forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk |
mat |
 helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Undervannshule - kun en illustrasjon, ikke den faktiske hulen!

Må verdenshistorien skrives om?
"Ildhulen" under vannet på Nanumaga viser at øya var bebodd for 8000 år siden!

På den nordlige kysten av atollen Nanumaga i Tuvalu fant to dykkere en undersjøisk hule mer enn 40 meter under havflaten. Mørke flekker på vegger og tak, samt brente korallbiter på gulvet viste at her hadde mennesker brukt ild tusenvis av år før sydhavsøyene skulle være befolket!

Nanumaga er en av de ni atollene i Tuvalu, og noen dykkekyndige på besøk ville finne ut om en gammel legende om "et stort hus under havet" kunne ha noe som helst for seg. Da de dykket ned langs den bratte korallveggen havsiden av atollen fant de inngangen til huler. Og inne i en av hulene fant de det som kan være bevis for at den aksepterte teorien om at ingen av øyene i Tuvalu eller nabolandene ble bebodd tidligere enn for 6000 år siden antagelig ikke holder stikk. For den siste gang at havnivået var så lavt at hulen lå over vannet, og følgelig var beboelig, var for 8000 år siden!
Nanumaga
Nanumanga
Havstigning
Man har ikke fått konstatert med hundre prosent sikkerhet hva som har skjedd i hulen en gang i fortiden, men legenden om et hus som nå ligger under havet tyder jo på at hulen har vært bebodd en gang i fortiden. Kan det være at arkeologene har lagt for stor vekt på rent arkeologiske bevis og vært blinde for at det finnes klimatiske forhold som sier noe annet? Det har ifølge geologiske bevis vært en massiv og kontinuerlig økning av havnivået i området, som begynte for 8000 år siden og sluttet for 4000 år siden. Kan det være at denne havstigningen druknet det meste av bevismaterialet for mye tidligere menneskelige migrasjoner inn i Stillehavet?
    I tidskriftet "Journal of Pacific History", skrev Dr. John Gibbons fra University of the South Pacific i Fiji følgende: "... å prøve å gjøre fornuft av Stillehavsøyenes forhistorie (uten å ta klimaforhold med å betraktning) kan kanskje sammenlignes med en som ankommer til andre akt i et skuespill og prøver å finne ut hva skuespillet handler om uten å være klar over at første akt allerede har foregått!"
    John Gibbons og hans medforfatter, Dr. Fergus Clunie, tror at Stillehavet ble kolonisert av bølger av "båtflyktninger", fordrevet fra kystene i Indonesia og Sørøst-Asia på grunn av stigende hav.
Bilde fra 1900
Bilde fra 1900
Lapita potteskår
Tidslinjen for den Stillehavsarkeologien slik vi kjenner i dag stopper brått for 6000 år siden, som er den tidligste datoen for såkalte "Lapita" potteskår. Slike potteskår finner man i kystområdene det sørvestre Stillehavet, fra Marquesasøyene i øst til Ny-Caledonia i sør og Mikronesiaføderasjonen i nord.
Det har vært vanlig å spore opprinnelsen av Lapita-kulturen til fiskere som har bodd langs kystene av Indonesia og Filippinene, som mestret kunsten å seile og spredde seg raskt inn i Stillehavet fra omtrent ca 4000 år siden. Men arkeologien kolliderer med språklig bevis på at noen av øyene i Polynesia, som ligger i stor avstand fra Asia, da allerede hadde vært bosatt i minst 5000.
Koralløy
Koralløy
Radikal teori
Dr. Gibbons og Dr. Clunie har kommet med en radikal teori som antyder at dyktige sjøfolk navigerte rundt i Stillehavet kanskje 10.000 år før oppblomstring av de store sivilisasjonene i Sumerriket (Mesopotamia) og Egypt.
    De påpeker at fra 100 000 år siden og til dagens havnivå ble etablert har det vært perioder med istider som fastholdt enorme mengder med vann. Dette fikk havnivået til å svinge på et nivå som var mellom 20 og 45 meter lavere enn i dag. Havet nådde sitt moderne nivået for bare 4000 år siden, en som er veldig tett på alderen til den eldste Lapita-keramikken - for tett til å være en tilfeldighet.
Brygge Nanumanga.
Brygge Nanumanga
Nytt hjemsted
Hva som fikk de først Stillehavskolonistene til å migrere? Den mest populære teorien er at lykkesøkende immigranter utnyttet anledningen til øy-hopping når lavt vannstand skapte landbroer og reduserte avstanden mellom øyene. Gibbons og Clunie foreslå to andre drivkrefter. De mener at perioder med svært lavt havnivå for mer enn 18.000 år siden forstyrret kystnære økosystemer og ødela levebrødet til maritime kulturer. Deretter fulgte en periode med migrasjon, drevet av stigende havnivå, kystfolkene måtte trekke innover landet og kom i kontakt med sine innlandsnaboer. Den stigende havnivået krympet
Stillehavet
Stillehavet
hjemlandene til Stillehavsfolkene til bare en fjerdedel av deres tidligere areal, noe som la et enormt press på kystfolkene til å finne nye et nytt hjemsted.
Dykkerutstyr
Morgendagens arkeologi vil kreve dykkeutstyr, og man må også flytte til høytliggende områder, som et funnsted i Papua Ny-Guinea hvor man nylig fant en steinøks med en antatt alder på 40-45.000 år.
    Det "store huset under havet" utenfor atollen Nanumaga i Tuvalu
er ikke det eneste hintet om at Stillehavet ble kolonisert mye tidligere enn for 4000 år siden. Mystiske hauger kalt "Tumuli"
Kon-Tiki
Kon-Tiki
har blitt funnet på øya Ile des Pins i Ny Caledonia. De ser ut til å være menneskeskapte og har sylindriske kjerner av en type betong laget av skjell, som har blitt karbondatert til å være mellom 3000 og 8000 år gamle.
Thor Heyerdahl
Opprinnelsen til polynesierne er fortsatt gjenstand for debatt, men marin teknologi var formodentlig mer sofistikert og seilaser over
hav mye mer vanlig enn det man har antatt tidligere - akkurat som Thor Heyerdahl prøvde å vise med sine seilaser med balsaflåte og sivbåter.
Vil "Skrik"-mumien kunne forandre verdenshistorien?
Mumien fra Peru var balsamert med sevje som kun finnes i Papua Ny Guinea - på en tid da ingen skal kunne ha seilt over Stillehavet fra Peru!
Les mer i vårt artikkel!
Revurering
Det er vanskelig å si hva den nye teorien om koloniseringen av Stillehavet som Gibbons og Clunie har fremmet kan føre med seg, men deres betraktninger om den sannsynlige effekten av de veldokumenterte endringer i havnivået i Stillehavsøyenes forhistorie vil nok kreve en revurdering av enkelte etablerte teorier.


For våre andre Mysterie-artikler - klikk her.
For våre faktasider om Tuvalu - klikk her.

Hva mener du?
Har du synspunkter og/eller ideer om ildhulen på Nanumaga, send en email til vår redaktør Terje Dahl: terje@sydhav.no

Her er innsendte meninger og ideer:
Her er det nok mange teoriar som må revurderast. dette samsvarar dårleg med det som ein kan konkludera etter å ha lese om andre sine arkeologiske funn og deira vurderiungar etter desse funna. Eg har blitt overtydd om at jorda blei skapt for mindre enn 10000 år sidan (mange seier 4004 f.Kr) Ca 2500 f.Kr (2350 f. Kr) har det vore ein verdensomfatttande flaum. Straks etter den flaumen blei det ei istid - den einaste istida som har vore.
Oddbjørn Høyland

[ Nanumaga_hule ] http://nzclimatescience.net/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=1
For ca 20 000 år siden sto havet ca 120 meter under dagens havnivå... For ca 6-7000 år siden sto havet ca 6 meter høyere enn i dag...
Både Maldivene og mange Stillehavsøyer har opplevd et synkende hav etter 1970. Fiskere på Mladivene har vist mer hvor de seile i 1970, men kjører på grunn i dag..*
http://www.climatechangefacts.info/ClimateChangeDocuments/NilsAxelMornerinterview.pdf
Går forøvrig ut i fra at Stillehavsøyene, de fleste av de ble befolket mens havet sto på det laveste for ca 20 000 år siden og for før for ca 35 000 siden da iskappen også var på sitt største. Den siste istiden har forøvrig flere store nedsmeltingen der Ålesund Interstadiale er den som er best dokumentert for ca 30 000 år siden..
Sivert Sæterbø
Fascinerende lesestoff:-) Synd at slike oppdagelser ikke kommer mer fram i lyset. Jeg er bombesikker på at det finnes utallige mysterier rundt om i verden, som kan skrive om menneskets historie om og om igjen.
John T

Kom med flere innlegg, folkens!


"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |