NTB 25. oktober 2021) Les mer
Kina blir et hett tema i Glasgow
FNs forestående klimatoppmøte i Glasgow blir det største og viktigste noensinne. Blir Kina med på notene? (Dagsavisen Kommentar Torbjørn Færøyvik 25. oktober 2021) Les mer
WMO: Nytt rekordnivå for klimagasser i atmosfæren
Konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren nådde et rekordnivå i 2020, og økte mer i fjor enn gjennomsnittet det forrige tiåret, ifølge en WMO-rapport. (VG NTB-AFP 24. oktober 2021) Les mer
NRK svarer på klima-refs: - Lite egnet til å skremme
Flere har klaget inn den nye klimaserien fra NRK Super til Kringkastingsrådet. En pensjonist har anmeldt serien – og en Frp-politiker varsler det samme. NRKs programdirektør sier at de ikke ønsker å bidra til økt bekymring. (VG Malene Birkeland 24. oktober 2021) Les mer
Norge får nøkkelrolle på klimatoppmøtet: Skal lede forhandlingene om «butikken»
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) venter lange netter på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. (VG NTB-Johan Falnes 24. oktober 2021) Les mer
Norge får nøkkelrolle på klimatoppmøtet: Skal lede forhandlingene om «butikken»
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) venter lange netter på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. (Dagsavisen NTB-Johan Falnes 24. oktober 2021) Les mer

Høyres klimatroverdighet
En uke etter at de var ute av regjeringskontorene er Høyre på offensiven og stiller Arbeiderpartiet til veggs i klimapolitikken. Det kan virke bra, men det låter hult. (Dagsavisen Leder 24. oktober 2021) Les mer
Den demokratiske motbølgen: Aktivister mener klimasak er for viktig for lovlige metoder
Vil klimakrisen true demokratiet i fremtiden? Stor fare for det, sier eksperter. (Aftenposten Gunnar Kagge Helene Skjeggestad 23. oktober 2021) Les mer
Barth Eide mener BBC sammenlignet Norge med Saudi-Arabia: – Veldig tendensiøst
Klimaministeren avviser at Norge prøver å få FNs klimapanel til å endre synspunkt på fossil energi. (Aftenposten Sigrid Gausen, Kjetil Magne Sørenes, Odd Inge Aas 23. oktober 2021) Les mer
Listhaug: Politikk handler om mer enn klima
Det finnes politiske utfordringer som ikke handler om klima, understreker Frp-leder Sylvi Listhaug. (Dagsavisen NTB 23. oktober 2021) Les mer
Regjeringen varsler kraftigere utslippskutt allerede i høt
Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lover at regjeringen vil skru til klimapolitikken allerede i høst. (Dagsavisen NTB Nyheter 23. oktober 2021) Les mer
MDG krever svar om norske klimainnspill til FN
Har hensynet til oljenæringen påvirket Norges innspill til FNs klimaeksperter? Miljøpartiet De Grønne krever svar. (Dagsavisen NTB Nyheter Bibiana Piene 23. oktober 2021) Les mer
Putin gjorde narr av klimasaken. Nå har han gjort helomvending.
Den russiske presidenten har plutselig gått fra å være klimafornekter til å kjempe for store kutt. Hva skjedde? (Aftenposten Per Kristian Aale 22. oktober 2021) Les mer
Statens vegvesen: Loven må endres for å forby fossilbiler i Oslo
Oslos byråd vil forby fossilbiler i deler av byen. Nå møter de utfordringer. Lovverket må endres, mener Vegvesenet. (Dagsavisen NTB Nyheter 22. oktober 2021) Les mer
Dette må klimatoppmøtet i Glasgow lykkes med
Klimatoppmøtet i Glasgow bør bli en suksess dersom verden skal unngå de mest katastrofale klimascenarioene. Her er en oversikt over utgangspunktet og målene for møtet. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 22. oktober 2021) Les mer
Klimaverstingen betong skal bli grønnere
Hvis betong var et land, ville det ha vært den tredje største utslipperen av klimagasser i verden. Grønn betong kan være en nøkkel i klimakampen. (Dagsavisen NTB Nyheter 21. oktober 2021) Les mer
Dramatisk utvikling: - Skremmende
Forskere slår alarm om situasjonen i Arktis. (Dagbladet Anette Beckhaug 21. oktober 2021) Les mer
Rapport: Rike bør betale for større klimaavtrykk
Ettersom rike mennesker etterlater seg større klimaavtrykk enn fattige, bør de betale mer skatt, konkluderer en ny studie fra World Inequality Lab (WIL). (Dagsavisen NTB Nyheter 21. oktober 2021) Les mer
"Bla-bla-bla" – nok en gang?
Fra 31. oktober til 12. november er det nok en internasjonal klima-konferanse. I byen Glasgow i Skottland. Spørsmålet er jo om man denne gangen kan komme med vedtak som kan redde klimaet på kloden. Eller blir det bare prat? «Bla-bla-bla», som Greta Thunberg sa på et ungdomsmøte i Italia nylig. (KlimaNytt Kronikk Terje Dahl 20. oktober 2021) Les mer
Nå haster det: - Katastrofalt
Utfordringene står i kø for USAs president Joe Biden. I forkant av de viktige klimaforhandlingene i Skottland i november, henger hans eget klimaprosjekt i en tynn tråd. Det kan få konsekvenser for utfallet av toppmøtet. (Dagbladet Marie Røssland 20. oktober 2021) Les mer
Slår alarm: Isbreer forsvinner
En ny klimarapport kommer med flere nedslående beskjeder for Afrika. Isbreer vil forsvinne, og akutte og irreversible endringer vil skje i framtida, ifølge professor. (Dagbladet Ida Kristin Rønning 20. oktober 2021) Les mer
Kongen åpnet sametinget: – Klimaendringene rammer urfolk spesielt hardt
Kong Harald trakk blant annet fram klimaendringene og samehets da han åpnet det 9. sametinget i Karasjok. (Dagsavisen NTB-Marius Helge Larsen 20. oktober 2021) Les mer
Vladimir Putin dropper klimatoppmøte
Russlands president Vladimir Putin skal ikke delta på klimatoppmøtet i Glasgow som starter neste uke, opplyser Kreml. (Aftenposten NTB-AFP 18. oktober 2021) Les mer
Klimaendringer truer vakker naturperle
Farer under overflaten truer Alaskas verdenskjente nasjonalpark. Nå slår forskere alarm. (Dagbladet Jeanette Nyhammer Vik 19. oktober 2021) Les mer
Støres pekefinger
En advarende pekefinger kan virke mot sin hensikt. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner 19. oktober 2021) Les mer
Klimapolitikken blir Oslo-oppgjør: Høyre setter inn Astrup mot klimaminister Eide
Nikolai Astrup blir Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson. – Så langt har vi ikke sett spor av en klimapolitikk der det er sammenheng mellom mål og virkemidler, sier den tidligere statsråden. (Aftenposten Kjetil Magne Sørenes 18. oktober 2021) Les mer
Vedum får statssekretær fra PR-bransjen
Som Sp-leder har Trygve Slagsvold Vedum lovet å stenge svingdøren mellom PR og politikk. Hans egen statssekretær har de siste tre årene både vært oljelobbyist og jobbet i PR-byrå. (VG Eirik Røsvik Runa Fjellanger 18. oktober 2021) Les mer
Equinor-lobbyist blir statssekretær for Vedum
Trass i løfter om å stenge svingdøra mellom PR og politikk får finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) en tidligere lobbyist som statssekretær. (Dagsavisen NTB Nyheter 18. oktober 2021) Les mer
Støre advarer mot pekefingre i klimapolitikken
En bedrevitende klimapolitikk kan føre til svekket oppslutning og større spenninger i samfunnet, frykter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Dagsavisen NTB Nyheter Johan Falnes og Bibiana Piene 18. oktober 2021) Les mer
Norges dobbeltmoral
Nå har den nye Støre-regjeringa en helt unik sjanse. (Dagsavisen Debatt Elise Åsnes 17. oktober 2021) Les mer
"Kode rød", men vi i Norge gir blaffen?
Norge skal fortsatt finne og utvinne mer olje. (KlimaNytt Kronikk Terje Dahl 17. oktober 2021) Les mer
- Vi må tilpasse oss eller dø
Det britiske miljødirektoratet mener det er like viktig å tilpasse seg klimaendringene som å kutte karbonutslipp. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar 16. oktober 2021) Les mer
Greta Thunberg tviler på klimatoppmøtes effekt
Klimaaktivisten Greta Thunberg har liten tro på at det kommende klimatoppmøtet COP26 vil føre til store nok endringer til å få bremset den globale oppvarmingen. (Dagsavisen NTB-AFP 16. oktober 2021) Les mer
- Nær kritisk vippepunkt
En tredjedel av all regnskog som en gang fantes er borte, og en tredjedel er degradert - altså under angrep, ifølge Regnskogfondets generalsekretær, som sier at «vi må agere nå». (Dagbladet Line Brustad 15. oktober 2021) Les mer
Har protestert mot olje hver dag i Hurdal: – Regjeringen har valgt en skummel vei
Støre-regjeringen vil fortsette å lete etter olje. Skremmende, mener aktivister i Greenpeace. (Dagsavisen Ørjan Heitmann Nilsen 15. oktober 2021) Les mer
Rekordhøyt handelsoverskudd i september
Høye priser på både olje og gass bidro til at Norge i september fikk et rekordstort handelsoverskudd på 53,7 milliarder kroner. (Dagsavisen NTB Nyheter 15. oktober 2021) Les mer
Hvordan møter vi klimaendringene?
Klimadebattens ensidige fokus skygger for en viktig ting: Klimaendringene er her allerede. (Dagsavisen Debatt Jan Thomas Odegard 14.oktober 2021) Les mer
Mye mer må gjøres
Verden investerer ikke nok i grønn energi. Skal klimamålene nås og en energikrise unngås, må verdens ledere raskt bruke enorme midler på fornybar. (Dagsavisen Lederr 14.oktober 2021) Les mer
SV om regjeringsplattformen: – Altfor svak
For å få flertall for sine forslag på Stortinget er SV viktig for den nye mindretallsregjeringen. Nå slakter SV-leder Audun Lysbakken Aps og Sps klimapolitikk. (VG Marie Golismo Kingsrød Oda Ording 13. oktober 2021) Les mer'
Bellona-Hauge: - Stoler mer på EU enn Støre og Vedum
Bellona-sjef Frederic Hauge er skuffet over Støre-regjeringens klimapolitikk i Hurdalsplattformen. Samtidig jubler han over EU-kommisjonens ønske om oljestans i Arktis. (Dagbladet Line Fransson 13. oktober 2021) Les mer
– Håpløst miljøforslag
Miljøbevegelsen er svært skuffet over det naturperspektivet som Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum la fram fra Hurdalsplatformen. (Dagbladet Henning Lillegård 13. oktober 2021) Les mer
Hurdalsplattformen skuffer miljøbevegelsen
Hurdalsplattformen til de nye regjeringskameratene Ap og Sp er en stor skuffelse både når det gjelder klima og natur, mener miljøorganisasjoner. (Dagsavisen Tor Sandberg 13.oktober 2021) Les mer
Gi full gass for nye klima-grep
Staten må bidra mer til det grønne skiftet. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner 12.oktober 2021) Les mer
Miljøbevegelsen setter sin lit til Jonas etter Ernas siste budsjett
Solberg-regjeringen overlater til Støre-regjeringen å redde klimaet og naturen, konstaterer miljøbevegelsen, etter å ha lest forslaget til statsbudsjett for 2022. (Dagsavisen Tor Sandberg 12.oktober 2021) Les mer
Prins Charles roser Thunberg
Den britiske tronarvingen sympatiserer med Gretha Thunberg: – Selvfølgelig gjør jeg det. (VG Josefine Ytre-Eide Bjaarstad 11. oktober 2021) Les mer
Klima, arbeidsliv og gjenåpning preget åpningen av Stortinget
Temaer som klimaendringene, omstilling i arbeidslivet og gjenåpningen av samfunnet var i fokus i talene under åpningen av det 166. Storting. (Dagsavisen NTB Nyheter 11. oktober 2021) Les mer
Fra blåturkis is til grus og gjørme. Norges stoltheter smelter lynraskt
De kneisende blå breene våre er snart historie. Vi er blitt med breforskeren inn i Jotunheimen for å finne ut hva som egentlig skjer. (Aftenposten Ole Mathismoen 10. oktober 2021) Les mer
Equinor-sjefens gigantplan: Satser 350 milliarder på grønn industri
Equinor-sjef Anders Opedal ruller nå ut selskapets plan for en historisk grønn og blå industrisatsing i Norge de neste 15 årene, på vei mot nullutslipp-samfunnet. (VG Alf Bjarne Johnsen 8. oktober 2021) Les mer
Ber Støre-regjeringen stille strengere krav til veiutbygging: – Vi trenger ikke flere FN-rapporter
Entreprenører og byggherrer forventer at en ny regjering vil stille høye krav til bransjen. Selv er bransjen villige til å kutte CO2-utslippene med 50 prosent. (Dagsavisen Tom Vestreng 8. oktober 2021) Les mer

Nullutslipp i flyindustrien innen 2050 – lar det seg gjøre?
Utfordringen med å gjøre luftfarten grønn innen 2050 er gigantisk. I dag står flytrafikken for enorme utslipp, og flypassasjerene blir ikke færre fremover. (Aftenposten NTB-AFP 7. oktober 2021) Les mer
SV vil flytte makt fra regjering til Stortinget om nye oljefelt
SV mener det er stor fare for at nye prosjekter kun er lønnsomme for oljeselskapene. (Aftenposten Thomas Spence 7. oktober 2021) Les mer
Aldri skjedd i Europa før
På tolv timer kom det om lag 740 millimeter med nedbør i nordvestlige deler av Italia. Aldri før har noe sted i Europa opplevd liknende nedbørsmengde. (Dagbladet Vegard Kristiansen Kvaale 7. oktober 2021) Les mer
Fant historisk skipar: - Man skjønner at man er med på noe veldig spesielt
I 2014 fant forskere en 1300 år gammel ski i en isbre. Syv år og et par smelteliter med brevann senere har de funnet den andre skien. – Dette er det best bevarte forhistoriske skiparet i historien! (VG Kristoffer Solberg Hanna Haug Røset 6. oktober 2021) Les mer
Stemmer teller, men oljeressurser avgjør
En av statsvitenskapens mest berømte teser viser oss hvorfor oljas dominerende posisjon kan være farlig for det norske samfunnet. (Dagbladet Kommentar Geir Ramnefjell 5. oktober 2021) Les mer
Fire år med visjonstørke?
Vi risikerer å bli fastkjørt med en regjering uten handlingsrom og tenner når det kommer til klimapolitikk. (Dagsavisen Debatt Brita Staal Vilma Havas 5. oktober 2021) Les mer
NHO-sjefen: Støre risikerer å bli klimataper
Norge risikerer å ende opp som klimatapere sammenlignet med andre land i Europa, med mindre Støre og den nye regjeringen tar raske grep, mener NHO. (Dagsavisen NTB Nyheter 4. oktober 2021) Les mer
Vått, vått og pluss 15
Og helgens regnrekorder tilsvarer over 60 centimeter nysnø. (Dagbladet Øystein Andersen 4. oktober 2021) Les mer
Kina satte dolken i hjertet på kullindustrien. Men hadde allerede bestemt å bygge 43 nye kullkraftverk.
Skal verden nå klimamålene, må kullet kuttes. Her er noen dårlige nyheter – men også tre gode. (Aftenposten Ole Mathismoen 1. oktober 2021) Les mer
Flere nedbørsrekorder under uværet i Sør-Norge
Hele åtte målestasjasjoner registrerte ny rekord for døgnnedbør i oktober i løpet av helgens uvær i Sør-Norge. (Dagsavisen NTB Nyheter 4. oktober 2021) Les mer
Får fire harde år
Alt handler ikke om olje i klimapolitikken, men det er ingen trøst for det nye Stortinget. Og i alle fall ikke for den nye regjeringen. (Dagbladet Dagbladets lederavdeling 3. oktober 2021) Les mer
Uvanlig sesong: Nå er forskerne i beit
I 2021 har det vært så mange orkaner at forskerne må finne på nye orkannavn. Det er tredje gangen i historien at forskerne må hente fram en sekundær liste med navn. (Dagbladet Emma Victoria Hegner 2. oktober 2021) Les mer
Dette er Jonas Gahr Støres klimaløfte til barnebarna
Da SV dro fra Hurdal, ble Ap-leder Jonas Gahr Støre minnet på løftet han har gitt til barnebarna. – Jeg skal bruke tiden på å utgjøre en forskjell, svarer han. (Dagsavisen NTB-Marius Helge Larsen 2. oktober 2021) Les mer
Klimaendringer smelter frem skatter fra fortiden. Men forskerne gråter.
Global oppvarming har gitt oss hulebjørner med pels, døde hvalfangere fra 1650-tallet, vikingskatter og en spade som er 650 år eldre enn Gokstadskipet. (Aftenposten Ole Mathismoen 1. oktober 2021) Les mer
Reagerer på «værmelding»: - Vås og spekulasjon
Tidligere FrP-leder Carl I. Hagen reagerer kraftig på at statskanalen og Meteorologisk institutt la fram scenarioer for hvordan været kan se ut i 2050. NRK og klimaforsker avviser kritikken. (Dagbladet Kjetil Stoveland 1. oktober 2021) Les mer
September var 0,6 grader varmere enn normalt
I en måned hvor Drammen satte ny varmerekord for september, var den nasjonale månedstemperaturen 0,6 grader over normalen. (Dagsavisen NTB Nyheter 1. oktober 2021) Les mer

Klimakatastrofe
Olje-signalene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser ut som et generasjonssvik. Men vi tror selv et parkert SV, kan spille en viktig klimarolle. (Dagsavisen Leder 1. oktober 2021) Les mer

Når det røde er grønnest
MDG gikk på en smell under valget, og miljøsaken ser ut til å gå på en smell etter at SV forlot Støre-skuta. Begge deler avslører det vi egentlig visste: Miljøsaken er venstresidens sak. (Dagsavisen Kommentar Linn Stalsberg 1. oktober 2021) Les mer
- Er penger i egen lommebok verdt mer enn framtiden til barna?
Meningsmålingene før stortingsvalget sa at flere folk enn tidigere ville stemme for de partiene som rettet oppmerksomheten mot klimaendringene. Slik gikk det ikke. Hva skjedde? (Sydhav Terje Dahl 1. oktober 2021) Les mer
Overskrifter fra september 2021:AZS
SV-topp om stans i oljeleting: – Vi kommer ikke til å gi opp den kampen
Manglende gjennomslag i klima- og oljepolitikken var en viktig grunn til at SV trakk seg fra sonderingene. Nå blir det full omkamp i Stortinget. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 30.september 2021) Les mer
Håner verdensledere: - Bla, bla, bla
Klimaaktivist Greta Thunberg er ikke fornøyd med innsatsen til verdenslederne for å stoppe klimakrisen. (Dagbladet Kjetil Stoveland 30.september 2021) Les mer
Klimaaktivist angrep på nytt. Talen har allerede har fått et navn: Bla, bla, bla-talen.
Greta Thunberg gjorde narr av verdens mektigste på ungdomskonferanse. (Aftenposten Helene Skjeggestad 29.september 2021) Les mer
«Værmelding» slaktes
NRK og Meteorologisk institutt meldte været slik det kan se ut i 2050. Det har skapt kraftige reaksjoner. (Dagbladet Kjetil Stoveland Ralf Lofstad 29.september 2021) Les mer
- En mørk dag for klimaet
Venstre-leder Guri Melby frykter for norsk klimapolitikk etter at SV nå har trukket seg fra regjeringssonderingene. (Dagbladet Jørgen Gilbrant Ingunn Dorholt
Kjetil Kjær Andersland Steinar Suvatne 29.september 2021) Les mer

LO-topp: Kunne ikke kompromisse om olje
Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, bekrefter at Ap ikke hadde noe å gi SV i sonderingene når det kom til oljepolitikken. (VG Bjørn Haugan NTB 29.september 2021) Les mer
Svært giftig fisk oppdaget langs Sørlandskysten
Nord-Europas mest giftige fiskeart er oppdaget i hopetall langs Sørlandskysten. (Aftenposten Anders Mjaaland 27.september 2021) Les mer
Dystre fremtidsutsikter for dagens ettåringer i klimarapport fra Redd Barna
Dagens ettåringer vil oppleve hetebølger sju ganger oftere enn sine besteforeldre dersom utslippene ikke kuttes, ifølge en rapport fra Redd Barna. (Dagsavisen NTB Nyheter 27.september 2021) Les mer
Ny rapport: Slik rammer klimakrisen unge
Rapporten viser at barn som er født i 2020 i gjennomsnitt vil bli rammet av mer enn dobbelt så mye tørke og flom sammenlignet med de som ble født i 1960. (VG Kari Aastad Aase 26.september 2021) Les mer
Hei, nye regjering: Kommunene er løsningen for å nå nasjonale klimamål
Her er våre klimaforventninger til dere. (Aftenposten Debatt Klimadirektørene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo 26.september 2021) Les mer
– Myndighetene sprenger mitt karbonbudsjett
I et halvt år tok Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, i bruk alle mulige miljøknep for å redusere sine klimautslipp ned til et bærekraftig nivå. Det klarte hun ikke. (Dagsavisen Tor Sandberg 25.september 2021) Les mer
Hundretusener deltok i klimaprotester i Tyskland
Greta Thunberg sto fredag i spissen for de største klimaprotestene siden starten av pandemien. Over 600.000 mennesker deltok i Tyskland, ifølge arrangørene. (Dagsavisen NTB-AFP-AP 24.september 2021) Les mer
Vi trenger en handlingsregel for klima
Fossilfrie valg må lønne seg. Alternativet er kaos. (Aftenposten Kronikk Sigrun G. Aasland 24.september 2021) Les mer
FN: Over 400 milliarder dollar til fornybar energi
Myndighetene i en rekke land samt privat sektor har forpliktet seg til å bruke over 400 milliarder dollar på fornybar energi under et FN-toppmøte. (Dagsavisen NTB-AFP 24.september 2021) Les mer
Sykkelsporten med klimaoppgjør: Kunne gjort ting som monnet mer
Nå skal det bli slutt på forurensingen fra alle bilene som følger sykkelsporten. Men ikke alle lar seg imponere. (VG Anders K. Christiansen 24.september 2021) Les mr
«Knallharde» klimakrav
Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møter svært offensive krav på oljepolitikken fra SV, ifølge Dagbladets opplysninger. Nå tar partiene pause over helgen før sonderingene fortsetter. (Dagbladet Jørgen Gilbrant 24.september 2021) Les mr
Solberg i FN: Verden står overfor tre kriser
Klima, helse og økonomisk krise viser at internasjonalt samarbeid trengs, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin tale til FNs hovedforsamling natt til torsdag. (Aftenposten NTB 23.september 2021) Les mer
Du kan bli historisk i Glasgow, Jonas
Norge kan endre dynamikken i klimaforhandlingene ved å si at vi, som en av verdens største produsenter av olje og gass, også forstår at tida for mer oljeleting er over.
(Dagsavisen Kommentar Lan Marie Nguyen Berg 23.september 2021) Les mer
Fagforeningstopp avviser olje-kompromiss mellom de rødgrønne
Fellesforbundets mektige leder Jørn Eggum vil ikke høre snakk om letestans på norsk sokkel og har ingen tro på at SV vil få gjennomslag i oljepolitikken. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 23.september 2021) Les mer
Kloden koker: Nye toner, men for lite og seint
USA og Kina varsler nye toner når det gjelder klima i FN. (Dagbladet Lederavdeling 22.september 2021) Les mer
Oslo skulle bli verdens første utslippsfrie hovedstad. Nå glipper trolig byrådets egne klimamål.
Oslo vil bli verdensmester i klimakutt. Men løftene vil etter alt å dømme ryke. – Byrådet avlyser sine egne klimamål, sier Hallstein Bjercke i Oslo Venstre. (Aftenposten Maria T. Pettrém Magnus Lysberg Arnhild Aass Kristiansen-Birgitte Iversen 22.september 2021) Les mer

Norske barn og unge dropper ny klimastreik
Fredag arrangeres klimastreiker i 90 land, men i Norge vil ikke gatene bli fylt av protesterende barn og unge. (Dagsavisen Tor Sandberg 22.september 2021) Les mer
Mener byrådet kunne gjort mer for klimamålene: Her er Oslo-budsjettet oppsummert
Oslo-byrådet kunne legge fram et mindre rødt budsjett enn fjoråret, men det burde vært mye mer grønt, mener opposisjonen. (Dagsavisen Tom Vestreng Hennika Lillo-Stenberg 22.september 2021) Lesmer
Får drahjelp foran klimatoppmøtet
Løftene som så langt har kommet fra USA og Kina til FNs hovedforsamling er god drahjelp før klimatoppmøtet i Glasgow senere i høst - men langt mer må til. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 22.september 2021) Les mer
Kina vil slutte å finansiere kullprosjekter i utlandet
Kina vil ikke lenger finansiere kullprosjekter i utlandet, noe som får omfattende betydning for verdens kullindustri. (Aftenposten NTB 21.september 2021) Les mer
Solberg skremt av klimatall. FN-sjefen frykter mislykket klimatoppmøte.
Denne uken kom nyheten om at vi ligger an til en oppvarming på 2,7 grader fra førindustrielt nivå. Det er langt over 1,5-gradersmålet forskerne mener vi må nå. (Aftenposten NTB-Snorre Schjønberg 20.september 2021) Les mer
Solberg: Dårlig stemning i klimaforhandlingene
Mange fattige land har fått ødelagt sin økonomi under pandemien. Pengene fra de rike landene kommer ikke. Ifølge statsminister Erna Solberg (H) er det «påtakelig dårligere stemning» foran klimakonferansen i Glasgow i november, Cop 26. (VG Alf Bjarne Johnsen 20.september 2021) Les mer
Slår alarm: - Går feil vei
Statsminister Erna Solberg er dypt bekymret. Hun mener verden går i feil retning. (Dagbladet Vegard Kristiansen Kvaale 20.september 2021) Les mer
Verden på vippepunktet: Klimaforskere skuffet over folk flest
Verden er i brann og kloden lider. Høstens valg skulle bli et klimavalg. Trodde vi. (Dagbladet Line Fransson 20.september 2021) Les mer
Erna utfordrer Jonas: Planla ny milliardsatsing på klima
Statsminister Erna Solberg (H) planla å doble andelen av norsk bistand som går til klimafinansiering, fra seks til 12 milliarder kroner i 2025. Nå blir det opp til en ny Jonas Gahr Støre-regjering om de vil følge opp dette målet. (VG Alf Bjarne Johnsen 19.september 2021) Les mer
Hvis ikke Norge går i bresjen for en grønn omstilling, hvem da?
Jo fortere Norge setter i gang med en ansvarlig, men hurtig avslutning på oljeeventyret, jo større vil de politiske, diplomatiske og kommersielle gevinstene være. (Aftenposten Debatt Paul Hagen Beaumont, Cedric de Coning, Elisabeth Rosvold 19.september 2021) Les mer
MDG-lederen tror oljefokus i valgkampen kan ha straffet partiet
Fokus på sluttdato for oljenæringen og letestans i valgkampen kan ha svekket partiet, mener MDG-leder Une Bastholm. (Dagsavisen NTB Nyheter 19.september 2021) Les mer
Mye verre utslipps-bombe enn fryktet
De dødelige skogbrannene som herjet i Australia i slutten av november 2019 og starten av 2020 var dobbelt så ille for miljøet enn det som tidligere er beregnet. (Dagbladet Marthe Småkasin Lien 18.september 2021) Les mer
Dyrearter endrer fasong som følge av klimaendringer
Det er ikke bare mennesker som må tilpasse seg et varmere klima. Allerede ser forskerne tegn til at dyelivet påvirkes av endringene. (Dagsavisen Gry Catinka Wold 17.september 2021) Les mer
«Kode rød» for menneskeheten
- Tiden er i ferd med å renne ut, sier generalsekretær Karoline Andaur i Verdens naturfond (WWF) om FNs generalsekretær António Guterres uttalelse om at verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming. (Dagbladet Line Brustad NTB 17.september 2021) Les mer
FNs generalsekretær: Verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming
Går ikke klimautslippene ned, er verden på vei mot 2,7 graders oppvarming, advarer FNs generalsekretær António Guterres. (VG Sindre Camilo Lode17.september 2021) Les mer
FNs generalsekretær: Verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming
Går ikke klimautslippene ned, er verden på vei mot 2,7 graders oppvarming, advarer FNs generalsekretær António Guterres. (Aftenposten NTB 17.september 2021) Les mer
31 selskaper vil lete etter mer olje og gass på norsk sokkel
Regjeringen har fått inn søknader fra 31 forskjellige selskaper om letevirksomhet på den norske kontinentalsokkelen. (Dagsavisen NTB Nyheter 15.september 2021) Les mer
Klimavalget som ikke var et klimavalg, var et klimavalg
MDG rotet bort valgtriumfen. Det betyr ikke at velgerne ga blaffen i klimasaken. (Dagsavisen Kommentar Helge Ulstein 15.september 2021) Les mer
Dansk avis med oppfordring til Støre
– Kjære Norge, hvis ikke dere som har et oljefond på 12.000 milliarder kan gjennomføre et raskt grønt skifte, så kan ingen, skriver Information på sin forside. (Aftenposten NTB 14.september 2021) Les mer
Mange land har skrotet planer om ny kullkraft
Over store deler av verden er planer om ny kullkraft blitt skrotet, ifølge en ny rapport. Nedgangen har vært på 76 prosent siden 2015. (Dagsavisen NTB Nyheter Are Føli 14.september 2021) Les mer
MDG-Hansson mente andre partier cashet inn på klimatrykk. Forsker gir ham delvis rett
Med klimakrisen høyt på dagsorden og med gode lokalvalgs resultater i ryggen, ble mange overrasket da MDG havnet under sperregrensa. Klima på dagsorden gir ikke automatisk gevinst for miljøpartiet, mener forsker. (Dagsavisen Hennika Lillo-Stenberg 14.september 2021) Les mer
Klart for politisk sjøslag om den siste oljen
Klima ble valgkampens viktigste sak. I regjeringsforhandlingene kan spørsmålet om letestans på norsk sokkel bli det heteste temaet. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 14.september 2021) Les mer
17.500 av verdens treslag kan dø ut
En tredel av verdens treslag er truet av utryddelse, ifølge ny rapport. – Alarmerende, men dessverre ikke helt overraskende, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell. (Dagsavisen Tor Sandberg 13.september 2021) Les mer
Angrer ikke på hard retorikk: – Vi sier bare det samme som FNs generalsekretær
Lan Marie Nguyen Berg, partiets 1. kandidat i Oslo, angrer ikke på retorikken under valgkampen. (Dagsavisen Hennika Lillo-Stenberg 13.september 2021) Les mer
Klimakrisens «stille» risiko
Det er en kjent sak at klimaendringene gir mer tørke og flom. Nå har vi også tungtveiende bevis på at dette bidrar til konflikter om knappe ressurser, med krig og store flyktningstrømmer som resultat. (Dagbladet Debatt Robert Mood 12.september 2021) Les mer
Tre av ti vil la markedet styre utfasingen av oljenæringen
Et flertall på 31 prosent av de spurte i en undersøkelse gjort for Dagbladet mener vi bør la markedet sørge for en eventuell utfasing av oljenæringen. (Dagsavisen NTB 12.september 2021) Les mer
Oljedebatten i fokus når utenlandske medier skriver om valget
– Norges oljeavhengighet går til valg, skriver Time Magazine. Klima- og oljedebatten er gjennomgangsmelodi når utenlandske medier skriver om stortingsvalget. (Dagsavisen NTB Nyheter 12.september 2021) Les mer
Varmerekorder i Norge: - Det er litt lotto
I september har det blitt satt en rekke varmerekorder på Østlandet og Sørlandet. I framtida vil sommertemperaturene vare lenger, og det er litt tilfeldig at varmerekorden fra 1970 fortsatt står. (Dagbladet Frode Andresen 11.september 2021) Les mer
Bekymret for Norge: - Haster
Ap-nestleder Hadia Tajik mener at regjeringen ikke har gjort nok for å forberede Norge på klimaendringene. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier at Norge har blitt langt bedre forberedt de siste åra. (Dagbladet Frode Andresen 10.september 2021) Les mer
SV vil gjøre møkk gull verdt med CO2-avgiften
Høyere CO2-avgift på bensin og diesel vil slå positivt ut for bønder med husdyr, mener SV. Og for Oslofjorden, tilføyer Biogass Oslofjord. (Dagsavisen Tor Sandberg 10.september 2021) Les mer
Brasil har tatt fyr etter historisk tørke. 28.000 skogbranner i Amazonas i august.
Skogbranner herjer. Avskogingen øker. Brasils president avviser kritikken. (Aftenposten Nils Christian Mangelrød 9.september 2021) Les mer
Guvernørvalg kan velte Californias klimapolitikk
California har vært ledende i kampen mot global oppvarming i USA. I det kommende tilbakekallingsvalget avgjør velgerne om de skal avsette guvernør Gavin Newsom. (VG Silje Kathrine Sviggum 8.september 2021) Les mer
Miljøorganisasjonene med felles bønn til ny regjering: – Stans all oljeleting
Skal vi nå klimamålene finnes det ikke rom for mer oljeleting, advarer miljøorganisasjoner. De advarer mot at klimadebatten drukner i detaljer når letestans er den eneste løsningen på klimakrisa. (Dagsavisen Stian Fyen 8.september 2021) Les mer
Ap sier nei til store leteoperasjoner på norsk sokkel
Ap-leder Jonas Gahr Støre sier nei til store, nye leteoperasjoner påorsk sokkel, men vil fortsette kartleggingen på eksisterende felter. (Dagsavisen NTB Nyheter 8.september 2021) Les mer
Frp-sjokk i skolevalget: – Dette er helt vilt!
«Drill, baby, drill» var slagordet til Fremskrittspartiets Ungdom før årets skolevalg. Oljekjærligheten slo an hos norske elever. (Aftenposten Odd Inge Aas
Adriane Lilleskare Lunde 7.september 2021) Les mer

Slår full alarm
233 tidsskrifter går mandag sammen i et felles opprop for å be verdens ledere om å ta umiddelbare grep mot klimakrisa for å beskytte liv og helse. (Dagbladet Marlene Lundberg Holm 7.september 2021) Les mer
Baksiden av det grønne skiftet: Kampen om Latin-Amerikas litium
I Latin-Amerika finnes verdens største reserver av litium, en nøkkelingrediens i batteriproduksjon. Men på veien mot fornybarsamfunnet ofres både lokalbefolkning, natur og miljø. (Dagsavisen Kommentar Benedicte Bull 6.september 2021) Les mer
2018 var et ekstremt år. Nå har rekordtørke slått til igjen.
Sensommeren er blitt knusktørr en rekke steder i Sør-Norge. Værmønsteret klimaforskerne nå har begynt å se om sommeren, bekymrer norske bønder. (Aftenposten Nils Christian Mangelrød 6.september 2021) Les mer
Oljerapporten fra Rystad Energy ser bort fra nesten hele verden
Hvis verden skal unngå katastrofal oppvarming, må det globale politiske kaoset frigjøre seg fra olje og gass mye fortere enn oljemarkedet selv kan. (Aftenposten Debatt Rasmus Hansson 6.september 2021) Les mer
Selvfølgelig sier de ja
Var det en gassballong? Regjeringens omleggingen av oljeskatten var likevel ingen revolusjon. (Dagsavisen Kommentar Hege Ulstein 6.september 2021) Les mer
NHO sier ja til ny oljeskatt
NHO og Norsk olje og gass har bestemt seg for å støtte innføring av kontantstrømskatt på norsk sokkel. (Dagsavisen NTB Nyheter Johan Falnes 6.september 2021) Les mer
Slår alarm: - Kritisk utrydningstruet
Hvalart er kritisk truet av klimakrisen ifølge ny studie. (Dagbladet Sondre Andreas Wedøe Nodland 6.september 2021) Les mer
- Bare et tidsspørsmål
Hvithaien kommer, ifølge den svenske forskeren Fredrik Gröndahl. (Dagbladet Marthe Småkasin Lien 5.september 2021) Les mer
Letingen må stoppe
Det beste Norge kan gjøre for å begrense klimagassutslippene i verden er å stanse letingen etter mer olje og gass. (Dagsavisen Kommentar Arne Strand 5.september 2021) Les mer
Arbeiderpartiet signaliserer støtte til ny oljeskatt
Arbeiderpartiet støtter regjeringens forslag om en kontantstrømskatt på norsk sokkel, men ber om tid til å studere detaljene. (Dagsavisen NTB Nyheter Johan Falnes 5.september 2021) Les mer
MDG-Berg refser Aps oljeskatt-ja: - Milliardfest for oljeindustrien
MDGs Lan Marie Berg er skuffet over at Ap-leder Jonas Gahr Støre signaliserer støtte til ny oljeskatt. Hun sier at Støre kan bli avhengig av partiets støtte etter valget. (VG Eirik Røsvik 5.september 2021) Les mer
Disse artene har blitt oppført som utrydningstruet
Mer enn hver fjerde dyreart risikerer å dø ut på grunn av overfiske, ødelagte leveområder og klimaendringer, ifølge Verdens naturvernunion (IUCN). Komodovaraner og haier er nye tilskudd på listen over utrydningstruede arter. (VG NTB-AFP-RITZAU 4.september 2021) Les mer
Rødt og MDG i klimakrangel
MDG-leder Une Bastholm mener Rødt svikter verdens fattigste ved å ikke stille krav om stans i oljeleting. Rødt-lederen mener Bastholm hallusinerer. (Dagsavisen NTB Nyheter 4.september 2021) Les mer
Ap-stortingskandidat mener norsk oljekutt er overvurdert: – Norge står for to prosent av global produksjon
Når klimagassutslippene skal kuttes raskt er det viktigere å se på hvordan tjenestenæringene kan bidra, mener Trine Lise Sundnes fra Oslo Ap. (Dagsavisen Øyvind Aukrust 4.september 2021) Les mer
Naturvernforbundet snur om oljeskatten – MDG kaller det en milliardfest for olja
Naturvernforbundet har snudd i synet på oljeskatten og mener regjeringens forslag ikke er bra i det hele tatt. MDG sier oljeindustrien får en milliardfest. (Dagsavisen NTB Nyheter 4.september 2021) Les mer
Biden i katastrofeområdet: - Flere superstormer vil komme
USAs president Joe Biden advarte fredag om flere og kraftigere orkaner da han besøkte katastroferammede områder i Louisiana. Minst 10 personer har blitt bekreftet omkommet i delstaten. (VG Håkon Kvam Lyngstad 4.september 2021) Les mer
«Oljebrølet» har tiltrukket seg 220.000 nordmenn. Bak står flere Frp-profiler.
Nok en gang er Fremskrittspartiet tungt inne i en protestbevegelse på Facebook midt i valgkampen. (Aftenposten Magnus Kallelid 3.september 2021) Les mer
Vanndampens rolle i klimaendringene er godt forstått
Bjørkums forenklede utregning gir ikke et riktig svar. (Aftenposten Debatt Bjørn H. Samset, Trude Storelvmo, Jan S. Fuglestvedt 2.september 2021) Les mer

Den maktkritiske klima- og miljøforskningen er i fare
Næringslivsaktører og andre brukere er ikke interessert i å være med på å finansiere og delta i prosjekter som tar sikte på å avdekke maktstrukturer. (Aftenposten Debatt Lars H. Gulbrandsen 2.september 2021) Les mer
Fortviler: - Ekstremt alvorlig
Rundt 3500 brannmenn har blitt satt inn i slokkingsarbeidet av den enorme brannen, som herjer i Caldor i California, men fortsatt er bare 16 prosent under kontroll. (Dagbladet Line Brustad 2.september 2021) Les mer

Terje Dahls kronikk fra 2008: Har vi ikke råd til å redde verden?
Er det virkelig slik at finanskrisen kan ta knekken på klimaavtalene som man sier er helt nødvendig for at vi ikke skal risikere levevilkårene på kloden vår?
Hva i all verden er galt med oss? Har tankegodset fått alvorlige skader av pengegaloppen? (
KlimaNytt Terje Dahl 11.juni 2021) Les mer

For tidligere måneder og år - se spalten til høyre!

 

 

En grønn oljenasjon?
Full fart på klimaverstingene for å erstatte russisk gass
Hvorfor har ikke Norge kuttet mer utslipp?
USAs høyesterett begrenser myndighetenes makt til å redusere CO2-utslipp
Over 40 varmerekorder i Norge
Nå starter bygginga på Klemetsrud
MDG vil gi 400 oljemilliarder til Ukraina og sultrammede i verden
En av fire nordmenn tror ikke klimaendringene er menneskeskapt
Nato setter mål for klimakutt
Ventes varmere dager i Tana og Mo i Rana enn Accra i Ghana
Greta Thunberg med klima-advarsel på Glastonbury-festivalen
Undersøker «mystisk» blodsnø
Nært «dødt basseng»
EU er under hardt press for å bremse de høye energiprisene
– Opptatt av å formidle hvordan vi skaper verdier
SVs forhandlingssjef åpner oljedøra på gløtt'
Skatteverdien av oljekrisepakken har økt til 58 milliarder kroner
Forbud mot fossilreklame sprer seg
Tyskland innfører krisetiltak for å sikre energiforsyningen
MDG om skattepakken til oljebransjen
Hetebølgen i Frankrike stopper konserter og arrangementer
Ekstrem varme i Europa for andre gang på to måneder
- Blir kokt
Historisk hetebølge i Europa
Nytt funn av isbjørn gjør forskere mer optimistiske
Hetebølge i USA og Europa - oppfordrer 100 millioner amerikanere om å holde seg hjemme
- Aldri sett den slik
- Høl i hodet
600 varsler på én dag
Kaller regjeringens oljepolitikk for «totalt uforståelig» og «en komplett skandale»
– Håper de utvises
Det vestlige USA igjen i brann
Ingen oljeboring ved iskanten i år
Ekstremvarme i Spania kan sprenge rekorder
Større trussel enn krig
Varmeste på over 20 år
Guri Melby ber Erna Solberg bli med på å stanse oljefelt
Klimasjef ut mot oljepakken
Verste tørke på 40 år
Fant mikroplast i Antarktis-nysnø
Slik ser de ikke ut lenger
Mageplask for klimaforslag i EU-parlamentet
Biltrafikken gasset opp
Klimapolitikken har et troverdighetsproblem
Liten nedgang i klimagassutslippene i fjor
- Vil ikke endre måten jeg lever på
Advarer mot stormen «Alex»
FN advarer om fare for sult i Somalia
Høyeste karbondioksidnivå i atmosfæren på millioner av år
Firmaer kritiserer regjeringen – etterlyser strengere klimakrav til byggenæringen
Enstemmig LO-kongress for fortsatt leting etter olje og gass
– Et stort taktskifte
Norge kan ikke uten videre telle skog som EU for å nå klimamålene
Nå er det akutt krise


Mai
Offentlig ansatte mot oljeindustrien på LO-kongressen
Når vi smiler av klimakrise
Å skille olje fra makta
Regjeringen oppretter nytt klimaråd
Hyller støtte til «ekstremister»
– Klimamålene må ligge fast
EUs nye klimapakke kan skape EØS-floker for regjeringen
Offentlig ansatte utfordrer LO-ledelsen om olje- og gassutvinning
Fellesforbundet mener Norge kan bli nødt til å sakke farten på klimakuttene
Ny undersøkelse viser at folk trolig vil miste opptil 58 timers søvn innen 2099
Verdens nordligste oljefelt har ikke livets rett
Australias nye leder vil ta klimakampen
Polen ber Norge dele olje- og gassinntekter som følge av krigen
Polens statsminister med stikk til Norge
Innsjøene forsvinner
Hetebølge har truffet Spania
Biden satser på karbonfangst
Sivil udugelighet
Stortinget anmelder klimaaksjon i stortingssalen
Ekstremvær rammer flere land i Europa.
Forurensing førte til ett av seks tidlige dødsfall i 2019
Mange storbyer risikerer vannmangel
Det kan fint være snørekord og global oppvarming samtidig
- Kan det gå så ille som Thor Heyerdahl fryktet?
Det er kostnadseffektivt å satse på sol- og vindkraft
CO2 fra Londons søppel skal ende under Nordsjøen
Tatt av vinden
Oslo MDG foreslår totalforbud mot fossilbiler innenfor hele ring 2 i Oslo
– Vi har noen klimamål vi skal nå
- Misforstått klimakamp
De neste tiårene blir både varmere og sykere
Skader på nesten hele Great Barrier Reef
Regjeringen vil ha 1.500 nye havvindmøller i Norge
Norge har kuttet 15 prosent av utslippene siden 2015
«Schjøtten» går fra oljeboss til klimakontrollør
LO-strid – alle forslag om oljebrems avvist
Da vannstanden i den store innsjøen sank, dukket det opp flere lik
Klimaetaten i Oslo mener fossilbiler bør betale mye mer
Varsel om hetebølge og flom i Pakistan
MDGs landsmøte sa nei til atomkraft i Norge
«Zombiebranner» herjer i Sibir
Selg det vi kan
– Fullstendig utdatert
– Jeg elsker det dere gjør
Norges første solkraftverk har fått grønt lys
Atomkraft splitter MDG
- Hvor er klimaministeren?
Krigen i Ukraina viser at det haster å fase ut fossilt brensel
Oljekrangel i LO
Knusktørt i Sør-Norge – brannvesenet ber folk droppe engangsgrillen
- Vi bor i helvete
Norske forskere tror ikke verden når klimamålet
Norge vil dekke halvparten av Polens gassbehov
Høyeste farenivå
Klimakutt med leire
April
Høyre og SV stiller kontrollspørsmål om praksis i norsk oljepolitikk
India koker
Langt flere oljevedtak kan være ulovlige
Arbeiderpartiet trosser juridiske råd – nekter å bremse utbygging av nye oljefelt
Tap av regnskog
MDG om oljedom
Én av fem reptiler utrydningstruet
Foreslår at Norge bør satse på kjernekraftverk
– Fikk frysninger
Regjeringen får mer klimatyn
Bruker krigen som argument for ny norsk olje og gass
Disse oljetillatelsene kan være ulovlige
Vedum ønsker fortsatt høyt tempo på norsk olje- og gassutvinning
Finansieringen av karbonfangst på Klemetsrud i boks
SV krever ny klimavurdering av oljefelt etter innrømmelse fra oljeministeren
Norge når ikke klimamålene
Regjeringen vil ikke automatisk avvise oljeprosjekter som bryter med 1,5-gradersmålet
Norge får kraftig kritikk
Ber Norge ta klimahensyn i oljepolitikken
Varmerekorder og ekstremvær i Europa mens klimakrisen tiltar
Kostnadssmell for karbonfangstanlegg på Klemetsrud
Varmerekorder og ekstremvær i Europa mens klimakrisen tiltar
Norge vil trolig ikke nå klimamålet
Norge vil trolig ikke nå klimamålet
SV etterlyser forsvunnet klimamål
Klimagåte løst
Omfattende fyring for kråka
70 klimademonstranter pågrepet i London
Frp-ere sammenligner kirkeaksjon med koranbrenning
Matnyttige utslippskutt
EU-landene strides om sanksjoner mot russisk olje og gass
Flere hundre er døde etter ekstremvær i Sør-Afrika
Karbonfangstanlegg kan bli skrinlagt
Tropisk storm utløste katastrofe
Klimaet trenger norsk gass
Oljealderen kan ikke vare evig
Klimaministeren tror regjeringen vil si nei til videre oljeutbygging på sikt.
Ny rekordøkning av metan i atmosfæren
– En plan for klimakatastrofe
Regjeringen åpner for mer vindkraft på land
Unge er mindre bekymret for klimaendringene
Å godkjenne nye oljefelter er i strid med Grunnloven
Canada gir grønt lys for Equinor-prosjekt
Rapport: Regjeringens politikk bommer på egne klimamål
Nå eller aldri
Nå eller aldri for jorda
- Løsningene finnes, men norsk olje er i veien
Tre år på å snu trenden
Klimahåpet henger i en tynn trå
Klart for klimarapport to dager på overtid
- Skammens dokument
Åpner for tøffere klimakutt
Slik kan klimakatastrofen avverges
Klimarapporten roper varsko for 1,5-gradersmålet.
Motløs?
Regjeringens politikk bommer på egne klimamål

Nordmenn positive til å lagre vår egen CO2 skeptiske til å lagre andres
Seiler vekk fra dieselavhengigheten
Høyre vil utrede kjernekraft i Norge
Mars
Klimarapport: 1,5 grader kan ryke før 2030
Bildet får forskerne til å måpe
Ap og Sp i full klinsj om Norges klimamål
Åpner for å skyve på Norges klimamål
Sp vil ha debatt om klimamålet for 2030
Isbre på størrelse med Roma har kollapset i Antarktis
EU skal erstatte russisk gass med mer gass fra USA
Første klimastreik etter at samfunnet åpnet
Den lange veien til null
– En historisk dag for klimakampen
Oslo kommune sier de har sikret karbonfangst på Kemetsrud innen 2026
Hydrogen er løsningen
Støre gir klimagaranti
Regjeringen om naturavtalen
Temperaturrekord ved 13 målestasjoner i helgen
Sp-opprør mot et av regjeringens viktigste klimagrep
Strømbrudd i regjeringen
Frp vil fjerne avgiftene på drivstoff
En krigsprofitørs ansvar
Klimaministeren vil bruke ekstra oljeinntekter på grønn omstilling
Den gode klimanyheten
Kvinnekamp er klimakamp
Klimaendringene har gitt reinsdyr-krise
Knusende kritikk av myndighetenes klimahåndtering
Riksrevisjonen med alvorlig kritikk
Høyre og Frp mener Norge må lete etter mer olje og gass
Klimaendringene tar ikke pause

Februar
Hver klimadesimal teller
Ny klimarapport: - Vi forskere har underkommunisert alvoret
Ny rapport fra FNs klimapanel: Klimatilpasningene går for sakte
Klimaministeren: – Vi har brukt veldig mye mer av naturen enn vi egentlig har råd til
Professor: Klar sammenheng mellom klima og pest
FNs klimapanel: Nesten halve jordas befolkning sårbar for klimaendringer
Klimapanelet: Vi har et lite vindu til å lykkes, men det minker
Tempo opp, utslipp ned
Esa med nye regler: Åpner for mer statsstøtte for å gjennomføre det grønne skiftet
Viktig - og vanskelig
EUs klimasjef med Arktis-advarsel til Norge
EUs klimasjef med Arktis-advarsel til Norge
- Norge blant de verste i klassen
Etterlyser større innsats for flere klimajobber
Byens innbyggere advarte om at området var utrygt. Så kom stormen.
Frp støtter elektrifisering av Wisting-feltet. Er bare mot strøm fra land i nye prosjekter som ikke er med i oljeskattepakken.
Frp snur: Redder omstridt oljefelt
USA og Mexico har opplevd tusenårstørke
Nei, klesindustrien er ikke nummer to i klimabelastning
NHO-topp om klimamålene: - Fullstendig urealistisk å nå dem
SV og miljøbevegelsen ruster til kamp mot regjeringens «klimabombe»
Ny klimarapport: – Områder på jorda kan bli ubeboelige
Breene forsvinner: - Store forandringer
Trodde du flyvanene våre var en klimaversting? Ta en titt i klesskapet ditt.
Oljepenger for en ny tid
Fremtiden i våre hender vil ha miljøavgift på klær
Smelter i rekordfart
Hva er karbonfangst?
Equinor: Britene bedre enn Norge på karbonfangst og -lagring
EU går inn for å «grønnmerke» gass og atomkraft
Energikrisen har bremset utfasing av kull i EU
Januar
Forskere med dyster advarsel
Indonesias regjering flytter fra et trafikkfylt, forurenset og synkende Jakarta
Gjør barnebarna dine stolte, Jonas!
Slik kommer EUs klimaplan til å påvirke deg i årene fremover
Klimakutt er ikke så vanskelig
Oslo søker om å bli en av EUs klimanøytrale byer
Oljefjellet som fødte en mus
LO og NHO presser på for rask utbygging av havvind. Men Sp sier at kabler til Europa øker strømprisen i Norge.
- Har kurs rett mot oss
Klima- og industrimålene definerer kraftbehovet
Oljeleting som lovet i valget
Svalbard tar første steg bort fra kullkraft
Tilbud om nye oljelisenser får SV til å rase: – Dette er galskap
Skottland med storstilt satsing på havvind
Klimaministeren: Norske politikere har gjort en for dårlig jobb i alle år
Norad etterlyser hjelp til klimakutt
Verdens hav rekordvarme: - Mennesker er synderne
Lysende tider for atomkraft
EUs klimaovervåking: De siste syv årene er de varmeste som er registrert i verden
SV hardt ut mot klimaministerens gasstokt i Brussel
Løfter blikket mot dommedag
Norge varmes opp mye raskere enn resten av verden. Finnmark har allerede nådd 1,5 grader.
Grønne skjær i sjøen
Norge leder Sikkerhetsrådet: – Situasjonen i verden er dyster, men vi må være optimistiske
Norge leder Sikkerhetsrådet: - Situasjonen i verden er dyster, men vi må være optimistiske
Norge leder Sikkerhetsrådet: – Situasjonen i verden er dyster, men vi må være optimistiske
Rekordvarme i Europa: - Langt over normalen
Østerrike truer med søksmål mot foreslåtte energiregler i EU
Medier: EU vil merke gass som «grønt»
Desember
VG Forklarer klimaåret 2021: – Verden må våkne opp
- Maten ødelegger kloden - og oss
Thunberg slakter Biden
Ansvaret for klimagasser
Klimakrisen tvinger mennesker på flukt: - Slutt på å behandle naturen som et toalett
Rapport: Årets ekstremvær kostet mange hundre milliarder
Smelter i rekordfart: Påvirker millioner
Fra nyttår skal alle nye, offentlige personbiler ha null utslipp
Er gass og atomkraft bærekraftig? EU er sterkt splittet
Innfører klimakrav ved bygging av nye veier
40 prosent av isen i Himalaya borte
40 prosent av isen i Himalaya borte
Hvit jul blir sjeldnere. Men årets jul kan bli både god og gammeldags, mener meteorologen.
Greta på Kreta
Denne fyringsmetoden er verst for klimaet: – Feil fyring kan gi store konsekvenser
Her er Oslos første elektriske øybåt
Energisystemet er i hurtig endring
Ny arktisk varmerekord ringer alarmklokkene hos FN
Ny arktisk varmerekord – alarmklokkene ringer hos FN
Forskere slår alarm
Russland la ned veto mot klima-resolusjon i Sikkerhetsrådet
Regjeringens klimamål er i det blå
Slik vil Norge bli en storspiller i New Yorks grønne skifte
Uvanlig varmt vær blant årsakene til kraftig tornadoaktivitet i USA
Frykt for høye dødstall etter voldsomme tornadoer i USA
Frykter mer enn 100 dødsfall: - Trolig et av de største tornadoutbruddene i vår historie
– De greier å flytte flere titalls milliarder når de legger press på politikerne
SV og NHO enige om klimaavtale for oljebransjen. Ap og Sp vil først utrede saken.
- Gir oss håp
Siste olje fra Veslefrikk – produksjonen avsluttes etter 32 år
November
Ekstra: Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før
Oslo gir ikke opp CO2-fangst på Klemetsrud. Målet er å skaffe 3,2 milliarder innen mars.
Oljeministeren: – Vi vil gi næringen tilgang på leteareal
ESA avgjør hvor mye Norge kan bruke på klimatiltak
SV beskyldes for oljefallitt
Det er tid for tang
Melby usikker på om Støre har sine grønne ord i behold
Velferdskutt reverseres – men klimabudsjettet lar vente på seg
Budsjettenighet uten svar om CO2-fangst i Oslo
Derfor sa EU nei til karbonfangst i Oslo: – Usikkert om vi vil søke igjen
Den mektige olje-alliansen som folk knapt har hørt om
Palaus president: - Dere kan like gjerne bombe øyene våre!
Klimaendringene truer stadig flere planter og dyr
De klarer ikke klimamålene
Vi trenger ikke velge klimatiltak. Vi må gjennomføre alle.
Europeisk vekselstrøm
Slår alarm - verste på 15 år
SV vil gunstig oljeskatt til livs
Skaff pengene
Kirkemøtet vil ha oljestans – Frp reagerer
Afrikanske lokalsamfunn planter trær mot ørkenspredning
Frontalangrep på Thunberg
Jo, dieselbilene blir borte med nullutslippssoner
Bare så synd det ikke er 2001
Ber Støre ta regninga for karbonfangst på Klemetsrud
Vedum vil satse på biodrivstoff: - Kan bli et lite norsk industrieventyr
EU støtter ikke CO2-rensing i Oslo
- Smelter foran øynene våre
Oppfordrer til sabotasje
SV krever ny avgift på 21 milliarder for oljenæringen
Slik var spillet i kulissene: Truet med å bryte avtalen
Reaksjoner på Glasgow-avtalen: - Vår planet henger i en tynn tråd
SV krever ny milliardavgift for oljenæringen
Boris Johnson: Historisk Glasgow-avtale med bismak
Blendet av oljen?
Delte meninger etter klimatoppmøtet i Glasgow
En viktig avtale som ikke går langt nok
Er klimaet på kloden reddet - eller ble det kun bla-bla-bla som GretaThunberg spådde?
Endelig enighet i Glasgow. Dette er de 12 viktigste punktene.
Klimatoppmøtet: - Historisk avtale
MDG-Lan til VG: Klimaavtalen stiller krav til Støre
Klimatoppmøtet: Avtale i siste liten, med store endringer
Avtale vedtatt etter dramatisk sluttspurt på klimatoppmøtet
Skyhøy pris for klimatilpasning: – 100 milliarder dollar er virkelig utdatert
COP26-lederen bønnfaller delegatene om å godta avtaleutkast
Dette lukter regjeringskrise
Klimatoppmøtet: - Ingen avtale er bedre enn en svak avtale
Barth Eide tror på nokså rask løsning under klimatoppmøtet i Glasgow
Klimaforhandlingene fortsetter på overtid lørdag
SV og MDG mener Norge bør delta i oljestopp-allianse
Håpet etter Glasgow
Å redde Norges sjel, omdømme og økonomi
Her drukner landet i havet
Klimatoppmøtet mot siste dag: Håper Kina-USA-plan gir et dytt
- Dramatisk og tragisk
Ønsketenkning hjelper ikke klimaet
Er klimatoppmøtet egentlig meningsløst?
Hva ville Simon sagt?
Penga eller klimaet
FNs miljøprogram: Nye løfter om utslippskutt vil knapt påvirke den globale oppvarmingen
Klimaendringene kan knuse fattige lands økonomier
Helse i klimaendringenes tid
Hva er alternativet til bla-bla-bla?
Her er noen av de sikre og usikre følgene av 2 graders global oppvarming
SV: - Kan ikke godta et budsjett som svekker klimapolitikken
- Dårligere enn Erna
Disse løftene har regjeringen holdt - og disse gjenstår
SV om Vedum-budsjettet: Svakere enn Solberg på klima
Kuttplan for de rike, takk
Bilistene får CO2-rabatt – men pumpeprisen skal fortsatt opp
Klimaopposisjonen om budsjettet: – En tapt mulighet for regjeringen
Rødt kort i klimakampen
Eide kritisk til Greta Thunbergs COP26-kritikk
Klima, en forretningsmulighet
MDG-politiker skrev forbønn for klimatoppmøtet
Slår alarm etter nedslående rapport
Ekstrem utslippsøkning: - Større enn ventet
Klima-brølet fra folk flest
Bare skryt
Greta Thunberg: Klimatoppmøtet er en fiasko
Budsjettlekkasje: Støre bruker 1,1 milliard ekstra på klima
Greta Thunberg kaller klimatoppmøtet for en fiasko
Budsjettlekkasje: 1,1 milliard ekstra til klimatiltak
- Dere kan like gjerne bombe øyene våre
Smeltet: - Et tegn
Etter britisk advarsel: - Bekymringsfullt
Grønne svar på strømkrisen
Forstår ikke hvorfor disse eksplosjonene oppstår
Advarer: Handle nå!
Klimagassutslippene ned 3,5 prosent i fjor
Samarbeid om havvind
Norge ble dagens Glasgow-fossil
Norge fikk verstingpris etter dagens klimatoppmøte
Nær 90 land slutter seg til plan om å redusere metangassutslipp
Forskere på jakt etter klima-gjennombrudd: Vil lagre CO2 i havet
Bønn til Støre: Ikke ta klima-pengene fra verdens fattigste
Nær 30.000 mennesker rammet av klimadrevet hungersnød på Madagaskar
Regnskog og metan: To avtaler som har gitt klimatoppmøtet en boost
Boris Johnson er forsiktig optimist på klimatoppmøte
Støres klimatale til verden: – Dette er eksistensielt
Dette må du være norsk for å forstå
«Deres grådighet er vår død»
Dronning Elisabeth: - Skap resultater for historiebøkene
Joe Biden om Donald Trumps klimahandlinger: - Unnskyld
Støre i Glasgow: Ingen klimaplan uten karbonfangst og lagring
Klima-krasj om karbonfangst: Sammenlignes med vaksine-motstanderne
Advarer Støre
Thriller i Glasgow
– Vi kan få ting gjort sammen
Støre før klimatoppmøtet: – Vi trenger forpliktelser

Oktober
Klimakampen krever felles innsats
Dette forventer miljøtoppene av klimamøtet
G20-ledere ønsker økt oljeproduksjon
Greta Thunberg har helt rett
AFP: G20-landene enige om 1,5-gradersmål
G20-landene enige om 1,5-gradersmål – få konkrete tiltak
14 pågrepet etter klimaaksjoner på svenske flyplasser
– Vår siste gode sjanse
Verdens øyne rettes mot Glasgow
Ordbok for klimatoppmøtet
Klare for hard klimakamp: - Intenst og smertefullt
Krise uten Kina
Greta Thunberg eskorteres av titalls politibetjenter før klimatoppmøte
G20 lover mer klimafokus – samtidig som Biden vil ha mer oljeproduksjon
Oljefondssjefen: Oljefondet vil falle i verdi – og det kan vare lenge
Se opp for klimagapet i Glasgow
Skit i Toten, leve verden
Klarer ikke bli enige: - Vi har dårlig tid
Høyre anklager regjeringen for å svekke Erna Solbergs klimaløfte
Belønning for nedbygging av naturen
Håper etternølerne kommer med sterkere klimamål i siste liten
Støre på vei til klimatoppmøtet: Varsler milliard-satsing
VG-måling: Flertall støtter regjeringens oljepolitikk
Kina lover utslipps-topp før 2030 i nytt klimamål levert til FN
Ingen fri klima-lunsj
Husker du da tobakkssjefene løy i Kongressen? Nå var det oljeindustriens tur til å grilles.
Matchball for menneskeheten
Blir dragkamp i Glasgow: Verden må ruste seg for klimaendringene
Rike land må legge klimapenger på bordet
FN: Langt unna 1,5-graders-mål før klimatoppmøtet
Nå skal verdens ledere bremse oppvarmingen av kloden. Tallene viser en annen virkelighet.
Derfor er kutt i Kinas kull så viktig i klimakampen
Ingen skjerping av norsk klimamål på klimatoppmøtet i Glasgow
Støre til Financial Times: – Å stoppe oljeboringen vil bety slutten for det grønne skiftet
Kina blir et hett tema i Glasgow
WMO: Nytt rekordnivå for klimagasser i atmosfæren
NRK svarer på klima-refs: - Lite egnet til å skremmeNorge får nøkkelrolle på klimatoppmøtet: Skal lede forhandlingene om «butikken»
Norge får nøkkelrolle på klimatoppmøtet: Skal lede forhandlingene om «butikken»
Høyres klimatroverdighet
Den demokratiske motbølgen: Aktivister mener klimasak er for viktig for lovlige metoder
Barth Eide mener BBC sammenlignet Norge med Saudi-Arabia: – Veldig tendensiøst
Listhaug: Politikk handler om mer enn klima
Regjeringen varsler kraftigere utslippskutt allerede i høst
MDG krever svar om norske klimainnspill til FN
Putin gjorde narr av klimasaken. Nå har han gjort helomvending.
Statens vegvesen: Loven må endres for å forby fossilbiler i Oslo
Dette må klimatoppmøtet i Glasgow lykkes med
Klimaverstingen betong skal bli grønnere
Dramatisk utvikling: - Skremmende
Rapport: Rike bør betale for større klimaavtrykk
"Bla-bla-bla" – nok en gang?
Nå haster det: - Katastrofalt
Slår alarm: Isbreer forsvinner
Kongen åpnet sametinget: – Klimaendringene rammer urfolk spesielt hardt
Vladimir Putin dropper klimatoppmøte
Klimaendringer truer vakker naturperle
Støres pekefinger
Klimapolitikken blir Oslo-oppgjør: Høyre setter inn Astrup mot klimaminister Eide
Vedum får statssekretær fra PR-bransjen
Equinor-lobbyist blir statssekretær for Vedum
Støre advarer mot pekefingre i klimapolitikken
Norges dobbeltmoral
"Kode rød", men vi i Norge gir blaffen?
- Vi må tilpasse oss eller dø
Greta Thunberg tviler på klimatoppmøtes effekt
- Nær kritisk vippepunkt
Har protestert mot olje hver dag i Hurdal: – Regjeringen har valgt en skummel vei
Rekordhøyt handelsoverskudd i september
Hvordan møter vi klimaendringene?
Mye mer må gjøres
SV om regjeringsplattformen: – Altfor svak
Bellona-Hauge: - Stoler mer på EU enn Støre og Vedum
– Håpløst miljøforslag
Hurdalsplattformen skuffer miljøbevegelsen
Gi full gass for nye klima-grep
Miljøbevegelsen setter sin lit til Jonas etter Ernas siste budsjett
Prins Charles roser Thunberg
Klima, arbeidsliv og gjenåpning preget åpningen av Stortinget
Fra blåturkis is til grus og gjørme. Norges stoltheter smelter lynraskt
Equinor-sjefens gigantplan: Satser 350 milliarder på grønn industri
Ber Støre-regjeringen stille strengere krav til veiutbygging: – Vi trenger ikke flere FN-rapporter
Nullutslipp i flyindustrien innen 2050 – lar det seg gjøre?
SV vil flytte makt fra regjering til Stortinget om nye oljefelt
Aldri skjedd i Europa før
Fant historisk skipar: - Man skjønner at man er med på noe veldig spesielt
Stemmer teller, men oljeressurser avgjør
Fire år med visjonstørke?
NHO-sjefen: Støre risikerer å bli klimataper
Vått, vått og pluss 15
Kina satte dolken i hjertet på kullindustrien. Men hadde allerede bestemt å bygge 43 nye kullkraftverk.
Flere nedbørsrekorder under uværet i Sør-Norge
Får fire harde år
Uvanlig sesong: Nå er forskerne i beit
Dette er Jonas Gahr Støres klimaløfte til barnebarna
Klimaendringer smelter frem skatter fra fortiden. Men forskerne gråter.
Reagerer på «værmelding»: - Vås og spekulasjon
September var 0,6 grader varmere enn normalt
Klimakatastrofe
Når det røde er grønnest
- Er penger i egen lommebok verdt mer enn framtiden til barna?

September
SV-topp om stans i oljeleting: – Vi kommer ikke til å gi opp den kampen
Håner verdensledere: - Bla, bla, bla
Klimaaktivist angrep på nytt. Talen har allerede har fått et navn: Bla, bla, bla-talen.
«Værmelding» slaktes
- En mørk dag for klimaet
LO-topp: Kunne ikke kompromisse om olje
Svært giftig fisk oppdaget langs Sørlandskysten
Dystre fremtidsutsikter for dagens ettåringer i klimarapport fra Redd Barna
Ny rapport: Slik rammer klimakrisen unge
Hei, nye regjering: Kommunene er løsningen for å nå nasjonale klimamål
– Myndighetene sprenger mitt karbonbudsjett
Hundretusener deltok i klimaprotester i Tyskland
Vi trenger en handlingsregel for klima
FN: Over 400 milliarder dollar til fornybar energi
Sykkelsporten med klimaoppgjør: Kunne gjort ting som monnet mer
«Knallharde» klimakrav
Solberg i FN: Verden står overfor tre kriser
Du kan bli historisk i Glasgow, Jonas
Fagforeningstopp avviser olje-kompromiss mellom de rødgrønne
Kloden koker: Nye toner, men for lite og seint
Oslo skulle bli verdens første utslippsfrie hovedstad. Nå glipper trolig byrådets egne klimamål.
Norske barn og unge dropper ny klimastreik
Mener byrådet kunne gjort mer for klimamålene: Her er Oslo-budsjettet oppsummert
Får drahjelp foran klimatoppmøtet
Kina vil slutte å finansiere kullprosjekter i utlandet
Solberg skremt av klimatall. FN-sjefen frykter mislykket klimatoppmøte.
Solberg: Dårlig stemning i klimaforhandlingene
Slår alarm: - Går feil vei
Verden på vippepunktet: Klimaforskere skuffet over folk flest
Erna utfordrer Jonas: Planla ny milliardsatsing på klima
Hvis ikke Norge går i bresjen for en grønn omstilling, hvem da?
MDG-lederen tror oljefokus i valgkampen kan ha straffet partiet
Mye verre utslipps-bombe enn fryktet
Dyrearter endrer fasong som følge av klimaendringer
Kode rød» for menneskeheten
FNs generalsekretær: Verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming
FNs generalsekretær: Verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming
31 selskaper vil lete etter mer olje og gass på norsk sokkel
Klimavalget som ikke var et klimavalg, var et klimavalg
Dansk avis med oppfordring til Støre
Mange land har skrotet planer om ny kullkraft
MDG-Hansson mente andre partier cashet inn på klimatrykk. Forsker gir ham delvis rett
Klart for politisk sjøslag om den siste oljen
17.500 av verdens treslag kan dø ut
Angrer ikke på hard retorikk: – Vi sier bare det samme som FNs generalsekretær
Klimakrisens «stille» risiko
Tre av ti vil la markedet styre utfasingen av oljenæringen
Oljedebatten i fokus når utenlandske medier skriver om valget
Varmerekorder i Norge: - Det er litt lotto
Bekymret for Norge: - Haster
SV vil gjøre møkk gull verdt med CO2-avgiften
Brasil har tatt fyr etter historisk tørke. 28.000 skogbranner i Amazonas i august.
Guvernørvalg kan velte Californias klimapolitikk
Miljøorganisasjonene med felles bønn til ny regjering: – Stans all oljeleting
Ap sier nei til store leteoperasjoner på norsk sokkel
Frp-sjokk i skolevalget: – Dette er helt vilt!
Slår full alarm
Baksiden av det grønne skiftet: Kampen om Latin-Amerikas litium
2018 var et ekstremt år. Nå har rekordtørke slått til igjen.
Oljerapporten fra Rystad Energy ser bort fra nesten hele verden
Selvfølgelig sier de ja
NHO sier ja til ny oljeskatt
Slår alarm: - Kritisk utrydningstruet
Hvalart er kritisk truet av klimakrisen ifølge ny studie.
- Bare et tidsspørsmål
Letingen må stoppe
Arbeiderpartiet signaliserer støtte til ny oljeskatt
MDG-Berg refser Aps oljeskatt-ja: - Milliardfest for oljeindustrien
Disse artene har blitt oppført som utrydningstruet
Rødt og MDG i klimakrangel
Ap-stortingskandidat mener norsk oljekutt er overvurdert: – Norge står for to prosent av global produksjon
Naturvernforbundet snur om oljeskatten – MDG kaller det en milliardfest for olja
Biden i katastrofeområdet: - Flere superstormer vil komme
«Oljebrølet» har tiltrukket seg 220.000 nordmenn. Bak står flere Frp-profiler.
Vanndampens rolle i klimaendringene er godt forstått
Den maktkritiske klima- og miljøforskningen er i fare
Fortviler: - Ekstremt alvorlig
August
Listhaugs oljebrøl: Frykter at Arbeiderpartiet skal gamble med oljefondet
Klimaendringene: – Det blir ikke engang behagelig å bo i rike Norge
Rystad Energy-rapport spår økte globale utslipp hvis Norge kutter produksjonen av olje og gass
Une Bastholm frykter oljekompromiss: – Det er en avledningsmanøver
Et oljet lynnedslag
Bastholm tror Støre blir historisk – enten som klimahelt, eller som en klimaskuffelse
Fyller vi tanken med våre forfedre?
MDG klager inn oljeselskap for markedsføring av «karbonnøytral oljeproduksjon»
– Det skal ikke sprøytes mer kapital og mennesker inn for å lete etter mer olje
Den viktigste klimatilpasningen nå er å stemme ut oljepartiene
Reiselivet får penger til ny klimakalkulator
Erna Solberg mener klimadebatten er blitt for tett knyttet opp til oljeproduksjon
Har oljehykleriet sine fordeler?
MDG-politiker tatt av politiet: MDG: Tar ikke avstand
Nå endres norsk oljepolitikk
Unge klimaaktivister møter hets: - Ikke noe jeg skal akseptere
Alvorlig tørke: - Veldig bekymringsfullt
Blokkerte veikryss. Lenket seg fast
Lan Marie Berg: - Skjønner at de frykter MDG
Flere tusen brølte for klimaet
Betyr økt luftfuktighet mer for temperaturen enn CO2?
Støre går grønt: - Oljealderen er snart over
Eksstatsråd kritiserer Vedums klimaprofil: - Savner at partiet tar lederansvar i en så viktig sak
Aps klimaplan får stryk av SV og Venstre
Ett parti stiller ultimatum – dette skiller SV, Rødt og MDG i klimapolitikken
Bruk fondets muskler
Faktisk.no: Nei, utslippene i Oslo har ikke gått opp
Støre går grønt: - Oljealderen er snart over
Great Barrier Reef: Oppsiktsvekkende funn gir håp
Snegler ble brent i skallene sine
Byen forsvinner i havet
Motstandsbevegelsen De grønne
Kaldere hav i et varmere klima. Hva er det som foregår?
Aksjonister sperrer veien ved Slottet i Oslo
Klare før klimatoppmøte: – Første sjanse siden Paris til storstilt gjennomgang
Forfatterstjerner med klima-opprop: Vi har kniven på strupen!
Beregning: Over halvparten av norsk olje er ikke produsert
Aktivister tok seg inn i Olje- og energidepartementet
Torskebestanden kollapser
Kloke ord fra en Høyre-mann
Beregning: Over halvparten av norsk olje er ikke produsert
Rauand Ismail (MDG) om Aps oljepolitikk: – Bekymret for at oljealderen lever videre i minst 50 år, og at vi deretter krasjlander
- Gigantisk rødt flagg
Store ambisjoner og konkrete planer om klima
Norsk oljepolitikk kan bidra for klimaet
Regn på toppen av Grønlandsisen: - Trist og skremmende
Agnes Viljugrein på Ap-hagefest: – Det modige i klimapolitikken er ikke å sette en sluttdato for oljenæringa
Avslører hverandres svakheter
VG-måling: Én av tre vil stanse leting etter olje og gass
FN-rapport: Klimaendringer setter en milliard barn i fare
Ny Oslo-måling: Miljøpartiene fosser fram
FN-rapport: Klimaendringer setter en milliard barn i fare
Minsker drastisk: - Alvorlig
Oljesmurt svingdør
Rødt vil sikre at klimaløftene holdes
Klimakamp viktigere enn valgkamp
SV vil ha verden med på kutt i oljeproduksjonen
Varmerekord i Spania: - Svimer av
En historisk mulighet
Lan Marie Berg: – Erna har sviktet på klimaberedskap
Klimakrisen: - En maskin for sosial ulikhet
Endelig klimavalg
Se, så fossil denne gjengen er!
Oljepolitikk: Selvfølgelig stiller vi ultimatum
Ap-Støre: Slik blir min klimaregjering
Lite enighet om CO2-kutt blant partilederne: – Vante takter
Partilederne rykende uenige om klimakutt
Stadig flere ønsker «koronatiltak» for å stoppe klimakrisen
Dette blir langt, vondt og vanskelig
Hva slags klimapolitikk får Norge med de rødgrønne?
Derfor vil hun ha Jonas
Extinction Rebellion planlegger sjokkaksjoner i Oslo
Må sikre global klimasuksess på toppmøte – får kritikk hjemme
Oljeultimatum: Vinneroppskriften for miljøet
VGs prognose: Klart ja til olje også fra det neste Stortinget
MDG: Norge må erstatte oljejobbene innen 15 år
Verden har aldri registrert en varmere måned enn juli i år, ifølge NOAA
Hetebølgen «Lucifer» over Europa: - Disse temperaturene dreper oss
Uenige om oljekutt: Anklager Høyre for å vente «mens verden brenner»
SV før ev. regjeringsforhandlinger: – Klimakrisa må få konsekvenser for oljepolitikken
Vi kan ikke vente lenger
Krever oljestans: - Forskrekket
SV: – Aps bensinpolitikk totalt uansvarlig
Jeg har sluttet å tro på dine løfter om handling, Støre!
Raser mot SV: - Et svik
Kina varsler stø kurs etter klimarapport
MDG har fått over 500 nye medlemmer etter lanseringen av FN-rapport
Voldsomme skogbranner herjer i Sibir
Fijis FN-ambassadør: – Hele land kan gå tapt
USAs vestkyst rammet av historisk tørke
Venstre gjør klima til hovedsak i valgkampen
MDG stiller oljeultimatum
Advarer: - Kode rød
FNs nye klimarapport: - Verden blir varmere og farligere
Greta Thunberg på Vogue Scandinavias første forside
Det er for sent å stoppe kloden fra å bli 1,5 grader varmere, fastslår FNs nye flaggskipsrapport
FN-rapport slår alarm om verdens tilstand: Mer tørke, branner, ekstremnedbør og ekstreme temperaturer
Kloden brenner: - Har mislyktes fullstendig
Har aldri skjedd tidligere
De tapte muligheters historie
Klimaforskerens beskjed etter FN-rapport: – Pust med mage
Mener klimarapporten må få konsekvenser for norsk oljepolitikk
Vil fortsette norsk oljeleting tross ny skrekkrapport
FNs klimapanel: Kan ikke utelukke brå endringer
Norsk IPCC-topp: – Forskningen er blitt sikrere
Klimapanelets dystre framtidsbilde: Dette sier den nye rapporten
Klimaendringene – region for region
FNs klimarapport: Menneskeskapte klimaendringer gjør ekstremvær mer alvorlig
Dramatisk beskjed i klimarapport: «Kode rød» for menneskeheten
Advarer om styrtregn: - Blir mer ekstremt
Det tragiske klimaparadokset: - Mer olje og kull for å redde de landene som rammes av klimakatastrofer?
Sjokkbilder etter «mega-tørke»
Lan Marie Berg hardt ut mot Erna Solbergs oljepolitikk
Faretegn for klimaet
FNs klimapanel slipper første del av massiv rapport: - Handler om de rent fysiske endringene
Lan Marie Berg mener Erna Solberg har ansvar for ekstremværet i sommer
Stadig nye advarsler
Utslippene skal kuttes, men nordmenn reiser stadig mer med både bil, fly og kollektivtransport
Til Ungdommen – slipp klimabrølet løs!
Garanterer ikke for karbonfangst
Klimaforsker om ekstremvær: - Absolutt bekymret
En grønn klut
Ekstremhøyre og ekstremvær
Skeptisk til sjokkrapport
Klimaforskere overrasket over omfanget av ekstremværet
Ny studie slår alarm: Golfstrømmen kan kollapse
Klimaforskere overrasket over omfanget av ekstremværet
Naturen tåler ikke flere store ord
Stengt for fiske: - Absolutt bekymret
Frykter varmerekord: - Svært kritisk
Advarer: Kan bli ubeboeli
Frykter ny varmerekord: - Brennhett
Møter hersketeknikker fordi hun er ung og klimaengasjert
En av Afrikas største byer kan bli ubeboelig
Bildene som sjokkerer en hel verden
Flere små land sendte inn nye klimamål til FN. Noen store misset på fristen.
Naturmangfoldet i Atlanterhavskogen i stor fare
Juli
Ekspert: - Det er helt enormt
Kraftig issmelting på Grønland
Vinmarkene i Champagne er ribbet. Årets krise blir trolig ikke et engangstilfelle.
Klimaet trenger kjernekraft
Seks nye norgesrekorder etter styrtregn på Tjøme
Forskere: Hit bør du dra for å overleve global samfunnskollaps
I dag er jordens fornybare ressurser oppbrukt for i år
Seks nye norgesrekorder etter styrtregn på Tjøme
Oljenasjonen med egen miljøhovedstad
Sørøst-Europa stålsetter seg for hetebølge
Tusenvis av forskere slår igjen alarm om verdens helsetilstand
Den eksistensielle trusselen
Tusener av brannmenn kjemper
Tusener av brannkonstabler i California kjemper mot brannen. Kan utløse lyn og eget værsystem.
Tusener av brannmenn kjemper mot ildvegg som kan skape sitt eget værsystem
Studie: Hetebølger skyldes rask global oppvarming
Ny hetebølge: - Finnes bare én løsning
Åslaug Haga: Verden må spise mer plantebasert
Nytt farevarsel i flomherjede India
Nytt farevarsel i flomherjede India
Været: Å være eller ikke være
Kina rydder opp etter flom, forbereder seg på tyfon
Sjokkbilder fra USA: Rammet av ekstremtørke – og 80 skogbranner
Klimasaken blir viktig i stortingsvalget
Nytt farevarsel i flomherjede India
Nytt ekstremvær i Belgia: Vann fosser gjennom gatene
- Vi må være forberedt
Minst 125 døde i flom og jordras i India
Klimaforsker om storflommen i Mellom-Europa: - Har overrasket meg
Røde Kors: Det er et akutt behov for klimatilpasning
Fanget på metro i ekstremvær: - Jeg kan ikke snakke mer, vær så snill og hjelp
Kan være «den nye dødstrusselen»
- Vi kan ikke snu dette
Norge klimaversting under koronaen
Stålsetter seg for ekstremvarme
Hvorfor er flommene i Europa blitt så dødelige?
Bondeopprør på New Zealand: Protesterer mot miljøtiltak
Hydrolog: Ekstremflom vil skje hyppigere
Kjempehagl: - Aldri sett liknende
Norge kommer dårlig ut i klimarapport
Ekstremværet er dødelig for mange. Klimaendringene gjør det verre
Insekteksplosjon: - Hold deg inne
Gigant slaktes etter avsløring
Amazonas slepp ut meir CO2 enn den klarar å fange opp
Dette bør være en vekker også for oss i Norge
Helt vilt vær
Slakter politikere etter katastrofen
Frykter at tallet på omkomne vil stige
Verdens beste klimapolitikk er farlig for klimaet
- Kan ramme Norge
Klimaforsker om flommen: - Kommer mer ekstremregn fremover
Enorme ødeleggelser etter flommen i Tyskland og Belgia – dødstallet fortsatt uavklart
Hvem er i en drømmeverden, sa du?
Ekstremvær i Tyskland: 1300 savnet etter flom
Minst 67 døde etter kraftig uvær i Mellom-Europa: - Svært alvorlig
Greta Thunberg-effekten hjelper ikke de grønne partiene i Europa
Flommen i Tyskland og Belgia har kostet nær 70 liv
Nekter å få barn for klimaet
Minst 50 savnet etter bygningskollapser i Tyskland
Et skritt i riktig retning
EU lanserer ny klimapakke. Dette betyr den for norsk næringsliv.
Pandemi og sult
Skogbranner herjer i Sibir: Russland peker på klimaendringer
Det må bli et klimavalg
MDG-Lan om EUs klimapakke: – Norge sakker akterut
EU legger frem klimapakke – vil forby salg av bensin- og dieselbiler
Smelter i rekordfart - forskere slår alarm
FN-rapport avdekker kraftig økning i antallet som sulter
FN-rapport avdekker kraftig økning i antallet som sulter
Meningsmåling: Stort flertall for fortsatt oljeleting
Venstre vil ha utslippsfrie fritidsbåter
Sjokkert av massedød
Lan Marie Berg om hets og trusler: - Har vært veldig redd
Herjes av ny hetebølge
«Elsa» tok New York med storm
Hetebølge: Her er det målt 54,4 grader
De virkelige store klimatruslene
Nesten hvert tiende dødsfall i verden skyldes ekstreme temperaturer
Forskning: – Klima kan ha påvirket menneskekroppens størrelse
Byråd overrasket over effekten av fossilfritt sentrum i Oslo
Ny rapport om fossilbil-forbud i Oslo: – Har store ringvirkninger
Frp-topp ønsker hetebølgen velkommen
Slår alarm: - Ekstremt
Når skal amerikanerne våkne?
Varmeste juni måned noen gang i Nord-Amerika: - Illevarslende signal
Opp mot 33 grader i Finnmark: - Som en blikkboks
Oslo strammer inn på klimakravene: – Tida løper nå ut for gammeldagse, bråkete og forurensende dieselvarebiler
Varmeste junimåned i Nord-Amerika – varmerekorder flere steder i Europa
Iskald beregning i sommerheten
Hetebølge i Finnmark vekker oppsikt
Slår alarm: - Forferdelig trist
Den drepende varmen
Økosystemene i havet kollapser
FNrapport: Hetebølger kan være den nye dødstrusselen
FN-rapport: Hetebølger kan være den nye dødstrusselen
California og Canada herjes av branner under hetebølge. Dette mener eksperter er årsaken
Juni ble den femte varmeste junimåneden på 121 år
Milliarder i spill for norsk industri når EU legger frem ny plan
Hetebølgen i Canada: – De har aldri opplevd noe lignende
Tror tallene overrasker
Klimakrisen: Plutselig forsvant innsjøen
Krever oljegaranti - gir ingen selv
- Det er helt brutalt
- Hele byen brenner

Juni
Hetebølgen i Nord-Amerika har trolig kostet hundrevis livet
Klimaforsker: - Det ekstreme kan bli det normale innen kort tid
Verdens beste klimapolitikk er ikke god nok
Nær 50 varmegrader i Canada – hetebølgen krever mange liv
Hetebølgen krever liv
Nær 50 varmegrader i Canada – hetebølge krever mange liv
Hetebølgen som rammer Europa
Canada: - En hetebølge uten like
Varmerekordene og veidekket ryker, mens iskremsjapper må stenge.
Nord-Amerika koker: - Dette kommer til å bli dødelig
Hetebølge: - Fullstendig sjokk
Klimakamp er klassekamp
Må søke ly fra hetebølgen: - Varmen er livstruende
Ny varmerekord i Canada, i USA åpner offentlige kjølesentre
- Nå er det briste eller bære
Norge kan gjøre en forskjell for klimaet som verden vil takke oss for
Refser SV: - Et ufravikelig krav
Det må bli et klimavalg
Trygg på at SV ikke får oljeseier
Norge er ikke forberedt på klimakrisen
Melby vil få Høyre med på stans i oljeleting
Han skal fronte besteforeldrene i klimakampen
Raser etter FN-forslag: - Sjokkert
Australia protesterer mot FN-advarsel om Great Barrier Reef
SV vil ha omkamp om oljeforliket
Ja til å prøve ut nullutslipp i Bergen og Oslo
Farlige tider for froskene
Planlegger stor klimaseier i det skjulte
Varmerekorder i USA: Hetebølge i USA: - Det er brutalt
Derfor regner det mest i juli
Vil at Norge skal lede an for å gi verdens fattige strøm
Ny rapport om tørke: - I ferd med å bli den neste pandemien
Kloden tørker: - Den neste pandemien
Klimaendringer: - Jeg er bekymret
Havbunnalarm: Kollaps i økosystemene langs norskekysten
Hetebølge herjer i USA
Norsk oljeboring klages inn for menneskerettighetsdomstolen
Oljesmurt elektrifisering gir utslipp og naturinngrep
Fjerning av klimagasser fra atmosfæren er mulig – og tvingende nødvendig
Det nye olje-mantraet
- Setter miljøpolitikken i revers
G7 lover utfasing av kull og beskyttelse av havene
Ekstrem tørke: Bildet sier det meste
MDG: - Uredelig av Hareide
Oljelobbyens siste stråmann
Demonstranter og politikere klare for ny G7-dyst
Ap vil ikke legge regjeringens energimelding i skuffen
Klimaet kan ikke vente lenger
Fant 24 000 år gammel Sibir-mark
Ny energiplan: Ingen stans i oljeleti
ngen
Har vi ikke råd til å redde verden?
MDG: Utfordrer SV, V og KrF til å legge ned veto mot mer oljeleting
– Vi har hatt en elendig klimapolitikk
Regjeringens klimaflopp
Klimamålet for 2020 ble ikke nådd
MDG-Hansson med klar beskjed til klimaministeren: – Han bør gå av
Norge nådde ikke klimamålet: - En skandale
MDG-Berg om oljens fremtid: - Skjerp deg, Jonas!
– Det viktigste jeg gjør for klimaet, er å bli best mulig i fotball
Olje på glansa papir
MDG: - Greta er fortsatt velkommen til Stortinget
Isbreene på Island krymper kraftig
Historisk flom i Amazonas
Stortinget sier nei takk til Thunberg
Stortinget sier nei takk til Thunberg
Ny undersøkelse: Én av to mener myndighetene har gått for langt i å fjerne biler i Oslo sentrum
Mai
Listhaug raser mot MDG
MDG lanserer elsykkelmilliard: – Kan bli den nye folkevogna
Frp raser over at MDG vil invitere Thunberg til Stortinget: – Hva i alle dager?
Oljefondet er en suksess
– Kan erstatte oljejobbene i Norge
MDG har vedtatt ultimatum: Krever stans i oljeleting for støtte til regjering
MDG har vedtatt ultimatum: Nekter å støtte oljeregjering
Stans i oljeleting er ikke slutten
Norsk og tysk kraft kobles sammen i omstridt kabel
De grønne mulighetene
Greta Thunberg: Fikk kroppskritikk av statlig kinesisk media
Utdaterte argumenter fra Norsk olje og gass
Kullfyrte Polen vender seg mot sola
Tilbake til fremtiden
Derfor kan svake tiltak mot global oppvarming være ulovlig
Gigantisk isflak har løsnet i Antarktis
Gigantisk isflak har løsnet i Antarktis
Ernas klimahykleri
Oljebomba
Skremmende funn: - Umulig å snu
Ny rapport fra IEA: Kan endre alt i norsk oljepolitikk
Grønlandsisen på vippepunktet: - Skremmende
IEA: Ikke rom for noen nye oljefelt hvis klimamål skal nås
Århundrets mulighet
Høyre til Raymond: – Bla opp selv!
Taiwan rammet av verste tørke på 50 år
Regjeringen foreslår avgift for vindkraftanleggene
Frp programfester klimaskepsis
Forsker advarer: - En sovende klimabombe
Grensehandel med store CO2-utslipp på kjøpet
Tromsø satte nedbørsrekord i april – nå kommer regnet til Sør-Norge
KrF sa nei til oljeleting i nye områder
April
KrF-Ropstad: Frykter at klimamålene ryker med ny regjering
Slår alarm: - Vi må handle nå
KrF vil stanse leting etter olje i nye områder
De er rykende uenige om hvor klimavennlig Nord-Norgebanen er
De har hver sin klimakamp
Verdens største - bare isbiter igjen
SV freder havvindsatsingen
Ekstremvær truer de fattigste kaffebøndene
Taus om et av Norges viktigste klimatiltak i dialog med EU
Greta Thunberg: Raste og gjorde Twitter-endring
Biden høyner klimamål for å utfordre verden til å heve ambisjonsnivået
Skal rydde opp i Trumps miljøsynder
Bidens nye klimamål: Minst 50 prosent kutt innen 2030
Thunberg raste mot politikere: - Før eller senere blir dere holdt ansvarlige
Stoltenberg i tale til klimatoppmøte: - Gjør verden mer farlig
Ny rapport: Brennhett i Arktis – vått og rekordvarmt i Europa
Thunberg raste mot politikere som «ignorerer klimakrisen»
Lan Marie Berg frykter norsk klimasabotasje
Venstre: Vil nok en gang stanse leting etter mer olje og gass
Boris Johnson: Storbritannia får verdens mest ambisiøse klimamål
CO2-utslipp på rask vei oppover
FN: Tiden renner ut for å håndtere klimakrisen
Brasil krever igjen penger for å stanse hogst i Amazonas
MDG krever svar om feil i klimaregnskapet
Sjokkbildene som viser krisa
MDG ber Støre se til Danmark for oljesvar
Overkjører hensynet til miljøet
Isbjørner må spise fugleegg for å overleve
Refser havplan: - Milevis unna
Grønland har vært isfritt før – at det kan skje igjen, uroer forskere
Ekstremtørke: Forskerne slår alarm
De rødgrønne foreslår å fjerne ekstra avgifter på egenprodusert strøm i borettslag
Mars
Klimameldingen er et langtidsvarsel
Rapport: Dommedag for verdens største korallrev
Ingen andre partier har så mange datofestede ambisiøse mål som MDG
Sp går mot klimaavgift på norsk kjøtt, men vil utrede klimatoll på importert
Klimamål ser ut til å glippe i Oslo
Når vaksinene er satt
MDG vil ikke jobbe for EU-medlemskap, men styrke samarbeidet i klimaarbeidet
MDGs vedtak om støtte til atomkraft skaper reaksjoner: – Overraskende, trist og historieløst vedtak
Espen Barth Eide: MDGs klimapolitikk skaper ulikhet
Putin, Xi og Solberg invitert til Bidens klimatoppmøte
Partiene ruster til klimapolitisk valgkamp: Liten vilje til klimakompromisser
Klimakrasj på Stortinget
Alle klimakutt teller
Hundreårsflom i australsk delstat: – Jeg har aldri sett regn som dette
Hundreårsflom i australsk delstat – flere tusen evakuert
Over 10 millioner drevet på flukt som følge av værhendelser
MDG-Bastholm: Klimakuttene vil treffe lommeboken din
Oljelobbyister mener Netflix-film hjernevasker barn
Sp avviser at de vil inngå klimaforlik med Ap og SV
Ap vil kutte elbil-fordeler og skjerme bensinprisen for CO2-sjokk
Olje, strøm og klima
Urealistisk teknologioptimisme
Slår alarm om regnskogen
Historisk sprengkulde i Texas drepte flere millioner fisk
Regjeringens grønne fallitt
Kinas største elv tørker sakte ut
Kinas klimakamp: - Klar dobbeltmoral
Rødt snur: Skroter sluttdato for norsk olje og gass
Frp-Hagen (76) vil tilbake i manesjen: - Slik skal Frp reise seg igjen
Rødt går inn for å fjerne sluttdato for oljeproduksjon
Ukens grønne tips: Tre tacomåltider. Tre totalt ulike klimaavtrykk.
Golfstrømmen: - Langt utenfor naturlige variasjoner
Søndag ga varmerekorder
Fossilfrie byggeplasser og mindre bil: Dette vet vi om Oslos klimakutt
Februar
Rekordlav interesse fra oljeselskapene for å lete i følsomme områder i Barentshavet
Klimabevisst Miami vil redusere bruken av palmetrær
FN: Klimaløfter fra land ligger veldig langt fra Paris-mål
Kuldesjokket knyttes til klimaendringene
Golfstrømmen: Slår ekstremvær-alarm
Frps fylkesledere vil satse på kamp mot klimahysteriet
David Attenborough om klima: - Det er allerede for seint
Øyene trues: Kan drukne
Forsker reagerer på regjeringens tolkning av FN-rapport
Bygger gigantiske vindmøller
En måned som president: Dette har Joe Biden gjort
Er De grønne parkert i Oslo?
CNN: Norge er hyklersk, ikke klimamester
CNN-kommentator: - Norge er miljøhykler
Synes du klimapolitikk er komplisert? Her er noen forklaringer.
Siv Jensen advarer: Barnefamilier flykter fra Oslo sentrum på grunn av MDGs bilfiendtlige politikk
Sp-topper etterlyser klarere klimaprofil
Her er Vedums løsning for Ferge-Norge
Oljehøring i Stortinget: Varsler slår alarm om ukultur
SV mener bare EU kan redde Sps klimapolitikk
Ap ut mot klimaministeren: Uaktuelt med brede klima-skattekutt til bedriftene.
Støre distanserer seg fra populismeutspill
Regjeringen åpner for klimakutt i inntektsskatten og selskapsskatten
Lan Marie Berg (MDG) vil tvinge Stortinget og private til å innføre p-avgift. Men regjeringen gir henne ikke lov.
Norge «versting» i ny rapport: Går hardt ut mot regjeringen
Kaldere klima
Vedum avklarer støtte til Norges klimamål
Regjeringen: Oslos nyeste klimagrep er ulovlig
28 milliarder tonn is har forsvunnet
Frp stiller ultimatum til regjeringens klimaplan
Ap skjerper klimakravene
BBC-produsenter falt for Saltstraumen
Har ikke skjedd på 12 000 år
Frps klimakrav til Erna
Januar
USAs grønne revolusjon
Biden stanser ny olje- og gassvirksomhet og kaller inn til klimatoppmøte
Biden tar klimagrep: - Vi må være modige
Biden stanser ny olje- og gassvirksomhet og kaller inn til klimatoppmøte
AP: Biden vil ha midlertidig stans i ny olje- og gassvirksomhet
Skogen kan redde oss
Ekstremvær har tatt nesten 500.000 liv på 20 år
- Klimaet blir taperen
Når skiføret regner vekk midt i januar
MDG-Berg vil ikke ha 5000 milliarder kroner
Lan Marie Berg: Bli kvitt fossilbilen snarest mulig. Nå blir det dyrere og vanskeligere å kjøre den.
MDG-Lan: Bli kvitt fossilbilen snarest mulig
Ny rapport avdekker dyp mistro mellom oljeansatte og miljøbevegelsen
Slik vil jernbaneforumene forbedre norsk jernbane
Dette står øverst på agendaen for Biden
Prognoser: Dobbelt så mange kan rammes av ekstrem tørke innen 2100
Nå skal jernbanen løftes opp
Verden må lære å håndtere en voksende og alvorlig klimakrise
Tynt hvitt lag over mørk framtid
Miljøvernforbundet minnes Oddekalv: – Vi tar kampen videre
Disney til Svalbard: - Massivt potensial
Regjeringens klimaplan burde ledet ut av oljealderen. Den gjør det motsatte.
Kurt Oddekalv (63) er død
Kurt Oddekalv er død
Kurt Oddekalv gikk gjennom isen og døde
Kullkraftverket på Svalbard legges ned
Miljøaktivisten Kurt Oddekalv er død
Klimatiltak som virker
Helt naturlig
Mener regjeringen torpederer Oslos klimamål: – Jeg er bekymret
Widerøe-sjefen: Økt C02-avgift truer rutenettet vårt
Frp: Regjeringen forstår ikke at klimautfordringene er globale
Regjeringen vil øke CO2-avgiften til MDG-nivå. Frp sier blankt nei.
Regjeringens klimaplan: Varsler kraftig økning av CO2-avgiften
Klimameldingen: Ja til «Norge først»
Ap om klimaplanen: - For svak
Dette betyr regjeringens klimaplan for deg
Klimaplan varsler kraftig økning av CO-avgiften til 2.000 kroner
'
Frp: Regjeringen forstår ikke at klimautfordringene er globale
Nullutslippssoner får grønt lys
Kraftige snøbyger i Spania: Kulderekord og strømbrudd
Erna Solberg varsler «historisk taktskifte i klimapolitikken»
Koronaåret var en god start på klimatiåret
2020 – det varmeste og nest våteste året Norge har registrert
Greta Thunberg: - Trenger ikke fly til Thailand for å være lykkelig
Greta Thunberg fyller 18
Godt nytt år - eller ei?
Desember
Da alt raste sammen
Meteorologene: 2020 er det varmeste året målt noensinne i Norge
Varmeste år noensinne, og varmere skal det bli
Varmeste året noensinne: – Klimaendringene kryper inn på oss sakte, men sikkert
Høyesterett har uthulet folkets rettigheter
En norsk statsminister kan løse klimakrisen
Gir seg selv aktiv dødshjelp
Natur og Ungdom og Greenpeace tapte klimasøksmålet
Klimasøksmålet: Får ikke medhold i Høyesterett
Miljøorganisasjoner: – En trist dag
Miljøorganisasjoner tapte klimasøksmålet mot staten i Høyesterett
17 grader på Sunnmøre og en rekke varmerekorder på Vestlandet
Varmere i Tafjord enn på Tenerife
Kan bli varmerekord: Knuser drømmen om hvit jul
Lars Haltbrekken: – Vi er nødt til å støvsuge hele Norge for klimautslipp
Kina og Russland interessert i kullfelt til salgs på Svalbard
Vi bor ikke lenger i verdens beste land. Nytt parameter sender Norge langt ned på listen.
Norge er ikke lenger verdens beste land på ny liste
Nest varmeste november siden målingene begynte i 1880
Norge langt fra best
Norge er ikke lenger verdens beste land når miljøavtrykket regnes med
Ap ut mot regjeringens klimamål: - Vi må følge etter
Ber folk holde seg unna
- Langt mer ødeleggende enn corona
Millioner av pingviner truet av verdens største isfjell
Solberg vil ikke love like kraftige utslippskutt som EU
FN-sjefen: Dere må erklære klimakrise
For fem år siden feiret de klimaavtalen. Nå er EU klare med et nytt mål.
Slik vil de gjøre kollektivtransport enklere og billigere for ungdommen
Norge og EU på kollisjonskurs om klimagrep
EU skal kutte 55 prosent av utslippene innen 2030
EU skal kutte 55 prosent av utslippene innen 2030
18 oljeselskaper fikk i fjor dekket letekostnader for 3,9 milliarder kroner
Den norske hytta – fra nærhet til naturen til klimaversting
8 prosent av Amazonas er ryddet siden 2000
Hydros utslipp i Brasil overgår utslippene fra norsk flytrafikk
Yara vil elektrifisere ammoniakkproduksjonen i Porsgrunn
Danmark har vedtatt oljestans
Norge har brukt milliarder på å redde Amazonas. Det siste året er mer skog hugget enn på 12 år.
FN-sjefen: Verden svikter fatalt i kampen mot klimaendringene
Slipp byene fri for klima
Frp godtar CO2-rensing: Nå kan Langskip sjøsettes
Enorme ødeleggelser etter to orkaner: – Livet blir ikke vanlig igjen
Varmeste november siden 1900
Rekordvarme i november
Et tydelig signal
Varmeste november siden 1900
November
MDG-strid om vindkraft og klimabelønning
- Kjøttforbruket i Norge må halveres
Til deg som blir usikker når du leser innlegg som avviser at klimaendringene er menneskeskapte
Medier: Amazon ser på Greta Thunberg som en trussel
Rekordmye CO2 i atmosfæren til tross for coronaen: - Håper verden tar det som en oppvåkning
«Omvendt» sommer med regn og flom i vente for Australia
Derfor er det så varmt
Ola Borten Moe kan bli innkalt til olje-høring
Stortinget åpner kontrollsak om oljeåpning i nord
Oslo med i allianse: Klimabyer vil halvere byggeutslipp
- Viser at klima ikke er viktigst for MDG
Bidens valgseier er godt nytt for verden. Men den øker klimarisikoen for norsk økonomi.
Rekordhøye nivåer av CO2 og metan i atmosfæren over Norge i 2019
Ap og Sp sier nei til fullfinansiering av CO2-fangst i Oslo
Rekordhøye nivåer av CO2 og metan i atmosfæren over Norge i 2019
MDG slutter seg til Frps slakt av oljenæringens viktigste klimagrep'
Issmeltingen kan øke oppvarmingen med 0,4 grader
Hva vil vi med Equinor?
Trumps siste olje
Orkanen «Iota»: - Det som kommer mot oss nå er en bombe
MDG: Ut med plast, inn med gjenbruk
Klimalovens far slakter klimaloven
SV vil gi 20 milliarder til grønne investeringer
Statens klimaangst
Regjeringsadvokaten tror det kan komme flere klimasøksmål
Tre ting Biden sier han vil gjøre for klimaet
Ap vil bruke mer oljepenger enn regjeringen
Lytt til David Attenborough!
Rekordmange stormer og orkaner i Atlanteren
Olje- og energidepartementet om elektrifisering av norsk sokkel: Dyrt og usikker klimaeffekt.
Vindkraft er snart like upopulært som olje
Sulter seg i protest mot oljeboring
Frp vil kjøpe en million klimakvoter for slippe unna nasjonale utslippskutt
Biden har planen klar, men hindres i å forberede seg
Kraftig økning i landbasert vindkraft
Eriksen Søreide: Ønsker USA velkommen tilbake til Parisavtalen
Tar klimaet til Høyesterett
Klimarettssak har startet i Høyesterett
Beskytter Grunnloven ufødte barn mot klimakrise?
Våt oktober på Østlandet – varmt i nord
Jeg baserer meg på vitenskapsfolk, ikke mørke rom!
Varmerekord i Oslo og Viken
Klimagassutslippene falt med 3 prosent fra 2018 til 2019
Klimagassutslippene falt med 3 prosent fra 2018 til 2019
Oktober
Er norsk oljeeksport i strid med Grunnloven?
Slår alarm: - Har aldri skjedd før
Frp fjerner «føre-var-prinsippet» i klimapolitikken
Sp-nei til vindmøller
– Hva er vel viktigere enn å sikre naturen?
– Naturen har en for svak stemme
Miljøsjefen ved UiO slutter i protest
Klimaforsker om Netflix-film: - Store, viktige løsninger
Australias mest kjente strand forsvinner
Oslo skal bli en nullutslippsby
Vi spiser 2000 små plastbiter hver uke.
Korallene ved Great Barrier Reef har blitt halvert: Over halvparten har dødd
FN advarer i ny rapport: - Ubeboelig helvete
Verdens største korallrev halvert siden 1995
FN: Stor økning i klimarelaterte katastrofer siden år 2000
Svalbard er i ferd med å knele
Hån mot ungdom
Historiske polfarere vender hjem. De er skremt
Håpet forgjeves på elbilstøtte
AUF-strid om når oljenæringen skal være historie i Norge
– Regjeringen lurer seg selv
Sist måned var den varmeste september vi vet om
Sist måned var den varmeste september vi vet om
Varmeste sommeren noensinne på Svalbard
Havnivået: Høyeste stigning på 12 000 år
Equinor spurte om de kunne få sponse FNs klimatoppmøte – nå legger de seg flate
Oljebransjen strammer inn på leteprosjekter – kutter med nesten en tredel på norsk sokkel
Heftige diskusjoner i vente hvis Solberg skal få milliarder til karbonlagring
To døde og mange savnet etter rekordregn
SV ber Arbeiderpartiet slutte med politisk spill om karbonfangst
Solberg avviser at gigantisk klimaprosjekt skrotes – setter av 2 millarder til karbonfangst
Snart 1.000 søknader om klimatilskudd
SV inviterer til forlik om CO2-rensing
Forskere slår alarm
September
Frp sier nei til regjeringens plan for karbonfangst og -lagring
Nordiske gnisninger skader klimakampen
Storbritannia og FN inviterer til klimatoppmøte
Marshalløyene kan forsvinne: Desperat rop om hjelp
Byrådet i Oslo vil ha forbud mot fossilbiler i deler av Oslo
Nesten smelterekord for sjøisen i Arktis
Gigabot etter klima-aksjon: - Absurd
Regjeringen vil realisere karbonfangst- og lagring ved Norcems sementfabrikk i Brevik
Extinction Rebellion sperret trafikken i sentrum og limte seg fast i næringsdepartementet
Samordnede aksjoner i Oslo
Forskere slår alarm
Byrådslederen skuffet: Oslos klimamål ryker uten karbonfangst
Flere klimaaksjoner i Oslo - limte seg fast i departement
Grønt lys for milliardsatsing på CO2-håndtering
Klimaaksjonister innbrakt etter aksjon i Oslo sentrum
Korona light
Skogbrannene i USA har satt fyr på debatten om klimaendringer
EU-kommisjonen vil ha ytterligere kutt i klimautslippene
LO går sammen med AUF og Ap om 55 prosent klimakutt
EU-sjefen foreslår skjerpet klimamål: Vil kutte 55 prosent innen 2030
Historisk mange sykloner
Brannene gir klimastrid i valgkampen
Presidentkandidatene i klimakrangel
California-politikere: Trump har hodet i sanden
Gjør Norge til hydrogen-nasjon
Erna Solberg vil satse på hydrogen
Norsk oljetanker stoppet av Greenpeace-blokade
Fra pengekran til tapssluk
Studie: Strømming av HD-TV og spill kan øke utslipp av drivhusgasser
Studie: Strømming av HD-TV og spill kan øke utslipp av drivhusgasser
Vestkystbyer i USA pakket i rød tåke
En million arter står i fare for utryddelse
Miljødirektoratet kritisk til regjeringens planer om ny oljeleting i Barentshavet
Mediene svikter i oljedebatten
Varmeste sommeren noensinne på Svalbard
«Parisavtalens mor» til VG: – Det mest avgjørende tiåret i menneskeheten
Sommeren på Svalbard var rekordvarm
Vil tvinge kommunene til klima-budsjett
Sjokktemperatur i Finnmark - varmest i landet
Sjøisen i Beringhavet på rekordlavt nivå
Issmelting i takt med «worst-case scenario»
Issmelting i takt med «worst-case scenario»
Issmelting i takt med «worst-case scenario»

August 2020
Oljelobbyen må ut av skolen
Galdhøpiggen og Glittertinden er normalt stivfrosne. Men nå skjer det dramatiske ting.
Angriper statlig støtte til oljeselskap som ikke tjener penger
Derfor herjer orkanen
Ny elektrisk miljøbåt skal plukke søppel i Oslo Havn
Metanlekkasje oppdaget i Antarktis: – Bekymringsfullt
28 billioner tonn is smeltet på under 30 år – går mot rekordlite havis rundt Svalbard
Tilbake på skolen igjen etter et friår utenom det vanlige
Isbjørn: Plyndrer fuglereir i desperat søk etter mat
Rapport: Ressursene til jorden brukt opp for i år
Ny nedbørsrekord etter styrtregn på Østlandet – meteorologene oppgraderte farenivået
Erklærer unntakstilstand: – I en unik situasjon
Trolig ny norgesrekord for nedbør i Vestfold
Klimaforskere: Grønland har passert «point of no return»
Donald Trump tillater oljeboring i arktisk naturreservat
Mulig varmerekord i Death Valley
Vil bruke lærdommen fra koronakrisen for å innføre tøffe klimatiltak
Hvor er Erna?
Ishylle større enn Manhattan kollapset
Bolsonaro om brannene i Amazonas: – En løgn
Minst 30 døde i ekstremvær i Sør-Korea
Mer tørke i Europa rammer jordbruk og natur hardt
Gigantisk isblokk truer alpeby
Rekordnedbør i juli. Kjøligste julimåned på 50 år på Østlandet.
Juliværet bød på kulderekorder i sør og varmere vær enn vanlig i nord
Raymond Johansen kritiserer MDG: Retorikken kan skade klimasaken
3.528 utslipp på 15 år – kun elleve anmeldelser
Juli 2020
Hetebølge over store deler av Vest-Europa
Slår alarm: Aldri vært mindre
Slår alle rekorder
«Porten til helvete» vokser
Disse bildene bekymrer forskerne
Varmerekord på Svalbard
Temperaturrekord på Svalbard: – Pakket med oss masse ullklær
Varmerekord på Svalbard
Ny klimastudie: Verste og beste scenario er mindre sannsynlig
La Oslo gjøre mer i klimakampen
Isbjørnen kan være utryddet innen 2100
Isbjørnen kan være utryddet innen 2100
Kastet ut av skolen
Når jorda brenner opp
Forskere: Sibirsk varme «nesten umulig» uten klimaendringer
Forskere slår alarm
Greta Thunberg møtte EU-kommisjonens president før toppmøte
Studie: 140.000 tonn mikroplast flyr årlig fra bilveien til havet
Syv nye vindkraftverk kan ryke: – Vi har brukt millioner
Byrådets hemmelige bløff
AUF krever at Ap tar mer fra de rike for å finansiere det grønne skiftet
Kraften i vannkraft
Nå dør flere trær enn normalt
Espen Barth Eide: Koronaepidemien sendte klimadebattantene i Ap tilbake til skyttergravene
Frykter målet ryker: - Enorm utfordring
Equinor vil bygge verdens største flytende havvindpark
Uvanlig mye regn på Østlandet i juli
Vekst er problemet
Rosa snø smelter isbre i Italia
Torsken er truet: – Vil ikke kunne formere seg
Koalaen er utryddingstruet
Hysj, de voksne snakker
Juni 2020
Edderkopp-eksplosjon
God haisommer
Klimaaktivist limte seg fast til SAS-fly
- Et stort rop om hjelp
Hetebølger vil bli vanligere, mener klimaforsker
Hetebølger vil bli vanligere, mener klimaforsker
Vedum kjøler ned avgiftsdebatt i eget parti
Rødt-alarm om klimapolitikken - Skreddersydd for de rike
Senterpartiet vil ha dyrere importkjøtt
Sjokkrapport: CO2-rensing kan koste 25 milliarder
Kan flere tusen år gammel vulkansk aske bidra til å løse klimagåten?
Stikk til MDG etter nye utslippstall
MDG-lederen setter Trump-stempel på Solberg og Støre
Norge kan nå klimamålet for 2020 – helt uten «koronahjelp»
Ny varmerekord under hetebølge i Sibir
38 grader i Sibir: - Alarmerende
Laveste klimagassutslipp i Norge på 27 år
Sverige vil lagre CO2 i Norge
Kompromisset er et nederlag
Støre til klimaangrep på Solberg: – Hun setter fremtiden i spill for norsk industri
Greta Thunberg velger hundene fremfor DiCaprio og Obama
- Vi har ikke kontroll
Gunhild Stordalen: Advarer mot sommervarmen: - Ikke normalt
Slik snakker Erna i klimakoder
Greta Thunberg angriper Norge og Canada foran viktig FN-valg
Miljøkatastrofen fikk Putin til å se rødt. Oppryddingen kan ta ti år.
Stortinget er storforbrukere av flyreiser
Klar for omkamp om iskanten
Oljelobbyen fikk i pose og sekk
Naturvernorganisasjonene om iskanten: En fallitterklæring og et generasjonssvik
Klimagassutslippene har gått ned
AUF varsler opprør mot Aps oljepolitikk
Rekordstore snømengder gir historiens billigste strøm
Ap sikrer flertall for regjeringens iskant
Ap godtar regjeringens iskant
Ap sikrer flertall for regjeringens iskant - får krirtikk fra miljøbevegelsen
Han vil få dem som flyr mye ned på jorda
SV hopper av forhandlinger om krisehjelp til oljenæringen
Overbys om oljeskatt
Venstre ber Ap bestemme seg om oljeskatt
Mai 2020
Nordmenn flest tror ikke at koronaviruset gir langvarig klimaeffekt
Slik kan Stortinget vinne klimakampen
Regjeringen foreslår 3,6 milliarder til grønn omstillingspakke
Flere hundre døde av røyk fra skogbrannene i Australia
«Zombie-branner» truer Sibir
Omstridt Michael Moore-produsert klimafilm fjernet fra YouTube
Russlands klimaplan betyr at utslippene vil øke i mange tiår
Vi lever som om vi har tre jordkloder
Klimakrisen: Antarktis kan bli grønn
Forskere: Klimaendring gjør deler av Antarktis grønt
Ap krever grønt skattekutt
Koronapandemien har ført til drastiske fall i de globale CO2-utslippene
Kjøp mer norsk
Historisk fall i klimautslippene under koronakrisen
Historisk fall i klimautslippene
Nå blir oljefondet et klimafond
Miljøvernerne ber Ap komme Arktis til unnsetning: – Kan vise at de tar klima på alvor
Vil stanse ny vekst i flytrafikken
Ap: Nordsjøen skal bli fremtidens industriverksted for å gjenreise Norge etter koronaen
2020 skulle bli klimahandlingens år. Så kom korona.
Organisasjoner med krav: Må ha som mål å trappe opp det internasjonale klima- og miljøarbeidet
Kjøttkutt gir skrekktall for norsk landbruk
Ap krever svar om de enorme Equinor-tapene i USA
Nordpolen blir isfri innen 40 år selv om utslippene kuttes kraftig
Oslo har vedtatt klimastrategi – skal være fri for fossilbiler innen ti år
Ber FN godta klima-søksmål
Oslo har vedtatt klimastrategi – skal være fri for fossilbiler innen ti år
Nei, snørekorder motbeviser ikke global oppvarming
Oslo kåret til verdens fjerde mest miljøvennlige by
En tredel av verdens befolkning kan lide under ekstrem hete i 2070Skrekkrapport for 2070
Grønn omstart: Slik blir regjeringens tiltakspakke for klimaet
Oljebransjen trenger mer hjelp
Høyre vil ha bredt klimapolitisk forlik i Oslo – det får byrådet til å stusse
Siv Jensen avblåser trussel om å felle regjeringen
Nasa har finmålt is på Grønland og Antarktis siden 2003: Smelting står for stor andel av økt havnivå
April 2020
Nå kommer planen for å gjøre Norge bærekraftig
Havets rolle i klimaendringene: Havet kjøper oss tid
Karbon slippes fri ved graving i urørt natur
MDG-topp til Hareide: Putt pengene der du har kjeften
Klimaaktivister verden over tok til nettet for å protestere
Regjeringen vil flytte iskantgrensen: – Et elendig forslag
Koronakrisen stopper ikke ungdommens klimastreik
Naturvernforbundet om iskantdefinisjonen: – Knefall for oljeindustrien
Tror på varig nedgang i oljeforbruket
- Et knefall for oljeindustrien
Regjeringen vil flytte iskantgrensen: – Dette er et elendig forslag
Polarinstituttet: Store, sårbare økosystemer sør for regjeringens nye iskant
Regjeringeregsorisn vil flytte iskanten sørover
Gigantiske CO2-utslipp fra skogbrannene i Australia
Klimasmell for Oslo – utslippene økte
Delvis seier for Venstre: Iskanten flyttes sørover
Sterke reaksjoner på iskant-endring
Arbeiderpartiet åpner for å slå hull på iskanten
Siv Jensen truer med regjeringskrise
Frykter corona-blinde politikere
Nå vil regjeringen flytte iskanten sørover
– Vi må kunne takle to kriser samtidig
Trekk iskanten sørover
Dyr klimapolitikk må ha effekt utover norskegrensen
Nå skal slaget om iskanten avgjøres
Klimasøksmål blir plenumssak i Høyesterett
Jensen truer med å trekke støtten til regjeringen
Siv Jensen truer med regjeringskrise i striden om iskanten
Norges rekordstore andel elbiler gir store CO2-kutt i hele verden
Klimakrisen fortjener coronaløsning
Vil ha grønn omstilling hos de små
Hva er farligst: Koronaviruset eller klimaendringene?
Klimakrisen kommer stadig nærmere oss
Gresshoppeinvasjon truer millioner i Øst-Afrika
Massedød av insekter i ferskvann.
Svalbard tiner raskest i verden
Dronningen av Danmark: – Vi bør ikke få panikk av klimaforandringe
– Hvis Covid-19 kan overføres med mygg, vil vi se markant økning i varmen

Mars 2020
Forskerne konkluderer: Er el- eller fossilbiler mest miljøvennlige?
Første varmebølge i Antarktis
CO2-avgift for sokkelen i spill i kriseforhandlinger på Stortinget
Ungdommen velger grønt.
Nei, pandemien redder ikke klimaetFlyene står på bakken
Kan corona-pandemien være godt nytt for klima?
Når vi først blir redde
Vi trenger en værmelder for å vite hvordan klimaet endrer seg
Mindre oksygen i havene er en dårlig nyhet
Sp mener Equinor er et lysende eksempel i klimakampen
Great Barrier Reef entrer kritisk fase
Halvparten av verdens sandstrender er truet
MDG-topp vil kutte utslipp med 80 prosent innen 2030
Sju av ti ønsker at oljeproduksjonen skal fortsette
Sju av ti ønsker at oljeproduksjonen skal fortsette
Flere skeptisk til klimaforskning
Flere skeptisk til klimaforskning
Oslo MDG vil forby reklame for fossilbiler og flyreiser
Kongen vurderer solceller på slottet
Februar 2020
Historisk mild vinter i åtte fylker
Så mye smeltet i Antarktis på én uke
Dette er Thunbergs rival: Kalles «Anti-Greta»
Disse styrer «Folkeopprøret mot klimahysteriet»
Faktisk: Hvem styrer egentlig «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?
Troms Ap vil flytte iskanten sørover, men åpner for fortsatt oljevirksomhet
Søpla kan bli langt dyrere
Oslo-kirker velger solcellepanel på taket
Overopphetet debatt
- Isbjørner kan forsvinne
Knut har fått over 100.000 med på «opprør mot klimahysteri»
Full klimakrig på Facebook
– Folk er klare til å bli med på klimadugnaden
Trine Skei Grande: Klimastreik er ikke gyldig fravær
Unicef om barns fremtidssjanser
Arktis smelter.
Tre av fire i Australia rammet av skogbrannene
Storbritannia
30 år med norske klimamål
Statkraft sier nei til havvind
Statkraft sier nei til havvind
Hva gjør vi når havet stiger?
Slik kan klimautslippet til oppdrettslaks reduseres
Rekordtemperatur i Antarktis sjokkerer
EU advarer om flere oversvømmelser og skogbranner
EUs miljøbyrå advarer om flere oversvømmelser og skogbranner
Oppsiktsvekkende varmerekord i Antarktis
Klimaoppgjør mellom Jensen og Solberg i Stortinget
Naturødeleggelser kan ramme norsk økonomi knallhardt
Stortinget på sidelinjen i oljepolitikken
Får egen TV-serie
Frp-Dale tar klimaoppgjør med Høyre: – Alarmklokkene burde gå for oljenæringen
- Totalt useriøst
Elever varsler ny skolestreik for klimaet
Venstre-topp skuffet over klimapolitikken til Oslo-byrådet
Flere Høyre-fylkeslag sier nei til vern av LoVeSe og til å flytte iskanten sørover
Fire Høyre-nei til vern av LoVeSe
Isfjell kollapset i Antarktis
Vedum i klima-klinsj med Støre
Viken Høyre sier ja til oljeutredning i nord og nei til å flytte iskanten sørover
Ap sentralt skyter ned Trondheim Aps sluttdatovedtak for oljenæringen
Klimaendringene er for skumle for barn.
Varmerekord i Antarktis
Regjeringen skjerper Norges klimamål.
Norge forsterker klimamålet
Norge skal halvere utslippene på ti år
Norge skjerper klimamålet
Norge skjerper klimamålet for 2030 til minst 50 prosent
Klimaforskere tviler på «verst tenkelig»-scenarioet
Hver morgen lager 200 kråker et infernalsk leven utenfor soveromsvinduet.
149 historiske værrekorder i januar
Rett og galt i oljelandet
Januar 2020 ble den våteste noensinne
Gresshoppesvermer raser gjennom Øst-Afrika
Oslo-rekord: Varmeste januar siden 1816
Opphetet debatt om årsakene til Australias branner
KrF-topp mener Sp og Frp har startet et kappløp mot bunnen i klimapolitikken
Opphetet debatt om årsakene til Australias branner
Demonstranter okkuperte omstridt tysk kullkraftverk
Lynnedslag eller påtent: Australia krangler om brannårsak
Skal vi nå nye utslippsmål, må vi endre vanene våre raskt.
Rekordvarmt også i Danmark og Moskva
Møtte på huggorm i januar
Senterungdommen: Flytt iskanten sørover
Rekordvarmt også i Danmark og Moskva
Januar 2020
En knallhard slankekur
Oslo MDG refser statens klimaarbeid
Frp frykter symbolpolitikkk og vil bruke penger på kutt ute
Nest varmeste januar noensinne målt i Norge
Nye klimatiltak skaper debatt
Verden har ti år på seg til å kutte kull
Nest varmeste januar noensinne målt i Norge
Kallmyrs klimatiltak: Ville ha kjøttfri fengselskost
Frykter at nebbdyret dør ut
Støre vil ikke komme i skvis mellom industriansatte og klimaforkjempere
Uten havet ville den globale oppvarmingen vært mye høyere
Skremmende fra Listhaug om iskantsonen
Greta Thunberg tar grep mot svindlerne
Kampen om iskanten: Dette handler konflikten om
Høyre inviterer til klimaforlik
Dommedags-isbreen smelter
Miljømyndighetene vil flytte iskanten sørover
Britisk storavis forbyr reklamer fra selskaper som driver med olje og gass
Grønn Ungdom og Unge Høyre mener AUF svikter klimaet
Ut mot Støre: - Det verste svaret til Greta (17)
Raste etter Greta-bilde
Gros klimabønn: Du må bidra
Iskanten: Støre skeptisk til oljeplattformer lenger nord
Så mye mindre har denne vinteren kostet Oslo
«Vår uvitenhet og grådighet kan bli vår ødeleggelse»
LO-topper: Ingen grunn til å flytte iskanten sørover
Ingen bruker mer strøm enn oss
Ingen klimaløfter fra Støre
Sammen for en offensiv og rettferdig klimapolitikk
Klimaparadokset
Zero: Syv klimatiltak regjeringen kan gjøre nå
Kan gå mot januar-varmerekord 100 steder i Norge
Oljevedtak fra Oslo Høyre skaper bølger: – Det virker som en ønsker et Nord-Norge med uberørt natur
Blir verdens største vindpark på havet
Våkner verden nå?
Ny snøfri rekord i Oslo
- Klimaendringene er her
Hånet Greta. Det likte ikke kona
Solen går ned over barna i Tuvalu
Kriger om vindkraft uten konkrete mål
Tyskland skal kutte ut kull, men åpner nytt kraftverk først
– Verden vil følge nøye med på hvordan Australia reagerer
Krever at oljeminister Tina Bru (H) følger opp klimaløfte
Miljøorganisasjoner tapte klimasøksmålet mot staten
Dommedagsklokka er 100 sekunder fra midnatt
Trump: – Skulle gjerne møtt Greta Thunberg
Trump: – Skulle gjerne møtt Greta Thunberg
Unge Høyre-leder: – Nå blir det en større iskant-debatt i Høyre
Kan bli tidenes varmeste Oslo-vinter
1,5-gradersmålet er en forsikring mot katastrofale konsekvenser
Thunberg: – Ingenting har egentlig blitt gjort
Høyre-topp håper Frp-exit åpner for vern av Barentshavet nord
Fikk salen til å le
Et grønt kosthold kan ha høyt klimaavtrykk
Rapport: Oljeindustrien investerer mindre enn 1 prosent i grønn energi
Nest varmeste januar i Oslo så langt
Nei til både kull, olje og gass
Mange dyrearter truet av utryddelse i Australia
Store klimautslipp fra Australias branner
Etter Australias voldsomme skogbranner kom regnet. Nå advarer meteorologene om livstruende oversvømmelser.
Australia på vippepunktet
Klimapodcaster, lobbyarbeid og kulturstøtte: Du tar mesteparten av kostnaden for oljebransjens reklamer
Antarktis: Forskere slår alarm
Orkan vasket hus i Tuvalu på havet - folkene samlet i skolebygningen
«Mot normalt»: Sjekk denne januar-varmen
Enighet om kullavvikling i Tyskland innen 2038
Håper brannene blir klimavendepunkt
Listhaug deler ut 69 nye lisenser til 28 oljeselskaper -miljøbevegelsen raser
Norske fjell gror igjen i et varmere klima
CO2 kan være en farligere klimagass enn først antatt
CO2 kan være en farligere klimagass enn først antatt
CO2 kan være en farligere klimagass enn først antatt
Vi er ikke skuffet, vi er sinte
Greta Thunberg hardt ut mot Federer. Slik svarer tennislegenden på kritikken.
Tennislegenden mottar massiv kritikk for samarbeid med sponsor: Slik svarer Federer på Greta Thunbergs angrep
Dette bildet skremmer
Australias statsminister mister støtte under brannene
SV og MDG ber Listhaug skrinlegge Equninors oljeboring utenfor Australia
Over én milliard dyr rammes av brannene i Australia: – Aldri opplevd lignende
Slik rammer brannene i Australia
12 år gammel klimarapport forutså brannene i Australia
12 år gammel klimarapport forutså brannene i Australia
Trump varsler drastisk utvanning av USAs miljølov
Rekordmange oljefelt i drift
Naturskader for over en halv milliard kroner i 2019
2019 det nest varmeste året som er målt
Equinor ville ha klare regler for å operere nær iskanten
Norge når ikke klimamålet for 2020. Nå må farten kraftig opp.
Nasjonen som ville vente og se
Solberg: Styrt avvikling av oljenæringen er en usedvanlig dårlig idé
Naturvernforbundet sier nei til Equinors klimakutt
Elefanten i klimapolitikken
Væråret 2019: Vått og variert
Flere unge er positive til olje
Erna Solberg åpnet Johan Sverdrup
Hydrogentog er ikke det beste nullutslippsalternativet
DNB nekter kunder som forurenser å få lån: – Lavere utslipp gir lavere rente
Det har ikke vært normalt vær siden 2012. Forskere avslørte ny klima-virkelighet da de ville svare Donald Trump.
Enighet om utslippsfri norsk sokkel i 2050
- Et syn fra helvete
Svarer på konge-kjeft: - Respektløst av MDG
Næringslivet kan presse frem tøffere klimatiltak
Barnekor med klimasatire: Derfor gikk tyskerne bananas i romjulen
MDG mener regjeringen burde holdt kong Harald unna nytt oljefelt
New Zealands breer er innhyllet i gul røyk og sot fra skogbrannene. Tiningen vil øke kraftig.
Nei, Listhaug! Olje og gass er ingen klimaløsning
Klima-Greta feirer bursdag med nytt navn
Ut mot norsk oljeutbygging
Rockestjerne kaller Thunberg «hjernevasket»
Thunberg langer ut mot norsk oljeutbygging
Prins William: Avslører sitt store prosjekt
Fremmede arter truer Svalbard – hver turist drar med seg fire uønskede frø

Desember 2019
Kongen i nyttårstalen: – Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen
Derfor er det rekordbranner i Australia
NyttårsfortsettHva venter oss i 2020?
Oslo vil ikke ha regjeringens bompengeavtale: – Den henger ikke på greip
Frp er «mer enn skeptisk» til Erna Solbergs klimaoppdrag til Sylvi Listhaug
Satte reporter på flyet: - Rart
Gretas far er bekymret
Klimatallene som viser at det haster
Trine Skei Grande gruer seg til kampen for iskanten i Barentshavet
Med ett enkelt grep kan disse skipene kutte utslippene med en tredjedel
Senterparti-leder Vedum vil erstatte «kjøttskam» med «ribbeglede»
Trygve Slagsvold Vedum vil erstatte «kjøttskam» med «ribbeglede»
«Nye» Greta: - Hvordan kunne du stikke av til Hawaii?
Regnskyll hjalp ikke - 200 skogbranner raser i Australia
Dronningen hyllet unge klimaaktivister i sin juletale
16.000 filippinere tilbrakte julenatten i evakueringssentre. – Det kommer til å skje igjen.
Trump langer ut mot vindturbiner
Varmeste jul i Moskva på 150 år. Nå er også Putin bekymret for varmen.
Vannet dekker 60 prosent av sentrum
Putin skeptisk til vindmøller: Tenker på fuglene
Moskva lurer: Hvor blir det av vinteren?
Vil ikke endre kull-politikk
Sylvi Listhaug: – Kravene til vindmøllesøknader har vært for slepphendte
Frys iskanten
Mennesker og dyr flykter fra skogbrannene i Australia. Regjeringen får massiv kritikk for å ikke ta klimaendringene på alvor.
Foreslår nordisk flyavgift
Australsk landsby nærmest utslettet etter skogbrann
Beklaget feriereise i Australias brannkrise
Bing Crosbys «White Christmas» for alltid
Brannvesenet slår katastrofealarm i Australia
By kan slukes av PYROSTORM
Spania-jul: Rekordvarme og orkan - samtidig
Brannvesenet slår katastrofealarm i Australia
Siv Jensen: – Helt ko-ko å stenge oljekranene
Skogbranner skaper tordenvær: – En veldig farlig situasjon
Historisk dom i Nederland: – Verdens beste førjulsgave for klimasaken
Slår katastrofealarm i Australia: – Brannforholdene er så ille som de kan bli
Frp-Sylvi om klimaendringer: «Ikke bevist», «propaganda», «også menneskeskapte»
Har streiket for klimaet i 70 uker
Thunberg tilbake i skolestreik utenfor Riksdagen i Stockholm
Bing Crosbys «White Christmas» for alltid
Elvestuen klar med Europas korteste klimaplan
Varmerekord i Australia to dager på rad
Varmerekord i Australia to dager på rad
Sylvi mener Gretas engasjement er «veldig bra»
Klimaorganisasjoner ut mot Listhaug: – Står for en gammeldags, faktafornektende klimapolitikk
Klima-kjør mot Solberg da hun presenterte Listhaug som ny oljeminister
Listhaug pepret med spørsmål om klima: – Jeg hører at dere bare skal kjøre på med dette med klimaendringer.
Erna forsvarer Sylvi: - Ikke klimafornekter
Mer bærekraftig enn norsk kjøtt
Erna Solberg avviser at Sylvi Listhaug er klimafornekter
Hetebølge ga ny temperaturrekord i Australia
Faktisk.no: Planteburger fra USA er mer bærekraftig enn norskprodusert kjøtt
Verdens første teaterforestilling om Greta Thunberg
Jeg har vært klimaaktivist i seks år, men aldri vært så provosert som nå
Advarer om dramatiske endringer i isen: – Et helt annet landskap
Frp truer Kina med klima-handelskrig
November var nest varmeste november noensinne
De som skal arve jorden
Ingen enighet om kvotehandel på klimakonferanse
Seks spørsmål og svar som forklarer skuffelsen etter årets klimatoppmøte
- De er helt frakoblet virkeligheten
Ingen enighet om hovedspørsmål i klimaforhandlingene: – Skuffende
Ingen jubel etter FNs klimakonferanse
Thunberg om klimaforhandlingene: – Faller fra hverandre
Klimaforhandlinger på overtid: – Et definerende øyeblikk
Greta Thunberg: - Unnskyld
Klimadebatten blir forsøkt druknet i en metadebatt om ordet «skam»
Årets ord i Danmark: «Klimatosse»
Klimaforhandlingene: – Landene er mistenksomme mot USA
Donald Trump håner igjen Greta Thunberg på Twitter
Ofrene for klimaendringene
Nordmenn kastet ut av klimatoppmøtet
- Klimamessig kjempelurt, men blir ikke bygget
Smelter egentlig isen på Grønland så fort som forskerne fryktet? Bildene fra verdensrommet forteller hva som skjer.
Thunberg med bønn til Solberg
- I Norge diskuterer vi kjøttfrie julebord
400 millioner rammes mens denne isen smelter
Studie: Grønlands-isen smelter syv ganger raskere enn før
Derfor kan USA innfri klimaløftene - uten president Trumps hjelp
Greta Thunberg angriper Olje-Erna
Klimaminister: – Neste år blir helt avgjørende
Penelope Lea (15): – De kan ikke unngå å se og lytte til oss nå
Faktisk.no: Vi vet ikke hvor stort klimaavtrykk en e-post har
FN-topp: – Klimakrisen største globale trussel siden andre verdenskrig
Dette savner Greta (16)
Sultne isbjørner truer russisk landsby
Like sterk kjøpelyst i julen som før
Vil utestenge firmaer som ikke går over til elbil eller biogass
Frp ypper til oljestrid med Høyre
Amerikansk presidentkandidat vil opprette «eksportkontor» for å spre Oslos klimapolitikk
Nye tall: CO2-utslippene vokser saktere
Solberg: – Vi trenger mer global respons
Støre: Sletting av EU-kvoter kan sikre klimanøytralitet
Hvorfor får vi ikke mer innsyn i regjeringens klimapolitikk?
November 2019
Dramatisk: Svalbard-temperatur stiger raskest på kloden
Boris Johnson droppet klimadebatt - TV-kanalen satte inn en smeltende isskulptur i stedet
Full strid om klima, Johnson og Channel 4.
– Klimatrusselen åpner for en ny EU-debatt i Høyre
EU-parlamentet erklærer klimakrise
Forskere: Klimaendringene kan true sivilisasjonen
Klimakrise: Barskogen i nord kan forsvinne
Forskere: Klimaendringene kan true sivilisasjonen
Stjerne kaller Greta «idiot»
Derfor er strømming en miljøversting
Slik kan kuer bli en viktig varmekilde
I strupen på Equinor-sjefen
Utslippene må stupe hvis klimamål skal nås
FN-rapport: Enorme kutt eneste redning
Børge Ousland på polekspedisjon hentes ut med forskningsskip
Urovekkende isbremålinger: Alle krymper
Om oppfinnelsen innfrir, vil vi kunne kutte olje og gass helt. Bill Gates har trua
10.000 surfere demonstrerte mot Equinors oljeutvinningsplaner i Australia
Stadig mer klimagasser i atmosfæren
Stadig mer klimagasser i atmosfæren
Rekordmye klimagasser i atmosfæren
FN-byrå: Nytt rekordnivå for CO2 i atmosfæren
Oljejunkies?
Dobbelt så mye regn i Oslo som i Bergen hittil i november
Norske velgere har talt: Klima er viktigst
Norske velgere har talt: Klima viktigst
Børge Ouslands polekspedisjon er på tynn is
Nederlandsk parti vil forby europeiske flyreiser
Minst 24 omkom i jordskred i Kenya
Ja til grønn flyskatt
Coldplay bekymret for klimaet - dropper verdensturné
Coldplay dropper verdensturné. Hvorfor? De er bekymret for klimaet
Nye regler for biodrivstoff kan øke Norges klimautslipp kraftig
MDG vil bruke 20 milliarder mer enn regjeringen på klimatiltak
MDG vil øke skattene med 31 milliarder
MDGs klimatiltak betales med 31 milliarder i økte skatter og avgifter
Australias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner
Greta Thunberg får internasjonal fredspris for barn
Klimapenger til milliardselskap
– Vi lever ikke i oljealderen – vi lever i energialderen
Flytt iskanten sørover
Elvestuen får kritikk for hemmelighold av klimaplan
Sydney er røyklagt: Folk bes om å holde seg innendørs
Elvestuen får kritikk for hemmelighold
Elvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan
Elvestuen smeller døren igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan
SV slakter regjeringens biodrivstoffavgift – mener regjeringen «risikerer å bade i palmeolje»
Frykter issmelting kan gi virusbombe
En spagat i olje
Klimaendringene kan føre til økt bruk av kjemiske plantevernmidler
Klima-varsku etter ødeleggelser
Skrotet klima­redningspakke - byrådet oversvømt
MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen
IEA: Verden må gjøre mye mer for å skifte ut olje med fornybar energi
Thunberg tar katamaran til Spania
Thunberg seiler til Spania
Nekter å diskutere klimaendringer og skogbranner: – Ta det ned et par hakk
Torskekrisen i Oslofjorden skyldes mer enn bare klimaendringer
Hver femte nordmann tror ikke på menneskeskapte klimaendringer
Ap vil brenne av klimamilliarder – lover å ikke øke skattene for vanlige folk
Rapport: Norge vil tjene mer enn Australia på oljeboring i Australbukta
Rødgrønne partier vil bruke oljefondets midler aktivt for klima
Tørke i sørlige Afrika: 45 millioner mennesker trues av sult
Klimaet i endring: - Australia-brannene kan skape katastrofale ødeleggelser
81 skogbranner i Australia: – Klarer ikke å få kontroll
Kjell Ingolf Ropstad sier blankt nei til «dynamisk iskant»
Oljeselskaper rullet i egen tjære
Regjeringsadvokaten mener klimasøksmål mot staten er grunnløst
Olje er politikk
25-årig politiker vekker oppsikt: Irettesatte «gamlingene» i parlamentet under klimatale
Jeg trodde du ville redde verden?
Høyre jukser med klimagraf
Sprer klimabudsjettet landet rundt
Vil forhandle om klima
11.000 forskere erklærer klimakrise: – Dette er en eksistensiell trussel for mennesketen
«Klimaendringene tar liv»
Lewis Hamilton er blitt motorsportens Greta Tunberg
Trump truer med å holde tilbake nødhjelp til California-branner
Trump truer med å holde tilbake nødhjelp til California-branner
Når havet sluker landet ditt
Forsker: Utslipp fra Johan Sverdrup-feltet tilsvarer 21 år med norske klimagasser
Sir David Attenborough til VG: – Norsk hvalfangst er sørgelig
Jane Fonda pågrepet igjen under ny klimademonstrasjon
Den spanske regjeringen vil hjelpe Thunberg
Leonardo DiCaprio gir Greta Thunberg sitt løfte
- Jeg var den første Greta! Jeg mislyktes. Vil hun?- Patetisk angrep
- Løser ingen problemer med skam
Leonardo DiCaprio: - Lover å støtte Thunberg
Ber om hjelp
Greta Thunberg ber om hjelp til å returnere til Europa
Anker klima-søksmål mot staten – forbereder aksjoner over hele landet
Laveste norske klimagassutslipp siden 1995
Oktober 2019
Ap-press for å få klimatoppmøtet til Oslo
Vinteren på Svalbard kan bli 20 grader varmere om 80 år
Trumps tidligere utenriksminister måtte vitne om klimafusk
Raymond Johansen vil ha klimatoppmøtet til Oslo
Frp refser Greta Thunberg: - Hoven og overlegen
Greta Thunberg setter Amerika-reise på vent
Greta Thunberg nekter å ta imot prisen fra Nordisk råd – refser blant annet Norge
Langer ut mot Norge
Vinteren uteblir: Mildt og vått vær i vente
Thunberg stjal showet under Nordisk råds prisutdeling – nektet å ta imot pris
Studie: Oljeutslipp i Norskehavet vil endre økosystemet for alltid
Bellona aksjonerer mot oljeinstallasjon ved Trænarevet
Miljøaktivister drepes og trues
Varsler kamp til havs: Skal bruke Bellona-båten for å stanse rigg onsdag
Elvestuen gir grønt lys til omstridt leteboring
FN: 300 milliarder dollar kan gi oss 20 år til klimaomstilling
Disse kjendisene forurenser 10.000 ganger mer med fly enn en vanlig person
Klimaendringer utrydder korallrevene. Kan vi redde dem ved å gjøre dem «tøffere»?
Krever oljeslutt
Erna i brev til EU: Skjerp klimamålene!
Korallrev rundt australske øyer er halvert
Norge kan kutte mer enn EU
Energibyrå: Havmøller kan drive verdens grønne omstilling
Klimamålene skal nås
SV: Frykter regjeringen ikke forsterker kampen mot klimakrisen dersom EU ikke gjør det
Forskerne jubler etter nye bilder
Når polhavet ikke lenger har is, vil Arktis varmes opp enda mer
Når slutta regjeringens klimapolitikk å virke?
Vindstille
Slik blir politikken der du bor
NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft
Det er vanskelig med klimaet. Det blir enda vanskeligere med naturen.
74 omkom i tyfonen i Japan
Forsvarer F-35
Oslo kutter kjøtt for ansatte
Oslo skrev under på erklæring: Vil kutte kjøtt-spising for ansatte
Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent
Over hundre tusen jobber med redningsarbeidet i Japan etter tyfonen
Rekordnedbør i Japan: - Høyst uvanlig
Tyfon har truffet Japan: Fire døde og 17 savnet
Greta (16) fikk «trøstepris» av svenskekongen
Rekord-tyfon treffer Tokyo
Jane Fonda (81) arrestert under klimademonstrasjon
To måneder gamle Leo demonstrerte mot norsk olje- og gassproduksjon
Klimastreikerne er blitt hørt i statsbudsjettet
Carl I. Hagen sendte kritisk e-post om Greta Thunberg til hele Stortinget
Hagens interne e-post om Thunberg vekker oppsikt
Gi Fredsprisen til Greta
Nobels fredspris: Greta Thunberg og kongevenn blant favorittene
Disse 20 selskapene står bak de største klimagassutslippene i moderne tid
Faren til Boris Johnson gir sin fulle støtte til klimaaktivistene som sønnen vil fjerne
Regjeringen innrømmer at klimamålene ikke nås. Samtidig takker de nei til det som virker.
- Ikke fornøyd
Vil revolusjonere flybransjen: Her bygges en motor som skal kurere flyskam
Det Greta Thunberg har fått til, var utenkelig for ett år siden, mener klimaforfatter
Hun lager gass på Melkøya. Han kutter utslipp i Oslo. Begge deltar i norsk klimapolitikk.
KLM ber kundene tenke seg om før de velger å reise med fly.
Greta Thunberg-dokke vekker avsky
10 år til vi skal ha nådd klimamålet: – Tar ikke fristen på alvor
Støre refser klimatiltakene i statsbudsjettet: – Regjeringen svikter neste generasjon
Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås
Klimaprotester skaper kaos verden over
SV om klimaprofilen: – Det er bare å begrave 2020-målene
Satsing på kjernekraft for å redde klimaet gir økt fare for atomkrig
Bildet skaper bekymring
Greta Thunberg: - Haterne går etter min søster
Gigantfeltet Johan Sverdrup åpnet i dag
Varmeste september som er målt – så vidt varmere enn rekordåret 2016
Greta Thunberg: – Haterne går også på min søster
Frp-grasrota med klare krav til Siv: Mer asfalt og enda mindre bompenger
FNs klimapris til svensk burgerkjede
Krever CO2-avklaring i statsbudsjettet
Faktisk: Nei, isbreene på Sørøst-Grønland er ikke større i dag enn for 80 år siden
Jurister ber Etikkrådet skjerpe praksisen: – Oljepengene våre kan brukes på å drepe sivile i Jemen
Moxnes med klimafrieri til MDG og Sp
Putin: - Greta Thunberg en manipulert tenåring
Thunbergske tilstander
Nå starter den politiske dragkampen om karbonfangst
TV-pastor: Spis biff og fly som aldri før, for snart kommer Jesus tilbake
Extinction Rebellion-aktivister idømt bøter
Langer ut mot Trump
Regjeringen verner bilister etter økt CO2-avgift
11 påstander om Greta Thunberg
Innsikt: Skulk, Soros og utnyttelse – påstandene som spres om Greta Thunberg
September 2019
Høyre i klima-spagat
Prest møter flere studenter med klimaangst
Minst 120 døde etter oversvømmelser i India
Rekordorkanen forbløffer
Orkanen «Lorenzo» får meteorologene til å måpe: – Enestående
Kriseforståelse utløser handling. Håpløshet utløser resignasjon. Klimaet trenger det første
Greta Thunberg-hat i Russland: – Tegn på totalitær ideologi
Selvfølgelig er Greta Thunberg sint
Gretas nye makker: - En krise selv ikke Marie kan fikse
Framtiden i deres hender
Greta Thunberg til «Skavlan»: Begynte på FN-talen i juni
Havet stiger raskere enn noen forskere har trodd. Her er det du trenger å vite
Jeg er én av mange klimaengasjerte ungdommer. Noen av tilbakemeldingene vi får, burde egentlig ikke deles.
Greta Thuberg: - Føler seg nok truet
Ap-nestleder Bjørnar Skjæran: – Jeg tror ikke lyset på norsk sokkel skal slukke
Brutal beskjed fra FNs klimapanel: Nå tar havet hevn
Greta Thunberg: Hetses og advares
Greta Thunberg: Uttaler seg om Trump-melding
Millionbyer vil bli rammet av årlig ekstremvær i 2050
– Planeten er i alvorlig fare nå
FNs klimapanel: Mange millionbyer vil bli rammet av årlig ekstremvær i 2050
FN-rapport viser verre klimaeffekter enn tidligere beregnet
Bystyret i Oslo erklærer klimakrise
Elvestuen til klimaskeptikere: – De tar feil
FN-rapport: Havnivået stiger 2,5 ganger så raskt som på 1900-tallet
Greta Thunberg slår tilbake mot Trump i talkshow: – Selvsagt kom han til å skrive det
Frykter kollaps på Mont Blanc
Oljeministeren om Aps nye klimapolitikk: – Et taktskifte i partiets industripolitikk
Støre varsler ny klimapolitikk: Olje kan bli liggende igjen under havet
Oljeministeren kan se Greta Thunberg i øynene: - Vi trenger ikke klimapanikk
Mener Trump sjikanerer Greta
En polariserende klimaheltinne
Solberg ut mot Trumps Thunberg-tweet: – Bør la være å sjikanere
Hvis ikke Greta, hvem?
Erna Solberg: Trump bør la være å sjikanere Thunberg
Krangel i Oslo Frp etter avstemning om «klimahysteri»
Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvenser for verdens kystlinje
Trump om opprørt Thunberg: – Hun virker lykkelig
Macron til VG om Amazonas-allianse: – Bolsonaro bør bli med i gjengen
Krangel i Oslo Frp etter avstemming om «klimahysteri»
Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvenser for verdens kystlinje
Trump om opprørt Thunberg: – Hun virker lykkelig
Det blir tøffere bølger i Nord-Norge når isen smelter. Men bølgene i Sør-Norge blir snillere.
FN-sjefen får ikke nye klimamål fra Norge
Trump dukket uanmeldt opp på FNs klimatoppmøte
Sugerør, sparepærer og osteburgere: Trump fører an i kulturkrig mot klimatiltak.
Greta Thunberg raste mot verdensledere: – Vi kommer aldri til å tilgi dere.
Overrasket alle på klimamøte
Trump dropper FNs klimatoppmøte
- Norsk olje gir menneskerettighetsbrudd
Donald Trump dukket uanmeldt opp på FNs klimatoppmøte
FN-rapportør: Mener Norge må gjøre noe med det norske klimaparadokset
Greta Thunberg til verdenslederne: – Hvordan våger dere!
– Vi må gjøre mer, sa Solberg til FNs klimatoppmøte
Klimakamp mellom Ap-Raymond og LO-topp
Klimatoppmøte: Norge inn i nytt, stort regnskogprosjekt
Statssekretær Tommy Skjervold ut mot «klimahysteri»-post fra Oslo Frp
2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år
2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år
Her begraver de isbreen
FN har klimautslipp som et lite land
Trumps nye ansikt i FN: Uerfaren diplomat med hjemlengsel skal ikke diskutere kull
Global klimastreik kan slå alle rekorder
Trump skrur klokken tilbake
Global klimastreik kan slå alle rekorder
I dag klimastreiker ungdommer i 2600 byer
Klimastreik fra stillehavsøyer via Kabul til Wall Street
Millioner gjorde som Greta: - Utrolige bilder!
Hundretusener demonstrerer for klima over hele verden
Greta Thunberg inspirerte til tidenes klimastreik
Kilder: Tysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro
Nordmenn øverst på listen over klimaskeptikere sammen med USA og Saudi-Arabia
Høststormen herjer i hele landet
Undersøkelse: Plast i havet bekymrer nordmenn mest
Lan Marie Bergs tirade vekker furore blant oljetoppene
Farevarsel i Spania: - Helt hinsides
Parisavtalen: Om ni år kan det være for seint
Jo, kutt i norsk oljeproduksjon reduserer klimagassutslipp
Verden styrer stødig mot 2,5 graders oppvarming – til tross for elbil-revolusjonen
Jeg tar sjansen på at stortingsvalget 2021 blir et klimavalg
Klimakatastrofe: Masseflukt, terror og kannibalisme
Vi gjør mindre, når vi burde gjøre mer
Hjelpeorganisasjon tror flere tusen har mistet livet på Bahamas
Advarer: Snart kommer katastrofe-orkanene
Bare en uke inn i september er det kommet mer regn enn normalt for måneden i Oslo
Meghan og prins Harry dropper privatfly og velger rutefly etter klimakjeft
'
Oljefondet har milliarder i selskaper som bidrar til katastrofen i Amazonas
Isbreen smelter: Ny øy dukket opp
Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger
Miljø-Norge vil presse miljøvernminister Ola Elvestuen til å stanse oljeboring tett ved Trænarevet
Kanskje råd til å redde klimaet
MDG-Lan i medvind: Vil ha flere byråder og tolv nye klimakrav
2,2 millioner masseevakueres
Radbrekker MDG: - Naivt luftslott
Raser mot ny prøveboring i nord: - Som å bore i Lofoten
Dorian knyttes til klimaendringene
Årets sommer var varmere og våtere enn normalt
Årets sommer var varmere og våtere enn normalt
Nå er turen kommet til hurtigbåter. Fem aktører kjemper om å få de første utslippsfrie båtene på sjøen.
Orkanen Dorian herjer i Bahamas: – Vi er midt i en historisk tragedie
Greta Thunberg slår tilbake mot kritikerne
Klimabrølet virker
Mener mål om nullutslipp i 2025 er urealistisk
«Dorian» oppjustert til kategori 5
Dorian har truffet Bahamas
Orkanen Dorian har truffet Bahamas
Stadig flere branner i Amazonas
August 2019
Tydelig klimaprofil da prinsesse Ingrid Alexandra ble
konfirmert
Engasjerte ungdommer over hele landet klimastreiker
Hør klimabrølet
Barns rettigheter oppfylles ikke på en kokende klode Forskere fortviler over sjokkfunn: - Skremmende
På grunn av dataproblemer er juni, juli og delvis august midlertidig vekk.
Mai 2019
Tornado-rekord i USA
Bred oppslutning for Oslos klimastrategi
Flyskam brer seg i Norge
Gretas svar til Schwarzenegger: «We’ll be back»
Høyre-Astrup hyller klima-streikende skoleelever
Elfly: Sier ja til nullavgift
Jostein Gaarder med appell til klimaets «streikebrytere»
Elfly i Norge: Vil føre elbil-suksessen til himmels- Meningsløst å snakke om barnehage, skole og helse
Elfly i Norge: Vil føre elbil-suksessen til himmels
Forsvarskjempe har blitt MDG-medlem: - Klimaendringene kan splitte NATO
Streikende ungdom buet på Erna
Rundt 10.000 elever streiker 31 steder i Norge fredag
- Trygghet, frihet og velferd på spill
Streikende ungdom buet på Erna
– Vi streiker til noe skjer!
Hun er klimaforkjemperen som «rister» systemet: – Greta Thunberg har vært helt avgjørende
I dag streiker 10.000 for klimaet: – Tiden er i ferd med å renne ut i mange land
Unge Venstre kontrer Frp-Siv: Kaller inn til klima-krisemøte
Skolestreik mot Erna
Grønt håp
Klimakampen splitter Europa
Ekstremvarsel
Forskere: Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter
Forskere: Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter
Snart ny klimastreik: – Vi fortsetter helt til vi får en endring
Klimakrav kan avgjøre Norges FN-drøm
Brasils miljøminister: – Norges milliardbidrag i Amazonas-fondet er bortkastet
Brasils miljøvernminister ut mot norsk regnskogfond
Greta Thunberg på forsiden av Time Magazine
Erna Solberg roser streikende barn. Men hun vil ikke gjøre som de ber henne om.
Equinor-protester i Australia: «No way, Norway!»
Ny undersøkelse: Dette bekymrer nordmenn mest og minst. Noen av svarene overrasker oss
Grønn Ungdom vil slåss for atomkraft
Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren
Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren
31 varmegrader ved polarsirkelen i Russland
Trump får millionbøter hvis han ikke gjør klimatiltak i egne bygg
Norske surfere samlet seg i protest mot Equinor foran Operaen
Surfeprotest i Oslo – ber Equinor la oljen ligge i Australbukta
Rødt: Nei til vindkraftparker, ja til grønn industri
Ny kuttplan på vei
Brexit fra utslipp
Slakter Rødt-politikk: - Vil gi masseledighet
Drømmer du om en slik sommer? Da må du tåle høye strømpriser
Vindkraftutbygging i torvmyr kan gi negativ klimaeffekt
Vil bruke 25 prosent av EUs budsjett på å stanse klimaendringer
– Miljøsaken behøver vaktbikkjer
Greta Thunberg til norske politikere: - Vi må handle nå
Fritt Ord-vinner Greta Thunberg ber norske politikere ta klimagrep
Oslo kommune legger til rette for grønne jobbreiser
Stortinget bes erklære «nasjonal klimakrise»
SV ber Stortinget erklære «nasjonal klimakrise»
– Vi er ikke nervevrak, men spente
To av tre strømkunder uvitende om fornybargaranti
Petter Stordalen: – Ja, jeg kjører privatfly. Men jeg kan ikke la være å jobbe for miljøet for det
Havissmelting i Arktis byr på nye sikkerhetsdilemmaer
Slik mener forskerne at naturdøden kan ramme Norge: Hver femte norske dyre- og planteart er truet.
Dramatisk rapport: Naturen ødelegges så raskt at det truer evnen til å livnære Jordens befolkning
FN-rapport: En million arter utrydningstruet. Vil få alvorlige konsekvenser også for mennesker
Ernas klimaproblem
SV om ny FN-rapport: – Alarmklokkene må ringe
Naturpanelet legger fram rapport: – Vanvittig skremmende tall og meldinger
Tybring-Gjedde vant Frp-kamp etter advarsel om muslimer
Bønder mistet sin eneste inntektskilde i ekstremvær
FpU-leder hardt ut mot skolenes klimastreik: – Dette er ingen streik. Dette kaller skolene skulk
I denne byen har de erklært klimakrise
Været i april: Uvanlig varmt og tørt
Været i april: Uvanlig varmt og tørt
Klima er den nye kranglesaken
April 2019
Så mye slipper streikeflyene ut
100-årsflom rammer Canada
Togtilhengere ønsker flere sovevogner på nattogene
Greenpeace-aksjon mot Seadrill-rigg
Equinor-protestene fortsetter i Australia: – Dere er ikke velkomne her
Farlig beroligelse
Verden må ta klimaalvoret inn over seg
Reinen på Svalbard spiser tang for å overleve
Jonas Gahr Støre sier nei til olje i Lofoten – ja til trøffeltang
Klimaprotest på Operaen
Turistforeningen vil ikke markedsføre norsk natur i Kina
- Historiens sterkeste syklon treffer Mosambik
Flyskam stanser flyreiser
Svær keiserpingvinkoloni forsvant over natta
Greta og gamle gubber
Angripes: - Det er en pr-kampanje
– Dårlig gjort å kutte støtten på oppløpssiden
Svær keiserpingvinkoloni forsvant over natta
Antarktis: Full keiserpingvin-hekkekrise
– Klesindustrien står bak 8 prosent av globale karbonutslipp
Eksperter om skogbrannene: Derfor brenner det mer enn før
Shell tar ansvar også for kundenes utslipp: Equinor-styret sier nei
Mer ekstremvær vil øke antall skogbranner
Studie viser «skremmende rask» smelting av Grønlandsisen
Sjøisen i Arktis kan vokse selv om verden blir varmere
Ny studie: Grønlandsisen smelter i dramatisk fart
Obama og Clinton hyller Greta Thunberg
Barth Eide om regjeringens syn på flytende havvind: – Minner meg om hvordan man så på oljen før
'Unge klimaaktivister ville lamme Heathrow
Tysk studie: Elbiler slipper ut mer CO2 enn dieseldrevne
Global oppvarming: Avmagret isbjørn forvillet seg til landsby
Miljøaktivister i London limte seg fast til togvogner
Energiministeren: – Ikke marked for havvind i Norge
Greta Thunberg ba EU-politikere om å «få klimapanikk»
Greta Thunberg ba EU-politikere om å «få klimapanikk»
Putin og DiCaprio på Nordpolen ble for mye
Skal ryste nordmenn med sivil ulydighet for klimakampen
Kronprinsens klimatur utløste over ni tonn klimagasser: - Et paradoks
Frykter skrekkvår etter ekstremsommeren
Brent jord
Aker Solutions skal fange CO2 fra søppel i Nederland. Gassen skal gi tidligere blomstring i gartneriene.
Her kuttes CO2
Charterselskap tar nye klimagrep
Norge legger fram klimapakt med EU
Aftenposten mener: CO2-fondet bør skrinlegges helt
Studie: Isbreer smelter mye fortere enn tidligere anslått
Isbreer smelter mye fortere enn tidligere anslått, viser ny studie
Miljøvernere mener Trænarevet kan bli «det nye Lofoten»
Nytt notat fra LO peker på utenlandskablene som årsak til høye strømpriser
Skolestreik for klimaet viser hvordan psykologi er viktigere enn kunnskap
– Klimaendringene gjør oss mer utsatt for allergi
– Det er spesielle forhold i Norge vi må ta hensyn til
Frp raser mot Aps avgjørelse om å legge bort oljekompromisset
LO-lederen: Vi er skuffet
Votering om LoVeSe: Klart nei til konsekvensutredning
Ap legger bort oljekompromiss for LoVeSe
Bellona om Ap's vedtak: - Dette er en liten revolusjon
Ap sier nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja
Fiskerne i nord er fornøyde med Aps helomvending
Vi unge trenger ikke foredrag om klimakrisen. Hold heller foredragene på alle offentlige kontorer
Miljøjubel for skjerpede regler for kull i oljefondet
Drama på Ap-landsmøtet: Støre kan tape oljekampen
Oljefondet får gå tyngre inn i fornybar energi
– Når det gjelder klimaet, er Ryanair det nye kullet
Norge har satt ny Tesla-rekord. Men det er kineserne som kjører raskest i el-revolusjonen.
Jazzet opp klimamålet
De yngste utfordret politikerne: - Vi er klare til handling, er dere?
Canada varmes opp dobbelt så fort som resten av verden
FN: Over 113 millioner mennesker sulter på grunn av krig og klimaendringer
Vått og mildt i mars
Equinor fikk inn 30.000 kommentarer etter «skrekkscenario»-rapport
Stormer mot vindkraft-planer: - Naturødeleggelser
Dagbladet mener: Norge må få fart på vindkraftutbyggingen
NVE mener 13 områder Norge rundt egner seg til vindkraftutbygging
Klimaprotester skapte kaos i Underhuset. Kveldens brexit-avstemning kledd naken.
Vått og mildt i mars
Mars 2019
Tre av fire mener stenging av oljevirksomhet ikke hjelper klimaet
Nå er over halvparten av nye biler som registreres i Norge elektriske
Temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden
Temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden
– Longyearbyen blir raskere varm enn noen annen by på jorden
Miljøhovedstadens rådhus opplyst under «Earth Hour»: – En beklagelig misforståelse
Tar de klimastreikendes krav til Stortinget
Kongen om klimastreikere: – Barna kan ikke vente
Statkraft dropper videre satsing på vindkraft i Norge
Kong Harald: Klimaendringene er en av de største truslene mot verden
Høyspent om kraft i SV
Vi skal kjempe for framtiden vår, fordi vi ikke har noe valg
Faktisk.no: Jo, det store flertallet av verdens klimaforskere er enige om at mennesket påvirker klimaet'
- Klima-Venstre parkert i regjering
Vi voksne må innrømme at vi så langt ikke har gjort nok for å bekjempe klimaendringene
Klimautslippene steg til nytt rekordnivå i fjor
FN-sjefen: En av de verste vær-katastrofene i Afrikas historie
SV gjør som venstreside-stjerne i USA: Vil ha «grønn ny deal» i Norge
Minst 18 omkommet i styrtflom i Iran
Norge kan halvere klimautslipp med flere vindmøller
Hundre måneder på rad med temperaturer over normalen på Svalbard
Kjøpe klimakvoter?
100 måneder på rad med temperaturer over normalen på Svalbard
Hetses for klimastreiken: - Lås deg inn på mentalsykehus
Ola Borten Moe: Oljeoverfloden visker ut sammenhengen mellom verdiskaping og velferd
– Så lenge du fortsatt vil lete etter olje og gass, så er du like gal som klimafornekterne
40.000 klimastreikende ungdommer: – Vi vil ha en framtid
SV-topp: Vil ha pause i utbygging av vindmøller
40.000 streikende skolebarn med klart klimabudskap til politikerne
Ungdomsforsker: – Klimastreiken kan prege en hel generasjon
Slik støtter du barna i klimakampen
Mount Everest: Når isen smelter, kommer de døde kroppene til syne
Lærer sa opp jobben i streikeprotest
NRK-komiker lurte klimastreikerne
Venter 20 000 til elevstreik
Miljøministeren: Ikke lur ungdommen
Sa opp jobben for klimastreiken: – Viktigste demonstrasjonen på 2000-tallet
Hva vil de ha? Ei framtid på jorda!
Elever på omvisning på Stortinget fikk gyldig fravær - i motsetning til demonstrantene utenfor
40.000 klimastreikende ungdommer: – Vi vil ha en framtid
Mener klimastreiken er anarkistisk
Lærer sa opp jobben i streikeprotest
«Dere ofrer framtida mi for vekst»
Ikke rart ungdom er sure på oss
«25 under 25» om klimastreiken: – Som å spytte ungdommen rett i fjeset
Lærer: – Vanskelig å ikke støtte elevene
– Vi skulker for fremtiden

Februar 2019
Varmerekord i Storbritannia
Oppfordrer elever til å skulke skolen
Siv Jensen: – Haga sier Norge skal være flaue. Det skal vi slettes ikke.
Første pattedyr utryddet av klimaendringer
Norsk gass kan bli utkonkurrert lenge før det går tomt på norsk sokkel
Scotts fatale sydpolferd avslørte at det hadde vokst skoger i Antarktis
Uvanlig varmt: Ett sted kan få 20 grader til helga
Halvparten av strendene kan forsvinne fra nordmenns feriefavoritt
Strendene på Mallorca kan vaskes bort
Null utslipp, grønne jobber og rent vann til alle? Her er alt du trenger å vite om klimaplanen alle snakker om.
Det Nordpolen som Roald Amundsen oppdaget er i ferd med å forsvinne
- Arktis skjuler en tikkende bombe, og nedtellingen har begynt
Forskere frykter katastrofal kollaps i naturens økosystemer
Forsker mener insektsutryddelse vil være katastrofal for menneskeheten
Forskere frykter kollaps i naturen
Sjokksnø på Hawaii
Norges isbreer kan smelte bort
Hvor vil Sp egentlig kutte utslippene?
Rekordstor økning i vindkraftproduksjonen
Greta Thunberg: – Jeg ser verden på en annen måte
Vil ha CO2-merking
Dagbladet mener: Norge er tjent med kraftkabler til utlandet
Frp-statsrådene strøk ordet «klima» fra kravene til olje- og gassindustrien
Flom i Australia: Storflom har ført slanger og krokodiller til gatene
Australia i hardt vær:
Krokodiller i gatene etter hundreårsflom i Australia
Klimaendringer kan gi dramatiske følger for Svalbards befolkning
- Vi vil få europeiske strømpriser
Ville bare snakke litt om olje og klima
NASA overrasket av gigantisk hulrom i isbre
Forskere kan påvise menneskeskapte klimaendringer fra 1600-tallet
Historisk varm januarmåned i Australia
Historiske temperaturer: USA: Minus 44 grader. Australia: 46 varmegrader
Nær 100 graders forskjell på samme tid

Januar 2019
- Flere steder på verdensarv­lista står i fare for å forsvinne
Ser på muligheten for nulltakst
Ekstremkulde treffer USA – skoler og teatre stenges. Tog og fly innstilles.
Vil ikke ha fartsgrense
USA forbereder seg på ekstremkulde
I fjor trodde én av fire at Norge når klimamålet innen 2050. I år er det enda færre.
Skulle bli Røkkes nye gull: Så bestemte den seg for å reise
MDG: Dropp bilen, få ett års gratis transport i bytte
MDG: Dropp bilen, få ett års gratis transport i bytte
MDG: Dropp bilen - få gratis månedskort
Schwarzeneggers store klimabekymring
Ga verden tre år på å unngå klimakatastrofe. Vi er over halvveis, og ekspertene er skremt
«Armageddon-brann» la Cape Town under et svart teppe av røyk
Enorme snømengder i Lofoten: - Skjer veldig, veldig sjelden
FNs sikkerhetsråd splittet om klimaendringer
Maner til nordisk klimakamp
Tordner mot «klimaeliten» i Davos: - Folk er lut lei
2018 er det fjerde varmeste året som er registrert
Hetebølge, tørke og varmerekorder i Sør-Australia
Rekordvarme i Australia: Massedød blant dyr og fisk
Snømangel i fjellet kan gi de høyeste strømprisene noensinne
- En familiegjenforening for folkene som ødela verden
Davos-deltakerne snakker om klima, men flyr privatfly
Ber om mulighet til nullutslipp
Ny skrekkrapport:- Kan være for seint
Du må ikke kutte kjøttkaker i 40 år for å fly tur-retur Thailand
Fremtiden er ikke bare mørk, den er oljesvart
Kaldt i USA: Nå vil Donald Trump ha litt god gammeldags global oppvarming
Forskere: Flere enn 250.000 kan dø årlig som følger av klimaendringer
- En god kveld for klimafornektere
Klimaendringene overskygger alt. Vi må gi barna håp
Politisk oljeplattform
Hvordan ser norskekysten ut hvis havet stiger?
– Det skal så drastiske tiltak til for å snu utviklingen at jeg lurer på om det er mulig
Rekordoppvarming av havet i 2018: – Vi ser store effekter, spesielt på Svalbard
Tre pågående trusler mot livet på havbunnen
Forsker: Turisme er ødeleggende for isbreene
Ny rapport lanserer «global diett»: – Inntak av rødt kjøtt og sukker må halveres
Skrekkrapport om Antarktis:
Isen smelter seks ganger raskere
Antarktis smelter seks ganger raskere enn på 1980-tallet
Setter klima på timeplanen
Schjøtt-Pedersens klode
Regjeringsplattform kan være klar mandag: Venstre skuffet over manglende drahjelp fra KrF i klimasaken
Tørkerammede bønder får nær 2,5 milliarder kroner i erstatning
– Været i 2018 var det mest ekstreme hittil
Lonely Planet: Klimahuset i Oslo er noe å glede seg til
Oslo offisielt åpnet som Europas miljøhovedstad
Meteorologene om tørkesommeren 2018: «Svært uvanlig og førte til store konsekvenser»
– Et tydelig generasjonsskille
Nei, rødt kjøtt fra Norge er ikke bedre for klimaet enn importert avokado
Tre av ti vil spise mindre av rødt kjøtt


Tidligere år:
2021:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2020:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2019:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2018:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2017:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2016:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2015:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2014:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2013:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2012:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2011:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2010:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2009:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2008:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2007:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2006:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2005:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2004:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2003:
Januar
  Februar
 Mars   April   Mai  Juni Juli  August September Oktober November Desember
2002:
Januar  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2001:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  September  Oktober  November Desember

2000:
November
  Desember