forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk |
mat |
 helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |


Statuene på Påskeøya:
- Forestiller de egentlig polynesiere?Statuer

Det heter seg at de gigantiske statuene på Påskeøya forestiller øyboernes forfedre - at man reiste dem som minne om avdøde høvdinger. Beboerne på øya er polynesiske så det er jo nærliggende. Så hvorfor har ansiktene i stein ikke polynesiske trekk, men minner mer om våre egne forfedre?

Å si til en polynesisk skjønnhet at hun har vakre, store øyne er å fornærme henne. Ifølge polynesiske skjønnhetsidealer skal øynene være små! Lange, tynne neser er heller ikke noe å framheve, - vi hvithudete palangi'er blir ofte ertet av polynesierne for våre lange neser! Firkantet hake? Hvit hud? Rødt hår? - Nei, vær så snill - slikt nytter
ikke
hvis man skal beskrive en polynesier!
hvorfor er den aksepterte teorien at steinstatuene på Påskeøya forestiller polynesiere? Det er ganske ubegripelig, for det virker mest som om de flere meter høye steinansiktene har nordeuropeiske trekk - og det sies jo at de røde steinblokkene som ble plassert på toppen av hodene skal forestille rødt hår!
Polynesiske barn
Polynesiske barn
Hvite mennesker
Min polynesiske kone Emma var helt klar da hun fikk se bilder av statuene på Påskeøya:    - De forestiller hvite mennesker, sa hun bestemt. - De er ikke polynesiere.
   - Hvorfor din kone skulle påstå at det er hvite mennesker som er avbildet i statuene forstår jeg ikke, statuene ble laget på en tid da det ikke var hvite mennesker på øya, sa en arkeolog til meg. Men arkeologen, som har vært på Påskeøya flere ganger, burde da huske at de første skrevne beretningene forteller at det fantes hvithudete mennesker på den isolerte øya?
Hvite, røde og brune
Den nederlandske oppdagelsesreisende Jacob Roggeveen var etter det vi vet den første europeiske til å besøke Påskeøya - en påskesøndag i 1722. Han skriver at det var tre distinktivt forskjellige folkegrupper
på øya: Mørkhudete,
Lyshudete som Cook så
Tegning fra
Cooks besøk
Hoa Hakananai'a fraktes til England
Hoa Hakananai'a fraktes til England
rødhudete og hvithudete. De lyshudete hadde så europeisk utseende at de ikke skilte seg ut fra sjømennene, de var heller lysere! De hadde rødt hår.
   Også kaptein Cook, som kom seilende til Påskeøya i 1774, kunne fortelle at det fantes hvithudete der, som på flere andre øyer i sydhavet - noe som de gamle tegningene fra hans ekspedisjon også viser.
   En gammel legende fra Påskeøya forteller den samme historien: At det har vært en annen folkerase på øya, lyshudete som ankom før deres egne polynesiske forfedre. Det skal ha vært disse lyshudete som laget steinstatuene. De skal ha vært den herskende folkegruppen på øya, til
polynesierne gjorde opprør og drepte dem til kun en var i live.
Røde og hvite farger
Hvithudete, rødhudete og brune mennesker. De statuene vi ser på Påskeøya i dag ser svært lite fargerike ut, det er gjerne gråaktig stein. Men i British Museum finnes det en statue som hadde farger - Hoa Hakananai'a. Denne statuen ble funnet av mannskapet på skipet HMS Topaze i 1868, halvt nedgravd inne i en steinhytte på toppen av en bratt vulkanskrent med ryggen til den knøttlille døråpningen. Statuen er to og en halv meter høy, av basalt og veier fire tonn. Steinbygningen på Påskeøya måtte delvis rives ned, og det måtte 200 innfødte og 300 sjømenn å få fraktet den ned til skipet. Hoa Hakananai'a, som skal bety skjult eller stjålet venn, skal ha vært malt i røde og hvite farger. Dessverre ble statuen lagret ubeskyttet på dekk, så da de kom til England var det ikke noen farger igjen! På et gammelt bilde tatt under transporten kan vi likevel se at hodet nok var malt hvit - det virker som om statuen kan forestille en hvit person. Også andre statuer er lysere enn det kan se ut. De nedgravde statuene på utsiden av Rano Rakau-krateret er laget av en lys vulkanstein og skal ha vært polert så de nærmest var skinnende hvite.
Avdøde høvdinger
Polynesisk maorihøvding
Polynesisk maorihøvding
Hvem sier så arkeologene at statuene forestiller? Vel, den aksepterte teorien er at de forestiller forfedrene til dagens polynesiske øyboere, gjerne høvdinger som man gjorde ære på ved å reise et varig minne om dem.
   De innfødte på Påskeøya kunne ramse opp alle sine forfedre helt tilbake til den første høvdingen, Hotu Matua, rundt 30 slektsledd. Ville det ikke da være helt naturlig at man også visste hvilke av statuene som forestilte hvem av sine forfedre? Spesielt siden man angivelig brukte mer enn et år på å lage en? Det er ingen av statuene som har navn etter personer, det er ingen som noensinne har hørt om noe slik. Merkelig, hvis det var for å gjøre ære på dem!
Europeiske trekk
Det er bare han i midten bak som er norsk!
Det er bare han i midten bak som er norsk!
Det finnes noen på Påskeøya som ligner litt mer på de enorme statuene enn den vanlige polynesier. Det er de som hevder å være etterkommere av de hvithudete som laget statuene, som stammer etter den eneste hvithudete som ifølge legenden ikke ble drept - de som opp også gjennom nyere tid har vært høvdinger på øya. De har klart synbare europeiske ansiktstrekk og rødlig hår, som familien som hjalp Thor Heyerdahl under hans ekspedisjon til øya (se bildet til høyre). Bilder av gamle hodeskaller funnet på Påskeøya viser også at det høyst sannsynlig har bodd folk med kaukasiske trekk på øya i forhistorisk tid.
Moai kava-kava
Moai kavakava
Det er bare han i midten bak som er norsk!
Knelende statue med skjegg!
Forliste sjømenn
Det finnes også en annen type statuer på Påskeøya enn de av stein - moai kavakava. Dette er statuer skåret ut i tre, og også disse skal forestille polynesiere. Man må jo lure på om noen trenger sterkere briller. Statuene har da helt tydelig lang, krum nese og fippskjegg! Man kan nok kanskje se for seg syke arabere eller jødiske krigsfanger, men ikke polynesiere! Utseende forklares med at de forestille de forestiller avdøde høvdingers sjeler. Sjeler? Man er redd før spøkelser i sydhavet den dag i dag, men man ser ikke for seg noen tynne og skrøpelig skikkelser. Selv om treskikkelsene ser ut til å være døden nære så er det lite som tyder på at de allerede har forlatt sine jordiske legemer. De ser heller ut som om de er i ferd med å lide sultedøden. Kanskje de små trestatuene heller forestiller forliste sjømenn som drev i land på øya?
Glemt bort
Det velbeskrevne fenomenet med lyshudete på Påskeøya blir i dag merkelig nok glemt bort av forskere og arkeologer flest. De mener bestemt at Påskeøya ikke kan ha hatt noen kontakt med omverdenen på det tidspunktet da statuene ble laget, eller før de ble laget. At siden det bare bodde polynesiere på den isolerte øya - så kan statuene følgelig ikke forstille andre enn forfedrene til de polynesiske øyboerne. Forskerne viser til språklige likheter med andre polynesiske folk og DNA-tester som viser at øyboerne kom fra naboøyene. Vel, ingen har vel benektet at det bodde polynesiere på Påskeøya på det tidspunkt da forskerne mener statuene ble laget, men
de første oppdagelsesreisende løy neppe når de sa at de også så folk med lys hud og rødt hår. Kaptein Cook skrev også i sin loggbok at karen han hadde med seg fra Tahiti ikke forsto mer enn noen få ord av språket, og russiske forskere som har studert de eiendommelige og unike rongo- rongo skrifttavlene mener at de tidligere beboerne på Påskeøya må ha hatt et ukjent språk. Det er jo ikke noe
Rongo-rongo tavler
Rongo-rongo tavler
merkelig å finne polynesisk DNA på Påskeøya, men det vil være merkelig hvis man klarte å finne rent polynesisk DNA her, så oppblandet som befolkningen har vært siden den ble redusert til knapt hundre personer da de hvite kom med sine slaveskip og sine sykdommer.
Thor Heyerdahl
Thor Heyerdahl var en av de som kunne mest om Påskeøya, gjennom sin forskning fra han kom til sydhavet første gang i 1937 til han døde i 2002. Han ledet en stor arkeologisk ekspedisjon til øya i 1955-56 og ledet også andre utgravinger som vinklet inn på hans migrasjonsteorier i
Heyerdahl
Heyerdahl
Viracocha
Viracocha
sydhavet og andre steder. Det er helt klart at den grundige forskningen vår landsmann la ned ikke har fått den anerkjennelsen den burde, og mye skyltes at han ikke hadde formell utdannelse som arkeolog og at han våget å komme med tanker som gikk på tvers av de aksepterte teoriene.
Heyerdahl mente at det en gang i fortiden kan ha vært en gruppe lyshudete
mennesker i Sør-Amerika som forsvant ut over Stillehavet og nådde Påskeøya. Han viser til inkaenes legende om den hvithudete Viracocha, også kalt Con-Tici Viracocha (derav navnet Kon-Tiki på balsaflåten). Han skal ha holdt til ved Titicacasjøen på grensen mellom Bolivia og Peru til en lokal høvding fordrev han mot kysten. Her skal han og hans menn ha lagt ut på Stillehavet. Da den spanske erobreren Pizzaro dukket opp i Peru med under 200 soldater i 1532 ble han tatt for å være Viracocha som hadde kommet tilbake, og det var grunnen til at de klarte å erobre det store inkariket. På Påskeøya, som mange steder i sydhavet, finnes det legender om en lyshudet Gud som kom seilende til øyene fra "soloppgangen". Thor Heyerdahl spurte om ikke de lyshårete "gudene" som forsvant ut over havet mot vest kunne være de samme som kom seilende til Polynesia fra øst - og at steinstatuene forestiller disse.
Søramerikansk kultur
Ahu Vinapu
Ahu Vinapu
Chullpa i Peru
Chullpa i Peru
Tupa på Påskeøya
Tupa på Påskeøya
Under den arkeologiske ekspedisjonen til Påskeøya gjorde Thor Heyerdahl og hans norske og amerikanske arkeologer funn som langt mer bekreftet hans teorier enn avkreftet dem. Karbondateringer viste at Påskeøya var bebodd i 380 år e. Kr, 1000 år tidligere enn antatt, og funn viste at det også må ha vært en tilknytting til søramerikansk kultur. Folkene på Påskeøya laget flåter og kanoer av totora-sivet, som ikke gror noen andre steder i Polynesia, på samme måten som de innfødte gjorde det ved Titicacasjøen. Folkene på Påskeøya dyrket søtpotet som de gjorde det i Peru - og navnet var det samme: Kumara. På Påskeøya finnes det rester etter runde og høye steinhytter som er typiske for området rundt Titicacasjøen i Peru - gravkamre. Her blir de kalt "chullpa", på Påskeøya "tupa", som er slik polynesiere vil uttale ordet. Noen av steinplattformene på Påskeøya er som kopier av de forhistoriske murene man finner i Peru, enormt store steinblokker føyd sammen så fint at man ikke får et barberblad mellom dem. Heyerdahls ekspedisjon fant også eldgamle innrissinger og små statuer av slanger, krokodiller og andre dyr som ikke finnes på Påskeøya eller naboøyene. De fant også store statuer som ikke så ut som de andre på øya, men som derimot var svært like forhistoriske statuer man kan finne i Peru. Pluss øreplugger som var maken til de som de innfødte brukte i Peru.
Sterk ild
Heyerdahls team gravde også ut en 3,5 kilometer lang grøft
Poike grøft - vei til venstre
Poike grøften
(vei til venstre)
tvers over nordenden av øya, nemlig grøften hvor "kortørene" (den polynesiske delen av befolkningen) i følge legenden skulle ha drept og brent "langørene" (de hvithudete). Arkeologene sier at dette kun er rester etter noen jordovner i en naturlig fordypning, men Heyerdahls utgravinger viste en 4 meter dyp og 12 meter bred grøft med firkantet bunn, hvor utgravd sand og småstein var plassert på kanten av grøten. Et stykke opp fra bunnen var det et rødt og svart lag med kull og aske etter en enormt sterk ild.
Latterliggjort
Thor Heyerdahl hevdet at Påskeøya i forhistorisk tid ikke har vært så isolert som man tror og at øya ble befolket over flere perioder, - og ikke bare fra de polynesiske øyene i vest. Hans teorier blir fortsatt nærmest latterliggjort - på tross av at nye DNA-undersøkelser av de prøvene hans arkeologisk ekspedisjon tok i 1955/56 tok viser at det sannsynligvis har vært tidlig kontakt mellom Påskeøya og Sør-Amerika.
På Kon-Tiki museet finner du gipskopier av  statuene, pluss masse annet fra Påskeøya!
Lær mer om statuene
Kon-Tiki Museet!
Hvem?
Så hvis statuene på Påskeøya ikke forestiller polynesiere - hvem forestiller de da? Selv om det kan være en tilknytting til statuer, mektige byggverk og annet i Peru så ligner de jo heller ikke på inkaindianere! Hvis det er noe sant i legendene om at hvithudete "guder" la på vei over havet fra Peru og strandet på Påskeøya så kan jo statuene forestille dem, men hvor kom de opprinnelig fra? Statuene har jo nærmest nordiske fjes med sine oppstopperneser og brede haker, men det kan da vel ikke være norske vikinger som seilte sine smekre vikingskip helt til denne isolerte flekken ute i det store Stillehavet?
Det skal vi titte nærmere på i neste artikkel!


Av Terje DahlFor vår andre mysterie-artikkel om Påskeøyas statuer - klikk her.
For vår tredje mysterie-artikkel om Påskeøyas statuer - klikk her.
For vår artikkel: "Seilte vikingene helt til New Zealand?" - klikk her.
For våre andre artikler om Påskeøya og statuene - klikk her.
For våre faktasider om Påskeøya - klikk her.
For våre artikler om statuene i sydhavet - klikk her.


Hva mener du?
"Jeg har følgende synspunkter og/eller ideer når det gjelder statuene":
  
  Navn:
 
  E-post adresse:
 

Under kan du lese innsendte meninger og ideer:
Jeg er enig i at "ørene" på moai statuene slett ikke ligner ører, men noe som ligger utenpå ørene. De er dessuten ikke forlenget nedover, men derimot forlenget oppover.
Fredrik Klouman

Jeg har lest Thor Heyerdahls bøker og artikler om Påskeøya. Vi Menn har også hatt en del artikler om Påskeøya. Den eledste artikkel er sikkert mer enn 50 år gammel og tar for seg kampen mellom de to folkegruppene som bodde der og den grøften som var gravd og det var her rester av bål og trekull. Det var snakk om at det ble tatt dna av de som bodde på øya, men jeg har aldri sett eller hørt om noe resultat av dette.
Når det gjelder statuene, er jo alle mer eller mindre nedgravd,utenom de som står i rekke og rad langs kysten og som holder på å rase uti .. Thor Heyerdahl, så vidt jeg vet, tok aldri opp dette. Dersom statuene var gravd ned måtte det være store mengder med jord eller stein nær. Jeg har også sett bilder av statuer som var delvis hugget frem og halvferdige.
Noen folk arbeidet med de steinredskaper som lå i nærheten og det var umulig å komme
videre uten skikkelig redskap.
Min teori er at det andre folkeslag (ikke jordiske) for mange tusen år siden kom til påske øya og lagde statuene, senere fortsatte de innfødte arbeidet, men kan ikke v idere.
Vi kan overalt på jorden se statuer eller bygninger som jordens folk umulig kan ha laget.
Erling Houeland
Det er ikkje utenkeleg at det var nokre av vikingane sine forfedre som reiste via Titicacasjøen til Påskeøya. Inka-legender talar om sin opphavsmann som ein med skjegg og med lang, kvit kjortel og med sandalar.
Oddbjørn Høyland
Under et julemåtid i dunkelt lys hvor skygger trer frem så vi at en av knoklene i frembeinet på gris ut som ansiktsprofilen på statuene. Videre på knokkelen er det brusk med mørkere farge, den kan løsnes og ser ut som hatten på statuene. Teorien er altså at statuene er en kult for å prise "mannen i grisen" eller noe sånt. Jeg har et bilde av knokkelen - desverre tatt med blits som gjør at konturene ikke fremtrer tydelig. Samtidig vil en ekspert lett se hvilket bein det er så kan det eksperimenteres med lyssettingen slik at bildet vi så fremtrer. Om noen tror på denne hypotesen sender jeg gjerne bildet. Vi var 3 voksne som så dette sammen og det er ingen tvil om at likheten er veldig stor.
Thor Olav Rørheim


Kom med flere innlegg, folkens!

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |