forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Skjulte piraten skattene fra Oak Island på Påskeøya - til og med Paktens ark?Fra tv-programmet om Oak IslandOg var norske vikinger inne i bildet?
Paktens ark skal ha vært en kiste av tre dekket av rent gull, som inneholdt steintavlene med de ti bud. Den ble sist sett i Jerusalem i 587 f. Kr. - etter det var den sporløst forsvunnet. Kan norske vikinger og tempelridderne ha hatt noe med dette å gjøre? Og kom arken så til Påskeøya med den engelsk sjørøveren Edward Davis og ble skjult der?

Den amerikanske tv-serien «The Curse of Oak Island»
Klikk bildene for info.
Oak Island
Oak Island
Lagina_brødrene
Marty og Rick Lagina
Vikinghus Nova Scotia
Norske hus på Nova Scotia
Kart fra Meadow til Oak island
Meadows og Oak Island
Øksehode fra Oak Island
Øksehode fra Oak Island
Viking med stridsøks
Viking med stridsøks
Paktens ark og tavler
Paktens ark og tavler
Kong Salomons tempel
Kong Salomons tempel
Petter Amundsen
Petter Amundsen
Sigurd og bror Øystein
Sigurd Jorsalfar og broren
Vikingene seilte langt
Vikingene seilte langt
Gammel vei på Oak Islnd
Gammel vei Oak Island
Kaptein Kiudd
Kaptein Kidd
Gjemte piraten guller i hule på Påskeøya
Hule på Påskeøya - klikk bildet for pirat-artikkelen!
Matty Blake på Oak Island
Matty Blake på Oak Island
blir vist over hele verden – også Norge. Programmet handler om en øy i provinsen Nova Scotia på østkysten av Canada. Den er bare 1.6 km lang og 0.8 km bred, men på denne lille øya lurer man på om det finnes – eller fantes - gjenstander av enorme verdier.
Rick og Marty Lagina
I serien er det brødrene Rick og Marty Lagina som prøver å finne løsning på mysteriet. Selv om de har funnet gamle gjenstander som ikke tilhører øyas historie, så han man ikke funnet noe som beviser at en enorm skatt er skjult på øya. Brødrene og andre skattejegere har drillet ned til rundt 40 meter for å finne et rom hvor verdiene skal være skjult, men man har ikke funnet rommet, og kun biter av menneskebein har blitt bragt opp.
Skip i gjørmen
Man lurer også på om deler av skatten kan være skult i det man mener er en kunstig dam på øya, og sonar-testing har vist noe som ser ut som et skip i gjørmen på bunnen. Man lurer på det kan være en spansk galeas, men kan det være et vikingskip? Noe som man antar er rester av en skipsreling har også blitt funnet, og dette trestykket har blitt datert til å være fra 660 til 770 e.Kr.
Vikinger
Det er litt merkelig at vikinger ikke har vært inne i bildet. Norske vikinger bosatte seg på Nova Scotia for tusen år siden. Analyser av treverk som har tilhørt vikingene som bosatte seg der er datert til 1021. Ja, vi vet nå med sikkerhet at nordmenn kom til Nord Amerika minst 500 år før Kristoffer Columbus, som nådde de Vestindiske øyer i 1492. Norske Helge Ingstad og han kone Anne Stine var de første som gjorde utgravinger som viste at det hadde vært en norsk bosetting på L'Anse aux Meadows.
Reparere vikingskip
Idag har man restaurert noen av husene så folk kan se hvordan bosettingen så ut, og man har altså fått en nøyaktig dato. En arkeolog mener at det kun var et midlertidig bosted for å reparere vikingskip. L'Anse aux Meadows er ikke så langt fra Oak Island, så norske vikinger kan ha vært på Oak Island! Vi vet ikke om vikingene også var var på jakt etter – og kanskje fant – den enorme skatten som skal være skjult på Oak Island. Brødrene Rick og Marty har ikke vært inne på dette – enda.
Stridsøks
Man har funnet hodet av en gammel øks i sumpen – og den kan så absolutt har vært rester av en stridsøks som vikingene brukte. Ja, man fant også et rett, rundt trestykke som godt kunne ha vært det lange skaftet som slike økser hadde!
Vel, selv om skipet som ser ut til å skjule seg i sumpen viser seg å være en spansk galeas, så kan jo norske vikinger vært skipsførerne!
Hellige gral
Oslomannen Petter Amundsen spilte en sentral rolle i en av de tidligere episodene. Han mente at sumpen kan skjule gjenstander som har stått i det første tempelet i Jerusalem, og nevner den syv-armete lysestaken, skuebrødsbordet og sølvtrompene som ble stjålet av romerkeiseren Titus. Pluss den den hellige gral - det begeret som Jesus og disiplene drakk av under den siste nattverden. Ja, en teori er at selve Paktens Ark skal ha blitt fraktet til Oak Island.
Paktens Ark
Paktens Ark er den gullbelagte trekisten som skal ha innehold de to steintavlene med de ti bud som Moses fikk av Gud på Sinai-fjellet. Paktens Ark ble skjult i det innerste rommet i kong Salomons tempel i Jerusalem, men forsvant på ett eller annet ukjent tidspunkt i historien. Noen mener at Paktens ark ble reddet av tempelridderene og fraktet til de brittiske øyer. Tempelridder-ordenen var opprinnelig en katolsk orden, opprettet av paven i 1128 for å beskytte pilegrimene som skulle til Jerusalem.
Shakespeare
Siden man også har funnet rester av pergament mener Amundsen det kan ha vært manuskripter som tilhørte Rosenkrans-ordenen, samt original-manuskripter av William Shakespeare på øya.
På Facebook skriver Amundsen til meg: "Jeg tror ikke vikingene har vært involvert i dette prosjektet, i det minste har ikke jeg sett noe som kunne tyde på det."
Vel, norske vikinger kan faktisk ha vært med i bildet når det gjelder pergament-bitene og andre gjenstanders opprinnelse, - hvis man tør å se det store bildet og tar gamle kongesagaer i betraktning.
Sigurd Jorsalfar
Sigurd I Magnussson var norsk konge fra 1103 til 1130. Han var den første europeiske konge til å dra på korstog/pilegrimsferd til Jerusalen. Han fikk tilnavnet Jorsalfar fordi han dro til Jorsal, som Jerusalem ble kalt på den tiden. Han seilte med en flåte på 60 langskip og 6000 mann til Jerusalem i det som idag er Israel. Sigurd skal ha røvet store verdier der, blant annet sølv og gull, sammen med kongen Baldvin. Han skal også ha fått en bit av korset som Jesus ble korsfestet på. Om han faktisk også tok med seg selveste Paktens Ark kan man jo bare spekulere på!
Sjøveien
Det heter seg at Sigurd dro over land tilbake til Norge, men skipene må jo ha tatt sjøveien hjem, så man kan jo spekulere på om ett eller flere av skipene kan ha havnet på Oak Island. Man har funnet steinbrygger under vannet utenfor øya, fra en tid da havet ikke var så høyt som nå. Pluss gamle veier av stein som tyder på at det har vært ganske så stor transport av ett eller annet til eller fra øya. Ja, man har også undersøkt vannet i flere av borehullene på øya og funnet at det må ha vært store mengder med sølv. Sølv var gjerne vikingenes betalingsform - og de hadde mye av det! Om det også har vært gull vises ikke ved slike undersøkelser siden gull ikke løses opp i vann.
Sjørøveren
En teori er at skattene ikke er der lenger, men at de ble funnet av sjørøveren kaptein Kidd. William Kidd var en skotsk kaptein som gikk over til sjørøveri, noe han ble hengt for i 1701. Vel, siden han ikke hadde, eller hadde solgt, gjenstander som kan ha kommet fra Oak Island er det vel tvilsomt om han var med i bildet.
Edvard Davis
En annen sjørøver som kanskje kan være aktuell er Edward Davis. Han var en pirat som i først rekke opererte i Karibien, men han herjet også i Stillehavet og røvet gull og sølv fra spanske besittelser nedover vestkysten av Sør-Amerika. Ja, det kan være at han fant Påskeøya og skjulte mengder med gull og sølv i en hule der. Om han også hadde funnet veien til Oak Island er jo et ubesvart spørsmål, men han var slo seg i sine tidlige år som aktiv pirat sammen med en rekke andre sjørøvere og var på en rekke skip i mange områder. Han hadde kommet seg over land fra Atlanterhavet til Stillehavet ved Panama, og hvordan han fikk til det med de store skipene kan man jo lure på. Det er de som mener ar at vikingene også kom seg ut i Stillehavet over Panama, ved å ro skipene over land!
Matty Blake
Det er jo ganske så utrolig hvis norske vikinger kan ha vært med på å dominere sin tidsperiode mer enn vi har lært, og så mange steder i verden. Men havene var jo de beste ferdselsveiene i gamle dager, og vikingene var ekspertene i å bygge havgående skip og viste hvordan man kunne navigere etter sol og måne. De var i første rekke ikke de brutale erobrerne mange tror, men handelsmenn. Om de handlet eller fraktet gjenstander fra Oak Island vet vi enda ikke.
     Jeg har tipset Matty Blake som er en regissør for programmene "The Curse of Oak Island" om at vikingene kan ha spilt en rolle i det som skjedde der, men har foreløping ikke fått noe svar fra han. Så vi får vente og se!


Av
Terje Dahl

For våre faktasider om Påskeøya - klikk her.
For våre artikler om Påskeøya - klikk her.
For våre artikler om de mange mysteriene på Påskeøya - klikk her.

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |