KJEMPER
- har de levd?
Eldgamle skrifter over hele verden forteller om kjemper. Det går hardnakkete rykter om at man har funnet enorme skjeletter selv i våre dager. Holder myndighetene sannheten hemmelig for oss? Det er på tide å finne svarene!

Artikler og siste nytt:

- Kjemper – virkelige eller eventyr? Les mer
- Var Jesus en etterkommer av kjempene? Les mer
- Bringer vi menneskeheten mot utryddelse - igjen? Les mer
- Hvorfor skal det holdes hemmelig at kjemper har eksistert? Les mer
- Har kjempene i sydhavet og andre steder på kloden vår faktisk eksistert?
Les mer
- De fortalte meg legender om kjemper, men jeg trodde ikke at de kunne ha rot i
virkeligheten! Les mer
- Sydhavets kjemper - eventyr eller virkelighet? Les mer

Foreløpig kun på engelsk:
- What were the obelisks really for?
Read more
-
Were the "handbags" the mysterious tool the ancient Shamir? Read more
- Why did the pharaohs of Egypt have fake beards? Read more
- Was the Shamir the tool used to cut, shape and move stones?
Read more
- Where the Denisovans the giants of the ancient world?
Read more

- Ancient aliens from space or ancient giants from Siberia? Read more
- How did the ancients manage to make the large structures of stone? Read more
- The pyramids of Egypt: How on earth did they manage to cut, move and raise the stones?
Read more
- Did the giants make large stone structures all over the world?
Read more
- The Denisovans: Were they the gods of the ancient world?
Read more
- Was God an ancient giant? Read more
- Did the Denisovans become the legendary giants in the Indian mounds of the USA?
Read more
- "Search for the Lost Giants": - I don't believe in a "giant hunter curse"!
Read more
- "Search for the Lost Giants": - Me in the tv-episode called "The Giant Curse". See video
- Did Ralph Glidden find bones of giants on Catalina Island? Read more
- The giants of the Pacific islands: - The old men told me legends of giants but I did not believe that they   could be rooted in reality!
Read more
- Dangerous research: - Why shall it be kept a secret that human giants have existed? Read more
- Were the Denisova giants the first kings of Egypt, did their advanced technology "capsize" the Earth?
 
Read more

- Can the tooth from the Denisova cave give us clues?
Read more

- Borjomi giants: Can the history of Georgia give us answers to who the giants were? Read more
- Is it so sure that giants do not fit the theory of human evolution? Read more
- TV-report shows the giant bones of Borjomi! Read more
- Magazine editor confirms the giant bones of Georgia!
Read more
- A period of gigantism confirmed by Professor Lee Berger! Read more
- The old books of the explorers tell about the giants of Patagonia. Read more
- Giant hand axes found in African desert, confirmed by professor! Read more
-
Klaus Dona confirms giant bones from Ecuador! Read more
- University confirms records of the large skull of Texas! Read more
- Glenn Kimball confirms the gold clad giant mummies of Peru
! Read more
- A lot of old newspaper articles tells about giant bones found in the USA!
Read more
- The skeleton found in Saudi Arabia was true, even if the picture was fake!
Read more
- I have received confirmation on the Lovelock-giants from museum!
Read more