forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Hvorfor er det slik at så mange av oss nordmenn ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte?
Hodet i sanden?Klimaforskerne ved verdens ledende universiteter og institutter er enige om at vi har en menneskeskapt
global oppvarming som skaper klimaendringer. Det finnes ingen forskning som viser noe annet. Likevel mener en fjerdedel av det norske folket at klima-endringene ikke er menneskeskapte. Hva all verden kan dette skyldes?

Nordmenn tror mindre på menneskeskapte klimaendringer enn man gjør det i andre europeiske land, viser en nylig undersøkelse.
    – Det er
oppsiktsvekkende at Norge skiller
Klikk bildene for info.
Norges CO2-utslipp
Norges CO2-utslipp
Globale CO2-utslipp
Globale CO2-utslipp
Global temperaturøkning
Global temperatur
Norske oljeplattormer
Norske oljeplattformer
Greta Thunberg
Greta Thunberg
seg ut som landet med flest klimaskeptikere, sier professor Cathrine Holst og postdoktor Torbjørn Gundersen til NRK, som begge jobber ved universitetet i Oslo.
    Over 12.000 mennesker deltok i den EU-finansierte undersøkelsen PERITIA. Den ble gjort i Norge, Irland, Italia, Polen, Tyskland og Storbritannia.
24 prosent
I Norge svarte 61 prosent at de tror mennesker påvirker klimaendringer. 15 prosent sa at de ikke vet, mens 24 prosent tror ikke at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Hva kan det skyldes at så mange ikke tror at vi har menneskeskapte klimaendringer?
    Noen såkalte klimaskeptikere sier forskerne er betalt for å si at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Men forskerne jobber jo for sin vanlige lønning – og får verken mer eller mindre uansett hva deres forsking viser. Andre mener bestemt at det er naturlig at klimaet på kloden endrer seg, og at det er solen som har skylden. Vel, forskerne kjenner selvsagt til at jordbanen og utstråling fra solen har endret seg gjennom tidene, men det vi opplever idag stemmer ikke med syklusene og sol-maksium/-minimum.
97 prosent
Noen skeptikere hevder at det er mange forskere som er uenige med klimapanelets konklusjoner, men mer enn 97 prosent av forskerne er enige – og igjen: Det finnes ingen forsking som viser noe annet. De såkalte forskerne som mener noe annet har ingen forskning å vise til, de bare sier at klimapanelets forskere tar feil. Klimaskeptikerne burde sette seg inn i hva klimapanelet er. FNs klimapanel består av rundt 800 klimaforskere og andre eksperter fra omtrent 85 land!

   Vel, siden den globale oppvarmingen er menneskeskapt så sier det seg selv at vi må gjøre noe for å stoppe utslippene av CO2 og andre drivhusgasser som skaper den.

Olje og gass
Hvorfor er skepsisen så stor i Norge i forhold til andre land? Vel, det er jo ikke noen hemmelighet at Norge har store inntekter av olje og gass. Norge er et av verdens rikeste land på grunn av dette, og mange tror nok at hvis vårt salg av fossilt brennstoff stoppes så vil vi bli lutfattige. Ikke flere turer til Kanariøyene, Hellas eller Spania. Ikke nye biler eller mobiler hele tiden, ikke restaurantbesøk hver uke. Vel, er det ikke på tide å satse på andre inntekter for Norge? Vi har jo midlene!
Klimakatastrofe
Det er slik at selv om landene, også Norge, har målsettinger for utslippp av CO2 så er det ingen land som blir straffet hvis de ikke når målene. Men er det noen grunn til å rope hurra for? Har ikke folk i Norge samvittighet? Har de ikke barn?
     Det er svært naivt å tro at en klimakatastrofe ikke kan treffe Norge. Er ikke barnas framtid viktige enn oss selv og vårt behagelige liv? Er det ikke på tide å fjerne nisselua og skyggelappene - og ta ansvar?
     Norge var ikke noe fattig land før vi fant olje. Vi klarte oss faktisk ganske så bra - bedre enn de fleste land i Europa!
Her og nå
Klimaendringene er her og nå – mange land opplever allerede hvor skadelige de kan være. Tusener av mennesker dør hver uke. Så vi må stemme på de politikerne og partiene som tar klimaendringene på alvor, vi må forlange at våre ledere handler. Vi må støtte de som kjemper for å stoppe endringene, som Greta Thunberg.
    Vi må våkne opp - før det er for seint!

Terje Dahl
7/8 - 2023

 

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |