forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk |
mat |
 helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Thor Heyerdahl
"For å kunne si noe om framtiden
må vi kjenne fortiden"
Var han så nære svaret?
Forskeren
Thor Heyerdahl
Mange kjenner Thor Heyerdahl best fra Kon-Tiki ferden, men faktum er at Heyerdahl først og fremst var en forsker og ikke eventyrer. Han jobbet hele sitt liv på spreng for å finne sivilisasjonens kilder, og DNA-forskning gir nå nordmannen mer og mer rett i hans før så kontroversielle teorier. Vi trenger å vite sannheten om vår fjerne fortid, så det er utrolig viktig at hans forskning ikke går i glemmeboken, men blir videreført!


Ny forskning som støtter Heyerdahls teorier:
Heyerdahl hadde rett!
Påskeøya – tidlige genetiske spor etter amerikanske indianere
Early Americans helped colonise Easter Island
DNA Study reveals connection between Brazil and Polynesia
Kyllingbein endrer historien
Radiocarbon and DNA evidence for a pre-Columbian introduction of Polynesian chickens to Chile
Søtpoteten fulgte Kon-Tikis kurs
DNA shows how the sweet potato crossed the sea
Vil "Skrik"-mumien kunne forandre verdenshistorien?
Mummy Forensics: The Screamer
Osebergkvinne med aner fra Svartehavet
Thor Heyerdahls teori om Påskeøya bekreftet
Thor og Liv på Fatuhiva
Thor og Liv
San Augustin statue Hiva Oa statue
San Augustin
Hiva Oa
Thor Heyerdahl var langt forut for sin tid, men hans måte å forske på falt mange arkeologer tungt for brystet. I sitt arbeid for å finne sannheten om menneskenes fjerne fortid var han på jakt etter så mange brikker til det store puslespillet som mulig: Han måtte gå utover det tradisjonelle mønsteret - og tenke tverrfaglig. Mange sier at Thor Heyerdahl gjorde en stor feil ved å komme med en teori og så satte alle kluter inn på å finne bevis for å at teorien var riktig i stedet for å forske objektivt for å se om han tok rett eller feil - og at han ikke hadde utdannelse som arkeolog. Vel, Heyerdahl hadde alltid med seg velrenommerte arkeologer på sine ekspedisjoner, som til Galápagosøyene, Påskeøya, Peru, Maldivene og Russland. Og de konklusjonene han trakk hadde jo støtte i deres undersøkelser!
"Havet er veier, ikke barrierer"
De som hevder at Thor Heyerdahl kun var en eventyrer skulle vite at "eventyr" som seilasen på Kon-Tiki flåten for han mest var et nødvendig onde for i det hele tatt å bli hørt. Når ingen ville tro på hans bevisførsler for at folk i en fjern fortid hadde vært i stand til å seile over havet i såkalte "primitive" farkoster, så han ingen annen mulighet enn å vise det - selv om han var livredd havet som en ung mann! "Havet er veier, ikke barrierer", sa Heyerdahl.
Øde sydhavsøy
Thor Heyerdahl var født i Larvik i 1914. Han ble tidlig interessert i zoologi og antropologi, og etter artium startet han å studere geografi og biologi. Julen 1936 giftet Heyerdahl seg med sin første kone Liv og kun et par dager etterpå dro de til øya Fatuhiva i Marquesasøyene langt ute i Stillehavet på en kombinert bryllupsreise og studietur. I samarbeid med zoologisk fakultet ved Universitetet i Oslo skulle de undersøke hvordan dyreartene kunne ha nådd ut til en øde Stillehavsøy. Thor Heyerdahl hadde også en drøm om at de skulle knuse klokken, glemme den vestlige verdens materialistiske utvikling og leve av det som naturen kunne gi.
Les mer i vår artikkel om livet på Fatuhiva.
Forhistoriske steinstatuer
De ble imidlertid syke og dro for å finne legehjelp på naboøya Hiva Oa. Der traff de en annen nordmann, en avhoppet sjømann som bodde der. Henry Lie viste Heyerdahl en bok med bilder av forhistoriske steinstatuer i San Augustin i Colombia i Sør-Amerika som var svært maken til de uutforskete statuene de så i Marquesasøyenes jungler. Dette, samt fortellinger fra høvding Tei-Tetua på Fatuhiva at de var laget av en rase med lyshudete som hadde kommet fra et tørt, varmt land i øst, ble opptakten til Thor Heyerdahls teorier om migrasjon i Stillehavet. Heyerdahl dro seinere til Colombia for å se statuene med egne øyne og i nabolandet Peru hørte han også fra de innfødte at deres forfedre hadde seilt til øyene i havet i vest, og at det samme hadde en skjeggete, hvithudet solkonge som hadde kommet fra et annet land gjort - han ble kalt Kon-Tiki.
Les mer
i våre artikler om statuene på sydhavsøyene.
Forhistoriske seilaser
Da Thor Heyerdahl kom tilbake fra Fatuhiva etter ett år gikk han over til å
studere hvordan man kunne ha reist over havet i førhistorisk tid. I 1939 reiste han til Britisk Columbia på nordvestkysten av Nord-Amerika og fikk studieplass ved museet i hovedstaden Victoria. Heyerdahl bodde også sammen med indianerne for å lære mer om deres kultur, og også de kunne fortelle om forhistoriske seilaser over havet.
    Thor Heyerdahl kom så med teorien at det hadde vært to migrasjonsbølger til de polynesiske øyene i Stillehavet, en fra nord i Nord-Amerika og en fra midten av Sør-Amerika. Den gjeldende teorien var at den eldste migrasjonen til Polynesia var fra Asia, og en så kontroversiell
teori framsatt av en ung student møtte stor motstand, ja Heyerdahl ble nærmest ledd rett ut!
 
Kon-Tiki-statue i Peru Kon-Tiki i seilet
Statuen
Seilet
Kon-Tiki flåten
Kon-Tiki flåten
Kon-Tiki reisen og havstrømmer.,
Kon-Tiki ruten
 
Gravd fram statue Måler statue
Heyerdahls team graver fram og måler statuer
Sivbåt på magen, Arne Skjølsvold.
Sivbåt på magen
Balsaflåten Kon-Tiki
Thor Heyerdahl var ikke i tvil om at den hvite høvding-guden Sol-Tiki, Kon-Tiki, som inkaene hevdet at deres forfedre drev ut på Stillehavet fra Peru, var identisk med den hvite høvdingguden Tiki, solens sønn, som beboerne på alle de østlige Stillehavsøyene feiret som sin opprinnelige stamfar.
Les mer
i vår artikkel
I 1947 heiste balsaflåten Kon-Tiki seil utenfor Callao havn i Peru med et mannskap på 5 nordmenn og en svenske. Etter 101 døgn og 8000 km over Stillehavet strandet flåten mot korallrevet på atollen Raroia i Tuamotu-oyene i Fransk Polynesia. Filmen om seilasen fikk i Oscar som beste dokumentarfilm i 1951 og Heyerdahls bok "Kon-Tiki-ekspedisjonen" er oversatt til 70 språk. I 1952 kom han med en 800 siders publikasjon:"American Indians in the Pacific; The Theory behind the Kon Tiki Expedition".
Les mer i vår artikkel om Kon-Tiki ferden.
På Galápagosøyene
Etter å ha studert havstrømmene som gikk fra Sør-Amerika og ut i Stillehavet organiserte Thor Heyerdahl i 1952 en norsk arkeologisk ekspedisjonen til Galápagosøyene, som ligger 1000 km fra fastlandet. Darwin var jo på de samme øyene i fem uker i 1835, og mye av hans observasjoner her ligger til grunn for hans berømte evolusjonsteori, men ingen arkeologer hadde vært på øyene tidligere. Funn som ekspedisjonen gjorde bekreftet at det hadde vært flere besøk fra Sør-Amerika til Galápagosøyene før de europeiske oppdagelsesreisendes tid.
Påskeøya - første ekspedisjon
I 1955-1956 ledet Heyerdahl den første skikkelige arkeologiske ekspedisjonen til Påskeøya. Med seg hadde han et team på fem arkeologer fra Norge, USA og Chile. Øya var jo kjent for sine store steinstatuer, men ekspedisjonen fant også ukjente typer av statuer, murer og steinhus av samme slag som fra før-inka tiden i Sør-Amerika. De fant også gamle innrissinger av dyr som ikke fantes på øya, og observerte at det grodde en type ferskvannssiv, søtpoteter og gresskar som tradisjonelt ble brukt og dyrket i Sør-Amerika - og som vanskelig kunne ha kommet over havet for egen maskin.
    En legende på øya fortalte at folkene der hadde kommet fra øyer i vest, mens en annen sa at de hadde kommet fra et varmt og tørt land i øst. De første europeiske oppdagelsesreisende til Påskeøya beskrev at det var tre raser mennesker på øya - brune, røde og hvite, de siste mer hvite enn sjømennene selv. Heyerdahl mente at det måtte ha vært flere bølger med immigrasjon til den isolerte øya, og at samferdsel på havet hadde vært langt mer utbredt enn tidligere antatt. Hen mente at de tidligst ankomne måtte ha kommet fra Sør-Amerika, for de store steinstatuene viste folk med lange øreflipper og øreplugger, noe som hadde vært vanlig i inkarikets tidligste kongeslekter. Tre store vitenskapelige verk ble forfattet av ekspedisjonens vitenskapsmenn i fellesskap - og det ble også en dokumentarfilm i tillegg til Heyerdahls bok "Aku-Aku".
Les mer i våre (utfordrende) Mysterie-artikler om Påskeøya
Med papyrusbåter over havene
På en av Påskeøyas store steinstatuer var det risset inn en tegning av en sivbåt, og Heyerdahl fikk en steinstatue av en sivbåt fra en av de gamle, hemmelige familiehulene på øya. Dette fikk han til å lure om store sivbåter også hadde blitt brukt til å seile fra Sør-Amerika. Kanskje over andre hav, for slike frakoster hadde vært brukt ikke bare i Peru og Mexico, men også i de tidligste sivilisasjonene i Middelhavsområdet. Men nok en gang opplevde Heyerdahl at den vitenskapelige verden ikke ville godta at eldgamle farkoster kunne ha blitt brukt som kulturspredere over havene - på samme måten som med balsaflåten Kon-Tiki mente man at sivbåtene ville trekke vann og synke.
    I 1969 la Thor Heyerdahl ut fra Safi i Marokko med mannskap på 7 mann fra 7 nasjoner - i sivbåten Ra under FN-flagget. En uke før de ville ha nådd Barbados i Karibia måtte ekspedisjonen avbrytes - styreåren brakk og de hadde mistet endel sivbunter. 5000 kilometer på 8 uker var likevel ikke dårlig, og ti måneder la Heyerdahl ut fra Marokko igjen en ny papyrusbåt: Ra II. De hadde nå bygget båten enda mer i samsvar med de gamle tradisjonene, og selv om Ra II var mindre enn Ra I så nådde de Barbados på 57 dager.
    Heyerdahl lurte på om det en gang i fjern fortid hadde vært kommunikasjon mellom sivilisasjonene i Egypt/Mesopotamia og Indusdalen på grensen mellom Pakistan og India. Så i 1977 seilte han av gårde med en 18 meter lang sivbåt, Tigris, også denne gangen under FN-flagg - og med et internasjonalt mannskap på 11 mann. Den fem måneder lange reisen endte ved innseilingen til Rødehavet. Siden det nå var krig på alle kanter ble det besluttet at de skulle brenne flåten som en protest mot
krigshandlingene.
Knutepunktet Maldivene
En øy i Maldivene
En øy i Maldivene
Statuer på Påskeøya.
Statuer på Påskeøya
Túcume
Túcume
Tenerife pyramide
Tenerife
Pulemeilei i Samoa
Pulemelei i Samoa

Ny forskning
Mummy lice found in Peru may give new clues about human migration
Nye bevis tyder på at steinalder-mennesker fra Europa oppdaget Amerika
Where the 'First Americans European?
Aboriginal Australians: The First Explorers
Pre-Columbian trans-oceanic contact
Now-Extinct Relative Had Sex with Humans Far and Wide

Atlanteans in America - Paleolithic Cro-Magnons in America
Who Brought The Mayans To Mexico?
Native Americans Hailed From Siberian Highlands, DNA Reveals
Polynesian DNA found in old Native American bones
Ancient Polynesian voyagers may have reached North and South America 492 years before Christopher Columbus.

Seilasene med sivbåtene gjorde Heyerdahl enda mer overbevist om at det hadde vært langt mer sjøfart over havene i en fjern fortid enn antatt, og i det indiske hav lå Maldivene med statuer som skulle ligne på dem han hadde sett på Påskeøya. I perioden 1981 til 1984 ledet han undersøkelse på øygruppen sammen med arkeologer fra Universitetet i Oslo. Utgravingene viste at Maldivene langt ute i havet hadde vært et knutepunkt for flere gamle sivilisasjoner, blant annet i Indusdalen (hvor man også lurer på om befolkningen opprinnelig kom fra). Fiber fra kokosnøtter og pengemuslinger var i gammel tid en viktig eksportvare fra de panneflate koralløyene.
Tilbake til Påskeøya
Etter tretti år vendte Thor Heyerdahl tilbake til Påskeøya, og ledet utgravinger i perioden 1986-1988. Sammen med den tsjekkiske ingeniøren Pavel Pavel prøvde han også å finne ut hvordan de enorme statuene hadde blitt flyttet. I boken "Påskeøya - en gåte blir løst" mener han å ha funnet svaret på dette og andre mysterier, men mye tyder nok på at de uutgrunnelige steinansiktene fortsatt holder på mange hemmeligheter!
Pyramider i Peru
Thor Heyerdahl hadde jo sett statuer og murer i Sør-Amerika som var svært lik dem han hadde funnet på Påskeøya og nølte ikke da en lokal arkeolog tipset han om noe som kunne være et spennende funn. Og det var det: Solsvidde åssider i Túcume i Nord-Peru viste seg å være byggverk av soltørket leire! Fra 1988 til 1992 ledet Heyerdahl et samarbeid mellom Kon-Tiki museet og Museo Bruning, som gjorde arkeologiske utgravinger av det som viste seg å være 26 forhistoriske pyramider - kanskje verdens største pyramidekompleks.
Pyramider på Kanariøyene
På Tenerife, Kanariøyene, var det noen steinhauger som man mente var laget av bønder som hadde ryddet jorda. Heyerdahl leste om dem i en lokalavis, undersøkte haugene og mente at de var rester av pyramider: De var laget av en spesiell type stein som var plassert med den flate siden ut, hadde hatt flate platåer på toppen og steintrapper vendt mot soloppgangen. Heyerdahl knyttet dette sammen med tidligere teorier om at det hadde vært forbindelse mellom den eldgamle kulturen i Egypt og Mayakulturen i Mellom-Amerika: Kanskje de hadde brukt Kanariøyene som et avreisepunkt for å seile over Atlanterhavet, akkurat som europeiske jordomseilere fortsatt gjør det. Mellom 1991 og 1998 gjorde det lokale universitetet i samarbeid med Kon-Tiki museet utgravinger av seks pyramideformete hauger, og i 1998 ble pyramidesenteret i Güimar åpnet (med økonomisk støtte av skipsreder Fred Olsen).
Jakten på Odin
I 1999 kom Heyerdahl ut med boken "Ingen grenser", som han hadde skrevet på Tenerife sammen med svenske Per Lillieström. Her diskuterer de i samtaleform blant annet om den Odin som er omtalt i Snorres kongesagaer kunne ha vært en levende person: En høvding som hadde måtte flykte fra området ved Svartehavet/Kaukasus-fjellene på grunn av romernes ekspensjoner og som hadde tatt navnet etter den mytologiske guden for å imponere folk i Skandinavia. Og som klarte det så bra at han ble stamfaren til de norrøne kongedynastiene. Tanken møtte kraftig motstand i det norske akademiske miljøet, og bedre ble det ikke da de
fulgte op med boken "Jakten på Odin - På sporet av vår fortid" i 2001. Som vanlig gikk ikke Heyerdahl av veien for å prøve å bevise sine teorier, og i 2001 organiserte han utgravinger i Azov i Russland. Utgravningene viste at Azov hadde hatt en befolkning rundt den tiden da høvdingen i følge Heyerdahl skulle ha immigrert omkring år 60 f. Kr. Det var meningen å fortsette utgravinger det neste året, men dessverre ble han syk med kreft. DNA-tester av viking-kvinnene funnet i Osebergskipet viste at de hadde gener fra Svartehavs- /Kaukasusområdet.
Pyramide i Samoa
Thor Heyerdahls gjorde sine første undersøkelser av forhistoriske byggverk i Stillehavet, så det var kanskje på et vis riktig at han også avsluttet dem på en øy i Polynesia. Kort tid før han gikk bort i april 2002 reiste han til Samoa for å titte nærmere på en stor haug med steiner som ble kalt Pulemelei. Denne haugen hadde vært kjent lenge, men man hadde trodd at det bare dreier seg om en såkalt "Tia Seu Lupe", et slags fort hvor høvdingene skulle ha fanget duer og vist sin styrke ovenfor folk og fiender. Heyerdahl mente at det nok heller dreiet seg om en primitiv pyramide og startet planlegging av en arkeologisk ekspedisjon. Kreften satte en brå stopp en helt utrolig karriere, og Heyerdahl fikk ikke oppleve å se at han nok en gang hadde rett da Kon-Tiki museet foretok utgravinger av Pulemelei i juli-august 2003.
Les mer i vår artikkel om Pulemelei i Samoa.
Les mer i våre artikler om pyramider i sydhavet.
Forskning på våre kulturelle opprinnelser
Sammen med Fred Olsen startet Thor Heyerdahl en stiftelse for leting og forskning på våre kulturelle opprinnelser, Foundation for Exploration and Research on Cultural Origins (FERCO), i 1992. Meningen var at skulle man forsette arbeidet med å løse mysteriene om vår fjerne fortid, men etter Heyerdahls død ble stiftelsen lagt ned.
     I samarbeid med arkeologen Bjørnar Storfjell etablerte Heyerdahl i 2002 Thor Heyerdahl Research Centre, som ble registert i England. Etter Heyerdahls død ble det nedlagt.
    Den ideelle stiftelsen Thor Heyerdahl-Instituttet ble etablert i år 2000 og skal viderefører og videreutvikler Thor Heyerdahls ideer og idealer innenfor tverrfaglig forskning, internasjonal dialog/flerkulturell samhandling samt beskyttelse av det globale miljøet. Nå, år 2013, skal Thor Heyerdahl-professoratet ved instituttet avvikles på grunn av pengemangel. Vi får håpe at instituttet likevel får fortsett sitt arbeid for å konkretisere arven etter Thor Heyerdahl.
    
    Det er nå kun en arkeolog ansatt ved Kon-Tiki museet, og han arbeider som kurator. Vi får håpe dette er midlertidig og at den nye Kon-Tiki filmen kan spore til nye undersøkelser i Heyerdahls ånd!
Erik Thorsby
Erik Thorsby
Maja Bauge
Maja Bauge
Søtpoteter
Søtpoteter
Screamer
Screamer-mumien
DNA av blod, kyllinger og søtpoteter
Thor Heyerdahl døde før han fikk oppleve at DNA-forskning gir han mer og mer rett i hans teorier og forskning.
    Professor Erik Thorsby og hans team ved Universitetet i Oslo gjorde i 2008 nye DNA undersøkelser av blodprøver av befolkningen på Påskeøya - og konkluderte med at det sannsynligvis har vært tidlig kontakt mellom Påskeøya og Sør-Amerika:
    - Våre undersøkelser påviser for første gang gener blant befolkningen på Påskeøya som høyst sannsynlig stammer fra søramerikanske indianere, sier professor Erik Thorsby.
    Et internasjonalt forskerteam fant i 2007 det de mener er beviset på at kyllinger som opprinnelig ikke fantes på det amerikanske kontinentet, ble innført dit fra Polynesia allerede før Christofer Columbus «oppdaget» Amerika i 1492.
    - Oppdagelsen er veldig spennende og gir støtte til Thor Heyerdahls teori om sjøveis kontakt, sier direktør Maja Bauge ved Kon Tiki-museet på Bygdøy.
    Nylige karbondateringer har vist at søtpoteten fantes på Cookøyene minst så tidlig som 1000 år etter Kr., og arkeologene mener nå at den ble brakt til de sentrale polynesiske øyene enda noen hundre år tidligere og spredde seg ut i sydhavet derfra. Dette slår hånden vekk under den tradisjonelle teorien som sier at søtpoteten ble brakt til øyene med de først hvite oppdagelses-reisende mange hundre år seinere. Det samme gjelder for en type gresskar,
noe Heyerdahl også påpekte.
     I et museum i England ligger en mumie funnet i Peru og det spesielle med mumien var at den ble balsamert med sevje som kun finnes i Papua Ny Guinea - på en tid da ingen skal kunne ha seilt over Stillehavet fra Peru! Det er et klart bevis på at folk fra Sør-Amerika kan ha nådd Påskeøya.
Les mer i vår artikkel om kontakt mellom Påskeøya og Stillehavsøyene.
Fantastisk forsker
Ny DNA-forskning gir Heyerdahl mer og mer rett i at havet også i forhistorisk tid var veier og ikke barrierer, og hans utsagn om at vi må kjenne fortiden for å kunne si noe om framtiden er nok viktigere enn mange forstår.
    Thor Heyerdahl var en fantastisk forsker. Han jobbet dag og natt i en menneskealder for å sette sammen et puslespill om både vår fortid og vår framtid, men hvorfor er det så få som forstår viktigheten av hans arbeid og følger opp?

Av Terje Dahl

Ny forskning: Heyerdahl hadde rett!
Thor Heyerdahl prøvde hele sitt liv å finne sivilisasjonens kilder, og ny forskning gir nå nordmannen rett i hans teori som ledet til Kon-Tiki-ferden: DNA-undersøkelser i 2020 viser at indianere fra Sør-Amerika nådde de polynesiske øyene flere århundrer før de europeiske oppdagelsesreisende.
Les mer

Ville vært 100 år den 6. oktober 2014:
Thor HeyerdahlVerden feiret
Thor Heyerdahl
Mandag den 6. oktober 2014 var det hundre år siden vår kanskje best kjente nordmann ble født, og det ble feiret i media verden over. Til og med søkemotoren Google byttet utseende og plasserte illustrasjoner av Kon-Tiki-flåten og Påskeøya-statue i logoen på selve dagen. Ja, det er gjerne flåteferden og hans spennende ekspedisjoner til sydhavet som fremheves, men selv ville nok Heyerdahl ha satt størst pris på å bli husket som en forsker og ikke en eventyrer.

Les mer

Diverse litteratur og videoer:
"The Bearded Gods Speak", artikkel av Thor Heyerdahl 1971 - klikk her
"Scandinavian Ancestry -Tracing Roots to Azerbaijan" artikkel av Thor Heyerdahl 2000 - klikk her
"Red Haired Voyagers of the Pacific" - (Megalithomania Conference 2012). video YouTube - klikk her
"Easter Island Mysteries" (Conference on Ancient Studies 2010), video YouTube - klikk her
Kon-Tiki museets engelske nettside om Heyerdahls ekspedisjoner - klikk her
"Heyerdahl om Noahs flom og Babels tårn", utskift av samtale med Arild Edvardsen i 2008 - klikk her
"Thor Heyerdahl forteller om funn fra Påskeøya", video YouTube - klikk her
"Thor Heyerdahl's Odin theory", video YouTube - klikk her
"Thor Heyerdahl - Osterinsel/Easter Island 1954", tysk video YouTube - klikk her
"Tigris expedition by Thor Heyerdahl", video YouTube - klikk her
"Ra II 1970 - 2010. Thor Heyerdahl the environmentalist", video YouTube - klikk her
"Arkæologer på Fatu Hiva", dansk video YouTube, - klikk her.
"Jakten på kong Salomons gruver", artikkel Sydhav - klikk her.
"Finnes det bevis for en forbindelse med Sør-Amerika?", artikkel Sydhav - klikk her.
"Kon-Tiki ferden", artikkel Sydhav - klikk her.
"Hvem var Kon-Tiki?", artikkel Sydhav - klikk her.
Mysterie-artikler i Sydhav om Påskeøya - klikk her.

Søk i Sydhav:


Hva mener du?
"Jeg har følgende synspunkter og/eller ideer om Thor Heyerdahls forskning":
  
  Navn:
 
  E-post adresse:
  

 

 

 


Under kan du lese innsendte meninger og ideer:

Hei!
Jeg er en lektor som i lang tid har irritert meg over folk i Norge og andre steder som systematisk har forsøkt å skade Thor Heyerdal. Akkurat nå leser jeg boka til Jared Diamond. Han kommer inn på polynesiske høns i den. Men så leste jeg akkurat din nettside der du påsto at høns på Påskeøya hadde amerikanske gener. Jeg skulle gjerne ha sett kildene dine til dette!
Vennlig hilsen
Odd Øivind
(Fra mitt svar: Jeg har irritert meg over det samme!! Fra førstesiden i Sydhav finner du min artikkel om Thor Heyerdahl (her http://www.sydhav.no/heyerdahl.htm).. I en boks på høyre side finner du linker til DNA-bevis fra høns, både i norsk og engelsk artikkel!
Det store spørsmålet er hvorfor fok systematisk prøver å skade Heyerdahl, men det kan være fordi han var så nære opplysninger som ville måtte få oss til å endre på hele vår forhistorie! Terje)Kom med flere innlegg, folkens!

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |