forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
BiltrafikkKjører vi klimaet rett i grøfta?
Vi skulle jo redusere CO2-utslippene, men vi kjører bil som aldri før! Og ikke bare det: Vi nordmenn bidrar med over dobbelt så mye klimagassutslipp gjennom flytrafikk enn andre!

FNs generalsekretær António Guterres har sagt at det er kode rød for
Klikk bildene for info.
António Guterres
António Guterres
Fly fra Norge
Flytrafikk
Global temperaturstiging
Global temperaturstiging
Tarnsport-utslipp
Utslipp transport
menneskeheten på grunn av vår forbruk av fossile brennstoff som kull, olje og gass. Det er jo olje som blir til den bensinen vi bruker i våre biler - og som gir utslipp av CO2.
Rekordstore
Vi har nå rekordstore utslipp av klimagassen CO2 – og rekordhøye globale temperaturer. I Norge er nå de aller fleste bilene som selges elbiler, som jo ikke bruker bensin, så det er jo flott, men bilene lages og fraktes hit – gjerne med store CO2-utslipp! Og for noen kommer elbilen som et tillegg til en vanlig bil. Går vinningen opp i spinningen?
Flytrafikk
Ikke bare kjører vi biler, men vi flyr også mye. Mer enn noen gang før. Det er slik at nordmenn bidrar med over dobbelt så mye klimagassutslipp gjennom flytrafikk enn hva som er gjennomsnittet på verdensbasis. Vi flyr innenlands og vi flyr til utlandet.
Største kilden
Flytrafikk er den største kilden til CO2-utslipp fra transport. Beregninger viste at i 2018 var utslippene fra innenlands-flygninger på 1112 kilotonn, mens nordmenns flyturer til utlandet sto for utslipp av 4905 kilotonn CO2 (et kilotonn er 1000 tonn).
Kanariøyene
Vi kan jo ta Kanariøyene som et eksempel. Antall nordmann som dro til øyene har økt kraftig etter «korona-bremsen». I perioden januar til mars kom det hele 80.000 nordmenn til øyene. Og de har jo alle fløyet dit!

Rekordhøye
Den globale temperaturen har ligget på rekordhøye nivåer helt siden i fjor sommer, ifølge EU-forskere. Og i verdenshavene er temperaturen den høyeste som noen gang er registrert.
Klimagasser
Klimaforskeren Carlo Buontempo sier at klimaet svarer på de stadig økende konsentrasjonene av klimagasser i atmosfæren: – Klarer vi ikke å stabilisere dem, vil vi uunngåelig stå overfor nye globale temperaturrekorder og konsekvensene av dem!

Terje Dahl
09/03 - 2024

Fakta om klimaendringene:
- Jorda blir gradvis varmere, og den globale gjennomsnittstemperaturen de siste ti årene lå 1,2 grader over førindustrielt nivå.
- Temperaturen gjorde et uvanlig stort hopp i 2023 da snittemperaturen var over 1,4 grader høyere enn i førindustriell tid.
- Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet varmer opp kloden, fastslo FNs klimapanel (IPCC) i 2021.
- Oppvarmingen skyldes i hovedsak utslipp av CO2, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.
- Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser.
- Siden starten av 1990-tallet har verdenssamfunnet forhandlet om tiltak for å kutte de globale klimautslippene. Likevel fortsetter de å stige.
- Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer mange steder i verden.
- I tillegg smelter isbreer, og havet stiger. En rekke land risikerer økende migrasjon og problemer i landbruket. Mange dyre- og plantearter kan på sikt bli utryddet.
 
Kilder: WMO, IPCC, Nasa, NOAA, Copernicus, NTB
Fra Dagsavisen


(For andre av Terjes artikler/kronikker i KlimaNytt - klikk her)
 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |