forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Tett trafkkFyller vi tanken med våre forfedre?
Mange tror at bruk av olje er noe vi mennesker har gjort i århundrer, men oljealderen startet i 1858. Olje er dannet av planter og dyr som levde for millioner av år siden. Men hva hvis det også er rester av mennesker i oljen?

For noen år siden spurte jeg en amerikansk professor om man har funnet rester av mennesker i olje. Han sa at dette ikke var tilfelle, men at spørsmålet mitt var interessant. Han mente at det var umulig å finne menneskelig DNA i olje fordi det ble dannet over lang tid under høy temperatur og høyt trykk. Dessuten ble råoljen dannet for millioner av år siden – da det ikke fantes mennesker på kloden.
    Selv om jeg helt sikkert blir tatt for å være for en konspirasjon-teoretiker så tar jeg sjansen på å spørre om menneskene kunne ha levd for millioner av år siden. At menneskenes første historie ikke er slik vi har lært på skolen.
Denisovaene
Funn i Denisova-hulen
Funn i Denisova-hulen
Homo Sapiens og Denisova
Homo Sapiens og Denisova
Ica stein
Ica stein
Julsrud dinosaurer
Julsrud dinosaurer
Dinosaur og menneske
Dinosaur og menneske
Bjelle funnet i kull
Bjelle funnet i kull
Thor Heyerdahl
Thor Heyerdahl
Idag lærer vi at det såkalte «moderne mennesket», Homo Sapiens, startet utvandringen fra Afrika for rundt 100.000 år siden. Men i de seinere årene har man gjort funn som tyder på at det menneskelige stamtreet er mer uryddig enn man trodde.
     Funn av et fingerbein i en hule i Sibir i 2008 viste ved at vi hadde en annen menneskerase: Denisovaene (Denisova hominins). Man fant også en vakkert armbånd og en nål til å sy klær med, pluss DNA som viste at de antagelig hadde brukt hester. Pluss at man oppdaget at Denisovaene hadde fått barn med både Neandertalere og oss Homo Sapiens.
300.000 år siden
Funnene i Denisova-hulen er beregnet til å være rundt 50.000 år gamle, men man aner nå at Denisovaene kan det ha levd for opp til 300.000 år siden.
    Problemet er jo at slike teorier skal man ikke snakke høyt om – eller skrive om. Selv fikk jeg en advarsel fra en vel-respektert norsk arkeolog om at min forskning på menneskenes tidligste historie kan være farlig. Uten å ville si hvorfor.
OOPArts
Vel, jeg tar sjansen og kan jo fortelle at selv om man ikke har funnet menneskelig DNA i olje så har man funnet det som kalles OOPArts i at annet fossilt brennstoff: Kull.
     Det finnes ikke noe norsk ord for OOPArts, men det står for «Out-of-place artifact», - som blir noe sånt som «Malplassert gjenstand». Det er altså funn som ikke ser slik de burde være. Som de såkalte «Ica steinene" som er en samling av steiner av i Peru med tegninger av dinosaurer og også høye mennesker. Dinosaurene døde jo ut for omtrent 66 millioner år siden.
    Dinosaurer finnes det også blant Acámbaro-statuene som ble funnet av Waldemar Julsrud i byen Acámbaro i Mexico i 1944. Han samlet omtrent 33.000 små figurer og mange av dem var av dinosaurer - også sammen med mennesker.
    Ja, man har funnet hva som antas å være menneskelige fotavtrykk sammen med dinosaur-fotspor i Australia, og det samme gjelder for fotspor i Texas!
Kull
I 1891 ble det funnet en gullkjede i en klump av kull i USA, og en jernpotte ble funnet i kull i 1912. I 1944 hevdet en mann ved navn Newton Anderson at han hadde funnet en bjelle i en klump kull når den ble utvunnet i nærheten av huset hans i West Virginia.     
     Kull er ifølge er ifølge Store norske leksikon: «..hovedsakelig laget av rester fra planter som vokste i myrer, sumper og skoger, som gjennom millioner av år har blitt begravd av sedimenter og omdannnet av trykk og temperatur.»
    Kullet på Svalbard skal være 65 millioner år gammelt.
Døde ut
Så hvis vår første historie er feil? Hva om vi har hatt en avansert teknologi i en glemt eller hemmelig fortid? Hva om vi også nesten døde sammen med dinosaurene? Man tror jo at temperaturen på kloden endret seg dramatisk på grunn at et meteoritt-nedslag – at det ble så mye CO2 i atomsfæren at temperaturen på kloden steg med 5 grader - og at den var så varm i 100.000 år. Noe som gjorde at dinosaurene døde ut.
    Hva om vi siden også har utslettet oss selv til nesten siste mann flere ganger - noe Thor Heyerdahl mente legender og skrifter forteller om.
"For å kunne si noe om fremtiden må du kjenne fortiden," sa han.
CO2
Idag er temperaturen på kloden i ferd med å stige. Nok en gang på grunn av for mye CO2 i atmosfæren. Denne gangen ikke på grunn av et meteoritt-nedslag, men fordi vi forbrenner for mye fossilt brennstoff som kull, olje og gass. Er vi i ferd med å utrydde menneskeheten – eller klarer vi å våkne opp og forandre vårt levesett før det er for sent?

Terje Dahl
31. 08.2021


© Terje Dahl

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |