Jeg prøver å finne ut om Jesus kan ha nedstammet fra kjempene!

Jesus - blond og med blå øyne?- Var Jesus en etterkommer av kjempene?

Den kristne bibelen sier at Guds sønner fikk barn med menneskenes døtre, og at disse barna var kjemper. Skriftene forteller også at Jesus var Guds sønn, så kanskje Jesus kom fra den samme blodslinje som de forhistoriske kjempene?

Kristne over hele verden feirer Jesus fødsel hver jul - selv om noen synes å være mer interessert i fine gaver, god mat, fester og en lang ferie enn skriftene.
    Alle kristne tror at Jesus var deres himmelske Gud sin sønn, og at han kom til jorden som en levende person for å redde oss syndige mennesker ved å bli
Klikk på bilder og linker for mer informasjon
korsfestet.
     Noen tror at Jesus var en profet, på samme måte som Mohammad i islam-religionen, mens andre tror at historien om Jesus er ren fantasi. Vel, flertallet av moderne lærde tror at personen Jesus en gang eksisterte.
    Vær oppmerksom på at ordet som ble brukt i de originale bibel-skrifterne (selvfølgelig) ikke var det engelske ordet "Gud", men det hebraiske ordet "Elohim". Vel, "Elohim" er flertallsformen av ordet "El". Så Gud i Genesis var en av mange guder. Det er faktisk 34 av dem i Bibelen! Endringen av tekstene fant sted i det 7. til 6. århundre etter Kristus, den såkalte "en-gud-ideologien": Gudene ble til en Gud.
Stammen til Dan
Så hvem var Jesus - og hvorfor kalles han Jesus Kristus? Vel, i begynnelsen ble Jesus vanligvis referert til som "Jesus av Nasaret" eller "Jesus, Josefs sønn".
Nasaret - klikk for Google map!
Kart med Nasaret
    I Lukas-evangeliet er Nasaret beskrevet som en by i Galilea, og hjemmet til Maria - moren til Jesus. I dag er Nasaret den største byen i den nordlige delen av Israel, og den er bygget ved siden av gamle Nasaret.
     Maria kom ifølge Tora-skriftene fra stammen til Dan. Denne stammen skal bestå av etterkommere av Dan, en sønn av bibelske Jakob og Rebekka.
    Rebekka var tjenestepiken til Jakobs kone Rakel. Forskere tror at dette indikerer at forfatterne så Dan som ikke av helt israelsk opprinnelse siden han var sønn av en tjenestepike og ikke av Jakobs kone.
     Området for denne stammen av de som ble til tjenestepiker i det gamle Israel var territoriet nord og øst for Kanaan. Men det var også slik at stammer hvor kvinnene ble født til "lovlige" koner også lå i den østlige utkanten, like i nærheten av området til Israels tradisjonelle fiender.
    Jakob, Dans far, regnes som en patriark av israelittene. Jakob kom ifølge Genesis fra en direkte linje av etterkommere med de som Gud ifølge skriftene inngikk en pakt med. Han var sønn av Isak og Rebekka, og følgelig Abrahams
Enoch - a giant
Enoch
barnebarn.
     Abraham ble ifølge skriftene bedt av Gud om å forlate sin far Terahs hus, som da skal ha ligget i Haran (antatt å være det som i dag er landsbyen Sanliurfa i Tyrkia), og bosette seg i landet som opprinnelig ble kalt Kanaan. Terahs far var Nahor, sønn av Serug, et avkom av Shem.
    Shem var en av Noahs sønner; den tiende og siste av patriarkene som levde før Noahs flood. Noah var Lamechs sønn - åttende generasjons etterkommer av Adam (Genesis 5:25). Metuselah var Enoks sønn. Enok var sønn av Jared, som ifølge Genesis var en sjette generasjon etter Adam og Eva (Jareds far var Mahalalel, en sønn av Kenan, som var sønn av Enos, Sets sønn, som var Adams sønn).
    Så det virker som, etter det vi vet fra de gamle skriftene, at vi kan spore Marias slekt helt tilbake til Adam og Eva. Og som vi har lest: Adam ble skapt i Guds (gudenes) bilde. Og gudene og deres etterkommere var høye - de var kjemper!
Snekkeren Josef
Så hva med snekkeren Josef - han som var forlovet med Maria da Jesus ble født? Tekstene sier at Josef hadde fire sønner og to døtre fra et tidligere ekteskap. Og at han også hadde barn med Maria etter at Jesus ble født: Jakob, Josef, Simon og Judas. Disse var på en måte halvbrødrene til Jesus, men skriftene sier jo at Maria var blitt "fruktsommelig ved Den Hellige Ånd". (Matteus 1:20).
David og Goliat
David og Goliat
    Vi vet ikke så mye om Josefs liv før han forlovet seg med Maria. Han sies å ha stammet fra en familie i Betlehem, en by i Judea, som også var byen til kong David. Josefs familie kan ha kommet fra Davids familie på begge sider. David var den berømte kongen som i sin ungdom drepte kjempen Goliat. Det de fleste ikke vet er at David var svært høy selv (og hadde rødlig/blondt hår).
    Noen tekster sier at Josef var velsignet med både mental og fysisk ungdom, og at han døde i en alder av 111 år - da dødens engel (så vel som erkeenglene Michael og Gabriel) viste seg for ham. Josef var også en prest, og det er skrevet at han ble enkemann da Mary var tolv år gammel. Og at de ble forlovet da hun var mellom 12 til 14 år gammel. Josef var på da omtrent 90 år gammel. Noen skrifter sier at Maria var 13 år da engelen Gabriel viste seg for henne, og 14 år på det tidspunktet da Jesus ble født.
Hva Gabriel sa
Dette er hva engelen Gabriel skal ha sagt til Josef: "Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria til din kone, for hun har blitt unnfanget av den Hellige Ånd, og hun skal føde en sønn som skal kalles Jesus. Han er den som skal styre alle nasjoner med en jernhånd."
    Engelen Gabriel så også Maria og sa til henne: "Frykt ikke, Maria. Du har funnet nåde hos Gud! Herren er med deg. Du vil bli gravid, føde en sønn, og gi han navnet Jesus.".
    Maria spurte engelen: "Hvordan kan dette være? Jeg er jomfru."
    Engelen svarte henne: "Den Hellige Ånd vil komme til deg, og den Allmektiges kraft vil overskygge deg. Derfor vil det hellige barn som utvikler seg i deg, bli kalt Guds Sønn".
    Vel, den moderne oversettelsen er ikke riktig - de originale ordene for "Guds Sønn" var "Ben-Elohim" - og som jeg tidligere har nevnt: Elohim er et ord i flertall. Så hva Gabriel sa til Maria er: "Derfor vil det hellige barn som utvikler seg i deg, bli kalt Gudenes sønn".
Jesus i krybben
Jesus i krybben
Jesus blir født
Så Jesus blir født. Men vi vet ikke mye om ham som barn før han er tolv år gammel og blir igjen i templet i Jerusalem når foreldrene reiser tilbake til deres landsby. Maria og Josef drar tilbake til Jerusalem for å lete etter ham og finner ham i templet blant prestene og de lærde. Han hører på dem og stiller spørsmål. Jesus sier til sine bekymrede foreldre at de burde ha forstått at han var i "sin fars hus".
    Neste gang vi hører om Jesus og templet i Jerusalem er han en voksen. Han hadde funnet ut at folk solgte sauer, storfe og duer i templet, og at pengevekslere satt ved bordene. Jesus ble rasende. Han laget et pisk ved å snurre sammen tau og jaget dyrene ut. Han helte også ut pengevekslernes mynter og veltet bordene.
    Vel, hvordan kunne Jesus være i stand til å gjøre dette? Ville ikke eierne av dyrene ha stoppet ham? Ville ikke tempelvaktene ha jaget ham ut? Hvorfor var de redd for ham? Kan det være at Jesus var en veldig sterk og høy person? Kanskje han så annerledes ut enn vanlige folk?
Mary had blue eyes!
Mary
Brevet om Jesus
Brevet om Jesus
Han er høy
Det såkalte "Archko Volume" har rettsdokumenter fra Jesus sine dager, og her kan vi lese: "Han ser ut som sin mor, selv om han ikke har ikke hennes glatte, runde ansikt. Hans hår er litt mer gyllent enn hennes, men det kan skyldes at han har vært i solen. Han er høy, og skuldrene hans henger litt nedover. Han er tynn og har litt mørk hudfarge, selv om dette kommer av at han vært mye i solen. Hans øyne er store og blå, men de er litt kjedelige og tunge".
    I et brev fra den romerske konsulen Lentulus til den romerske keiseren Tiberius, som regjerte fra 14 til 37 etter Kristus, er Jesus beskrevet som å ha lyst, bølgete hår, mørke øyenbryn, blå øyne, en lang nese og et kort, blondt skjegg.
Høy som et fjell
Vi har sett at det virker som om Jesus skal ha vært høy, men hvor høy var han? Peters (uoffisielle) evangelium sier at Jesus etter korsfestelsen kommer ut av graven så "høy som et fjell", hjulpet av to engler, som var nesten like høye.
    Vel, i en annen artikkel spør jeg om den kristne Gud kunne ha vært en forhistorisk menneskelig kjempe. Eller heller "kjemper" i flertall fordi det var opprinnelig ikke bare en gud i skriftene, men mange! Og jo da: Englene ble også beskrevet som kjemper! Så kan det være at engelen Gabriel var faren til Jesus?
Lik-kledet i Turin
Lik-kledet i Turin
Lik-kledet i Torino
En annen kilde til en beskrivelse av Jesus er det såkalte "Shroud of Turin" "Lik-kledet i Torino". Dette lik-kledet, som måler 4,4 ganger 1,1 meter, antas av mange å være det kledet som Jesus ble dekket med etter korsfestelsen. Avtrykket på kledet viser etter det man sier en mann med en høyde mellom 1,70 og 1,88 meter. De fleste lærde er enige om en høyde på 1,83 m (som jo var høyt for tid og sted).
James ossuarium
James ossuarium
Ossuariumet til James/Jacob
Et ossuarium er en steinboks for oppbevaring av de dødes bein, også kalt en gravboks. Et ossuaruim fra det første århundre sies å være den som skulle ha inneholdt beinene til James - en av brødrene til Jesus. Innskriften på boksen er: "James, sønn av Josef, bror til Jesus" (arameisk: "Ya'akov bar-Yosef akhui diYeshua"). Det har blitt stilt spørsmål om innskriften er ekte, men hvis den er ekte, kan dette være et arkeologisk bevis på at Jesus var en historisk person. Å nevne en bror ville også bety at broren var en kjent mann.
    Denne James, James the Just, var den som etter det man tror ble grunnleggeren av kristendommen, for oss kjent som Jacob.
Engelen Gabriel
Engelen Gabriel
Den Hellige Ånd
I de bibelske skriftene kan vi lese at Maria ble "unnfanget av Den Hellige Ånd".
    Vel, i islam er Den Hellige Ånd ingen andre enn engelen Gabriel. Så kanskje var hun ikke gravid av en teologisk ånd, men av et fysisk vesen - en av de høye såkalte englene som levde på jorden?
    Gabriel var "den høye, lyse engelen". Han er sagt å ha vært ca 2,20 meter høy og ha gullblondt hår. En gammel tegning viser han med et langstrakt bakhode. Ikke rart at Maria ble redd!
Slekten til Jesus ifølge Luke:
1.God
2.Adam
3.Seth
4.Enos
5.Cainan
6.Maleleel
7.Jared
8.Enoch
9.Mathusala
10.Lamech
11.Noah
12.Shem
13.Arphaxad
14.Canaan
15.Sala
16.Heber
17.Phalec
18.Ragau
19.Saruch
20.Nachor
21.Thara
22.Abraham
23.Isaac
24.Jacob
25.Juda
26.Phares
27.Esrom
28.Aram
29.Aminadab
30.Naasson
31.Salomon
32.Booz
33.Obed
34.Jesse
35.David
36.Nathan
37.Mattatha
38.Menan
39.Melea
40.Eliakim
41.Jonam
42.Joseph
43.Judah
44.Simeon
45.Levi
46.Matthat
47.Jorim
48.Eliezer
49.Jose
50.Er
51.Elmodam
52.Cosam
53.Addi
54.Melchi
55.Neri
56.Salathiel
57.Zorobabel
58.Rhesa
59.Joannan
60.Juda
61.Joseph
62.Semei
63.Mattathias
64.Maath
65.Nagge
66.Esli
67.Naum
68.Amos
69.Mattathias
70.Joseph
71.Jannai
72.Melchi
73.Levi
74.Matthat
75.Heli
76.Joseph
77.Jesus
Også Elisabet
Elizabet var "av Arons døtre" (Lukas 1: 5), og hun var moren til Johannes Døperen (som døpte Jesus). Hun og hennes mann Sakarias (Zechariah) var "rettferdige for Gud" (Lukas 1:6-7), men barnløse. Sakarias fikk besøk av Gabriel, og engelen sa til ham: "Vær ikke redd, Sakarias! Din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabet skal bære deg en sønn, og du skal kalle ham Johannes."
    Da Sakarias tid som prest var over dro han tilbake til der han bodde (Lukas 1:16-23). Elizabet var gravid - i fem måneder.
    Fem måneder? Hmmm, kanskje Gabriel gjorde mer enn bare å besøke Sakarias og hans kone ..?!
Hemmelig
Hvis engelen Gabriel hadde gjort Elisabet og Maria gravide så måtte han helt klart fortelle dem så sterkt han kunne at de måtte holde det hemmelig - fordi Gud hadde sagt at englene som hadde intimt samkvem med menneskenes døtre skulle straffes: Som Azazyel som ble steinet og fordrevet til ørkenen for å forbli der for alltid.
    Hvis kjempen Gabriel var faren til Jesus, så ville det ikke være noen stor overraskende at Jesus var høyere enn normalt og hadde gullblondt hår. Og heller ikke en stor overraskelse at Gabriel kunne forutse Døperen Johannes sin
Slekten til Jesus ifølge Mateus:
1.Abraham
2.Isaac
3.Jacob
4.Judah & Tamar
5.Perez
6.Hezron
7.Ram
8.Amminadab
9.Nahshon
10.Salmon
11.Boaz
12.Obed
13.Jesse
14.David & Bathsheba
15.Solomon
16.Rehoboam
17.Abijam
18.Asa
19.Jehosaphat
20.Jehoram
21.Uzziah
22.Jotham
23.Ahaz
24.Hezekiah
25.Manasseh
26.Amon
27.Josiah
28.Jeconiah
29.Shealtiel
30.Zerubbabel
31.Abiud
32.Eliakim
33.Azor
34.Zadok
35.Achim
36.Jesus
fødsel for døperen var den sønnen som den barnløse Elisabet fikk etter Gabriels besøk! Og heller ikke noe rart at Jesus skal ha blitt døpt av John - som jo da var hans eldre halvbror!
    Da Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan, står det i skriften at Den Hellige Ånd dukket opp og en stemme sa: "Du er min Sønn, den elskede, med deg er jeg godt fornøyd" (Markus 1:1-8). Så kjempen Gabriel, han som jo ble kalt Den Hellige Ånd, var fornøyd med resultatet av sitt besøk hos Maria?!
Gudenes sønn
Så hva sa Jesus selv? Hevdet han at han var Guds sønn? Vel, i de fleste bibler kan du lese dette (Lukas 22:70): "De spurte alle: -Er du da Guds Sønn? Han svarte: -Dere sier det, jeg er det (på godt norsk "Det er dere som sier at jeg er det."
    Vel, dette er galt! Oversettelsen er ikke, som jeg har påpekt tidligere, riktig! Det de sa var: "Er du da gudenes sønn?" - "Er du da Bene-Elohim?". Elohim er som tidligere forklart i flertall - det betyr "guder"! Så Jesus svarte at det var de som sa at han var en av gudenes sønner! Du finner det samme i ugaritiske og føniske tekster.
El - veldig høy
El - veldig høy
Mange guder
Ja, det var mange guder i Mesopotamia i de eldste tider - du er kanskje ikke klar over at det i den kristne Bibelen finnes ikke mindre enn 34 guder!
    Lederen av disse gudene var El, også kalt "El fra fjellet", og han ble ofte avbildet som en veldig høy, skjegget mann. Han bodde på fjellet Zaphon som noen ganger blir regnet som alle gudenes hjem.
    De høye gudene som du finner omtalt i gamle skrifter og legender over hele verden levde ofte oppe på et fjell (som de greske gudene på Olympus ). Disse gudene ble ofte også landenes herskere/konger, kanskje nettopp fordi de var så høye og sterke?
     Kan det være at de var overlevende av en verdensomspennende katastrofe, som en flom, som legender så ofte forteller. Kanskje de overlevde fordi de klarte å flykte opp til fjellene?
Jesus - en jøde?
Jesus - en jøde?
 
Eller skandinavisk?  
Eller skandinavisk?
 
Mørkhudet jøde?
Et interessant spørsmål er selvsagt hvor høy Jesus var, og hvordan han så ut. Hvis han var over 1,80 meter høy, burde han ikke ha vært beskrevet som en veldig høy, ikke bare høy - på den tiden og i det området? Og hvis han var lyshudet, blåøyet og blond, ville ikke dette ha blitt vektlagt mer?
    Jeg har selv alltid trodd at maleriene av Jesus i europeiske kirker ser slik ut fordi de ikke ønsket å presentere Jesus som den noe mørkhudete jøden han burde ha vært. Men nå har jeg lært at han faktisk kunne ha sett mer ut som en skandinav! Eller heller som de skandinaviske vikingkongene som Thor Heyerdahl (og kongene selv) sa hadde nedstammet fra svært høye høvdinger som levde nær Kaukasus-fjellene. Og som det nå har blitt bevist ved DNA-testing!
Kristus-mytologien
Det er folk som hevder at Jesus ikke eksisterte - at det hele bare er en myte. Denne såkalte Kristus Myte-teorien motsier det vanlige historiske synspunktet: At en person som ble kalt Jesus bodde i Palestina i det første århundre, og at han ble døpt av Døperen Johannes og ble korsfestet etter befaling av Pontius Pilatus.
Døde Jesus på korset?
Så døde Jesus på korset? Noen bibelske lærde har hevdet at Jesus ikke døde ved korsfestelsen, men kun svimet av og ble gjenoppvekket etterpå.
    Dokumentarfilmen The Lost Tomb of Jesus (2007) sier at det finnes bevis for at Jesus var gift med Maria Magdalena, og at de hadde en sønn som het Judas.
Mormonene tror at Jesus etter sin død og oppstigning til himmelen besøkte Amerika: "En goddommelig manifestasjon som inkluderer himmelsk hendelse med tilhørende engler og glødende figurer som kommer ned fra himmelen."
David og Goliath
King Ogs seng
David og Goliath
King Ogs seng
Kan ikke gå tilbake i tid
Vi kan ikke gå tilbake i tid. Vi vil aldri være helt sikre på om Jesus har levd. Om han hadde blå øyne og/eller blondt hår. Om han var kortvokst eller veldig høy. Men vi må få lov til å spørre hva som gjorde Jesus så spesiell - i henhold til skrifter og legender. Noe gjorde at folk lyttet til Jesus, selv da han var et lite barn. Dette ville selvsagt ha vært ganske naturlig hvis han så veldig forskjellig, men på en god måte, fra vanlige mennesker. Men var han veldig høy? Vel, på den tiden i historien virker det som om det ikke var så spesielt at noen folk var veldig høye, - husk Goliat! Han var en av de siste kjempene, anakimene, og skal ha vært omtrent 3,60 meter høy. En annen kjempe var Og. Han var amorittenes konge, en etterkommer fra Kana'an, Hams sønn (som var Noahs sønn). De er beskrevet som kraftige og svært høye mennesker, "høye som seder-trær" (Amos 2:9), som hadde okkupert landet øst og vest for elven Jordan.
    Så hvis Jesus nedstammet fra en blodslinje av det vi kan kalle kjemper, så er det kanskje ikke så rart at han selv var høyere enn de fleste?

© Terje Dahl

For min engelske artikkel: "Was God an ancient giant?" - klikk her
For mine engelske sider om kjemper - klikk her


Hva tror du?
Har du noen ideer, tanker eller fakta - vær så snill og sende dem til redaktør Terje Dahl: terje@sydhav.no