forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Godt nytt klima-år?
 Jonas Gahr Støre
Statsminister Støre
Nei, Støre – Norge har ikke realistiske planer og tiltak
for å nå klima-målene!

Statsminister Jonas Gahr Støre sa i sin nyttårstale at klimaendringene er skapt av mennesker og at klima- og naturkrisen også må løses av mennesker, av kunnskapen vår, teknologien og politisk handlekraft. Vel, dette høres jo greit ut, men når han sier at Norge her realistiske planer og tiltak for å nå målene så er han nok litt for ...optimistisk!

Norges klima-mål er å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. En ny klimarapport sier at
Klikk bildene for info.
Norges CO2-utslipp
Norges CO2-utslipp
Vindmøller på havet
Vindmøller
Norske oljeplattormer
Norske oljeplattformer
Gro Harlem Brundtland taler
Gro Harlem Brundtland
Havstiging globalt
Havstiging globalt
Kong Harald taler
Kong Harald taler
António Guterres
António Guterres
Klimanytt
dagens klimatiltak kun bidrar med å kutte 25 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030. Det er altså kun kutt i Norge, ikke utslipp fra norsk olje og gass i utlandet.
55 prosent
Forutsetningen for å nå 55 prosent kutt i Norge er betydelige reduksjoner av utslipp fra olje- og gassproduksjonen, enten gjennom elektrifisering eller å legge ned drift. Det forutsetter også betydelige reduksjoner fra industrien på fastlandet, noe som vil kreve dyr og og ny teknologi, noe som svært tvilsomt vil være på plass til 2030.
Havvind-møller
Støre viser til de enormt store, flytende havvind-møllene som skal ut på plass i Nordsjøen, og til anlegg i som i Brevik i Telemark og Klemetsrud i Oslo som skal fange den skadelige klimagassen CO2. Og til øygarden utenfor Bergen hvor klimagassen skal fraktes ut i Nordsjøen og lagres på mer enn 2000 meter under havbunnen.
Ikke billige
Vel anleggene han viser til er ikke i drift, og det blir slettes ikke enkelt å holde dem i drift når de først er ferdige. Hvis de blir ferdige. Konstruksjon ser allerede ut til å ville koste mye mer enn beregnet og det vil heller ikke bli billige å holde dem i drift. Så hvor skal vi få pengene til alt dette fra? Tror neppe at det norske folk gladelig vil gå med på betale enda mer skatt. Skal Norge utvinne og eksportere mer olje og gass for å få råd? Enda mer fossilt brennstoff som vil gi en akselererende global oppvarming med flere og enda mer skadelige klimakatastrofer??
Tusenvis
Det dør allerede tusenvis av mennesker hver uke på grunn av klimaendringene. Skal vi virkelig ta på oss ansvaret for at barn og voksne verden over mister livet? Er penger i egen lommebok det viktigste?
Redusere
Norge og verden roper nå etter mer og billigere elektrisk strøm. Vel, vi skulle jo redusere energiforbruket med minst 50 prosent ifølge Brundtlandkommisjonen. Vi burde ha en langt, langt større satsing på ENØK (energiøkonomisering) istedet for en haug med vindmøller!
Høyere havnivå
Støre sier at CO2 under havbunnen ligger trygt, men hva hvis tyngden av et høyere havnivå på grunn av den globale oppvarmingen får havbunnen til å sprekke og slippe CO2en ut atmosfæren igjen? Hva hvis anlegg som skal lagre CO2 har uhell eller utsettes for terrorisme?
Varmere hav
Verdenshavene tar opp mer enn en fjerdel av den CO2'en vi slipper ut. Takk for det. Men dessverre så er det slik at varmere hav kan slippe CO2 ut igjen. Og nå er havene varmere enn noensinne! Den globale oppvarmingen blir selvforsterkende.
Endre måten
Vi burde forstå at vi er nødt til å endre måten vi lever på. Kanskje gå tilbake i tid, hvor vi gikk på tur i skogen istedet for å stirre på store og små skjermer? Hvor vi tar tog, buss og trikk istedet for å kjøre bil til jobben og hytta?
Kongens nyttårstale
Støres tale var nok ikke det som klimabevisst ungdom hadde håpet på. Kongens nyttårstale var nok isåfall mye, mye bedre. Her er hva han sa: – Jeg deler de unges bekymring, og deres utålmodighet. Håpet er at de nye målene verdens ledere har satt må bli fulgt av handling. Vi trenger nå alles utålmodighet før tiden renner ut for oss. Dette kan jeg ikke få uttrykt sterkt nok, understreket Kong Harald.
Kongeaksjonen
Jeg har jo tidligere hatt en aksjon for å få Kongen til å oppfordre regjeringen om å redusere norsk oljeutvinning.
Her er link til Kongeaksjonen.
Kode rød
Ja, det gjelder at vi kommer fra målsettinger til handling! Vi har hatt internasjonale klimakonferanser i 28 år nå, og har lovet
gang på gang at vi skal handle. Uten at noe skjer. Det blir med løfter man ikke trenger å holde. Hvor når skal regjeringen lytte til kongens ord eller til FNs generalsekretær António Guterres advarsel om at det kode rød for menneskeheten?

Av
Terje Dahl
04/01 - 2024

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |