forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Død albatross full av søppel.Er livet på kloden truet?
Et hav av søppel i Stillehavet dobbelt så stort som USA!

Enormt store flytende søppeldynger av plastikk er i ferd med å brytes ned til småpartikler og gå over i nærings-kjeden. De giftige plastpartiklene vil tilslutt forurense maten vi spiser - og følgelig true vår egen eksistens! Verdens største flytende søppeldynge finnes i sydhavet nord for ekvator og kalles "'The Great Pacific Garbage Patch" - Stillehavets store søppelfelt.

Stillehavets store søppelfelt strekker seg fra vestkysten av
Søppelfelt - i alle hav
Søppelfelt - i alle hav
Nord-Amerika, forbi Hawaii og helt til Asia, forenklet kan vi si at går fra California nesten helt til Papua Ny Guinea og så nord til Japan. Det holdes sammen av havstrømmene og det roterer også rundt og rundt i en stor, oval sirkel som går ned mot ekvator og så mot nord mot Arktis.
    Det tar omtrent fem år før søppel fra USA når frem til kysten ved Japan, og det, men det tar bare et års tid før søppel fra østkysten av Asia når frem til USA. Man har oppdaget at det finnes at søppelfelt i det sørlige Stillehavet, og at det skremmende nok er tilsvarende felt i alle verdenshavene!
Søppel i havet
Søppel i havet
Oppdaget i 1997
Søppelfeltene består av all slags flytende søppel, og seiler man over havet kan man se alt fra containere og ødelagte hus til lightere og flaskekorker. Det man ikke ser at all den gjennomsiktige plastikken som ligger tett under havoverflaten, pluss all plasten som har blitt brutt ned til nærmest mikroskopiske partikler.
    Søppelfeltet i det nordlige Stillehavet ble oppdaget i 1997 av den amerikanske forskeren Charles Moore da han var på vei hjem fra et seilbåt-konkurranse over Stillehavet:
- Hver gang jeg kom opp på dekk fløt det søppel forbi meg. Hvordan kan vi ha forurenset et så stort område? Hvordan er det mulig at det var slik i en hel uke? sa kaptein Moore til avisen Daily Mail.
75 prosent er plast
Skilpadde spiser plast
Skilpadde spiser plast
Vi kaster stadig mer og mer og 6,4 millioner tonn søppel havner i havet hvert eneste år. Ja, man regner med at åtte millioner søppelgjenstander går på havet hver eneste dag! 75 prosent er plast og ifølge en rapport fra FN så flyter det 46000 biter av plastsøppel på hver eneste kvadratkilometer hav. Ved overflaten i Stillehavets store søppelfelt er det funnet tre ganger så mye plast som plankton - noe som betyr tre kilo plast for hver kilo plankton.
    Forskere advarer nå om at mengden søppel kan komme til å doble seg i løpet av det neste tiåret!
Svært alvorlig
- Problemet med søppel i verdenshavene er svært alvorlig, sier David Osborn til Aftenposten. Han er ansvarlig for FNs arbeid med å begrense mengden av søppel som går fra land til sjø.
    - Det er ikke noe sted på kloden som er uberørt, og i havene er nesten umulig å få ryddet opp. Det er ikke som på landjorden, der god infrastruktur og teknologi kan løse søppelproblemet. I havet er det ikke mulig, og derfor er problemet så alvorlig, sier han.
    Søppelet vårt som havner i havet dreper allerede millioner av fugler og sjødyr hvert år, og vi har i en annen artikkel skrevet om hvordan plastikk som driver iland på den isolerte øya Midway dreper tusenvis av albatrosser.
Magene fulle av lightere
Død albatross full av søppel.
Død fugl på Midway

John Klavitter, som er biolog og naturvokter på Midway, forteller at fuglene har eksistert i millioner av år og i løpet av den tiden har de aldri hatt behov for å skjelne mellom hva de kan og hva de ikke kan fordøye:
    - I dag kommer fuglene hjem med magene fulle av lightere og andre plastikkgjenstander i stedet for blekksprut, sier han. Følgelig er fugleungenes mager fylt opp med mer plastikk enn mat, som ofte stikker de hull på deres magesekker. Og ikke bare dør fuglene av dette eller sult og mangel på vann, de dør ofte også av forgiftning:
    - Plastikken fungerer ofte som en slags magnet for gifter og skadelig substanser i havet, forklarer han.
I tillegg til miljøgifter som truer overlevelse til mennesker, dyr og fisker, så er vårt forbruk av fossilt brennstoff som olje, gass og kull i ferd med å gi en global oppvarming med svært skadelige klimaendringer. Vår redaktør har siden år 2000 daglig lagt ut nyhetene fra de norske avisene når det gjelder klimaendringer og klimapolitikk.
Terje Dahls Klimanytt - klikk her
Enda alvorlige konsekvenser
Ja, forskerne frykter at plastikken i søppelhavene kan få enda alvorlige konsekvenser, for plast brytes ned til mikropartikler, som blant annet fiskene får i seg ved å spise plankton. .
    - Dermed kan giftene flytte seg oppover i kjeden, og ende hos dyr og mennesker som spiser fisk. Plast inneholder en rekke organiske miljøgifter som PCB, PAH, pestisider, phthalater, bromerte flammehemmere og bisphenol A, sier Geir Wing Gabrielsen, seksjonsleder for miljøgifter ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø til VG.
Arvestoffene endres
Vi begynner altså allerede å ane hvor skadelig de organiske miljøgiftene som kommer fra plastikk er når det gjelder havet.
    Miljøgifter forsvinner ikke når de først er kommet ut i økosystemet og man har oppdaget at de hoper seg opp i fisk og sjødyr. Nyere forskning viser også at sjødyr som skjell og snegler kan få vanskapte avkom når de utsettes for organiske miljøgifter. Og som enda verre er: Ikke bare kan arveegenskapene kan endres - de kan til og med miste forplaningsevnen!
    - Det som kommer i havet ender opp i dyrene, og til slutt på din tallerken. Det er så enkelt, sier forskeren Dr Marcus Eriksen ifølge VG.
    Så det hormonforstyrrende stoffet Bisphenol A (BPA) vil ikke bare kunne endre og ødelegge arvestoffene hos dyr og fisker, det havner tilslutt i maten vår og kan skade våre egne arvestoffer! I tillegg vet vi at disse organiske miljøgiftene fra plastikk også kan gi økt kreftfare og andre plager og sykdommer, som astma og allergier - så det er all grunn til å ta problemet alvorlig!
Utryddingslisten
Miljøgiftene er med på å utrydde mengder av arter hvert eneste år - og det er ikke bare dyr og fisk som er i faresonen i langtidsperspektiv. Hvis vi mennesker ikke skjerper oss og kutter ned på forbruket og forsøpling av plastikk så vil vi til syvende og sist kunne ende på utryddingslisten!For Aftenpostens artikkel om plast i havene - klikk her
For VGs artikkel om verdens største søppelfelt - klikk her

For Aftenpostens artikkel om flytende søppeldynger - klikk her
For å se en dokumentar om "The Great Garbage Patch"- klikk her
For vår artikkel om fuglene som dør på Midway - klikk her

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |