Nyhetene fra de norske storavisene på internett
når det gjelder klimaendringene og klimapolitikk
(alt taes med - ingenting siles ut)
 
  Nettavisen om klimaendringene.
Mai 2023
 

"
Kan det gå så ille som Thor Heyerdahl fryktet?" Les vår artikkel
Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC)
Delrapport 1: Fysiske klimaendringer
Delrapport 2: Virkninger av, sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer.

Våre kronikker
Vår debattside

Klimainformasjon
Kongeaksjonen

Linker:
CICERO
Bjerknessenteret
Naturvernforbundet
Greenpeace
Natur og Ungdom
Bellona

Framtiden I Våre Hender
Besteforeldrenes    klimaaksjon
Terje Dahls første miljøkamp
Prometheusprosjektet

Nåtidsvisualisering været Redaktør Terje Dahl kalles verdens første klimaflyktning.© Terje Dahl
2000-2023

E-post
Norske Terje Dahl, hans polynesiske kone Emma og deres datter Sonia ble kalt verdens første klima-flyktninger av media verden over da de flyttet fra det svært lavtliggende landet Tuvalu i Stillehavet til Norge i 1995. De opplevde tre orkaner i et land som ligger for nære ekvator til å skulle kunne ha orkaner.
Wikipedia

Video Nå går det bra
Klikk bilde for video
"Nå går det bra...eller?"
- Seriøse argumenter ser ikke ut til å få verken politikere eller folk flest til å våkne opp, så jeg prøver med litt annen skyts, sier redaktør Terje Dahl om sin galgen-humoristiske musikkvideo om klimaendringene. Han var også på P3s program "Banden" i forbindelse med musikkvideoen.
Hør programmet.

Video Chocolate Paper
Klikk bilde for video
"Chocolate Paper"
- Det er vi som er årsak til klima-endringene, minner Terje Dahl oss om i sin musikkvideo. Sangen het opprinnelig Sølvpapir og ble skrevet av Terje i 1972. Her gjort om til engelsk reggae, julen 2007/8.

Video Brevet til Kongen
Klikk bilde for video
"Brevet til Kongen"
I år 2001 laget jeg dokumentaren "Brevet til Kongen - en bønn til Kong Harald fra nordmannen som måtte forlate sin sydhavsøy". En film med så mange ubehagelige sannheter for den norske regjeringen at den aldri ble vist. Nå kan du selv se den her! sier Terje Dahl.

Les mer
Terje Dahl i australsk avis: "Klimafrykt får flyktning til å stå på videre"
- Jeg tipset avisen her i byen Townsville nord i Australia om min artikkel "Are we pushing the human race towards extinction - again?" De dukket opp, og det ble en artikkel i Bulletin, men den gikk nok mer på mine opplevelser som klimaflyktning og min nettavis Klimanytt. Vel, alt som kan rette oppmerksomheten mot de farlige klimaendringene hjelper, sier Terje.
Les mer

Hva er farligst: Koronaviruset eller klimaendringene?
Jovisst dreper koronaviruset mange mennesker, men klimaendringene kan utslette hele menneskeheten!
Les mer

Vår redaktør talte og sang under klima-streiken
Vår redaktør Terje Dahl holdt en kort tale og sang sin egen sang Chocolate Paper under klima-streiken i byen Townsville i Australia. Hans opptreden ble etterfulgt av Terjes datter Sonia som danset en polynesisk dans.
Les mer
Klimaendringene:
- Jeg var den første Greta! Jeg mislyktes. Vil hun?
Svenske Greta Thunberg har fått enorm oppmerksomhet når det gjelder klimaendringene - blant annet gjennom sin tale i FN. Vår redaktør Terje Dahl ble kalt "verdens første klimaflyktning" da han måtte flytte fra det hjemmet han hadde bygget opp i landet Tuvalu i Stillehavet. Siden den gang har han kjempet for å få folk til å forstå er klimaendringer er mer enn dårlig skiføre i Norge.
(Sydhav 1. november 2019)
Les mer

"Det er på tide at folk forstår at det ikke går an å ha et paradis med tv-antenner.
Terje Dahl -96.

"Vi må stoppe utviklingen før utviklingen stopper oss!"
Terje Dahl, 1998

"Når båten synker i uvær så hjelper det lite å øse med en teskje..!"
Terje Dahl 2021

FNs Klimapanel (IPCC)
- IPCC ble grunnlagt av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologi-organisasjon (WMO) i 1988, og er åpen for alle medlemsland av FN-systemet.
-
Rapportene fra FNs klimapanel er ansett som det viktigste dokumentet for den internasjonale klimapolitikken.
- Tidligere rapporter har dannet grunnlaget for Kyoto protokollen, som Norge har sluttet seg til.
- IPCCs hovedrapport er delt inn i tre vitenskapelige delrapporter, samt en synteserapport med politiske anbefalinger:
- IPCC-rapportene er basert på forskning som skal ha vært publisert eller godkjent for publisering i vitenskapelige tidsskrifter.
- Mer enn 130 land og 2500 personer bidrar til rapportene.
- Hovedrapporter kom i 1990, 1995, 2001, 2007 og 2014..
IPCC
Tuvalu:
" The sea level at the Funafuti tide gauge has risen at 3.9 mm per year, which is approximately twice the global average."

Her
Norges Grunnlov §112:
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.
Her

Norges klimamål:
Norge må følge forpliktelsene i Parisavtalen for å nå klimamålet. Målet er å redusere utslipp av klimagass med 50-55% innen 2030 (fra 1993). Norge har også et lovfestet mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050, det betyr å redusere klimagassutslippene med 90-95% fra utslippsnivået i 1990
.
Her
Norges oljeproduksjon
Juli 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 035 000 fat olje, NGL og kondensat.
Her
I 2020 eksporterte Norge rundt 1,1 millioner fat per dag til andre land i Europa. 0,2 millioner fat per dag ble levert til anlegg på fastlandet i Norge. (15,1 millioner Sm3 råolje ble levert til Kina.)
Her
Brenning av et fat olje fører til utslipp av 477 kg CO2.
Her

Klimakur 2030:
Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.
Her

Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, Brundtland-kommisjonen, startet av FN i 1983 med Gro Harlem Brundtland som leder, konkluderte med følgende; - Den rike verden må senke sitt energiforbruk med minst 50 prosent.
Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at den globale oljeetterspørselen vil øke til 96,69 millioner fat per dag i 2021.
Her

Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før
Karbondioksid, metan og lystgass ble målt til rekordhøye nivåer i atmosfæren over Norge også i 2020.

"Av og til må man gjøre ting man vet er galt, det er slik i politikken"
- fra tegnefilmen Alfred Kvakk

"Når pengene snakker så tier fornuften",
Terje Dahl, 1997

"Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.", Kåre Willoch, 1997
"Failing to prepare is preparing to fail", Benjamin Franklin
“There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing and be nothing.”, Aristotle
Thor Heyerdahl så klima-endringer over hele kloden og her er hva skrev til Terje Dahl i 1997:
"Du har en stor misjon i å bringe ditt skremmende budskap videre. Du har følt noe vi andre etterhvert vil få oppleve om vi ikke endrer kurs i tide.
"
"We are living in a time where we think everything is technology, everything is pressing buttons, everything is economy, and we are loosing sight in reality."
Thor Heyerdahl


"Er det ingen som vet hvor nødbremsen er?"
Terje Dahl, 2006

"Når det virker som om menneskeheten er i ferd med å begå kollektivt selvmord fordi pengene er viktigere enn ens egne barn da må det være lov å spørre om vår form for demokrati har utspilt sin rolle."
Terje Dahl, 2011

"Snu ryggen til naturen og naturen kan snu ryggen til deg!" Terje Dahl, 2021
"Carbon Emissions Are Now 10x Higher Than When The Arctic Had Crocodiles And Palm Trees" Science Alert,
24/2-2019 Her

Menneskene slipper ut 60 ganger mer CO2 enn verdens vulkaner. Her

Humans Will Go Extinct within 30 Years, Study Warns
20/8-2019 Her
99,99 prosent sikkert at global oppvarming er menneskeskapt Her

Klimaet på kloden har endret seg til alle tider, i første rekke på grunn av jordbanen og hellingsvinkelen, men det vi opplever idag passer ikke inn i de normale syklusene. Det finnes ingen forskning som viser noe annet enn at den globale oppvarmingen er menneske-skapt!
Vi har i snart 150 år kjent til at CO2 i atmosfæren er med på å bestemme temperaturen på kloden: Med for lite ville det være for kaldt for menneskene, med for mye blir det for varmt!

"For nine years, multinationals like Shell and Bayer funded a prominent climate denier"
Her

"Ny forskning: Mer CO2 i havet gjør fiskene dummere!"
Taryn Laubenstein
Her

Innsikt: 500 har underskrevet på at det ikke er klimakrise. Dette sier klimaforskere om oppropet.
Her
Golfstrømmen svekkes
Havstrømmen har mye av æren for at været i Norge ikke er kaldere enn det er. Forskerne frykter at det kan få store konsekvenser dersom strømmen svekkes - men understreker at det ikke er for seint.
Her
Zero Hour: There’s No Stopping Climate Change, But How Bad It Gets Is Still Up To Us
It is more important than ever that we eliminate fossil fuels and reduce suffering in a warming world.

Her

Truer Donald Trump levevilkårene for alle på Stillehavsøyene? Les mer
"Vi vil ha mer og mer. Derfor blir vi aldri lykkelige"
Chloé Zhao

“Only when the last tree has been cut down, the last fish been caught, and the last stream poisoned, will we realize we cannot eat money.”
Cree Indian Prophecy

Vil sende atomavfall til Frankrike eller Sverige: Kan koste fire milliarder
Norge har ikke selv teknologi for å behandle slikt avfall. Materialet må lagres i hundretusener av år, men mye av det bør behandles først.

Her

Fossile energikilder dominerer energiforbruket. Det er olje vi bruker aller mest av, hele 100 millioner fat hver dag. Det utgjør en tredjedel av alt energiforbruk.
Kull og naturgass kommer på de neste plassene, og til sammen dekker de rundt halvparten av energien verden bruker.
Sol- og vindkraft utgjør fremdeles bare en liten brøkdel av totalen.
Her

Forskere: Global oppvarming gir sterkere orkaner
Stadig flere klimaforskere setter nå ekstremvær og enkeltstående værhendelser i sammenheng med global oppvarming.
Her

More Extreme Weather
As temperatures rise, the weather is getting more extreme. Around the globe, extreme weather events are striking with ever greater frequency and intensity.
Rising temperatures cause stronger storms, droughts, heatwaves and forest fires. Rising temperatures are also behind the cold weather that is currently hitting large parts of North America.
Her, Arctic News
3. Februaray 2021

Carbon dioxide levels today are higher than at any point in at least the past 800,000 years.
Her Climate.gov
August 14, 2020

Equinor produserer rundt 700 millioner fat olje i året. Her

Dramatisk utslippsøkning i Norge om vi regner med tråling av havbunnen
Forskere har for første gang målt karbonutslippene som kommer av trålfiske. Norske utslipp øker med 50 prosent, dersom beregningene stemmer.
Her

Arktis oppvarmes i rekordfart
Snødekket på land i Arktis er redusert med et område like stort som Australia siden 1960-tallet, og mørk overflate forsterker oppvarmingen.
Mengden karbondioksid i atmosfæren har økt med om lag 40 % fra begynnelsen av den industrielle revolusjon fram til i dag, ifølge FNs klimapanel."
Her

Antarctic temperature rises above 20C for first time on record
This article is more than 1 year old
Scientists describe 20.75C logged at Seymour Island as ‘incredible and abnormal’
Her

Do Warmer Oceans Mean More Cyclone Damage?
Warmer oceans fuel tropical storms as more water naturally evaporates into the air, giving storms energy and moisture to intensify.
Her

Her melder Gislefoss været for august 2050
Du husker kanskje sommeren 2018 som uvanlig varm, men hva blir uvanlig i framtiden? Her melder Kristian Gislefoss været i august i 2050.
Her

Klimainformasjon: FNs Klimapanel (IPCC), Global oppvarming, Drivhuseffekt, Ekstremvær, El Niño, Klima, Myter om klima, Klimaskeptikernes påstander holder ikke, Snik-kampanjer som skal få deg til å tvile, Klima-historien, Film fra IPCC, NASA video om temperatur, Arktis smelter video
IPPC Delrapport 1
, Delrapport 2, FNs bærekraftsmål

Går mot dyster rekord: Tiltak skrinlagt
Totalt 17 personer har mistet livet i sitt forsøk på å nå Mount Everest i år. Men myndighetenes forslag om å flytte den øverste basecampen fra den smeltende isbreen, møter motstand fra de lokale sherpaene. (Dagbladet Ingunn Dorholt, Jørn Normann Pedersen 31. mai 2023) Les mer
Katastrofale Oslo-veier: Skylder på klima
Oslo-veiene er i elendig forfatning etter den verste vinteren i manns minne. Klimaendringene gjør veiene dårligere, sier Sirin Stav (MDG), som nå lover dobling av penger til vedlikehold. (Dagbladet Jørgen Gilbrant 30. mai 2023) Les mer
Har brutt 100 år gammel varmerekord
Nok en by har satt varmerekord. (VG Runa Leinan 30. mai 2023) Les mer
Strendene kan forsvinne
Californias surfere, sandvolleyballspillere og andre strandløver må kanskje finne seg nye steder å slikke sol i framtida. (Dagbladet Mats Mørk 29. mai 2023) Les mer
Dystert bakteppe for Everest-jubileum: Isbreene og snøen smelter
Han har besteget verdens tak hele 17 ganger. Nå forteller britiske Kenton Cool om et Everest i endring. (VG Signe Rosenlund-Hauglid, NTB 29. mai 2023) Les mer
Klimauro preger Mount Everest-jubileum: – Skaper utfordringer
I Nepal feires det i disse dager at det er 70 år siden klatrere for første gang tok seg opp til toppen av Mount Everest. Men klimaendringene skaper stor usikkerhet om hva framtiden vil bringe. (Dagsavisen NTB-AP 29. mai 2023) Les mer
Klimaforsker om framtidsutsiktene: – Det er ikke dommedag. Det er verre enn som så
Bjørn Hallvard Samset jobber med å se hvordan klimaendringer påvirker kloden. Her er hans råd til nordmenn. (Dagsavisen Kenneth Stensrud 27. mai 2023) Les mer
Klimaet krever kutt. Nordmenn vil gi mer gass
Klimamålene krever kraftige kutt i olje- og gassproduksjonen. Men folkemeningen går motsatt vei. Forsker gir Putin og flinke politikere mye av skylden og æren. (Aftenposten Stine Barstad 26. mai 2023) Les mer
Livsfarlige temperaturer truer milliarder
- En eneste gedigen menneskeskapt naturkatastrofe, sier norsk klimaforsker. (Dagbladet Oda Ording, Line Fransson 26. mai 2023) Les mer
Bare timer før klimaforslag skal bankes gjennom i Stortinget, lanserer regjeringen sitt eget initiativ
Regjeringen foreslår flere viktige endringer. Målet er å legge til rette for mer lokal energiproduksjon. (Aftenposten Torgeir Strandberg 25. mai 2023) Les mer
Motvind fra alle kanter
Utbyggingen av fornybar energi står i stampe. Rimelig og nok strøm synes å ligge langt fram i tid. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner 25. mai 2023) Les mer

Støre: Slik skal vi nå klimamålene innen 2030
Ekspertene rister på hodet, men ved ve Utbyggingen av fornybar energi står i stampe. Rimelig og nok strøm synes å ligge langt fram i tid. rdens første flytende havvindturbin – den er norsk – kommer statsminister Jonas Gahr Støre med et løfte: – Vi skal nå klimamålene i 2030. (VG Bjørn Haugan 23. mai 2023) Les mer
Studie: Tapet av dyreliv er betydelig større enn antatt
Nesten halvparten av verdens dyrearter er i rask nedgang, går det fram i en studie publisert i vitenskapstidsskriftet Biological Reviews. (Dagsavisen NTB-Nyheter 23. mai 2023) Les mer
- Et kanadisk armageddon
Skogbranner i Alberta-provinsen vest i Canada har tvunget tusenvis av mennesker til å forlate hjemmene sine. - Det føles ut som et kanadisk armageddon, en dårlig skrekkfilm, sier rammede Nicole Clarke. (Dagbladet Tharald Halvorsen 22. mai 2023) Les mer
Ut mot salg av torvblokker
Biolog og suksessforfatter Anne Sverdrup-Thygeson reagerer på salg av torv på hagesentre. Hun får støtte fra miljøorganisasjonen Sabima, som ber regjeringen sette foten ned for mer uttak. (Dagbladet Bendik Hansen 22. mai 2023) Les mer
Jaktflått: Kan komme til Norge
- Den trenger 15 grader over lengre perioder for å utvikle seg, men den kan unntaksvis gjøre det ved varme somre her i landet. (Dagbladet Marcus Brenden 22. mai 2023) Les mer
Hvem har makten i klimapolitikken?
Selv om Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å iverksette klimapolitikken, ligger makten helt andre steder. (Aftenposten Kronikk Lars H Gulbrandsen 22. mai 2023) Les mer
Frykter for fremtiden
Innbyggerne er sikre på årsaken, for dette er den nye normalen. (VG Kyrre Lien 19. mai 2023) Les mer
Her reddes de fra flommen: - Vi har vært så redde
Turistbyer, vingårder og byer fra romertiden er omringet av flommen som har rammet Nord-Italia. (VG Kyrre Lien 19. mai 2023) Les mer
Slår alarm om verdens innsjøer
Halvparten av verdens innsjøer og vannreservoarer har krympet siden starten av 90-tallet. (Dagbladet Oda Ording 19. mai 2023) Les mer
Alarm: Kloden tipper snart 1,5 grader
I årevis har politikerne jobbet for at kloden ikke skulle bli mer enn 1,5 grader varmere, sammenliknet med førindustriell tid. Snart er vi der. (Dagbladet Line Fransson 18. mai 2023) Les mer
Italias verste flom på 100 år: - Aldri sett noe lignende
Dramatiske bilder viser ødeleggelsene etter flommen som har ført til minst 13 døde og tusenvis hjemløse i en rekke byer nord i landet. (VG Line Fausko 18. mai 2023) Les mer
Global oppvarming raskt på vei mot 1,5 grader
Den globale oppvarmingen vil trolig midlertidig passere grensen på 1,5 grader i løpet av de neste fem årene, ifølge en ny FN-rapport. (Dagsavisen NTB-Reuters-AFP 17. mai 2023) Les mer
Kommer sannsynligvis til å overskride 1,5-gradersmålet snart: - Vil få enorme konsekvenser
Verdens meteorologiorganisasjon er klar: Det er stor sannsynlighet for at vi midlertidig kommer til å overskride 1,5-gradersmålet i løpet av de neste fem årene. (VG Runa Leinan 16. mai 2023) Les mer
Mener nytt forslag vil gi norsk «solcelleboom»
Stortinget gir trolig regjeringen marsjordre på lokal strømproduksjon. (Aftenposten Torgeir Strandberg 16. mai 2023) Les mer
- Den mest dramatiske av alle klimaendringer
Om du tenker at årets lange og kalde vinter viser at klimaendringene ikke er så farlig, er det bare å ta en titt på havet. Det blir varmere fra år til år - og fjoråret slo igjen nye rekorder. (Dagbladet Line Fransson, Henning Lillegård 14. mai 2023) Les mer
Hamrer løs på regjeringen: – Historisk dårlig dømmekraft
SV-leder Kirsti Bergstø rister på hodet over regjeringens åpning for mer oljeleting. Nå varsler hun at oljekutt og økte trygder skal på bordet når SV skal forhandle revidert budsjett. (Dagsavisen Stian Fyen 13. mai 2023) Les mer
April var rekordvarm. Fredag snødde det i Spania.
Etter måneder med tørke og høye temperaturer, faller snøen i Nord-Spania fredag. Hvordan kan det skje? (Aftenposten Maria Möhring, Thelma Kathinka Klevan 13. mai 2023) Les mer
EU diskuterer strengere reguleringer for metanutslipp
Skal eksportører av olje og gass til EU måtte følge de samme strenge reglene for utslipp av metan som de som gjelder i EU? (Dagsavisen Alf Ole Ask 12. mai 2023) Les mer
MDG-lederen refser regjeringens oljepolitikk: – Jeg gremmes
MDGs syklende partileder, Arild Hermstad, harselerer med regjeringens olje- og gasspolitikk. Han mener de gjør Norge til verdens siste bensinstasjon. (Dagsavisen NTB Marius Helge Larsen 12. mai 2023) Les mer
Sprekk på 3 milliarder – truer med å skrinlegge hele prosjektet
Budsjettsprekken på CO2-renseanlegget på Klemetsrud er potensielt på hele 3 milliarder. Nå kan hele prosjektet gå i vasken. (Dagsavisen Stian Fyen 11. mai 2023) Les mer
Faktisk.no: Hver fjerde nordmann er klima-skeptiker
Ifølge én av fire i Norge er den globale oppvarmingen først og fremst naturlig. Blant Frp-velgere tror bare hver tredje at vi mennesker er hovedansvarlige. (VG Faktisk.no 10. mai 2023) Les mer
Regjeringen vil kreve utslippsfrie hurtigbåter fra 2025
Innen 2025 skal alle nye hurtigbåter være utslippsfrie, og fergene må bli utslippsfrie så raskt som mulig, ifølge et forslag regjeringen har lagt fram onsdag. (Dagsavisen NTB og NTB Nyheter 10. mai 2023) Les mer
Kan vare i flere måneder
Meteorologer advarer om at dette er en advarsel til verden. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar 9. mai 2023) Les mer
Slo varmerekord
Denne helgen har det blitt målt rekordhøye 44,1 grader i Vietnam. (Dagbladet Renate Karlsmoen 8. mai 2023) Les mer
Havtemperaturene har slått alle rekorder. Det bekymrer forskerne.
Flere forskere er redd for livet i havet etter at det er blitt registrert rekordhøy varme i havene denne våren. (Aftenposten Wasim Riaz 8. mai 2023) Les mer
Bekymret for hetebølger: - Tørker inn
Klimaendringene truer verdensarven i Bergen. (Dagbladet Angelica Hagen 7. mai 2023) Les mer
Ap-statsråder: Knuser kjernekraft-drømmen
Ap-statsrådene Terje Aasland og Espen Barth Eide går langt i å stenge døren for atomkraftverk i Norge - etter at Ap-landsmøtet åpner for å hente ny kunnskap om kjernekraft. (VG Bjørn Haugan, Alf Bjarne Johnsen 5. mai 2023) Les mer
Slår alarm: Venter rekordras
Det er økende sannsynlighet for at det globale værfenomenet El Niño slår til i år. Konsekvensene kan bli enorme på en allerede rekordvarm klode. (Dagbladet Ingunn Dorholt 5. mai 2023) Les mer
Sopp truer avlinger: – «Last of Us» er fiksjon, men vi kan få en global helsekatastrofe
Klimakrisen gir gode levekår for sopp som ødelegger avlinger, og dermed truer verdens matforsyninger, sier forskere. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 5. mai 2023) Les mer
Klima: En forbrytelse mot menneskeheten
Jeg er fortsatt så mye bonde at jeg ser hva som skjer med naturen rundt meg, og jeg forstår hva dette har å si for matproduksjonen. (Dagsavisen Debatt Ole Jacob Kristensen 4. mai 2023) Les mer
Bildene som skremmer Italia: - Et av de viktigste tegnene
Ved ferieperlen kan turistene vasse hvor de aldri har vasset, og ved Italias lengste elv Po ligger båtene på grunnen. Hvor er det blitt av vannet? (VG Ingeborg Huse Amundsen 3. mai 2023) Les mer
Undersøkelse: Europeere ønsker klimatiltak, men de må ikke gå for mye utover hverdagen
En undersøkelse gjort blant syv europeiske land, viser at europeere er mer positive til de klimatiltakene som ikke går særlig utover livsstilen deres. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 3. mai 2023) Les mer
Nå ber EU om innspill til klimamål for 2040
Temperaturen i Europa stiger raskere enn gjennomsnittet for verden. Tørkekatastrofe rammer Sør-Europa. Krigen i Ukraina gjør energipolitikk til sikkerhetspolitikk. (Dagsavisen Alf Ole Ask 3. mai 2023) Les mer
Bilene som ruller på veiene i 2030 må være nullutslippskjøretøy
Vi når ikke klimamålene når regjeringen svekker klimatiltakene for transportsektoren. (Dagsavisen Debatt Heidi Sørensen 2. mai 2023) Les mer
Overskrifter fra april 2023:AZS
- Nei, norsk olje er ikke den reneste i verden!
Når klimaskeptikerne hever at norsk olje er renere enn olje fra andre land så er det nok utvinningen de blander sammen med, men heller ikke det ser ut til å holde mål. Og det er jo bruken av oljen som skaper klimaendringer – ikke utvinningen av den! (Klimanytt Terje Dahl 30. april 2023) Les mer
Forskere slår alarm om havtemperaturer: - Er veldig kritisk nå
– Det kommer til å bli tørt, vått og vilt, sier norsk forsker. (VG Runa Leinan 30. april 2023) Les mer
Ekstrem rekordvarme
Flere steder i Asia er det så varmt at de har stengt skolene. (Dagbladet Kjersti Lien 28. april 2023) Les mer
April-rekord: Nær 40 grader i Spania
Spania opplever en ekstremt varm vår: Torsdag ble det målt temperaturer like under 39 grader, og det kan bli høyere. Store deler av Europa går samtidig gjennom rekordtørke. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 28. april 2023) Les mer
CO2-fangst i Oslo satt på pause: – Alvorlig
Etter nærmere en halv milliard kroner brukt settes karbonfangstanlegget på Klemetsrud på pause på grunn av kraftige kostnadsøkninger. Høyre langer ut mot byrådet – som svarer at ansvaret for gjennomføringen ikke ligger hos dem. (Aftenposten Arnhild Aass Kristiansen, Sondre Moen Myhre, Roar Valderhaug 26. april 2023) Les mer
Krasjlanding på Klemetsrud
Karbonfangstprosjektet settes på vent. Det er uklokt å utsette det grønne skiftet. (Dagsavisen Leder 26. april 2023) Les mer
Regjeringen bekymret for karbonfangst-prosjektet på Klemetsrud : Vil ikke love nye bidrag
Et av Norges største klimaprosjekter, karbonfangstanlegget på Klemetsrud, er satt på vent på grunn av økte kostnader. (Dagsavisen Aslak Borgersrud 26. april 2023) Les mer
Raskere enn antatt: - Uten sidestykke
En ny studie avdekker urovekkende funn om issmelting på Grønland og i Antarktis. (Dagbladet Ivar Benjamin Østebø 24. april 2023) Les mer
Utvalg: Slik kan Norge redde verden fra klimakatastrofe
Det vil koste (nesten) ingenting, mener utvalget. – Det er helt avgjørende, sier en av verdens fremste klimaforskere, Johan Rockström. (VG Ingeborg Huse Amundsen, Runa Victoria Engen 24. mars 2023) Les mer
Verdensledende klimaforsker: – Vi risikerer å destabilisere hele planeten
– Situasjonen er dypt urovekkende og prekær. Sammenfatter vi forskningen, indikerer den at seks av planetens ni tålegrenser nå er utenfor sitt stabile område, sier Johan Rockström. (Dagsavisen Tor Sandberg 24. april 2023) Les mer
Nytt forslag røsker opp i norsk kraftproduksjon
Miljøpartiet mener norsk energiproduksjon er fastlåst i at «jo større, desto bedre». Nå vil partiet ha storstilt satsing på nærenergi. (Aftenposten Torgeir Strandberg 23. april 2023) Les mer
Frykter El Niño
Værfenomenet fører til forstyrrelser i temperatur, vind og regn. - Nå som vi fra før av har et klima som er ute av lage, kommer dette på toppen, sier klimaforsker. (Dagbladet Line Brustad 21. april 2023) Les mer
Verdens tak smelter
Himalaya. Disse fjellene gir vann til mer enn én milliard mennesker. (VG Anders K Christiansen, Kyrre Lien 23. april 2023) Les mer
Ny klimarapport: Europa varmes opp raskere enn noe annet kontinent
Klimaendringene er ekstra tydelige i land som Norge, ifølge ny rapport. Men det finnes et lite lyspunkt. (Aftenposten Thelma Kathinka Klevan 23. april 2023) Les mer
Offentlige innkjøp for 600 milliarder i året: – Bruk innkjøpsmakten for å nå Norges klimamål
– Statlig eide selskaper forventes å sette vitenskapsbaserte klimamål. Denne forventningen bør utvides til også å omfatte offentlige anskaffelser, mener FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. (Dagsavisen Tor Sandberg 22. april 2023) Les mer
Flyturene dine er blitt mer turbulente de siste årene. Enda verre skal det bli.
Stadig flere fly rammes av kraftig og alvorlig turbulens. Årsaken er klimaendringer. Det betyr at det vil bli enda verre. (Aftenposten Øystein Tronsli Drabløs 22. april 2023) Les mer
Klimaekspert om ny rapport: - Det går fort i feil retning
Europas sommer var rekordvarm i 2022. Det er ingen tegn på at trenden snur, snarere tvert imot. (VG Kristian Arnesen Strømshoved 22. april 2023) Les mer
- Nei, jeg får ikke betalt for å skrive at klimaendringene er skadelige!
Jeg har i mange år redigert mitt Klimanytt med nyhetene fra de norske avisene om klimaendringer, og skriver også selv kronikker. Alt er på frivillig basis – jeg får ikke ett øre for mine artikler eller redigering! (Klimanytt Terje Dahl 22. april 2023) Les mer
Tidenes varmeste sommer i Europa
- Rapporten påpeker foruroligende endringer i klimaet vårt, inkludert den varmeste sommeren som noen gang er registrert i Europa, sier direktøren for EUs klimaprogram. (Dagbladet Line Brustad 21. april 2023) Les mer
Røde krefter mot vindkraft: – Det er en sterk motstand mot havvind i partiet
Gjør Rødt helomvending og sier ja til havvind? Distriktene vil få svi hvis det bygges mer vindkraft nå, mener Rødts Sofie Marhaug (Dagsavisen Mari Wigdel 21. april 2023) Les mer
Klimaendringene: - Nei, vi har ikke halvert energiforbruket vårt!
Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, startet av FN i 1983 med Gro Harlem Brundtland som leder, konkluderte med følgende; - Den rike verden må senke sitt energiforbruk med minst 50 prosent. Det har dessverre gått den gale veien. (Klimanytt Terje Dahl 21. april 2023) Les mer
Det grønne skiftet er blitt søppelbøtta for folkelige frustrasjoner
Det er tydeligvis store ord og tomme løfter vi skal leve av etter oljen. (Dagsavisen Kommentar Jo Moen Bredeveien 18. april 2023) Les mer
El Niño kan «booste» klimaendringene
Kloden kan bli rammet av enda høyere temperaturer og mer ekstremt vær hvis værfenomenet El Niño avløser La Niña i 2023. (Dagsavisen Are Føli/NTB 17. april 2023) Les mer
Fuglene forsvinner i Storbritannia: – Vi er i en natur- og klimakrise
Data viser at det har gått nedover med halvparten av fugleartene i Storbritannia mellom 2015 og 2020. Naturvernere sier regjeringen bryter egne miljøkrav. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 15. april 2023) Les mer
Millioner av avlinger forventes tapt
Tørke vil føre til avlingssvikt i Spania, advarer spanske bønder. (Dagbladet Kaja Storrøsten 14. april 2023) Les mer
Stortinget krever pause i elektrifiseringen
Stortinget ber regjeringen revurdere elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya. Det er klokt. (Dagsavisen Leder 13. april 2023) Les mer
Atomkraft er en dårlig idé
Politikerne skyver problemene foran seg. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner 13. april 2023) Les mer
Slår alarm om rekordsommer
Værprognosene for sommeren er klare, og de er dårlig nytt for klimaet, ifølge forskere: De varsler et rekordvarmt år. (Dagbladet Siri Åbø Wiersen 12. april 2023) Les mer
- Selvsagt lengter jeg tilbake til min sydhavsøy!
Når jeg kommer med innlegg i debattspaltene på internet når det gjelder klimaendringer påstår de såkalte klimaskeptikerne at jeg flyttet tilbake til Norge for å få alle de norske godene – ikke fordi været forandret seg i Tuvalu. (Klimanytt Terje Dahl 12. april 2023) Les mer
Helse og økonomi viktigere enn klima for velgerne ved årets valg
Lokalvalget i 2019 ble et historisk klimavalg. I år er økonomi blitt viktigere for mange, og helse det viktigste, viser en ny undersøkelse. (Dagsavisen NTB 11. april 2023) Les mer
Klima er mindre viktig for velgerne nå. De har fått andre ting å bekymre seg for, tror forsker.
Lokalvalget i 2019 ble et historisk klimavalg. I år er økonomi blitt viktigere for mange. (Aftenposten Odd Inge Aas, Sean Meling Murray 10. april 2023) Les mer
Oppvarmingen av havet: - Knuser tidligere rekorder
Forskere frykter mer ekstremvær som følge av økningen i havets overflatetemperatur. (Dagbladet Oda Ording 9. april 2023) Les mer
Eksperter advarer: Klimaendringer kan skape nye og farlige pandemier
Klimaendringer utvider rekkevidden for smitte og får virus til å endre seg raskere enn før, advarer forskere. Det kan skape pandemier vi ikke har forsvar mot. (Dagsavisen NTB-Snorre Schjønberg og NTB nyheter 9. april 2023) Les mer
Nytt våpen mot global oppvarming: – Et særdeles stort gjennombrudd
Forskere på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har klart å dyrke frem en bakterie som spiser klimagasser i landbruket. (Aftenposten Torgeir Stranberg, Stina Barstad 7. april 2023) Les mer
Slår alarm: - Dypt bekymret
Selv om det varme vårværet lar vente på seg her til lands, slår klimaforskerne alarm om de nåværende klimaendringene. De frykter at sommerens hetebølger kan få enda større konsekvenser enn fjorårets. (Dagbladet Din Side; Karoline Henriette Bjånesøy, Martin Kynningsrud Størbu, Thea Rosef 7. april 2023) Les mer
Atomlobbyen kuttet EUs ambisjoner for fornybar energi
Europaparlamentet og Kommisjonen ville sette EUs mål for fornybar energi til 45 prosent, men atomlobbyen anført av Frankrike ville det annerledes. Dermed endte de på 42,5 som forpliktende målsetting. (Dagsavisen Alf Ole Ask 6. april 2023) Les mer

EU: Årets mars var nest varmeste som er registrert
Jorda opplevde den nest varmeste mars måned og den nest laveste havisen i Antarktis som er registrert, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste. (VG NTB 5. april 2023) Les mer
Forskere slår alarm: - Tragisk
- De er en alvorlig situasjon, sier forsker om laksen i California. (Dagbladet Didrik Søreide Kjær 4. april 2023) Les mer
– EU har glemt havets rolle i CO2-fjerning
EU jobber med å lage regler for å fjerne C02. Dette er klimapolitisk nybrottsarbeid. Den norske forskningsstiftelsen SINTEF er kritisk og mener at EU er for lite opptatt av havets rolle. (Dagsavisen Alf Ole Ask 3. april 2023) Les mer
Politikere vil ha mer økonomisk vekst: – Vi bør være veldig bekymret
– Planeten tåler ikke det forbruket vi har i dag, sier professor Håvard Haarstad. På Stortinget vil likevel sju av partiene ha fortsatt økonomisk vekst. (Dagsavisen Tor Sandberge 1. april 2023) Les mer
Overskrifter fra mars 2023:AZS
– Jeg hadde vært redd for å være Klima-Marte, hun som kommer med det kjipe budskapet
– Jeg trodde jeg ødela karrieren min, men det har aldri gått bedre, sier Marte Wulff. Nå vil artisten bak «klimapop»-begrepet skape engasjement for miljøsaken blant musikerkolleger. (Dagsavisen Molde Steinkjær 30. mars 2023) Les mer
Flyskam frem mot sommerferien – skal vi ha det?
– Nei, vi skal ikke skamme oss, mener miljøtopp. (Aftenposten Camilla Flaatten 28. mars 2023) Les mer
Tyskland og Sverige imot EUs klimapolitikk. En av dem tapte
Tyskland bremser EUs utfasing av bensinbiler. Sverige støtter ikke EUs nye regler for å bruke skogen i klimakampen (Dagsavisen Alf Ole Ask 28. mars 2023) Les mer
Klimaendringene: - Jo, du og jeg er medansvarlige for at tusenvis av mennesker dør hver uke!
Norge eksporterer rundt 2 millioner fat olje per dag - og er dermed med på å skape klimaendringer. Klimaendringer som dreper 5 millioner mennesker hvert år - et tall man regner med vil øke i årene framover. Og du og jeg i alle høyeste grad medskyldige. (Klimanytt Terje Dahl 28. mars 2023) Les mer
Klima: Arbeidsplassene som kutter utslipp
Det er politikernes oppgave å prioritere i fellesskapets interesse når det er knapphet på ressurser og kompetanse. Olja må bremses for å gi plass til klimavennlig næring og industri. (Dagsavisen Debatt, Broen til framtiden 27. mars 2023) Les mer
Venter flere dødstornadoer: - Vi må forberede oss
Stormer og minst én tornado skapte enorme ødeleggelser i USA fredag. USAs sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas advarer om at USA må være forberedt på stadig hyppigere og mer alvorlige naturkatastrofer. (VG Erik Wichstad, Julie Solvin Jacobsen, Martha C S Holmes 26. mars 2023) Les mer
Forskningsleder: – Sett motorveibyggingen på vent
Byggingen av motorveier bør settes på vent fordi det er klima-, natur- og energikrise, mener forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt (TØI). – Gitt FNs advarsler, må vi kutte alle steder vi kan, sier Tennøy. (Dagsavisen Tor Sandberg 26. mars 2023) Les mer
Folkeavstemningen i Berlin for mer ambisiøse klimamål mislyktes
En folkeavstemning i Berlin for å gjøre byen klimanøytral innen år 2030 i stedet for 2045 førte ikke fram. (Dagsavisen NTB-DPA, NTB Nyheter 26. mars 2023) Les mer
Hermstad med klimakritikk mot Høyre og Ap på MDGs landsstyremøte
I sin første tale til landsstyret som MDG-partileder kritiserte Arild Hermstad både Høyre og Arbeiderpartiets klimapolitikk. (Dagsavisen NTB 24. mars 2023) Les mer
Klimaendringene: - Jo, temperaturen øker - og enda mer enn det man fryktet!
De såkalte klimaskeptikerne sier at det er tull og tøys at temperaturen på kloden øker, men målingene er klare. (Klimanytt Terje Dahl 24. mars 2023) Les mer
Studie: Katastrofalt tiår for australske korallrev
Mer enn halvparten av de vanligste artene i korallrevene utenfor Australias kyst har minket betraktelig det siste tiåret, slår ny studie fast. (Dagbladet Vilde Sofie Einan 23. mars 2023) Les mer
Oslos klima- og trafikkmål ryker
Biltrafikken i Oslo skulle ned med 20 prosent innen utgangen av 2023, men har bare falt 1,3 prosent siden 2015. (Dagsavisen NTB Nyheter 23. mars 2023) Les mer
Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene?
Naturavgift kan være en vei å gå for å påvirke hvor det skal bygges solkraft og vindkraft. (Aftenposten Kronikk Lars H Gulbrandsen 23. mars 2023) Les mer
Uenigheten om klimaeffekten ved økt olje- og gassproduksjon er mindre enn tidligere
Å kutte i norsk gassproduksjon er ikke et klimatiltak. Forskjellene i analysen av klimaeffekten på oljesiden er også mindre enn tidligere. (Aftenposten Debatt Jarand Rystad, Jo Husebye, Jonas Sjong Forfot 23. mars 2023) Les mer

Utslippene må bort
Et av Norges største punktutslipp er blitt sentrum for en politisk strid om strøm og natur. Det kan ikke ende opp med at utslippene fortsetter å spy ut som i dag. (Dagbladet Leder 22. mars 2023) Les mer
Tre ønsker for barnebarna
Klimapolitikk er først og fremst et spørsmål om vilje. (Dagsavisen Kommentar Lan Marie Nguyen Berg 22. mars 2023) Les mer
Tørke i Europa: - Da er det krise
Tørke i Sør-Europa kan føre til vannmangel utover i året. I Spania er det nok en gang satt varmerekorder. (Dagbladet NTB 21. mars 2023) Les mer
FNs klimapanel: Det er alvor nå
Vår tid er knapp. Vi skal ha et sammenbrudd... (Dagbladet Leder 21. mars 2023) Les mer
Ny klimarapport: - Vi trenger å gjøre noe veldig fort
Akkurat nå sitter 135 land dypt bøyd over en rapport på 30 sider. Hvert ord skal godkjennes. Det som står der, handler om hele jordens fremtid. (VG Ingeborg Huse Amundsen, Runa Victoria Engen 17. mars 2023) Les mer
Syklon krevde minst 400 liv
Syklonen Freddy krevde minst 400 liv i Malawi, Mosambik og på Madagaskar, ødeleggelsene er store og mange har mistet alt. (Aftenposten NTB-Reuters 17. mars 2023) Les mer
Syklon slo rekord: – De samme rammes igjen og igjen
Den tropiske syklonen Freddy varte i over fem uker og har satt verdensrekord. I Malawi har folk mistet alt: – Tredje gang på litt over ett år at de samme menneskene rammes, sier norsk hjelpearbeider. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 16. mars 2023) Les mer
Nansen ville ikke kjent igjen Framstredet. Alt er forandret.
Det har skjedd et varig skifte i Framstredet. Isen er blitt tynnere, og det er langt færre tykke isrygger. (Aftenposten Ole Mathismoen 16. mars 2023) Les mer
Krever nytt olje-grep
Bidens olje-ja vekker reaksjoner. Nå mener SVs Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski at Norge må gå i bresjen for en internasjonal avtale som forbyr oljeleting i Arktis. (Dagbladet Ingunn Dorholt 15. mars 2023) Les mer
Minst 216 døde etter syklon i Malawi og Mosambik
Antall døde etter syklonen Freddy i Malawi og Mosambik har steget til 216, opplyser de to landenes myndigheter. Tallet er ventet å bli enda høyere. (Aftenposten NTB 15. mars 2023) Les mer
Europa tørker ut: - Veldig prekært
Flere europeiske regjeringer varsler om kritisk vannmangel, etter at hetebølger og mangel på nedbør tørker ut elver og innsjøer på tvers av kontinentet. (Dagbladet Mats Mørk 13. mars 2023) Les mer
Den sterkeste i historien
Det har aldri vært registrert en heftigere syklon på den sørlige halvkule. (Dagbladet NTB 13. mars 2023) Les mer
Klima, plast, natur og hav: Kan avtalene redde verden?
Flere internasjonale avtaler må etterleves av verdens land for at dyr og mennesker skal klare å overleve på kloden vår i tiårene framover. Men kommer landene til å innfri sine forpliktelser? (Dagsavisen Tor Sandberg 9. mars 2023) Les mer
Knusktørr vinter: Frykter ny tørkesommer i Europa
Europa kan gå mot en ny tørkesommer, frykter eksperter: Flere land har en uvanlig tørr vinter, med uttørkede elver og innsjøer. – Situasjonen er veldig urovekkende, sier klimaforsker Bjørn Samset. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 9. mars 2023) Les mer
- Jo, havet stiger - og mye raskere enn det man fryktet!
De såkalte klimaskeptikerne sier at det er tull og tøys at havet stiger, men tallenes tale er klar.
(KlimaNytt Terje Dahl 8. mars 2023) Les mer
Havisen i Antarktis når det laveste nivået noensinne registrert
Ekspertene er bekymret. (Dagsavisen Hina Aslam 5. mars 2023) Les mer
Guterres langer ut mot rike land og oljeprodusenter
FNs generalsekretær António Guterres anklager rike land og oljeprodusenter for å føre en ondsinnet politikk som rammer verdens fattigste. (Dagsavisen NTB-AFP 4. mars 2023) Les mer
Equinor har allerede strøket på den største testen
Problemet er ikke at Equinors omstilling går for sakte. Det er at den overhodet ikke er i gang. (Aftenposten Debatt Frode Pleym, Andreas Randøy 2. mars 2023) Les mer
Dyrking av sukkertare skal bidra til karbonfangst
Sukkertaren er listet som en truet art. Forskere rundt om i verden ser imidlertid at tangen har egenskaper som gjør at den kan lagre karbon. Nå skal det lages sukkertarefarmer både i Nordsjøen og utenfor trøndelagskysten. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 1. mars 2023) Les mer
Overskrifter fra februar 2023:AZS
Færre grønnsaker i butikkhyllene: – Det har vært store klimautfordringer
Store værforandringer i Spania gjør at tilgangen på importerte grønnsaker blir mindre. Det skaper større problemer for noen enn for andre. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 27. februar 2023) Les mer
Greta Thunberg ble nektet adgang til Olje- og energidepartementet søndag kveld
Greta Thunberg skulle etter planen møte Fosen-aksjonistene i Olje- og energidepartementet søndag kveld, men fikk ikke tillatelse til å komme innenfor dørene. (Dagsavisen NTB Nyheter 26. februar 2023) Les mer
Liechtenstein får styre tempo i norsk klimapolitikk
EU er i ferd med å vedta verdens historiens største pakke med klimalover. Hvordan og når denne skal innføres i Norge gjennom EØS, avgjøres blant annet i en hemmelig komite i Eftas hus i Brussel. Der har det lite demokratiske fyrstedømmet Liechtenstein vetorett. (Dagsavisen Alf Ole Ask 26. februar 2023) Les mer
Kina mest sårbar for klimaendringer
Hele 16 av verdens tjue mest sårbare regioner for klimaendringer ligger i Kina. Florida er stedet utenfor Kina som er mest utsatt. (Dagbladet Line Fransson 22. februar 2023) Les mer
Det kan bli slutt på tequila-shots, tror forskere
Skiftende vær og dårlige forhold for langsnutede flaggermus truer den populære drikken tequila. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 22. februar 2023) Les mer
Aurora bidrar i åpent brev mot Equinor-plan
Den norske artisten Aurora er en av flere kjente navn på et signert, åpent brev mot utbygging av Rosebank-feltet på britisk side av sokkelen. (Dagsavisen NTB Nyheter 21. februar 2023) Les mer
Vår i februar? Nei, det er ikke bare noe du tror.
De siste 90 årene er våren blitt flyttet med to uker. Det er bare begynnelsen: I 2050 starter våren alltid nå! (Aftenposten Torgeir Strandberg 19. februar 2023) Les mer
Flomvann fra smeltende breer truer millioner
15 millioner mennesker lever i områder med risiko for plutselige flommer fra ustabile innsjøer dannet av smeltevann fra isbreer. (VG NTB 18. februar 2023) Les mer
Norge pøser penger inn i grønn industri.
Samtidig åpnes det for mer oljeleting. Hvor lenge kan vi stå i spagaten? (VG Ingeborg Huse Amundsen 18. februar 2023) Les mer
90 prosent utslippskutt i tungtransport innen 2040
EU-kommisjonen tror ikke det nå er mulig å sette et mål for når tungtransporten på vei er helt utslippsfri. Det går frem av et nytt forslag om CO2-reduserende tiltak for tungtransporten som ble lagt frem tirsdag. (Dagsavisen Alf Ole Ask 15. februar 2023) Les mer
900 millioner mennesker trues av stigende havnivå
London, New York, Shanghai, Jakarta, København og en rekke andre store byer kan bli hardt rammet av stigende havnivå, ifølge FN-sjefen António Guterres.– Lavtliggende samfunn og hele land kan forsvinne for alltid, sa FNs generalsekretær. (Aftenposten NTB 14. februar 2023) Les mer

Dommedagsvelvet på Svalbard smelter, men vi gir blaffen??
Det var i 2008 at Norge med store festligheter åpnet det såkalte «dommedagsvelvet» på Svalbard. Her skulle permafrosten sørge for at frø fra hele verden skulle være trygge i uoverskuelig framtid. (KlimaNytt Terje Dahl 14. februar 2023) Les mer
SV til frontalangrep mot regjeringens oljeplaner i Barentshavet
For to uker siden inviterte regjeringen oljeselskapene til å søke om nye felt i Barentshavet. Nå foreslår SV å stenge området for all ny olje- og gassleting. (Aftenposten Thomas Spence 9. februar 2023) Les mer
LO og NHO advarer: Skal vi nå klimamålene må vi velge mellom høye strømpriser eller store inngrep i naturen
– Det finnes ikke mulighet for å bygge ut fornybar energi uten naturinngrep i en eller annen form. Så det vil komme, sier LO-sekretær Are Tomasgard med støtte fra NHO-topp Anniken Hauglie. (Aftenposten Thomas Spence 7. februar 2023) Les mer
Tidligere Bellona-topp vil bygge store solkraftverk i skogene på Østlandet
De vil hugge skogen, dyrke gress og grønnsaker og la dyr beite mellom solpanelene. Det første store solkraftverket på Østlandet kan komme i drift allerede neste år. (Aftenposten Stine Barstad 4. februar 2023) Les mer
Overskrifter fra januar 2023:AZS
Fredsprisnominert: - Dere er hyklere
Den kjente klimaaktivisten Vanessa Nakate ber Norge slutte å investere i olje og gass i Afrika. Nå er hun nominert til Nobels fredspris. (VG Runa Victoria Engen 31. januar 2023) Les mer
Opplysninger til VG: Energikommisjonen vil ha vindmøller langs storveier
Energikommisjonen vil ha nærvindmøller langs veier og på industriområder i Norge. De ber regjeringen banke på i Brussel. Og de er splittet i flere saker. Et flertall vil halvere saksbehandlingstiden for å forsere kraftutbyggingen. (VG Bjørn Haugan 31. januar 2023) Les mer
Disse tre «super-vippepunktene» kan gi massive utslippskutt
Små politiske grep rundt elbiler, gjødsel og kjøtt kan utløse raske og massive utslippskutt, viser ny rapport. Ett av de såkalte «super-vippepunktene» er allerede passert her til lands. (Aftenposten Stine Barstad 30. januar 2023) Les mer
Spikeren i kisten for bærekraftsmålene?
Bærekraftsmålene er verdt å kjempe for. Skal de nås, må det en massiv mobilisering til. (Aftenposten Kronikk Bård Vegar Solhjell 30. januar 2023) Les mer
Britisk opera kuttet oljesponsor. MDG: – Problematisk avtale for Munchmuseet
Nok en britisk kulturinstitusjon har stoppet sponsorsamarbeid med oljegiganten BP. Miljøpartiet De Grønne mener Munchmuseet nå bør droppe Aker BP som hovedsponsor. (Dagsavisen Bernt Erik Pedersen 28. januar 2023) Les mer
Regjeringen stikker kjepper i hjulene
Motstanden mot klimatiltak er visst viktigere for regjeringen enn lokalt selvstyre. (Dagbladet Dagbladets lederavdeling 27. januar 2023) Les mer
Forslag om utvidet oljeleting skaper harme
Flere opposisjonspartier og en samlet miljøbevegelse reagerer sterkt på at regjeringen åpner for oljeleting i flere havområder i nord. Frp frykter taktisk spill. (Aftenposten NTB-Bibiana Piene 24. januar 2023) Les mer
«Dommedagsklokka» er skrudd fram 10 sekunder: 90 sekunder til midnatt
Den symbolske dommedagsklokka, som skal vise risikoen for verdens undergang, er skrudd enda nærmere midnatt. Hovedgrunnen er Ukraina-krigen. (Dagsavisen NTB-AFP 24. januar 2023) Les mer
Regjeringen vil utvide arealer for oljeleting. – Undergraver hele SV-seieren i budsjettforliket
Regjeringen foreslår å legge til 92 blokker i nord til TFO-området og dermed inkludere ytterligere områder i Norskehavet og Barentshavet. SV lover kamp. (Dagsavisen NTB 24. januar 2023) Les mer
Skisesongen krymper: – Å gå på ski blir noe eksotisk
Verden blir varmere og skisporene smelter. VG ble med statsmeteorolog John Smits ut på tur for fremtidens værmelding. (VG Ingeborg Huse Amundsen 23 januar 2023) Les mer
Raser mot Oslo kommunes regelverk: – Ikke en miljøhovedstad verdig
Dersom du ønsker å investere i varmepumper basert på bergvarme eller solcelleanlegg, møter du fort et komplisert regelverk. Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom reagerer kraftig. (Dagsavisen Tom Vestreng 23. januar 2023) Les mer
Gassnova varsler kostnadssmell og forsinkelse for CO2-prosjekt i Oslo
Statsforetaket Gassnova frykter at både budsjett og tidsplan kan ryke for Oslos prestisjeprosjekt for CO2-fangst på forbrenningsanlegget på Klemetsrud. (Dagsavisen NTB 20. januar 2023) Les mer
Norge ber EU raske på med CO2-krav til tungtransport
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presser på for at EU skal elektrifisere lastebilparken. Men nok en gang er saken utsatt i Kommisjonen. (Dagsavisen Alf Ole Ask 20. januar 2023) Les mer
Grønland: Varmeste på 1000 år
Deler av Grønland er nå varmere enn de har vært de siste 1000 åra. Temperaturene har allerede økt med 1,5 grader siden 1900-tallet, ifølge ny forskning. (Dagbladet Anastasie Møyland 19. januar 2023) Les mer
De importerer alene opp mot 400.000 tonn kull årlig. Nå vil Elkem kutte
Årlig importeres det om lag 1,2 millioner tonn kull til Norge. Nå jobber flere selskaper for å redusere bruken av denne klimaverstingen. (Dagsavisen Tor Sandberg 19. januar 2023) Les mer
Sterk kritikk mot at arabisk oljesjef skal lede årets klimatoppmøte
Klimaaktivister er sterkt kritiske til at oljesjef Sultan Ahmed al-Jaber skal være president for årets klimatoppmøte i De forente arabiske emirater. (Aftenposten NTB-AP 18. januar 2023) Les mer
Greta Thunberg: – Ikke en forbrytelse
Den verdenskjente miljøaktivisten ble arrestert under gruveprotest. (Dagsavisen Bernt Erik Pedersen, NTB 18. januar 2023) Les mer
Her bæres Greta Thunberg bort av tysk politi - igjen
To dager etter at klimaaktivisten Greta Thunberg ble bortvist av politiet, skjedde det samme igjen. (VG Synna Eggum Myrvang, Line Fausko, Ingvild Silseth 17. januar 2023) Les mer
Utslippene gikk ned i Oslo – økte i andre storbyer
Nå sender Oslos finansbyråd en utfordring til regjeringen. (Dagsavisen Bernt Erik Pedersen 17. januar 2023) Les mer
Australian Open: Flere kamper stoppet på grunn av ekstremvarme
Alle kampene som foregikk utendørs i tennisturneringen Australian Open tirsdag, ble stoppet fordi gradestokken nærmet seg 40 grader. (Dagsavisen NTB 17. januar 2023) Les mer
Fiji: - Ingen kan stoppe vannet
Mer enn 600 lokalsamfunn på Fiji står i fare for å måtte flytte fordi havet stiger. 42 landsbyer er under umiddelbar trussel. (Dagbladet Line Fransson 16. januar 2023) Les mer
Organisasjon: Avgift på avfallsforbrenning kutter ikke utslipp
Avgiften på avfallsforbrenning kutter verken utslipp eller fremmer karbonfangst, ifølge interesseorganisasjonen Norsk Fjernvarme. (Dagsavisen NTB 16. januar 2023) Les mer
Hardt å redde kloden
Urkvinner som gråter av frykt. Viktige personer som haster gjennom gangene i høye pumps og dyre dresser, med vakter og rådgivere på slep. Gratis mat og drikke, tusenvis av foredrag og innlegg - og mye blablabla. (Dagbladet Line Fransson, Henning Lillegård 15. januar 2023) Les mer
Pengene eller livet?
Norge er medskyldige for de skadelige klimaendringene gjennom vår utvinning av olje og gass, men likevel gir regjeringen nye utvinningstillatelser - og er stolte av det! (KlimaNytt Terje Dahl 13. januar 2023) Les mer
Avslørt: Oljegigant visste om klimaendringene
Oljegiganten Exxons egne forskere visste om effekten av menneskeskapte klimaendringer allerede på 1970-tallet, ifølge en ny studie. Utad fortsatte selskapet likevel å skape tvil om klimaendringene helt inntil for få år siden. (Dagbladet Vegard Kristiansen Kvaale 13. januar 2023) Les mer
Seks klimafloker det svenske EU-formannskapet skal løse
Strengere krav til utslipp fra bygg, energieffektivisering og krav om å øke andelen fornybar energi, er blant de klimasakene som Sverige satser på å løse i EU det neste halvåret. (Dagsavisen Alf Ole Ask 12. januar 2023) Les mer
Regjeringen deler ut 47 oljelisenser - budsjettpartner SV er helt imot
Miljøpolitisk talsperson i SV kan godta leting etter gass, men ber regjeringen droppe områder med olje. (Aftenposten Sigrid Gausen 10. januar 2023) Les mer
Ekstremvær rammer California: – Vi er i frontlinjen mot klimakrisen
Tungt regnvær har skapt oversvømmelser i deler av California. 17 personer har omkommet som følge av en serie ekstremvær i staten. (Aftenposten Torgeir Strandberg 10. januar 2023) Les mer
EUs klimaovervåking: Rekordvarmt de åtte siste årene
De siste åtte årene har vært de varmeste som noensinne er registrert til tross for at værfenomenet La Niña har hatt en kjølende effekt de tre siste årene. (Dagsavisen NTB-AFP og NTB nyheter 10. januar 2023) Les mer
Én måned kortere skisesong på 30-40 år
Og det skal bare bli verre, ifølge klimaforsker. (Dagbladet Line Fransson 9. januar 2023) Les mer
Halvparten kan forsvinne
Hvis den globale oppvarmingen fortsetter i dagens hastighet, vil over 68 prosent av isbreene smelte vekk. (Dagbladet Renate Karlsmoen 8. januar 2023) Les mer
Disse bildene bekymrer skiproffene: - Det er trist
«Spørsmålet er hvor lenge langrennssirkuset lever», sier den tidligere verdensmesteren Marit Bjørgen. (VG Ingeborg Huse Amundsen 8. januar 2023) Les mer
Kan forsvinne innen fem år
Great Salt lake kan forsvinne, spår eksperter. (Dagbladet Jorun Gaarder 7. januar 2023) Les mer
Aasland ønsker å invitere EUs energiministre «for å vise hva vi holder på med i nord»
Olje- og energiminister Terje Aasland tror EU på sikt vil innse viktigheten av olje og gass fra Barentshavet for å sikre energiforsyningen frem til det er bygget ut nok fornybart og hydrogen er lønnsomt. (Dagsavisen Alf Ole Ask 6. januar 2023) Les mer
Meteorologisk institutt: Fjorårets sommer ble den varmeste noensinne målt på Svalbard
Sommeren 2022 ble den varmeste noensinne målt på Svalbard, ifølge Meteorologisk institutt. På landsbasis ble 2022 det niende varmeste året målt i Norge. (Aftenposten NTB 5. januar 2023) Les mer
Slik rammes Norge: - Vi får mer urolig vær
Mens store deler av Norge står midt i et snøkaos, opplever Europa rekordvarme. Klimaendringene øker kontrastene, ifølge Meteorologisk institutt. (VG Ingeborg Huse Amundsen, Ruba Victoria Engen 5. januar 2023) Les mer
Fornyet klimaoptimisme i Brasil: - Marerittet er over
Lulas knepne valgseier har blitt kalt for Amazonas’ redning. Nå ventes kraftige klimaomveltninger i det politiske Brasil – samtidig som norske milliarder er på vei. (VG Ingrid Bjørndal Farestvedt 4. januar 2023) Les mer
- Dette er galskap
En rekke europeiske land har satt varmerekorder de siste dagene. Norge skiller seg ut som en blå flekk på det ellers røde Europa-kartet. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar, NTB 4. januar 2023) Les mer
Kjære kong Harald: Godt nytt år - eller klimahelvete?
Kong Harald sa i sin nyttårstale at klimaet nå er det mest alvorlige, men hvorfor nevnte han ikke et ord om at Norge forsatt leter etter mer olje og gass?
(KlimaNytt Terje Dahl 4. januar 2023) Les mer
Varmerekorder stenger skisteder i alpene: - Vanskelig å fatte
Bildet over viser de utfordrende forholdene flere steder i Alpene og Pyreneene sliter med ved inngangen til et nytt år. Og fremtiden kan bli verre, advarer professor. (VG Jostein Matre 3. januar 2023) Les mer
Værkartet sjokkerer ekspertene: – Dette er total galskap
Norge ligger som en blå flekk på et ildrødt Europa-kart. Hva er det som skjer med temperaturene i Europa? (Aftenposten Helene Skjeggestad, Stine Barstad 3. januar 2023) Les mer
Rekordvarme i Europa: Klimaforsker ser samme trend i Norge
Flere land i Europa har opplevd varmerekorder i løpet av årets første dager. – Ikke uventa, sier CICERO-forsker Bjørn Samset. (Dagsavisen Ylva Lie Bjerke 3. januar 2023) Les mer
Klimaendringene har bare så vidt begynt – flere katastrofer venter
2022 vil bli husket for sine mange ekstreme værhendelser. Forskere mener det bare er et forvarsel. En stadig varmere planet vil gi oss flere klimakatastrofer. (Dagsavisen NTB-AFP-AP 1. januar 2023) Les mer
Ekstremværet herjet i 2022
Er det håp for 2023? (VG Ingeborg Huse Amundsen 1. januar 2023) Les mer
Overskrifter fra desember 2022:AZS
Kongens nyttårstale: - Klima er det mest alvorlige
Kong Harald talte om maktesløshet og urolige tider - og kom med en klimabønn: – Jeg har et inderlig håp om at vi nå vil klare å handle i tråd med alvoret i situasjonen. (VG Martin Lægland 31. desember 2022) Les mer
Rekordene raste i 2022
Strømprisene gikk til himmels, temperaturen i Europa nådde nye høyder, og jorden blir stadig mer overbefolket. Her er noen rekorder fra 2022. (Dagsavisen NTB-Steinar Schjetne og NTB nyheter 31. desember 2022) Les mer
Kong Harald i nyttårstalen: – Klimaet er nå det mest alvorlige
Kong Harald minner om at vi trenger hverandre i de urolige tidene. I årets nyttårstale trakk han fram klima som en hovedutfordring. (Dagsavisen Marius Helge Larsen 31. desember 2022) Les mer
Klimaåret 2022: – Det er et alvorsår. Rett og slett
Varmerekorder på rad, hetebølger, tørke og dødelig ekstremvær. (Dagsavisen Ines Margot Zander 30. desember 2022) Les mer
Greta Thunberg om Andrew Tate: Kommer med syrlig stikk
Klimaaktivisten har lite til overs for nettbølla Andrew Tate. (Dagbladet Ingrid Treborg 28. desember 2022) Les mer
Ny NHO-undersøkelse: Unge mest bekymret over jobbmuligheter og høye priser
Egen økonomi og jobbmuligheter er det ungdom nå uroer seg mest over, viser en fersk NHO-undersøkelse. Derimot krymper bekymringen for klimaendringene. (Dagsavisen NTB-Bibiana Piene og NTB nyheter 28. desember 2022) Les mer
Kan forsvinne
Klimaendringene truer de grønne ballene. (Dagbladet Victoria Løvik 27. desember 2022) Les mer
Varmere klima gjør Rudolf tjukkere
Oppvarmingen i Arktis er ikke bare dårlige nyheter. For reinsdyra på Svalbard betyr det mer tilgang på mat. (VG Vilde Haugen 26. desember 2022) Les mer
Hva betyr global oppvarming for våre nære havområder?
Langs norskekysten har vi hittil sluppet lett fra det når det kommer til effektene av global oppvarming. (Aftenposten Knut Yngve Børsheim 24. desember 2022) Les mer
Fotograf dokumenterer smeltende isbreer: - Det gjør vondt å miste dem
– Dette er klimaendringenes frontlinje, sier Garrett Fisher. Han reiser verden rundt for å ta flyfoto av smeltende isbreer – blant annet i Norge. (VG NTB 24. desember 2022) Les mer
Dyster spådom: - Sporten vil lide
- Om ti år kan jeg ikke se for meg at skihopping er det det er i dag. (Dagbladet Stian With 23. desember 2022) Les mer
Forskerne slår alarm: - Kan forsvinne
65 prosent av Antarktis´ plante- og dyreliv kan forsvinne, ifølge en ny rapport. Keiserpingvinene er spesielt truet. (Dagbladet Didrik Søreide Kjær 23. desember 2022) Les mer
Plast eller naturlig juletre? Dette er mest klimavennlig
Du grønne, glitrende tre, god dag! Salget av plastjuletrær øker. Men hvilket klimaavtrykk setter det egentlig? (VG Ingeborg Huse Amundsen 20. desember 2022) Les mer
Nye EU-lover som vil omfatte Norge: Flere må betale mye mer for CO2-utslipp
EU-landene og Europaparlamentet er enig om å gjøre utslippskravene til industrien enda tøffere. I tillegg skal nye områder som skipsfart, veitransport og bygg omfattes av kvotehandel. (Dagsavisen Alf Ole Ask 19. desember 2022) Les mer
Først kollapset havet. Nå kommer krisen alle snakker om.
For 30 år siden var havet tomt. Torske-kollaps over natten. Olje og gass reddet økonomien til tusener av familier. Nå rammes øya av en ny krise. (Aftenposten Ole Mathismoen 18. desember 2022) Les mer
Ny forskning: 27 prosent av verdens dyr og planter kan dø ut innen 2100
27 prosent av verdens dyre- og plantearter kan forsvinne innen 2100, ifølge en ny studie. Klimaendringer og tap av leveområder kan utløse «kaskader av utryddelser». (VG NTB 16. desember 2022) Les mer
Dronning Margrethe: Slaktes etter «klimabrøler»
- Hvorfor i all verden? (Dagbladet Sofia Björlin 15. desember 2022) Les mer
Snur om elbil: – De står opp for egne klimamål
Bystyret i Oslo snur i saken om økte priser for elbillading. I stedet vedtok de et kompromiss. (Dagsavisen Hennika Lillo-Stenberg 14. desember 2022) Les mer
Varsler historisk gjennombrudd i energiforskning: - Enormt viktig
Nå kan verden være et steg nærmere energiløsningen mange håper kan bli klimakrisens redning. Tirsdag har USAs energiminister lovet å offentliggjøre et «stort vitenskapelig gjennombrudd». (VG Jostein Matre, Finn Jarle Kvelheim 13. desember 2022) Les mer
I fengsel for klima: – Endelig har jeg et utløp for sinnet
Det utfordrer ytringsfriheten når påtalemyndigheten ber om fengselsstraff for klimaaktivister, mener jurist, men Kjersti og Harald vil ikke la seg skremme. (Dagsavisen Johannes Laukeland Fester Sunde 13. desember 2022) Les mer
Ny studie om klimamål: Trenger et areal større enn EU
En ny norskledet studie tyder på at det vil kreve enormt med plass og naturinngrep om klimamålene for 2050 skal nås. (Dagbladet Bjørn Sveen 12. desember 2022) Les mer
Varmer seg på tørket torv: – Folk står i en krise
Fra Irland rapporteres det nå om en kraftig økning i bruken av torv som brensel. I Tyskland stjeles det ved fra skogen. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 12. desember 2022) Les mer
Hetebølge i USA: Venter varme-rekorder
Flere steder i USA ventes det at en rekke varmerekorder vil knuses. Noen steder kan få varmeste desember-måned noensinne. (Dagbladet Kjetil Stoveland 10. desember 2022) Les mer
En framtid fattig på snø
Er du glad i snø, bør du nyte den mens du ennå kan. Framtiden er ikke hvit, ifølge værprofessor. (Dagsavisen Martin Næss Kristiansen 8. desember 2022) Les mer
Klimaaktivister sperret rullebaner i München og Berlin
Klimaaktivister sperret torsdag rullebaner på flyplassene i München og Berlin, melder avisen Bild. (Dagsavisen NTB-DPA 8. desember 2022) Les mer
Refser oljeselskaper: - Klimakatastrofe
Olje- og gasselskaper får på pukkelen i ny rapport, som hevder produksjonsøkningene deres vil gjøre det vanskelig å nå målene for Parisavtalen. (Dagbladet/Børsen Lars Martin Gimse 8. desember 2022) Les mer
Brev til Kongen
Jeg vil nok en gang spørre om Deres Majestet kan henstille til den norske regjeringen om å redusere norsk oljeutvinning og stoppe leting etter mer olje og gass. (KlimaNytt Terje Dahl 6. desember 2022) Les mer

Viruset har ligget under isen i Russland i nesten 50.000 år. Nå henter forskere opp zombie-viruset.
Med koronaviruset ferskt i minnet har forskerne hentet opp flere zombie-virus. Bør vi bekymre oss? (Aftenposten Helene Skjeggestad 4. desember 2022) Les mer
58 nye varmerekorder i november
Norge var 2,2 grader varmere enn normalt forrige måned. (Dagsavisen Kenneth Stensrud 2. desember 2022) Les mer
Lover full gass
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avviste at nye konsesjonsrunder er en del av budsjettforhandlingene med SV, men resultatet tilsa alt annet. Aasland svarer at han gir uttrykk for regjeringens primærsyn. (Dagbladet Ingunn Dorholt, Magnus Kallelid, Steinar Suvatne, Jørgen Gilbrant, Kjetil Kjær Andersland 1. desember 2022) Les mer
Overskrifter fra november 2022:AZS
Flyr mindre: - Foretrekker digitale møter framfor fysiske
Det er forskjell på hvor mye fylkeskommunen og noen av de største kommunene i Rogaland har redusert jobbrelaterte flyreiser. Én kommune kan vise til reduksjon på hele 93 prosent om vi sammenligner to spesifikke måneder. (Dagsavisen Eilin Lindvold 29. november 2022) Les mer
Nullutslipps-transport vil kreve enorme mengder kraft
Skal vi kutte fossile utslipp fra transport og ennå ha transportvekst, vil behovet for elektrisk kraft i 2050 ha økt med 43 prosent, ifølge Miljødirektoratet. (Dagsavisen NTB 29. november 2022) Les mer
LO hardt ut mot egen regjering
LO går hardt ut mot egen regjering etter omstridt oljeforslag. – Uheldig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. – Direkte uansvarlig, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet. Men i LOs største forbund, de kommuneansattes Fagforbundet, oljestøtter de regjeringen. (VG Bjørn Haugan 28. november 2022) Les mer
EUs import av LNG gir CO2 sjokk
EU soper verdensmarkedet for flytene nedkjølt gass (LNG) for å dekke opp bortfallet av russisk rørgass. Det øker utslippene av CO2 i verden. (Dagsavisen Alf Ole Ask 28. november 2022) Les mer
Anne Bjørg (30) velger bort barn: – Det handler ikke om at jeg ikke er glad i bar n
– Jeg orker ikke å gå med mammahjerte inn en framtid med en mulig klimakollaps, sier Anne Bjørg Halse Lervik. (Dagsavisen Sissel Hoffengh 26. november 2022) Les mer
Ingen tror vi når målet. Hvorfor trekkes det likevel frem som en seier fra klimaforhandlingene?
Vi styrer mot 2,5 grader varmere klode. Hva betyr egentlig en grad til eller fra for et klima som allerede er i endring? (Aftenposten Stine Barstad 25. november 2022) Les mer
Sjokktall: Over 20 000 døde
Årets hetebølge i Europa kan ha forårsaket over 20 000 dødsfall. - Det ville vært umulig uten klimakrisen, mener forskere. (Dagbladet Anastasia Møyland 25. november 2022) Les mer
Stopp Oljeletinga: Utelukker ikke sabotasje
Stopp Oljeletinga tar avstand fra Joachim Skahjems uttalelser om vold under aksjoner. Det utelukker ikke skade på oljemaskineri, sier en talsperson for kampanjen. (VG Runa Victioria Engen 25. november 2022) Les mer
Stor uenighet mellom EU-landene om pristiltak for gass – nytt krisemøte neste
Flere EU-land ønsker seg tøffere grep for å få ned gassprisene enn det EU-kommisjonen har foreslått. Kommisjonen vil at «taket» skal være på over 275 euro, mens flere EU-land vil ha den rundt 200 euro. (Dagsavisen Alf Ole Ask 25. november 2022) Les mer
EU vil overkjøre protester for å bygge ut mer vind- og solkraft
Naboprotester og miljøaktivister må vike. EUs energiministre er enige om hurtigbehanding av visse fornybarprosjekter. (Dagsavisen Alf Ole Ask 25. november 2022) Les mer
Klimaaktivist mener vold kan bli nødvendig
En ny generasjon aktivister tar i bruk radikale metoder i kampen mot klimaendringer. En av aktivistene vil ikke avvise bruk av vold. (Dagsavisen NTB 25. november 2022) Les mer
Seks hundre ungdommer går til klimasøksmål mot den svenske staten
Klima- og ungdomsorganisasjonen Aurora varsler et klimasøksmål mot den svenske staten for det de kaller utilstrekkelige tiltak mot klimaendringene. (VG NTB Nyhetdøgnet 24. november 2022) Les mer
Norges kriseforståelse
Det er merkelig at omstillingen, formingen av det nye Norge, ikke spiller en mer sentral rolle i regjeringens fortelling til det norske folk. (Dagbladet Leder 24. november 2022) Les mer

Fire storbyer krever utslippsfrie vareleveranser
Fra 2025 må alle leveranser til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommuner skje med nullutslipps- eller biogassteknologi. (Dagsavisen NTB 24. november 2022) Les mer
Ny rapport om Norges klimagassutslipp: - Varslet katastrofe
DNV legger tirsdag frem en rapport de mener viser at Norge bare kan glemme sine nye klimamål om 55 prosent kutt innen 2030. – Varslet katastrofe, sier NHO. (VG Bjørn Haugan, Eiliv Frich Flydal 21. november 2022) Les mer
Klimakonferansen i Egypt: Ble man enige om reelle virkemidler for å redde verden? Eller ble det kun målsettinger - igjen?
Man kom igjennom klimakonferansen en dag på overtid, to timer etter at man ble enige om at det skulle opprettes et fond for tap og skade. (Klima Nytt Kronikk Terje Dahl 22. november 2022) Les mer
Ny rapport - byvinteren tar slutt
Nå får ikke de fremtidige barnebarna lage snøengler i hagen, eller stå på ski til skolen. Nye rapporter sier snøen forsvinner fra byene innen 50 år. Vil du se snø, må du da reise lengre. (Dagbladet Nikoline Bruvik 21. november 2022) Les mer
New Zealand: Ungdom vant i høyesterett
En gruppe ungdommer på New Zealand som ønsker stemmerett fra 16 år, har vunnet frem i landets høyesterett. (VG Kari Aarstad Aase 21. november 2022) Les mer
For lite, enda en gang
Noen gode nyheter til tross: Heller ikke denne gangen ender klimatoppmøtet med tydelig nok enighet. (Dagsavisen Leder 21. november 2022) Les mer
En mer realistisk klimaavtale
Klimatoppmøtet er over og resultatet er som ventet skuffende, men også realistisk. Nå handler det mer om tilpasse seg de alvorlige klimaendringene, enn dramatiske kutt i utslipp. (VG Leder 20. november 2022) Les mer
Kerry ber Kina trappe opp samarbeidet om utslippskutt
USAs klimautsending John Kerry ber Kina trappe opp samarbeidet om å redusere utslippene av drivhusgasser. (Dagsavisen NTB Nyheter 20. november 2022) Les mer
Fra paradis til helvete
Veien til klimahelvete er brolagt med dårlige intensjoner. (Dagsavisen Kommentar Stian Bromark 20. november 2022) Les mer
Delte meninger om slutterklæring vedtatt på FNs klimatoppmøte – EU skuffet
Deltakerne på COP27-møtet i Egypt er natt til søndag blitt enige om en ny klimaavtale. Men slutterklæringen nevner verken olje eller gass. (Dagsavisen NTB-DPA, Pål Karstensen 20. november 2022) Les mer
Kerry ber Kina trappe opp samarbeidet om utslippskutt
USAs klimautsending John Kerry ber Kina trappe opp samarbeidet om å redusere utslippene av drivhusgasser. (Dagsavisen NTB Nyheter 20. november 2022) Les mer
Klimaforsker etter avtalen: - Veldig alvorlig
Det ble ingen braksuksess i Egypt. Men ikke alt er mørkt. (VG Line Fausko 20. november 2022) Les mer
Klimaforhandlingene i boks: - En fornærmelse mot planeten
Klimatoppmøtet COP27 i Egypt har kommet til enighet om en slutterklæring. Reaksjonene er blandede. (VG Henrik Røyne, Runa Victoria Engen, Øystein David Johansen, Line Fausko 19. november 2022) Les mer
Klimaforhandlingene: Enighet slutterklæring
Klimatoppmøtet COP27 i Egypt har kommet til enighet om en slutterklæring, to timer etter at det kom til enighet om tap og skadefond. (VG Henrik Røyne, Runa Victoria Engen, Øystein David Johansen 19. november 2022) Les mer
EU på klimatoppmøtet: – Kan ikke la 1,5-gradersmålet dø
EUs klimakommissær Frans Timmermans sier det er uakseptabelt å droppe 1,5-gradersmålet selv om klimaforhandlingene på COP27 ikke går etter planen. (Dagsavisen NTB 19. november 2022) Les mer
Barth Eide bekymret over klimaforhandlingene på overtid i Egypt
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er bekymret over manglende fremgang i klimaforhandlingene i Egypt, som lørdag pågår på overtid. (Dagsavisen NTB 19. november 2022) Les mer
Rettferdig å kutte i de rikes utslipp
«Det eneste som ikke henger på greip, er Dagbladets lesning av vår klimaplan». (Dagbladet Meninger Sofie Marhaug 18. november 2022) Les mer
Dette er den nye klimakampen
Nå er unge er mindre engasjert i klima. Da tyr aktivistene til drøyere grep. (VG Kari Aarstad Aase 18. november 2022) Les mer

Gjennombrudd på klimatoppmøtet: Enighet om nytt fond
En dag på overtid har partene på klimatoppmøtet fortsatt ikke kommet til enighet om en avtale. Men i den mest betente saken har partene blitt enige. (VG Eirik Wichstad 18. november 2022) Les mer
Klimaaktivister innbrakt etter å ha tilgriset Monolitten i Vigelandsparken
To klimaaktivister ble fredag innbrakt av politiet etter at de tilgriset Monolitten i Vigelandsparken i Oslo med maling. (Dagsavisen NTB-Ole Henrik Tveten 18. november 2022) Les mer
Snømangel over nesten hele Norge: Total snøkrise!
Det er ikke lenger snø nok i Norge til å gå på ski. Vintermåneden november er historie. (Dagbladet Esten O. Sæther 16. november 2022) Les mer
- Varmere på Svalbard enn i hovedstaden
Det skjer ikke så ofte, ifølge Meteorologisk institutt. (Dagbladet Elina Hjønnevåg 16. november 2022) Les mer
Norge anklages for klima-dobbeltmoral: - Står i en skikkelig spagat
Norge åpner for å «fase ned» olje og gass under klimatoppmøtet. Presset fra andre land øker i Egypt, men hjemme vil regjeringen fortsette å produsere og lete etter ny olje. (VG Ingeborg Huse Amundsen, Malene Emilie Rustad, Runa Victoria Engen 15. november 2022) Les mer
Full letestans er det eneste ansvarlige
SV bør stille stans av all annen oljeleting som krav for å støtte statsbudsjettet. (Aftenposten Debatt Lan Marie Berg 13. november 2022) Les mer
Equinor, morgendagens skurker
Equinor vet at millioner vil dø av klimakrisa. At store deler av verden blir ubeboelig. At klimakrisa er her nå: Ikke i 2050. (Dagsavisen Debatt Maia Hollender 13. november 2022) Les mer
Slik skal de bygge mer klimavennlig: – Dette er det beste klimatiltaket vi gjør
Færre bygg som rives, kan bli en konsekvens av Oslos mål om å kutte de direkte klimautslippene med 95 prosent innen 2030. (Dagsavisen Tor Sandberg 13. november 2022) Les mer
Brasil satte rekord for avskoging i Amazonas
904 kvadratkilometer av den brasilianske delen av Amazons-regnskogen ble hogd eller brent ned i oktober. Det er ny månedsrekord, viser offisielle tall. (Dagsavisen NTB 11. november 2022) Les mer
Aktivister forsøkte å lime seg fast på Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet
Aksjonistene rakk ikke gjøre skade på verket. Tre utenlandske kvinnelige aksjonister ble pågrepet av politiet. – Vi gjør hva som helst for å få mest mulig blest, sier en representant for aksjonistene. (Aftenposten Maria T Pettrem, Wazim Riaz 11. november 2022) Les mer
Varsler mulig varmerekord: - Dramatiske endringer
På Østlandet kan det komme opp i 16 grader denne helga. Professor Dag O. Hessen tror planter og dyr stort sett ikke vil la seg lure av varmegradene, men at det vi ser er «tegn på den nye normalen». (Dagbladet Line Brustad 11. november 2022) Les mer
Verdens CO2-utslipp opp med én prosent i 2022:
Glem klimatoppmøter og fagre løfter om null-utslippsamfunn og bærekraft. Nå må politikere og industri levere, mener klimaforskere, som står bak ny rapport om verdens CO2-utslipp. Som stiger igjen. (Dagbladet Line Fransson 11. november 2022) Les mer
Aktivister forsøkte å lime seg fast på Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet
Aktivister fra organisasjonen Stopp oljeletinga forsøkte fredag å lime seg fast til rammen til Munch-maleriet «Skrik» på Nasjonalmuseet. (Dagsavisen NTB 11. november 2022) Les mer
Aktivister forsøkte å lime seg fast på Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet
Munchs «Skrik» føyer seg i rekken av kunstverk som har blitt forsøkt utsatt for skadeverk av klimaaktivister den siste tiden. (VG Alfred Lindbkk, Aja Marie Andreassen, Silje Lien, Ingviuld Silseth, Julie Tran 10. november 2022) Les mer
Raser mot «klimahelvete»: - Destabiliserer verden
FNs generalsekretær får en kraftig irettesettelse av Sylvi Listhaug. Hun sier António Guterres høres ut som en eldre utgave av Greta Thunberg - og dét er ikke ment som et kompliment. - Guterres må opptre seriøst, sier Listhaug til Dagbladet. (Dagbladet Steinar Solås Suvatne 10. november 2022) Les mer
Wisting-utsettelsen kan få store ringvirkninger
Equinors Wisting-utsettelse kan få betydning for utfallet av klimatoppmøtet i Egypt, tror flere organisasjoner. Utsettelsen har allerede endret budsjettforhandlingene her hjemme. (Dagsavisen Tor Sandberg, Hanne Mauno 10. november 2022) Les mer
Rødt vil ha klimaskatt for rikinger
Folk som tjener mer enn 1,5 millioner kroner, bør ilegges klimaskatt, mener Rødt. Det skal bremse luksusforbruk og bidra med mer til investering i utslippskutt. (Dagsavisen NTB 10. november 2022) Les mer
Rødt vil ha klimaskatt for rikinger
Folk som tjener mer enn 1,5 millioner kroner, bør ilegges klimaskatt, mener Rødt. Det skal bremse luksusforbruk og bidra med mer til investering i utslippskutt. (Aftenposten NTB 9. november 2022) Les mer
Arktis kan smelte: Forskere slår full alarm
Havet i Arktis forsures i et overveldende raskt tempo. Forskere frykter at det kan bli helt isfritt om sommeren innen få tiår. (Dagbladet Kristoffer Solberg,
Caisa Linea Hagfors
8. november 2022) Les mer

Støre til FN: - La oss ikke miste håpet
Færre nye løfter, mer handling og mer penger – dette står på spill under årets klimaforhandlinger. (VG Runa Victoria Engen 8. november 2022) Les mer
Støre får stryk for klimatale
Ikke godt nok, er dommen fra flere hold etter statsminister Jonas Gahr Støres tale under klimatoppmøtet i Egypt. (Dagsavisen Tor Sandberg 8. november 2022) Les mer
Advarsel om klimahelvete: - Sterkt alvor
Statsminister Jonas Gahr Støre kommenterer den alvorlige talen som ble holdt under klimatoppmøtet i Egypt. (Dagbladet Magnus Kallelid 7. november 2022) Les mer
Alle krisenes mor
Klimaendringene er krisen som vil koste verden mer enn noe annet i alle overskuelig fremtid. De kommende dagene er verdensledere samlet til klimatoppmøte for å krangle om hvem som skal betale prisen. (VG Kommentar Shazia Majid 7. november 2022) Les mer
Klar for sitt 14. klimatoppmøte: – Jeg er mer bekymret nå
Klimatoppmøteveteranen, Inga Fritzen Buan, er på plass i Sharm el-Sheikh i Egypt for å følge COP27. Da hun forlot møtet i Glasgow i fjor så verden helt annerledes ut enn den gjør nå. (Dagsavisen Tor Sandberg 7. november 2022) Les mer
FN-sjefen på klimatoppmøtet: – Vi er på full fart mot klimahelvete
FNs generalsekretær António Guterres tegnet et svært dystert bilde av kampen mot klimakrisen da han gikk på talerstolen i Sharm el-Sheikh mandag. (Dagsavisen NTB 7. november 2022) Les mer
Dette er det viktigste som skjer på klimatoppmøtet i Egypt
Søndag gikk klimatoppmøtet av stabelen. Fattige land forventer at rike land åpner lommeboken for å håndtere klimakrisen. (Aftenposten Sigrid Gausen,
Sofie Grønntun Nissen
6. november 2022) Les mer

Klimatoppmøte i krisetider: - Det haster å gjøre noe
Hun skal få 2000 personer fra 194 land til å bli enige. Klimatoppmøtets sjefsforhandler, norske Marianne Karlsen, forteller om dramaet i kulissene. (VG Ingeborg Huse Amundsen, Runa Victoria Engen 6. november 2022) Les mer
Klimatoppmøtet i gang i Egypt
Verdens land samles i Egypt for et nytt framstøt i kampen mot klimaendringene. Krig, energikrise og konflikt mellom USA og Kina gjør ikke oppgaven enklere. (Dagsavisen Are Føli/NTB 6. november 2022) Les mer
Temperaturen i Oslo har vært 5 grader over normalen de første dagene i november
Synes du det er uvanlig mildt om dagen? Det stemmer. Og det blir fortsatt vått, grått og mildt. (Aftenposten Hilde Bjørhovde/NTB 5. november 2022) Les mer
– Andre kriser har gått foran kutt i klimagassutslippene
Går det mot et «klimafloppmøte» i Egypt? – I fjor økte verdens klimagassutslipp med 6 prosent. For å klare å nå 1,5-gradersmålet må ambisjonene dobles, sier Kathrine Sund-Henriksen i ForUM. (Dagsavisen Tor Sandberg 5. november 2022) Les mer
Frykter at krig og kriser rammer klimainnsatsen
Midt under krig og energikrise møtes verdens ledere til klimatoppmøte i Egypt. Den spente situasjonen i verden kan svekke klimainnsatsen, frykter Lillian Bredal Eriksen, som representerer norske organisasjoner på møtet. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 5. november 2022) Les mer
2022 er varmeste året registrert i Europa: Europa koker
Det ble registrert rekordhøye 35,8 grader i Spania i slutten av oktober. Temperaturene vil stige i framtida, ifølge norsk forsker. (Dagbladet Henning Lillegård 4. november 2022) Les mer
«Dødsmanetene» nærmer seg
Kan påføre smertefulle sår. Nå nærmer den seg Norge. (Dagbladet Sondre Andreas Wedøe Nodland 4. november 2022) Les mer
Krever mer enn nye klimamål: - Har levert fint lite
Opposisjonen på Stortinget og klimaorganisasjonene gir regjeringen ros for nye klimamål til FN. Men de ber om mer. – Så langt har regjeringen levert fint lite, mener Høyre. (VG Ingeborg Huse Amundsen, Runa Victoria Engen 3. november 2022) Les mer
Regjeringen skjerper Norges utslippsmål før klimatoppmøte: Kutte 55 prosent av utslippene innen 2030
Få dager før klimatoppmøtet i Egypt skjerper regjeringen Norges offisielle mål for kutt i utslipp av klimagasser. (Dagsavisen Are Føli/NTB 3. november 2022) Les mer
EU kan oppjustere klimamålene i år – ligger an til å kutte mer enn 55 prosent i 2030
Krav om økt karbonopptak i skog og forslag om økt fornybarandel gjør at EU ligger an til å overoppfylle målene om 55 prosent kutt i klimagassutslipp i 2030 i forhold til 1990-nivå, slik det er slått fast i EUs klimalov. Den ukjente faktoren er blant annet hvor mye kull som må brukes for å erstatte russisk gass. (Dagsavisen Alf Ole Ask 3. november 2022) Les mer
SVs alternative budsjett: 300 millioner til klimaprosjekter i kommunene
Mens regjeringen vil avvikle Klimasats-ordningen, foreslår SV å bruke 300 millioner kroner på den, i sitt alternative statsbudsjett som legges fram fredag. (Dagsavisen Tor Sandberg 2. november 2022) Les mer
Enorm utslippsforskjell mellom fattig og rik
Den «forurensende eliten» slipper ut like mye CO2 på ett år, som de fattigste ti prosentene gjør på mer enn 20 år, viser nye tall fra Storbritannia. (Dagsavisen Ines Margot Zander 1. november 2022) Les mer
Klimamøte i skyggen av krig og ekstremvær
På klimatoppmøtet i Egypt vil fattige land forlange en ny ordning for kompensasjon for stadig hyppigere og mer ødeleggende naturkatastrofer. (Dagsavisen Are Føli/NTB 1. november 2022) Les mer
Anklages for å skjule utslipp
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide tar med seg et falskt klimaregnskap i kofferten til klimatoppmøtet, hevder Venstre-leder Guri Melby. Hun mener elbil-utslippene er glemt. - Vås, svarer statssekretær. (Dagbladet Magnus Kallelid 1. november 2022) Les mer
Overskrifter fra oktober 2022:AZS
Enorm mistillit til politikernes klimamål
Bare én av syv tror Norge vil klare å oppfylle målet å redusere utslippene innen 2030. (Aftenposten Ole Mathismoen 31. oktober 2022) Les mer
Lulas seier i Brasil: – Viktig for kloden
Enorm lettelse preger klimaaktivister etter presidentvalget i Brasil. Dersom Lula da Silva innfrir løftene sine, kan avskogingen i Amazonas reduseres med 90%, sier Regnskogfondet. (Dagsavisen Åsna Gullikstad 31. oktober 2022) Les mer
Valgresultatet i Brasil gir håp for regnskogen
Brasils nyvalgte president sier han vil kjempe for null avskoging i Amazonas. Regnskogfondet er håpefulle, men påpeker at det blir krevende. (VG Espen Moe Breivik/NTB 30. oktober 2022) Les mer
Lula-seier gir håp for Amazonas. Norge gjenopptar regnskog-samarbeidet med Brasil
Under Bolsonaro har regnskogen i Amazonas blitt en klimabombe. Nå håper verden Lula da Silva klarer å snu utviklingen. (Aftenposten Stine Barstad 30. oktober 2022) Les mer
Mener Equinors 100 milliarders-plan er «stusselig»
Equinors plan om å bruke 100 milliarder kroner på grønne satsinger er «stusselig», mener Abelia, NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. (Dagsavisen Tor Sandberg 29. oktober 2022) Les mer
Regjeringen åpner for metall-leting på norsk havbunn
Havnasjonen Norge kan i fremtiden forsyne verden med etterspurte metaller til elbiler og solceller, mener Olje- og energidepartementet. (Aftenposten Atle Andersson 28. oktober 2022) Les mer
EU enige om å forby salg av fossilbiler fra 2035
EU-parlamentet og ministerrådet ble torsdag enige om at ingen nye bensin- og dieselbiler skal bli solgt i EU fra 2035. (Dagsavisen NTB-DPA 28. oktober 2022) Les mer
Raymond vil forby fossilbiler i Oslo: – Aps endelige knefall for MDG
Ap har overgitt hele samferdselspolitikken til MDG, refser Frp, etter at det ble kjent at Oslo Ap og Raymond Johansen vil forby fossilbiler i Oslo innen 8 år. (Dagsavisen Stian Fyen 28. oktober 2022) Les mer
De står for 15 prosent av de norske utslippene. Nå ber de regjeringen om strengere krav
Gi oss krav om hvor mye klimagasser som kan slippes ut ved bygging av nye hus, er Byggenæringens Landsforenings (BNL) oppfordring til regjeringen. (Dagsavisen Tor Sandberg 28. oktober 2022) Les mer
Klimamål i det blå
FN roper igjen alarm over manglende klimaforpliktelser. (Dagsavisen Leder 27. oktober 2022) Les mer
Årets viktigste bok
Greta Thunbergs klimabok er den viktigste boka du neppe kommer til å lese i år. Det er synd, for å si det med klimaskam: For du burde, og det vet du. (Dagbladet Andreas Wiese 27. oktober 2022) Les mer
FN: Rekordstor økning av klimagass
Aldri tidligere er det registrert en så kraftig økning av metaninnhold i atmosfæren som fra 2020 til 2021, opplyser Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). (Dagbladet NTB 26. oktober 2022) Les mer
EU-landene enige: Nye bygg utslippsfrie i 2030
EU-landene har samlet seg om et skjørt kompromiss om energisparing i bygg. Det som nå gjenstår er at Ministerrådet forhandler med parlamentet om den endelige lovteksten. (Dagsavisen Alf Ole Ask 26. oktober 2022) Les mer
Mange barn føler klimahåpløshet: - Ganske alvorlig
De fleste norske barn tror ikke det er mulig å løse klimakrisen, viser ny rapport. – Politikerne snakker for mye og gjør for lite, mener Ulrik Hellum (14) i Miljøagentene. (VG Ingeborg Huse Amundsen 26. oktober 2022) Les mer
Ny FN-rapport: Få land har lovet større klimakutt
Bare 24 av 193 av verdens land har fulgt opp løftet om å øke sine klimamål, viser ny rapport. Norge er blant landene som ikke har levert inn mer ambisiøse klimamål. – Skuffende, sier Kirkens Nødhjelp. (VG Ingeborg Huse Amundsen, Runa Victoria Engen 26. oktober 2022) Les mer
Verden styrer fortsatt mot kraftig oppvarming. Få land har skjerpet klimaløftene
Hetebølger har herjet store deler av verden i år. Likevel har bare 39 land skjerpet løftene om utslippskutt. (Aftenposten Ole Mathismoen 26. oktober 2022) Les mer
Vil forby fossilbiler i Oslos gater fra 2030
I Oslo Aps forslag til nytt valgprogram for Oslo foreslår byrådsleder Raymond Johansen og co. å forby alle fossilbiler på kommunale veier innen åtte år, innføre en ny fartsgrense på 20 km/t og prioritere sykling over bil i saker der det blir konflikt mellom bilister og syklister. (Dagsavisen Stian Fyen 25. oktober 2022) Les mer
Kamp om kloden
Klimaaktivister over hele verden aksjonerer for å få oppmerksomhet rundt utfordringene vi står overfor. Men hvor går grensen på hva som er akseptabelt å gjøre i klimaets navn? (VG/E24 Malene Emilie Rustad 23 otober 2022) Les mer
AUF til kamp mot moderpartiet om omstridt oljefelt
Det brygger opp til oljeslag mellom Arbeiderpartiet og ungdomsorganisasjonen AUF. (Aftenposten Kira Venbakken 21 oktober 2022) Les mer
Hver fjerde unge nordmann har klimaangst
Over en firedel av unge voksne i Norge har klimaangst, ifølge en studie gjennomført i 28 land. (Dagsavisen NTB 21. oktober 2022) Les mer
Uvanlig varmt i Sør-Europa
Det er uvanlig varmt i Sør-Europa og Spania, melder Meteorologisk institutt. Temperaturene minner om hetebølgene som herjet i sommer. (VG Eric Kjerstad Solheim 19. oktober 2022) Les mer
- Kan bli katastrofalt
Planene om å åpne nye oljefelt i Barentshavet slaktes av den svenske klimaforskeren Michael Tjernström. - Dette kan få uoverskuelige konsekvenser for hele økosystemet, sier han. (Dagbladet/Børsen Renate Karlsmoen 17. oktober 2022) Les mer
Europaparlamentet og EUs ministerråd avgjør nå Norges klimapolitikk
Nå formes politikken som skal sørge for at EU klarer å kutte 55 prosent av klimagassutslippene frem til 2030. Forhandlingene mellom Europaparlamentet og Ministerrådet er i gang. Nesten alt er EØS-relevant. (Dagsavisen Alf Ole Ask 17. oktober 2022) Les mer
Det "umulige" klimamålet
Det ligger an til å bli dramatisk når verdenslederne samles til FNs klimatoppmøte om tre uker, som i år finner sted i Sharm el-Sheik i Egypt. (VG Ingeborg Huse Amundsen, Runa Victoria Engen 15. oktober 2022) Les mer
Nullutslipp ikke godt nok for Oslo SV
Utslippene av klimagasser i Oslo må kuttes med langt mer enn 100 prosent, mener Oslo SVs programkomité. (Dagsavisen Tor Sandberg 14. oktober 2022) Les mer
Utsendt fra tørke og sult: Dette er hans bønn til Norge
Han har sett døende barn og ammende uten melk. Somalias spesialutsending for tørke og sultkatastrofe mener rike land har skyld i krisen – og krever klimarettferdighet. (VG Ingeborg Huse Amundsen 13. oktober 2022) Les mer
Feiltenking om klimakutt
Sondre Hansmark har ukritisk kopiert regnestykket til tidligere partikollega Sveinung Rotevatn og breier det ut i en landsdekkende avis. (Dagbladet Debatt Ragnhild Sjoner Syrstad 12. oktober 2022) Les mer
Verdens dyrebestand stuper: - Det er dramatisk
Verdens dyrebestander har sunket med hele 69 prosent på drøye 50 år, ifølge en fersk rapport. Verdens naturfond (WWF) er svært bekymret. (VG Kristina Brekke 12. oktober 2022) Les mer
Greta Thunberg: Feil av Tyskland å avvikle atomkraft
Det vil være et feilgrep av Tyskland å stenge flere atomkraftverk dersom det innebærer å brenne mer kull, mener den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg. (VG NTB 11. oktober 2022) Les mer
Ny klimarapport advarer: Kraftverkene står i fare
For å nå klimamålene må energien vi får fra fornybar energi dobles i løpet av de neste åtte årene. Hvis ikke kan det skade energisikkerheten, advarer Verdens meteorolog-organisasjon (WMO). (VG Ingeborg Huse Amundsen 10. oktober 2022) Les mer
Truer med å skrinlegge karbonfangst-prosjekt til fire milliarder
Regjeringen og Norcem har ikke blitt enige om hvem som skal ta regninga for budsjettsprekken på 850 millioner kroner. I verste fall må Norges første CO2-renseanlegg skrinlegges. (Dagsavisen Stian Fyen 10. oktober 2022) Les mer
Enorme utslipp til tross. Klimaet kan vinne på Ukraina-krigen.
Eksplosjoner i Østersjøen i september førte til enorme klimautslipp. Det er likevel ikke sikkert at Ukraina-krigen bare er negativt for klimaet på lang sikt. (Aftenposten Tor Arne Andreassen 10. oktober 2022) Les mer
– Jeg tenkte, så dumme er man ikke
Så sent som i slutten av august roste klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) bruken av Klimasats-ordningen. Nå vil regjeringen likevel legge den ned. Det vekker sterke reaksjoner. (Dagsavisen Tor Sandberg, Aslak Borgersrud 10. oktober 2022) Les mer
Havet i krise: - Norge én av de dårligste i klassen
Norge er blitt rik på havet. Som havnasjon med et hav i krise, må Norge nå ta ansvar og verne mye mer av sine havområder, mener haveksperter. (Dagbladet Line Fransson 8. oktober 2022) Les mer
– Unge får mindre rett til natur og best mulig helse
Innebærer statens klima- og naturpolitikk aldersdiskriminering? Det kan ta ett år før vi får svaret. (Dagsavisen Tor Sandberg 7. oktober 2022) Les mer
Frykter en annen planet
Havet er jordas lunger, og er så sykt at respiratoren er nær. - Endrer vi ikke måten vi lever på, har vi trådd over grensa. Da vil vi få en helt annen planet, sier havforsker. (Dagbladet Line Fransson 7. oktober 2022) Les mer
Mindre kutt i oljepengebruken enn i fjor: – Ikke veldig stramt, sier økonomer
Oljepengebruken reduseres med 18,3 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2023. Samtidig venter man en stabil arbeidsledighet og fortsatt vekst. (Dagsavisen NTB 6. oktober 2022) Les mer
Miljøbevegelsen: Regjeringens klimabudsjett går ikke opp
– Kjære venner, vi er i rute, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide da han la frem tidenes første klimabudsjett. Men miljøbevegelsen er ikke imponert over regnskapet. (Aftenposten Stine Barstad 6. oktober 2022) Les mer
Klimaendringer bidrar til hyppigere tørkeperioder
Menneskeskapte klimaendringer gjorde sommerens tørke på den nordlige halvkulen minst 20 ganger mer sannsynlig, ifølge et internasjonalt forskerteam. (Aftenposten Nyhetsstudio NTB 5. oktober 2022) Les mer

Kina rystet av «katastrofal» hetebølge
Det er blitt registrert rekordhøye temperaturer i flere regioner i Sør-Kina. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar 4. oktober 2022) Les mer

Skjer tre-fire ganger raskere
Raskt tap av sjøis i Nordishavet har ført til en betydelig fortgang av forsuring i vannet. (Dagbladet Kjersti Lien 3. oktober 2022) Les mer
Regjeringen vil nulle ut «arvet» klimagjeld
De siste to årene har Norge pådratt seg «utslippsgjeld», ifølge regjeringen. Men et flunkende nytt klimabudsjett skal bringe CO2-regnskapet i balanse i 2023. (Dagsavisen NTB-Bibiana Piene og NTB 3. oktober 2022) Les mer

Slik vil han redde oss fra klimakatastrofe
Etter en sommer med ekstremvær får Norge for første gang et eget klimabudsjett. (VG Runa Victoria Engen, Ingeborg Huse Amundsen 2. oktober 2022) Les mer
Avis: Kong Charles dropper klimatoppmøte etter press fra statsminister Liz Truss
Kong Charles vil likevel ikke delta på FNs klimatoppmøte i Egypt i november. Statsminister Liz Truss skal ha motsatt seg at han reiser. (Aftenposten NTB-AFP 2. oktober 2022) Les mer
Dropper klimatoppmøte etter press
Kong Charles vil likevel ikke delta på FNs klimatoppmøte i Egypt i november etter at statsminister Liz Truss angivelig skal ha motsatt seg det. (Dagbladet NTB 2. oktober 2022) Les mer
Vil bli borte
Global oppvarming og økende havnivåer truer den lille øya i Stillehavet. (Dagbladet Kjersti Lien 2. oktober 2022) Les mer
Overskrifter fra september 2022:AZS
Derfor ble orkanen Ian så kraftig
Hus knust til pinneved, nabolag under vann – orkanen Ian ble en av de sterkeste i USA det siste tiåret. Antallet kraftige stormer har økt. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 30. september 2022) Les mer
Det fører til jordskjelv og forurensning. Nå håper Storbritannia «fracking» kan redde dem fra energikrisen.
Britene forbød «fracking» i 2019 fordi de ikke visste nok om farene. Det har ikke endret seg. (Aftenposten Vilde Skorpen Wikan 28. september 2022) Les mer
Klimaendringer gir uværet «monstrøs styrke»
Delvis oppvarmet av klimaendringer er orkanen Ian i ferd med å vokse seg skremmende stor på sin ferd mot Florida. (Dagbladet Vegard Kristiansen Kvaale 28. september 2022) Les mer
Det er på høy tid at staten kutter sine nære bånd til Equinor
Det er helt usannsynlig at Equinor skal kunne bli en pådriver for det grønne skiftet i Norge. (Aftenposten Kronikk Finn Ørstavik 24. september 2022) Les mer
FN advarer verden om matkrisen: – Vil bli kaos over hele verden
Verden står overfor «en perfekt storm på toppen av en annen perfekt storm» med matkrisen og Ukraina-krigen, sier leder David Beasley for FNs matprogram (WFP). (Dagsavisen NTB-AP 23. september 2022) Les mer
Forskere advarer: - Dramatisk økning
Ny studie slår alarm om forurensingen fra skogbranner. - Overraskende, sier forsker om funnene. (Dagbladet Didrik Søreide Kjær 23. september 2022) Les mer
Sykkelveier, kollektivtransport og karbonfangst: Dette er klimadommen over Oslo-byrådet
Byrådet i Oslo når ikke egne klimamål, til tross for det Truls Gulowsen omtaler som «imponerende tiltak». – Det er vanskeligere å kutte utslipp enn vi tror, sier Naturvernforbundets leder. (Dagsavisen Tor Sandberg 23. september 2022) Les mer
– Det er både overraskende og skremmende.
Hva blir det neste for verden – og Norge? (VG Runa Victoria Engen, Ingeborg Huse Amundsen 21. september 2022) Les mer
Vil ha kjernekraft i Norge: - Et rungende «ja»
Vindkraftmotstand har åpnet flere for kjernekraft, sier kjernefysiker Sunniva Rose. Men selv ikke forkjemperne tror Norge kan nå klimamålene med kjernekraft. (VG Runa Victoria Engen, Ingeborg Huse Amundsen 20. september 2022) Les mer
Støre under FN-toppmøte: – Et dystert bakteppe
For landene i sør er klimakrisen den største krisen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under FNs hovedforsamling. (Dagsavisen NTB 20. september 2022) Les mer
Oljefondet skjerper klimamål: – Et oljefond i en ødelagt verden er ikke verdt noe
Oljefondssjef Nicolai Tangen er ikke i tvil om at det vil lønne seg å satse på klima. Innen 2050 vil fondet ha nullutslipp hos selskapene de har investert i. (Dagsavisen NTB 20. september 2022) Les mer
Fem grep kan redde kloden
Kloden er i krise. Forskere har funnet fem løsninger som kan hjelpe oss ut av den, og presenteres i FN tirsdag. (Dagbladet Line Fransson 20. september 2022) Les mer
Ekstremvær flere steder: - Ser veldig dårlig ut
Tyfonen Nanmadol fortsetter innover Japan, samtidig som orkanen Fiona i Karibia har en styrke på 40 sekundmeter. (VG Eric Kjerstad Solheim 19. september 2022) Les mer
Tyfonen Nanmadol har truffet Japan
Over 200.000 husholdninger er strømløse etter at tyfonen Nanmadol traff sørkysten av Japan med full tyngde. Titusenvis av mennesker har søkt ly fra uværet. (Aftenposten NTB-AFP 18. september 2022) Les mer
WHO advarer om sykdomskrise etter flommen i Pakistan
En ny krise er i ferd med å oppstå i kjølvannet av flomkatastrofen i Pakistan. Sykdommer sprer seg nå i de rammede områdene, sier WHO. (Dagsavisen NTB nyheter 17. september 2022) Les mer
Hvordan svare en klimafornekter?
Klimaet vårt har endret seg, men har det ikke vært endringer og variasjoner på denne fronten helt siden tidenes morgen? Nå har en norsk forsker og forfatter skrevet bok om jordens klimahistorie. (Dagsavisen Veronica Karlsen/NTB 17. september 2022) Les mer
Equinor-rapport: – Enorm utfordring å nå klimamål
For å nå 1,5 gradersmålet, ser oljeselskapet for seg at bruken av fossilt brensel enten må avta helt eller kompenseres av karbonfangst innen 2050. (Aftenposten/E24 Camilla Knudsen 16. september 2022) Les mer
Ny klimarapport: - Slår rekorder med alarmerende frekvens
Ifølge en ny klimarapport har det vært en femdobling av klimakatastrofer de siste femti åra. (Dagbladet Line Brustad 16. september 2022) Les mer
– Dette er starten på en ny æra
Verdens første elektriske autonome sjødroner har nå begynt å seile i Oslofjorden. I framtida kan dette bli et vanlig skue, tror flere av dem som står bak prosjektet. (Dagsavisen Kenneth Stensrud 15. september 2022) Les mer
Rapport sjokkerer: - Slår sprekker
FN slår alarm om rapport som viser at det for første gang er det tilbakegang i verden to år på rad. - Denne utviklingen er ekstremt dramatisk, sier UNDPs Norge-topp Arvinn Gadgil til Dagbladet. (Dagbladet Marlene Lundberg Holm 11. september 2022) Les mer
– De har et desperat behov for hjelp
Mange flomrammede i Pakistan har mistet alt, forteller hjelpearbeider Abid Hussein. Frykten er flere flommer som dette: Pakistan er blant de ti landene i verden som er mest utsatt for klimaendringer, ifølge en indeks. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 9. september 2022) Les mer
Varmerekord i Europa for andre år på rad
Årets sommer i Europa var den varmeste som noen gang er registrert. Den forrige rekorden fra i fjor holdt bare i ett år. (Dagsavisen NTB-AFP 8. september 2022) Les mer
Miljødirektoratet: Klimamålene kan nås. Men det kan bety bruk av omstridt oljetiltak
Miljødirektoratet har kartlagt hvordan industri og oljesektoren kan halvere sine klimautslipp innen 2030. (Aftenposten Sigrid Gausen 7. september 2022) Les mer
Klimaaktivister tømte bildekk
Klimaaktivister ved navn «Dekkagentene» hevder de natt til onsdag tømte dekkene til en rekke biler i Ullevål Hageby i Oslo. Gruppa selv oppgir motstand mot SUV-er som begrunnelse for aksjonen. (Dagbladet Kristoffer Solberg 7. september 2022) Les mer
Bekymret for harde klimakutt
Lan Marie Berg mener alt tyder på at Trygve Slagsvold Vedums stramme budsjett betyr kutt i regjeringens klimaløfter. - Jeg skjønner det bare ikke, sier Berg. (Dagbladet Kjetil Kjær Andersland 7. september 2022) Les mer

Denne byen vil forby kjøttreklame: – Nesten diktatorisk
Haarlem i Nederland kan bli den første byen i verden til å forby reklame for kjøtt i det offentlige rom. (Dagsavisen Thale Heidel Engelsen 7. september 2022) Les mer
Vi har ikke råd til klimakrisa
Tror du at det ligger noen økonomisk gevinst i å gi opp klimakampen, lurer du deg selv! (Dagbladet Debatt Bjørn Grimsmo 7. september 2022) Les mer
«Verdens mest ensomme tre» kan gi oss viktige svar i jakten på en løsning på klimaproblemet
Hva kan et slitent, ensomt grantre på ei øy noen mil nord for Antarktis fortelle oss om klimaendringene? Ganske mye, skal det vise seg. (Dagsavisen Stian Fyen 6. september 2022) Les mer
«Dommedagsbreen» i Antarktis klamrer seg fast
Isbreen har bekymret forskere i flere tiår. Kallenavnet har den fått på grunn av sin høye risiko for kollaps og trussel mot det globale havnivået. (Dagsavisen Thale Heidel Engelsen 6. september 2022) Les mer
Klima foran pris i konkurranse om veikontrakt
For første gang har arbeidsvilkår og klima blitt vektet tyngre enn pris i konkurransen om en veikontrakt i Statens vegvesen. (Dagsavisen NTB 6. september 2022) Les mer
Krever at oljebransjens «gullordning» strupes
SV krever at regjeringen gjør dype innhogg i den lukrative oljeskattepakken. Saken kommer på bordet når partiet skal forhandle budsjett med Støre, Vedum og co. i høst. (Dagbladet Kjetil Kjær Andersland 5. september 2022) Les mer
Klimaterror mot fattige
Pakistan er nå offer for den rike verdens overforbruk og miljøfiendtlige økonomiske valg. (Dagsavisen Debatt Uzma Riasat 5. september 2022) Les mer
Slår alarm om hetebølger
Dyr og planter plages av marine hetebølger. Nå advarer forskere om miljøkatastrofe. (Dagbladet NTB 4. september 2022) Les mer
Forskere slår alarm om hetebølger i Middelhavet
Det er ikke bare på land det har vært farlig varmt i sommer. Forskere viser til marine hetebølger og slår alarm om tilstanden i deler av Middelhavet. (Dagsavisen NTB-AP 4. september 2022) Les mer
Middelhavet: Slår alarm om marine hetebølger
Forskere advarer om at de høye vanntemperaturene i deler av Middelhavet utgjør en snikende miljøkatastrofe. (VG NTB/VG 4. september 2022) Les mer
Verste hetebølge så langt
California er inne i den mest intense hetebølgen så langt i år. Myndighetene frykter liv vil gå tapt i varmen. (Dagbladet Jorun Gaarder 4. september 2022) Les mer

Varmeste september-dag målt på jorden
Torsdag målte gradestokken i Death Valley i California hele 53 grader. Det er den høyeste temperaturen som er målt på jorden i september, skriver CBS News. (VG Thea Rosef 2. september 2022) Les mer

Flomkatastrofen: Satellittbilder viser ny «innsjø» i Pakistan
De voldsomme flommene i Pakistan har skapt en ny «innsjø», som er nesten 100 kilometer bred. (VG Jostein Matre, Gøran Bolin 2. september 2022) Les mer Oljeskammen som forsvant
Klima, klima, klima, stønnet oljetoppen. Men nå har maset om klima heldigvis avtatt. (Dagsavisen Leder 2. september 2022) Les mer
Equinor-topp mener oljemotstand har bidratt til energikrisen
Energikrisen skyldes ikke Ukraina-krigen, men manglende investeringer, sier Equinor-topp Irene Rummelhoff. (Dagsavisen NTB 2. september 2022) Les mer
Nedleggelsen av kullgruve på Svalbard utsettes
Kullgruvedriften på Svalbard fortsetter til sommeren 2025, har det statlige selskapet Store Norske bestemt. – En gledens dag, sier tillitsvalgt. (Dagsavisen Marius Helge Larsen/NTB 2. september 2022) Les mer
Klimaforsker om sommerens ekstremvær: – Er blitt skremt
Hetebølger og historisk tørke har rammet Europa, Kina og USA samtidig i sommer. Ekstremværet forverrer seg i et tempo som overrasker forskere. (Dagsavisen Are Føli/NTB 1. september 2022) Les mer
Klimaendringene: - Avgrunnen
"Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen, for de rike samfunns vedkommende, gjennomføres med stigende komfort." (KlimaNytt Kronikk Terje Dahl 1. september 2022) Les mer
Overskrifter fra august 2022:AZS
Pakistans klimaminister til VG: - Ikke la oss betale prisen for klimakrisen
Klimaminister Sherry Rehman kaller storflommen i Pakistan for en «katastrofe uten sidestykke». Nå ber hun rike land ta større ansvar. (VG Ingeborg Huse Amundsen, Runa Victoria Engen 31. august 2022) Les mer
En tredjedel av Pakistan står under vann. Klimaforskere er ikke overrasket over sommerens ekstremvær.
Ekstremværet som har preget store deler av verden i sommer, er bare en forsmak på hva vi kan vente oss i fremtiden, ifølge klimaforsker. (Aftenposten Maria T. Pettrém 31. august 2022) Les mer
Er det ikke flaut, Barth Eide?
Hvorfor kuttes ikke utslippene raskere? (Dagsavisen Debatt Dina Hestad 31. august 2022) Les mer
Et bidrag til å redde kloden
Nordsjøen er en del av klimaløsningen. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner30. august 2022) Les mer
Nye flomvarsler: Monsun «på steroider»
- En advarsel til alle verdens land, sier FNs generalsekretær. (Dagbladet Jorun Gaarder 30. august 2022) Les mer
Et bidrag til å redde kloden
Nordsjøen er en del av klimaløsningen. (Dagsavisen Kommentar Kjell Werner30. august 2022) Les mer
Pakistan flommer over: - Flere har sett barna sine drukne
Det ser ut som et hav, men her pleide det å ligge en by. (VG Ingeborg Huse Amundsen, Oliver Bellinder 30.august 2022) Les mer
Pakistan drukner
Ekstrem-monsun og smeltende isbreer er i ferd med å legge store deler av verdens femte mest befolkningsrike land under vann. Pakistan trygler om hjelp. (VG Kommentar Shazia Majid 30.august 2022) Les mer
Slår alarm om «zombie-is»
Ifølge en fersk studie vil istap fra Grønland gi en havnivåstigning på hele 27 centimeter - uansett hva som skjer. Fortsetter den globale oppvarmingen, er scenarioet langt dystrere. (Dagbladet Madeleine Hatlo 30. august 2022) Les mer
Equinor og Wintershall Dea går sammen om karbonfangst og -lagring
Equinor og det tyske selskapet Wintershall Dea går sammen om karbonfangst og -lagring i Nordsjøen. (Dagsavisen NTB30. august 2022) Les mer
Grønlandsisen smelter raskere enn antatt: - En alarmerende situasjon
Ikke engang en full stans av klimagassutslipp over natten, vil kunne stanse den dramatiske havstigningen, ifølge ny studie. – Vi har sovet i timen, sier klimaforsker Helge Drange. (VG Silje Lien Sveen 29.august 2022) Les mer
Over 1100 døde i flom i Pakistan – en tredjedel av landet ligger under vann
Myndighetene i Pakistan har nå bekreftet 1.136 dødsfall i forbindelse med de voldsomme oversvømmelsene som har preget landet gjennom hele sommeren. (Aftenposten Henning Carr Ekroll NTB 29.august 2022) Les mer
Pakistan: - En tredjedel er under vann
Den verste flommen på minst et tiår herjer landet. (Dagbladet Jorun Gaarder 29. august 2022) Les mer
Kronprins Haakon om klimasituasjonen: Jeg er forsiktig optimist
Kronprins Haakon åpnet mandag energikonferansen ONS i Stavanger og henvendte seg til næringslivstoppene i salen i sin åpningstale. (Dagsavisen NTB 29. august 2022) Les mer
Oljeaksjonist utløste brannalarm på ONS-konferansen
Oljemessa ONS 2022 ble mandag avbrutt da brannalarmen gikk i Clarion Hotel Energy i Stavanger, melder Dagbladet. (Dagsavisen NTB, NTB nyheter, Tonette N. Haaland 29. august 2022) Les mer
Over 1000 døde i «monster-monsun»
Tusentalls har blitt hjemløse og over tusen har mistet livet i flomkatastrofen i Pakistan. (VG Eric Kjerstad Solheim 28.august 2022) Les mer
Blir vi generasjon visjon eller generasjon reparasjon?
Klimaendringene har stadig sterkere konsekvenser, og det vil bli verre før vi kan få bukt med dem. Vi må planlegge i dag for det klimaet vi snart vil få. (Aftenposten Kronikk Bjørn H. Samseth 27.august 2022) Les mer
Minste motstands vei
Hvordan syns du det går? Sjøl dagdrømmer jeg om Espen Barth Eide som posterboy. (Dagsavisen Kommentar Lars West Johnsen 27.august 2022) Les mer
California skal forby fossilbiler
– Veldig betydningsfullt, sier klimaforsker om det nye vedtaket i California: Bilstaten skal forby salg av alle nye fossilbiler fra 2035. Mange andre delstater i USA kan følge etter. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 26.august 2022) Les mer
Pakistan erklærer nasjonal krisetilstand
Flomkatastrofen i Pakistan har forårsaket 900 dødsfall i år, og landets myndigheter erklærer nasjonal krisetilstand. (Dagbladet NTB 26.august 2022) Les mer
- Verste tørke på 1200 år
Store deler av verden opplever en tørke langt fra normalen. Sørvest i USA har det ikke vært tørrere på 1200 år, eller så langt tilbake målingene går. Det skriver NASA. (Dagbladet Siri Åbø Wiersen 25.august 2022) Les mer
Så hardt rammer tørken Europa
Hvordan rammer tørken Europa? Og hvilke land er mest berørt? Nye kart gir flere svar. (Aftenposten Per Anders Johansen 23.august 2022) Les mer
Klimakrisen er her
Elvene i Europa tørker ut. Ikke bare har det alvorlige og omfattende konsekvenser. Det er et forvarsel om hva som venter. (VG Leder 23.august 2022) Les mer
Equinors CO2-rapportering dekker ikke alle feltene hvor de er involvert
I fjor varslet Equinor at de skal rapportere CO2-utslipp fra enkeltfelt. En del utslipp kommer likevel ikke med, fordi kun felt der Equinor er operatør telles. (Dagsavisen NTB 23.august 2022) Les mer
Tørr sommer forsterker Europas energikrise
Det er ikke bare den uberegnelige russiske presidenten Vladimir Putin som skaper energikrise i Europa. Tørkesommeren vil forsterke den. (Dagsavisen Alf Ole Ask 23.august 2022) Les mer
Ekstremtørke på tre kontinenter samtidig: - Unikt
Millioner av mennesker er rammet av tørken i Kina, med strømrasjonering, vannmangel og frykt for høstens avlinger i jordbruket. Krisen kommer parallelt på tre kontinenter. (VG Synne Eggum Myrvang, Kristina Brekke 22.august 2022) Les mer
SV vil ha klimasvar fra Sp før budsjettforhandlingene
Før SV skal forhandle med regjeringen om statsbudsjettet, vil klimatalsperson Lars Haltbrekken ha klart svar på Sps holdning til klimamålene og kvotekjøp. (Dagsavisen NTB 22.august 2022) Les mer
Slik ser Frankrikes største elv ut nå: - Klimaendringene er i gang
Flere av Europas største elver rammes av tørke, noe som har fått historiske gjenstander til å komme til overflaten. (VG Eric Kerstad Solheim 20.august 2022) Les mer
Barn mistet livet i ekstremvær
Det rapporteres om tolv dødsfall i forskjellige land i Europa etter kraftig uvær. (Dagbladet Sondre Andreas Wedøe Nodland 19.august 2022) Les mer
13-åring døde tragisk i storm
Ekstreme stormer i Sør-Europa har kostet flere menneskeliv. (Dagbladet Pontus Egelandsdal 19.august 2022) Les mer
Hvert eneste minutt brant det ned 16 fotballbaner med skog
I fjor brant det ned skog som tilsvarer et område på størrelse med Portugal. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 18.august 2022) Les mer
Advarer: 100 millioner i «hetebelte»
Ny forskningsrapport om USA. - Må være forberedt på det uunngåelige. (Dagbladet Ralf Lofstad 16.august 2022) Les mer
Biden hyllet klimapakken da han signerte den
USAs president Joe Biden har formelt godkjent klima-, helse- og skattepakken som ble vedtatt i Kongressen forrige uke. Han kaller vedtaket en seier for folket. (Dagsavisen NTB Nyheter 16.august 2022) Les mer
Studie: California kan bli rammet av katastrofeflom
California har lenge fryktet «det store jordskjelvet» og står allerede i den verste tørken på 1200 år. Nå spår en rapport at delstaten også kan bli rammet av en katastrofal «megaflom». (VG Emma Bø 16.august 2022) Les mer
Tørken i Europa kan være den verste på 500 år
Mens Norge uroer seg for lite vann i vannmagasinene, er store deler av Europa rammet av en tørke som kan være den verste på 500 år. (Dagsavisen NTB-APF-AP 16.august 2022) Les mer
Frykter «den sovende kjempen»
En rekke forskere advarer i en ny studie mot konsekvensene dersom målene i Parisavtalen ikke blir oppfylt. (Dagbladet Marlene Lundberg Holm 15.august 2022) Les mer
Norad-støtte til grønne hydrogenprosjekter i Afrika
Det norske selskapet Scatec får 85 millioner kroner i støtte av Norad for å utvikle grønne hydrogenprosjekter i Afrika. (Dagsavisen NTB Nyheter 15.august 2022) Les mer
Europa tørker: Se de dramatiske bildene
Mens hetebølger og skogbranner herjer Europa, er vannstanden i en rekke elver og innsjøer i flere land på et kritisk nivå. – Dette er sterkt påvirket av klimaendringene, sier forsker. (VG Amund Bakke Foss, Martin S. Folkvord 15.august 2022) Les mer
Tørke over hele Europa. I Frankrike er det den verste noensinne.
Europa tørker inn. I mange land er temperaturene rekordhøye. Vannstanden i store elver er på bunn. (Aftenposten Adriane Lilleskare Lunde 14.august 2022) Les mer
Skogbrann-rekord i Europa
Arealet som er svidd av i skogbranner i Europa så langt i år, er det største som noen gang er registrert. (Dagsavisen NTB Nyheter 14.august 2022) Les mer
Dette er bare starten
Det viktigste for barnefamiliene i Oslo er at vi ruster oss for klimaendringene. (Dagsavisen Debatt Sigrid Z. Heiberg 14.august 2022) Les mer
Tørken avdekker advarsler
Europa står overfor den verste tørken på 500 år. Nå kommer flere hundre år gamle advarsler fram i lyset. (Dagbladet Jorun Gaarder 14.august 2022) Les mer
Forsker om klimavedtak i Kongressen: – Et gledelig sjokk
– Det amerikanske folk vant, sa president Joe Biden etter at Demokratenes historiske klima-, helse- og skattepakke var endelig vedtatt. (Dagsavisen NTB nyheter 13.august 2022) Les mer
Klimademonstranter brukte pepperspray mot politiet
Klimademonstranter og politi brukte pepperspray mot hverandre i sammenstøt under en demonstrasjon i Hamburg lørdag. (Dagsavisen NTB nyheter 13.august 2022) Les mer
Dyster rekord for skogbranner i Europa
Det har vært rekordmange skogbranner i det sørlige Europa i år, og hundretusenvis av mål med skog er lagt i aske i Frankrike, Spania og Portugal. (Dagsavisen NTB-AFP 12.august 2022) Les mer
Arktis varmes opp mye raskere enn antatt – klimaministeren kaller ny studie dramatisk
Temperaturene i Arktis har steget nesten fire ganger raskere enn på resten av planeten, ifølge ny studie. Svalbard varmes opp enda raskere. Et alvorlig varsku, mener Norges klimaminister. (Aftenposten NTB-AFP 11.august 2022) Les mer
Slår alarm: - Vanskelig å overleve
Store deler av verden har blitt rammet av ekstremvær denne sommeren. Nå advarer forskere om at det kan bli mye verre. (Dagbladet Anette Beckhaug 11.august 2022) Les mer
Skjer hvert 1000. år
Nasjonalparken Death Valley, verdens varmeste sted og Nord-Amerikas tørreste plass, har den sista uka hatt flom som bare oppstår en gang hvert tusende år, ifølge meteorologer. (Dagbladet Kjersti Lien 11.august 2022) Les mer
Nye klimatiltak i USA: – Et stort skritt framover
USAs utslipp kan bli kraftig redusert etter klimavedtaket i Kongressen, ifølge eksperter. I tillegg øker presset på andre store utslippsland. (Dagsavisen Are Føli/NTB 11.august 2022) Les mer
Arktis varmes opp mye raskere enn antatt – klimaministeren kaller ny studie dramatisk
Temperaturene i Arktis har steget nesten fire ganger raskere enn på resten av planeten, ifølge ny studie. Svalbard varmes opp enda raskere. Et alvorlig varsku, mener Norges klimaminister. (VG NTB 11.august 2022) Les mer
«Monster-skogbrann» i Frankrike
Mer enn 1000 brannmannskap kjemper mot en «monster-skogbrann» i nærheten av Bordeaux i Frankrike. Nesten 7000 hektar skog er ødelagt. (VG Eric Kjerstad Solheim 11.august 2022) Les mer
Klimafornektere bruker tvilsomme gamle heterekorder til å så tvil om nye
Det har vært verre før, er det grunnleggende refrenget for organiserte klimafornektere på nettet. Få av de gamle målingene de viser til, er riktige. (Aftenposten NTB-Jan Morten Bjørnbakk 11.august 2022) Les mer
Slår alarm: - Vanskelig å overleve
Store deler av verden har blitt rammet av ekstremvær denne sommeren. Nå advarer forskere om at det kan bli mye verre. (Dagbladet Anette Beckhaug 11.august 2022) Les mer
Klima-drevet krisetørke rammer Europa: - Kommer til å bli den nye normalen
Europas mest alvorlige tørke på flere tiår kan være en advarsel om fremtidens «nye normal», nemlig tørre vintre, glohete somrer og vannmangel drevet av global oppvarming. (VG Maja Tellefsen Aslaksen 10.august 2022) Les mer
Sokkelen må elektrifiseres
Kravene om å droppe elektrifisering av sokkelen på grunn av energikrisen er korttenkte og populistiske. (Dagsavisen Leder 10.august 2022) Les mer
Ny studie: Klimaendringer øker faren for infeksjonssykdommer
Klimaendringene gir oss mer flom, hetebølger og tørke. Det igjen påvirker helsa vår – i negativ forstand, viser en ny forskningsstudie. (VG NTB-AP 9.august 2022) Les mer
Storbritannia innfører vanningsforbud
Det varsles ekstremvarme i Storbritannia. På bakgrunn av det har Thames Water, Storbritannias største vannverk, varslet at de vil kunngjøre å forby bruk av vannslanger midlertidig i flere deler av landet. (Dagbladet Kjetil Stoveland/NTB 9.august 2022) Les mer
Slår alarm: - En kritisk situasjon
Ekstreme hetebølger og lite nedbør skaper store utfordringer i Europa. (Dagbladet Anette Beckhaug 9.august 2022) Les mer
Olje- og energiministeren freder elektrifisering av sokkelen
Krefter i Senterpartiet vil revurdere elektrifisering av norsk sokkel. Ikke aktuelt, mener olje- og energiminister Terje Aasland som ikke viker en tomme. (Dagsavisen NTB 9.august 2022) Les mer
Vil du redde kloden, kan du spise potetchips og drikke brus
Vil du redde kloden, kan du spise potetchips og drikke brus med god samvittighet. Men vil du ta vare på kostholdet også, er det frukt og grønt som er svaret. (Dagsavisen NTB-AFP 9.august 2022) Les mer
Brannene herjer og utslippene øker: Bør vi snakke mer om hvor galt det kan gå?
Hetebølger, flom og skogbranner har herjet i store deler av verden denne sommeren. De aller fleste er enige om at utslippene må ned, men det motsatte skjer. En internasjonal forskergruppe mener nå det er på høy tid å finne ut hvor katastrofal klimakrisen kan bli. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 7.august 2022) Les mer
Bidens klima- og helsepakke på 700 milliarder dollar vedtatt i Senatet
Joe Bidens omfattende klima- og helsepakke er vedtatt i Senatet etter halvannet år med diskusjoner og kompromisser. (Dagsavisen NTB-AP 7.august 2022) Les mer
Tørke truer Europas kornkamre
Mens store deler av Europa rammes av nye hetebølger, øker frykten for at tørken truer de store avlingene. Det kan øke folks levekostnader ytterligere. (VG NTB 7.august 2022) Les mer
Tørke truer Europas kornkamre – vil øke folks levekostnader ytterligere
Mens store deler av Europa rammes av nye hetebølger, øker frykten for at tørken truer de store avlingene. Det kan øke folks levekostnader ytterligere. (Dagsavisen NTB-AFP-AP 7.august 2022) Les mer
Håp, frykt, tristhet, sinne eller skyld? Dette føler nordmenn om klimaendringene
Vi er bekymret og skeptiske til klimaendringene, men generelt føler vi lite om de, viser en ny undersøkelse. (Dagsavisen Herman Bjørnson Hagen 6.august 2022) Les mer
For lite, for sakte
Equinor øker ikke ambisjonen for fornybarsatsningen tross strålende resultat. (Dagsavisen Leder 6.august 2022) Les mer
Frankrike rammet av historisk tørke
Det tørre været i Frankrike er det verste som noensinne er registrert. En krisegruppe er opprettet for å håndtere situasjonen. (VG NTB 5.august 2022) Les mer
Frankrike rammet av historisk tørke
Det tørre været i Frankrike er det verste som noensinne er registrert. En krisegruppe er opprettet for å håndtere situasjonen. (Dagsavisen NTB-AFP og NTB nyheter 5.august 2022) Les mer
- Kan bli katastrofalt
En rekke forskere advarer om at risikoen for global samfunnskollaps eller menneskelig utryddelse er «farlig underforsket». (Dagbladet Marlene Lundberg Holm 2.august 2022) Les mer
Verstinglista: Truer norsk natur
Disse artene vil vi ikke ha i den norske naturen. (Dagbladet Benedicte Øhren Danielsen 1.august 2022) Les mer
- Verden blir ugjenkjennelig
Det vil ikke være mulig å reversere klimaendringene, ifølge eksperter. - Nå kan vi si at det faktisk skjer, og ikke bare advare, sier klimaforsker. (Dagbladet Siri Åbø Wiersen 1.august 2022) Les mer
Lyn og tordenvær kan fyre opp under storbrann i California
Brannmannskaper som jobber med Californias største skogbrann hittil i år, gjør seg klar for tordenvær som kan gjøre brannen enda farligere. (VG Vilde Elagaaen 1.august 2022) Les mer
Landet som er imot flytrafikk lager ny flyplass
Tuvalu som sier at landet forsvinner i havet på grunn av CO2-utslipp er i ferd med å bygge en ny flyplass for å ta imot flere turister.
(KlimaNytt Kronikk Terje Dahl 1.august 2022) Les mer
Overskrifter fra juli 2022:AZS
Slår alarm om ny krise
- Døden kommer i august, sier havforsker. (Dagbladet Mathilde Lea 28.juli 2022) Les mer
Høyre frykter somling fra regjeringen gjør at Mongstad ikke blir reddet
Høyre ber regjeringen raskt komme på banen og berge gasskraftverket på Mongstad. Ansvaret ligger hos regjeringen, mener Høyre. (Dagsavisen NTB-Snorre Schjønberg, Johan Falnes og NTB 28.juli 2022) Les mer
Minst 25 døde etter styrtflom i Kentucky
Det er ventet at dødstallene vil stige i det søkene fortsetter. Det er også varslet mer regn. (VG Vilde Elgaaen 29.juli 2022) Les mer
Først hett – så vått: Her har rekordene falt til nå i sommer
I helgen vil (nesten) hele kongeriket få knallvær, ifølge meteorologene. Men hvilke deler av landet har vært sommerens værvinnere og værtapere? Sjekk listene som gir svar på om det har vært en rekordsommer der du bor. (VG Kristoffer Solberg 29.juli 2022) Les mer
Disse kjendisene har mest CO2-utslipp fra privatfly
Kylie Jenner får kritikk for å bruke privatfly, men hun er ikke på topp ti listen av kjendiser med mest flyutslipp i år. (Dagsavisen Hien Phan 28.juli 2022) Les mer
Kan «plan B» redde kloden?
Å kutte klimautslipp, «plan A», er ikke nok. Politikere og forskere snakker nå om en «plan B». (VG Vilde Antonie Haug Slottemo 28.juli 2022) Les mer
Politisk gjennombrudd for Joe Biden – går trolig mot historisk klimavedtak
– Dette vil være den viktigste lovgivningen i historien for å takle klimakrisen, sa Joe Biden torsdag. (Aftenposten NTB-Aksel B. Lindberg 28.juli 2022) Les mer
Kongo starter omstridt olje-auksjon i regnskogen
Kongo har begynt en omstridt auksjon av leteområder for olje i landets regnskog, som Norge har forsøkt å bidra til å redde. (Dagsavisen NTB nyheter 28.juli 2022) Les mer
Aase Lise (89) kriger mot stillehavsøsters: - Noen badeplasser er ikke trygge lenger
Den uønskede arten er kommet for å bli i Norge. Noen mener den kan bli en verdifull matressurs. Aase Lise Rød foretrekker å hamre løs. (VG Henrik Røyne 28.juli 2022) Les mer
Svermer av brennmaneter har tatt over Middelhavskyst
Verdens hav blir varmere og varmere. Det gjør at noen arter trives bedre, som brennmanetene i Middelhavet. (VG Marthe Stoksvik 28.juli 2022) Les mer
Rapport: Verdens storbanker følger ikke opp klimaavtalen
Klimainnsatsen til verdens mest innflytelsesrike banker får strykkarakter i en ny rapport. De har ikke lagt om praksisen slik Parisavtalen forutsetter. (Dagsavisen NTB-AP og NTB nyheter 28.juli 2022) Les mer
Klimaendringene kan gjøre Norge til et vinland i fremtiden
Flere dyrker vindruer i Norge i dag enn for få år siden, men fremdeles er industrien kun i startfasen. Kan klimaendringene gjøre Norge til et vinland? (Dagsavisen NTB-NPK-Peder Skjelten 28.juli 2022) Les mer
Lokale næringstopper krever at regjeringen stanser Mongstad-nedleggelsen
Det er et paradoks at gasskraftverket på Mongstad legges ned like før en varslet energikrise, mener Nordhordland næringslag. Nå ber de regjeringen gripe inn. (Dagsavisen NTB Nyheter 26.juli 2022) Les mer
EU-landene samlet seg om en gasskriseplan, men med mange unntak
Med god hjelp av nye varslede eksportkutt av russisk gass til EU, samlet energiministerne seg om en kriseplan for gass. Men planen er full av huller. (Dagsavisen Alf Ole Ask 26.juli 2022) Les mer
Frihetens hetebølge
De rikes forbruk er en luksus det bør bli stadig vanskeligere å unne dem. (Dagsavisen Kommentar Eirik Riis Mossefinn 26.juli 2022) Les mer
- Sivilisasjonen står på spill
Tusenvis av mennesker er evakuert fra brannene som sprer seg raskt i og rundt nasjonalparken Yosemite i California. Tidligere visepresident Al Gore mener det er på tide å ta grep. (Dagbladet Marlene Lundberg Holm/NTB 25.juli 2022) Les mer
En million klimafornektere
En fjerdedel av oss tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. Vi er verst i klassen i en fersk EU- undersøkelse. (Dagsavisen Kommentar Helle Cecilie Palmer 25.juli 2022) Les mer
- Må være en vekker
Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) mener at hetebølgen som rammer Europa må være en vekker for folk og regjering. Regjeringen advarer om framtida for Norge. (Dagbladet Frode Andresen 24.juli 2022) Les mer
Stiene våre må klimasikres
Naturskader vil oppstå på steder som tidligere ikke har vært utsatt for det. (Dagsavisen Debatt Dag Terje Klarp Solvang 24.juli 2022) Les mer
Hetebølger i Norge: - Tviler på at vi er godt nok forberedt
Direktoratet for samfunnssikkerhet har gjort analyser av krisescenarioer for skred, flom, storm og skogbranner. Men ikke hetebølger og ekstrem varme. (VG Marthe Stoksvik 22.juli 2022) Les mer
Slår alarm etter dødsskred
Minst ni personer mistet livet da store deler av Marmolada-breen i Italia raste sammen i begynnelsen av juli. Nå tror forskere at hendelsen kan gjenta seg. (Dagbladet Stian Drake 22.juli 2022) Les mer
Hetebølgen: Dette er status nå
De varme temperaturene har gitt seg her i Norge, men nå står Sørøst-Europa for tur. (VG Davvet Bruun-Solbakk 22.juli 2022) Les mer
Renholders død i Spanias hete har skapt debatt om arbeidsvilkår og klimaendringer
En renholder døde mens han var på jobb på grunn av ekstremvarmen i Spania. Det har skapt debatt om behovet for å tilpasse arbeidsreglene til klimaendringene. (Dagsavisen NTB Nyheter 22.juli 2022) Les mer
Hetebølgen i USA fører til rekordhøye temperaturer i flere delstater
Farevarsel for ekstrem hete har allerede blitt sendt ut til 100 millioner mennesker i USA, og 60 varmerekorder er slått. Til helgen skal det bli enda varmere. (Dagsavisen NTB Nyheter 22.juli 2022) Les mer
Storker i Spania har sluttet å migrere til Afrika om vinteren
Storker i Spania drar ikke lenger sørover til afrikanske land om vinteren. Varmere klima og mat på søppelfyllinger har ført til at fuglene dropper turen. (Dagsavisen NTB Nyheter 22.juli 2022) Les mer
Derfor rammer hetebølgen Europa så hardt
Vindstrømmer og issmeltingen i Arktis kan bidra til å forklare hetebølgen i Europa. – Jeg tror ikke vi er forberedt på den ekstreme varmen som kommer, sier klimaforsker. (VG Ingrid Bjørndal Farestvedt 21.juli 2022) Les mer
Flere hundre døde av hetebølgen
Mer enn 500 personer har omkommet på grunn av varmen, sier den spanske statsministeren. (Dagbladet Irene Dafinceska Naustdal, Anastasia Møyland 21.juli 2022) Les mer
Kan bli et helvete
Det er en løgn at klimakrisen ikke kan ramme Norge med full styrke. Tampen brenner, skriver Sondre Hansmark. (Dagbladet Kommentar Sondre Hansmark
20.juli 2022) Les mer

Advarer: - En vekker
Det er krisetilstander i Storbritannia etter at det ble satt varmerekord tirsdag. Men det er ikke alle som synes varmen er så ille. (Dagbladet Kaja Storrøsten, Emma Victoria Hegnar 20.juli 2022) Les mer
Mer enn 1000 døde
Portugal har rapportert om mer enn 1000 dødsfall grunnet hetebølgene som herjer rundt om i verden. (Dagbladet Anastasia Møyland 20.juli 2022) Les mer
Ny varmerekord i Danmark – 35,7 grader på Lolland
Danmark registrerte ny varmerekord for juli da det onsdag først ble målt 35,6 grader i Vest-Jylland og deretter 35,7 grader på Lolland. (Dagsavisen NTB-Ritzau 20.juli 2022) Les mer
USA: Biden varsler flere klimatiltak
USAs president Joe Biden lanserte onsdag en rekke presidentorder for å bekjempe klimaendringene. (Dagsavisen NTB-AFP 20.juli 2022) Les mer
Ny rekord: Over 40 grader i Storbritannia
Det er satt flere varmerekorder i Storbritannia tirsdag. For første gang er det målt over 40 grader i landet. (Aftenposten NTB 19.juli 2022) Les mer
- Endeløse flammer
Tusenvis av mennesker i Europa må nå evakuere på grunn av ekstremvarme. I Frankrike står skoger i full brann. (Dagbladet Emma Sofie Sørli 19.juli 2022) Les mer
Hetebølge på vei nordover: - Hyppigere og mer intense
Onsdag får Norge en liten smak på hetebølgen som har herjet i Europa. Den ekstreme varmen har fått tragiske konsekvenser i flere land. (VG Marthe Stoksvik, Harpreet Kaur Nijjer 19.juli 2022) Les mer
Hva ligger bak de hyppige hetebølgene i Vest-Europa?
Hetebølger som den vi opplever i Europa denne uken, har kommet tre til fire ganger raskere i vestlige Europa enn resten av den nordlige halvkule. Flere av nordmenns feriefavoritter rammes. (Dagsavisen Kristian Aaser 19.juli 2022) Les mer
Klimakrisen: - Kollektiv handling eller selvmord
I dag er det meldt rekordtemperaturer i Storbritannia. - Vi har et valg, og fremtiden er i våre hender. (Dagbladet nastasia Møyland 18.juli 2022) Les mer
Klimaforsker: – På vei mot 3 graders oppvarmingVerden er på vei mot 3 graders global oppvarming, advarer klimaforskeren Mojib Latif. Han viser til valgene som tas av politikere rundt om på kloden. (Aftenposten NTB-DPA 18.juli 2022) Les mer
Temperaturen stiger raskt i Storbritannia – kan nå 41 grader
Hetebølgen som preger flere europeiske land fører til ekstremvarme i Storbritannia. Ifølge værprognosene kan det gå mot ny varmerekord. (Dagsavisen NTB-AP 18.juli 2022) Les mer
Klimaforsker: – På vei mot 3 graders oppvarming
Verden er på vei mot 3 graders global oppvarming, advarer klimaforskeren Mojib Latif. Han viser til valgene som tas av politikere rundt om på kloden. (Dagsavisen NTB Nyheter 18.juli 2022) Les mer
Halve EU risikerer tørke
I nesten halve EUs territorium er det nå risiko for tørke, ifølge forskere tilknyttet EU-kommisjonen. (Dagsavisen NTB-AFP 18.juli 2022) Les mer
Kokende idioter
Nei, det er ikke vanlige tegn på sommer at Europa koker. (Dagbladet Leder 18.juli 2022) Les mer
Hetebølger truer sikkerheten vår
Nato har stort sett vært opptatt av krig og fred og våpen. Nå beskriver alliansen klima som fremtidens største utfordring – fordi den utgjør en trussel mot vår sikkerhet. Hetebølgene og tørken som herjer flere steder nå, er et eksempel. (VG Kommentar Kari Aarstad Aase 17.juli 2022) Les mer
Sats på energi-effektivisering
Det internasjonale energibyråets (IEA) har lagt fram en rapport med sterk kritikk av Norges energipolitikk. Det bør få konsekvenser. (Dagbladet Debatt Truls Gulowsen 16.juli 2022) Les mer
Dødelige skogbranner sprer seg: - Føles postapokalyptisk
Tusenvis er evakuerte, mange skadede og flere døde i forbindelse med skogbrannene som herjer i flere hetebølge-rammede land rundt Middelhavet. (VG Ingvill Dybfest Dahl 16.juli 2022) Les mer
Ekstrem varme: Fare for helse
Britiske meteorologer har utstedt rødt farevarsel fra mandag og tirsdag neste uke. Med forventet stedsvise temperaturer opp i 40 grader, advares det om fare for helse og infrastruktur. (Dagbladet Irene Dafinceska Naustdal 15.juli 2022) Les mer
Norsk ekspert: - Hetebølgene er dødelige
Hetebølgene som har oppstått de siste somrene, skaper ekstremt farlige tilstander som er vanskelig for nordmenn å forstå, ifølge klimaforsker Tore Furevik. (Dagbladet NTB 14.juli 2022) Les mer
Det brenner under føttene våre
Endringene i klimaet står ikke stille. Klimapolitikken derimot, virker frosset fast. (Dagsavisen Kommentar Linn Stalsberg 14.juli 2022) Les mer
Klimaekspert: Nordmenn forstår ikke hvor farlig hetebølgene er
Hetebølgene som har oppstått de siste somrene, skaper ekstremt farlige tilstander som er vanskelig for nordmenn å forstå, ifølge klimaforsker Tore Furevik. (Dagsavisen NTB Nyheter 14.juli 2022) Les mer
Klimaekspert: Nordmenn forstår ikke hvor farlig hetebølgene er
Hetebølgene som har oppstått de siste somrene, skaper ekstremt farlige tilstander som er vanskelig for nordmenn å forstå, ifølge klimaforsker Tore Furevik. (VG NTB-Amalie Vadla 13.juli 2022) Les mer
Lekket EU-forslag: Utsett avvikling av atomkraft og bruk mer kull
Trusselen om full stans i gassleveransene fra Russland får EU-kommisjonen til å åpne for drastiske tiltak for å erstatte russisk gass. Men det vil bety økte utslipp, viser utkast til kriseplan. (Dagsavisen Alf Ole Ask 13.juli 2022) Les mer
Hetebølgen i Storbritannia: - Fugleunger faller fra himmelen
Stappfulle akuttmottak, togskinner i fyr og fugleunger som angivelig kollapser i lufta. Dette er konsekvensene av det som kan bli den lengste hetebølgen i Storbritannia på fire år. (Dagsavisen Anastasia Møyland, Oda Ording 13.juli 2022) Les mer
Hetebølgen i Spania: - Virkelig uvanlig
I dag vil ekstremvarmen i Spania nå sitt høydepunkt. (Dagsavisen Benedicte Øhren Danielsen 13.juli 2022) Les mer
Hetebølgene i Europa ble verre, men dødstallene sank. Den utviklingen kan snu
Etter at 70.000 mennesker døde i hetebølger i 2003, sank dødsstallene i Europa drastisk. Men tiltakene som reddet liv, kan miste virkningen sin. (Aftenposten Joachim Waade Nessemo 13.juli 2022) Les mer
Tyskland gjenåpner kullkraftverk i frykt for russisk gass-stans
Europa holder pusten mens Russland nå foretar vedlikeholdsarbeid på kontinentets viktigste gassledning. Tyskland forbereder seg på det verste og gjenåpner kullkraftverk – i strid med egen klimapolitikk. (VG Ingrid Bjørndal Farestvedt 12.juli 2022) Les mer
Advarer: - Mer ustabilt
Hetebølgen fører med seg uvanlige høye temperaturer flere steder i Europa. Det er mer ekstremvær i vente, ifølge klimaforskere. (Dagbladet Irene Dafinceska Naustdal 12.juli 2022) Les mer
Hetebølge og handlingslammelse
Nå skjer det svært utrivelige ting. Men vi vet hva det skyldes – verdens forskere har advart i årevis. (Dagsavisen Debatt Seher Aydar 12.juli 2022) Les mer
Smeltende veier og fare for liv: Storbritannia forbereder seg på rekordvarme
Ekstremvarmen som sprer seg i Vest-Europa nå fører til at Storbritannia legger planer for sin første «hetebølge-krise» noensinne. (VG Ingvill Dybfest Dahl 11.juli 2022) Les mer
Varsko: Kan bli verre
Den uvanlig varme hetebølgen i sør fortsetter. De neste dagene blir det over 40 grader - og i framtida kan det bli verre. (Dagbladet Irene Dafinceska Naustdal, Benedicte Øhren Danielsen 11.juli 2022) Les mer
Europa koker i ny hetebølge
Spania og Portugal opplever nå den andre hetebølgen på mindre enn en måned. Også i andre deler av Europa fører varme og tørke til mange skogbranner. (Dagsavisen NTB Nyheter 11.juli 2022) Les mer
Hetebølge herjer: - Ikke normalt
Gradestokken kan krype opp mot 40 grader i Sør-Europa denne helga. (Dagbladet Marlene Lundberg Holm 10.juli 2022) Les mer
Ekstrem tørke i Sør-Europa truer jordbruket. Andelen alvorlige tørkeperioder øker, sier klimaekspert.
Flere land i Europa må spare på vannet som følge av langvarig tørke. Hvis det ikke kommer regn snart, frykter bønder at årets avlinger kan gå tapt. (Aftenposten Endre Ugelstad Aas 9.juli 2022) Les mer
Mener sjefer forsinker klimarapportering
Stiftelsen Miljøfyrtårn gir selskapenes toppledelse skylden for manglende rapportering av klimautslipp. (Dagsavisen Tor Sandberg 9.juli 2022) Les mer
Godtar atomkraft og gass som bærekraftig – på strenge vilkår
EU-kommisjonen får det trolig som den vil: Gass og atomkraft blir en del av den såkalte taksonomien. Men et endelig vedtak kan havne i retten. (Dagsavisen Alf Ole Ask 6.juli 2022) Les mer
Risikoen for hetebølger øker som følge av klimaendringene
De varme periodene blir stadig varmere og mer intense. De vil også komme oftere som følge av klimaendringer, slår forskere fast. (Dagsavisen NTB/Jan-Morten Bjørnbakk 6.juli 2022) Les mer
Økt risiko for ekstremvær og hetebølger
De varme periodene blir stadig varmere og mer intense. De vil også komme oftere som følge av klimaendringer, slår forskere fast. (VG NTB/Jan-Morten Bjørnbakk 6.juli 2022) Les mer
MDG-nestleder om norsk klimaskepsis: – Norsk politikk tar ikke klimaendringene på alvor
Nestleder i MDG, Ingrid Liland, reagerer på at Norge peker seg ut som det mest klimaskeptiske av de totalt seks landene som deltok i en klima-undersøkelse. (Dagsavisen Hilde Chruicshank 6.juli 2022) Les mer
Skogbrann truer en av Hellas' største olivenlunder
Over 100 brannmenn, 24 brannfly og helikoptre jobber for å slukke en voldsom skogbrann i Hellas, som truer en av landets største olivenlunder. (VG NTB 5.juli 2022) Les mer
Flomrammede deler av Australia erklært som katastrofeområde
Australia har erklært områder i delstaten New South Wales på landets østkyst som katastrofeområde på grunn av voldsom flom. 50.000 er tvunget til å evakuere. (Dagsavisen NTB-DPA 5.juli 2022) Les mer
Åtte av ti nye personbiler er nullutslippsbiler
77,8 prosent av alle personbilene som ble registrert fra 1. januar til 1. juli i år, er nullutslippskjøretøy. Også andelen tyngre nullutslippskjøretøy øker. (Dagsavisen NTB 4.juli 2022) Les mer
Når ytringer møtes med makt
Det er umulig å forstå at det er nødvendig å strippe fredelige aksjonister nakne mot sin vilje. (Dagsavisen Debatt Ingrid Liland 4.juli 2022) Les mer
- En livstruende nødsituasjon
Mer enn 30 000 mennesker er bedt om å evakuere på grunn av fare for flom i Sydney. (Dagbladet Emma Sofie Sørli/NTB 4.juli 2022) Les mer
Den billige bensinen
Vi er jo et oljeland. Kan vi ikke unne oss billig bensin? (Dagsavisen Kommentar Kjetil Staalesen 3.juli 2022) Les mer
Når du blir nektet å forsikre huset ditt
Effektene av klimaendringene er nå så store at forsikringsselskaper ikke lenger vil ta risikoen. (Aftenposten Debatt Erling Dokk Holm 3.juli 2022) Les mer
Klarte ikke å rapportere om klimautslipp
Alle statlige selskaper bør ha klimarapportering på plass til neste år, mener næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Flere statlige selskaper som ikke har rapportert, skylder på «feiltakelser». (Dagsavisen Tor Sandberg 1.juli 2022) Les mer
Rekordvarm juni flere steder i Norge
I juni lå snittemperaturen for hele landet 1,5 grad over normalen. – De høye temperaturene er et tydelig signal på klimaendringene, sier klimaforsker. (VG Emma Fondenes Øverbø, Ingrid Bjørndal Farestvedt 1.juli 2022) Les mer
Overskrifter fra juni 2022:AZS
En grønn oljenasjon?
Regjeringas nye veikart for grønn industri unngår å ta tak i den grunnleggende årsaken bak klimakrisa. (Dagsavisen Debatt Elise Åsnes 30.juni 2022) Les mer
Full fart på klimaverstingene for å erstatte russisk gass
EU advarer mot å skyve på klimatiltakene. Men land etter land fyrer opp skitne kullkraftverk. (Aftenposten Gunner Kagge 30.juni 2022) Les mer
Hvorfor har ikke Norge kuttet mer utslipp?
Oljen er én av forklaringene – men slett ikke den eneste. (Aftenposten Stine Barstad 30.juni 2022) Les mer

USAs høyesterett begrenser myndighetenes makt til å redusere CO2-utslipp
USAs høyesterett legger begrensninger på hvordan landets viktigste lov mot forurensning kan brukes mot CO2-utslipp fra kraftverk. (VG NTB-AP 30.juni 2022) Les mer
Over 40 varmerekorder i Norge: – Det vi ser, er bare en liten del av den nye normalen
I Nord-Nrge er det satt rundt 40 varmerekorder de siste dagene. Klimaforsker Bjørn Samset mener det er helt i tråd med hva vi må forvente når kloden blir varmere. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 30.juni 2022) Les mer
Signerte milliardavtale: Nå starter bygginga på Klemetsrud
Sjansen for å lykkes med karbonfangst er veldig høy. Det mener både byrådet, regjeringa og Hafslund Celsio. (Dagsavisen Aslak Borgersrud 29.juni 2022) Les mer
MDG vil gi 400 oljemilliarder til Ukraina og sultrammede i verden
Petroleumsskatten ventes å bli på godt over 700 milliarder kroner i år. MDG mener en stor del av rekordbeløpet må gis til Ukraina og fattige land, som nå sliter tungt med høye mat- og energipriser. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 29.juni 2022) Les mer
EU-studie: En av fire nordmenn tror ikke klimaendringene er menneskeskapt
Mens åtte av ti italienere mener at klimaendringene er menneskeskapt, er det bare seks av ti nordmenn som mener det samme, viser en EU-studie. (Dagsavisen Snorre Schjønberg/NTB 29.juni 2022) Les mer
Nato setter mål for klimakutt
Nato-landene skal kutte sine klimagassutslipp for med minst 45 prosent innen 2030, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg. (Dagsavisen NTB 28.juni 2022) Les mer
Ventes varmere dager i Tana og Mo i Rana enn Accra i Ghana
Nordens Paris får trolig høyere temperaturer enn den franske hovedstaden denne uken. Meteorologen oppfordrer nordlendinger til et nedkjølende bad, og klimaforsker mener hetebølgen er del av den globale oppvarmingen. (Dagsavisen Sindre Camilo Lode 27.juni 2022) Les mer
Greta Thunberg med klima-advarsel på Glastonbury-festivalen
Klimaaktivist Greta Thunberg ba festivalgjengere ta ansvar og kjempe for folk og natur da hun dukket opp på scenen på Glastonbury-festivalen i England. (Dagsavisen NTB-DPA og NTB nyheter 26.juni 2022) Les mer
Undersøker «mystisk» blodsnø
Forskere har en teori om hvorfor den røde snøen preger alpene. (Dagbladet Stian Drake 24.juni 2022) Les mer
Nært «dødt basseng»: - Blodig alvor
Det største vannreservoaret i USA er i ferd med å nå en farlig lav vannstand. (Dagbladet Marie Røssland 24.juni 2022) Les mer
EU er under hardt press for å bremse de høye energiprisene
Hellas og Italia ledet an i et opprør på EU-toppmøte mot de høye energiprisene som nå skader økonomien i en rekke EU-land. Nok en gang gikk EU-toppene fra hverandre uten et konkret svar. (Dagsavisen Alf Ole Ask 24.juni 2022) Les mer
– Opptatt av å formidle hvordan vi skaper verdier
Greenpeace vil ha et forbud mot fossilreklame, men Equinor ser ikke noe galt i at de reklamerer for det de driver med. (Dagsavisen Tor Sandberg 23.juni 2022) Les mer
SVs forhandlingssjef åpner oljedøra på gløtt
SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil i budsjettforhandlingene i høst ikke stille noe ultimatum for å beholde gjennomslaget som blokkerer for ny oljeleting. (Dagsavisen Gunnhild Hokholt Bjerve/NTB 22.juni 2022) Les mer
Skatteverdien av oljekrisepakken har økt til 58 milliarder kroner
Skatteverdien av den midlertidige krisepakken for oljeindustrien er økt fra 15 til 58 milliarder. SV kaller skattepakken et stort tilbakeskritt. (Dagsavisen NTB 22.juni 2022) Les mer
Forbud mot fossilreklame sprer seg
I Nederland har flere byer forbudt reklame for både flyreiser og bensinbiler. Også i Norge må det bli forbud mot fossilreklame, mener Greenpeace. (Dagsavisen Tor Sandberg 22.juni 2022) Les mer
Tyskland innfører krisetiltak for å sikre energiforsyningen
Regjeringen i Tyskland vil innføre krisetiltak og øke produksjonen av kullkraft for å sikre energiforsyningen og kutte forbruket av russisk gass. (VG NTB-AFP-DPA 19.juni 2022) Les er
MDG om skattepakken til oljebransjen: – Det er rett og slett ikke til å tro
Lan Marie Berg og MDG går hardt ut mot SV og regjeringen som ikke har rørt oljeskattepakken i revidert nasjonalbudsjett. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 19.juni 2022) Les mer
Hetebølgen i Frankrike stopper konserter og arrangementer
Med temperaturer over 40 grader har regionale myndigheter i sør-Frankrike nektet utendørsarrangementer denne helga. Varmen gjør det helsefarlig. (Dagsavisen Bernt Erik Pedersen 17.juni 2022) Les mer
Ekstrem varme i Europa for andre gang på to måneder
Spania og Frankrike er igjen rammet av voldsom hete, én måned etter at varmerekorder ble slått i de samme landene. (Dagsavisen NTB-AFP-AP 17.juni 2022) Les mer
- Blir kokt
Ekstremvarmen som herjer i Sør-Europa får store konsekvenser for fuglelivet. (Dagbladet Stian Drake 17.juni 2022) Les mer
Historisk hetebølge i Europa: - Har kommet tidligere enn noen gang
Enkelte steder har hetebølgen ført til temperaturer på ti grader høyere enn normalt på denne tiden av året. (VG Yasmin Sfrintzeris 17.juni 2022) Les mer
Nytt funn av isbjørn gjør forskere mer optimistiske
Forskere har oppdaget en ny isbjørnbestand sørøst på Grønland. Funnet kan gi håp om isbjørnartens overlevelse for fremtiden. (Aftenposten Johannes Hålien 16.juni 2022) Les mer

Hetebølge i USA og Europa - oppfordrer 100 millioner amerikanere om åolde seg hjemme
Spania smelter i den varmeste hetebølgen på 40 år mens en tredel av USAS befolkning nå bes om å holde seg hjemme. (VG Hanne Kreutz-Hansen 15.juni 2022) Les mer

- Aldri sett den slik
Peñuelas-innsjøen i Chile. Er i ferd med å tørke helt inn. (Dagbladet Rolf Lofstad 15.juni 2022) Les mer
- Høl i hodet
Det er full ordkrig mellom Frp-leder Sylvi Listhaug og bilaktivistene i Trondheim. - Kjip og rasistisk, sier klimaaktivisten Ronja Therese Mylius om Listhaugs utspill. (Dagbladet Kjetil Kjær Andersland, Emma Victoria Hegnar 15.juni 2022) Les mer
600 varsler på én dag
Ekstremvær gjør at over 100 millioner amerikanere blir oppfordret til å holde seg innendørs. (Dagbladet Anastasia Møyland 15.juni 2022) Les mer
Kaller regjeringens oljepolitikk for «totalt uforståelig» og «en komplett skandale»
SV fikk fjernet tre oljeblokker fra iskanten i revidert budsjett, men regjeringen gjør ingenting med den omstridte oljeskattepakken. Klimasjef mener det betyr at Norge neppe vil nå sine utslippsmål. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 14.juni 2022) Les mer
Listhaug om utenlandske klimaaktivister i Trondheim: – Håper de utvises
Utenlandske aksjonister som de siste dagene har sperret morgentrafikken i Trondheim, bør utvises fra Norge, mener Frp-leder Sylvi Listhaug. (Dagsavisen NTB 14.juni 2022) Les mer
Det vestlige USA igjen i brann
Store skogbranner herjer igjen i det vestlige USA, fra California til Arizona, på en ny dag preget av hete, tørke, vind og klimaendringer. (Dagsavisen NTB-AP-AFP 14.juni 2022) Les mer
Kaski: Ingen oljeboring ved iskanten i år
SV fikk gjennomslag for å stanse planlagt oljeboring ved iskanten i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med regjeringspartiene. (Dagsavisen Peter Tálos/NTB 14.juni 2022) Les mer
Ekstremvarme i Spania kan sprenge rekorder
Etter et rekordvarmt år i 2021, er det igjen unormalt høye temperaturer i Spania. En hetebølge har ikke kommet tidligere siden 1981. (Aftenposten Tuva Hilton 13.juni 2022) Les mer
Større trussel enn krig
Klimaendringer er en større sikkerhetstrussel enn krig, er beskjeden på et toppmøte om Ukraina-krigen, fra Fijis forsvarsminister. (Dagbladet Line Fransson 12.juni 2022) Les mer
Varmeste på over 20 år
Det er over 20 år siden det har vært så varmt i Spania i månedene før sommeren. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar 11.juni 2022) Les mer
Guri Melby ber Erna Solberg bli med på å stanse oljefelt
Venstre-leder Guri Melby kommer med en direkte utfordring til sin gamle sjef om å skrote det omstridte Wisting-feltet. Men Høyre sier nei. (Dagsavisen NTB Nyheter 11.juni 2022) Les mer
Klimasjef ut mot oljepakken: - Bidrar til at vi ikke når klimamål
Oljeskattepakken bidrar til at Norge ikke vil klare klimamålene, sier Kikki Flesche Kleiven ved Bjerknessenteret for klimaforskning. (VG Runa Victoria Engen, Eirik Røsvik 10.juni 2022) Les mer
Verste tørke på 40 år: – 350.000 barn i fare for å dø før sommeren
Om verden ikke gjør nok snart, kan 350.000 barn i Somalia dø før sommeren, sier Anne Pedersen i Redd Barna. Tørken landet er inne i nå, er den verste på 40 år. (Dagsavisen Åsne Gullikstad 9.juni 2022) Les mer

Fant mikroplast i Antarktis-nysnø
Forskere har for første gang funnet mikroplast i nysnø i Antarktis. (VG Thea Rosef 8.juni 2022) Les mer
Alpene: Slik ser de ikke ut lenger
En ny studie viser at effekten global oppvarming har på Alpene kan sees fra verdensrommet. (Dagbladet Benedicte Øhren Danielsen 8.juni 2022) Les mer
Mageplask for klimaforslag i EU-parlamentet
Et forslag om å revidere systemet for kjøp og salg av klimakvoter ble til stor overraskelse stemt ned i EU-parlamentet onsdag. (VG NTB 8.juni 2022) Les mer
Biltrafikken gasset opp
– En flause. Utrolig pinlig. Det sier MDGs Arild Hermstad om at klimautslippene fra veitrafikken økte med 3,8 prosent fra 2020 til 2021. (Dagsavisen Tor Sandberg 8.juni 2022) Les mer
Ørliten nedgang i norske klimagassutslipp – klimapolitikken har et troverdighetsproblem
Norsk klimapolitikk får det glatte lag etter at nye tall fra SSB viser at nedgangen i utslipp av klimagasser i Norge i fjor kun var på 0,3 prosent. (Dagsavisen Ole Henrik Tveten NTB 8.juni 2022) Les mer
Foreløpige tall: Liten nedgang i klimagassutslippene i fjor
I fjor var det en nedgang i utslipp av klimagasser i Norge på 0,3 prosent. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). (Dagsavisen Ole Henrik Tveten NTB 8.juni 2022) Les mer
- Jeg vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke endre måten jeg lever på - selv om klimaendringene gjør slutt på menneskeheten!
Noe må være galt med tankegodset vårt når ABBA-sangen "Money, money, money" syntes å være Norges nye nasjonalsang. (KlimaNytt Terje Dahl 6.juni 2022) Les mer
Advarer mot stormen «Alex»
I Miami har «Alex» ført til oversvømmelse av kloakk. (Dagbladet Jorun Gaarder 5.juni 2022) Les mer
FN advarer om fare for sult i Somalia
FN sier at det nå er en kamp mot tiden for å unngå en sultkatastrofe i Somalia, der over 200.000 mennesker er svært utsatt. (Dagsavisen NTB-AFP, NTB Nyheter 5.juni 2022) Les mer
Høyeste karbondioksidnivå i atmosfæren på millioner av år
Det er 50 prosent mer karbondioksid (CO2) i atmosfæren enn i førindustriell tid, ifølge amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (Dagsavisen NTB Nyheter 5.juni 2022) Les mer
Firmaer kritiserer regjeringen – etterlyser strengere klimakrav til byggenæringen
Torsdag vedtok regjeringen flere endringer i byggeteknisk forskrift, mn flere firmaer mener klimakravene er for slappe. Regjeringen mener de mangler kunnskap. (Dagsavisen NTB Nyheter 5.juni 2022) Les mer
Enstemmig LO-ongress for fortsatt leting etter olje og gass
LO unngikk en åpen konflikt mellom oljearbeiderne og klimaforkjemperne. (Aftenposten Thomas Spence 3.juni 2022) L
es mer MDG om LOs oljevedtak: – Et stort taktskifte
LO går nå inn for at deler av oljeressursene må ligge urørt. Både MDG og SV mener vedtaket er et stort taktskifte. (Dagsavisen Jens Marius Sæther 3.juni 2022) Les mer
Norge kan ikke uten videre telle skog som EU for å nå klimamålene
Norges handlingsrom er begrenset. (Aftenposten Debatt Fay M. Farstad, Lars H. Gulbrandsen, Erlend A.T. Hermansen,Gunnhild Søgaard 2.juni 2022) Les mer
Tidligere miljøvernministre: Nå er det akutt krise
50 år etter FNs første miljøvernkonferanse samles verden nok en gang i Stockholm for å redde kloden vår. – Gitt at vi er der vi er i dag, har innsatsen siden 1972 definitivt vært undermåls, sier tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen. (Dagsavisen Tor Sandberg 1.juni 2022) Les mer
Noen overskrifter fra mai 2022:AZS
Når vi smiler av klimakrise
Isen på Svalbard smelter, permafrosten tiner opp, og Meteorologisk institutt feirer med is-emoji. Hva er dette for noe? (Dagbladet Debatt Eivind Trædal 30.mai 2022) Les mer
Å skille olje fra makta
Det største industripolitiske løftet de siste åra i Norge har vært en gigantisk skattepakke til oljenæringen. La det bli fossillobbyistenes siste seier. (Dagbladet Ekstern kommentar Anders Skrede 30.mai 2022) Les mer
Regjeringen oppretter nytt klimaråd – skal få fortgang i massiv omstilling
Norge skal halvere sine klimagassutslipp på syv år. Et råd med staten, fagforeningene og arbeidsgivere skal finne ut av hvordan. (VG Runa Victoria Engen, Bjørn Haugan 30.mai 2022) Les mer
LO-lederen: – Klimamålene må ligge fast
Fellesforbundets leder Jørn Eggum åpner for å skyve på klimamålet hvis krigen i Ukraina blir langvarig. Nå tar LO-leder Peggy Hessen Følsvik til motmæle. (Dagsavisen NTB-Johan Falnes 29.mai 2022) Les mer
EUs nye klimapakke kan skape EØS-floker for regjeringen
Maksimum to års behandlingstid for konsesjon for vindmøller. Tøffe krav om solceller på taket. Dette kan bli påbudt i Norge gjennom EØS-avtalen. (Dagsavisen Alf Ole Ask 29.mai 2022) Les mer
Fellesforbundet mener Norge kan bli nødt til å sakke farten på klimakuttene
Norge kan måtte redusere klimamålene dersom energikrisen som følge av Ukraina-krigen varer lenge, varsler Fellesforbundets leder Jørn Eggum. (Dagsavisen NTB 27.mai 2022) Les mer
Verdens nordligste oljefelt har ikke livets rett
Wisting-feltet vil undergrave Norges evne til å gjennomføre det grønne skiftet. (Aftenposten Debatt Fire miljøorganisasjoner 23.mai 2022) Les mer
Polen ber Norge dele olje- og gassinntekter som følge av krigen
Norge bør dele de økte olje- og gassinntektene som følge av krigen i Ukraina, mener Polens statsminister Mateusz Morawiecki. (Dagsavisen NTB Nyheter 22.mai 2022) Les mer
Polens statsminister med stikk til Norge
Polens statsminister Mateusz Morawiecki mener Norge indirekte drar nytte av Ukraina-krigen. Nå svarer Norge. (VG Emma Fondenes Øvrebø, Thea Rosef 22.mai 2022) Les mer
Innsjøene forsvinner: - Vi har mistet alt
Iraks innsjøer tørker inn i en forrykende hastighet. Myndighetene frykter at de to livsviktige elvene Eufrat og Tigris skal lide samme skjebne. (Dagbladet Madeleine Hatlo 22.mai 2022) Les mer
Hetebølge har truffet Spania
Værmeldingen på tampen av årets mai-måned vil trolig skrive seg inn i historiebøkene flere steder i verden. (Dagbladet Caisa Linea Hagfors, NTB, Benedicte Øhren Danielsen 22.mai 2022) Les mer
Biden satser på karbonfangst: Verdens største anlegg kan havne på denne prærien
USA gir bånn gass på karbonfangst. Nå kan jordene i Nord-Dakota blir store lagringsdepot i miljøkampen – men grunneierne tilbys småpenger. (VG Erlend Ofte Arntsen 22.mai 2022) Les mer
Sivil udugelighet
Klimarebellene Extinction Rebellion limte seg fast på Stortinget. Ville FN-sjefen kalt dem pøbler? (Dagsavisen Kommentar Lars West Johnsen 21.mai 2022) Les mer
Tornado i Tyskland og hetebølge i Spania. Ekstremvær rammer flere land i Europa.
Men kontrastene kunne ikke vært større. (Aftenposten Sofie Grønntun Nissen 20.mai 2022) Les mer
Mange storbyer risikerer vannmangel
Byer over hele verden – fra London til Beijing og New Delhi – står overfor økende fare for tørke som følge av klimaendringer, heter det i en ny rapport. (Dagsavisen NTB-DPA 20.mai 2022) Les mer
Faktisk.no: Det kan fint være snørekord og global oppvarming samtidig
Forskerne sier vi har global oppvarming. Samtidig har det aldri kommet så mye nysnø i Tromsø i mai. Hvordan kan det henge sammen? (Dagsavisen Faktisk.no 19.mai 2022) Les mer
Klimaendringene: - Kan det gå så ille som Thor Heyerdahl fryktet?
De såkalte klimaskeptikerne sier at CO2 er "livets gass» og at vi kan kjøre på med våre utslipp som før, mens Thor Heyerdahl så klimaendringer over hele kloden og fryktet at vårt overforbruk av fossilt brennstoff kan true levevilkårene for menneskene. Hvem har rett? (KlimaNytt Kronikk Terje Dahl 18.mai 2022) Les mer

Ny studie: Det er kostnadseffektivt å satse på sol- og vindkraft
Selv uten en offensiv klimapolitikk vil sol- og vindkraft kunne bli de dominerende kraftteknologiene i Europa. (Aftenposten Kronikk Rolf Golombek, Arne Lind, Hans-Kristian Ringkjøb, Pernille Seljom 16.mai 2022) Les mer

Ny avtale: CO2 fra Londons søppel skal ende under Nordsjøen
Den nye endestasjonen for klimagass fra Londons søppel, kan bli et CO2-deponi i Nordsjøen. Fredag formiddag kunngjør statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at «Langskip» har fått sin første store internasjonale kunde. (VG Alf Bjarne Johnsen 12.mai 2022) Les mer
Oslo MDG foreslår totalforbud mot fossilbiler innenfor hele ring 2 i Oslo
Oslo MDG vil etablere nullutslippssone innenfor hele ring 2. Det betyr at alle fossilbiler må bort. (Dagsavisen NTB 12.mai 2022) Les mer
MDG vil ha rivestopp: – Vi har noen klimamål vi skal nå
I sitt nye partiprogram foreslår MDG å innføre rivestopp for kommunale bygg i Oslo. – Ikke kontroversielt, mener Finansbyråd Einar Wilhelmsen. (Dagsavisen Hennika Lillo-Stenberg 12.mai 2022) Les mer
De neste tiårene blir både varmere og sykere
Klimaendringene vil drive mange dyr mot kjøligere områder. Møter mellom fremmede arter øker faren for forekomst av virus, som igjen kan utløse nye pandemier. (Dagsavisen NTB-AFP-AP 11.mai 2022) Les mer
Skader på nesten hele Great Barrier Reef
Rundt 90 prosent av Great Barrier Reef ser ut til å være skadd av varmt havvann. – Klimaendringene eskalerer, advarer australske korallrev-eksperter. (Dagsavisen NTB Nyheter 11.mai 2022) Les mer
Regjeringen vil ha 1.500 nye havvindmøller i Norge
Regjeringen lanserer en ambisjon om at Norge skal installere 30 gigawatt havvind innen 2040. Dette tilsvarer nesten den samlede norske vannkraften. (Dagsavisen NTB 11.mai 2022) Les mer
Norge har kuttet 15 prosent av utslippene siden 2015
Norge kuttet i klimagassutslippene i fjor. Men nesten hele reduksjonen skyldes pandemi og en brannulykke. (Aftenposten Torgeir Strandberg 11.mai 2022) Les mer
LO-strid – alle forslag om oljebrems avvist
Alle forslag til LO-kongressen om å bremse oljeaktiviteten på norsk sokkel blir foreslått avvist. (Dagsavisen NTB 11.mai 2022) Les mer
Varsel om hetebølge og flom i Pakistan
Pakistanske myndigheter øker beredskapen etter at det er varslet hetebølge kombinert med flom i landet. (Dagsavisen NTB Nyheter 7.mai 2022) Les mer
MDGs landsmøte sa nei til atomkraft i Norge
Grønn Ungdoms forslag om å gå inn for å utrede kjernekraftverk i Norge, fikk flertallet mot seg på MDGs landsmøte. (Dagsavisen NTB 7.mai 2022) Les mer
«Zombiebranner» herjer i Sibir
Flere tusen skogbranner herjer i Sibir, og flere av disse er såkalte «zombiebranner». Det innebærer at brannen har overvintret og blusser opp når snøen smelter. (Dagbladet Emma Victoria Hegnar 6.mai 2022) Les mer
MDG-Une om norsk gass: Selg det vi kan
MDG-leder Une Bastholm vil avvikle olje- og gassnæringen, men mener det er riktig at Norge selger alt vi kan av olje og gass i dagens situasjon. (VG Eirik Wichstad 6.mai 2022) Les mer
MDG-lederen til angrep på Ap og Høyre: – Fullstendig utdatert
MDG-leder Une Bastholm mener norsk politikk preges av kortsiktighet. Hun gir styringspartiene skylden. (Dagsavisen Johan Falnes/NTB 6.mai 2022) Les mer
Norges første solkraftverk har fått grønt lys
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt selskapet Solgrid konsesjon til å bygge og drive Norges første solkraftverk. Det skal ligge i Innlandet. (Dagsavisen NTB 5.mai 2022) Les mer
Atomkraft splitter MDG
Grønn Ungdom vil ha MDGs landsmøte med på en norsk kjernekraftsatsing. MDGs nestleder Arild Hermstad vil flytte satsingen ut av landet. (Dagsavisen NTB/Johan Falnes 5.mai 2022) Les mer
SV: - Hvor er klimaministeren?
Klimaministeren er lite synlig og blir overkjørt av kollegaer i regjeringen, mener Lars Haltbrekken i SV. – Sitter ikke på siden og kommenterer som en slags aviskommentator, svarer Espen Barth Eide (Ap). (VG Runa Victoria Engen 4.mai 2022) Les mer
Krigen i Ukraina viser at det haster å fase ut fossilt brensel
Industriland har en moralsk forpliktelse til å hjelpe andre land. (Aftenposten Debatt Espen Barth Eide, Fatih Birol 4.mai 2022) Les mer

- Vi bor i helvete
En ekstrem hetebølge herjer i India og Pakistan. (Dagbladet Brage Lie Jor 3.mai 2022) Les mer
Norske forskere tror ikke verden når klimamålet
196 norske klimaforskere NRK har spurt, tror ikke verden vil greie å nå målet om å begrense klodens oppvarming til 1,5 grader. (Dagsavisen NTB 3.mai 2022) Les mer
Slår alarm: Høyeste farenivå
Mars og april var de tørreste månedene siden målingene startet i år 1900. (Dagbladet Henning Lillegård, Stian With 2.mai 2022) Les mer
Klimakutt med leire
Produksjon av sement er en kilde til store utslipp av CO2, men med en ny metode som tar i bruk leire kan utslippene bli lavere. Nå investerer Norge i ny teknologi i sementproduksjon i Ghana. (Dagsavisen Tor Sandberg 2.mai 2022) Les mer
Noen overskrifter fra april 2022:AZS
Professor: Langt flere oljevedtak kan være ulovlige
Oljetillatelser kan være gitt i strid med Grunnloven helt tilbake til 2014, mener jusprofessor Ole Kristian Fauchald. (VG Runa Victoria Haugen, Silje Kathrine Sviggum 28.april 2022) Les mer
Arbeiderpartiet trosser juridiske råd – nekter å bremse utbygging av nye oljefelt
Norsk institusjon for menneskerettigheter, MDG og SV mener man må sette utbygging av nye oljefelt på pause av hensyn til Grunnloven. Det mener ikke Ap. (Aftenposten Sigrid Gausen, Kjetil Magne Sørenes 28.april 2022) Les mer

MDG om oljedom: - En «game changer» i oljedebatten
Bevisbyrden er snudd, sier miljøpartiene på Stortinget. Nå må regjeringen bevise at hvert funn av olje og gass ikke vil bryte klimamål. (VG Runa Victoria Haugen 28.april 2022) Les mer
MDG etter forklaring om mulig ulovlig oljeutbygging: – Fikk frysninger
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har slått fast at oljeutbygginger kan være i strid med grunnloven. Torsdag forklarte de standpunktet. (Dagsavisen NTB Nyheter 28.april 2022) Les mer
Regjeringen får mer klimatyn – krever at oljepolitikken justeres ytterligere
Regjeringen gjorde endringer i oljepolitikken for å føye seg for Høyesterett. Men den nye politikken er heller ikke i tråd med loven, ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter. (Aftenposten Sigrid Gausen, Kjetil Magne Sørenes 27.april 2022) Les mer
Bruker krigen som argument for ny norsk olje og gass
Regjeringsadvokaten ber domstolen i Strasbourg om å avvise klimasøksmålet. De viser til at Europa trenger norsk olje og gass. (VG Runa Victoria Engen 27.april 2022) Les mer
Vedum ønsker fortsatt høyt tempo på norsk olje- og gassutvinning
Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener den nye situasjonen i Europa gjør Norges rolle som energinasjon enda viktigere. (Dagsavisen NTB 27.april 2022) Les mer
Finansieringen av karbonfangst på Klemetsrud i boks
Finansieringen av karbonfangstanlegget som er planlagt på Klemetsrud, ble vedtatt av bystyret i Oslo onsdag. (Dagsavisen NTB 27.april 2022) Les mer
Norge når ikke klimamålene
Det er på tide at fagre ord blir til handling om klimakutt. (Dagsavisen Leder 24.april 2022) Les mer
Regjeringen vil ikke automatisk avvise oljeprosjekter som bryter med 1,5-gradersmålet
Det er ikke gitt at regjeringen vil si nei nye oljefelt som strider med klimamålet Norge har sluttet seg til. Det bekrefter olje- og energiminister Terje Aasland overfor Aftenposten. (Aftenposten Sigrid Gausen, Kjetil Magne Sørenes 24.april 2022) Les mer
Norge får kraftig kritikk: Norges klima- og lynavledingsminister
Dyktige klimaministre i skiftende norske regjeringer er som lynavledere når kritikken rammer. Norges klimapolitikk får nær slakt på avgjørende områder i en ny OECD-rapport. (Dagbladet Lederavdeling 22.april 2022) Les mer
Varmerekorder og ekstremvær i Europa mens klimakrisen tiltar
Fjoråret ga oss tidenes varmeste dag og varmeste sommer i Europa. Det haster med å begrense den globale oppvarmingen, sier EU-eksperter. (Aftenposten NTB-AFP-TT 21.april 2022) Les mer
Kostnadssmell for karbonfangstanlegg på Klemetsrud
En ny ekstern kvalitetssikring av CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud, anslår at kostnadsrammen kan øke med 350 millioner kroner. (Aftenposten NTB 21.april 2022) Les mer
OECD: Norge vil trolig ikke nå klimamålet
Norge har økonomiske midler til å fremskynde overgangen til et mer bærekraftig samfunn, men står overfor en lang rekke utfordringer, fastslår OECD i ny rapport. (Dagsavisen Fredrik Moen Gabrielsen/NTB og Bibiana Piene/NTB 21.april 2022) Les mer
SV etterlyser forsvunnet klimamål
I regjeringens nye energimelding nevnes ikke det skjerpede klimamålet fra Hurdalsplattformen med ett ord. Det får SV til å lure. (Dagsavisen Johan Falnes/NTB og Anne Marjatta Gøystdal/NTB 21.april 2022) Les mer
Klimagåte løst: Global oppvarming har vært ekstremt jevn i 50 år.
Glem alt du har hørt om ujevn global oppvarming. Glem klimapausen som alle snakket om for ti år siden. (Aftenposten Ole Mathismoen 18.april 2022) Les mer
70 klimademonstranter pågrepet i London
Rundt 70 personer ble pågrepet da Extinction Rebellion demonstrerte i London søndag med krav om umiddelbar stans i subsidiering av kull, olje og gass. (Dagsavisen NTB-DPA 17.april 2022) Les mer
Karbonfangstanlegg kan bli skrinlagt
Norcems planer om CO2-fangst i Brevik ligger an til å sprekke med 850 millioner. Nå er det duket for forhandlinger om regningen. (Dagsavisen NTB-Johan Falnes 14.april 2022) Les mer
Oljealderen kan ikke vare evig
På samme måte som vi har tjent oss rike på olje og gass, kan vi tjene oss rike på fornybar energi. (Aftenposten SID Omar Yagci 8.april 2022) Les mer
Ny rekordøkning av metan i atmosfæren
For andre år på rad hadde nivået av den kraftig klimagassen metan i atmosfæren en rekordøkning, ifølge den amerikanske hav- og luftetaten NOAA. (VG 8.april 2022) Les mer
Rødt om energimeldingen: – En plan for klimakatastrofe
Rødts Sofie Marhaug beskylder olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for å gå til krig mot folk og naturen med sitt tillegg til energimeldingen. (Dagsavisen NTB 8.april 2022) Les mer
Stortingets kontrollorgan: Å godkjenne nye oljefelter er i strid med Grunnloven
Kontrollorganet som skal påse at Norge følger menneskerettighetene, mener regjeringen må behandle flere oljegodkjennelser på nytt. De mener også at det ikke er rom i loven til å godkjenne flere. (VG Lara Rashid 7.april 2022) Les mer
Canada gir grønt lys for Equinor-prosjekt
Canadas miljøvernminister Steven Guilbeault godkjenner Equinors prosjekt øst for Newfoundland i Atlanterhavet. (Dagsavisen NTB-AFP 7.april 2022) Les mer
Rapport: Regjeringens politikk bommer på egne klimamål
Miljøstiftelsen Zero mener regjeringens klimamål ikke kommer til å føre oss fram til målet om å minst halvere utslippene innen 2030. (Dagsavisen NTB 6.april 2022) Les mer
Nå eller aldri for jorda
For å klare å løse natur-, miljø- og klimakrisa må verdens land lykkes med veldig mye i løpet av de neste to-tre årene. (Dagsavisen Tor Sandberg 6.april 2022) Les mer
Greenpeace: - Løsningene finnes, men norsk olje er i veien
Flere klimaorganisasjoner og partier ber om full stans i ny norsk olje, etter FNs siste klimarapport. (VG Sindre Camilo Lode, Runa Victoria Engen, 5.april 2022) Les mer
Klimarapport: Tre år på å snu trenden
Innen tre år må toppen være nådd for verdens utslipp av klimagasser. Deretter må utslippene stupe, ifølge FNs klimapanel. (VG Sindre Camilo Lode, Runa Victoria Engen, Tom Byermoen 5.april 2022) Les mer
FN: Klimahåpet henger i en tynn tråd
Verdens klimagassutslipp fortsetter å øke, og vinduet for handling blir bare mindre. Lykkes vi ikke med å snu trenden, vil vi om skremmende få år passere flere svært viktige vippepunkter, hvoretter oppvarmingen av kloden kan bli selvforsterkende. (VG Kronikk Espen Barth Eide 5.april 2022) Les mer
Ny FN-rapport: Slik kan klimakatastrofen avverges
– Det er nå eller aldri, sier leder i FNs klimapanel. Mandag lanserte forskerne løsninger på klimakrisen. (Aftenposten Atle Andersson, Erik Fossen 4.april 2022) Les mer
Klimarapporten roper varsko for 1,5-gradersmålet. – Vi må endre livene våre, sier klimaministeren
Espen Barth Eide (A) sier at alle vil merke klimapolitikken i årene som kommer. – Vi kan ikke si til folk at dette ordner seg. (Aftenposten Sigrid Gausen, Anne Sofie Lid Bergvall 4.april 2022) Les mer
Rapport: Regjeringens politikk bommer på egne klimamål
Miljøstiftelsen Zero mener regjeringens klimamål ikke kommer til å føre oss fram til målet om å minst halvere utslippene innen 2030. (VG NTB 3.april 2022) Les mer
Nordmenn positive til å lagre vår egen CO2 – skeptiske til å lagre andres
81 prosent av nordmenn støtter et prosjekt med å lagre egen CO2 under havbunnen i Nordsjøen. Støtten faller til 42 prosent når utslippene kommer fra Tyskland. (Dagsavisen NTB nyheter 3.april 2022) Les mer
Noen o verskrifter fra mars 2022:AZS
Klimarapport: 1,5 grader kan ryke før 2030
Utslippsbudsjettet for 1,5 grader kan være brukt opp innen tiåret er omme. Det framgår av et utkast til tredje del av den nye hovedrapporten fra FNs klimapanel. (Dagsavisen NTB Johan Falnes 31.mars 2022) Les mer
Antaritis: Bildet får forskerne til å måpe
- Det ser ut til at det er satt en ny verdensrekord. (Dagbladet Sondre Andreas Wedøe Nodland 29.mars 2022) Les mer

– En historisk dag for klimakampen
– Karbonfangst på Klemetsrud vil bety mye for de norske utslippene, men prosjektet er mye større enn det, sier seniorrådgiver Olav Øye i Bellona. (Dagsavisen Tor Sandberg 22.mars 2022) Les mer

Temperaturrekord ved 13 målestasjoner i helgen
Ved 13 av målestasjonene til Meteorologisk institutt ble det målt varmerekord for mars i helgen. (Dagsavisen NTB 14.mars 2022) Les mer

Sp-opprør mot et av regjeringens viktigste klimagrep
En rekke fylkesledere vil at Senterpartiet skal legge vekk planen om å elektrifisere sokkelen. Problemet er at dette er hugget inn i regjeringsplattformen med Arbeiderpartiet. (Aftenposten Kjetil Magne Sørenes Sigrid Gausen 13.mars 2022) Les mer

Klimaendringene har gitt reinsdyr-krise
– Det er ikke normalt å ha reinsdyrene inngjerdet, sier Aslak Mathis Turi. Han har ikke noe valg. I hele Troms og Finnmark har reindriftssamer bedt om krisehjelp. (VG Runa Victoria Engen 3.mars 2022) Les mer

Knusende kritikk av myndighetenes klimahåndtering: – Dette kan gå ut over folks sikkerhet
Nesten 200.000 bygninger i Norge er utsatt for flom og skred, og myndighetene har ikke gjort nok for å sikre dem. De har heller ikke oversikt over hvilke områder som blir mer utsatt, ifølge knusende rapport. (Aftenposten Stine Barstad 3.mars 2022) Les mer
Høyre og Frp mener Norge må lete etter mer olje og gass
Ukraina-krisen og det nye forholdet mellom Europa og Russland gjør at Norge må lete etter mer olje og gass nå, mener Høyre og Frp. Skammelig, sier naturverner. (Dagsavisen Snorre Schjønberg/NTB 2.mars 2022) Les mer

Klimaendringene tar ikke pause
Rapporten fra FNs klimapanel er en advarsel vi ikke kan overse. (Dagsavisen Kommentar Hege Ulstein 1.mars 2022) Les mer
Noen overskrifter fra febuar 2022:AZS
Ny klimarapport: - Vi forskere har underkommunisert alvoret
Det grønne skiftet blir mye mer omfattende enn antatt, sier professor Nils Chr. Stenseth, en av forfatterne bak FNs siste klimarapport. Selv er han overbevist om at vi kan lykkes. (VG Runa Victoria Engen Sindre Camilo Lode 28. februar 2022) Les mer
Ny rapport fra FNs klimapanel: Klimatilpasningene går for sakte
De globale klimagassutslippene må kuttes raskt. Det haster langt mer enn mange synes å innse. (Aftenposten Syv medforfattere av rapporten 28. februar 2022) Les mer
NHO-topp om klimamålene: - Fullstendig urealistisk å nå dem
Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) sier Norge er sjanseløse til å nå klimamålene i 2030. (VG Bjørn Haugan 14. februar 2022) Les mer
Ny klimarapport: – Områder på jorda kan bli ubeboelige
Arter som forsvinner, sykdommer som sprer seg, vannmangel, matproduksjon og migrasjon vil stå i fokus i en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC). (Dagsavisen NTB-AFP-AP 14. februar 2022) Les mer
Smelter i rekordfart
Is det tok nesten 2000 å bygge opp, har smeltet på 25 år. (Dagbladet Jorun Gaarder 4. februar 2022) Les mer
Energikrisen har bremset utfasing av kull i EU
Ny fornybar energi erstatter ikke lenger kull, men gass i EU. Det viser en ny studie. (Dagsavisen Alf Ole Ask 2.februar 2022) Les mer
Noen overskrifter fra januar 2022:AZS
Forskere med dyster advarsel
I en studie slår forskere alarm om at vi nå står overfor en menneskeskapt katastrofe av uante proporsjoner. (Dagbladet Espen Felumb Kjendlie 31. januar 2022) Les mer
Verdens hav rekordvarme: - Mennesker er synderne
Temperaturrekorden for havområdene har nå blitt slått seks år på rad. Og temperaturen til jordkloden har de syv siste årene vært de varmeste registrert noensinne, viser nye målinger. – Alarmerende, sier norsk klimaforsker. (VG Sindre Camilo Lode 13. januar 2022) Les mer
EUs klimaovervåking: De siste syv årene er de varmeste som er registrert i verden
De siste syv årene har med klar margin vært de varmeste som er registrert på verdensbasis, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus (C3S). (Aftenposten NTB-AFP 10. januar 2022) Les mer
Ddesember 2021:AZS
VG Forklarer klimaåret 2021: – Verden må våkne opp
VG oppsummerer det som har vært et år med mange ekstremværhendelser. (VG Kyrre Lien 31. desember 2021) Les mer

For tidligere måneder og år - se spalten til høyre!

Går mot dyster rekord
Katastrofale Oslo-veier
Har brutt 100 år gammel varmerekord
Strendene kan forsvinne
Dystert bakteppe for Everest-jubileum
Klimauro preger Mount Everest-jubileum
Klimaforsker om framtidsutsiktene
Nordmenn vil gi mer gass
Livsfarlige temperaturer truer milliarder
Bare timer før klimaforslag skal bankes gjennom i Stortinget, lanserer regjeringen sitt eget initiativ
Motvind fra alle kanter
Slik skal vi nå klimamålene innen 2030
Tapet av dyreliv er betydelig større enn antatt
- Et kanadisk armageddon
Ut mot salg av torvblokker
Kan komme til Norge
Hvem har makten i klimapolitikken?
Frykter for fremtiden
Her reddes de fra flommen
Slår alarm om verdens innsjøer
Kloden tipper snart 1,5 grader
Italias verste flom på 100 år
Global oppvarming raskt på vei mot 1,5 grader
Kommer sannsynligvis til å overskride 1,5-gradersmålet snart
Mener nytt forslag vil gi norsk «solcelleboom»
- Den mest dramatiske av alle klimaendringer
Hamrer løs på regjeringen
April var rekordvarm
EU diskuterer strengere reguleringer for metanutslipp
MDG-lederen refser regjeringens oljepolitikk
Sprekk på 3 milliarder
Hver fjerde nordmann er klima-skeptiker
Regjeringen vil kreve utslippsfrie hurtigbåter fra 2025
Kan vare i flere måneder
Slo varmerekord
Havtemperaturene har slått alle rekorder
Bekymret for hetebølger
Knuser kjernekraft-drømmen
Venter rekordras
Sopp truer avlinger
En forbrytelse mot menneskeheten
Bildene som skremmer Italia
Europeere ønsker klimatiltak, men de må ikke gå for mye utover hverdagen
Nå ber EU om innspill til klimamål for 2040
Bilene som ruller på veiene i 2030 må være nullutslippskjøretøy
April
- Nei, norsk olje er ikke den reneste i verden!
Forskere slår alarm om havtemperaturer
Ekstrem rekordvarme
Nær 40 grader i Spania
CO2-fangst i Oslo satt på pause
Krasjlanding på Klemetsrud
Regjeringen bekymret for karbonfangst-prosjektet på Klemetsrud
- Uten sidestykke
Slik kan Norge redde verden fra klimakatastrofe
– Vi risikerer å destabilisere hele planeten
Nytt forslag røsker opp i norsk kraftproduksjon
Frykter El Niño
Verdens tak smelter
Europa varmes opp raskere enn noe annet kontinent
– Bruk innkjøpsmakten for å nå Norges klimamål
Flyturene dine er blitt mer turbulente de siste årene
- Det går fort i feil retning
- Nei, jeg får ikke betalt for å skrive at klimaendringene er skadelige!
Tidenes varmeste sommer i Europa
Røde krefter mot vindkraft
- Nei, vi har ikke halvert energiforbruket vårt!
Det grønne skiftet er blitt søppelbøtta for folkelige frustrasjoner
El Niño kan «booste» klimaendringene
Fuglene forsvinner i Storbritannia
Millioner av avlinger forventes tapt
Stortinget krever pause i elektrifiseringen
Atomkraft er en dårlig idé
Slår alarm om rekordsommer
- Selvsagt lengter jeg tilbake til min sydhavsøy!
Helse og økonomi viktigere enn klima for velgerne ved årets valg
Klima er mindre viktig for velgerne nå.
- Knuser tidligere rekorder
Klimaendringer kan skape nye og farlige pandemier
Nytt våpen mot global oppvarming
- Slår alarm
Atomlobbyen kuttet EUs ambisjoner for fornybar energi
Årets mars var nest varmeste som er registrert
Forskere slår alarm
– EU har glemt havets rolle i CO2-fjerning
Politikere vil ha mer økonomisk vekst

Mars
– Jeg hadde vært redd for å være Klima-Marte, hun som kommer med det kjipe budskapet
Flyskam frem mot sommerferien – skal vi ha det?
Tyskland og Sverige imot EUs klimapolitikk
- Jo, du og jeg er medansvarlige for at tusenvis av mennesker dør hver uke!
Arbeidsplassene som kutter utslipp
Venter flere dødstornadoer
– Sett motorveibyggingen på vent
Folkeavstemningen i Berlin for mer ambisiøse klimamål mislyktes
Hermstad med klimakritikk mot Høyre og Ap på MDGs landsstyremøte
- Jo, temperaturen øker - og enda mer enn det man fryktet!
Katastrofalt tiår for australske korallrev
Oslos klima- og trafikkmål ryker
Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene?
Uenigheten om klimaeffekten ved økt olje- og gassproduksjon er mindre enn tidligere
Utslippene må bort
Tre ønsker for barnebarna
Tørke i Europa:
Det er alvor nå
- Vi trenger å gjøre noe veldig fort
Syklon krevde minst 400 liv
Syklon slo rekord
Nansen ville ikke kjent igjen Framstredet
Krever nytt olje-grep
Minst 216 døde etter syklon i Malawi og Mosambik
Europa tørker ut
Den sterkeste i historien
Kan avtalene redde verden?
Frykter ny tørkesommer i Europa
- Jo, havet stiger - og mye raskere enn det man fryktet!
Havisen i Antarktis når det laveste nivået noensinne registrert
Guterres langer ut mot rike land og oljeprodusenter
Equinor har allerede strøket på den største testen
Dyrking av sukkertare skal bidra til karbonfangst

Februar
Færre grønnsaker i butikkhyllene
Greta Thunberg ble nektet adgang til Olje- og energidepartementet søndag kveld
Liechtenstein får styre tempo i norsk klimapolitikk
Kina mest sårbar for klimaendringer
Det kan bli slutt på tequila-shots, tror forskere
Aurora bidrar i åpent brev mot Equinor-plan
Vår i februar?
Flomvann fra smeltende breer truer millioner
Norge pøser penger inn i grønn industri.
90 prosent utslippskutt i tungtransport innen 2040
900 millioner mennesker trues av stigende havnivå
Dommedagsvelvet på Svalbard smelter, men vi gir blaffen??
SV til frontalangrep mot regjeringens oljeplaner i Barentshavet
Skal vi nå klimamålene må vi velge mellom høye strømpriser eller store inngrep i naturen
Tidligere Bellona-topp vil bygge store solkraftverk i skogene på Østlandet
Januar
- Dere er hyklere
Energikommisjonen vil ha vindmøller langs storveier
Disse tre «super-vippepunktene» kan gi massive utslippskutt
Spikeren i kisten for bærekraftsmålene?
Britisk opera kuttet oljesponsor.
Regjeringen stikker kjepper i hjulene
Forslag om utvidet oljeleting skaper harme
«Dommedagsklokka» er skrudd fram 10 sekunder
Regjeringen vil utvide arealer for oljeleting
Skisesongen krymper
Raser mot Oslo kommunes regelverk
Gassnova varsler kostnadssmell og forsinkelse for CO2-prosjekt i Oslo
Norge ber EU raske på med CO2-krav til tungtransport
Varmeste på 1000 år
De importerer alene opp mot 400.000 tonn kull årlig
Sterk kritikk mot at arabisk oljesjef skal lede årets klimatoppmøte
– Ikke en forbrytelse
Her bæres Greta Thunberg bort av tysk politi
Utslippene gikk ned i Oslo
Flere kamper stoppet på grunn av ekstremvarme
- Ingen kan stoppe vannet
Avgift på avfallsforbrenning kutter ikke utslipp
Hardt å redde kloden
Pengene eller livet?
Oljegigant visste om klimaendringene
Seks klimafloker det svenske EU-formannskapet skal løse
Regjeringen deler ut 47 oljelisenser
Ekstremvær rammer California
Rekordvarmt de åtte siste årene
Én måned kortere skisesong på 30-40 år
Halvparten kan forsvinne
Disse bildene bekymrer skiproffene
Kan forsvinne innen fem år
Aasland ønsker å invitere EUs energiministre «for å vise hva vi holder på med i nord»
Fjorårets sommer ble den varmeste noensinne målt på Svalbard
- Vi får mer urolig vær
Fornyet klimaoptimisme i Brasil
- Dette er galskap
Kjøre kong Harald
Varmerekorder stenger skisteder i alpene
Værkartet sjokkerer ekspertene
Rekordvarme i Europa
Klimaendringene har bare så vidt begynt
Ekstremværet herjet i 2022
Desember
- Klima er det mest alvorlige
Rekordene raste i 2022
– Klimaet er nå det mest alvorlige
Klimaåret 2022
Greta Thunberg om Andrew Tate
Unge mest bekymret over jobbmuligheter og høye priser
Kan forsvinne
Varmere klima gjør Rudolf tjukkere
Hva betyr global oppvarming for våre nære havområder?
Fotograf dokumenterer smeltende isbreer
- Sporten vil lide
- Kan forsvinne
Plast eller naturlig juletre?
Flere må betale mye mer for CO2-utslipp
Først kollapset havet
27 prosent av verdens dyr og planter kan dø ut innen 2100
Slaktes etter «klimabrøler»
Snur om elbil
Varsler historisk gjennombrudd i energiforskning
I fengsel for klima
Trenger et areal større enn EU
Varmer seg på tørket torv
Hetebølge i USA
En framtid fattig på snø
Klimaaktivister sperret rullebaner i München og Berlin
Refser oljeselskaper
Brev til Kongen
Viruset har ligget under isen i Russland i nesten 50.000 år
58 nye varmerekorder i november
Lover full gass
November
Foretrekker digitale møter framfor fysiske
Nullutslipps-transport vil kreve enorme mengder kraft
LO hardt ut mot egen regjering
EUs import av LNG gir CO2 sjokk
Anne Bjørg (30) velger bort barn
Ingen tror vi når målet
Sjokktall
Utelukker ikke sabotasje
Stor uenighet mellom EU-landene om pristiltak for gass
EU vil overkjøre protester for å bygge ut mer vind- og solkraft
Klimaaktivist mener vold kan bli nødvendig
Seks hundre ungdommer går til klimasøksmål mot den svenske staten
Norges kriseforståelse
Fire storbyer krever utslippsfrie vareleveranser
Ny rapport om Norges klimagassutslipp
Ble man enige om reelle virkemidler for å redde verden?
Ny rapport - byvinteren tar slutt
Ungdom vant i høyesterett
For lite, enda en gang
En mer realistisk klimaavtale
Kerry ber Kina trappe opp samarbeidet om utslippskutt
Veldig alvorlig
En fornærmelse mot planeten
Enighet slutterklæring
Kan ikke la 1,5-gradersmålet dø
Barth Eide bekymret over klimaforhandlingene på overtid i Egypt
Rettferdig å kutte i de rikes utslipp
Dette er den nye klimakampen
Gjennombudd på klimatoppmøtet
Klimaaktivister innbrakt etter å ha tilgriset Monolitten i Vigelandsparken
Snømangel over nesten hele Norge
Varmere på Svalbard enn i hovedstaden
Norge anklages for klima-dobbeltmoral
Full letestans er det eneste ansvarlige
Equinor morgendagens skurker
Slik skal de bygge mer klimavennlig
Brasil satte rekord for avskoging i Amazonas
Aktivister forsøkte å lime seg fast på Munchs Skrikpå Nasjonalmuseet
Destabiliserer verden
Wisting-utsettelsen kan få store ringvirkninger
Rødt vil ha klimaskatt for rikinger
Rødt vil ha klimaskatt for rikinger
Arktis kan smelte
La oss ikke miste håpet
Støre får stryk for klimatale
Advarsel om klimahelvete
Alle krisenes mor
Jeg er mer bekymret nå
Vi er på full fart mot klimahelvete
Dette er det viktigste som skjer på klimatoppmøtet i Egypt
Klimatoppmøte i krisetider
Klimatoppmøtet i gang i Egypt
Temperaturen i Oslo har vært 5 grader over normalen de første dagene i november
Andre kriser har gått foran kutt i klimagassutslippene
Frykter at krig og kriser rammer klimainnsatsen
2022 er varmeste året registrert i Europa
Dødsmanetene nærmer seg
Krever mer enn nye klimamål
Regjeringen skjerper Norges utslippsmål før klimatoppmøte
EU kan oppjustere klimamålene i år SVs alternative budsjett
Enorm utslippsforskjell mellom fattig og rik
Klimamøte i skyggen av krig og ekstremvær
Anklages for å skjule utslipp

Oktober
Enorm mistillit til politikernes klimamål
Lulas seier i Brasil
Valgresultatet i Brasil gir håp for regnskogen
Lula-seier gir håp for Amazonas
Mener Equinors 100 milliarders-plan er «stusselig»
Regjeringen åpner for metall-leting på norsk havbunn
EU enige om å forby salg av fossilbiler fra 2035
Raymond vil forby fossilbiler i Oslo
Nå ber de regjeringen om strengere krav
Klimamål i det blå
Årets viktigste bok
Rekordstor økning av klimagass
Nye bygg utslippsfrie i 2030
Mange barn føler klimahåpløshet
Få land har lovet større klimakutt
Verden styrer fortsatt mot kraftig oppvarming
Vil forby fossilbiler i Oslos gater fra 2030
Kamp om kloden
AUF til kamp mot moderpartiet om omstridt oljefelt
Hver fjerde unge nordmann har klimaangst
Uvanlig varmt i Sør-Europa
- Kan bli katastrofalt
Europaparlamentet og EUs ministerråd avgjør nå Norges klimapolitikk
Det "umulige" klimamålet
Nullutslipp ikke godt nok for Oslo SV
Utsendt fra tørke og sult
Feiltenking om klimakutt
Verdens dyrebestand stuper
Feil av Tyskland å avvikle atomkraft
Kraftverkene står i fare
Truer med å skrinlegge karbonfangst-prosjekt til fire milliarder
Klimaet kan vinne på Ukraina-krigen.
– Jeg tenkte, så dumme er man ikke
Havet i krise
– Unge får mindre rett til natur og best mulig helse
Frykter en annen planet
Mindre kutt i oljepengebruken enn i fjor
Regjeringens klimabudsjett går ikke opp
Klimaendringer bidrar til hyppigere tørkeperioder
Kina rystet av «katastrofal» hetebølge
Skjer tre-fire ganger raskere
Regjeringen vil nulle ut «arvet» klimagjeld
Slik vil han redde oss fra klimakatastrofe
Kong Charles dropper klimatoppmøte etter press fra statsminister Liz Truss
Dropper klimatoppmøte etter press
Vil bli borte
September
Derfor ble orkanen Ian så kraftig
Det fører til jordskjelv og forurensning
Klimaendringer gir uværet «monstrøs styrke»
Det er på høy tid at staten kutter sine nære bånd til Equinor
– Vil bli kaos over hele verden
- Dramatisk økning
Dette er klimadommen over Oslo-byrådet
– Det er både overraskende og skremmende.
Vil ha kjernekraft i Norge:
– Et dystert bakteppe
– Et oljefond i en ødelagt verden er ikke verdt noe
Fem grep kan redde kloden
Ekstremvær flere steder
Tyfonen Nanmadol har truffet Japan
WHO advarer om sykdomskrise etter flommen i Pakistan'
Hvordan svare en klimafornekter?
Equinor-rapport: – Enorm utfordring å nå klimamål
- Slår rekorder med alarmerende frekvens
– Dette er starten på en ny æra
Rapport sjokkerer
– De har et desperat behov for hjelp
Varmerekord i Europa for andre år på rad
Klimamålene kan nås. Men det kan bety bruk av omstridt oljetiltak
Klimaaktivister tømte bildekk
Bekymret for harde klimakutt
Denne byen vil forby kjøttreklame
Vi har ikke råd til klimakrisa
«Verdens mest ensomme tre» kan gi oss viktige svar i jakten på en løsning på klimaproblemet
«Dommedagsbreen» i Antarktis klamrer seg fast
Klima foran pris i konkurranse om veikontrakt
Krever at oljebransjens «gullordning» strupes
Klimaterror mot fattige
Slår alarm om hetebølger
Forskere slår alarm om hetebølger i Middelhavet
Slår alarm om marine hetebølger
Verste hetebølge så langt
Varmeste september-dag målt på jorden
Satellittbilder viser ny «innsjø» i Pakistan
Oljeskammen som forsvant
Equinor-topp mener oljemotstand har bidratt til energikrisen
Nedleggelsen av kullgruve på Svalbard utsettes
– Er blitt skremt
Avgrunnen

August
- Ikke la oss betale prisen for klimakrisen
En tredjedel av Pakistan står under vann.
Er det ikke flaut, Barth Eide?
Et bidrag til å redde kloden
Monsun «på steroider»
Et bidrag til å redde kloden
Pakistan flommer over
Pakistan drukner
Slår alarm om «zombie-is»
Equinor og Wintershall De går sammen om karbonfangst og -lagring
Grønlandsisen smelter raskere enn antatt
Over 1100 døde i flom i Pakistan
- En tredjedel er under vann
Jeg er forsiktig optimist
Oljeaksjonist utløste brannalarm på ONS-konferansen
Over 1000 døde i «monster-monsun»
Blir vi generasjon visjon eller generasjon reparasjon?
Minste motstands vei
California skal forby fossilbiler
Pakistan erklærer nasjonal krisetilstand
- Verste tørke på 1200 år
Så hardt rammer tørken Europa
Klimakrisen er her
Equinors CO2-rapportering dekker ikke alle feltene hvor de er involvert
Tørr sommer forsterker Europas energikrise
Ekstremtørke på tre kontinenter samtidig
SV vil ha klimasvar fra Sp før budsjettforhandlingene
- Klimaendringene er i gang
Barn mistet livet i ekstremvær
13-åring døde tragisk i storm
Hvert eneste minutt brant det ned 16 fotballbaner med skog
100 millioner i «hetebelte»
Biden hyllet klimapakken da han signerte den
California kan bli rammet av katastrofeflom
Tørken i Europa kan være den verste på 500 år
Frykter «den sovende kjempen»
Norad-støtte til grønne hydrogenprosjekter i Afrika
Europa tørker
Tørke over hele Europa.
Skogbrann-rekord i Europa
Dette er bare starten
Tørken avdekker advarsler
– Et gledelig sjokk
Klimademonstranter brukte pepperspray mot politiet
Dyster rekord for skogbranner i Europa
Arktis varmes opp mye raskere enn antatt
Slår alarm
Skjer hvert 1000. år
Nye klimatiltak i USA
Arktis varmes opp mye raskere enn antatt
«Monster-skogbrann» i Frankrike
Klimafornektere bruker tvilsomme gamle heterekorder til å så tvil om nye
- Vanskelig å overleve
Klima-drevet krisetørke rammer Europa
Sokkelen må elektrifiseres
Klimaendringer øker faren for infeksjonssykdommer
Storbritannia innfører vanningsforbud
- En kritisk situasjon
Olje- og energiministeren freder elektrifisering av sokkelen
Vil du redde kloden, kan du spise potetchips og drikke brus
Brannene herjer og utslippene øker
Bidens klima- og helsepakke på 700 milliarder dollar vedtatt i Senatet
Tørke truer Europas kornkamre
Tørke truer Europas kornkamre
Dette føler nordmenn om klimaendringene
For lite, for sakte
Frankrike rammet av historisk tørke
Frankrike rammet av historisk tørke
- Kan bli katastrofalt
Truer norsk natur
- Verden blir ugjenkjennelig
Lyn og tordenvær kan fyre opp under storbrann i California
Landet som er imot flytrafikk lager ny flyplass
Juli
Slår alarm om ny krise
Høyre frykter somling fra regjeringen gjør at Mongstad ikke blir reddet
Minst 25 døde etter styrtflom i Kentucky
Her har rekordene falt til nå i sommer
Disse kjendisene har mest CO2-utslipp fra privatfly
Kan «plan B» redde kloden?
Politisk gjennombrudd for Joe Biden
Kongo starter omstridt olje-auksjon i regnskogen
Aase Lise (89) kriger mot stillehavsøsters
Svermer av brennmaneter har tatt over Middelhavskyst
Verdens storbanker følger ikke opp klimaavtalen
Klimaendringene kan gjøre Norge til et vinland i fremtiden
Lokale næringstopper krever at regjeringen stanser Mongstad-nedleggelsen
EU-landene samlet seg om en gasskriseplan, men med mange unntak
Frihetens hetebølge
- Sivilisasjonen står på spill
En million klimafornektere
- Må være en vekker
Stiene våre må klimasikres
Hetebølger i Norge
Slår alarm etter dødsskred
Hetebølgens status
Renholders død i Spanias hete har skapt debatt om arbeidsvilkår og klimaendringer
Hetebølgen i USA fører til rekordhøye temperaturer i flere delstater
Storker i Spania har sluttet å migrere til Afrika om vinteren
Derfor rammer hetebølgen Europa så hardt
Flere hundre døde av hetebølgen
Kan bli et helvete
Advarer
Mer enn 1000 døde
Ny varmerekord i Danmark
Biden varsler flere klimatiltak
Over 40 grader i Storbritannia
- Endeløse flammer
- Hyppigere og mer intense
Hva ligger bak de hyppige hetebølgene i Vest-Europa?
- Kollektiv handling eller selvmord
På vei mot 3 graders oppvarming
Temperaturen stiger raskt i Storbritannia
– På vei mot 3 graders oppvarming
Halve EU risikerer tørke
Kokende idioter
Hetebølger truer sikkerheten vår
Sats på energi-effektivisering
Dødelige skogbranner sprer seg
Fare for helse
- Hetebølgene er dødelige
Det brenner under føttene våre
Nordmenn forstår ikke hvor farlig hetebølgene er
Nordmenn forstår ikke hvor farlig hetebølgene er
Utsett avvikling av atomkraft og bruk mer kull
Hetebølgen i Storbritannia
Hetebølgen i Spania
Hetebølgene i Europa ble verre, men dødstallene sank
Tyskland gjenåpner kullkraftverk i frykt for russisk gass-stans
- Mer ustabilt
Hetebølge og handlingslammelse
Storbritannia forbereder seg på rekordvarme
Kan bli verre
Europa koker i ny hetebølge
Hetebølge herjer
Ekstrem tørke i Sør-Europa truer jordbruket
Mener sjefer forsinker klimarapportering
Godtar atomkraft og gass som bærekraftig
Risikoen for hetebølger øker som følge av klimaendringene
Økt risiko for ekstremvær og hetebølger
– Norsk politikk tar ikke klimaendringene på alvor
Skogbrann truer en av Hellas' største olivenlunder
Flomrammede deler av Australia erklært som katastrofeområde
Åtte av ti nye personbiler er nullutslippsbiler
Når ytringer møtes med makt
- En livstruende nødsituasjon
Den billige bensinen
Når du blir nektet å forsikre huset ditt
Klarte ikke å rapportere om klimautslipp
Rekordvarm juni flere steder i Norge

Juni
En grønn oljenasjon?
Full fart på klimaverstingene for å erstatte russisk gass
Hvorfor har ikke Norge kuttet mer utslipp?
USAs høyesterett begrenser myndighetenes makt til å redusere CO2-utslipp
Over 40 varmerekorder i Norge
Nå starter bygginga på Klemetsrud
MDG vil gi 400 oljemilliarder til Ukraina og sultrammede i verden
En av fire nordmenn tror ikke klimaendringene er menneskeskapt
Nato setter mål for klimakutt
Ventes varmere dager i Tana og Mo i Rana enn Accra i Ghana
Greta Thunberg med klima-advarsel på Glastonbury-festivalen
Undersøker «mystisk» blodsnø
Nært «dødt basseng»
EU er under hardt press for å bremse de høye energiprisene
– Opptatt av å formidle hvordan vi skaper verdier
SVs forhandlingssjef åpner oljedøra på gløtt'
Skatteverdien av oljekrisepakken har økt til 58 milliarder kroner
Forbud mot fossilreklame sprer seg
Tyskland innfører krisetiltak for å sikre energiforsyningen
MDG om skattepakken til oljebransjen
Hetebølgen i Frankrike stopper konserter og arrangementer
Ekstrem varme i Europa for andre gang på to måneder
- Blir kokt
Historisk hetebølge i Europa
Nytt funn av isbjørn gjør forskere mer optimistiske
Hetebølge i USA og Europa - oppfordrer 100 millioner amerikanere om å holde seg hjemme
- Aldri sett den slik
- Høl i hodet
600 varsler på én dag
Kaller regjeringens oljepolitikk for «totalt uforståelig» og «en komplett skandale»
– Håper de utvises
Det vestlige USA igjen i brann
Ingen oljeboring ved iskanten i år
Ekstremvarme i Spania kan sprenge rekorder
Større trussel enn krig
Varmeste på over 20 år
Guri Melby ber Erna Solberg bli med på å stanse oljefelt
Klimasjef ut mot oljepakken
Verste tørke på 40 år
Fant mikroplast i Antarktis-nysnø
Slik ser de ikke ut lenger
Mageplask for klimaforslag i EU-parlamentet
Biltrafikken gasset opp
Klimapolitikken har et troverdighetsproblem
Liten nedgang i klimagassutslippene i fjor
- Vil ikke endre måten jeg lever på
Advarer mot stormen «Alex»
FN advarer om fare for sult i Somalia
Høyeste karbondioksidnivå i atmosfæren på millioner av år
Firmaer kritiserer regjeringen – etterlyser strengere klimakrav til byggenæringen
Enstemmig LO-kongress for fortsatt leting etter olje og gass
– Et stort taktskifte
Norge kan ikke uten videre telle skog som EU for å nå klimamålene
Nå er det akutt krise
Mai
Offentlig ansatte mot oljeindustrien på LO-kongressen
Når vi smiler av klimakrise
Å skille olje fra makta
Regjeringen oppretter nytt klimaråd
Hyller støtte til «ekstremister»
– Klimamålene må ligge fast
EUs nye klimapakke kan skape EØS-floker for regjeringen
Offentlig ansatte utfordrer LO-ledelsen om olje- og gassutvinning
Fellesforbundet mener Norge kan bli nødt til å sakke farten på klimakuttene
Ny undersøkelse viser at folk trolig vil miste opptil 58 timers søvn innen 2099
Verdens nordligste oljefelt har ikke livets rett
Australias nye leder vil ta klimakampen
Polen ber Norge dele olje- og gassinntekter som følge av krigen
Polens statsminister med stikk til Norge
Innsjøene forsvinner
Hetebølge har truffet Spania
Biden satser på karbonfangst
Sivil udugelighet
Stortinget anmelder klimaaksjon i stortingssalen
Ekstremvær rammer flere land i Europa.
Forurensing førte til ett av seks tidlige dødsfall i 2019
Mange storbyer risikerer vannmangel
Det kan fint være snørekord og global oppvarming samtidig
- Kan det gå så ille som Thor Heyerdahl fryktet?
Det er kostnadseffektivt å satse på sol- og vindkraft
CO2 fra Londons søppel skal ende under Nordsjøen
Tatt av vinden
Oslo MDG foreslår totalforbud mot fossilbiler innenfor hele ring 2 i Oslo
– Vi har noen klimamål vi skal nå
- Misforstått klimakamp
De neste tiårene blir både varmere og sykere
Skader på nesten hele Great Barrier Reef
Regjeringen vil ha 1.500 nye havvindmøller i Norge
Norge har kuttet 15 prosent av utslippene siden 2015
«Schjøtten» går fra oljeboss til klimakontrollør
LO-strid – alle forslag om oljebrems avvist
Da vannstanden i den store innsjøen sank, dukket det opp flere lik
Klimaetaten i Oslo mener fossilbiler bør betale mye mer
Varsel om hetebølge og flom i Pakistan
MDGs landsmøte sa nei til atomkraft i Norge
«Zombiebranner» herjer i Sibir
Selg det vi kan
– Fullstendig utdatert
– Jeg elsker det dere gjør
Norges første solkraftverk har fått grønt lys
Atomkraft splitter MDG
- Hvor er klimaministeren?
Krigen i Ukraina viser at det haster å fase ut fossilt brensel
Oljekrangel i LO
Knusktørt i Sør-Norge – brannvesenet ber folk droppe engangsgrillen
- Vi bor i helvete
Norske forskere tror ikke verden når klimamålet
Norge vil dekke halvparten av Polens gassbehov
Høyeste farenivå
Klimakutt med leire
April
Høyre og SV stiller kontrollspørsmål om praksis i norsk oljepolitikk
India koker
Langt flere oljevedtak kan være ulovlige
Arbeiderpartiet trosser juridiske råd – nekter å bremse utbygging av nye oljefelt
Tap av regnskog
MDG om oljedom
Én av fem reptiler utrydningstruet
Foreslår at Norge bør satse på kjernekraftverk
– Fikk frysninger
Regjeringen får mer klimatyn
Bruker krigen som argument for ny norsk olje og gass
Disse oljetillatelsene kan være ulovlige
Vedum ønsker fortsatt høyt tempo på norsk olje- og gassutvinning
Finansieringen av karbonfangst på Klemetsrud i boks
SV krever ny klimavurdering av oljefelt etter innrømmelse fra oljeministeren
Norge når ikke klimamålene
Regjeringen vil ikke automatisk avvise oljeprosjekter som bryter med 1,5-gradersmålet
Norge får kraftig kritikk
Ber Norge ta klimahensyn i oljepolitikken
Varmerekorder og ekstremvær i Europa mens klimakrisen tiltar
Kostnadssmell for karbonfangstanlegg på Klemetsrud
Varmerekorder og ekstremvær i Europa mens klimakrisen tiltar
Norge vil trolig ikke nå klimamålet
Norge vil trolig ikke nå klimamålet
SV etterlyser forsvunnet klimamål
Klimagåte løst
Omfattende fyring for kråka
70 klimademonstranter pågrepet i London
Frp-ere sammenligner kirkeaksjon med koranbrenning
Matnyttige utslippskutt
EU-landene strides om sanksjoner mot russisk olje og gass
Flere hundre er døde etter ekstremvær i Sør-Afrika
Karbonfangstanlegg kan bli skrinlagt
Tropisk storm utløste katastrofe
Klimaet trenger norsk gass
Oljealderen kan ikke vare evig
Klimaministeren tror regjeringen vil si nei til videre oljeutbygging på sikt.
Ny rekordøkning av metan i atmosfæren
– En plan for klimakatastrofe
Regjeringen åpner for mer vindkraft på land
Unge er mindre bekymret for klimaendringene
Å godkjenne nye oljefelter er i strid med Grunnloven
Canada gir grønt lys for Equinor-prosjekt
Rapport: Regjeringens politikk bommer på egne klimamål
Nå eller aldri
Nå eller aldri for jorda
- Løsningene finnes, men norsk olje er i veien
Tre år på å snu trenden
Klimahåpet henger i en tynn trå
Klart for klimarapport to dager på overtid
- Skammens dokument
Åpner for tøffere klimakutt
Slik kan klimakatastrofen avverges
Klimarapporten roper varsko for 1,5-gradersmålet.
Motløs?
Regjeringens politikk bommer på egne klimamål

Nordmenn positive til å lagre vår egen CO2 skeptiske til å lagre andres
Seiler vekk fra dieselavhengigheten
Høyre vil utrede kjernekraft i Norge
Mars
Klimarapport: 1,5 grader kan ryke før 2030
Bildet får forskerne til å måpe
Ap og Sp i full klinsj om Norges klimamål
Åpner for å skyve på Norges klimamål
Sp vil ha debatt om klimamålet for 2030
Isbre på størrelse med Roma har kollapset i Antarktis
EU skal erstatte russisk gass med mer gass fra USA
Første klimastreik etter at samfunnet åpnet
Den lange veien til null
– En historisk dag for klimakampen
Oslo kommune sier de har sikret karbonfangst på Kemetsrud innen 2026
Hydrogen er løsningen
Støre gir klimagaranti
Regjeringen om naturavtalen
Temperaturrekord ved 13 målestasjoner i helgen
Sp-opprør mot et av regjeringens viktigste klimagrep
Strømbrudd i regjeringen
Frp vil fjerne avgiftene på drivstoff
En krigsprofitørs ansvar
Klimaministeren vil bruke ekstra oljeinntekter på grønn omstilling
Den gode klimanyheten
Kvinnekamp er klimakamp
Klimaendringene har gitt reinsdyr-krise
Knusende kritikk av myndighetenes klimahåndtering
Riksrevisjonen med alvorlig kritikk
Høyre og Frp mener Norge må lete etter mer olje og gass
Klimaendringene tar ikke pause

Februar
Hver klimadesimal teller
Ny klimarapport: - Vi forskere har underkommunisert alvoret
Ny rapport fra FNs klimapanel: Klimatilpasningene går for sakte
Klimaministeren: – Vi har brukt veldig mye mer av naturen enn vi egentlig har råd til
Professor: Klar sammenheng mellom klima og pest
FNs klimapanel: Nesten halve jordas befolkning sårbar for klimaendringer
Klimapanelet: Vi har et lite vindu til å lykkes, men det minker
Tempo opp, utslipp ned
Esa med nye regler: Åpner for mer statsstøtte for å gjennomføre det grønne skiftet
Viktig - og vanskelig
EUs klimasjef med Arktis-advarsel til Norge
EUs klimasjef med Arktis-advarsel til Norge
- Norge blant de verste i klassen
Etterlyser større innsats for flere klimajobber
Byens innbyggere advarte om at området var utrygt. Så kom stormen.
Frp støtter elektrifisering av Wisting-feltet. Er bare mot strøm fra land i nye prosjekter som ikke er med i oljeskattepakken.
Frp snur: Redder omstridt oljefelt
USA og Mexico har opplevd tusenårstørke
Nei, klesindustrien er ikke nummer to i klimabelastning
NHO-topp om klimamålene: - Fullstendig urealistisk å nå dem
SV og miljøbevegelsen ruster til kamp mot regjeringens «klimabombe»
Ny klimarapport: – Områder på jorda kan bli ubeboelige
Breene forsvinner: - Store forandringer
Trodde du flyvanene våre var en klimaversting? Ta en titt i klesskapet ditt.
Oljepenger for en ny tid
Fremtiden i våre hender vil ha miljøavgift på klær
Smelter i rekordfart
Hva er karbonfangst?
Equinor: Britene bedre enn Norge på karbonfangst og -lagring
EU går inn for å «grønnmerke» gass og atomkraft
Energikrisen har bremset utfasing av kull i EU
Januar
Forskere med dyster advarsel
Indonesias regjering flytter fra et trafikkfylt, forurenset og synkende Jakarta
Gjør barnebarna dine stolte, Jonas!
Slik kommer EUs klimaplan til å påvirke deg i årene fremover
Klimakutt er ikke så vanskelig
Oslo søker om å bli en av EUs klimanøytrale byer
Oljefjellet som fødte en mus
LO og NHO presser på for rask utbygging av havvind. Men Sp sier at kabler til Europa øker strømprisen i Norge.
- Har kurs rett mot oss
Klima- og industrimålene definerer kraftbehovet
Oljeleting som lovet i valget
Svalbard tar første steg bort fra kullkraft
Tilbud om nye oljelisenser får SV til å rase: – Dette er galskap
Skottland med storstilt satsing på havvind
Klimaministeren: Norske politikere har gjort en for dårlig jobb i alle år
Norad etterlyser hjelp til klimakutt
Verdens hav rekordvarme: - Mennesker er synderne
Lysende tider for atomkraft
EUs klimaovervåking: De siste syv årene er de varmeste som er registrert i verden
SV hardt ut mot klimaministerens gasstokt i Brussel
Løfter blikket mot dommedag
Norge varmes opp mye raskere enn resten av verden. Finnmark har allerede nådd 1,5 grader.
Grønne skjær i sjøen
Norge leder Sikkerhetsrådet: – Situasjonen i verden er dyster, men vi må være optimistiske
Norge leder Sikkerhetsrådet: - Situasjonen i verden er dyster, men vi må være optimistiske
Norge leder Sikkerhetsrådet: – Situasjonen i verden er dyster, men vi må være optimistiske
Rekordvarme i Europa: - Langt over normalen
Østerrike truer med søksmål mot foreslåtte energiregler i EU
Medier: EU vil merke gass som «grønt»
Desember
VG Forklarer klimaåret 2021: – Verden må våkne opp
- Maten ødelegger kloden - og oss
Thunberg slakter Biden
Ansvaret for klimagasser
Klimakrisen tvinger mennesker på flukt: - Slutt på å behandle naturen som et toalett
Rapport: Årets ekstremvær kostet mange hundre milliarder
Smelter i rekordfart: Påvirker millioner
Fra nyttår skal alle nye, offentlige personbiler ha null utslipp
Er gass og atomkraft bærekraftig? EU er sterkt splittet
Innfører klimakrav ved bygging av nye veier
40 prosent av isen i Himalaya borte
40 prosent av isen i Himalaya borte
Hvit jul blir sjeldnere. Men årets jul kan bli både god og gammeldags, mener meteorologen.
Greta på Kreta
Denne fyringsmetoden er verst for klimaet: – Feil fyring kan gi store konsekvenser
Her er Oslos første elektriske øybåt
Energisystemet er i hurtig endring
Ny arktisk varmerekord ringer alarmklokkene hos FN
Ny arktisk varmerekord – alarmklokkene ringer hos FN
Forskere slår alarm
Russland la ned veto mot klima-resolusjon i Sikkerhetsrådet
Regjeringens klimamål er i det blå
Slik vil Norge bli en storspiller i New Yorks grønne skifte
Uvanlig varmt vær blant årsakene til kraftig tornadoaktivitet i USA
Frykt for høye dødstall etter voldsomme tornadoer i USA
Frykter mer enn 100 dødsfall: - Trolig et av de største tornadoutbruddene i vår historie
– De greier å flytte flere titalls milliarder når de legger press på politikerne
SV og NHO enige om klimaavtale for oljebransjen. Ap og Sp vil først utrede saken.
- Gir oss håp
Siste olje fra Veslefrikk – produksjonen avsluttes etter 32 år
November
Ekstra: Mer klimagasser i atmosfæren i 2020 enn noen gang før
Oslo gir ikke opp CO2-fangst på Klemetsrud. Målet er å skaffe 3,2 milliarder innen mars.
Oljeministeren: – Vi vil gi næringen tilgang på leteareal
ESA avgjør hvor mye Norge kan bruke på klimatiltak
SV beskyldes for oljefallitt
Det er tid for tang
Melby usikker på om Støre har sine grønne ord i behold
Velferdskutt reverseres – men klimabudsjettet lar vente på seg
Budsjettenighet uten svar om CO2-fangst i Oslo
Derfor sa EU nei til karbonfangst i Oslo: – Usikkert om vi vil søke igjen
Den mektige olje-alliansen som folk knapt har hørt om
Palaus president: - Dere kan like gjerne bombe øyene våre!
Klimaendringene truer stadig flere planter og dyr
De klarer ikke klimamålene
Vi trenger ikke velge klimatiltak. Vi må gjennomføre alle.
Europeisk vekselstrøm
Slår alarm - verste på 15 år
SV vil gunstig oljeskatt til livs
Skaff pengene
Kirkemøtet vil ha oljestans – Frp reagerer
Afrikanske lokalsamfunn planter trær mot ørkenspredning
Frontalangrep på Thunberg
Jo, dieselbilene blir borte med nullutslippssoner
Bare så synd det ikke er 2001
Ber Støre ta regninga for karbonfangst på Klemetsrud
Vedum vil satse på biodrivstoff: - Kan bli et lite norsk industrieventyr
EU støtter ikke CO2-rensing i Oslo
- Smelter foran øynene våre
Oppfordrer til sabotasje
SV krever ny avgift på 21 milliarder for oljenæringen
Slik var spillet i kulissene: Truet med å bryte avtalen
Reaksjoner på Glasgow-avtalen: - Vår planet henger i en tynn tråd
SV krever ny milliardavgift for oljenæringen
Boris Johnson: Historisk Glasgow-avtale med bismak
Blendet av oljen?
Delte meninger etter klimatoppmøtet i Glasgow
En viktig avtale som ikke går langt nok
Er klimaet på kloden reddet - eller ble det kun bla-bla-bla som GretaThunberg spådde?
Endelig enighet i Glasgow. Dette er de 12 viktigste punktene.
Klimatoppmøtet: - Historisk avtale
MDG-Lan til VG: Klimaavtalen stiller krav til Støre
Klimatoppmøtet: Avtale i siste liten, med store endringer
Avtale vedtatt etter dramatisk sluttspurt på klimatoppmøtet
Skyhøy pris for klimatilpasning: – 100 milliarder dollar er virkelig utdatert
COP26-lederen bønnfaller delegatene om å godta avtaleutkast
Dette lukter regjeringskrise
Klimatoppmøtet: - Ingen avtale er bedre enn en svak avtale
Barth Eide tror på nokså rask løsning under klimatoppmøtet i Glasgow
Klimaforhandlingene fortsetter på overtid lørdag
SV og MDG mener Norge bør delta i oljestopp-allianse
Håpet etter Glasgow
Å redde Norges sjel, omdømme og økonomi
Her drukner landet i havet
Klimatoppmøtet mot siste dag: Håper Kina-USA-plan gir et dytt
- Dramatisk og tragisk
Ønsketenkning hjelper ikke klimaet
Er klimatoppmøtet egentlig meningsløst?
Hva ville Simon sagt?
Penga eller klimaet
FNs miljøprogram: Nye løfter om utslippskutt vil knapt påvirke den globale oppvarmingen
Klimaendringene kan knuse fattige lands økonomier
Helse i klimaendringenes tid
Hva er alternativet til bla-bla-bla?
Her er noen av de sikre og usikre følgene av 2 graders global oppvarming
SV: - Kan ikke godta et budsjett som svekker klimapolitikken
- Dårligere enn Erna
Disse løftene har regjeringen holdt - og disse gjenstår
SV om Vedum-budsjettet: Svakere enn Solberg på klima
Kuttplan for de rike, takk
Bilistene får CO2-rabatt – men pumpeprisen skal fortsatt opp
Klimaopposisjonen om budsjettet: – En tapt mulighet for regjeringen
Rødt kort i klimakampen
Eide kritisk til Greta Thunbergs COP26-kritikk
Klima, en forretningsmulighet
MDG-politiker skrev forbønn for klimatoppmøtet
Slår alarm etter nedslående rapport
Ekstrem utslippsøkning: - Større enn ventet
Klima-brølet fra folk flest
Bare skryt
Greta Thunberg: Klimatoppmøtet er en fiasko
Budsjettlekkasje: Støre bruker 1,1 milliard ekstra på klima
Greta Thunberg kaller klimatoppmøtet for en fiasko
Budsjettlekkasje: 1,1 milliard ekstra til klimatiltak
- Dere kan like gjerne bombe øyene våre
Smeltet: - Et tegn
Etter britisk advarsel: - Bekymringsfullt
Grønne svar på strømkrisen
Forstår ikke hvorfor disse eksplosjonene oppstår
Advarer: Handle nå!
Klimagassutslippene ned 3,5 prosent i fjor
Samarbeid om havvind
Norge ble dagens Glasgow-fossil
Norge fikk verstingpris etter dagens klimatoppmøte
Nær 90 land slutter seg til plan om å redusere metangassutslipp
Forskere på jakt etter klima-gjennombrudd: Vil lagre CO2 i havet
Bønn til Støre: Ikke ta klima-pengene fra verdens fattigste
Nær 30.000 mennesker rammet av klimadrevet hungersnød på Madagaskar
Regnskog og metan: To avtaler som har gitt klimatoppmøtet en boost
Boris Johnson er forsiktig optimist på klimatoppmøte
Støres klimatale til verden: – Dette er eksistensielt
Dette må du være norsk for å forstå
«Deres grådighet er vår død»
Dronning Elisabeth: - Skap resultater for historiebøkene
Joe Biden om Donald Trumps klimahandlinger: - Unnskyld
Støre i Glasgow: Ingen klimaplan uten karbonfangst og lagring
Klima-krasj om karbonfangst: Sammenlignes med vaksine-motstanderne
Advarer Støre
Thriller i Glasgow
– Vi kan få ting gjort sammen
Støre før klimatoppmøtet: – Vi trenger forpliktelser

Oktober
Klimakampen krever felles innsats
Dette forventer miljøtoppene av klimamøtet
G20-ledere ønsker økt oljeproduksjon
Greta Thunberg har helt rett
AFP: G20-landene enige om 1,5-gradersmål
G20-landene enige om 1,5-gradersmål – få konkrete tiltak
14 pågrepet etter klimaaksjoner på svenske flyplasser
– Vår siste gode sjanse
Verdens øyne rettes mot Glasgow
Ordbok for klimatoppmøtet
Klare for hard klimakamp: - Intenst og smertefullt
Krise uten Kina
Greta Thunberg eskorteres av titalls politibetjenter før klimatoppmøte
G20 lover mer klimafokus – samtidig som Biden vil ha mer oljeproduksjon
Oljefondssjefen: Oljefondet vil falle i verdi – og det kan vare lenge
Se opp for klimagapet i Glasgow
Skit i Toten, leve verden
Klarer ikke bli enige: - Vi har dårlig tid
Høyre anklager regjeringen for å svekke Erna Solbergs klimaløfte
Belønning for nedbygging av naturen
Håper etternølerne kommer med sterkere klimamål i siste liten
Støre på vei til klimatoppmøtet: Varsler milliard-satsing
VG-måling: Flertall støtter regjeringens oljepolitikk
Kina lover utslipps-topp før 2030 i nytt klimamål levert til FN
Ingen fri klima-lunsj
Husker du da tobakkssjefene løy i Kongressen? Nå var det oljeindustriens tur til å grilles.
Matchball for menneskeheten
Blir dragkamp i Glasgow: Verden må ruste seg for klimaendringene
Rike land må legge klimapenger på bordet
FN: Langt unna 1,5-graders-mål før klimatoppmøtet
Nå skal verdens ledere bremse oppvarmingen av kloden. Tallene viser en annen virkelighet.
Derfor er kutt i Kinas kull så viktig i klimakampen
Ingen skjerping av norsk klimamål på klimatoppmøtet i Glasgow
Støre til Financial Times: – Å stoppe oljeboringen vil bety slutten for det grønne skiftet
Kina blir et hett tema i Glasgow
WMO: Nytt rekordnivå for klimagasser i atmosfæren
NRK svarer på klima-refs: - Lite egnet til å skremmeNorge får nøkkelrolle på klimatoppmøtet: Skal lede forhandlingene om «butikken»
Norge får nøkkelrolle på klimatoppmøtet: Skal lede forhandlingene om «butikken»
Høyres klimatroverdighet
Den demokratiske motbølgen: Aktivister mener klimasak er for viktig for lovlige metoder
Barth Eide mener BBC sammenlignet Norge med Saudi-Arabia: – Veldig tendensiøst
Listhaug: Politikk handler om mer enn klima
Regjeringen varsler kraftigere utslippskutt allerede i høst
MDG krever svar om norske klimainnspill til FN
Putin gjorde narr av klimasaken. Nå har han gjort helomvending.
Statens vegvesen: Loven må endres for å forby fossilbiler i Oslo
Dette må klimatoppmøtet i Glasgow lykkes med
Klimaverstingen betong skal bli grønnere
Dramatisk utvikling: - Skremmende
Rapport: Rike bør betale for større klimaavtrykk
"Bla-bla-bla" – nok en gang?
Nå haster det: - Katastrofalt
Slår alarm: Isbreer forsvinner
Kongen åpnet sametinget: – Klimaendringene rammer urfolk spesielt hardt
Vladimir Putin dropper klimatoppmøte
Klimaendringer truer vakker naturperle
Støres pekefinger
Klimapolitikken blir Oslo-oppgjør: Høyre setter inn Astrup mot klimaminister Eide
Vedum får statssekretær fra PR-bransjen
Equinor-lobbyist blir statssekretær for Vedum
Støre advarer mot pekefingre i klimapolitikken
Norges dobbeltmoral
"Kode rød", men vi i Norge gir blaffen?
- Vi må tilpasse oss eller dø
Greta Thunberg tviler på klimatoppmøtes effekt
- Nær kritisk vippepunkt
Har protestert mot olje hver dag i Hurdal: – Regjeringen har valgt en skummel vei
Rekordhøyt handelsoverskudd i september
Hvordan møter vi klimaendringene?
Mye mer må gjøres
SV om regjeringsplattformen: – Altfor svak
Bellona-Hauge: - Stoler mer på EU enn Støre og Vedum
– Håpløst miljøforslag
Hurdalsplattformen skuffer miljøbevegelsen
Gi full gass for nye klima-grep
Miljøbevegelsen setter sin lit til Jonas etter Ernas siste budsjett
Prins Charles roser Thunberg
Klima, arbeidsliv og gjenåpning preget åpningen av Stortinget
Fra blåturkis is til grus og gjørme. Norges stoltheter smelter lynraskt
Equinor-sjefens gigantplan: Satser 350 milliarder på grønn industri
Ber Støre-regjeringen stille strengere krav til veiutbygging: – Vi trenger ikke flere FN-rapporter
Nullutslipp i flyindustrien innen 2050 – lar det seg gjøre?
SV vil flytte makt fra regjering til Stortinget om nye oljefelt
Aldri skjedd i Europa før
Fant historisk skipar: - Man skjønner at man er med på noe veldig spesielt
Stemmer teller, men oljeressurser avgjør
Fire år med visjonstørke?
NHO-sjefen: Støre risikerer å bli klimataper
Vått, vått og pluss 15
Kina satte dolken i hjertet på kullindustrien. Men hadde allerede bestemt å bygge 43 nye kullkraftverk.
Flere nedbørsrekorder under uværet i Sør-Norge
Får fire harde år
Uvanlig sesong: Nå er forskerne i beit
Dette er Jonas Gahr Støres klimaløfte til barnebarna
Klimaendringer smelter frem skatter fra fortiden. Men forskerne gråter.
Reagerer på «værmelding»: - Vås og spekulasjon
September var 0,6 grader varmere enn normalt
Klimakatastrofe
Når det røde er grønnest
- Er penger i egen lommebok verdt mer enn framtiden til barna?

September
SV-topp om stans i oljeleting: – Vi kommer ikke til å gi opp den kampen
Håner verdensledere: - Bla, bla, bla
Klimaaktivist angrep på nytt. Talen har allerede har fått et navn: Bla, bla, bla-talen.
«Værmelding» slaktes
- En mørk dag for klimaet
LO-topp: Kunne ikke kompromisse om olje
Svært giftig fisk oppdaget langs Sørlandskysten
Dystre fremtidsutsikter for dagens ettåringer i klimarapport fra Redd Barna
Ny rapport: Slik rammer klimakrisen unge
Hei, nye regjering: Kommunene er løsningen for å nå nasjonale klimamål
– Myndighetene sprenger mitt karbonbudsjett
Hundretusener deltok i klimaprotester i Tyskland
Vi trenger en handlingsregel for klima
FN: Over 400 milliarder dollar til fornybar energi
Sykkelsporten med klimaoppgjør: Kunne gjort ting som monnet mer
«Knallharde» klimakrav
Solberg i FN: Verden står overfor tre kriser
Du kan bli historisk i Glasgow, Jonas
Fagforeningstopp avviser olje-kompromiss mellom de rødgrønne
Kloden koker: Nye toner, men for lite og seint
Oslo skulle bli verdens første utslippsfrie hovedstad. Nå glipper trolig byrådets egne klimamål.
Norske barn og unge dropper ny klimastreik
Mener byrådet kunne gjort mer for klimamålene: Her er Oslo-budsjettet oppsummert
Får drahjelp foran klimatoppmøtet
Kina vil slutte å finansiere kullprosjekter i utlandet
Solberg skremt av klimatall. FN-sjefen frykter mislykket klimatoppmøte.
Solberg: Dårlig stemning i klimaforhandlingene
Slår alarm: - Går feil vei
Verden på vippepunktet: Klimaforskere skuffet over folk flest
Erna utfordrer Jonas: Planla ny milliardsatsing på klima
Hvis ikke Norge går i bresjen for en grønn omstilling, hvem da?
MDG-lederen tror oljefokus i valgkampen kan ha straffet partiet
Mye verre utslipps-bombe enn fryktet
Dyrearter endrer fasong som følge av klimaendringer
Kode rød» for menneskeheten
FNs generalsekretær: Verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming
FNs generalsekretær: Verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming
31 selskaper vil lete etter mer olje og gass på norsk sokkel
Klimavalget som ikke var et klimavalg, var et klimavalg
Dansk avis med oppfordring til Støre
Mange land har skrotet planer om ny kullkraft
MDG-Hansson mente andre partier cashet inn på klimatrykk. Forsker gir ham delvis rett
Klart for politisk sjøslag om den siste oljen
17.500 av verdens treslag kan dø ut
Angrer ikke på hard retorikk: – Vi sier bare det samme som FNs generalsekretær
Klimakrisens «stille» risiko
Tre av ti vil la markedet styre utfasingen av oljenæringen
Oljedebatten i fokus når utenlandske medier skriver om valget
Varmerekorder i Norge: - Det er litt lotto
Bekymret for Norge: - Haster
SV vil gjøre møkk gull verdt med CO2-avgiften
Brasil har tatt fyr etter historisk tørke. 28.000 skogbranner i Amazonas i august.
Guvernørvalg kan velte Californias klimapolitikk
Miljøorganisasjonene med felles bønn til ny regjering: – Stans all oljeleting
Ap sier nei til store leteoperasjoner på norsk sokkel
Frp-sjokk i skolevalget: – Dette er helt vilt!
Slår full alarm
Baksiden av det grønne skiftet: Kampen om Latin-Amerikas litium
2018 var et ekstremt år. Nå har rekordtørke slått til igjen.
Oljerapporten fra Rystad Energy ser bort fra nesten hele verden
Selvfølgelig sier de ja
NHO sier ja til ny oljeskatt
Slår alarm: - Kritisk utrydningstruet
Hvalart er kritisk truet av klimakrisen ifølge ny studie.
- Bare et tidsspørsmål
Letingen må stoppe
Arbeiderpartiet signaliserer støtte til ny oljeskatt
MDG-Berg refser Aps oljeskatt-ja: - Milliardfest for oljeindustrien
Disse artene har blitt oppført som utrydningstruet
Rødt og MDG i klimakrangel
Ap-stortingskandidat mener norsk oljekutt er overvurdert: – Norge står for to prosent av global produksjon
Naturvernforbundet snur om oljeskatten – MDG kaller det en milliardfest for olja
Biden i katastrofeområdet: - Flere superstormer vil komme
«Oljebrølet» har tiltrukket seg 220.000 nordmenn. Bak står flere Frp-profiler.
Vanndampens rolle i klimaendringene er godt forstått
Den maktkritiske klima- og miljøforskningen er i fare
Fortviler: - Ekstremt alvorlig
August
Listhaugs oljebrøl: Frykter at Arbeiderpartiet skal gamble med oljefondet
Klimaendringene: – Det blir ikke engang behagelig å bo i rike Norge
Rystad Energy-rapport spår økte globale utslipp hvis Norge kutter produksjonen av olje og gass
Une Bastholm frykter oljekompromiss: – Det er en avledningsmanøver
Et oljet lynnedslag
Bastholm tror Støre blir historisk – enten som klimahelt, eller som en klimaskuffelse
Fyller vi tanken med våre forfedre?
MDG klager inn oljeselskap for markedsføring av «karbonnøytral oljeproduksjon»
– Det skal ikke sprøytes mer kapital og mennesker inn for å lete etter mer olje
Den viktigste klimatilpasningen nå er å stemme ut oljepartiene
Reiselivet får penger til ny klimakalkulator
Erna Solberg mener klimadebatten er blitt for tett knyttet opp til oljeproduksjon
Har oljehykleriet sine fordeler?
MDG-politiker tatt av politiet: MDG: Tar ikke avstand
Nå endres norsk oljepolitikk
Unge klimaaktivister møter hets: - Ikke noe jeg skal akseptere
Alvorlig tørke: - Veldig bekymringsfullt
Blokkerte veikryss. Lenket seg fast
Lan Marie Berg: - Skjønner at de frykter MDG
Flere tusen brølte for klimaet
Betyr økt luftfuktighet mer for temperaturen enn CO2?
Støre går grønt: - Oljealderen er snart over
Eksstatsråd kritiserer Vedums klimaprofil: - Savner at partiet tar lederansvar i en så viktig sak
Aps klimaplan får stryk av SV og Venstre
Ett parti stiller ultimatum – dette skiller SV, Rødt og MDG i klimapolitikken
Bruk fondets muskler
Faktisk.no: Nei, utslippene i Oslo har ikke gått opp
Støre går grønt: - Oljealderen er snart over
Great Barrier Reef: Oppsiktsvekkende funn gir håp
Snegler ble brent i skallene sine
Byen forsvinner i havet
Motstandsbevegelsen De grønne
Kaldere hav i et varmere klima. Hva er det som foregår?
Aksjonister sperrer veien ved Slottet i Oslo
Klare før klimatoppmøte: – Første sjanse siden Paris til storstilt gjennomgang
Forfatterstjerner med klima-opprop: Vi har kniven på strupen!
Beregning: Over halvparten av norsk olje er ikke produsert
Aktivister tok seg inn i Olje- og energidepartementet
Torskebestanden kollapser
Kloke ord fra en Høyre-mann
Beregning: Over halvparten av norsk olje er ikke produsert
Rauand Ismail (MDG) om Aps oljepolitikk: – Bekymret for at oljealderen lever videre i minst 50 år, og at vi deretter krasjlander
- Gigantisk rødt flagg
Store ambisjoner og konkrete planer om klima
Norsk oljepolitikk kan bidra for klimaet
Regn på toppen av Grønlandsisen: - Trist og skremmende
Agnes Viljugrein på Ap-hagefest: – Det modige i klimapolitikken er ikke å sette en sluttdato for oljenæringa
Avslører hverandres svakheter
VG-måling: Én av tre vil stanse leting etter olje og gass
FN-rapport: Klimaendringer setter en milliard barn i fare
Ny Oslo-måling: Miljøpartiene fosser fram
FN-rapport: Klimaendringer setter en milliard barn i fare
Minsker drastisk: - Alvorlig
Oljesmurt svingdør
Rødt vil sikre at klimaløftene holdes
Klimakamp viktigere enn valgkamp
SV vil ha verden med på kutt i oljeproduksjonen
Varmerekord i Spania: - Svimer av
En historisk mulighet
Lan Marie Berg: – Erna har sviktet på klimaberedskap
Klimakrisen: - En maskin for sosial ulikhet
Endelig klimavalg
Se, så fossil denne gjengen er!
Oljepolitikk: Selvfølgelig stiller vi ultimatum
Ap-Støre: Slik blir min klimaregjering
Lite enighet om CO2-kutt blant partilederne: – Vante takter
Partilederne rykende uenige om klimakutt
Stadig flere ønsker «koronatiltak» for å stoppe klimakrisen
Dette blir langt, vondt og vanskelig
Hva slags klimapolitikk får Norge med de rødgrønne?
Derfor vil hun ha Jonas
Extinction Rebellion planlegger sjokkaksjoner i Oslo
Må sikre global klimasuksess på toppmøte – får kritikk hjemme
Oljeultimatum: Vinneroppskriften for miljøet
VGs prognose: Klart ja til olje også fra det neste Stortinget
MDG: Norge må erstatte oljejobbene innen 15 år
Verden har aldri registrert en varmere måned enn juli i år, ifølge NOAA
Hetebølgen «Lucifer» over Europa: - Disse temperaturene dreper oss
Uenige om oljekutt: Anklager Høyre for å vente «mens verden brenner»
SV før ev. regjeringsforhandlinger: – Klimakrisa må få konsekvenser for oljepolitikken
Vi kan ikke vente lenger
Krever oljestans: - Forskrekket
SV: – Aps bensinpolitikk totalt uansvarlig
Jeg har sluttet å tro på dine løfter om handling, Støre!
Raser mot SV: - Et svik
Kina varsler stø kurs etter klimarapport
MDG har fått over 500 nye medlemmer etter lanseringen av FN-rapport
Voldsomme skogbranner herjer i Sibir
Fijis FN-ambassadør: – Hele land kan gå tapt
USAs vestkyst rammet av historisk tørke
Venstre gjør klima til hovedsak i valgkampen
MDG stiller oljeultimatum
Advarer: - Kode rød
FNs nye klimarapport: - Verden blir varmere og farligere
Greta Thunberg på Vogue Scandinavias første forside
Det er for sent å stoppe kloden fra å bli 1,5 grader varmere, fastslår FNs nye flaggskipsrapport
FN-rapport slår alarm om verdens tilstand: Mer tørke, branner, ekstremnedbør og ekstreme temperaturer
Kloden brenner: - Har mislyktes fullstendig
Har aldri skjedd tidligere
De tapte muligheters historie
Klimaforskerens beskjed etter FN-rapport: – Pust med mage
Mener klimarapporten må få konsekvenser for norsk oljepolitikk
Vil fortsette norsk oljeleting tross ny skrekkrapport
FNs klimapanel: Kan ikke utelukke brå endringer
Norsk IPCC-topp: – Forskningen er blitt sikrere
Klimapanelets dystre framtidsbilde: Dette sier den nye rapporten
Klimaendringene – region for region
FNs klimarapport: Menneskeskapte klimaendringer gjør ekstremvær mer alvorlig
Dramatisk beskjed i klimarapport: «Kode rød» for menneskeheten
Advarer om styrtregn: - Blir mer ekstremt
Det tragiske klimaparadokset: - Mer olje og kull for å redde de landene som rammes av klimakatastrofer?
Sjokkbilder etter «mega-tørke»
Lan Marie Berg hardt ut mot Erna Solbergs oljepolitikk
Faretegn for klimaet
FNs klimapanel slipper første del av massiv rapport: - Handler om de rent fysiske endringene
Lan Marie Berg mener Erna Solberg har ansvar for ekstremværet i sommer
Stadig nye advarsler
Utslippene skal kuttes, men nordmenn reiser stadig mer med både bil, fly og kollektivtransport
Til Ungdommen – slipp klimabrølet løs!
Garanterer ikke for karbonfangst
Klimaforsker om ekstremvær: - Absolutt bekymret
En grønn klut
Ekstremhøyre og ekstremvær
Skeptisk til sjokkrapport
Klimaforskere overrasket over omfanget av ekstremværet
Ny studie slår alarm: Golfstrømmen kan kollapse
Klimaforskere overrasket over omfanget av ekstremværet
Naturen tåler ikke flere store ord
Stengt for fiske: - Absolutt bekymret
Frykter varmerekord: - Svært kritisk
Advarer: Kan bli ubeboeli
Frykter ny varmerekord: - Brennhett
Møter hersketeknikker fordi hun er ung og klimaengasjert
En av Afrikas største byer kan bli ubeboelig
Bildene som sjokkerer en hel verden
Flere små land sendte inn nye klimamål til FN. Noen store misset på fristen.
Naturmangfoldet i Atlanterhavskogen i stor fare
Juli
Ekspert: - Det er helt enormt
Kraftig issmelting på Grønland
Vinmarkene i Champagne er ribbet. Årets krise blir trolig ikke et engangstilfelle.
Klimaet trenger kjernekraft
Seks nye norgesrekorder etter styrtregn på Tjøme
Forskere: Hit bør du dra for å overleve global samfunnskollaps
I dag er jordens fornybare ressurser oppbrukt for i år
Seks nye norgesrekorder etter styrtregn på Tjøme
Oljenasjonen med egen miljøhovedstad
Sørøst-Europa stålsetter seg for hetebølge
Tusenvis av forskere slår igjen alarm om verdens helsetilstand
Den eksistensielle trusselen
Tusener av brannmenn kjemper
Tusener av brannkonstabler i California kjemper mot brannen. Kan utløse lyn og eget værsystem.
Tusener av brannmenn kjemper mot ildvegg som kan skape sitt eget værsystem
Studie: Hetebølger skyldes rask global oppvarming
Ny hetebølge: - Finnes bare én løsning
Åslaug Haga: Verden må spise mer plantebasert
Nytt farevarsel i flomherjede India
Nytt farevarsel i flomherjede India
Været: Å være eller ikke være
Kina rydder opp etter flom, forbereder seg på tyfon
Sjokkbilder fra USA: Rammet av ekstremtørke – og 80 skogbranner
Klimasaken blir viktig i stortingsvalget
Nytt farevarsel i flomherjede India
Nytt ekstremvær i Belgia: Vann fosser gjennom gatene
- Vi må være forberedt
Minst 125 døde i flom og jordras i India
Klimaforsker om storflommen i Mellom-Europa: - Har overrasket meg
Røde Kors: Det er et akutt behov for klimatilpasning
Fanget på metro i ekstremvær: - Jeg kan ikke snakke mer, vær så snill og hjelp
Kan være «den nye dødstrusselen»
- Vi kan ikke snu dette
Norge klimaversting under koronaen
Stålsetter seg for ekstremvarme
Hvorfor er flommene i Europa blitt så dødelige?
Bondeopprør på New Zealand: Protesterer mot miljøtiltak
Hydrolog: Ekstremflom vil skje hyppigere
Kjempehagl: - Aldri sett liknende
Norge kommer dårlig ut i klimarapport
Ekstremværet er dødelig for mange. Klimaendringene gjør det verre
Insekteksplosjon: - Hold deg inne
Gigant slaktes etter avsløring
Amazonas slepp ut meir CO2 enn den klarar å fange opp
Dette bør være en vekker også for oss i Norge
Helt vilt vær
Slakter politikere etter katastrofen
Frykter at tallet på omkomne vil stige
Verdens beste klimapolitikk er farlig for klimaet
- Kan ramme Norge
Klimaforsker om flommen: - Kommer mer ekstremregn fremover
Enorme ødeleggelser etter flommen i Tyskland og Belgia – dødstallet fortsatt uavklart
Hvem er i en drømmeverden, sa du?
Ekstremvær i Tyskland: 1300 savnet etter flom
Minst 67 døde etter kraftig uvær i Mellom-Europa: - Svært alvorlig
Greta Thunberg-effekten hjelper ikke de grønne partiene i Europa
Flommen i Tyskland og Belgia har kostet nær 70 liv
Nekter å få barn for klimaet
Minst 50 savnet etter bygningskollapser i Tyskland
Et skritt i riktig retning
EU lanserer ny klimapakke. Dette betyr den for norsk næringsliv.
Pandemi og sult
Skogbranner herjer i Sibir: Russland peker på klimaendringer
Det må bli et klimavalg
MDG-Lan om EUs klimapakke: – Norge sakker akterut
EU legger frem klimapakke – vil forby salg av bensin- og dieselbiler
Smelter i rekordfart - forskere slår alarm
FN-rapport avdekker kraftig økning i antallet som sulter
FN-rapport avdekker kraftig økning i antallet som sulter
Meningsmåling: Stort flertall for fortsatt oljeleting
Venstre vil ha utslippsfrie fritidsbåter
Sjokkert av massedød
Lan Marie Berg om hets og trusler: - Har vært veldig redd
Herjes av ny hetebølge
«Elsa» tok New York med storm
Hetebølge: Her er det målt 54,4 grader
De virkelige store klimatruslene
Nesten hvert tiende dødsfall i verden skyldes ekstreme temperaturer
Forskning: – Klima kan ha påvirket menneskekroppens størrelse
Byråd overrasket over effekten av fossilfritt sentrum i Oslo
Ny rapport om fossilbil-forbud i Oslo: – Har store ringvirkninger
Frp-topp ønsker hetebølgen velkommen
Slår alarm: - Ekstremt
Når skal amerikanerne våkne?
Varmeste juni måned noen gang i Nord-Amerika: - Illevarslende signal
Opp mot 33 grader i Finnmark: - Som en blikkboks
Oslo strammer inn på klimakravene: – Tida løper nå ut for gammeldagse, bråkete og forurensende dieselvarebiler
Varmeste junimåned i Nord-Amerika – varmerekorder flere steder i Europa
Iskald beregning i sommerheten
Hetebølge i Finnmark vekker oppsikt
Slår alarm: - Forferdelig trist
Den drepende varmen
Økosystemene i havet kollapser
FNrapport: Hetebølger kan være den nye dødstrusselen
FN-rapport: Hetebølger kan være den nye dødstrusselen
California og Canada herjes av branner under hetebølge. Dette mener eksperter er årsaken
Juni ble den femte varmeste junimåneden på 121 år
Milliarder i spill for norsk industri når EU legger frem ny plan
Hetebølgen i Canada: – De har aldri opplevd noe lignende
Tror tallene overrasker
Klimakrisen: Plutselig forsvant innsjøen
Krever oljegaranti - gir ingen selv
- Det er helt brutalt
- Hele byen brenner

Juni
Hetebølgen i Nord-Amerika har trolig kostet hundrevis livet
Klimaforsker: - Det ekstreme kan bli det normale innen kort tid
Verdens beste klimapolitikk er ikke god nok
Nær 50 varmegrader i Canada – hetebølgen krever mange liv
Hetebølgen krever liv
Nær 50 varmegrader i Canada – hetebølge krever mange liv
Hetebølgen som rammer Europa
Canada: - En hetebølge uten like
Varmerekordene og veidekket ryker, mens iskremsjapper må stenge.
Nord-Amerika koker: - Dette kommer til å bli dødelig
Hetebølge: - Fullstendig sjokk
Klimakamp er klassekamp
Må søke ly fra hetebølgen: - Varmen er livstruende
Ny varmerekord i Canada, i USA åpner offentlige kjølesentre
- Nå er det briste eller bære
Norge kan gjøre en forskjell for klimaet som verden vil takke oss for
Refser SV: - Et ufravikelig krav
Det må bli et klimavalg
Trygg på at SV ikke får oljeseier
Norge er ikke forberedt på klimakrisen
Melby vil få Høyre med på stans i oljeleting
Han skal fronte besteforeldrene i klimakampen
Raser etter FN-forslag: - Sjokkert
Australia protesterer mot FN-advarsel om Great Barrier Reef
SV vil ha omkamp om oljeforliket
Ja til å prøve ut nullutslipp i Bergen og Oslo
Farlige tider for froskene
Planlegger stor klimaseier i det skjulte
Varmerekorder i USA: Hetebølge i USA: - Det er brutalt
Derfor regner det mest i juli
Vil at Norge skal lede an for å gi verdens fattige strøm
Ny rapport om tørke: - I ferd med å bli den neste pandemien
Kloden tørker: - Den neste pandemien
Klimaendringer: - Jeg er bekymret
Havbunnalarm: Kollaps i økosystemene langs norskekysten
Hetebølge herjer i USA
Norsk oljeboring klages inn for menneskerettighetsdomstolen
Oljesmurt elektrifisering gir utslipp og naturinngrep
Fjerning av klimagasser fra atmosfæren er mulig – og tvingende nødvendig
Det nye olje-mantraet
- Setter miljøpolitikken i revers
G7 lover utfasing av kull og beskyttelse av havene
Ekstrem tørke: Bildet sier det meste
MDG: - Uredelig av Hareide
Oljelobbyens siste stråmann
Demonstranter og politikere klare for ny G7-dyst
Ap vil ikke legge regjeringens energimelding i skuffen
Klimaet kan ikke vente lenger
Fant 24 000 år gammel Sibir-mark
Ny energiplan: Ingen stans i oljeleti
ngen
Har vi ikke råd til å redde verden?
MDG: Utfordrer SV, V og KrF til å legge ned veto mot mer oljeleting
– Vi har hatt en elendig klimapolitikk
Regjeringens klimaflopp
Klimamålet for 2020 ble ikke nådd
MDG-Hansson med klar beskjed til klimaministeren: – Han bør gå av
Norge nådde ikke klimamålet: - En skandale
MDG-Berg om oljens fremtid: - Skjerp deg, Jonas!
– Det viktigste jeg gjør for klimaet, er å bli best mulig i fotball
Olje på glansa papir
MDG: - Greta er fortsatt velkommen til Stortinget
Isbreene på Island krymper kraftig
Historisk flom i Amazonas
Stortinget sier nei takk til Thunberg
Stortinget sier nei takk til Thunberg
Ny undersøkelse: Én av to mener myndighetene har gått for langt i å fjerne biler i Oslo sentrum
Mai
Listhaug raser mot MDG
MDG lanserer elsykkelmilliard: – Kan bli den nye folkevogna
Frp raser over at MDG vil invitere Thunberg til Stortinget: – Hva i alle dager?
Oljefondet er en suksess
– Kan erstatte oljejobbene i Norge
MDG har vedtatt ultimatum: Krever stans i oljeleting for støtte til regjering
MDG har vedtatt ultimatum: Nekter å støtte oljeregjering
Stans i oljeleting er ikke slutten
Norsk og tysk kraft kobles sammen i omstridt kabel
De grønne mulighetene
Greta Thunberg: Fikk kroppskritikk av statlig kinesisk media
Utdaterte argumenter fra Norsk olje og gass
Kullfyrte Polen vender seg mot sola
Tilbake til fremtiden
Derfor kan svake tiltak mot global oppvarming være ulovlig
Gigantisk isflak har løsnet i Antarktis
Gigantisk isflak har løsnet i Antarktis
Ernas klimahykleri
Oljebomba
Skremmende funn: - Umulig å snu
Ny rapport fra IEA: Kan endre alt i norsk oljepolitikk
Grønlandsisen på vippepunktet: - Skremmende
IEA: Ikke rom for noen nye oljefelt hvis klimamål skal nås
Århundrets mulighet
Høyre til Raymond: – Bla opp selv!
Taiwan rammet av verste tørke på 50 år
Regjeringen foreslår avgift for vindkraftanleggene
Frp programfester klimaskepsis
Forsker advarer: - En sovende klimabombe
Grensehandel med store CO2-utslipp på kjøpet
Tromsø satte nedbørsrekord i april – nå kommer regnet til Sør-Norge
KrF sa nei til oljeleting i nye områder
April
KrF-Ropstad: Frykter at klimamålene ryker med ny regjering
Slår alarm: - Vi må handle nå
KrF vil stanse leting etter olje i nye områder
De er rykende uenige om hvor klimavennlig Nord-Norgebanen er
De har hver sin klimakamp
Verdens største - bare isbiter igjen
SV freder havvindsatsingen
Ekstremvær truer de fattigste kaffebøndene
Taus om et av Norges viktigste klimatiltak i dialog med EU
Greta Thunberg: Raste og gjorde Twitter-endring
Biden høyner klimamål for å utfordre verden til å heve ambisjonsnivået
Skal rydde opp i Trumps miljøsynder
Bidens nye klimamål: Minst 50 prosent kutt innen 2030
Thunberg raste mot politikere: - Før eller senere blir dere holdt ansvarlige
Stoltenberg i tale til klimatoppmøte: - Gjør verden mer farlig
Ny rapport: Brennhett i Arktis – vått og rekordvarmt i Europa
Thunberg raste mot politikere som «ignorerer klimakrisen»
Lan Marie Berg frykter norsk klimasabotasje
Venstre: Vil nok en gang stanse leting etter mer olje og gass
Boris Johnson: Storbritannia får verdens mest ambisiøse klimamål
CO2-utslipp på rask vei oppover
FN: Tiden renner ut for å håndtere klimakrisen
Brasil krever igjen penger for å stanse hogst i Amazonas
MDG krever svar om feil i klimaregnskapet
Sjokkbildene som viser krisa
MDG ber Støre se til Danmark for oljesvar
Overkjører hensynet til miljøet
Isbjørner må spise fugleegg for å overleve
Refser havplan: - Milevis unna
Grønland har vært isfritt før – at det kan skje igjen, uroer forskere
Ekstremtørke: Forskerne slår alarm
De rødgrønne foreslår å fjerne ekstra avgifter på egenprodusert strøm i borettslag
Mars
Klimameldingen er et langtidsvarsel
Rapport: Dommedag for verdens største korallrev
Ingen andre partier har så mange datofestede ambisiøse mål som MDG
Sp går mot klimaavgift på norsk kjøtt, men vil utrede klimatoll på importert
Klimamål ser ut til å glippe i Oslo
Når vaksinene er satt
MDG vil ikke jobbe for EU-medlemskap, men styrke samarbeidet i klimaarbeidet
MDGs vedtak om støtte til atomkraft skaper reaksjoner: – Overraskende, trist og historieløst vedtak
Espen Barth Eide: MDGs klimapolitikk skaper ulikhet
Putin, Xi og Solberg invitert til Bidens klimatoppmøte
Partiene ruster til klimapolitisk valgkamp: Liten vilje til klimakompromisser
Klimakrasj på Stortinget
Alle klimakutt teller
Hundreårsflom i australsk delstat: – Jeg har aldri sett regn som dette
Hundreårsflom i australsk delstat – flere tusen evakuert
Over 10 millioner drevet på flukt som følge av værhendelser
MDG-Bastholm: Klimakuttene vil treffe lommeboken din
Oljelobbyister mener Netflix-film hjernevasker barn
Sp avviser at de vil inngå klimaforlik med Ap og SV
Ap vil kutte elbil-fordeler og skjerme bensinprisen for CO2-sjokk
Olje, strøm og klima
Urealistisk teknologioptimisme
Slår alarm om regnskogen
Historisk sprengkulde i Texas drepte flere millioner fisk
Regjeringens grønne fallitt
Kinas største elv tørker sakte ut
Kinas klimakamp: - Klar dobbeltmoral
Rødt snur: Skroter sluttdato for norsk olje og gass
Frp-Hagen (76) vil tilbake i manesjen: - Slik skal Frp reise seg igjen
Rødt går inn for å fjerne sluttdato for oljeproduksjon
Ukens grønne tips: Tre tacomåltider. Tre totalt ulike klimaavtrykk.
Golfstrømmen: - Langt utenfor naturlige variasjoner
Søndag ga varmerekorder
Fossilfrie byggeplasser og mindre bil: Dette vet vi om Oslos klimakutt
Februar
Rekordlav interesse fra oljeselskapene for å lete i følsomme områder i Barentshavet
Klimabevisst Miami vil redusere bruken av palmetrær
FN: Klimaløfter fra land ligger veldig langt fra Paris-mål
Kuldesjokket knyttes til klimaendringene
Golfstrømmen: Slår ekstremvær-alarm
Frps fylkesledere vil satse på kamp mot klimahysteriet
David Attenborough om klima: - Det er allerede for seint
Øyene trues: Kan drukne
Forsker reagerer på regjeringens tolkning av FN-rapport
Bygger gigantiske vindmøller
En måned som president: Dette har Joe Biden gjort
Er De grønne parkert i Oslo?
CNN: Norge er hyklersk, ikke klimamester
CNN-kommentator: - Norge er miljøhykler
Synes du klimapolitikk er komplisert? Her er noen forklaringer.
Siv Jensen advarer: Barnefamilier flykter fra Oslo sentrum på grunn av MDGs bilfiendtlige politikk
Sp-topper etterlyser klarere klimaprofil
Her er Vedums løsning for Ferge-Norge
Oljehøring i Stortinget: Varsler slår alarm om ukultur
SV mener bare EU kan redde Sps klimapolitikk
Ap ut mot klimaministeren: Uaktuelt med brede klima-skattekutt til bedriftene.
Støre distanserer seg fra populismeutspill
Regjeringen åpner for klimakutt i inntektsskatten og selskapsskatten
Lan Marie Berg (MDG) vil tvinge Stortinget og private til å innføre p-avgift. Men regjeringen gir henne ikke lov.
Norge «versting» i ny rapport: Går hardt ut mot regjeringen
Kaldere klima
Vedum avklarer støtte til Norges klimamål
Regjeringen: Oslos nyeste klimagrep er ulovlig
28 milliarder tonn is har forsvunnet
Frp stiller ultimatum til regjeringens klimaplan
Ap skjerper klimakravene
BBC-produsenter falt for Saltstraumen
Har ikke skjedd på 12 000 år
Frps klimakrav til Erna
Januar
USAs grønne revolusjon
Biden stanser ny olje- og gassvirksomhet og kaller inn til klimatoppmøte
Biden tar klimagrep: - Vi må være modige
Biden stanser ny olje- og gassvirksomhet og kaller inn til klimatoppmøte
AP: Biden vil ha midlertidig stans i ny olje- og gassvirksomhet
Skogen kan redde oss
Ekstremvær har tatt nesten 500.000 liv på 20 år
- Klimaet blir taperen
Når skiføret regner vekk midt i januar
MDG-Berg vil ikke ha 5000 milliarder kroner
Lan Marie Berg: Bli kvitt fossilbilen snarest mulig. Nå blir det dyrere og vanskeligere å kjøre den.
MDG-Lan: Bli kvitt fossilbilen snarest mulig
Ny rapport avdekker dyp mistro mellom oljeansatte og miljøbevegelsen
Slik vil jernbaneforumene forbedre norsk jernbane
Dette står øverst på agendaen for Biden
Prognoser: Dobbelt så mange kan rammes av ekstrem tørke innen 2100
Nå skal jernbanen løftes opp
Verden må lære å håndtere en voksende og alvorlig klimakrise
Tynt hvitt lag over mørk framtid
Miljøvernforbundet minnes Oddekalv: – Vi tar kampen videre
Disney til Svalbard: - Massivt potensial
Regjeringens klimaplan burde ledet ut av oljealderen. Den gjør det motsatte.
Kurt Oddekalv (63) er død
Kurt Oddekalv er død
Kurt Oddekalv gikk gjennom isen og døde
Kullkraftverket på Svalbard legges ned
Miljøaktivisten Kurt Oddekalv er død
Klimatiltak som virker
Helt naturlig
Mener regjeringen torpederer Oslos klimamål: – Jeg er bekymret
Widerøe-sjefen: Økt C02-avgift truer rutenettet vårt
Frp: Regjeringen forstår ikke at klimautfordringene er globale
Regjeringen vil øke CO2-avgiften til MDG-nivå. Frp sier blankt nei.
Regjeringens klimaplan: Varsler kraftig økning av CO2-avgiften
Klimameldingen: Ja til «Norge først»
Ap om klimaplanen: - For svak
Dette betyr regjeringens klimaplan for deg
Klimaplan varsler kraftig økning av CO-avgiften til 2.000 kroner
'
Frp: Regjeringen forstår ikke at klimautfordringene er globale
Nullutslippssoner får grønt lys
Kraftige snøbyger i Spania: Kulderekord og strømbrudd
Erna Solberg varsler «historisk taktskifte i klimapolitikken»
Koronaåret var en god start på klimatiåret
2020 – det varmeste og nest våteste året Norge har registrert
Greta Thunberg: - Trenger ikke fly til Thailand for å være lykkelig
Greta Thunberg fyller 18
Godt nytt år - eller ei?
Desember
Da alt raste sammen
Meteorologene: 2020 er det varmeste året målt noensinne i Norge
Varmeste år noensinne, og varmere skal det bli
Varmeste året noensinne: – Klimaendringene kryper inn på oss sakte, men sikkert
Høyesterett har uthulet folkets rettigheter
En norsk statsminister kan løse klimakrisen
Gir seg selv aktiv dødshjelp
Natur og Ungdom og Greenpeace tapte klimasøksmålet
Klimasøksmålet: Får ikke medhold i Høyesterett
Miljøorganisasjoner: – En trist dag
Miljøorganisasjoner tapte klimasøksmålet mot staten i Høyesterett
17 grader på Sunnmøre og en rekke varmerekorder på Vestlandet
Varmere i Tafjord enn på Tenerife
Kan bli varmerekord: Knuser drømmen om hvit jul
Lars Haltbrekken: – Vi er nødt til å støvsuge hele Norge for klimautslipp
Kina og Russland interessert i kullfelt til salgs på Svalbard
Vi bor ikke lenger i verdens beste land. Nytt parameter sender Norge langt ned på listen.
Norge er ikke lenger verdens beste land på ny liste
Nest varmeste november siden målingene begynte i 1880
Norge langt fra best
Norge er ikke lenger verdens beste land når miljøavtrykket regnes med
Ap ut mot regjeringens klimamål: - Vi må følge etter
Ber folk holde seg unna
- Langt mer ødeleggende enn corona
Millioner av pingviner truet av verdens største isfjell
Solberg vil ikke love like kraftige utslippskutt som EU
FN-sjefen: Dere må erklære klimakrise
For fem år siden feiret de klimaavtalen. Nå er EU klare med et nytt mål.
Slik vil de gjøre kollektivtransport enklere og billigere for ungdommen
Norge og EU på kollisjonskurs om klimagrep
EU skal kutte 55 prosent av utslippene innen 2030
EU skal kutte 55 prosent av utslippene innen 2030
18 oljeselskaper fikk i fjor dekket letekostnader for 3,9 milliarder kroner
Den norske hytta – fra nærhet til naturen til klimaversting
8 prosent av Amazonas er ryddet siden 2000
Hydros utslipp i Brasil overgår utslippene fra norsk flytrafikk
Yara vil elektrifisere ammoniakkproduksjonen i Porsgrunn
Danmark har vedtatt oljestans
Norge har brukt milliarder på å redde Amazonas. Det siste året er mer skog hugget enn på 12 år.
FN-sjefen: Verden svikter fatalt i kampen mot klimaendringene
Slipp byene fri for klima
Frp godtar CO2-rensing: Nå kan Langskip sjøsettes
Enorme ødeleggelser etter to orkaner: – Livet blir ikke vanlig igjen
Varmeste november siden 1900
Rekordvarme i november
Et tydelig signal
Varmeste november siden 1900
November
MDG-strid om vindkraft og klimabelønning
- Kjøttforbruket i Norge må halveres
Til deg som blir usikker når du leser innlegg som avviser at klimaendringene er menneskeskapte
Medier: Amazon ser på Greta Thunberg som en trussel
Rekordmye CO2 i atmosfæren til tross for coronaen: - Håper verden tar det som en oppvåkning
«Omvendt» sommer med regn og flom i vente for Australia
Derfor er det så varmt
Ola Borten Moe kan bli innkalt til olje-høring
Stortinget åpner kontrollsak om oljeåpning i nord
Oslo med i allianse: Klimabyer vil halvere byggeutslipp
- Viser at klima ikke er viktigst for MDG
Bidens valgseier er godt nytt for verden. Men den øker klimarisikoen for norsk økonomi.
Rekordhøye nivåer av CO2 og metan i atmosfæren over Norge i 2019
Ap og Sp sier nei til fullfinansiering av CO2-fangst i Oslo
Rekordhøye nivåer av CO2 og metan i atmosfæren over Norge i 2019
MDG slutter seg til Frps slakt av oljenæringens viktigste klimagrep'
Issmeltingen kan øke oppvarmingen med 0,4 grader
Hva vil vi med Equinor?
Trumps siste olje
Orkanen «Iota»: - Det som kommer mot oss nå er en bombe
MDG: Ut med plast, inn med gjenbruk
Klimalovens far slakter klimaloven
SV vil gi 20 milliarder til grønne investeringer
Statens klimaangst
Regjeringsadvokaten tror det kan komme flere klimasøksmål
Tre ting Biden sier han vil gjøre for klimaet
Ap vil bruke mer oljepenger enn regjeringen
Lytt til David Attenborough!
Rekordmange stormer og orkaner i Atlanteren
Olje- og energidepartementet om elektrifisering av norsk sokkel: Dyrt og usikker klimaeffekt.
Vindkraft er snart like upopulært som olje
Sulter seg i protest mot oljeboring
Frp vil kjøpe en million klimakvoter for slippe unna nasjonale utslippskutt
Biden har planen klar, men hindres i å forberede seg
Kraftig økning i landbasert vindkraft
Eriksen Søreide: Ønsker USA velkommen tilbake til Parisavtalen
Tar klimaet til Høyesterett
Klimarettssak har startet i Høyesterett
Beskytter Grunnloven ufødte barn mot klimakrise?
Våt oktober på Østlandet – varmt i nord
Jeg baserer meg på vitenskapsfolk, ikke mørke rom!
Varmerekord i Oslo og Viken
Klimagassutslippene falt med 3 prosent fra 2018 til 2019
Klimagassutslippene falt med 3 prosent fra 2018 til 2019
Oktober
Er norsk oljeeksport i strid med Grunnloven?
Slår alarm: - Har aldri skjedd før
Frp fjerner «føre-var-prinsippet» i klimapolitikken
Sp-nei til vindmøller
– Hva er vel viktigere enn å sikre naturen?
– Naturen har en for svak stemme
Miljøsjefen ved UiO slutter i protest
Klimaforsker om Netflix-film: - Store, viktige løsninger
Australias mest kjente strand forsvinner
Oslo skal bli en nullutslippsby
Vi spiser 2000 små plastbiter hver uke.
Korallene ved Great Barrier Reef har blitt halvert: Over halvparten har dødd
FN advarer i ny rapport: - Ubeboelig helvete
Verdens største korallrev halvert siden 1995
FN: Stor økning i klimarelaterte katastrofer siden år 2000
Svalbard er i ferd med å knele
Hån mot ungdom
Historiske polfarere vender hjem. De er skremt
Håpet forgjeves på elbilstøtte
AUF-strid om når oljenæringen skal være historie i Norge
– Regjeringen lurer seg selv
Sist måned var den varmeste september vi vet om
Sist måned var den varmeste september vi vet om
Varmeste sommeren noensinne på Svalbard
Havnivået: Høyeste stigning på 12 000 år
Equinor spurte om de kunne få sponse FNs klimatoppmøte – nå legger de seg flate
Oljebransjen strammer inn på leteprosjekter – kutter med nesten en tredel på norsk sokkel
Heftige diskusjoner i vente hvis Solberg skal få milliarder til karbonlagring
To døde og mange savnet etter rekordregn
SV ber Arbeiderpartiet slutte med politisk spill om karbonfangst
Solberg avviser at gigantisk klimaprosjekt skrotes – setter av 2 millarder til karbonfangst
Snart 1.000 søknader om klimatilskudd
SV inviterer til forlik om CO2-rensing
Forskere slår alarm
September
Frp sier nei til regjeringens plan for karbonfangst og -lagring
Nordiske gnisninger skader klimakampen
Storbritannia og FN inviterer til klimatoppmøte
Marshalløyene kan forsvinne: Desperat rop om hjelp
Byrådet i Oslo vil ha forbud mot fossilbiler i deler av Oslo
Nesten smelterekord for sjøisen i Arktis
Gigabot etter klima-aksjon: - Absurd
Regjeringen vil realisere karbonfangst- og lagring ved Norcems sementfabrikk i Brevik
Extinction Rebellion sperret trafikken i sentrum og limte seg fast i næringsdepartementet
Samordnede aksjoner i Oslo
Forskere slår alarm
Byrådslederen skuffet: Oslos klimamål ryker uten karbonfangst
Flere klimaaksjoner i Oslo - limte seg fast i departement
Grønt lys for milliardsatsing på CO2-håndtering
Klimaaksjonister innbrakt etter aksjon i Oslo sentrum
Korona light
Skogbrannene i USA har satt fyr på debatten om klimaendringer
EU-kommisjonen vil ha ytterligere kutt i klimautslippene
LO går sammen med AUF og Ap om 55 prosent klimakutt
EU-sjefen foreslår skjerpet klimamål: Vil kutte 55 prosent innen 2030
Historisk mange sykloner
Brannene gir klimastrid i valgkampen
Presidentkandidatene i klimakrangel
California-politikere: Trump har hodet i sanden
Gjør Norge til hydrogen-nasjon
Erna Solberg vil satse på hydrogen
Norsk oljetanker stoppet av Greenpeace-blokade
Fra pengekran til tapssluk
Studie: Strømming av HD-TV og spill kan øke utslipp av drivhusgasser
Studie: Strømming av HD-TV og spill kan øke utslipp av drivhusgasser
Vestkystbyer i USA pakket i rød tåke
En million arter står i fare for utryddelse
Miljødirektoratet kritisk til regjeringens planer om ny oljeleting i Barentshavet
Mediene svikter i oljedebatten
Varmeste sommeren noensinne på Svalbard
«Parisavtalens mor» til VG: – Det mest avgjørende tiåret i menneskeheten
Sommeren på Svalbard var rekordvarm
Vil tvinge kommunene til klima-budsjett
Sjokktemperatur i Finnmark - varmest i landet
Sjøisen i Beringhavet på rekordlavt nivå
Issmelting i takt med «worst-case scenario»
Issmelting i takt med «worst-case scenario»
Issmelting i takt med «worst-case scenario»

August 2020
Oljelobbyen må ut av skolen
Galdhøpiggen og Glittertinden er normalt stivfrosne. Men nå skjer det dramatiske ting.
Angriper statlig støtte til oljeselskap som ikke tjener penger
Derfor herjer orkanen
Ny elektrisk miljøbåt skal plukke søppel i Oslo Havn
Metanlekkasje oppdaget i Antarktis: – Bekymringsfullt
28 billioner tonn is smeltet på under 30 år – går mot rekordlite havis rundt Svalbard
Tilbake på skolen igjen etter et friår utenom det vanlige
Isbjørn: Plyndrer fuglereir i desperat søk etter mat
Rapport: Ressursene til jorden brukt opp for i år
Ny nedbørsrekord etter styrtregn på Østlandet – meteorologene oppgraderte farenivået
Erklærer unntakstilstand: – I en unik situasjon
Trolig ny norgesrekord for nedbør i Vestfold
Klimaforskere: Grønland har passert «point of no return»
Donald Trump tillater oljeboring i arktisk naturreservat
Mulig varmerekord i Death Valley
Vil bruke lærdommen fra koronakrisen for å innføre tøffe klimatiltak
Hvor er Erna?
Ishylle større enn Manhattan kollapset
Bolsonaro om brannene i Amazonas: – En løgn
Minst 30 døde i ekstremvær i Sør-Korea
Mer tørke i Europa rammer jordbruk og natur hardt
Gigantisk isblokk truer alpeby
Rekordnedbør i juli. Kjøligste julimåned på 50 år på Østlandet.
Juliværet bød på kulderekorder i sør og varmere vær enn vanlig i nord
Raymond Johansen kritiserer MDG: Retorikken kan skade klimasaken
3.528 utslipp på 15 år – kun elleve anmeldelser
Juli 2020
Hetebølge over store deler av Vest-Europa
Slår alarm: Aldri vært mindre
Slår alle rekorder
«Porten til helvete» vokser
Disse bildene bekymrer forskerne
Varmerekord på Svalbard
Temperaturrekord på Svalbard: – Pakket med oss masse ullklær
Varmerekord på Svalbard
Ny klimastudie: Verste og beste scenario er mindre sannsynlig
La Oslo gjøre mer i klimakampen
Isbjørnen kan være utryddet innen 2100
Isbjørnen kan være utryddet innen 2100
Kastet ut av skolen
Når jorda brenner opp
Forskere: Sibirsk varme «nesten umulig» uten klimaendringer
Forskere slår alarm
Greta Thunberg møtte EU-kommisjonens president før toppmøte
Studie: 140.000 tonn mikroplast flyr årlig fra bilveien til havet
Syv nye vindkraftverk kan ryke: – Vi har brukt millioner
Byrådets hemmelige bløff
AUF krever at Ap tar mer fra de rike for å finansiere det grønne skiftet
Kraften i vannkraft
Nå dør flere trær enn normalt
Espen Barth Eide: Koronaepidemien sendte klimadebattantene i Ap tilbake til skyttergravene
Frykter målet ryker: - Enorm utfordring
Equinor vil bygge verdens største flytende havvindpark
Uvanlig mye regn på Østlandet i juli
Vekst er problemet
Rosa snø smelter isbre i Italia
Torsken er truet: – Vil ikke kunne formere seg
Koalaen er utryddingstruet
Hysj, de voksne snakker
Juni 2020
Edderkopp-eksplosjon
God haisommer
Klimaaktivist limte seg fast til SAS-fly
- Et stort rop om hjelp
Hetebølger vil bli vanligere, mener klimaforsker
Hetebølger vil bli vanligere, mener klimaforsker
Vedum kjøler ned avgiftsdebatt i eget parti
Rødt-alarm om klimapolitikken - Skreddersydd for de rike
Senterpartiet vil ha dyrere importkjøtt
Sjokkrapport: CO2-rensing kan koste 25 milliarder
Kan flere tusen år gammel vulkansk aske bidra til å løse klimagåten?
Stikk til MDG etter nye utslippstall
MDG-lederen setter Trump-stempel på Solberg og Støre
Norge kan nå klimamålet for 2020 – helt uten «koronahjelp»
Ny varmerekord under hetebølge i Sibir
38 grader i Sibir: - Alarmerende
Laveste klimagassutslipp i Norge på 27 år
Sverige vil lagre CO2 i Norge
Kompromisset er et nederlag
Støre til klimaangrep på Solberg: – Hun setter fremtiden i spill for norsk industri
Greta Thunberg velger hundene fremfor DiCaprio og Obama
- Vi har ikke kontroll
Gunhild Stordalen: Advarer mot sommervarmen: - Ikke normalt
Slik snakker Erna i klimakoder
Greta Thunberg angriper Norge og Canada foran viktig FN-valg
Miljøkatastrofen fikk Putin til å se rødt. Oppryddingen kan ta ti år.
Stortinget er storforbrukere av flyreiser
Klar for omkamp om iskanten
Oljelobbyen fikk i pose og sekk
Naturvernorganisasjonene om iskanten: En fallitterklæring og et generasjonssvik
Klimagassutslippene har gått ned
AUF varsler opprør mot Aps oljepolitikk
Rekordstore snømengder gir historiens billigste strøm
Ap sikrer flertall for regjeringens iskant
Ap godtar regjeringens iskant
Ap sikrer flertall for regjeringens iskant - får krirtikk fra miljøbevegelsen
Han vil få dem som flyr mye ned på jorda
SV hopper av forhandlinger om krisehjelp til oljenæringen
Overbys om oljeskatt
Venstre ber Ap bestemme seg om oljeskatt
Mai 2020
Nordmenn flest tror ikke at koronaviruset gir langvarig klimaeffekt
Slik kan Stortinget vinne klimakampen
Regjeringen foreslår 3,6 milliarder til grønn omstillingspakke
Flere hundre døde av røyk fra skogbrannene i Australia
«Zombie-branner» truer Sibir
Omstridt Michael Moore-produsert klimafilm fjernet fra YouTube
Russlands klimaplan betyr at utslippene vil øke i mange tiår
Vi lever som om vi har tre jordkloder
Klimakrisen: Antarktis kan bli grønn
Forskere: Klimaendring gjør deler av Antarktis grønt
Ap krever grønt skattekutt
Koronapandemien har ført til drastiske fall i de globale CO2-utslippene
Kjøp mer norsk
Historisk fall i klimautslippene under koronakrisen
Historisk fall i klimautslippene
Nå blir oljefondet et klimafond
Miljøvernerne ber Ap komme Arktis til unnsetning: – Kan vise at de tar klima på alvor
Vil stanse ny vekst i flytrafikken
Ap: Nordsjøen skal bli fremtidens industriverksted for å gjenreise Norge etter koronaen
2020 skulle bli klimahandlingens år. Så kom korona.
Organisasjoner med krav: Må ha som mål å trappe opp det internasjonale klima- og miljøarbeidet
Kjøttkutt gir skrekktall for norsk landbruk
Ap krever svar om de enorme Equinor-tapene i USA
Nordpolen blir isfri innen 40 år selv om utslippene kuttes kraftig
Oslo har vedtatt klimastrategi – skal være fri for fossilbiler innen ti år
Ber FN godta klima-søksmål
Oslo har vedtatt klimastrategi – skal være fri for fossilbiler innen ti år
Nei, snørekorder motbeviser ikke global oppvarming
Oslo kåret til verdens fjerde mest miljøvennlige by
En tredel av verdens befolkning kan lide under ekstrem hete i 2070Skrekkrapport for 2070
Grønn omstart: Slik blir regjeringens tiltakspakke for klimaet
Oljebransjen trenger mer hjelp
Høyre vil ha bredt klimapolitisk forlik i Oslo – det får byrådet til å stusse
Siv Jensen avblåser trussel om å felle regjeringen
Nasa har finmålt is på Grønland og Antarktis siden 2003: Smelting står for stor andel av økt havnivå
April 2020
Nå kommer planen for å gjøre Norge bærekraftig
Havets rolle i klimaendringene: Havet kjøper oss tid
Karbon slippes fri ved graving i urørt natur
MDG-topp til Hareide: Putt pengene der du har kjeften
Klimaaktivister verden over tok til nettet for å protestere
Regjeringen vil flytte iskantgrensen: – Et elendig forslag
Koronakrisen stopper ikke ungdommens klimastreik
Naturvernforbundet om iskantdefinisjonen: – Knefall for oljeindustrien
Tror på varig nedgang i oljeforbruket
- Et knefall for oljeindustrien
Regjeringen vil flytte iskantgrensen: – Dette er et elendig forslag
Polarinstituttet: Store, sårbare økosystemer sør for regjeringens nye iskant
Regjeringeregsorisn vil flytte iskanten sørover
Gigantiske CO2-utslipp fra skogbrannene i Australia
Klimasmell for Oslo – utslippene økte
Delvis seier for Venstre: Iskanten flyttes sørover
Sterke reaksjoner på iskant-endring
Arbeiderpartiet åpner for å slå hull på iskanten
Siv Jensen truer med regjeringskrise
Frykter corona-blinde politikere
Nå vil regjeringen flytte iskanten sørover
– Vi må kunne takle to kriser samtidig
Trekk iskanten sørover
Dyr klimapolitikk må ha effekt utover norskegrensen
Nå skal slaget om iskanten avgjøres
Klimasøksmål blir plenumssak i Høyesterett
Jensen truer med å trekke støtten til regjeringen
Siv Jensen truer med regjeringskrise i striden om iskanten
Norges rekordstore andel elbiler gir store CO2-kutt i hele verden
Klimakrisen fortjener coronaløsning
Vil ha grønn omstilling hos de små
Hva er farligst: Koronaviruset eller klimaendringene?
Klimakrisen kommer stadig nærmere oss
Gresshoppeinvasjon truer millioner i Øst-Afrika
Massedød av insekter i ferskvann.
Svalbard tiner raskest i verden
Dronningen av Danmark: – Vi bør ikke få panikk av klimaforandringe
– Hvis Covid-19 kan overføres med mygg, vil vi se markant økning i varmen

Mars 2020
Forskerne konkluderer: Er el- eller fossilbiler mest miljøvennlige?
Første varmebølge i Antarktis
CO2-avgift for sokkelen i spill i kriseforhandlinger på Stortinget
Ungdommen velger grønt.
Nei, pandemien redder ikke klimaetFlyene står på bakken
Kan corona-pandemien være godt nytt for klima?
Når vi først blir redde
Vi trenger en værmelder for å vite hvordan klimaet endrer seg
Mindre oksygen i havene er en dårlig nyhet
Sp mener Equinor er et lysende eksempel i klimakampen
Great Barrier Reef entrer kritisk fase
Halvparten av verdens sandstrender er truet
MDG-topp vil kutte utslipp med 80 prosent innen 2030
Sju av ti ønsker at oljeproduksjonen skal fortsette
Sju av ti ønsker at oljeproduksjonen skal fortsette
Flere skeptisk til klimaforskning
Flere skeptisk til klimaforskning
Oslo MDG vil forby reklame for fossilbiler og flyreiser
Kongen vurderer solceller på slottet
Februar 2020
Historisk mild vinter i åtte fylker
Så mye smeltet i Antarktis på én uke
Dette er Thunbergs rival: Kalles «Anti-Greta»
Disse styrer «Folkeopprøret mot klimahysteriet»
Faktisk: Hvem styrer egentlig «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?
Troms Ap vil flytte iskanten sørover, men åpner for fortsatt oljevirksomhet
Søpla kan bli langt dyrere
Oslo-kirker velger solcellepanel på taket
Overopphetet debatt
- Isbjørner kan forsvinne
Knut har fått over 100.000 med på «opprør mot klimahysteri»
Full klimakrig på Facebook
– Folk er klare til å bli med på klimadugnaden
Trine Skei Grande: Klimastreik er ikke gyldig fravær
Unicef om barns fremtidssjanser
Arktis smelter.
Tre av fire i Australia rammet av skogbrannene
Storbritannia
30 år med norske klimamål
Statkraft sier nei til havvind
Statkraft sier nei til havvind
Hva gjør vi når havet stiger?
Slik kan klimautslippet til oppdrettslaks reduseres
Rekordtemperatur i Antarktis sjokkerer
EU advarer om flere oversvømmelser og skogbranner
EUs miljøbyrå advarer om flere oversvømmelser og skogbranner
Oppsiktsvekkende varmerekord i Antarktis
Klimaoppgjør mellom Jensen og Solberg i Stortinget
Naturødeleggelser kan ramme norsk økonomi knallhardt
Stortinget på sidelinjen i oljepolitikken
Får egen TV-serie
Frp-Dale tar klimaoppgjør med Høyre: – Alarmklokkene burde gå for oljenæringen
- Totalt useriøst
Elever varsler ny skolestreik for klimaet
Venstre-topp skuffet over klimapolitikken til Oslo-byrådet
Flere Høyre-fylkeslag sier nei til vern av LoVeSe og til å flytte iskanten sørover
Fire Høyre-nei til vern av LoVeSe
Isfjell kollapset i Antarktis
Vedum i klima-klinsj med Støre
Viken Høyre sier ja til oljeutredning i nord og nei til å flytte iskanten sørover
Ap sentralt skyter ned Trondheim Aps sluttdatovedtak for oljenæringen
Klimaendringene er for skumle for barn.
Varmerekord i Antarktis
Regjeringen skjerper Norges klimamål.
Norge forsterker klimamålet
Norge skal halvere utslippene på ti år
Norge skjerper klimamålet
Norge skjerper klimamålet for 2030 til minst 50 prosent
Klimaforskere tviler på «verst tenkelig»-scenarioet
Hver morgen lager 200 kråker et infernalsk leven utenfor soveromsvinduet.
149 historiske værrekorder i januar
Rett og galt i oljelandet
Januar 2020 ble den våteste noensinne
Gresshoppesvermer raser gjennom Øst-Afrika
Oslo-rekord: Varmeste januar siden 1816
Opphetet debatt om årsakene til Australias branner
KrF-topp mener Sp og Frp har startet et kappløp mot bunnen i klimapolitikken
Opphetet debatt om årsakene til Australias branner
Demonstranter okkuperte omstridt tysk kullkraftverk
Lynnedslag eller påtent: Australia krangler om brannårsak
Skal vi nå nye utslippsmål, må vi endre vanene våre raskt.
Rekordvarmt også i Danmark og Moskva
Møtte på huggorm i januar
Senterungdommen: Flytt iskanten sørover
Rekordvarmt også i Danmark og Moskva
Januar 2020
En knallhard slankekur
Oslo MDG refser statens klimaarbeid
Frp frykter symbolpolitikkk og vil bruke penger på kutt ute
Nest varmeste januar noensinne målt i Norge
Nye klimatiltak skaper debatt
Verden har ti år på seg til å kutte kull
Nest varmeste januar noensinne målt i Norge
Kallmyrs klimatiltak: Ville ha kjøttfri fengselskost
Frykter at nebbdyret dør ut
Støre vil ikke komme i skvis mellom industriansatte og klimaforkjempere
Uten havet ville den globale oppvarmingen vært mye høyere
Skremmende fra Listhaug om iskantsonen
Greta Thunberg tar grep mot svindlerne
Kampen om iskanten: Dette handler konflikten om
Høyre inviterer til klimaforlik
Dommedags-isbreen smelter
Miljømyndighetene vil flytte iskanten sørover
Britisk storavis forbyr reklamer fra selskaper som driver med olje og gass
Grønn Ungdom og Unge Høyre mener AUF svikter klimaet
Ut mot Støre: - Det verste svaret til Greta (17)
Raste etter Greta-bilde
Gros klimabønn: Du må bidra
Iskanten: Støre skeptisk til oljeplattformer lenger nord
Så mye mindre har denne vinteren kostet Oslo
«Vår uvitenhet og grådighet kan bli vår ødeleggelse»
LO-topper: Ingen grunn til å flytte iskanten sørover
Ingen bruker mer strøm enn oss
Ingen klimaløfter fra Støre
Sammen for en offensiv og rettferdig klimapolitikk
Klimaparadokset
Zero: Syv klimatiltak regjeringen kan gjøre nå
Kan gå mot januar-varmerekord 100 steder i Norge
Oljevedtak fra Oslo Høyre skaper bølger: – Det virker som en ønsker et Nord-Norge med uberørt natur
Blir verdens største vindpark på havet
Våkner verden nå?
Ny snøfri rekord i Oslo
- Klimaendringene er her
Hånet Greta. Det likte ikke kona
Solen går ned over barna i Tuvalu
Kriger om vindkraft uten konkrete mål
Tyskland skal kutte ut kull, men åpner nytt kraftverk først
– Verden vil følge nøye med på hvordan Australia reagerer
Krever at oljeminister Tina Bru (H) følger opp klimaløfte
Miljøorganisasjoner tapte klimasøksmålet mot staten
Dommedagsklokka er 100 sekunder fra midnatt
Trump: – Skulle gjerne møtt Greta Thunberg
Trump: – Skulle gjerne møtt Greta Thunberg
Unge Høyre-leder: – Nå blir det en større iskant-debatt i Høyre
Kan bli tidenes varmeste Oslo-vinter
1,5-gradersmålet er en forsikring mot katastrofale konsekvenser
Thunberg: – Ingenting har egentlig blitt gjort
Høyre-topp håper Frp-exit åpner for vern av Barentshavet nord
Fikk salen til å le
Et grønt kosthold kan ha høyt klimaavtrykk
Rapport: Oljeindustrien investerer mindre enn 1 prosent i grønn energi
Nest varmeste januar i Oslo så langt
Nei til både kull, olje og gass
Mange dyrearter truet av utryddelse i Australia
Store klimautslipp fra Australias branner
Etter Australias voldsomme skogbranner kom regnet. Nå advarer meteorologene om livstruende oversvømmelser.
Australia på vippepunktet
Klimapodcaster, lobbyarbeid og kulturstøtte: Du tar mesteparten av kostnaden for oljebransjens reklamer
Antarktis: Forskere slår alarm
Orkan vasket hus i Tuvalu på havet - folkene samlet i skolebygningen
«Mot normalt»: Sjekk denne januar-varmen
Enighet om kullavvikling i Tyskland innen 2038
Håper brannene blir klimavendepunkt
Listhaug deler ut 69 nye lisenser til 28 oljeselskaper -miljøbevegelsen raser
Norske fjell gror igjen i et varmere klima
CO2 kan være en farligere klimagass enn først antatt
CO2 kan være en farligere klimagass enn først antatt
CO2 kan være en farligere klimagass enn først antatt
Vi er ikke skuffet, vi er sinte
Greta Thunberg hardt ut mot Federer. Slik svarer tennislegenden på kritikken.
Tennislegenden mottar massiv kritikk for samarbeid med sponsor: Slik svarer Federer på Greta Thunbergs angrep
Dette bildet skremmer
Australias statsminister mister støtte under brannene
SV og MDG ber Listhaug skrinlegge Equninors oljeboring utenfor Australia
Over én milliard dyr rammes av brannene i Australia: – Aldri opplevd lignende
Slik rammer brannene i Australia
12 år gammel klimarapport forutså brannene i Australia
12 år gammel klimarapport forutså brannene i Australia
Trump varsler drastisk utvanning av USAs miljølov
Rekordmange oljefelt i drift
Naturskader for over en halv milliard kroner i 2019
2019 det nest varmeste året som er målt
Equinor ville ha klare regler for å operere nær iskanten
Norge når ikke klimamålet for 2020. Nå må farten kraftig opp.
Nasjonen som ville vente og se
Solberg: Styrt avvikling av oljenæringen er en usedvanlig dårlig idé
Naturvernforbundet sier nei til Equinors klimakutt
Elefanten i klimapolitikken
Væråret 2019: Vått og variert
Flere unge er positive til olje
Erna Solberg åpnet Johan Sverdrup
Hydrogentog er ikke det beste nullutslippsalternativet
DNB nekter kunder som forurenser å få lån: – Lavere utslipp gir lavere rente
Det har ikke vært normalt vær siden 2012. Forskere avslørte ny klima-virkelighet da de ville svare Donald Trump.
Enighet om utslippsfri norsk sokkel i 2050
- Et syn fra helvete
Svarer på konge-kjeft: - Respektløst av MDG
Næringslivet kan presse frem tøffere klimatiltak
Barnekor med klimasatire: Derfor gikk tyskerne bananas i romjulen
MDG mener regjeringen burde holdt kong Harald unna nytt oljefelt
New Zealands breer er innhyllet i gul røyk og sot fra skogbrannene. Tiningen vil øke kraftig.
Nei, Listhaug! Olje og gass er ingen klimaløsning
Klima-Greta feirer bursdag med nytt navn
Ut mot norsk oljeutbygging
Rockestjerne kaller Thunberg «hjernevasket»
Thunberg langer ut mot norsk oljeutbygging
Prins William: Avslører sitt store prosjekt
Fremmede arter truer Svalbard – hver turist drar med seg fire uønskede frø

Desember 2019
Kongen i nyttårstalen: – Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen
Derfor er det rekordbranner i Australia
NyttårsfortsettHva venter oss i 2020?
Oslo vil ikke ha regjeringens bompengeavtale: – Den henger ikke på greip
Frp er «mer enn skeptisk» til Erna Solbergs klimaoppdrag til Sylvi Listhaug
Satte reporter på flyet: - Rart
Gretas far er bekymret
Klimatallene som viser at det haster
Trine Skei Grande gruer seg til kampen for iskanten i Barentshavet
Med ett enkelt grep kan disse skipene kutte utslippene med en tredjedel
Senterparti-leder Vedum vil erstatte «kjøttskam» med «ribbeglede»
Trygve Slagsvold Vedum vil erstatte «kjøttskam» med «ribbeglede»
«Nye» Greta: - Hvordan kunne du stikke av til Hawaii?
Regnskyll hjalp ikke - 200 skogbranner raser i Australia
Dronningen hyllet unge klimaaktivister i sin juletale
16.000 filippinere tilbrakte julenatten i evakueringssentre. – Det kommer til å skje igjen.
Trump langer ut mot vindturbiner
Varmeste jul i Moskva på 150 år. Nå er også Putin bekymret for varmen.
Vannet dekker 60 prosent av sentrum
Putin skeptisk til vindmøller: Tenker på fuglene
Moskva lurer: Hvor blir det av vinteren?
Vil ikke endre kull-politikk
Sylvi Listhaug: – Kravene til vindmøllesøknader har vært for slepphendte
Frys iskanten
Mennesker og dyr flykter fra skogbrannene i Australia. Regjeringen får massiv kritikk for å ikke ta klimaendringene på alvor.
Foreslår nordisk flyavgift
Australsk landsby nærmest utslettet etter skogbrann
Beklaget feriereise i Australias brannkrise
Bing Crosbys «White Christmas» for alltid
Brannvesenet slår katastrofealarm i Australia
By kan slukes av PYROSTORM
Spania-jul: Rekordvarme og orkan - samtidig
Brannvesenet slår katastrofealarm i Australia
Siv Jensen: – Helt ko-ko å stenge oljekranene
Skogbranner skaper tordenvær: – En veldig farlig situasjon
Historisk dom i Nederland: – Verdens beste førjulsgave for klimasaken
Slår katastrofealarm i Australia: – Brannforholdene er så ille som de kan bli
Frp-Sylvi om klimaendringer: «Ikke bevist», «propaganda», «også menneskeskapte»
Har streiket for klimaet i 70 uker
Thunberg tilbake i skolestreik utenfor Riksdagen i Stockholm
Bing Crosbys «White Christmas» for alltid
Elvestuen klar med Europas korteste klimaplan
Varmerekord i Australia to dager på rad
Varmerekord i Australia to dager på rad
Sylvi mener Gretas engasjement er «veldig bra»
Klimaorganisasjoner ut mot Listhaug: – Står for en gammeldags, faktafornektende klimapolitikk
Klima-kjør mot Solberg da hun presenterte Listhaug som ny oljeminister
Listhaug pepret med spørsmål om klima: – Jeg hører at dere bare skal kjøre på med dette med klimaendringer.
Erna forsvarer Sylvi: - Ikke klimafornekter
Mer bærekraftig enn norsk kjøtt
Erna Solberg avviser at Sylvi Listhaug er klimafornekter
Hetebølge ga ny temperaturrekord i Australia
Faktisk.no: Planteburger fra USA er mer bærekraftig enn norskprodusert kjøtt
Verdens første teaterforestilling om Greta Thunberg
Jeg har vært klimaaktivist i seks år, men aldri vært så provosert som nå
Advarer om dramatiske endringer i isen: – Et helt annet landskap
Frp truer Kina med klima-handelskrig
November var nest varmeste november noensinne
De som skal arve jorden
Ingen enighet om kvotehandel på klimakonferanse
Seks spørsmål og svar som forklarer skuffelsen etter årets klimatoppmøte
- De er helt frakoblet virkeligheten
Ingen enighet om hovedspørsmål i klimaforhandlingene: – Skuffende
Ingen jubel etter FNs klimakonferanse
Thunberg om klimaforhandlingene: – Faller fra hverandre
Klimaforhandlinger på overtid: – Et definerende øyeblikk
Greta Thunberg: - Unnskyld
Klimadebatten blir forsøkt druknet i en metadebatt om ordet «skam»
Årets ord i Danmark: «Klimatosse»
Klimaforhandlingene: – Landene er mistenksomme mot USA
Donald Trump håner igjen Greta Thunberg på Twitter
Ofrene for klimaendringene
Nordmenn kastet ut av klimatoppmøtet
- Klimamessig kjempelurt, men blir ikke bygget
Smelter egentlig isen på Grønland så fort som forskerne fryktet? Bildene fra verdensrommet forteller hva som skjer.
Thunberg med bønn til Solberg
- I Norge diskuterer vi kjøttfrie julebord
400 millioner rammes mens denne isen smelter
Studie: Grønlands-isen smelter syv ganger raskere enn før
Derfor kan USA innfri klimaløftene - uten president Trumps hjelp
Greta Thunberg angriper Olje-Erna
Klimaminister: – Neste år blir helt avgjørende
Penelope Lea (15): – De kan ikke unngå å se og lytte til oss nå
Faktisk.no: Vi vet ikke hvor stort klimaavtrykk en e-post har
FN-topp: – Klimakrisen største globale trussel siden andre verdenskrig
Dette savner Greta (16)
Sultne isbjørner truer russisk landsby
Like sterk kjøpelyst i julen som før
Vil utestenge firmaer som ikke går over til elbil eller biogass
Frp ypper til oljestrid med Høyre
Amerikansk presidentkandidat vil opprette «eksportkontor» for å spre Oslos klimapolitikk
Nye tall: CO2-utslippene vokser saktere
Solberg: – Vi trenger mer global respons
Støre: Sletting av EU-kvoter kan sikre klimanøytralitet
Hvorfor får vi ikke mer innsyn i regjeringens klimapolitikk?
November 2019
Dramatisk: Svalbard-temperatur stiger raskest på kloden
Boris Johnson droppet klimadebatt - TV-kanalen satte inn en smeltende isskulptur i stedet
Full strid om klima, Johnson og Channel 4.
– Klimatrusselen åpner for en ny EU-debatt i Høyre
EU-parlamentet erklærer klimakrise
Forskere: Klimaendringene kan true sivilisasjonen
Klimakrise: Barskogen i nord kan forsvinne
Forskere: Klimaendringene kan true sivilisasjonen
Stjerne kaller Greta «idiot»
Derfor er strømming en miljøversting
Slik kan kuer bli en viktig varmekilde
I strupen på Equinor-sjefen
Utslippene må stupe hvis klimamål skal nås
FN-rapport: Enorme kutt eneste redning
Børge Ousland på polekspedisjon hentes ut med forskningsskip
Urovekkende isbremålinger: Alle krymper
Om oppfinnelsen innfrir, vil vi kunne kutte olje og gass helt. Bill Gates har trua
10.000 surfere demonstrerte mot Equinors oljeutvinningsplaner i Australia
Stadig mer klimagasser i atmosfæren
Stadig mer klimagasser i atmosfæren
Rekordmye klimagasser i atmosfæren
FN-byrå: Nytt rekordnivå for CO2 i atmosfæren
Oljejunkies?
Dobbelt så mye regn i Oslo som i Bergen hittil i november
Norske velgere har talt: Klima er viktigst
Norske velgere har talt: Klima viktigst
Børge Ouslands polekspedisjon er på tynn is
Nederlandsk parti vil forby europeiske flyreiser
Minst 24 omkom i jordskred i Kenya
Ja til grønn flyskatt
Coldplay bekymret for klimaet - dropper verdensturné
Coldplay dropper verdensturné. Hvorfor? De er bekymret for klimaet
Nye regler for biodrivstoff kan øke Norges klimautslipp kraftig
MDG vil bruke 20 milliarder mer enn regjeringen på klimatiltak
MDG vil øke skattene med 31 milliarder
MDGs klimatiltak betales med 31 milliarder i økte skatter og avgifter
Australias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner
Greta Thunberg får internasjonal fredspris for barn
Klimapenger til milliardselskap
– Vi lever ikke i oljealderen – vi lever i energialderen
Flytt iskanten sørover
Elvestuen får kritikk for hemmelighold av klimaplan
Sydney er røyklagt: Folk bes om å holde seg innendørs
Elvestuen får kritikk for hemmelighold
Elvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan
Elvestuen smeller døren igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan
SV slakter regjeringens biodrivstoffavgift – mener regjeringen «risikerer å bade i palmeolje»
Frykter issmelting kan gi virusbombe
En spagat i olje
Klimaendringene kan føre til økt bruk av kjemiske plantevernmidler
Klima-varsku etter ødeleggelser
Skrotet klima­redningspakke - byrådet oversvømt
MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen
IEA: Verden må gjøre mye mer for å skifte ut olje med fornybar energi
Thunberg tar katamaran til Spania
Thunberg seiler til Spania
Nekter å diskutere klimaendringer og skogbranner: – Ta det ned et par hakk
Torskekrisen i Oslofjorden skyldes mer enn bare klimaendringer
Hver femte nordmann tror ikke på menneskeskapte klimaendringer
Ap vil brenne av klimamilliarder – lover å ikke øke skattene for vanlige folk
Rapport: Norge vil tjene mer enn Australia på oljeboring i Australbukta
Rødgrønne partier vil bruke oljefondets midler aktivt for klima
Tørke i sørlige Afrika: 45 millioner mennesker trues av sult
Klimaet i endring: - Australia-brannene kan skape katastrofale ødeleggelser
81 skogbranner i Australia: – Klarer ikke å få kontroll
Kjell Ingolf Ropstad sier blankt nei til «dynamisk iskant»
Oljeselskaper rullet i egen tjære
Regjeringsadvokaten mener klimasøksmål mot staten er grunnløst
Olje er politikk
25-årig politiker vekker oppsikt: Irettesatte «gamlingene» i parlamentet under klimatale
Jeg trodde du ville redde verden?
Høyre jukser med klimagraf
Sprer klimabudsjettet landet rundt
Vil forhandle om klima
11.000 forskere erklærer klimakrise: – Dette er en eksistensiell trussel for mennesketen
«Klimaendringene tar liv»
Lewis Hamilton er blitt motorsportens Greta Tunberg
Trump truer med å holde tilbake nødhjelp til California-branner
Trump truer med å holde tilbake nødhjelp til California-branner
Når havet sluker landet ditt
Forsker: Utslipp fra Johan Sverdrup-feltet tilsvarer 21 år med norske klimagasser
Sir David Attenborough til VG: – Norsk hvalfangst er sørgelig
Jane Fonda pågrepet igjen under ny klimademonstrasjon
Den spanske regjeringen vil hjelpe Thunberg
Leonardo DiCaprio gir Greta Thunberg sitt løfte
- Jeg var den første Greta! Jeg mislyktes. Vil hun?- Patetisk angrep
- Løser ingen problemer med skam
Leonardo DiCaprio: - Lover å støtte Thunberg
Ber om hjelp
Greta Thunberg ber om hjelp til å returnere til Europa
Anker klima-søksmål mot staten – forbereder aksjoner over hele landet
Laveste norske klimagassutslipp siden 1995
Oktober 2019
Ap-press for å få klimatoppmøtet til Oslo
Vinteren på Svalbard kan bli 20 grader varmere om 80 år
Trumps tidligere utenriksminister måtte vitne om klimafusk
Raymond Johansen vil ha klimatoppmøtet til Oslo
Frp refser Greta Thunberg: - Hoven og overlegen
Greta Thunberg setter Amerika-reise på vent
Greta Thunberg nekter å ta imot prisen fra Nordisk råd – refser blant annet Norge
Langer ut mot Norge
Vinteren uteblir: Mildt og vått vær i vente
Thunberg stjal showet under Nordisk råds prisutdeling – nektet å ta imot pris
Studie: Oljeutslipp i Norskehavet vil endre økosystemet for alltid
Bellona aksjonerer mot oljeinstallasjon ved Trænarevet
Miljøaktivister drepes og trues
Varsler kamp til havs: Skal bruke Bellona-båten for å stanse rigg onsdag
Elvestuen gir grønt lys til omstridt leteboring
FN: 300 milliarder dollar kan gi oss 20 år til klimaomstilling
Disse kjendisene forurenser 10.000 ganger mer med fly enn en vanlig person
Klimaendringer utrydder korallrevene. Kan vi redde dem ved å gjøre dem «tøffere»?
Krever oljeslutt
Erna i brev til EU: Skjerp klimamålene!
Korallrev rundt australske øyer er halvert
Norge kan kutte mer enn EU
Energibyrå: Havmøller kan drive verdens grønne omstilling
Klimamålene skal nås
SV: Frykter regjeringen ikke forsterker kampen mot klimakrisen dersom EU ikke gjør det
Forskerne jubler etter nye bilder
Når polhavet ikke lenger har is, vil Arktis varmes opp enda mer
Når slutta regjeringens klimapolitikk å virke?
Vindstille
Slik blir politikken der du bor
NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft
Det er vanskelig med klimaet. Det blir enda vanskeligere med naturen.
74 omkom i tyfonen i Japan
Forsvarer F-35
Oslo kutter kjøtt for ansatte
Oslo skrev under på erklæring: Vil kutte kjøtt-spising for ansatte
Forsvarets nye jagerfly vil øke utslippene med 207 prosent
Over hundre tusen jobber med redningsarbeidet i Japan etter tyfonen
Rekordnedbør i Japan: - Høyst uvanlig
Tyfon har truffet Japan: Fire døde og 17 savnet
Greta (16) fikk «trøstepris» av svenskekongen
Rekord-tyfon treffer Tokyo
Jane Fonda (81) arrestert under klimademonstrasjon
To måneder gamle Leo demonstrerte mot norsk olje- og gassproduksjon
Klimastreikerne er blitt hørt i statsbudsjettet
Carl I. Hagen sendte kritisk e-post om Greta Thunberg til hele Stortinget
Hagens interne e-post om Thunberg vekker oppsikt
Gi Fredsprisen til Greta
Nobels fredspris: Greta Thunberg og kongevenn blant favorittene
Disse 20 selskapene står bak de største klimagassutslippene i moderne tid
Faren til Boris Johnson gir sin fulle støtte til klimaaktivistene som sønnen vil fjerne
Regjeringen innrømmer at klimamålene ikke nås. Samtidig takker de nei til det som virker.
- Ikke fornøyd
Vil revolusjonere flybransjen: Her bygges en motor som skal kurere flyskam
Det Greta Thunberg har fått til, var utenkelig for ett år siden, mener klimaforfatter
Hun lager gass på Melkøya. Han kutter utslipp i Oslo. Begge deltar i norsk klimapolitikk.
KLM ber kundene tenke seg om før de velger å reise med fly.
Greta Thunberg-dokke vekker avsky
10 år til vi skal ha nådd klimamålet: – Tar ikke fristen på alvor
Støre refser klimatiltakene i statsbudsjettet: – Regjeringen svikter neste generasjon
Regjeringen vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås
Klimaprotester skaper kaos verden over
SV om klimaprofilen: – Det er bare å begrave 2020-målene
Satsing på kjernekraft for å redde klimaet gir økt fare for atomkrig
Bildet skaper bekymring
Greta Thunberg: - Haterne går etter min søster
Gigantfeltet Johan Sverdrup åpnet i dag
Varmeste september som er målt – så vidt varmere enn rekordåret 2016
Greta Thunberg: – Haterne går også på min søster
Frp-grasrota med klare krav til Siv: Mer asfalt og enda mindre bompenger
FNs klimapris til svensk burgerkjede
Krever CO2-avklaring i statsbudsjettet
Faktisk: Nei, isbreene på Sørøst-Grønland er ikke større i dag enn for 80 år siden
Jurister ber Etikkrådet skjerpe praksisen: – Oljepengene våre kan brukes på å drepe sivile i Jemen
Moxnes med klimafrieri til MDG og Sp
Putin: - Greta Thunberg en manipulert tenåring
Thunbergske tilstander
Nå starter den politiske dragkampen om karbonfangst
TV-pastor: Spis biff og fly som aldri før, for snart kommer Jesus tilbake
Extinction Rebellion-aktivister idømt bøter
Langer ut mot Trump
Regjeringen verner bilister etter økt CO2-avgift
11 påstander om Greta Thunberg
Innsikt: Skulk, Soros og utnyttelse – påstandene som spres om Greta Thunberg
September 2019
Høyre i klima-spagat
Prest møter flere studenter med klimaangst
Minst 120 døde etter oversvømmelser i India
Rekordorkanen forbløffer
Orkanen «Lorenzo» får meteorologene til å måpe: – Enestående
Kriseforståelse utløser handling. Håpløshet utløser resignasjon. Klimaet trenger det første
Greta Thunberg-hat i Russland: – Tegn på totalitær ideologi
Selvfølgelig er Greta Thunberg sint
Gretas nye makker: - En krise selv ikke Marie kan fikse
Framtiden i deres hender
Greta Thunberg til «Skavlan»: Begynte på FN-talen i juni
Havet stiger raskere enn noen forskere har trodd. Her er det du trenger å vite
Jeg er én av mange klimaengasjerte ungdommer. Noen av tilbakemeldingene vi får, burde egentlig ikke deles.
Greta Thuberg: - Føler seg nok truet
Ap-nestleder Bjørnar Skjæran: – Jeg tror ikke lyset på norsk sokkel skal slukke
Brutal beskjed fra FNs klimapanel: Nå tar havet hevn
Greta Thunberg: Hetses og advares
Greta Thunberg: Uttaler seg om Trump-melding
Millionbyer vil bli rammet av årlig ekstremvær i 2050
– Planeten er i alvorlig fare nå
FNs klimapanel: Mange millionbyer vil bli rammet av årlig ekstremvær i 2050
FN-rapport viser verre klimaeffekter enn tidligere beregnet
Bystyret i Oslo erklærer klimakrise
Elvestuen til klimaskeptikere: – De tar feil
FN-rapport: Havnivået stiger 2,5 ganger så raskt som på 1900-tallet
Greta Thunberg slår tilbake mot Trump i talkshow: – Selvsagt kom han til å skrive det
Frykter kollaps på Mont Blanc
Oljeministeren om Aps nye klimapolitikk: – Et taktskifte i partiets industripolitikk
Støre varsler ny klimapolitikk: Olje kan bli liggende igjen under havet
Oljeministeren kan se Greta Thunberg i øynene: - Vi trenger ikke klimapanikk
Mener Trump sjikanerer Greta
En polariserende klimaheltinne
Solberg ut mot Trumps Thunberg-tweet: – Bør la være å sjikanere
Hvis ikke Greta, hvem?
Erna Solberg: Trump bør la være å sjikanere Thunberg
Krangel i Oslo Frp etter avstemning om «klimahysteri»
Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvenser for verdens kystlinje
Trump om opprørt Thunberg: – Hun virker lykkelig
Macron til VG om Amazonas-allianse: – Bolsonaro bør bli med i gjengen
Krangel i Oslo Frp etter avstemming om «klimahysteri»
Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvenser for verdens kystlinje
Trump om opprørt Thunberg: – Hun virker lykkelig
Det blir tøffere bølger i Nord-Norge når isen smelter. Men bølgene i Sør-Norge blir snillere.
FN-sjefen får ikke nye klimamål fra Norge
Trump dukket uanmeldt opp på FNs klimatoppmøte
Sugerør, sparepærer og osteburgere: Trump fører an i kulturkrig mot klimatiltak.
Greta Thunberg raste mot verdensledere: – Vi kommer aldri til å tilgi dere.
Overrasket alle på klimamøte
Trump dropper FNs klimatoppmøte
- Norsk olje gir menneskerettighetsbrudd
Donald Trump dukket uanmeldt opp på FNs klimatoppmøte
FN-rapportør: Mener Norge må gjøre noe med det norske klimaparadokset
Greta Thunberg til verdenslederne: – Hvordan våger dere!
– Vi må gjøre mer, sa Solberg til FNs klimatoppmøte
Klimakamp mellom Ap-Raymond og LO-topp
Klimatoppmøte: Norge inn i nytt, stort regnskogprosjekt
Statssekretær Tommy Skjervold ut mot «klimahysteri»-post fra Oslo Frp
2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år
2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år
Her begraver de isbreen
FN har klimautslipp som et lite land
Trumps nye ansikt i FN: Uerfaren diplomat med hjemlengsel skal ikke diskutere kull
Global klimastreik kan slå alle rekorder
Trump skrur klokken tilbake
Global klimastreik kan slå alle rekorder
I dag klimastreiker ungdommer i 2600 byer
Klimastreik fra stillehavsøyer via Kabul til Wall Street
Millioner gjorde som Greta: - Utrolige bilder!
Hundretusener demonstrerer for klima over hele verden
Greta Thunberg inspirerte til tidenes klimastreik
Kilder: Tysk klimapakke vil koste minst 50 milliarder euro
Nordmenn øverst på listen over klimaskeptikere sammen med USA og Saudi-Arabia
Høststormen herjer i hele landet
Undersøkelse: Plast i havet bekymrer nordmenn mest
Lan Marie Bergs tirade vekker furore blant oljetoppene
Farevarsel i Spania: - Helt hinsides
Parisavtalen: Om ni år kan det være for seint
Jo, kutt i norsk oljeproduksjon reduserer klimagassutslipp
Verden styrer stødig mot 2,5 graders oppvarming – til tross for elbil-revolusjonen
Jeg tar sjansen på at stortingsvalget 2021 blir et klimavalg
Klimakatastrofe: Masseflukt, terror og kannibalisme
Vi gjør mindre, når vi burde gjøre mer
Hjelpeorganisasjon tror flere tusen har mistet livet på Bahamas
Advarer: Snart kommer katastrofe-orkanene
Bare en uke inn i september er det kommet mer regn enn normalt for måneden i Oslo
Meghan og prins Harry dropper privatfly og velger rutefly etter klimakjeft
'
Oljefondet har milliarder i selskaper som bidrar til katastrofen i Amazonas
Isbreen smelter: Ny øy dukket opp
Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger
Miljø-Norge vil presse miljøvernminister Ola Elvestuen til å stanse oljeboring tett ved Trænarevet
Kanskje råd til å redde klimaet
MDG-Lan i medvind: Vil ha flere byråder og tolv nye klimakrav
2,2 millioner masseevakueres
Radbrekker MDG: - Naivt luftslott
Raser mot ny prøveboring i nord: - Som å bore i Lofoten
Dorian knyttes til klimaendringene
Årets sommer var varmere og våtere enn normalt
Årets sommer var varmere og våtere enn normalt
Nå er turen kommet til hurtigbåter. Fem aktører kjemper om å få de første utslippsfrie båtene på sjøen.
Orkanen Dorian herjer i Bahamas: – Vi er midt i en historisk tragedie
Greta Thunberg slår tilbake mot kritikerne
Klimabrølet virker
Mener mål om nullutslipp i 2025 er urealistisk
«Dorian» oppjustert til kategori 5
Dorian har truffet Bahamas
Orkanen Dorian har truffet Bahamas
Stadig flere branner i Amazonas
August 2019
Tydelig klimaprofil da prinsesse Ingrid Alexandra ble
konfirmert
Engasjerte ungdommer over hele landet klimastreiker
Hør klimabrølet
Barns rettigheter oppfylles ikke på en kokende klode Forskere fortviler over sjokkfunn: - Skremmende
På grunn av dataproblemer er juni, juli og delvis august midlertidig vekk.
Mai 2019
Tornado-rekord i USA
Bred oppslutning for Oslos klimastrategi
Flyskam brer seg i Norge
Gretas svar til Schwarzenegger: «We’ll be back»
Høyre-Astrup hyller klima-streikende skoleelever
Elfly: Sier ja til nullavgift
Jostein Gaarder med appell til klimaets «streikebrytere»
Elfly i Norge: Vil føre elbil-suksessen til himmels- Meningsløst å snakke om barnehage, skole og helse
Elfly i Norge: Vil føre elbil-suksessen til himmels
Forsvarskjempe har blitt MDG-medlem: - Klimaendringene kan splitte NATO
Streikende ungdom buet på Erna
Rundt 10.000 elever streiker 31 steder i Norge fredag
- Trygghet, frihet og velferd på spill
Streikende ungdom buet på Erna
– Vi streiker til noe skjer!
Hun er klimaforkjemperen som «rister» systemet: – Greta Thunberg har vært helt avgjørende
I dag streiker 10.000 for klimaet: – Tiden er i ferd med å renne ut i mange land
Unge Venstre kontrer Frp-Siv: Kaller inn til klima-krisemøte
Skolestreik mot Erna
Grønt håp
Klimakampen splitter Europa
Ekstremvarsel
Forskere: Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter
Forskere: Havet kan stige over 2 meter hvis utslippene fortsetter
Snart ny klimastreik: – Vi fortsetter helt til vi får en endring
Klimakrav kan avgjøre Norges FN-drøm
Brasils miljøminister: – Norges milliardbidrag i Amazonas-fondet er bortkastet
Brasils miljøvernminister ut mot norsk regnskogfond
Greta Thunberg på forsiden av Time Magazine
Erna Solberg roser streikende barn. Men hun vil ikke gjøre som de ber henne om.
Equinor-protester i Australia: «No way, Norway!»
Ny undersøkelse: Dette bekymrer nordmenn mest og minst. Noen av svarene overrasker oss
Grønn Ungdom vil slåss for atomkraft
Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren
Historisk høyt nivå av CO2 i atmosfæren
31 varmegrader ved polarsirkelen i Russland
Trump får millionbøter hvis han ikke gjør klimatiltak i egne bygg
Norske surfere samlet seg i protest mot Equinor foran Operaen
Surfeprotest i Oslo – ber Equinor la oljen ligge i Australbukta
Rødt: Nei til vindkraftparker, ja til grønn industri
Ny kuttplan på vei
Brexit fra utslipp
Slakter Rødt-politikk: - Vil gi masseledighet
Drømmer du om en slik sommer? Da må du tåle høye strømpriser
Vindkraftutbygging i torvmyr kan gi negativ klimaeffekt
Vil bruke 25 prosent av EUs budsjett på å stanse klimaendringer
– Miljøsaken behøver vaktbikkjer
Greta Thunberg til norske politikere: - Vi må handle nå
Fritt Ord-vinner Greta Thunberg ber norske politikere ta klimagrep
Oslo kommune legger til rette for grønne jobbreiser
Stortinget bes erklære «nasjonal klimakrise»
SV ber Stortinget erklære «nasjonal klimakrise»
– Vi er ikke nervevrak, men spente
To av tre strømkunder uvitende om fornybargaranti
Petter Stordalen: – Ja, jeg kjører privatfly. Men jeg kan ikke la være å jobbe for miljøet for det
Havissmelting i Arktis byr på nye sikkerhetsdilemmaer
Slik mener forskerne at naturdøden kan ramme Norge: Hver femte norske dyre- og planteart er truet.
Dramatisk rapport: Naturen ødelegges så raskt at det truer evnen til å livnære Jordens befolkning
FN-rapport: En million arter utrydningstruet. Vil få alvorlige konsekvenser også for mennesker
Ernas klimaproblem
SV om ny FN-rapport: – Alarmklokkene må ringe
Naturpanelet legger fram rapport: – Vanvittig skremmende tall og meldinger
Tybring-Gjedde vant Frp-kamp etter advarsel om muslimer
Bønder mistet sin eneste inntektskilde i ekstremvær
FpU-leder hardt ut mot skolenes klimastreik: – Dette er ingen streik. Dette kaller skolene skulk
I denne byen har de erklært klimakrise
Været i april: Uvanlig varmt og tørt
Været i april: Uvanlig varmt og tørt
Klima er den nye kranglesaken
April 2019
Så mye slipper streikeflyene ut
100-årsflom rammer Canada
Togtilhengere ønsker flere sovevogner på nattogene
Greenpeace-aksjon mot Seadrill-rigg
Equinor-protestene fortsetter i Australia: – Dere er ikke velkomne her
Farlig beroligelse
Verden må ta klimaalvoret inn over seg
Reinen på Svalbard spiser tang for å overleve
Jonas Gahr Støre sier nei til olje i Lofoten – ja til trøffeltang
Klimaprotest på Operaen
Turistforeningen vil ikke markedsføre norsk natur i Kina
- Historiens sterkeste syklon treffer Mosambik
Flyskam stanser flyreiser
Svær keiserpingvinkoloni forsvant over natta
Greta og gamle gubber
Angripes: - Det er en pr-kampanje
– Dårlig gjort å kutte støtten på oppløpssiden
Svær keiserpingvinkoloni forsvant over natta
Antarktis: Full keiserpingvin-hekkekrise
– Klesindustrien står bak 8 prosent av globale karbonutslipp
Eksperter om skogbrannene: Derfor brenner det mer enn før
Shell tar ansvar også for kundenes utslipp: Equinor-styret sier nei
Mer ekstremvær vil øke antall skogbranner
Studie viser «skremmende rask» smelting av Grønlandsisen
Sjøisen i Arktis kan vokse selv om verden blir varmere
Ny studie: Grønlandsisen smelter i dramatisk fart
Obama og Clinton hyller Greta Thunberg
Barth Eide om regjeringens syn på flytende havvind: – Minner meg om hvordan man så på oljen før
'Unge klimaaktivister ville lamme Heathrow
Tysk studie: Elbiler slipper ut mer CO2 enn dieseldrevne
Global oppvarming: Avmagret isbjørn forvillet seg til landsby
Miljøaktivister i London limte seg fast til togvogner
Energiministeren: – Ikke marked for havvind i Norge
Greta Thunberg ba EU-politikere om å «få klimapanikk»
Greta Thunberg ba EU-politikere om å «få klimapanikk»
Putin og DiCaprio på Nordpolen ble for mye
Skal ryste nordmenn med sivil ulydighet for klimakampen
Kronprinsens klimatur utløste over ni tonn klimagasser: - Et paradoks
Frykter skrekkvår etter ekstremsommeren
Brent jord
Aker Solutions skal fange CO2 fra søppel i Nederland. Gassen skal gi tidligere blomstring i gartneriene.
Her kuttes CO2
Charterselskap tar nye klimagrep
Norge legger fram klimapakt med EU
Aftenposten mener: CO2-fondet bør skrinlegges helt
Studie: Isbreer smelter mye fortere enn tidligere anslått
Isbreer smelter mye fortere enn tidligere anslått, viser ny studie
Miljøvernere mener Trænarevet kan bli «det nye Lofoten»
Nytt notat fra LO peker på utenlandskablene som årsak til høye strømpriser
Skolestreik for klimaet viser hvordan psykologi er viktigere enn kunnskap
– Klimaendringene gjør oss mer utsatt for allergi
– Det er spesielle forhold i Norge vi må ta hensyn til
Frp raser mot Aps avgjørelse om å legge bort oljekompromisset
LO-lederen: Vi er skuffet
Votering om LoVeSe: Klart nei til konsekvensutredning
Ap legger bort oljekompromiss for LoVeSe
Bellona om Ap's vedtak: - Dette er en liten revolusjon
Ap sier nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja
Fiskerne i nord er fornøyde med Aps helomvending
Vi unge trenger ikke foredrag om klimakrisen. Hold heller foredragene på alle offentlige kontorer
Miljøjubel for skjerpede regler for kull i oljefondet
Drama på Ap-landsmøtet: Støre kan tape oljekampen
Oljefondet får gå tyngre inn i fornybar energi
– Når det gjelder klimaet, er Ryanair det nye kullet
Norge har satt ny Tesla-rekord. Men det er kineserne som kjører raskest i el-revolusjonen.
Jazzet opp klimamålet
De yngste utfordret politikerne: - Vi er klare til handling, er dere?
Canada varmes opp dobbelt så fort som resten av verden
FN: Over 113 millioner mennesker sulter på grunn av krig og klimaendringer
Vått og mildt i mars
Equinor fikk inn 30.000 kommentarer etter «skrekkscenario»-rapport
Stormer mot vindkraft-planer: - Naturødeleggelser
Dagbladet mener: Norge må få fart på vindkraftutbyggingen
NVE mener 13 områder Norge rundt egner seg til vindkraftutbygging
Klimaprotester skapte kaos i Underhuset. Kveldens brexit-avstemning kledd naken.
Vått og mildt i mars
Mars 2019
Tre av fire mener stenging av oljevirksomhet ikke hjelper klimaet
Nå er over halvparten av nye biler som registreres i Norge elektriske
Temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden
Temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden
– Longyearbyen blir raskere varm enn noen annen by på jorden
Miljøhovedstadens rådhus opplyst under «Earth Hour»: – En beklagelig misforståelse
Tar de klimastreikendes krav til Stortinget
Kongen om klimastreikere: – Barna kan ikke vente
Statkraft dropper videre satsing på vindkraft i Norge
Kong Harald: Klimaendringene er en av de største truslene mot verden
Høyspent om kraft i SV
Vi skal kjempe for framtiden vår, fordi vi ikke har noe valg
Faktisk.no: Jo, det store flertallet av verdens klimaforskere er enige om at mennesket påvirker klimaet'
- Klima-Venstre parkert i regjering
Vi voksne må innrømme at vi så langt ikke har gjort nok for å bekjempe klimaendringene
Klimautslippene steg til nytt rekordnivå i fjor
FN-sjefen: En av de verste vær-katastrofene i Afrikas historie
SV gjør som venstreside-stjerne i USA: Vil ha «grønn ny deal» i Norge
Minst 18 omkommet i styrtflom i Iran
Norge kan halvere klimautslipp med flere vindmøller
Hundre måneder på rad med temperaturer over normalen på Svalbard
Kjøpe klimakvoter?
100 måneder på rad med temperaturer over normalen på Svalbard
Hetses for klimastreiken: - Lås deg inn på mentalsykehus
Ola Borten Moe: Oljeoverfloden visker ut sammenhengen mellom verdiskaping og velferd
– Så lenge du fortsatt vil lete etter olje og gass, så er du like gal som klimafornekterne
40.000 klimastreikende ungdommer: – Vi vil ha en framtid
SV-topp: Vil ha pause i utbygging av vindmøller
40.000 streikende skolebarn med klart klimabudskap til politikerne
Ungdomsforsker: – Klimastreiken kan prege en hel generasjon
Slik støtter du barna i klimakampen
Mount Everest: Når isen smelter, kommer de døde kroppene til syne
Lærer sa opp jobben i streikeprotest
NRK-komiker lurte klimastreikerne
Venter 20 000 til elevstreik
Miljøministeren: Ikke lur ungdommen
Sa opp jobben for klimastreiken: – Viktigste demonstrasjonen på 2000-tallet
Hva vil de ha? Ei framtid på jorda!
Elever på omvisning på Stortinget fikk gyldig fravær - i motsetning til demonstrantene utenfor
40.000 klimastreikende ungdommer: – Vi vil ha en framtid
Mener klimastreiken er anarkistisk
Lærer sa opp jobben i streikeprotest
«Dere ofrer framtida mi for vekst»
Ikke rart ungdom er sure på oss
«25 under 25» om klimastreiken: – Som å spytte ungdommen rett i fjeset
Lærer: – Vanskelig å ikke støtte elevene
– Vi skulker for fremtiden

Februar 2019
Varmerekord i Storbritannia
Oppfordrer elever til å skulke skolen
Siv Jensen: – Haga sier Norge skal være flaue. Det skal vi slettes ikke.
Første pattedyr utryddet av klimaendringer
Norsk gass kan bli utkonkurrert lenge før det går tomt på norsk sokkel
Scotts fatale sydpolferd avslørte at det hadde vokst skoger i Antarktis
Uvanlig varmt: Ett sted kan få 20 grader til helga
Halvparten av strendene kan forsvinne fra nordmenns feriefavoritt
Strendene på Mallorca kan vaskes bort
Null utslipp, grønne jobber og rent vann til alle? Her er alt du trenger å vite om klimaplanen alle snakker om.
Det Nordpolen som Roald Amundsen oppdaget er i ferd med å forsvinne
- Arktis skjuler en tikkende bombe, og nedtellingen har begynt
Forskere frykter katastrofal kollaps i naturens økosystemer
Forsker mener insektsutryddelse vil være katastrofal for menneskeheten
Forskere frykter kollaps i naturen
Sjokksnø på Hawaii
Norges isbreer kan smelte bort
Hvor vil Sp egentlig kutte utslippene?
Rekordstor økning i vindkraftproduksjonen
Greta Thunberg: – Jeg ser verden på en annen måte
Vil ha CO2-merking
Dagbladet mener: Norge er tjent med kraftkabler til utlandet
Frp-statsrådene strøk ordet «klima» fra kravene til olje- og gassindustrien
Flom i Australia: Storflom har ført slanger og krokodiller til gatene
Australia i hardt vær:
Krokodiller i gatene etter hundreårsflom i Australia
Klimaendringer kan gi dramatiske følger for Svalbards befolkning
- Vi vil få europeiske strømpriser
Ville bare snakke litt om olje og klima
NASA overrasket av gigantisk hulrom i isbre
Forskere kan påvise menneskeskapte klimaendringer fra 1600-tallet
Historisk varm januarmåned i Australia
Historiske temperaturer: USA: Minus 44 grader. Australia: 46 varmegrader
Nær 100 graders forskjell på samme tid

Januar 2019
- Flere steder på verdensarv­lista står i fare for å forsvinne
Ser på muligheten for nulltakst
Ekstremkulde treffer USA – skoler og teatre stenges. Tog og fly innstilles.
Vil ikke ha fartsgrense
USA forbereder seg på ekstremkulde
I fjor trodde én av fire at Norge når klimamålet innen 2050. I år er det enda færre.
Skulle bli Røkkes nye gull: Så bestemte den seg for å reise
MDG: Dropp bilen, få ett års gratis transport i bytte
MDG: Dropp bilen, få ett års gratis transport i bytte
MDG: Dropp bilen - få gratis månedskort
Schwarzeneggers store klimabekymring
Ga verden tre år på å unngå klimakatastrofe. Vi er over halvveis, og ekspertene er skremt
«Armageddon-brann» la Cape Town under et svart teppe av røyk
Enorme snømengder i Lofoten: - Skjer veldig, veldig sjelden
FNs sikkerhetsråd splittet om klimaendringer
Maner til nordisk klimakamp
Tordner mot «klimaeliten» i Davos: - Folk er lut lei
2018 er det fjerde varmeste året som er registrert
Hetebølge, tørke og varmerekorder i Sør-Australia
Rekordvarme i Australia: Massedød blant dyr og fisk
Snømangel i fjellet kan gi de høyeste strømprisene noensinne
- En familiegjenforening for folkene som ødela verden
Davos-deltakerne snakker om klima, men flyr privatfly
Ber om mulighet til nullutslipp
Ny skrekkrapport:- Kan være for seint
Du må ikke kutte kjøttkaker i 40 år for å fly tur-retur Thailand
Fremtiden er ikke bare mørk, den er oljesvart
Kaldt i USA: Nå vil Donald Trump ha litt god gammeldags global oppvarming
Forskere: Flere enn 250.000 kan dø årlig som følger av klimaendringer
- En god kveld for klimafornektere
Klimaendringene overskygger alt. Vi må gi barna håp
Politisk oljeplattform
Hvordan ser norskekysten ut hvis havet stiger?
– Det skal så drastiske tiltak til for å snu utviklingen at jeg lurer på om det er mulig
Rekordoppvarming av havet i 2018: – Vi ser store effekter, spesielt på Svalbard
Tre pågående trusler mot livet på havbunnen
Forsker: Turisme er ødeleggende for isbreene
Ny rapport lanserer «global diett»: – Inntak av rødt kjøtt og sukker må halveres
Skrekkrapport om Antarktis:
Isen smelter seks ganger raskere
Antarktis smelter seks ganger raskere enn på 1980-tallet
Setter klima på timeplanen
Schjøtt-Pedersens klode
Regjeringsplattform kan være klar mandag: Venstre skuffet over manglende drahjelp fra KrF i klimasaken
Tørkerammede bønder får nær 2,5 milliarder kroner i erstatning
– Været i 2018 var det mest ekstreme hittil
Lonely Planet: Klimahuset i Oslo er noe å glede seg til
Oslo offisielt åpnet som Europas miljøhovedstad
Meteorologene om tørkesommeren 2018: «Svært uvanlig og førte til store konsekvenser»
– Et tydelig generasjonsskille
Nei, rødt kjøtt fra Norge er ikke bedre for klimaet enn importert avokado
Tre av ti vil spise mindre av rødt kjøtt


Tidligere år:
2021:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2020:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2019:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2018:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2017:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2016:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2015:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2014:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2013:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2012:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2011:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2010:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2009:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2008:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2007:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2006:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2005:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2004:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2003:
Januar
  Februar
 Mars   April   Mai  Juni Juli  August September Oktober November Desember
2002:
Januar  Februar  Mars   April   Mai  Juni  Juli  August September Oktober November Desember

2001:
Januar
  Februar  Mars   April   Mai  September  Oktober  November Desember

2000:
November
  Desember