forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | kontakt |

Dr. Brien IssellNonijuice: Vitenskapelige undersøkelser kan gi svar på om den virker mot kreft

Vi får stadig tilsendt e-mail fra mennesker som lurer på om nonijuicen og andre produkter laget av den vondtsmakende sydhavsfrukten er så fantastisk mot sykdommer som de har hørt. Dr. Brian Issell, direktør ved kreftforskningssenteret på Hawaii, er i gang med en omfattende studie for å finne ut om noni-frukten virkelig kan være til hjelp ved kreft. Årsaken til at han ble interessert i å foreta studiet var at flere av hans kreftpasienter sa at de følte seg mye bedre etter å ha brukt noni.

I juli i 2001 fikk Dr. Brian Issell ved Cancer Research Center of Hawaii over 2,5 millioner norske kroner for å foreta en to års studie for å finne ut hvordan noni virker på oss mennesker. Det skal være den første grundige vitenskapelige undersøkelsen som er foretatt på den såkalte mirakelfrukten, og Sydhav på nettet kontaktet Dr. Issel for å høre hvordan det gikk:
Første fase
Nonitre med frukter- Vi er fortsatt i første fase av studiene, hvor vi prøver å fastslå toleransen og mulig giftighet av forskelige doser med noni på kreftpasienter. Det produktet vi studer er en frysetørret ekstrakt av modne nonifrukter i kapsler for å ha stabilitet i den kjemiske sammensettingen. Hvis man tillater gjæring av frukten vil man ganske sikkert få en annen kjemisk profil. Vår plan er å studere den kjemiske profilen av produktet vi bruker og i hvilken grad de forskjellige ingrediensene blir opptatt og skilt ut av kroppen til kreftpasientene vi bruker å vår studie.
Følte seg bedre
- En av årsakene til at jeg ble interessert i å foreta denne studiene var at noen av mine kreftpasienter fortalte at noni fikk dem til å føle seg bedre. Vi trenger virkelig å finne ut hvorvidt noni gagner mer enn skader folk med forskjellige sykdommer. Vi kjenner ikke de positive eller de negative effektene ved noen av noniproduktene. Det er bare personlige uttalelser om fordelene for omtrent alle de forskjellige produktene på markedet. Det foregår en svært omfattende markedsføring som på denne måten framhever fordelene for de forskjellige noniproduktene i fravær av pålitelig vitenskapelig bevis.
Om et par år

- Dessverre er det umulig på nåværende tidspunkt å svare på om hvordan noni virker på kreftpasienter eller hvordan frukten kan virke i kombinasjon med andre kreftmedisiner. Det finnes rett og slett ikke nok pålitelig vitenskapelig bevis. Forhåpentligvis vil vi om et par år ha svar på noen av disse spørsmålene.

Vi ønsker Dr. Brian Issell og hans team ved Cancer Research Center of Hawaii lykke til med undersøkelsene. Vi vil komme tilbake til resultatene så snart de foreligger.

For å lese en artikkel i Honolulu Star-Bulletin om Dr. Brian Issel, klikk her
For å komme til Cancer Research Center of Hawaii's webside, klikk her
For å lese artiklen "Herb Blurb: Noni Juice" klikk her
For å lese noe som hevder å være om vitenskapelige undersøkelser om noni, klikk her
For å komme til vår faktaside om helseproduktene fra sydhavet, klikk her.
For å komme til vår debattside om helseproduktene fra sydhavet, lese innlegg eller sende inn ditt eget, klikk her.
For å komme til vår side om redaktørens test av nonijuice, klikk her

Er det andre som har kommentarer, råd og tips? Send dem inn, klikk her.

Tips en venn : "Har du lest artiklen om undersøkelser av nonijuice i Sydhav på nettet?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje Dahl har skrevet en rekke bøker og artikler fra sydhavet, de kan du lese mer om ved å klikke her.

 Sydhav på nettet
Terje Dahl

forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | kontakt |