forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Klimaendringene:
Norsk oljeutvinning- Nei, norsk olje er ikke den reneste i verden!
Når klimaskeptikerne hever at norsk olje er renere enn olje fra andre land så er det nok utvinningen de blander sammen med, men heller ikke det ser ut til å holde mål. Og det er jo bruken av oljen som skaper klimaendringer – ikke utvinningen av den!

Klikk bildene for info.
Norske oljefelter
Norske oljefelter
Ola Grytten
Ola Grytten
Terje Dahl
Terje Dahl
CO2-utslipp globalt
CO2-utslipp globalt
Temperaturstiging globale
Temperaturstiging globalt
Klima Nytt

Så hva er egentlig olje? Vel, ifølge Store Norske leksikon så er råolje «en form for petroleum og dannes sammen med naturgass ved modning av organisk materiale i sedimentære bergarter. Råolje foredles blant annet til parafin, bensin, diesel og fyringsolje og til plast og syntetiske fibrer». Det står videre at petroleum er verdens viktigste kilde for primærenergi, og petroleumsindustrien er en av verdens ledende industrier.
Første brønnen
Verden har ikke hatt olje/petroleum så lenge. Det var i 1859 at oberst Edwin L. Lake boret den første brønnen i Titusville i USA – og fant olje. Dette var starten på oljeindustrien. For Norge har olje hatt en enda koptere levetid. Det var i 1969 at man fant olje i Nordsjøen, som førte til det norske «oljeeventyret».
Rikt land
Mange tror nok at folk i Norge var skikkelig fattige før den tid, men det er ikke tilfellet. Selv om man lå litt økonomisk under gjennomsnittet i Europa så klarte vi oss greit, og det er mye som tyder på at Norge idag ville ha vært et rikt land selv om vi ikke hadde funnet olje.
Superrike
- Vi hadde bare ikke vært blant de superrike, som vi er idag, sier Ola Grytten, som er professor i økonomihistorie.
På den tiden drev Norge mye med å forske på, og utvikle, nye apparater som radio, tv og telefoner. Professor Grytten mener at vi ville ha satset mer på ting som har med havet å gjøre. Ja, Norge tjener mye på oppdrett av fisk, og dette hadde nok vært en enda større inntektskilde hvis vi ikke hadde funnet olje.
Dyrking av fisk
Selv var nok jeg den som startet oppdretteventyret, utrolig nok - og uten at jeg har fått ett øre for det. Da jeg som ung mann jobbet i reklamebransjen foreslo jeg ovenfor Sparebanken Rogaland, da de bank-samarbeidet ble opprettet med unge direktører, at de kunne gi lån til dyrking av fisk i havet – det fantes ikke den gangen! De syntes dette var spennende, og vi laget en annonse som viste dyrking av fisk i havet på en morsom måte.
Sammenheng
Tilbake til olje og renheten. Det er som nevnt forbrenningen av oljen som gir CO2-utslipp som skaper klimaendringer. Og det er en helt klar sammenheng mellom CO2-utslipp og den globale oppvarmingen som gir skadelige klimaendringer. Kurvene som viser CO2- i atmosfæren og global temperatur stiger på samme, skremmende måte! Og det spiller ingen rolle om oljen har vært utvunnet i Norge eller andre land – norsk olje er ikke renere. Norsk olje gir samme CO2 utslipp som olje fra USA, Saudi-Arabia og Russland, som er de største oljeprodusentene.
Analyser
Analyser av hele livssyklusen til utslipp fra 75 oljefelt i verden viser at det finnes oljefelt i flere land som bedre ut av det enn våre oljefelt Oseberg, Skarv og Ekofisk. Ja. Midtøsten har et utslipp på 51 kg CO2 per enhet, som ligger godt under Norges gjennomsnitt på 63 kilo per enhet!
Leting etter mer
Mange klimaskeptikere påstår at vi vil bli utrolig fattige i Norge hvis vi ikke kjører på med oljeutvinningen og leting etter mer. Men vi er nå i en tid hvor vi tvertimot risikerer å tape penger etterhvert som færre etterspør olje og gass. Ja, flere økonomer i klima-omstillingsutvalget har advart om dette, og anbefaler at vi heller investerer i nye og grønne arbeidsplasser. Som nevnt så var Norge en velferdsstat lenge før oljealderen, og våre naboland Sverige og Danmark har velfungerende velferdssamfunn uten inntekter fra olje og gass.
Varmerekorder
Det som jo burde bekymre mye mer er jo de skadelig klimaendringene som utslipp av CO2 fra fossilt brennstoff. Vi ser nå varmerekorder over hele Europa og forskerne frykter at det kan gå ille. Vi skulle jo unngå en temperaturstigning på 2 grader på kloden, og aller helst holde oss under 1,5 grader Celsius. Hittil har jo Norge ikke hatt noen klimakatastrofer, men det er svært naivt å tro at vi skal slippe unna. Ja, har vi allerede glemt at FNs generalsekretær António Guterres har advart om at det er "kode rød" for menneskeheten?
Føler ikke politikerne ansvar? Stemmer vi på de som lover høyere inntekter og mindre skatt? Er vår egen lommebok viktigere enn våre barn? Hva i all verden har gått galt med oss?

Terje Dahl
30/4 - 2023

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |