forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Kloden brenner!Norge skal fortsatt finne og utvinne mer olje:
"Kode rød", men vi i Norge gir blaffen?
FNs generalsekretær har sagt at det er kode rød for menneskeheten og at vi må stoppe med oljeleting og utvinning, men Norge vil fortsatt kjøre på som før. Til det blir bråstopp for oss alle?

Vi har i mange år kjent til at vi har en menneskeskapt global oppvarming på grunn av vårt overforbruk av fossilt brennstoff som olje, kull og gass. Ja, allerede i 1894 slo den svenske kjemikeren Svante Arrenius fast at dersom CO2-mengden i atmosfæren dobles så kan det føre til en temperaturøking på 5 grader for kloden vår. På vår naboplanet Venus er det store mengder med CO2 i atmosfæren, og der er gjennomsnitts-temperaturen 462 grader Celsius. Det kan nok bli i varmeste laget for selv den mest frosne nordmann..!
Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen
António Guterres
António Guterres
Temperatur og CO2
Temperatur og CO2
Permafrost smelter i Sibir
Permafrost smelter i Sibir
Norske oljeplattformer
Norske oljeplattformer
Huset i Tuvalu
Terjes hus i Tuvalu

Nettavisen Klima Nytt
Thor Heyerdahl på Påskeøya
Thor Heyerdahl
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Kåre Willoch

Kåre Willoch

Stortingsvalget
Før stortingsvalget 13. september viste meningsmålingene at de partiene som står for et grønt skifte og reduksjon av Norges olje- og gassutvinning ville gå sterkt fram. At det skulle bli slutt på leting etter mer olje og gass. Slik gikk det ikke.
     Norges nye olje- og miljøvernminister Marte Mjøs Persen har allerede varslet at vi skal kjøre på som før:
    - Plattformen som ble lagt frem onsdag viser at den nye regjeringen viderefører hovedlinjene i olje- og gasspolitikken. Det sikrer aktiviteten på sokkelen som gir store inntekter til fellesskapet og sikrer arbeidsplasser i hele landet, samtidig som vi når klimamålene, skriver hun i en e-post til Aftenbladet/E24.
     Hvordan i all verden har det seg at hun "taler Roma midt imot"? Vet hun bedre enn klimaforskerne?
2,7 graders oppvarming
FNs generalsekretær António Guterres sa i august at verden er på vei mot 2,7 graders oppvarming og at det er kode rød for menneskeheten - og at vi må stoppe med oljeleting. Han, som Greta Thunberg, forholder seg til klimaforskerne ved verdens ledende universiteter og institutter. Deres forskning viser at den menneskeskapte globale oppvarmingen allerede har gitt en varmere klode, noe som gir oftere ekstremvær og mer ekstremt ekstremvær. Nå varsler man altså til og med at hele menneskeheten kan være er truet.
Klimakatastrofer
Har forskerne ikke peiling – er det bare tomme skremmeskudd? Vel, klimaforskerne har også beregnet at Norge kan få varmere og våtere klima – noe vi allerede ser er i ferd med å skje. Russiske forskere ymter også frampå at Golfstrømmen kan bli tvunget sørover på grunn av mer nedbør i nord. Da får Norge samme klima som i Sibir siden vi ligger på samme breddegrad.
     Vi ser også at klimakatastrofer allerede skjer mange steder i verden. Mennesker dør og tusenvis mister sine levegrunnlag. Og det er jo bare starten.

Nisselua

I Norge er altså fortsatt slik at store inntekter fra olje viktigere enn å unngå klimakatastrofer.
Samt arbeidsplasser. Men hva hjelper det med arbeidsplasser hvis klimaet på kloden går på dunken? Da er vi døde hele gjengen!
    Hvordan i all verden kan vi trekke nisselua ned over ørene og sette på oss mørke oljebriller for å slippe å høre og se hva som skjer? Hvorfor startet ikke Norges regjering for mange år siden med å finne alternative inntektskilder og satse langt mer på selvberging?
Klimaflyktning
Ingen beviser for at det blir skadelige klimaendringer?
Vel, jeg bosatte meg på en øde øy i landet Tuvalu i Stillehavet for å komme unna økende mas i samfunnet
om mer materialistiske goder.
     Tuvalu ligger så nære ekvator at det ikke skal kunne ha orkaner. Da orkaner rev ned huset vårt for tredje gang og prøvde å skylle oss på havet så jeg på min polynesiske kone Emma og vår lille datter - og flyttet til Norge.
    Jeg ble kalt verdens første klimaflyktning, men kunne ikke slå med til ro med at vi var trygge. De andre i landet var jo igjen! Jeg startet kampanjer ovenfor regjering og Konge, samt mitt internettmagasin KlimaNytt hvor jeg daglig legger ut nyhetene fra de norske avisene når det gjelder klimaendringer og klimapolitikk.
Heyerdahl og Greta
- Du har en stor misjon i å bringe ditt skremmende budskap videre. Du har følt noe vi andre etterhvert vil få oppleve om vi ikke endrer kurs i tide, skrev Thor Heyerdahl i et brev til meg. Han reiste verden rundt nesten hele sitt liv og så klimaendringer over alt.
    Det var jo flott at Greta Thunberg gjennom sin skolestreik og tale i FN fikk oppmerksomheten rettet mot klimaendringene. Men som jeg fryktet så er det ikke nok med oppmerksomhet – noe må faktisk skje! Ja, det hjelper lite med målsettinger om reduksjon av CO2-utslipp hvis det ikke skjer noe hvis man ikke når målene.
    - Vi prøvde, men vi klarte det ikke, kan verdenslederne bare si (med lyvekors på ryggen) – og kjøre på som før.
Ole Brumm-minister
Landet Vanuatu prøver nå å finne ut hvordan de skal kunne ta de ansvarlige for klimaendringene til den internasjonale domstolen. Vel, jeg prøvde for noen år siden å hjelpe de små øystatene i Stillehavet med det samme. De ville ta Norge, USA og Australia till rettssak, men det ble rett og slett for dyrt for dem å starte prosessen.
     Må Norge drukne i regn eller få klima som i Sibir før vi våkner opp? Er vår nye miljøvernminister en Ole Brumm-minister som sier «ja takk begge deler» - mer olje og mindre utslipp av CO2. Da lever hun i en eventyrverden.
Catch-22
Det er jo forståelig at politikerne kan sitte i en såkalt Catch-22 situasjon: At hvis de foreslår vedtak for å stoppe klimaendringene, gjennom å stoppe norsk oljeutvinning og -leting, så mister de muligheten fordi vi ikke velger dem - eller de får mistillit mot seg. Men hvordan kan de gå imot det verdens klimaforskere og FNs generalsekretær sier? Er penger i egen lomme viktigere enn våre barn og artens overlevelse?
    Kåre Willoch, tidligere statsminister og en av Norges klokeste hoder, sa det slik: "Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.".
    Så da blir det kanskje «snipp-snapp snute – eventyret ute» - uten en lykkelig slutt?

Terje Dahl
17. oktober 2021

(terje@sydhav.no)

 

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |