KlimaNytt De siste nyhetene fra avisene når det
gjelder klimaendringene og klimapolitikk
  Nettavisen om klimaendringene.
Juni 2004
Kronikker:
"The Day After Tomorrow - vill fantasi?"
"Saddam ble tatt - hva med Bondevik?"
Linker:

CICERO
Naturvern-
forbundet

Natur&
Ungdom
BellonaTips noen om KlimaNytt
Til  (fyll inn):
Fra (fyll inn):


Redaktør Terje Dahl kalles verdens første klimaflyktning.
For hans hans egne miljøsider:

Miljøkampen


© Terje Dahl
2000-2004

E-post


"Av og til må man gjøre ting man vet er galt, det er slik i politikken"
- fra tegnefilmen Alfred Kvakk

 

Vil ha kjøp og salg av CO2-kvoter
Fra 1. januar blir det kjøp og salg av CO2-kvoter her i landet, dersom miljøvernminister Knut Arild Hareide (kr. f.) får det som han vil. Systemet er allerede EU-tilpasset. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 26. juni 2004) Les mer


Skal avsløre atmosfærens hemmeligheter
Neste uke skyter NASA opp en ny miljøsatellitt som skal gi oss bedre innsikt i Jordens atmosfære - og spesielt følge farlige gasser og forandringer i ozonlaget. (Aftenposten ROLF L. LARSEN 20. juni 2004) Les mer
To milliarder mennesker trues av klimaendring
I dag lever en seksdel av verdens befolkning, over én milliard mennesker, i flomutsatte områder. Innen 2050 frykter FN at tallet blir doblet. (Aftenposten NTB 14. juni 2004) Les mer
Gigantiske CO2-kutt i industrien
Norske aluminiumsverk har redusert CO2-utslippene kraftig de siste årene, selv om metallproduksjonen nesten er doblet. Men landets totale CO2-utslipp går i taket. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 9. juni 2004) Les mer
Brende vil gi FNs miljøorgan makt
Miljøminister Børge Brende foreslår å gjøre om FNs miljøprogram UNEP til et nytt slagkraftig organ og la en internasjonal miljødomstol vedta sanksjoner mot land som bryter avtaler. (Aftenposten AASMUND WILLERSRUD 8. juni 2004) Les mer
EUs klimagasser kan gi norske oljemilliarder
Nei til EU-statsråden Einar Steensnæs vil ha EU med på å finansiere forskning som kan gjøre det lønnsomt å deponere klimagassen CO2 på norsk sokkel. Under et fortrolig møte med den tyske næringsminister Wolfgang Clement i går lanserte han forslaget. Kommer teknologien på plass, vil Norge kjøpe CO2 fra EU. Det vil gi en miljøgevinst, men også gjør det mulig å presse mer olje ut av feltene. Med dagens oljepris kan de norske merinntektene blir på 480 milliarder kroner. (Aftenposten ALF OLE ASK 5. juni 2004) Les mer
Energikonferansen: Enighet om satsing på fornybare ressurser
154 land ble i går enige om å fremme utviklingen og øke forbruket av fornybar energi, i håp om å bli mindre avhengig av olje, kull og gass. (Aftenposten AASMUND WILLERSRUD 5. juni 2004) Les mer
Krafttak for fornybare energikilder
Innen 2015 skal en milliard mennesker forsynes med energi fra fornybare kilder, dersom en internasjonal konferanse som møtes i Bonn når sitt mål. (Aftenposten AASMUND WILLERSRUD 3. juni 2004) Les mer
900 millioner til hydrogensatsing
Hydrogen som energikilde er fortsatt på prøvestadiet i Norge. Myndighetene må doble innsatsen og bruke 900 millioner kroner over ti år hvis vi skal kunne ta hydrogen i bruk på alvor, mener Hydrogenutvalget. (Aftenposten NTB 1. juni 2004) Les mer
Noen overskrifter fra mai 2004:
Hudfletter Hollywood for klima-apokalypse
Den danske miljøbyråkraten Bjørn Lomborg hevder at dommedagsfilmen "The Day After Tomorrow" er en katastrofe. Norske naturvernere derimot, trampeklapper filmen inn i norske kinosaler.
(Dagsavisen Lars West Johnsen 27. mai 2004) Les mer

Russland lover rask Kyoto-godkjenning
EU støtter Russlands WTO-medlemskap og den russiske presidenten lover snarlig godkjennelse av Kyoto-avtalen. (Aftenposten NTB Reuters 21. mai 2004) Les mer
Miljøkatastrofefilmen The Day After Tomorrow:
Vill fantasi - eller hva vi kan vente oss?
Filmen "The Day After Tomorrow" ble for sterkt for NASA, og man ga sine forskere munnkurv: De skulle ikke få uttale seg om mulighetene for slike hendelser. Var det fordi katastrofe-scenene er ren fantasi - eller fordi de viser hva vi kan vente oss? (KlimaNytt Kronikk Terje Dahl 8. mai 2004) Les mer

Hydro gir forskere munnkurv
Hydro nekter å gi innsyn i to forskningsrapporter som blant annet avdekker bevisst feilrapportering av utslipp fra olje- og gassplattformer. Forskerne som har laget rapportene, har også fått munnkurv. (Aftenposten ALF OLE ASK 5. mai 2004) Les mer
Rekord-varm april
Årets aprilmåned er den varmeste siden Meteorologisk Institutt startet sine målinger i 1867. (VG HEGE LYNGVED ODINSEN 3. mai 2004) Les mer
Noen overskrifter fra april 2004:
- Forurensningstilsynet er på parti med industrien
30 år etter at Statens forurensningstilsyn (SFT) ble opprettet, advares etaten mot å være for opptatt av dialog med den industrien den skal passe på. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 25. april 2004) Les mer

Når ikke klimaforpliktelsene
- Dette betyr at Norge må satse på å få til ordninger hvor en kan bruke CO2-gassen til å øke utvinningen av oljen. Med den økningen som kommer på sokkelen, vil Norge aldri nå sine klimaforpliktelser i henhold til Kyoto-avtalen, sier Bellona-leder Frederic Hauge til Aftenposten. (Aftenposten 5. april 2004) Les mer
Noen overskrifter fra mars 2004:
Varmeste somrer på 500 år
De ni siste somrene har vært de varmeste i Europa på 500 år, og fjoråret serverte den heteste av dem alle. (Dagsavisen DORDI DIGRE 5. mars 2004) Les mer

Forsikringsselskap advarer mot klimaendringer
Verdens nest største gjenforsikringsselskap, Swiss Re, advarer mot at den globale oppvarmingen kan komme ut av kontroll slik at menneskeheten rammes av en katastrofe den selv er ansvarlig for. (Aftenposten NTB REUTERS 3. mars 2004) Les mer

Kraftig økning i klimagassutslipp
Utslipp av klimagasser i Norge har økt med 11 prosent i løpet av ti år. (Aftenposten NTB 1. mars 2004) Les mer
Noen overskrifter fra februar 2004:
.Tareskogen går dukken!
Klimaendringer kan være i ferd med å ta livet av viktige deler av tareskogen langs norskekysten. Dermed trues også livsgrunnlaget for en rekke fiskearter. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 18. februar 2004) Les mer

Golfstrømmen kan bli svekket
Golfstrømmen, som velsigner Norge med levelige kår, kan bli svekket allerede i løpet av noen tiår. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 4. februar 2004) Les mer
Noen overskrifter fra januar 2004:
Utrydder vi oss selv til slutt?
Om 50 år vil minst 18 prosent av alt dyre- og planteliv på Jordens landareal være utryddet. I verste fall kanskje 37 prosent. Hundretusener av arter! Kanskje mer enn én million. Alt på grunn av menneskeskapte klimaendringer. (Aftenposten OLE MATHISMOEN 18. januar 2004) Les mer
Hetebølgen i 2003 - "normalen" i 2050?
Sist sommer døde rundt 20.000 mennesker i hetebølgen som rammet Europa. Ifølge meteorologene kan dette skje hvert 450. år. Innen 2020 frykter de tilsvarende hetebølge hvert 20. år. Innen 2050 kan det ha blitt "normalen"! (Aftenposten OLE MATHISMOEN 18.. januar 2004) Les mer
- Trusselen mot klimaet større enn terrortrusselen
Den britiske regjeringens fremste vitenskapsrådgiver angriper USA for å svikte kampen mot fremtidige klimaendringer. Disse endringene er en større trussel mot verden enn terror, mener David King. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 11. januar 2004) Les mer

Vår kronikk: Saddam ble tatt - hva med Bondevik?
Hva med Norges statsleder? FN har slått fast at 150 000 mennesker døde i år 2000 på grunn av en global oppvarming forårsaket av fossile brennstoff. Norge er verdens nest største oljeeksportør.

Les kronikken
Noen overskrifter fra desember 2003:
KLIMAET ENDRES: Døden kommer
Klimaendringene kommer til å ta millioner av menneskeliv de neste åra. (Dagbladet 12. desember 2003) Les mer

FRA PROGNOSE TIL VIRKELIGHET:
Klima endres

-Klimaendringene er ikke en prognose, de er her allerede sier Klaus Töpfer, leder for FNs miljøprogram. (Dagbladet PER ELLINGSEN 11. desember 2003) Les mer
Noen overskrifter fra november 2003:
- Global oppvarming på mer enn to grader er for mye
En global oppvarming på to grader er det meste verdens politiske ledere bør akseptere, mener Verdens Naturfond (WWF). (Aftenposten NTB-Ritzau 30. november 2003) Les mer
Global oppvarming gjør det vanligere med rekordtemperaturer
Ekstreme temperaturer er blitt mer vanlig i Norge det siste århundret. Hadde klimaet vært stabilt, hadde vi fått færre varmerekorder. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 17. november 2003) Les mer
Noen overskrifter fra oktober 2003:
USA sier igjen nei til klimaavtalen
USA har på ny vraket Kyoto-avtalen. Med 55 mot 43 stemmer sa Senatet nei til å skrive under avtalen om å redusere CO2-utslippene. (Dagsavisen ANB-AP 30. oktober 2003) Les mer

Store klimaendringer i perioden 1982-1999:
Tidligere vår endrer plante- og dyreliv

Klimaet endres i Norge. Fra Østlandet og opp til Lofoten er vekstsesongen blitt mer enn fire uker lengre i perioden 1982-99. Dette kan få dramatiske følger for plante- og dyrelivet her i landet, advarer forskere. Allerede kan det måles helseeffekter for oss mennesker. (Aftenposten JAN GUNNAR FURULY 19. oktober 2003) Les mer
160.000 dør hvert år av klimaendringer
Om lag 160.000 mennesker dør hvert år som følge av de store klimaendringene i verden. Det kunne ledende forskere dokumentere på den internasjonale klimakonferansen i Moskva nylig. (Dagsavisen JAN INGE KROSSLI 10. oktober 2003) Les mer
Noen overskrifter fra september 2003:
Golfstrømmen med nær doblet styrke
Golfstrømmen, som er grunnlaget for klimaet på norskekysten, varierer voldsomt i styrke. På bare ett år økte Golfstrømmen i vannmengde med hele 77 prosent.(VG 29. september 2003) Les mer

Snart ser vi Grønland
Fridtjof Nansen ville trolig fått en kortere tur, men blitt våtere på bena, om han hadde lagt i vei over Grønland i dag. Stadig mer is på den store øya smelter. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 27. september 2003) Les mer
Noen overskrifter fra august 2003:
Klimaendringene er menneskeskapt
50 av verdens fremste klimaforskere samles på Vestlandet tirsdag. De vil hevde at de siste ti års milde vintrer og varme somrer må være menneskeskapt. (Dagbladet GUNNAR HAGEN 24. august 2003) Les mer

Været er ikke hva det var
Flommer, hetebølger, tornadoer og lynrekorder. Sommerværet er ikke som det var. Og vi har mer klimatrøbbel i vente. (Bergens Tidende Andreas Hindal Grimsæth 2. august 2003) Les mer
Noen overskrifter fra juli 2003:
Ekstremværet vil bli normalen
Om få år kan Nordpolen være isfri. Oppvarming av nordområdene vil få enorme konsekvenser for alt fra torskebestand til boligbygging. (Aftenposten OLE MAGNUS RAPP 28. juli 2003) Les mer

Arktis smelter og blir grønnere
Isen i Arktis er i ferd med å forsvinne, og erstattes av grønne marker uten permafrost. Oljebransjen er blant de få som har grunn til å juble. (Aftenposten OLE MAGNUS RAPP 5. juli 2003 ) Les mer
FN slår vær-alarm
Global oppvarming gir dødelig ekstremvær. Sjekk rekordene som er slått i 2003 - året som kan bli det varmeste i moderne tid. (Dagbladet MADS LARSEN 4. juli 2003) Les mer
Noen overskrifter fra juni 2003:
USA "redigerte bort" klimatrusselen
Bush-administrasjonen har redigert bort trusselen om omfattende klimaendringer fra en offisiell rapport om rikets miljøtilstand, skriver New York Times. (Aftenposten NTB 19. juni 2003) Les mer

Fare for enda varmere klima
Klimaet på jorda kan bli enda varmere i løpet av dette århundret enn hva forskerne har trodd til nå. Klimaforskerne medgir at de har undervurdert graden av oppvarming. (Aftenposten NTB 16. juni 2003) Les mer
Dystre klimautsikter
Klimautslippene i Vesten vil nå nye og miljøskadelige høyder de neste 10-årene, viser en fersk FN-rapport. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 14. juni 2003) Les mer
Noen overskrifter fra mai 2003:
Mer regn gir dyrere forsikring
Klimaendring og flere intense regnskyll vil gjøre det dyrere å forsikre huset. I Akershus kan erstatningene for vannskader på hus øke med over 50 prosent i nedbørrike år. Kyst-fylkene er best rustet til å møte regnet.
(Aftenposten SIGURD BJØRNESTAD 12. mai 2003) Les mer

Regn med katastrofer
I 2050 vil du virkelig få grunn til å klage over været. Enorme nedbørsmengder vil da kunne utløse naturkatastrofer på løpende bånd, advarer NVE. (Dagsavisen TOR SANDBERG 7. mai 2003) Les mer
Noen overskrifter fra april 2003:
Nye flomkatastrofer i vente i Europa
Danske meteorologer har én god og én dårlig nyhet. Den gode er at det vil bli varmere om sommeren for hvert år som går framover. Den dårlige er at det vil bli flere katastrofale oversvømmelser i Europa. (VG NTB 21. april 2003) Les mer
Noen overskrifter fra mars 2003:
Reinsdyret, et klimaoffer
Regn dreper reinsdyr. Pass opp for klimaendringene, Rudolf. (Dagsavisen IVAR A. IVERSEN 15. mars 2003) Les mer
Noen overskrifter fra februar 2003:
Blair: Klimaendring kan gjøre Storbritannia til ørken
Det kan bli slutt på regnvåte og tåketunge britiske somrene, hvis ikke briter og andre europeere endrer sin klimapolitikk drastisk. London kan få samme klima som Napoli - men det er ikke noe å trakte etter, sier eksperter. (Aftenposten NTB 24. februar 2003) Les mer
Fare for at Norge bryter klimaforpliktelser
Miljøvernminister Børge Brende mener det er fare for at Norge ikke klarer å oppfylle våre internasjonale forpliktelser til å redusere forurensende utslipp. (Aftenposten NTB 14. februar 2003) Les mer

Gått ut på dato
Norge mangler strøm. Likevel gjøres det minimalt for å modernisere landets gamle og ineffektive kraftverk. (Dagbladet TORGEIR LORENTZEN 3. februar 2003) Les mer
Noen overskrifter fra januar 2003:
Værkaos i Europa
Snøskred, snøstormer, oversvømmelser og sprengkulde har krevd over 20 menneskeliv i Europa i løpet av helgen. I tillegg har uværet ført til store trafikkproblemer. (Aftenposten NTB-Ritzau-AFP 4. januar 2003) Les mer
- Øyene rammes hardest
- Øystatene er spesielt utsatt både for kraftig uvær og for stigende havnivå, sier klimaforsker Pål Prestrud. (Dagsavisen ÅSNE GULLIKSTAD 3. januar 2003) Les mer
Vår årskronikk: Hvor er nødbremsen?
Nyheten på årets siste dag om at klimaforandringen i år har kostet milliarder av kroner og tusener av menneskeliv ga klar beskjed om at det er på tide at noen drar i nødbremsen!
Les mer
Noen overskrifter fra desember 2002:
Naturkatastrofer kostet 400 milliarder
Verdens naturkatastrofer forårsaket ødeleggelser for til sammen 413 milliarder kroner og gjorde at 11.000 mennesker mistet livet i 2002. (Dagsavisen ANB-AP 31. desember 2002) Les mer

En fetere klode
Jordens mavemål rundt ekvator er øket. Kraftig issmelting og vannforskyvning fra polene er årsaken. Klimaendringer må også ta sin del av skylden, mener forskere. (Aftenposten ROLF L. LARSEN 17. desember 2002) Les mer

Isfritt Arktis om 100 år
Sommerisen i Arktis vil være borte innen 100 år - langt tidligere enn man hittil har trodd, mener NASA. (Aftenposten NTB 5. desember 2002) Les mer

Noen overskrifter fra november 2002:
Forliket raserer miljøforskningen
Budsjettforliket mellom regjeringen og Frp rammer forskning på klimaproblemer og ren energi. Frp jubler - fordi de mener menneskeskapte klimaproblemer ikke finnes. (Dagsavisen KAREN R. TJERNSHAUGEN ANNE LINDEBERG 27. november 2002) Les mer
Villere, varmere og våtere vær
Her er langtidsvarselet for de neste femti årene: Det blir våtere, varmere og villere vær i hele Norge. (Dagsavisen JORUNN LITLAND 22. november 2002) Les mer

- Norges Kyoto-innsats for dårlig
Norge ligger dårlig an til å innfri målsettingen i Kyoto-avtalen om reduksjon i klimagassutslippene, viser tall som er lagt frem på FNs klimakonferanse i New Delhi.
(Aftenposten NTB 1. november 2002) Les mer
Noen overskrifter fra oktober 2002:
Svalbard på gyngende grunn
Bygningsarbeider Kjell Robert Hansen må dundre tømmerstokker åtte-ti meter ned i jorda for å gi hus i Longyearbyen trygg grunn å stå på. Før nøyde de seg med fem meter. (Dagbladet PER ELLINGSEN 31. oktober 2002) Les mer

Kilimanjaros isbre smelter bort
Den unike isbreen på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro, smelter så raskt at den vil være borte innen 2020, mener forskere. (Dagsavisen ANB 18. oktober 2002) Les mer
Noen overskrifter fra september 2002:
EU venter på norsk miljø-ja
Glem USA, glem verdens oljenasjoner. Bli med på EUs koalisjon for ren energi. Slik har EUs miljøsjef Margot Wallström invitert Norge, men hun har ennå ikke fått svar.
(Aftenposten OLE MATHISMOEN 17. september 2002) Les mer

Annan: Verden er på en blindvei
Verden vil ende på en blindvei dersom vi ikke snur i tide, advarte FNs generalsekretær Kofi Annan i sin tale til verdenstoppmøtet i Johannesburg mandag. (VG NTB 2. september 2002) Les mer
Noen overskrifter fra august 2002:
Permafrosten tiner og øker frykten for jordras
Forskere frykter jordras og byggetekniske utfordringer på Svalbard og i norske fjellområder fordi permafrosten tiner.
(Aftenposten OLE MAGNUS RAPP 31. august 2002) Les mer

Varmere klima gjør vaktler til trøndere
I år er vi vitne til en ekstrem sommer der multehøsten ligger flere uker i forkant, mens fugler som knapt er sett tidligere blir registrert i mengder.
(Aftenposten INGRID FURSETH 5. august 2002) Les mer
Noen overskrifter fra juli 2002:
Issmelting i Alaska - havet stiger
Isbreene i Alaska smelter så raskt at de bidrar mer til høyere vannstand i verdenshavene enn noen annen faktor. (Aftenposten NTB-Reuters-AFP 20. juli 2002) Les mer

Dommedags-alarm
Verden er en tikkende tidsbombe. Fortsetter vi i Vesten å leve som nå, vil Jorden gå under innen 2050 - fullstendig utslitt og tømt for naturressurser. (VG KRISTIN M HAUGE 8. juli 2002) Les mer
Noen overskrifter fra juni 2002:
Fritt fram for forurensning
Bush-administrasjonen har foresl
ått lettelser i reglene for luftforurensning. Blir de nye reglene endelig vedtatt, vil kullkraftverk, oljeraffinerier og fabrikker kunne utvide og modernisere driften uten samtidig å installere bedre renseanlegg. (Dagsavisen ERIK SAGFLAAT 16. juni 2002) Les mer

Global varmerekord
Aldri før har gjennomsnittstemperaturen vært så høy som i første kvartal i år. (Dagbladet NTB-Ritzau 13. juni 2002) Les mer
Noen overskrifter fra mai 2002:
Klimapolitikk uten målsetting
Regjeringen har imidlertid lagt fram sin klimamelding (St. mld. 15) uten å følge OECDs kanskje viktigste anbefaling. (Dagsavisen Debatt Eivind Hovden Gard Lindseth 29. mail 2002) Les mer
Satellittbilder avslører store klimaendringer
Ta en titt på dette kartet: Nye satellittdata viser at våren i Sør-Norge kommer inntil en måned tidligere enn i 1980! På Nordkalotten kommer våren derimot stadig seinere!
(Dagbladet SKJALG FJELLHEIM 26. mail 2002) Les mer
Frykter rask oppvarming
Døende skoger, ørkenspredning og høyere vannstand kan ødelegge livene til mennesker og dyr raskere enn tidligere antatt. (VG Nett 14. mail 2002) Les mer
Noen overskrifter fra april 2002:
Nordmenn blir klimaflyktninger i eget land
Klimaendringene gjør oss værsyke og driver nordlendingene ikke bare til vanvidd, men også sydover. Miljøgifter truer menns fruktbarhet. Men teknologien har løst mange floker. Slik er miljøtilstanden i 2030. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 26. april 2002) Les mer

- Global oppvarming kan bli enda verre
Den globale oppvarmingen dette århundret kan bli enda mer dramatisk enn prognosene fra FNs klimapanel, i følge nye studier. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 18. april 2002) Les mer

Mange dyre- og plantearter vil ifølge WWF bli utryddet
Norsk natur kan bli rasert
Halvparten av plante- og dyreartene i Norge er truet av den globale oppvarmingen, hevder World Wildlife Fund (WWF) i en rapport om følgene av klimaendringer. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 17. april 2002) Les mer

Noen overskrifter fra mars 2002:
Slik blir været på jorden - år 2077!
Når dagens skolebarn blir pensjonister, har vinteren i Sør-Norge trukket 400 meter til værs. Japanske biler kommer i båt over Nordpolen, og fattige Russland er i ferd med å bli en offshore oljenasjon. (VG HARALD VIKØYR 30. mars 2002) Les mer

8 av 10 vil bygge ut mer kraft
Flertallet av forbrukerne godtar mer kraftutbygging for å få billigere strøm. Halvparten av de spurte godtar at det skjer ved gasskraft. (Aftenposten SIGURD BJØRNESTAD 14 .mars 2002) Les mer
Noen overskrifter fra februar 2002:
Danmark satser på CO2-rensing
Det danske energiselskapet Elsam ønsker å ta i bruk CO2-rensing på sine kullkraftverk. Det betyr at et av de norske gasskraftforkjempernes viktigste argumenter kan være borte. (Dagsavisen INGRID RØISE KIELLAND 9. februar 2002) Les mer

Kraftig varsko for fremtiden fra klimaforskere: Våte vintre i årevis
Årets våte og milde januar tjener som et dystert værvarsel for fremtiden. Klima-forskerne mener vi langt oftere vil få våtere og mer nedbørsrike vintre de neste 50-100 årene.(Aftenposten AGNAR KAARBØ 6. februar 2002) Les mer
Noen overskrifter fra januar 2002:
...men isen på Island smelter
Europas største isbre, Vatnajøkull på Island, er i ferd med å smelte.(Aftenposten NTB/TT 17. januar 2002) Les mer

Skal få forurense gratis
Stortingsflertallet vil skjerme kraftkrevende industri når Kyoto-protokollen trer i kraft. Dette betyr at industrien fortsatt kan få klimaforurense gratis.(Dagsavisen KAREN R. TJERNSHAUGEN 8. januar 2002) Les mer
Noen overskrifter fra desember 2001:
Ekstremt vær i 2001
Mens unormalt vintervær knuger Sør-Europa, føyer 2001 som helhet seg inn i rekken av rekordvarme år. Det unormale er i ferd med å bli normalt: 2001 var et år for ekstremt vær.
(Aftenposten NTB 18.desember 2001) Les mer

Pøser på med forurensning
Utvidet kulldrift på Svalbard svekker troverdigheten til regjeringen i miljøpolitikken, mener Greenpeace. De raser mot økte statlige subsidier. (Dagsavisen KJELL-ERIK KALLSET 4. desember 2001) Les mer

Farvel til hvit jul
Hvit jul, skirenn og de friske dagene i akebakken er snart en saga blott. Innen femti år er snø om vinteren en sjeldenhet i lavlandet. (Aftenposten/NTB 2.desember 2001) Les mer
Noen overskrifter fra november 2001:
Flere utbetalinger
Stormer og flommer de siste årene viser seg som spisse topper i oversikten over Naturskadefondets utbetalinger de siste årene. Klimaforskerne spår hyppigere topper i tiden framover. (Dagsavisen 21. oktober 2001) Les mer

Klimaavtale i boks
Forhandlerne på klimakonferansen i Marrakesh ble i natt enige om å sette Kyoto-avtalen ut i livet. (Dagbladet PER ELLINGSEN/NTB 10. november 2001) Les mer
Noen overskrifter fra oktober 2001:
Internasjonal havis-ekspert:
- Arktis kan være isfritt om 80 år
- Innen år 2080 kan Arktis være isfritt sommerstid, sier dr. Peter Wadhams. Briten er en av verdens fremste forskere på havis. (Aftenposten ROLF L LARSEN 6. oktober 2001) Les mer
Noen overskrifter fra september 2001:
Gir full gass for Snøhvit
Ap-regjeringen vil forsøke å banke igjennom den storstilte gassutbyggingen av Snøhvit-feltet i Barentshavet før den avsettes
(Dagbladet OTTAR JACOBSEN 28.september 2001) Les mer

KlimaNytt har pause fra juni til midten av september da redaktøren er på reise i utlandet.

Noen overskrifter fra mai 2001:
- Økonomiske hensyn styrer norsk klimapolitikk
Norges innsats i de internasjonale klimaforhandlinger i New York slaktes av Danmark. (Dagsavisen HÅKON BORUD 10. mai 2001) Les mer

Noen overskrifter fra april 2001:
Nordmenn tenker mindre på miljøet
Økende velstand og levestandard har gjort nordmenn mindre villige til å senke levestandarden av hensyn til miljøet. Vi bekymrer oss også mindre for miljøfarer. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 23. april 2001) Les mer
CO2-utslipp er ikke forurensning
Mens miljøvernere i både USA og Europa raser over at president George W. Bush trekker USAs støtte til Kyoto-avtalen, roses Bush av Fr.p. (Aftenposten SOLVEIG RUUD 3. april 2001) Les mer
Noen overskrifter fra mars 2001:
Fast bestemt på klimaskifte
President George W. Bush lot seg ikke rikke da Tysklands forbundskansler Gerhard Schröder innstendig ba ham overholde forpliktelsene i Kyoto-avtalen om å redusere utslippene av klimagasser. USA betrakter nå Kyoto-avtalen som tilbakelagt historie. (Dagsavisen ERIK SAGFLAAT 31. mars 2001) Les mer
FN: Mulig med store CO2-kutt
Ny FN-rapport slår fast at verdens land taper mer på luftforurensning enn det de måtte ha betalt for å innfri Kyoto-avtalens krav om kutt i CO2-utslipp. Utslippsteknologien er god nok til store CO2-kutt.(Aftenposten/NTB Lars M. Hjorthol 5. mars 2001) Les mer

Noen overskrifter fra februar 2001:
Sjokkrapport om drivhuseffekten
I dag presenteres FNs rapport om drivhuseffekten. - Utslippskontroll kan ikke løse problemene. Vi må begynne å tenke på skadebegrensning, sier FN-ekspertene.
(Dagbladet BIRGITTE FAHLVIK HOFF og BJØRN K. BORE 19. februar 2001) Les mer

Klimaendring kan smelte permafrosten
Globale klimaendringer kan føre til at permafrosten smelter. Det vil samtidig frigjøre store mengder klimagasser, og føre til akselerert oppvarming, advarer klimaforskere. (Stavanger Aftenblad/NTB 7. februar 2001) Les mer
Noen overskrifter fra januar 2001:
FN-rapport: Drivhuseffekten blir stadig verre
Drivhuseffekten er mer alvorlig enn forskerne tidligere trodde, og effektene vil bli følt i århundrer fremover. (Aftenposten/NTB/AFP 22. januar 2001) Les mer
Miljølandet Norge: Bærekraftig, bare på papiret
Norge er et entusiastisk miljøland, men mest på papiret. Gro Harlem Brundtlands budskap om føre var og bærekraft tas mer alvorlig i EU og andre land. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 1. januar 2001) Les mer
Nyttårstalenes miljøutfordring
Både kong Harald og statsminister Jens Stoltenberg holdt ved dette årsskiftet nyttårstaler som på en svært prisverdig måte bidro til å løfte miljøspørsmål opp fra en altfor skyggefull tilværelse på vårt materialistiske samfunns dagsorden.(Aftenpostens leder 2. januar 2001) Les mer
(Hele statsministerens nyttårstale, klikk her
)
Noen overskrifter fra desember 2000:
Klimakaos gjør gasskraft overflødig
Klimautviklingen gjør at behovet for nye, store kraftutbygginger avtar radikalt. (Dagbladet OTTAR JAKOBSEN Søndag 29. desember 2000) Les mer
Mange nye værrekorder i november
November 2000 ble værrekordenes måned: Mens Sørlandet og Østlandet surklet konstant i regnvåt sump, noterte Midt-Norge rekordtørke. (Aftenposten , JAN GUNNAR FURULY 1. desember 2000) Les mer
Noen overskrifter fra november 2000:
Miljøet taper
To uker med intense klimaforhandlinger i den nederlandske byen Haag holdt ikke. I dag vil delegater fra omlag 180 land reise fra hverandre uten en fullverdig avtale på bordet. (Dagbladet PER ELLINGSEN 25. november 2000) Les mer
Kampen om klimaet
Verdenssamfunnet er enig om at menneskeskapte klimaendringer skal bekjempes. Hittil har det hjulpet lite. Vi har ikke tatt inn over oss hva det betyr å slippe ut mindre drivhusgasser. (Aftenposten AGNAR KAARBØ 19. november 2000) Les mer
- Gir blaffen i klimaproblemene
Norske politikere gir blaffen i avtaler om å begrense klimautslipp og annen ødeleggende forurensning, mener direktør Knut H. Alfsen ved Cicero Senter for klimaforskning. (Dagbladet PER ELLINGSEN og OTTAR JAKOBSEN Søndag 19. november 2000) Les mer

Klimaendringer rammer u-land hardest
Vannet stiger, stormene herjer, og klimaforskerne fyller europeiske aviser med stadig sikrere antagelser om at uværet er menneskeskapt. Men det er ikke Europa, men det fattige Afrika, Amerika og Asia som rammes verst av klimaendringene (Aftenposten. AGNAR KAARBØ , 16. november 2000). Les mer
- Bevis nok for drivhuseffekten
Forskerne vet nok til å si at en menneskeskapt klimaendring er i gang. Virkningene er her allerede, sier forsker Jarle Inge Holten. (Adresseavisen,Egil M. Opland 16/11-2000) Les mer
Varmere, våtere og villere
Norge kan oppleve store forandringer som følge av klimaendringer de neste tiårene, ifølge en ny klimarapport som er laget for EU. (VG ERIK SØNSTELIE 7.november 2000).
Les mer


- Fossil politikk
SVs miljøpolitiske talsmann, Hallgeir Langeland, beskylder politikere i regjering og storting for å tenke fossilt. Alt dreier seg om olje og gass. (Dagbladet Onsdag 1. november 2000) Les mer
Uvær gir dyrere forsikring
Klimaendringer fører til flere flommer og mer vind, noe som betyr økte utbetalinger fra forsikringsbransjen, og høyere premier for forbrukerne, skriver Dagbladet.
(NTB 31. oktober 2000) Les mer
Vil ha kjøp og salg av CO2-kvoter
Skal avsløre atmosfærens hemmeligheter
To milliarder mennesker trues av klimaendring
Gigantiske CO2-kutt i industrien
Brende vil gi FNs miljøorgan makt
EUs klimagasser kan gi norske oljemilliarder
Energikonferansen: Enighet om satsing på fornybare ressurse
Krafttak for fornybare energikilder
900 millioner til hydrogensatsing