forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt| video | musikk | mat |  helse | Tangaroa | Robinson | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Nok et spennende mysterie:
- Har kjempene i sydhavet og andre steder på kloden vår faktisk eksistert?

Terje Dahl
Bein av kjempe - normalt bein i midten

Vi har tidligere hatt en artikkel om de legendariske kjempene i sydhavet, men vår redaktør Terje Dahl gjorde en oppdagelse som fikk han til å spørre om kjempene faktisk kan ha eksistert. Og nå har man funnet fossile bein etter kjemper både i Sør-Afrika og Georgia! Disse oppdagelsene er så kontroversielle at den vitenskapelige verden nekter å tro på dem, men Terje samler stadig flere bevis!


- Det startet da jeg gjorde undersøkelser for en artikkel om de eldgamle steinstatuene i sydhavet. Jeg oppdaget at flere av dem
hadde seks fingre, sier vår redaktør Terje Dahl. - Jeg syntes dette var så spesielt at jeg søkte på internett om dette fenomenet kunne finnes andre steder. Det gjorde det, faktisk på forhistoriske statuer over hele verden, og de seksfingrete forestilte gjerne guder, og et fellestrekk var at de var svært høye - de var kjemper!
    Terje tenkte at han måtte lære mer om dette og laget to engelske nettsider: "Giants" og "Six Fingers": - Jeg fikk etter hvert
Klikk på bildene for mer!
Kjeven til Lovelock-kjempe og normal kjeve.. Klikk for artikkel av Terje Dahl!
Lovelock-kjeve og normal.
tilbakemeldinger fra mennesker verden over som også syntes dette var interessant og som nå hjelper meg i mine undersøkelser. Jeg følger opp med egen forsking og prøver hele tiden å finne bevis for eventuelle funn av bein etter kjemper. Et museum i USA har bekreftet at de har hodeskaller etter de såkalte Lovelock-kjempene og professor Lee Berger har bekreftet at de har fossile bein etter kjemper i Sør-Afrika - bare for å nevne to bevis. Jeg har også fotografier. Mange mener at fotografier av skjeletter av kjemper kun er juks. Vel, det finnes mange slike juksebilder, som de som var med i en stor billedmanipulerings-konkurranse (Archaeological Anomalies 2), men det finnes faktisk fotoer som er ekte!
Fra billedmanipuleringskonkurranse.. Klikk for ekstern artikkel!
Billedjuks!
Ekte eller bare bløff
Terje forteller at han sender masse e-mail for å få bekreftet om funn er ekte eller bare bløff, og har fått mange positive tilbakemeldinger fra anerkjente kapasiteter. Når det gjelder funn som ligger langt tilbake i tid forteller Terje at det kan være vanskelig å få bekreftelser fra universiteter og museum:
    - Det finnes ganske sikkert massevis av fossile bein etter kjemper på museene rundt om i verden, spesielt i USA, men det virker som om vi ikke skal få vite om dem. "Forbudt arkeologi"
Artikkel i New York Times. Klikk for artikkel av Terje Dahl!
Artikkel i New York Times
er et nytt begrep, og jeg har selv fått advarsler fra velkjente forskere i inn- og utland om at mine undersøkelser kan være farlige. Ingen vil si hvorfor. Jeg kjenner til en arkeolog som var med på å finne store bein i USA, men som mistet jobben og ikke klarer å få den tilbake fordi hun fortalte om funnet til en nær venn som ikke klarte å holde tett. Arkeologen hadde nemlig måtte undertegne en taushetsplikt for det amerikanske forsvaret som var involvert i utgravingen. Beinene var blitt gravd ned igjen og alle spor etter utgravingen fjernet.
    - Avisene i USA på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet, som New York Times, var fulle av artikler om alle de merkelige beinfunnene. Man åpnet blant annet hundrevis av det man mente var gravhauger og i de fleste var det bein etter svært høye mennesker. Mange av skjelettene smuldret til støv da de ble tatt opp i lyset, men noen var intakte og ble sent til vitenskapelige institusjoner og museer som Smithsonian. Man fant også bronsegjenstander, noe indianerne på den tiden ikke brukte. Indianerne kunne fortelle nybyggerne at i haugene lå det rester av mennesker som bodde i landet før dem - en rase med hvithudete og
Georgia ved Kaukasus, kart. Klikk for artikkel av Terje Dahl!
Georgia ved Kaukasusfjellene
lyshårete kjemper.
Skjult forhistorie
Terje sier at de mest spennende bevis for at det har eksistert svært høye mennesker engang i en skjult forhistorie er kanskje de nye funnene i Georgia og Russland:
    - Jeg dukket bort i en historie på internett om at man hadde funnet bein etter kjemper i Borjomi, i et utilgjengelig naturreservat ved Kaukasusfjellene i Georgia. Jeg trodde først det bare var en røverhistorie, det finnes som nevnt godt med falske bilder av kjemper på internett, men fikk tak i redaktøren av et internettmagasin som også hadde publisert historien. Han fortalte at han hadde fått saken som nyhetsstoff fra en russisk tv-kanal, og etter å slite i flere uker klarte jeg tilslutt å få kontakt med den største russiske tv-kanalen.
Professor Vekua på russisk tv. Klikk for  video og artikkel av Terje Dahl!
Prof. Vekua på russisk tv
De bekrefter at de hadde hatt vist funnet som et større nyhetsinnslag og sendte meg url'en til deres side på nettet hvor videoen lå, og hvor hva som var blitt sagt var skrevet ned. På russisk, men ved å bruke av Google Oversetter fikk jeg forståelsen for hva man hadde funnet og at han som viste fram beinene faktisk var en anerkjent vitenskapsmann, professor Abesalom Vekua. Jeg har siden fått tak i en av de som var med på funnet, og han sier at de er svært interessert i å få organisert en ny ekspedisjon for å undersøke funnområdet nærmere, men at den politiske og økonomiske situasjonen i landet gjør det vanskelig.
Denisova-tann. Klikk for Wikipedia-artikkel!
Denisovatann
Utviklingsteorien må skrives om
Også i Russland, ikke så langt unna Georgia, men nord for Kaukasusfjellene, har man gjort funn som får fritenkende forskere til å lure på om utviklingsteorien må skrives om. I mars 2010 fant man en fossil bein av en finger pluss en tann i Denisova-hulen i Altai Krai. Dette hadde tilhørt en forhistorisk menneskerase, men DNA-analyser viste til forskernes overraskelse at de hadde tilhørt en ukjent menneskeart. De ga rasen navnet "Denisova hominins". Videre forskning viste at denne gruppen mennesker hadde felles forhistorie med Neandertaler-rasen og at den hadde formert seg med forfedrene til de melanesiske folkene i Papua Ny Guinea (og antagelig også de australske aborginerne).
    - Ekstra spennende for meg var det jo at tannen de fant var gigantisk, den var større enn noen Homo Sapiens eller Homo Neandertaler man noensinne har funnet! Det kan virke som om området rundt Kaukasusfjellene er svært sentralt når det gjelder
Torstein Sjövold. Klikk for artikkel av Terje Dahl!
Torstein Sjövold
opprinnelsen til disse forhistoriske kjempene! sier Terje Dahl.
     Tradisjonelle forskere er langt mindre entusiastiske enn Terje:
- Fra Denisova-mennesket har man bare funnet en tann av en voksen og et fingerledd av et ungt individ hvilket overhodet ikke er noe å bygge en teori om fortidskjemper på, sier Torstein Sjövold, professor i historisk osteologi: - Men enkelte lange individer har man hatt til alle tider og om den gjennomsnittlige kroppslengden var lavere enn i dag
er det klart at man har oppfattet disse enkeltindividene som kjemper.
    - Ja, det er ingen tvil om at det har levd høye mennesker til alle tider, sier Terje Dahl. - Mange av dem led av sykdommer som ga unormal vekst, som Robert Wadlow på 1.72 meter. Men når
Prof. Berger med bein. Klikk for artikkel av Terje Dahl!
Prof. Berger med bein
forskere som professor Lee Berger forteller at vi mennesker har vært gjennom en periode av gigantisme og viser til at man har funnet mange fossile bein av kjemper så dreier det seg ikke om enkeltindivider. Problemet er jo at professor Berger snakker om en periode som ligger nesten en million år tilbake i tid, mens vi har historier om kjemper som levde i langt nyere tid. Indianernes fortellinger om hvordan de drepte Lovelock-kjempene kan ikke være så gammel, og kjempene i gravhaugene i USA hadde klær og gjenstander av metall. De første europeiske oppdagelsesreisende til å krysse verdenshavene skrev også ned at de så mennesker av en enorm høyde.
Tarim mumie. Klikk for ekstern artikkel!
Tarim-mumie
Som Magellan gjorde det på sør-spissen av Sør-Amerika og kaptein Cook på Påskeøya.
Mumier av svært høye mennesker
Man har jo også funnet en rekke mumier av svært høye mennesker, som Tarim-mumiene fra høylandsørkenen i vestre Kina som ligger som en fortsettelse av Kaukasus-fjellene. Som gullkledde mumier av inka-konger i Peru. Og som faraoer i Egypt (Ramses II var en gammel, lyshåret og høy mann med nordisk utseende).
    - Ja, det nytter ikke å tvile på at mumiene finnes - du kan selv dra på museene og studere dem!, sier Terje.
    Så det er ikke en "missing link" i menneskenes tidligste utvikling vi snakker om, hvis da ikke arten Homo Heidelbergensis som professor Berger viser til fikk leve i tusenvis av år lenger enn det forskere flest mener.
Thor Heyerdahl
Terje Dahls jakt på kjemper startet altså da han oppdaget at
Heyerdahl.Klikk for vår artikkel: Hvem var Kon-Tiki?
Heyerdahl
det fantes steinstatuer på sydhavsøyene som hadde seks fingre. Thor Heyerdahl ble overrasket over å finne mengder med steinstatuer i junglene på Marquesasøyene i Stillehavet da han dro ditt på en slags kombinert bryllupsreise og ønske om å vende tilbake til naturen i 1937. Han fikk forklaringen av høvding Tei-Tetua at de var laget av en rase med lyshudete som hadde kommet fra et tørt, varmt land i øst - ledet av en mann som het Kon Tiki. Heyerdahl dro østover til Sør-Amerika, og i Peru hørte han legenden om en høy, lyshudet kar eller gud som hadde forsvunnet vestover ut i Stillehavet: Con Tiki Viracocha.
Kon-Tiki flåten.Klikk for vår artikkel om ferden.
Kon-Tiki
     Thor Heyerdahl brukte en stor del av livet sitt på å finne svaret på gåten hvem denne lyshudete "guden" var og hvor han hadde opprinnelig kommet fra, - for det var jo innlysende at han ikke var ikke en søramerikansk indianer! Jakten brakte han over Stillehavet med balsaflåten Kon-Tiki og seilaser over andre hav i sivbåtene Ra I, 2 og Tigris. Den brakte han til funn av pyramider på så forskjellige steder som Samoa, Peru og Kanariøyene. Og alle sist til Aserbajdsjan, nabolandet til Georgia, på jakt en av vikingkongenes

Påskeøyastatue med seks fingre. Klikk for vår artikkel!

"Thor Heyerdahl så at en av statuene på Påskeøya hadde seks fingre, men valgte å se bort i fra det som viktig. Det skulle han nok ikke ha gjort."
forfedre, en høvding fra Kaukasusfjellene som hadde kalt seg Odin.
Nevnte vel aldri kjemper
- Thor Heyerdahl nevnte vel aldri kjemper - og det var nok like greit, smiler Terje Dahl. - Å blande kjemper borti det kompliserte puslespillet han prøvde å sette sammen ville nok gi hans motstandere enda mer vann på mølla og si at han ikke bare var rasist som var så opptatt av en forhistorisk rase av lyshudete, men at det hadde rablet helt for han siden han tydeligvis også trodde på troll! Jeg tror nok Heyerdahl ga blanke i om de folkene han fulgte sporene etter var blå, grønne eller hvite, og det er jo ingen tvil om at legender over hele verden forteller om en rase svært høye mennesker - som hadde blondt eller rødlig hår og lys hud!
Ikke ha vært lett
Det kan ikke ha vært lett å være Heyerdahl med all den motstanden han møtte. Fordi han ikke tilhørte det gode selskap av etablerte vitenskapsmenn ble hans teorier nærmest latterliggjort - ofte av folk som ikke engang hadde tittet på nordmannens forskingspapirer og bøker. Selv ikke at han hadde med seg svært dyktige arkeologer på sine ekspedisjoner fikk den vitenskapelige verden til å reagere: De ville ikke røre arkeologene og Heyerdahls konklusjoner med en
Erik Thorsby. Klikk for vår artikkel!
Erik Thorsby
ildtang. Ja, selv i dag kritiseres han av forskere som ikke vil forstå at det går an å komme med teorier som går på tvers av de aksepterte. Heldigvis begynner DNA-testing å vise at nordmannen så desidert var på rett spor når det gjaldt sine migrasjonsteorier. Folkene på Påskeøya i Polynesia hadde hatt kontakt med Sør-Amerika i forhistorisk tid. Ja, Erik Thorsby har faktisk også funnet baskiske gener på Påskeøya, som syntes å være eldre enn den først spanske galeasen ut i Stillehavet!
    - Tenk noe så spennende som tidlige baskiske gener på Påskeøya, sier Terje Dahl. - Men nå som Thor Heyerdahl er død så er det ingen som tør å stille spørsmål som kan få svært kontroversielle svar. Bortsett fra meg, da!
Kjempene har forsvunnet - hvorfor?
"Uten å vite sannheten om vår fortid kan det være vanskelig å si noe om vår framtid - en framtid som nå er truet av menneskeskapte klimaendringer. Kan det være en sammenheng mellom klimaendringer, tapte sivilisasjoner og fortidens kjemper?"
Selv om det kan virke som om menneskene mange steder i verden blir sakte, men sikkert høyere, så er det et stykke til vi kan kalles kjemper. Funn, historiske beretninger og legender forteller ofte at gjennomsnittshøyden på de kjempene som eksisterte for opp til for noen hundre år siden var rundt to og en halv meter. Kjempene har forsvunnet, og spørsmålet er hvorfor.
    - Mange legender forteller at folkene drepte kjempene, de mente de var onde, sier Terje Dahl. - Et moment kan jo være at legendene oftest snakker om mannlige kjemper, i Stillehavet og andre steder, det virker som om det var dårlig med kvinner blant dem. Misunnelsen var sikkert sterk hvis kjempene tok seg koner blant de innfødte! Og det kunne nok ikke være lett for kvinner på under halvannen meter å få barn med en kar på 2.50! Avkommene ville jo også bli mindre og mindre etter hvert som kjempenes blod ble utvannet.
Pyramidene i Egypt. Klikk for vår artikkel!
Pyramidene i Egypt
Redningsflåter
- Det kan jo også ha kommet en katastrofe og utslettet rasen med kjemper, slik gamle skrifter og legender mange steder i verden sier, legger Terje til og viser også til at før Darwin kom med sin utviklingsteori så trodde man at alle de megalittiske byggverkene verden over ble bygget av en rase med kjemper som forsvant i en katastrofe. Pyramidene i Egypt, enorme murer i Peru, gigantiske statuer på Påskeøya, ja - de hundretusener av uforklarlige dysser og gravkamre
Kjempenes dysse. Klikk for vår artikkel!
Kjempenes dysse
av stein verden over! Kjempene i baskernes område i Spania skal ha sagt at deres tid var omme før de forsvant inn i en dysse, en enorm steinehelle på toppen av store steiner som dannet vegger sammen med jord som de fleste steder nå er syntes å være vasket vekk.
    - Kan det være at pyramidene ikke var graver - man har aldri funnet en mumie i en pyramide, men et fortvilet forøk på å lage en slags redningsflåter mot en gigantisk katastrofe de
viste ville komme? En flodkatastrofe slik deres legender forteller? Er det derfor faraoene ble
Murer i Peru.  Klikk for vår artikkel!
Mur i Peru
mumifisert og deres organer plasserte i lufttette krukker og kister - så man for seg at de kunne vekkes til live eller klones? Er det derfor mange skjeletter som er funnet i forhistoriske gravhauger i USA ble funnet sittende i en sirkel rundt et ildsted - var de gravd ned for å overleve flommen? Var de enorme murene mange steder i verden et forsøk på å lage en beskyttende vold mot stigende vann og frådende tsunamier?
Etterkommere av kjempene
Kjempene ble oftest beskrevet som høye og lyshudete. Med blondt eller rødlig hår, og gjerne
Ganger-Rolv. Klikk for vår artikkel!
Ganger-Rolv
med blå øyne. Så er vi skandinaver etterkommere av kjempene?
    - Ja, jeg er nok en kjempe i forkledning, ler Terje. - Håret mitt var kritthvitt når jeg var liten, så ble det rødt for å gå over til mørkeblondt - bare så synd jeg ikke engang var høy nok til å spille basketball da jeg gikk på skolen! Vel, vel, du skal ikke se bort ifra at det finnes mennesker i dag som har gener etter kjempene, som oss i de nordiske landene Norge, Danmark, Sverige, Island og Finland.
    Vikingkongene skrøt av at de var etterkommere av Odin - og sagene forteller at de var "vakre", i betyningen av at de var lyshudete, lyshårete, blåøyete og høye. Det på en tid da folk flest i de nordiske landene verken var høye eller lyshårete.
     - Vikingkongene mente nok at de stammet fra den innvandrende
Jente fra Kaukasus. Klikk for vår artikkel!
Fra Kaukasus
høvdingen Odin som hadde tatt navnet etter den norrøne guden, for jeg tror nok at Thor Heyerdahls tolkning av Snorre så absolutt har noe for seg, sier Terje. - Thor Heyerdahl mente at denne høvdingen var blitt fortrengt av romerne fra et område ved Kaukasusfjellene, og det er jo et faktum at mange folk her selv den dag i dag ser helt nordiske ut!
Hvem var så disse lyshudete høye?
Så hvem var så disse lyshudete, høye, som så ofte ble tatt for å være guder? Har vår redaktør Terje Dahl noen ideer etter flere år med forskning?
    - Ja, det har jeg, men det er litt tidlig å komme med bastante påstander. Mange som skriver til meg mener at kjempene er, slik den
Noahs ark? Klikk for ekstern artikkel!
Noahs ark?
kristne bibelen forteller, resultatet av samkvem mellom Guds sønner og menneskenes kvinner. At dette ga et mindre heldig resultat og at Gud prøvde å utrydde dem med Syndefloden. Vel, tradisjonelle forskerne mener at vi ikke har hatt en verdensomspennende flod, men det kan komme av at man bruker metoder for tidsbestemmelser som ikke vil holde hvis man faktisk har hatt en slik flod. Det finnes hundrevis av legender verden over om en global flom, og det er vanskelig å se borti fra alle de fossilene av marin fauna
Fossile skjell i Peru. Klikk for vår artikkel!
Fossile skjell i Peru
som man finner på
fjelltopper verden rundt, enorme saltsletter i
høyland og landskap som viser tegn på at det er dannet av enorme bølger. Jeg håper at man kan få studert og tydet alle de tusener på tusener med steintavler som sumerne i det gamle Mesoptamia laget - det er de tidligste historiebøkene man har, og man vet allerede at det på tavlene finnes beretninger og tidsberegninger på tidligere floder. Noen forskere mener man på tavlene kan lese om en verdensomspennende flod som fant sted i år 30.378 før Kristus og at vi hadde en annen flod i
Sumer leirtavle.Klikk for ekstern artikkel!
Sumer leirtavle
år 3.114 før Kristus. Den nyeste storfloden er jo interessant også av den grunn av at det var året mayaene (aztekerne, olmekerne) i Mexico har som starten for sin tidsregning, den kalenderen som for øvrig ender for godt 21. desember 2012. Jeg syntes det er relevant å spørre om kjempene var en folkerase som levde før en verdensomspennende flod.
Verdens undergang
Mange er i dag opptatt av mayaenes spådom om vi vil oppleve verdens undergang den 21. desember
Maya statuer. Klikk for ekstern artikkel!
Maya statuer
i år. Har denne mayaspådommen noe med de hvite, høye gudene å gjøre?
    - Vel, Thor Heyerdahl spurte meg om jeg trodde vi mennesker kan ha gått under en eller flere ganger tidligere i vår forhistorie, og om vi selv kunne ha hatt skylden. Han var redd vi var i ferd med å gjøre det igjen gjennom vårt overforbruk av fossile brennstoff. Vi vet at mange store sivilisasjoner har gått under, uten at vi egentlig vet hvorfor. Og vi vet også at mange av disse sivilisasjonene laget sine store bygninger på restene av tidligere bygninger, hvor etter sigende gudene skal ha holdt til, forklarer Terje.
    Flere folkeslag, som mayaene og aztekerne, forteller at vi mennesker har vært igjennom flere perioder. At vi har bygget opp sivilisasjoner som brått ble utslettet til omtrent sistemann av katastrofer. Ofte var vi selv skyld i katastrofene. Det kan virke som om det tar omtrent 5.000 år fra å starte på nytt til vi kommer til et nivå hvor vår utvikling frambringer ødeleggende katastrofer. Ifølge de gamle mayakodeksene så leve kjempene i den første perioden, likeså i aztekernes legender. Aztekerne sier at kjempene døde av sult, mens mayaene mener de ble drept av en verdensomspennende flom. Noen av kjempene overlevde og de ble etter katastrofen regnet som guder i sine nasjoner.
    - Hopi-indianerne forteller også om disse periodene og de mener at den første gikk til grunne på grunn av ild som kom både innefra jorden og ovenfra som straff for menneskenes ulydighet, den andre
Komet treffer jorda. Klikk for ekstern artikkel!
Komet treffer jorda
ble ødelagt da klodens akse tippet over og alt ble dekket av is, den tredje ble ødelagt av en verdensomspennende vannflod, sier Terje.
    Ny forskning viser at vi faktisk kan ha hatt en enorm flod. Jørgen Peder Steffensen ved universitetet i København sier at undersøkelser av iskjerner på Grønland viser at istiden endte langt, langt raskere enn man tidligere har trodd: "så brått som om man skrudde på en knapp", for 9703 år siden.
    Også et enormt kometnedslag nære
Pacal hadde skjegg! Klikk for ekstern artikkel!
Pacal hadde skjegg!
Madagaskar i det indiske hav for 4.800 år siden kan har vært ganske så katastrofalt, mener en gruppe av forskere. Det kan ha gitt en nærmere 200 meter høy tsunami som fosset rundt kloden!
Kraftig advarsel
Den som også kom med en kraftig advarsel om at vi mennesker kan være i trøbbel nok en gang, kall det en spådom, var Pacal Votan, en mayakonge som
levde noe hundre år før Kristus. Mayakalenderen er noen tusen år eldre enn han og viser som så mange påpeker ikke til noen katastrofe bare at deres tidsregning tar slutt. Pacal, som de samtidige hevdet kom fra stjernene eller fra et sted langt over havet,
Pacals kistelokk. Klikk for ekstern artikkel!
Pacals kistelokk
hadde en enorm kunnskap om verdensrommet. Han beregnet blant annet omdreiehastigheten for planeten Venus og mente at den 21. desember så ville jordkloden og solen være på linje med Melkeveiens senter. Dette mente han vil medføre at de magnetiske polene på solen skifter plass, noen som vil gjøre at jordens magnetiske poler også skifter plass, og det så raskt at det vil gi katastrofale følger.
    - Pacal Votan, noen mener forresten at Votan er samme navn som Odin, er kanskje mest
kjent for det enormt store steinlokket over sin grav, med utskjæringer som
Seks fingre i Palenque. Klikk for eksterne artikkel!
6 fingre
noen mener forestiller en reisende i et romskip. Han ble veldig gammel og var etter sigende lyshudet, lyshåret og høy. Hans sønn hadde seks fingre. Så det om maya-spådommen har noe med de hvite, høye gudene å gjøre er for meg et veldig interessant spørsmål. Jeg håper noen kan sende meg tanker om dette!
Fotavtrykk i Fiji
Hva med sydhavet - er det gjort noen nye funn når det gjelder kjemper?
   - Man har faktisk gjort et sensasjonelt funn av et fotavtrykk i Fiji, men svært få har nok hørt om det. Under arkeologiske utgravinger i landsbyen Namuka på sørkysten av hovedøya Vitu Levu fant man et fotavtrykk i korallstein.
Fotavtrykk i Fiji. Klikk for ekstern artikkel!
Fotavtrykk i Fiji
Det var 33 centimeter langt og 20 centimeter bredt, noe som tilsier at det ble satt av et menneske som var rundt 2.30 høy! Jeg vil seinere lage en egen artikkel om dette funnet, sier vår redaktør Terje Dahl.
Tullete kommentarer
- Jeg får jo en del tullete kommentarer av folk som mener det har rablet helt for meg siden jeg jakter på kjemper, og norske forskere stopper gjerne å sende meg e-mail når de forstår at jeg prøver å lette på sløret over vår skjulte fortid. Likevel er det overraskende mange som mener at kjempene fra den kristne bibelen og gamle legender har eksistert, og det er jo flere og flere utenlandske forskere som stiller spørsmål om det vi har lært på skolen om menneskenes fortid er helt riktig. Jeg mener at det kan være viktig å finne ut hva sannheten er, for uten å vite sannheten om vår fortid kan det være vanskelig å si noe om vår framtid - en framtid som nå er truet av menneskeskapte klimaendringer. For kan det være en sammenheng mellom klimaendringer, tapte sivilisasjoner og fortidens kjemper?For vår artikkel: "Sydhavets kjemper - eventyr eller virkelighet?" - klikk her
For Terje Dahls norsk/engelske sider om kjemper -
klikk her
For Terje Dahls engelske sider om seks fingre -
klikk her

Terje Dahl har skrevet en rekke Mysterie-artikler om Påskeøya som en inngangsport til å lære mer om kjemper - for å komme til dem klikk her.

Hva mener du?
Send inn dine egne synspunkter og/eller ideer når det gjelder kjemper: post@sydhav.no
Under kan du lese innsendte meninger og ideer:

Hei,
Kjempene som levde i gammal tid var etterkommere av falne englar som fikk barn med jordiske kvinner. Desse englane blei kasta ut av himmelen.
Dette står det om i Bibelen og det står også at desse var kjemper:
«Da nå menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år. Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang» (1 Mos. 6,1–5).
Med vennleg helsing
Svein-Arne

Tja. Jeg begynner å tro på det. Kjemper er den mest sannsynlige forklaringen på hvordan megalittmonumenter verden over er blitt laget. Dessuten er kjemper nevnt i første mosebok, i gammel britisk historie, i gresk mytologi, i historien om David og Goliat og altså i alle disse fantastiske historien som er nevnt her. Jeg trodde inntil nå at beina etter dem ikke var funnet, men jamen er de det også. Nylig så jeg også dokumuntarer som helt tydelig viser at det finnes havmennesker, så verdens historie er ikke så enkel som jeg til nå har trodd.
Vemund

Jeg har lest om neflim og det er kjemper som var fallende engler som hadde sexuell samkvem med de vakre menneskekvinnene . Les i i Krønikerne Kap 20 vers fra 4 til 7. bibelen er for meg selve beviset på min eksistens. Ja Gud selv har laget menneskene slik at en mann og en kvinne kan få barn og at Gud har bestemt at sex uten for ekteskapet er synd, men er den gifte ja da kan dem to få en familie og glede seg over, og da er dette ikke synd, og djevelen kan da ikke anklage dem som lever et slikt vakkert og rett og kjærlighetsfylt liv her på jorden.Kjempene og de fallende englene var så fryktelig for Gud og vitne til at han sendte denne store vavvfk\lommen for og utrydde disse , men noen kjemper ble igjenn etter vannflommen , og disse hadde ikke sexuell kontakt med de fallende englende,men kjempene altså neflinene hadde sexuell kontakt seg i mellom, så da har det nokk funnes både kjempe menn og kjempe kvinner og et slekt etter neflinene. Så dette skriver min bibel om og det bar en stor mann som hadde 24 tær og seks fingre og seks tær. jeg tror dette, fordi bibelen forklarer jo dette Klem fra Bodil
bodil

hm universet er 14 milliarder vel med dagens utregning, vi vet at jorden er 4,5 milliarder, vel med dagens utregning, da er det en eller annen sivilasjon der ute i dette universet som sikkert har plantet sine bein på denne planeten før vi kom på banen, vi er garantert ikke her i universet alene, men spørsmålet er og om de gidder å komme til oss nå
gunnar johnsen

Interresant lesestoff
Harald

Min far hevder at det i Settem familien i Molde-traktene har vært flere som har hatt 6 fingre.
Torbjørn
hei
kjør på videre. kjemper eller aliens har levd på denne planeten. tenk deg alle steinene som veger mange tonn og slept mange tusen kilometer og er plasert opp på hverandre. det er også funnet en by i sjøen utenfor japan eller noe sånt som forskerene ikke forstår noe av. Er sikker på at det er noen forskere så sitter inne med informasjon som ville sjokert denne verden, men vil ikke for er redd for sitt rykte eller bli latterligjort. så sier igjen, stå på.
Leif-Einar

Jeg er overbevist om at "kjempene" har eksistert,og kanskje fortsatt eksisterer. De er etterkommere av "gudene" som da kjempene stammer fra. Gudene plantet sine gen i "apekattene" som levde her på jorden,og vi er "utvannede" etterkommere av disse "ancient giants". Hvorfor er ikke journalister interesserte i å "grave" frem historien om dette. Det er funnet mye "beviser" for at "De" har eksistert og alle sagn og fortellinger fra flere tusen år tilbake êr noe som har skjedd. I disse UFO tider så tror jeg det vil bli avdekket, ikke bare at vi ikke er aleine i universet, men at "ancient aliens" har bodd på denne jorden før oss i flere epoker som har endt med såkalte "dommedager". Alle de ruinene som nå begynner å bli oppdaget viser at det har vært intelligente sivilisasjoner som har laget de, mens vi da ifølge dagens lære, satt i ett tre å så på. Myndighetene i alle land vet mere enn de vil fortelle oss "vanlige" for da vil vi bli for "confused" og religion vil opphøre og regjeringer kollapse. Men jeg tror at viss vi vil få servert "sannheten" vil vi akseptere den, og leve som bedre mennesker og ta mere ansvar for vår verden og hverandre. Vi får EN "religion" og leve i harmoni. Hva er så denne sannheten da : Vi er ikke alene i universet, vi blir besøkt daglig og mange regjeringer sammarbeider med de forskjellige raser av "aliens". Om disse "aliens"er farlige eller gode, ja det vet bare de som vet noe. MEN DET ER PÅ TIDE AT VI, MENNESKEHETEN, FÅR VITE HVA SOM SKJER OG HAR SKJEDD. MEN DA MÅ JOURNALISTENE OG FORSKERENE SLÅ SEG SAMMEN OG FÅ SANNHETEN UT. FØRST DA MÅ REGJERINGENE VERDEN OVER FORTELLE OSS SANNHETEN OM FORTIDEN, OG VÅR FREMTID DER VI ER MANGE "RASER" I UNIVERSET.
Nils Peter Brandal

Har du hørt om faren til Ra, Thoth, Adapa, Noah og flere...
http://enkispeaks.com/articles/EnkiPersonaLink.htm

Du har samla opp mye interressant info, og virker også til å ha et åpent sinn i forhold til ymse "forklaringer" på vår eksistens. Bra utgangspunkt.
Nå er det ingen enkel sak å forsøke å sette sammen alle brikkene av urgamle myter, arkeologiske funn med usikker datering osv. Trekker man først en feilaktig slutning for så å vurdere videre info på bakgrunn av denne er man fort på feil vei. Har du koblet Gresk/Romersk mytologi/gudelære opp mot dette? Her fortelles det jo ganske detaljert om enn romantisert om guder/halvguder/kjemper.
Reidar Solhaug

Ja, vi lever på en klode med en helt klar mystisk fortid.
Paal
Helt flott at du graver og spør! Husk at det er ikke mange hundre årene siden Galileo måtte benekte sine påstander om at jorda var rund og gikk rundt sola! Det ligger mye kunskap under tonnevis med jord og humus som bare venter på å bli avdekket.
Odd Høyning

Har en liten kommentar til det som ble sagt om DNA og Heyerdahls folkevandringsteorier. I de fleste bøker jeg har lest om dette emnet har vel disse teoriene snarere blitt motbevist enn bevist. Jf. http://www.anthropology.hawaii.edu/People/Faculty/Hunt/pdfs/Barnesetal2006.pdf ??
Marius
Hvem laget statuene på Påaskeøya? De er for store for vanlige folk....Det finnes et skjellet i Irland av en mann som er 2.70 høy, og flere andre slike historier. Selvsagt kan en del av disse funnene være oppspinn, men når det er så mange ulike historier om dette i ulike gamle skrifte, må det ha vært noe der...
Øystein Visth
(Vedrørende Irland: "A race of giants may have sprung from a mutant gene that first emerged around 1,500 years ago and causes uncontrolled body growth, scientists believe". Daly Mail Red.)

Kjevebildet har liten verdi. Det viser en komplett kjeve sammen med en gipsmodell av en tanngard. Plasseres de oppå hverandre, blir det slik: http://www.elnan.net/images/Kjeve.png
Pål Elnan

Ja, hva mener jeg... Har flere ganger i artikkelen gjenkjent ting som står omtalt i bibelens GT. For eksempel skrives det i historien om Noah at dette hende "medan kjempene enda gikk omkring på jorden"(!) Interesangt mao. At det i samme historie nevnes en altomfattende flom er vel kanhende også vel å merke seg. Jeg har imdilertid en tolkning av GT som tilsier at når de omtaler total utslettelse av alle, så gjelder det mer adams ætt og folk, jødene, mer enn alle mennesker på jorden. I den kontekst blir historien meget troverdig. Tross alt, det er jo vi i nyere tid som har tillagt historien aspektet at jødenes bok omtaler hele verdens historie på den tiden. Lite troverdig.
En annen artigsak med GT er spor av katastrofer som stemmer meget godt overens med Atlantis myten. Selve myten har nok vokst seg stor og mett med tiden, men GT forteller om en by som lå på en klippe ute ved havet. Ett handelsenter med stor rikdom og makt, og fantastiske gater etc. etc. Etter ett jordskjelv styrtet klippen med byen på ut i havet og ble borte. I min verden kommer du ikke nærmere en beskrivelse av ett atlantis en dette.
Men at det har rablet for deg, det tror jeg ikke.
Vidar Vidnes
Historikere og høyt respekterte arkeologer er veldig klar over HVORFOR, det kalles for forbudt arkeologi, grunnen til dette er at det løser mange av våre gåter fra fortiden og om oss selv. De eneste i nyere tid som har hatt tilstrekkelig med ressurser og viten til å grave dypere var Hitler og dagens USA (Illuminati). Når det gjelder floden, så har man etter nøye undersøkelser funnet ut at denne har funnet sted, men ikke slik som beskrevet i bibelen. Etter undersøkelse av jord osv, så fantes det en flod rundt år 9000 før kristus. Kjempene, som er ett av to avkom av en "undergruppe", skal ifølge egyptiske skrifter og hilleristninger ha vært her rundt 8000 før kristus. Men det er fortsatt en sjangse for at kalkuleringen er feil, og at de var her før floden. Altså begynnelsen av 9000.
Lucian

Det er for mange slike historier fra alle deler av verden til at de kan avfeies som tull. Husk at ifølge ekspertene hadde ikke folk i før-historisk tid kontakt med hverandre i Asia, Afrika, Amerika og Europa. Hvordan kan da alle samme ha de samme fortellingene?
Øystein Visth
Guds ord lyver ikke, og Gud vet at den som leter finner svarene de leter etter. Kjempene har nok eksistert, Goliat var en av dem. Stå på dette er spennende.
Bertine
Kjemper! Kjempeinteressant! Elsker temaet og har lett for å bli oppslukt. Eg
trur at det fantes kjemper før? Eg trur til og med at de aller fleste
legender og mytologier har røtter fra virkeligheten? Det kan da ikkje være
tilfeldig at alle mytologier og oldtidshistorier dreier seg om halvguder og
kjemper. "Forbidden Archeology" var et passande navn, for det er virkelig
stor motstand mot kjempene i det evolusjonistiske samfunn!! I Irland har det
blitt funn av mangen kjemper!Bare i ei og samme grotte ble det funnet 20
skjeletter av menn, alle rundt 2,75 høye, og alle hadde rustning!..men også
der, som ved så mange andre liknende funn, så "forsvinner" beinene lause
luften, så det heile forblir "overtro".
Helge Hopland

Det var Kjemper på jorden i de dager, og også etterpå............!
Gog og Magog var to brødre av kjemperasen, ifølge Britisk mytologi. Brutus, som skal ha grunnlagt Britania, overvant dem.
---
Mwooka skal ifølge Akamba-folket ha vært ein kjempe fra Kenya
---
Ifølge de innfødte aborogini-folket i Australia levde det to kjemper av gigantisk størrelse, kallt Bagadjimbiri-brødrene!
---
Kinesisk mytologi forteller om kjemper! F. eks kjempen Pan Gu!
---
Enceladus og Mimas var to kjemper fra Italiaområdene, som ligger begravd under vulkaner!
---
Shoshone-indianerne fra Amerikas Vest forteller om store stygge trollkjemper, som stjal små barn, noen gangerb for å spise dem
---
Innfødte kjemper fra Amerika var flesteparten onde og farlige! Typisk av stygge deformerte utseender, noen luktet heilt forferdelig mens andre så ut som okser?
---
Kjemper fortelles om i ein heil rekke myter ifra Nord-Europa! I Norsk Mytologi, som i likhet med Gresk mytologi, blir kjempene nedkjempet og slått av guder.. Men likevel var de ikkje alltid uvenner.. Til og med ekteskap mellom guder og kjemper fant sted..Thor med Hammeren skal være sønn av èn gud, og èi Jotunkvinne! Jotun kommer av Jotne, som er èin av fleire raser Kjemper eller Troll som levde her i Norge... Jotunheim var "Kjempenes Rike"!
---
1. Mos kap 6 vers 4 :
Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hadde fått døtre. 2 Da så gudesønnene (engler) at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. 3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.»
4 Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.
5 Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte, var ondt, dagen lang.. De var tydeligvis store i størrelse, og veldig ondskapsfulle!! De var overnaturlige, unormale vesener, og deiras utslettelse var nødvendig for å bevare den menneskelige rase.
Det var grunnen til at den store vannflommen kom over verden (2 Peter 2,5) som profetert av Enok (Judas v14). Me leser om Kjempene igjen i;
4. Mos 13.33: "Der så vi Anakittene! Anaks sønner, som kommer ifra Kjempene".
Hvordan kan dette være mulig hvis de ble alle ødelagt i flommen? 1.Mos 6.4: Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.
"..og siden også..."?
..dvs. etter flommen var det ein ny invasjon av de falne englane, men tydeligvis mindre i antall og og mindre utbredt, for de var for det meste begrenset til Kanaan (dagens Israelsområder)
Invasjonen må ha skjedd kort tid etter Syndeflommen da Noah og hans 3 sønner hadde begynt å befolke igjen? For Abraham, som fekk løftet om landet fra Gud, ble født bare 272 år etter Noahs Flom, (Abraham var tiende ledd etterkommer av Noah! Noah var tiende ledd etterkommer av Adam.), men i 1.Mos 12. 5-6 står det allerede om Kananèerne, som var Kjemper : " Og Abram tok med seg sin kone Sarai og sin nevø Lot og alle eiendelene de hadde samlet seg, og folkene de hadde skaffet seg i Harran. De brøt opp for å dra til landet Kanaan. "Da de kom til Kanaan, dro Abram gjennom landet helt til helligstedet Sikem, til More-eika. Den gangen bodde kanaaneerne i landet.
I kapittel 15. 18-21 blir kjempene nummerert og navngitt blant kananeisk folk: "Kenittene og Kenizzites, og kadmonittenes, og hetittene og perisittene, og Rephaims, og amorittene, og girgasjittene, og jebusittene"
Du skal slå dem alle med bann og utrydde dem, både hetittene, amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, slik Herren din Gud har befalt deg. 18 Ellers kunne de lære dere å ta etter alt det avskyelige som de har gjort for sine guder, slik at dere synder mot Herren deres Gud. Men Abraham mislyktes i dette, og vi vet ikke hvor mange som slapp unna til andre land for å unnslippe den generelle ødeleggelsen. Anak var en kjent rase av kjempene, og Rafa var en annen! Arba var faren til Anak, den opprinnelige byggmesteren av Hebron. De var store, mektige, og høyvokste menn! Speiderne som Josva hadde utsendt for å spionere på folket i byen som de ville innta,(4.Mos 13.33) kom tilbake med denne rapporten: " Der så vi kjemper også – anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.»
Kongen av Basan; "Og" er beskrevet i Mosebok 3.11.: "Kong Og i Basan var den eneste som var tilbake av refaittene. Hans seng, en jernseng, står ennå i ammonittenes Rabba. Den er ni alen lang og fire alen bred etter vanlig alenmål."
Ein bibelsk alen er 64 cm.... dvs at sengen hans var 5.76 m lang, og 2.56 m bred!? Det er ikkje nåken pingle som sover i ei slik seng... Hvis desse kjempene av Rephaimer hadde nåke i Egypt å gjer, har me faktisk ei forklaring på problemet som gjennom alle tider har forvirret alle ingeniører, om hvordan disse enorme steiner og monumenter ble brakt sammen?
Hvorfor ikke i Egypt så vel som i "de gigantiske byene Basan" som eksisterer som sådan til denne dag? Videre har vi utifra disse mektige "Navngjetne Menn" forklaringen på opprinnelsen av den greske mytologien. Mytologien var ikke bare oppspinn utifra menneskelig fantasi, men oppstod ut av tradisjoner, og minner, og legender av de gjerningene som de mektige rasene av kjempene hadde gjort! At kjempene var av overnaturlige krefter, hadde "superkrefter", gjorde at de blei annsett som "demi-guder, dvs halvguder! Som Hercules! Sønn av ein gud, og med menneskelig mor. Trollene fra Norrøne Mytologier har sin opprinnelse ifra desse kjempene, og englene! Alle gamle segner, mytologier eller folkehistorier som finnes rundtom i heile verden stammer ifra desse kjempene.
Helge Hopland
Houston Stewart Chamberlain claimed that King David and Jesus were both Aryans of Amorite extraction. This argument was repeated by the Nazi ideologist Alfred Rosenberg.
The view that Amorites were fierce, tall nomads led to an idiosyncratic theory among some writers in the 19th century that they were a tribe of "Germanic" warriors who at one point dominated the Israelites. This was because the evidence fitted then-current models of Indo-European migrations. This theory originated with Felix von Luschan, who later abandoned it.
The term Amorites is used in the Bible to refer to certain highland mountaineers who inhabited the land of Canaan, described in Genesis 10:16 as descendants of Canaan, son of Ham. They are described as a powerful people of great stature "like the height of the cedars," (Amos 2:9) who had occupied the land east and west of the Jordan; their king, Og, being described as the last "of the remnant of the Rephaim" (Deut. 3:11).
In the Hebrew Bible, "Rephaim" can describe an ancient race of giants in Iron Age Israel, or the places where these individuals were thought to have lived: see Gen. 14:5, 15:20; Deut. 2:10-1,20, 3:11,13; Josh. 12:4, 13:12, 15:8, 17:15, 18:16; 2Sam. 5:11,22, 23:13; 1Chr. 11:15, 14:9, 20:4. In the biblical narrative, the Israelites are instructed to exterminate the previous inhabitants of the "promised land," i.e. "Canaan," which include various named peoples, including some unusually tall/large individuals. See the passages listed above in the book of Joshua, and also Deut. 3:11, which implies that Og, the King of Bashan, was one of the last survivors of the Rephaim, and that his bed was 9 cubits long in ordinary cubit. (An ordinary cubit is the length of a man's forearm according to the New American Standard Bible, or approx. 18 inches, which differs from a royal cubit. This makes the bed over 13 feet long.). C.f. the reference to Nephilim and the "sons of God" in Gen. 6:1-3. Anak was a Rephaite. (Deuteronomy 2:11).
The Nephilim were the offspring of the "sons of God" and the "daughters of men" according to Genesis 6:4; and gigantic men who inhabited Canaan according to Numbers 13:33.
The Nephilim were on the earth in those days—and also afterward—when the sons of God went to the daughters of men and had children by them. They were the heroes of old, men of renown.
Anak was a well-known figure during the conquest of Canaan by the Israelites who, according to the Book of Numbers, was a forefather of the Anakites (Heb. Anakim) who have been considered "strong and tall," they were also said to have been a mixed race of giant people, descendants of the Nephilim (Numbers 13:33).
The Egyptian Execration texts of the Middle Kingdom (2055-1650 BC) mention a list of political enemies in Canaan, and among this list are a group called the "ly Anaq" or people of Anaq. The three rulers of ly Anaq were Erum, Abiyamimu, and Akirum. Anak could be related to the Sumerian god Enki. Robert Graves, considering the relationship between the Anakites and Philistia (Joshua 11:21, Jeremiah 47:5), identifies the Anakim with Anax, the giant ruler of the Anactorians in Greek mythology.
Ham, according to the Table of Nations in the Book of Genesis, was a son of Noah and the father of Cush, Mizraim, Phut and Canaan.
(Wikipedia)
ANAX and ASTERIOS were giants of the island of Lade near Miletos in Lydia, Anatolia. They were probably connected somehow with the other giants of Lydian myth such as Damasen, Atlas, and Hyllos.
ANAX (Anax). A giant, son of Uranus and Gaea, and father of Asterius. The legends of Miletus, which for two generations bore the name of Anactoria, described Anax as king of Anactoria ; but in the reign of his son the town and territory were conquered by the Cretan Miletus, who changed the name Anactoria into Miletus. (Paus. i. 35. § 5, vii. 2. § 3.)
ASTE'RIUS (Asterios), a son of Anax and grandson of Ge. According to a Milesian legend, he was buried in the small island of Lade, and his body measured ten cubits in length. (Paus. i. 35. § 5, vii. 2. § 3.)
http://www.theoi.com/Gigante/GiganteAnaxAsterios.html

Fra Youtube: History Channel - VERY Large Caucasian Skulls from Lovelock - Nevada State Museum http://www.youtube.com/watch?v=ZcXvhx5fQNg
Lovelock-skallene var avlange med flat og lav panne, som Neandertaler-rasen!
Tror at kjempene eksisterte. Mange historier om dem. Sydhavsoyene, Middelhavet, norr mytologi. jotner. Har sett figurer av kjemper i Guatemala og Thailand, bibelens historier om kjempene paa jorden, mener at det er angitt 4 miljoner 200 tusen av dem for syndefloden.
Olav Sevaldsen

 


Kom med flere innlegg, folkens!