Jeg prøver å finne ut om nesten-utryddelser kan skyldes kjempene.

Global warmingBringer vi menneskeheten mot utryddelse - igjen?
Thor Heyerdahl så klimaendringer over hele verden. Han var redd for at vår fremtid er truet av vårt forbruk av fossilt brennstoff - og spurte om menneskeheten er i ferd med å utrydde seg selv til så godt som sistemann. Nok en gang.

Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl
Den norske forskeren og eventyreren Thor Heyerdahl, berømt fra Kon-Tiki-ferden, reiste verden rundt nesten nonstopp hele sitt voksne liv for å finne vår kulturs opprinnelse. "For å kunne si noe om fremtiden må du kjenne fortiden," sa han.
    Ikke lenge før han døde i 2002 spurte Heyerdahl meg på telefonen om vi mennesker kunne ha blitt utryddet til nesten sistemann tidligere, kanskje flere ganger. Og han lurte på om vi kunne vært de skyldige selv, som så mange legender og religiøse skrifter sier.
Kikk på bilder og linker for mer info
    Siden den telefonsamtalen har jeg jobbet så mye som jeg har vært i stand til på fritiden med å finne svar på hans spørsmål. Og jeg blir stadig mer overbevist om at Heyerdahl var inne på noe veldig, veldig viktig.
    Så hva sier legendene? La oss se på noen av de mest kjente:
De greske legendene
Prometheus stealing the fire
Prometheus
De greske legendene forteller at menneskeheten har hatt fire perioder (eller fem om du inkluderer den heroiske). Den første var Gullalderen (The Golden Age). De mange gudene den perioden, som sjefsguden Zeus, bodde på Mount Olympus, men menget seg ofte med de vanlige menneskene. Halvgudene ble kalt titaner, og en av dem var Prometheus som stjal brannen fra gudene og ga den til menneskene. Gullalderen var ifølge legendene fra rundt 500 til 300 f.Kr. og endte i en krig mellom Athen og Sparta.
    Etter Gullalderen fulgte Sølvalderen, og i denne alderen ble folkene hundre år gamle, men menneskene nektet å tilbe gudene og Zeus ødela dem for mangel på respekt.
Deretter skapte Zeus nye mennesker ut av asketreet.     Bronsealderen ble ødelagt av menneskenes voldelige oppførsler og endte med Deucalions flom. Deucalion kan sammenlignes med Utnapishtim i den sumeriske flomfortellingen om Gilgamesh, og med Noah fra Bibelens flod.

Pnyx megalitter, Hellas

Pnyx megalitter, Hellas
    Jernalderen fulgte og det var definitivt ikke en god tidsalder, med mennesker som levde i elendighet - med total mangel på respekt for noe eller noen. Dette brakte denne alderen til en slutt.
    Det var den greske dikteren Hesiod som først skrev om de forskjellige tidsperiodene for menneskeheten, og han levde i jernalderen, en gang mellom 750 og 650 f.Kr.
    Den femte alderen var Heltealderen (The Heroic Age), hvor heltene kjempet på stedene som het Troy og Thebes. Denne rasen av kjemper forsvant da kjempene/helter reiste til Elysium; et sted som ifølge Homer var plassert på den vestlige kanten av jorden.
    Det greske folket på tiden trodde ikke at det Hesiod skrev var mytologi eller eventyr, men hendelser som hadde skjedd. Dudene og titanene var virkelige, menneskehetens undergang var ekte!
Persia, Kaldea og Egypt
Også kaldeerne i det gamle Mesopotamien (i dag det er det meste av Irak og Kuwait samt de østlige delene i Syria og sørøstlige Tyrkia) hadde legender om tidsperioder oppkalt etter gull, sølv, stål og jern, og det samme hadde folkene i det persiske imperiet opprettet av Cyrus den Store i 550 f.Kr.

Pyramider Egypt

Pyramider, Egypt
    I Egypt trodde de at verden hadde oppstått av "kaosets livløse farvann", som ble kalt Nu. En pyramideformet høyde, "benben", var det første som skulle ha kommet ut av vannet. Diodorus Siculus, en gresk historiker som levde mellom 60 og 30 f.Kr., sier: "Egypterne var fremmede, som på fordums tider bosatte seg på Nilenes bredder. De hadde med seg sivilisasjonen fra sitt morsland, som skrivekunsten og et avansert språk. De var kommet fra solenedgangens retning og var de eldste av menneskene"
    Da The Great Pyramid (feilaktig kalt Kheopspyramiden) først ble åpnet, ble det funnet et tommetykt lag av salt inne pyramiden på i et nivå som tilsvarte vannmerker på utsiden. Kan være at The Great Pyramid var den omtalte "benben"?

Sfinksen

Sfinksen
Krukker, Egypt
Krukker, Egypt
    Robert Schoch, en geolog og professor fra USA, skapte oppstyr da han daterte Sfinksen til å være mye eldre enn man tidligere trodde - minst 7.000 år gammel. Nå har to ukrainske forskere uttalt at Sfinksen i Egypt er rundt 800.000 år gammel, og de beviser det ved hjelp av vitenskap!
    Ikke bare betyr dateringen av Sfinksen at den ble laget lenge før det første dynastiet, men det også er brukt en teknologi som ikke burde ha eksistert i det gamle Egypt på den tiden. Ta glass og boller av granitt og basalt. Noen av dem er helt hule med smale åpninger, og noen har til og med lange halser. De ville være vanskelige å lage selv i dag med moderne utstyr som diamantbor. Ja, det er trygt å si at vi ikke har maken til den teknikken eller de maskinene som ble brukt til å lage disse krukkene og bollene!
    Da den ble undersøkt i 1968, ble det rapportert at The Great Pyramid var gjennomsyret av en mystisk energi som "trosset alle fysiske lover"
Mellom-Amerika

Tlaloc

Tlaloc
Quetzalcoatl
Quetzalcoatl
Aztekerne i Mellom-Amerika (og mayaene før dem) kalte tidsperiodene for "soler" ("suns") og de trodde at vi har vært gjennom fire "soler".
    I den første solperioden het den første guden Ometeotl. Ometeotl var både mann og kvinne, og hadde skapt seg selv. Ometeotl fødte fire barn; Quetzalcoatl, Tezcatlipoca, Tlaloc og Xipe Totec. De skapte verden med menneskene og andre guder. Menneskene i den første perioden var kjemper.
   Quetzalcoatl og Tezcatlipoca hadde en slosskamp som Quetzalcoatl vant, men Tezcatlipoca tok hevn og sende jaguarer som drepte alle menneskene/kjempene og dermed endte den første solperioden.
    I den andre solperioden ble mennesker skapt igjen, men denne gangen ikke som kjemper. Så skjedde det at menneskene ble korrupte og oppførte seg dårlig. Tezcatlipoca likte ikke dette og forvandlet dem til apekatter - og sendte orkaner for å utslette dem.
    Tlaloc var ansvarlig for den tredje "solen", men Tezcatlipoca stjal hans kone. Som hevn Tlaloc forvandlet alle menneskene til hunder, sommerfugler og kalkuner. Quetzalcoatl ble også sint, og sendte ild og aske som avsluttet denne perioden.
Guden som ble valgt til å herske i den siste solperioden var Tlalocs søster Chalchiuhtlicue. Quetzalcoatl og Tezcatlipoca ble sjalu og forvandlet menneskene til fisk. Denne solperioden ble avsluttet med en stor flom.
    Vi er nå i den femte solperioden og legendene forutser at vår solperiode vil ende i jordskjelv.
Nord Amerika

Sky Kachina

Sky Kachina
Hopi-indianerne i Arizona i USA sier at vi har vært gjennom fire tidsperioder/sykluser - og at vi er nå i den femte. Tawa, solånden, var skaperen, og han hadde skapt den første verden med alle innbyggerne ut av et uendelig verdensrom. I hver tidligere tidsperiode hadde folket blitt ulydige. De gjorde ikke det Tawa ønsket; de ville ikke leve i harmoni, men kjempet mot hverandre og engasjert seg i fri sex. Så verden ble ødelagt med sine onde innbyggere, og bare noen få overlevde. Hopiene er i dag redd for at perioden vi er i snart vil ta slutt hvis vi ikke forandrer våre levemåter.
    Legendene deres forteller også at hopiene opprinnelig bodde i et land midt i Stillehavet, men måtte flykte da havet steg. Guden som hjalp dem med å komme fra øy til øy over havet var Sky (himmel) Kachina, og hun hadde seks fingre og kunne fly.
    Også i Nord-Amerika har det vært uenighet om hva som forårsaket avkjølingen under den yngre Dryas-perioden. Den vanligste teorien var her, som mange andre steder i verden, at avkjølingen var forårsaket av en komet som rammet jorden. Ny forskning betviler dette: "Kronologisk bevis ikke støtter påstand om kosmiske påvirkninger for 12.800 år siden," sa arkeologen David Meltzer ved National Academy of Sciences in 2014.

Gravhaug i USA

Gravhaug i USA
Indisk gud med blå øyne
En gud med blå øyne
    Så hva forårsaket avkjølingen av Nord-Amerika? Ingen synes å vite.
    Det som nå ser ut til å være sikkert er at Nord-Amerika ble bebodd tusenvis av år tidligere enn det ble antatt tidligere. Og vi vet at det er mange historier om kjemper som kommer fra utlandet med en avansert teknologi: The Mound Builders (gravhaug-byggerne). Og det finnes hundrevis av avisartikler som forteller om kjempestore bein funnet i gravhauger og andre steder.

Sørøst-Asia
Hinduene i Sørøst-Asia tror at vi mennesker har vært gjennom tre tidssykluser, og at vi nå er i den fjerde. Den første perioden var Satya eller Krita Yuga, og dette ble ansett som en gullalder. Den andre var The Treta Yuga, Age of Ritual, ritualenes tidsalder. Den tredje perioden var Dvapara Yuga, tvilens alder: Mennesket mistet troen på gudene og fjernet seg fra naturlovene. Kali Yuga, perioden med konflikt og forvirring, begynte i 3012 f. Kr. og vil ende med en nesten totale ødeleggelsen av den nåværende menneskeheten. Man har få minner om de tidligere tidssyklusene, så vi vet ikke så mye om datoene og varigheten.
Mu og Atlantis
Etter å ha undersøkt Maya-ruinene på Yucatán-halvøya i sørøst-Mexico, hevdet Augustus Le Plongeon (1825-1908) at han hadde oversatt gamle skrifter som viste at Maya-sivilisasjonen var eldre enn sivilisasjonene i Hellas og Egypt. Og at de fortalt historien om et enda eldre kontinent i Atlanterhavet: Mu. Vel, han hadde lånt navnet fra Charles Étienne Brasseur de Bourbourg som i 1864 tydet et ord i skriftet Troano Codex til å være "Mu"; et land som hadde forsvunnet i havet på grunn av en katastrofe.

James Churchward

James Churchward
    James Churchward var en pensjonert britisk offiser og arkeolog som hadde tjent i India, og han hevdet at en hinduistisk prest hadde vist ham gamle leirtavler som forteller om et tapt kontinent. Etter å ha lært språket selv, sa Churchward at Mu hadde vært hjemmet til en avansert sivilisasjon som blomstret mellom 50.000 og 12.000 år siden. Mu skal ha hatt 64 millioner innbyggere, pluss kolonier på de andre kontinentene. Churchward hevdet at Mu befant seg i Stillehavet, i et områder som strakk seg nord-sør fra Hawaii til øya Mangaia i Cookøyene, og øst-vest fra Mariana-øyene til Påskeøya. Innbyggerne hadde vært en hvit rase "overlegen på mange måter til vår egen", men til slutt ble Mu "fullstendig utryddet, nesten i løpet av en eneste natt".
Historiebøker eller eventyr?
Så hva vet vi faktisk om de forskjellige tidsperiodene? Er legender om tidligere tider i menneskets historie bare myter og eventyr - eller er de historiebøkene før man fikk et skriftlig språk?
Ica stein
Ica stein
Acambaro figurer
Acambaro figurer
Ta Prohm dinosaur
Ta Prohm dinosaur
Aboriginal dinosaur
Aboriginal dinosaur
Dinosaur og menneske
Dinosaur og menneske
    Vel, den første perioden med masseutslettelse på jorden, så vidt vi vet, var den Cretaceous-Paleogene-utryddelsen som førte til utryddelse av de fleste dinosaurer for 66 millioner år siden.
De såkalte "Ica steinene" er en samling av steiner av i Peru med tegninger av dinosaurer og også høye mennesker. De fleste forskerne hevder at Ica-steinene er falske siden mennesker ikke eksisterte på samme tid som dinosaurene. Mannen som fant dem på 1960-tallet innrømmet på et tidspunkt å ha utført utskjæringene, men seinere tok han dette tilbake og sa at han hadde hevdet at de var falske for å unngå fengsel for å selge arkeologiske gjenstander.
    Mange av de såkalte "Acambaro figurene" funnet i Mexico skildrer dinosaurer. De fleste forskerne mener at figurene ikke er ekte, og igjen fordi; " Ingen mennesker har noengang sett en dinosaur, de døde ut lenge før homo sapiens kom til eksistens". Vel, termoluminescens testing har vist at figurene er ca 4500 år gammel. Spørsmålet er da: Hvordan kunne noen lage en figur som skildrer en dinosaur, på en tid da man ikke hadde kjennskap til fossiler etter dinosaurer?
    På veggene til Ta Prohm-templet i Kambodsja er det hundrevis av utskjæringer av velkjente dyr, men en av utskjæringene ser ut til å være av en Stegosaurus dinosaur! Nok en gang: Flesteparten av forskerne sier at dette er en spøk eller at bildet ikke forestiller en dinosaur. Men forskning har vist at den utskårne figuren er gammel - og den ser definitivt ut som en Stegosaurus!
    Det finnes også andre funn som viser mennesker på en svært gammel tid, som "Petralona-mannen" i Europa som viste seg å være 700.000 år gammel og Valsequillo-gjenstandene fra Mexico (inkludert et inngravert "ferskt" dinosaurbein!) som er datert til ca. 250.000 år før vår tid. Urbefolkningen i Australia har legender fra en veldig gammel tid da høye mennesker vandret blant de store dyrene, som "bunyip".
    Det har blitt funnet hva som antas å være gamle menneskelige fotavtrykk sammen med dinosaurfotspor i Australia, og det samme gjelder for fotspor i Texas!
    Ja, nylige funn av gamle fotavtrykk tyder på at "menneskelige skapninger" kan ha eksistert på Kreta, Hellas største øy, for nesten 6 millioner år siden! Og den aller siste nyhetsmeldingen er at 9,7 millioner gamle "menneskelige tenner" har blitt funnet i Tyskland! Disse funnene kunne (eller burde) så absolutt omskrive menneskehetens historie!

Hår eller slange?

Serpent Mound
Hår? Slange?
Slange?
    Jeg også tror at det 11.000 år gamle steinhodet funnet i Nevali Çori, nær Göbekli Tepe i Tyrkia, skulle kunne omskrive historien. Fra toppen av hodet og bakover er noe arkeologene hevder er en slange eller en frisyre kalt "shika". Vel, jeg har aldri hørt om en slange med et slikt hode - og shika-frisyren ser ikke slik ut!
    Eller hva med Serpent Mound i Ohio, laget for svært mange år siden av en de tidligere nevnte Mound Builders? Det var over 10.000 gravhager i Ohio, men dessverre ødela de
tidligste pionerene de fleste av dem.

Sædcelle

Sædcelle
Ohio-dalen skal ifølge legendene ha blitt bebodd av en rase med kjemper.
   En "serpent" er et gammelt navn for en slange, men figuren i det gamle kartet over Serpent Mound ser ikke ut som en slange - gjør den vel? Men ta en titt på en menneskelig sædcelle, og du vil se likhet, men selvfølgelig hadde menneskene i tiden ikke mikroskoper og visste ikke hvordan sæd så ut. Eller gjorde de?
OOPARTS - kan ikke forklares
Jeg har nevnt steiner, figurer og fotavtrykk som burde reise noen øyenbryn, men det finnes så mange gamle objekter som ikke lett kan forklares. Disse kalles "Out of place artefacts" - OOPARTS (det finnes ikke noe ord på norsk). La meg bare nevne noen få objekter som ble funnet i kull som er millioner av år gammel:

Bjelle funnet i kull

Bjelle funnet i kull
    I midten av 1800-tallet ble angivelig et fossilisert menneskelig kranium funnet i Tyskland og i 1958 ble det funnet en kjeve av et barn i Toscana i Italia.
    I 1891 ble det funnet en gullkjede i en klump av kull i USA, og en jernpotte ble
funnet i Oklahoma i 1912.
    I 1944 hevdet en mann ved navn Newton Anderson at han hadde funnet en bjelle i en klump kull når den ble utvunnet i nærheten av huset hans i West Virginia. Bjellen skal ha blitt analysert ved University of Oklahoma og den ble funnet å inneholde en uvanlig blanding av metaller, forskjellig fra som brukes i moderne tid.
    Og ta en titt på nettsiden som viser bilder, forklart med ord, av gamle megalittiske byggverk som viser avansert teknologi: "12 Photographs Mainstream Archaeology Does Not Want You To See" ("12 bilder som tradisjonelle arkeologer ikke vil at du skal se").
Over hele verden
Dette er bare noen få eksempler - og du vil finne det samme over hele verden. Kinesiske legender forteller om tidligere tidsaldre, kalt "kis", og det samme gjør buddhistiske skrifter. Og den kristne Bibelen. Til og med de norske legendene om mektige guder og tider som tar slutt - som Thor og Ragnarok (vi kaller dem gjerne eventyr, men legg merke til hvor detaljerte fortellingene er: De forteller om navngitte steder som finnes i dag, de tar for seg omfattende familieslektskap).
    
Når det kommer til det vi kan kalle slutten på den nyeste tidsperioden for omtrent 12.000 år siden, så finnes det hundrevis av flomhistorier over hele verden. Og den anerkjente undervannsarkeologen Robert Ballard har under sin nylige forskning i Svartehavet utenfor Tyrkias kyst funnet spor av en gammel sivilisasjon skjult under vann siden Noahs tid. Han mener at han har funnet bevis på at den bibelske flommen faktisk var basert på virkelige hendelser.
    
Vel, det er umulig å gå tilbake i tid. Noen sier at vi vil få svarene da den såkalte Osiris-graven (Osiris var guden for underverdenen/de døde, men også for oppstandelse og fruktbarhet) under The Great Pyramid vil bli åpnet. Det skal være en grav dypt nede under pyramiden, med en sarkofag dekket av vann som er bruser når ting kastes ned. Spørsmålet er også om pyramiden er langt, langt eldre enn vi har lært å tro.
Sacsayhuaman
Sacsayhuaman
Baalbek
Baalbek
Kjempes bein i Sør-Afrika
Kjempes bein i Sør-Afrika
Kjempe-konge i Sumer
Kjempe-konge i Sumer
Kjemper kalt guder
Så hvem laget alle megalittene og andre svært gamle strukturer og gjenstander som folkene på den tiden ikke burde være i stand til å gjøre? Hvem bygget den store muren Sacsayhuaman i Peru i Sør-Amerika? Hvem lagde den "umulige" veggen i Baalbek i Libanon, med steiner som veide over 1000 kg? Hvem bygget imponerende Tihuanaco høyt oppe i fjellene i Bolivia? Og The Great Pyramid, samt uthulte krukker av basalt i Egypt?
    Vel, legendene sier at det var et rase av kjemper bak alt dette: Høye mennesker med en avansert teknologi. Ofte er det sagt at de var overlevende fra en verdensomspennende flod. Disse kjempene ble ofte kalt guder, og de hjalp folket til å utvikle det vi kaller sivilisasjon. Svært ofte ble de kongene/herskerne i landene.
     At det har vært en rase med svært høye mennesker på jorden er det ingen tvil om. Velrennomerte professor Lee Berger har funnet mengder med 300.000 år gamle fossilerte bein av mennesker som var godt over to meter høye i Sør-Afrika. Han sier at man gjerne kaller dem forhistorisk Homo Sapiens men at noen mener de tilhørte rasen Homo Heidelbergensis:
    - De var ekstraordinære, de var kjemper, sier professor Berger.    
Guds sønner
I 1. Mosebok 6: 1-5 kan vi lese: "I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige."
    I engelske bibler står det ikke kjemper, men Nephilim. Det er diskusjon om hvem disse nephilimene var. Noen sier at nephilimene var avkommene fra "Guds sønner" og "døtrene av menn", men andre sier at ordet "Nephilim" betyr "Kjempe". Og det er mer fornuftig, ikke sant? Og vær oppmerksom på at ordet Gud er oversatt feil (med vilje?) Det ordet som ble brukt i den hebraiske bibelen, som vi har fått den norske bibelen fra, var ordet "Bene Elohim", som betyr "guder" - ikke "gud". Det står "gudenes sønner"! Det var aldri bare en gud!
Hva skjedde?
Så hva skjedde? Hvordan hadde det seg at kjempene forsvant?
    Noen skrifter og legender sier at alt kom til en slutt da folkene sluttet å respektere dem. Noen ble drept, som Goliath, som sies å ha vært den siste av Anakim-kjempene i Kaanan (Midt-Østen). Noen legender sier at alle de overlevende kjempene etter flommen var menn, mens andre sier at forholdene på jorden endret seg så mye at de døde ut som dinosaurene.
    Eller var det kanskje slik at deres eksistens var mot Gaia-prinsippet som sier at det er et selvregulerende innviklet system som opprettholder betingelsene for livet på vår planet: At de ikke passet inn?
    Eller hvis vi ser på kjempene fra Bibelen: Kan være at Nephilimenes DNA blandet med menneskelig DNA ikke gikk særlig bra?
For avansert
Men spørsmålet mitt er: Kan det være at den teknologien som kjempene (nephilimene) hadde var for avansert? Noen forskere sier at The Great Pyramid (feilaktig kalt Keopspyramiden) var et slags kraftverk. Vel, hva om dette kraftverket skapte flere problemer enn det løste? Katastrofale problemer?

Tesla and giant sparks

Tesla and giant sparks
    Geniet Nikola Tesla skrev en artikkel som het "Problemet med å skaffe mer energi" ("The Problem of Increasing Human Energy"). Han jobbet i årevis med å lage en "selvvirkende motor" som skulle kunne fungere fra solenergi som er lagret i luften. Men han fikk det ikke til - og det burde vi kanskje være glade for? Det er så ofte en negativ side til enkle løsninger - og husk at energi alltid brukes til noe, og at sluttproduktet av energi er varme!
Catastrophism: the theory that certain vast geological changes were caused by catastrophes, sometimes worldwide in scope, rather than gradual evolutionary forces.
Uniformitarianism: the theory that slow incremental changes, such as erosion, created all the Earth’s geological features and that processes that operated in the remote geological past are not different from those observed now.

Da skapelsesteorien ikke kunne forklare forekomsten av forskjellige fossiler i geologiske lag av forskjellig alder, fremsatte Cuvier den teori at det ved slutten av hver periode i Jordens historie skulle ha vært en verdensomfattende katastrofe som tilintetgjorde alt liv.
Skjult og forbudt historie
Så hvis vi har hatt perioder på jorden da mennesker døde ut til nesten sistemann som Thor Heyerdahl spurte, og jeg har forsøkt å finne svaret på - hvorfor har vi ikke hørt om det?
    Lloyd Pye var en av de første forskerne som hevdet at menneskenes opprinnelse kanskje ikke er slik vi har lært på skolen. "Alt du vet er feil" ("Everything You Know Is Wrong") var hans berømte bok der han skriver at det er et "utrolig utvalg av ukjente og glemte - og til og med bevisst skjulte fakta" når det gjelder menneskets historie.
    I dag er det flere og flere forskere, som Graham Hancock, David Hatcher Childress, Michael Cremo, Robert Schoch og John Anthony West, som spør om vi har en skjult og forbudt historie: At så godt som ingenting av det vi har lært om menneskenes tidligste historie er riktig. Og som du har sett: Min forskning tyder på at de har rett. Men hvorfor skal vi ikke lære om vår forhistorie? Vel, det er et bra spørsmål - kanskje har du svaret?
Slutten for menneskeheten
Ok. Ok. Så vi kan ha vært ha vært gjennom perioder hvor vi døde ut til nesten siste mann som Thor Heyerdahl undret, men vil det skje igjen?
    Det har vært mange såkalte "slutten for menneskeheten"-spådommer. Den vi husker best er nok Maya-apokalypsen som ikke skjedde 21. desember
2012. Vel, de fleste misforstod, det var det
Dalai Lama og Dan Katchongva
Dalai Lama og Dan Katchongva
Korrupt leder?
Korrupt leder?
bare slutten på en syklus i den antikke mayakalenderen, ikke menneskene!
    Hopi-indianerne tror som nevnt at vi nå lever i den fjerde syklusen, "solen", og noen sier at vi nå lever i de siste dager i den siste syklusen. Dan Katchongva, en åndelig leder av hopiene, uttalte i 1970 om hva som vil være tegnene: "Naturen vil snakke til oss med mektige vindpust. Det vil bli jordskjelv og flom som forårsaker store katastrofer, det blir endringer i sesongene og i været. Dyreliv vil forsvinne og vi vil oppleve hungersnød i forskjellige former. Det vil bli en gradvis korrupsjon og forvirring blant ledere og folk over hele verden, og kriger vil komme som kraftige vinder."
    Noen sier at mange legender og skrifter (også Bibelen) forteller at den endelige slutten for menneskene vil være i år 2025. Vel, vi får vente og se!
Menneskelig DNA i olje?
For noen år siden spurte jeg en forsker i USA som spesialiserer seg på DNA om det noen gang er funnet menneskelig DNA (deoksyribonukleinsyre, arvematerialet i mennesker og nesten alle organismer) i råolje. Jeg lurte på om olje ikke bare kunne være rester etter at planter og dyr vasket på havet i en verdensomspennende katastrofe, men også etter mennesker. Han svarte at oljen hadde blitt dannet under for høyt trykk og for høye temperaturer til at DNA kan finnes, men han mente at spørsmålet mitt var interessant! Så hvem vet: Kanskje du kjører bilen rundt på restene av dine tidligste forfedre!
Redusere utslippene

Thor Heyerdahl startet Foundation for Exploration and Research on Cultural Origins (FERCO) i 1992. Etter hans død i 2002 ble FERCO lagt ned.

Cecilie Mauritzen ombord Kon-Tiki 2
Cecilie Mauritzen
Thor Heyerdahl var først og fremst en forsker, og han sa at for å kunne si noe om fremtiden må man kjenne fortiden. Han var veldig redd for at bruken av fossilt brensel som kull, olje og gass kunne bringe oss til randen av utryddelse - igjen: Han reiste verden rundt nesten uten stopp hele sitt voksne liv, og han så klimaendringer overalt.
    Cecilie Mauritzen, som var en hovedforfatter av FNs klimapanels fjerde og femte evalueringsrapport og også vitenskapelig leder på Kon-Tiki 2 ekspedisjonen, sa på klimakonferansen i Paris i november 2015 at økning av CO2 i atmosfæren på grunn av vårt forbruk av fossilt brennstoff ga temperaturøkning i havet som på land. Dette medfører en reduksjon av oksygen av havet, noe som kunne påvirke alle jordens skapninger og få store konsekvenser. At den eneste måten å stoppe denne bekymringsfulle utviklingen er å redusere utslippene av CO2.
Vårt hjem i Tuvalu
Vårt hjem i Tuvalu
Vi reiser
Vi reiser
Verdens første klimaflyktning
Jeg ble kalt "verdens første klimaflyktning" av media over hele verden da jeg ble tvunget til å forlate det hjemmet jeg hadde bygget i min polynesiske kones land Tuvalu. Ja, fikk et brev fra Språkrådet som fortalte at ordet klimaflyktning var kommet inn i det norske språket på grunn av meg.
    - Du har følt noe vi andre etterhvert vil oppleve om vi ikke forandrer kurs i tide, skrev Thor Heyerdahl til meg. "Du har en stor misjon i å bringe ditt skremmende budskap videre."
    Tuvalu er så nær ekvator at man ifølge lærebøkene ikke skal kunne ha orkaner der. Etter at tre orkaner hadde truet med å vaske oss på havet forlot vi det øylivet vi elsket og flyttet til Norge. Vi hadde vår lille datter Sonia og følte ansvaret for henne; alle øyene Tuvalu er panneflate atoller som knapt titter opp av havet - og når det blåser opp er det ingen mulighet til å forlate øyene.
KlimaNytt
Vel, vi kunne flytte, men de andre folkene i Tuvalu hadde ikke den muligheten; Det er strenge innvandringslover overalt. Australia og New Zealand har lovet å ta det tuvalanske folket inn hvis det skjer noe alvorlig, men da kan det selvfølgelig være for seint for mange av landets 10.000 innbyggere!
    Det har vært orkaner i Tuvalu etter at vi dro, men heldigvis har ingen blitt drept - hittil. Min kone bror Mau fikk huset sitt vasket bort, men han og sønnen klarte å overleve ved å klatre opp i en nærliggende tre.
    Selvfølgelig kunne jeg ikke bare sukke av lettelse da jeg bosatte meg i Norge, trygt vekk fra orkaner. Min kone familie og de andre var fortsatt i Tuvalu! De får ikke lov til å reise til Norge. Det spiller ingen rolle at jeg er norsk statsborger!
Så jeg startet en kampanje for å få den norske regjeringen til å forstå farene ved klimaendringer. Jeg skrev til og med et brev til Kongen som Sonia personlig leverte til slottet!
Dalai Lama and Dan Katchongva    Jeg fikk et svar fra regjeringen, men de kunne ikke love noe som helst. Jeg var et par ganger på TV i debattprogrammer. "For en sint mann!" var kommentarene jeg gjerne fikk! Så i år 2000 startet jeg et internettmagasin, KlimaNytt. Her publiserer jeg daglig, uten et øre for det, nyhetene fra norske aviser på internett når det gjelder klimaendringer og klimapolitikk. Så langt er det ingen gode nyheter - klimaendringene blir bare verre og verre, og vi gjør knapt noe for å stoppe dem.
    Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, den såkalte Brundtland-kommisjonen, ble opprettet av FN i 1983 "for å få verdens land å føre en bærekraftig utvikling". Kommisjonen konkluderte med at den ikke så andre muligheter for verden, de industrialiserte landene, enn å redusere bruken av energi med 50 prosent. Siden den gang antar jeg at vi har doblet, eller tredoblet, bruken av energi - og ingen synes å bekymre seg. "Vi trenger mer energi, vi trenger flere kraftverk!" er hva du hører hver dag!

Paris-avtalen
Vi får håpe at Paris-avtalen fra 2015 vil være et skritt i riktig retning. Avtalen tar sikte på å "holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C". Hittil har 195 land signert avtalen, men spørsmålet er selvsagt hvor mange land som faktisk vil redusere sine CO2-utslipp nok til å holde det de har lovet!

Stigende temperaturer
Det var ikke så lett for meg å flytte til Norge, av flere grunner enn det er kaldt der og langt fra min kones familie: Norge får mesteparten av sine penger fra utvinning og eksport av olje og gass. Ja, Norge eksporterer til og med kull fra Svalbard!
Fossilt brensel som olje, gass og kull er de skyldige når det gjelder stigende temperaturer og farlige klimaendringer. Klimaendringene dreper allerede flere hundre mennesker hver uke!
    Ja, på et vis føler jeg at jeg er medansvarlig for at min kones familie lever i en konstant frykt for å drukne.
    Noen vil selvsagt benekte at vi har menneskeskapte klimaendringer, men den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel er ganske entydig:
- Konsentrasjonen av drivhusgasser (klimagasser) i jordens atmosfære er direkte knyttet til gjennomsnittlig global temperatur
- Konsentrasjonen har steget jevnt og det samme har den globale temperaturen siden den industrielle revolusjonens tid;
- Den mest omfattende drivhusgassen, karbondioksid (CO2), er et produkt man får ved å bruke fossilt brensel.
Stephen Hawking
Stephen Hawking
Guy McPherson
Guy McPherson
Terje på TV i 2003
Terje på TV i 2003
Forlat jorden!
Så hvor lang tid har vi igjen før vi kan bli utryddet?
   Professor i matematikk og astronomi ved University of London, Stephen Hawking, kaltes ofte den "lyseste stjernen i det vitenskapelige universet", og han trodde at vi mennesker må finne en ny planet innen vår levetid: At vi må forlate jorden eller bli utryddet.
     Flere andre verdenskjente forskere er enige. Professor Guy McPherson, fra universitetet i Arizona, mener at det ikke er noe vi kan gjøre for å forhindre masseutslettelse av menneskeheten. Han hevder at menneskeskapte klimaendringer vil føre til massedødelighet innen det neste tiåret.
Så hva tror jeg?
Vel, jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta, men jeg vet at vi er i trøbbel - alvorlig trøbbel! Etter å ha redigert KlimaNytt siden år 2000, og etter å ha opplevd hvordan farlige klimaendringene kan være, er jeg fullstendig klar over at vi må handle før det er for sent. Og tiden er i ferd med å løpe ut!
    Det er dessverre så vanskelig å ha en positiv tro på menneskene av i dag. Jeg opplever så mange i total fornektelse. Men Norge opplever allerede mer regn enn normalt, akkurat som IPCC beregnet for noen år siden, så det er umulig å si at vi ikke har klimaendringer her. Det kan nok være det enkleste å lukke ører og øyne for hva som skjer, men det hjelper ikke mye!
    Hvorfor en slik uvillighet til å tenke på de kommende generasjoner? Eller innse at det allerede er mennesker som lider og dør fordi klimaet endres? Hvorfor er størrelsen på din egen lommebok viktigere enn dine barn og barnebarn? Hva har skjedd med oss? Hva har skjedd med samvittigheten vår? Noe er veldig, veldig galt!
    Så kanskje det er på tide å si farvel? Eller vil vi klare å snu om og forandre vår levemåte?

Terje Dahl

Hva tror du?
Send dine tanker på artikkelen og klimaendringene til Terje Dahl: terje@sydhav.no!

Her er kommentarer som våre lesere har sendt inn:

Meget velskrevet artikkel. Reflekterende og belyser det vesentlige som er opplagt! Men krefter i verden, de rike og de mektige vil ha det som er i dag, endringer er de ikke med på... Grådighet og redd for å miste den overdådige komforten som de har ervervet seg gjennom utvinning av fossilt drivstoff som brukes i den hensikt å stimulere økonomisk veks! Penger som de aldri får brukt opp eller har bruk for. 80 % kan gis til de fattige, prosjekter og invester i fattige land som vil stimulere økonomien og øke velstanden i de landene, altså bidra til at flere kommer seg ut av fattigdommen. De som gir bort 80 % av de rikeste av de rike, vil fortsatt ha peng i overflod på bok og leve det komfortable livet som før!
Det globale problemet, det må tas på alvor og gjøre noe med. Kanskje raskere enn det Paris-avtalen forespeiler! Bekymret er jeg!
Gøran Finstad


 

Kom igjen, folkens!


Do you have other information?
Please send me an e-mail:
terje@sydhav.no