forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | klimanytt | billetter | kontakt |
Hva skjer hvis vi ikke når klimamålene? Ikke en Kloden brennerdritt.
Ikke annet enn at vi kan gå
til helvete hele gjengen!
Unnskyld ordene "dritt" og "helvete", men for å få oppmerksomhet når det gjelder klima-endringene så må det nå være lov å bruke sterke ord. For dessverre så er det slik at det ikke skjer noe som helst hvis Norge og andre land ikke når de klimamålene som er satt. Man blir ikke straffet! Klimamålene er bare mål.
- Vi klarte ikke å nå målet, kan man bare si.
Og så går klimaet på kloden dunken.


I den såkalte Paris-avtalen av 2015 forpliktet Norge seg til å redusere utslippene av klimagasser med 50-55 prosent i forhold til nivået i 1990.
Klikk bildene for info.
Norges CO2-utslipp
Norges CO2-utslipp
Globale CO2-utslipp
Globale CO2-utslipp
Global temperaturøkning
Global temperatur
António Guterres
António Guterres
Havene blir varmere
Havene blir varmere
Dommedagsvelvet
Dommedagsvelvet
I 2022 forsterket regjeringen målet til en reduksjon på minst 55 prosent. Høres jo flott ut, men så er det jo det at det kun dreier seg om utslipp i Norge – ikke de utslippene av CO2 som forbrenning av norsk olje og gass gir i utlandet. Norske utslipp av CO2 i Norge var i 2021 på 41,3 millioner tonn, mens utslippene fra norsk olje og gass i utlandet var på over 400 millioner tonn. Når det gjelder utslippene i Norge så er olje- og gassutvinningen den største kilden.
Frivillig
Når det gjelder det Norge har forpliktet seg til i avtalene så er det jo kun mål det dreier seg om. Det står ikke at man er forpliktet til å redusere. Avtalen er også frivillig og Norge kan tre ut av den når man vil – på like linje med andre land. Vel, det er en slags straffemekanisme i avtalen, som gjør at hvis du ikke kutter det du skal så må du kutte mer seinere. Så da kan det jo bare være tut og kjør som før med løfter om at man skal kutte mye om noen år, med eller uten lyve-kors på ryggen!
Klimakvoter
Dessuten så har man jo klimakvoter. Hvis Norge vil slippe ut mer CO2 enn det man skulle gjøre så kan vi kjøpe kvoter i andre land. Vi gir dem penger for at de skal redusere sine utslipp. Så vi kan bare pumpe opp enda mer olje og gass for å betale oss ut av problemet! Er ikke det høl i hodet? Er ikke dette et klimaparadoks i stor stil??
Katastrofe
FNs generalsekretær António Guterres har nylig sagt hvis ikke innsatsen for å motvirke klimakrisen skaleres kraftig opp, så står verden ovenfor en global katastrofe. Ja, han har til og med sagt at det er kode rød for menneskeheten.
    Kan det gå så ille? Vel, vi ser jo hvordan klima-katastrofer skjer i stadig større omfang. Den globale oppvarmingen medfører oftere ekstremvær og mer farlig ekstremvær. Vi ser hvordan temperaturer verden over stiger dramatisk, og leser om hvordan tørkeperioder tar ifra folks levebrød og mat. I Norge har vi regn og flom skapt av uværet Hans, i USA er det nesten så hele byer drukner.
Tusenvis
Ja, tusenvis av mennesker dør allerede hver uke på grunn av klimaendringene og det kan nok bare være starten. Vel, vi har jo klimaskeptikerne som sier at været alltid har forandret seg - at dette ikke skyldes menneskelig utslipp av klimagasser som CO2. Vel, vi har jo over hundre år visst at mer CO2 i atmosfæren vil gi en høyere temperatur på kloden – det er på tide at skeptikerne kommer etter!
Havene
Det som er skremmende er at det ikke bare er atmosfæren som blir varmere. Omtrent en fjerdedel av de menneskeskapte CO2-utslippene blir tatt opp av havene. Havene blir også varmere. Og hvis de blir varme nok så vil de slippe ut CO2 igjen! Da er vi i en farlig runddans!
Tundra
Smeltende tundra i Sibir og Alaska slipper ut store mengder CO2 og metan. Metan er en tredve ganger sterkere drivhusgass enn CO2. Ja, det såkalte dommedagsvelvet i permafrosten på Svalbard, og hvor frø fra hele verden skulle være trygge for den globale oppvarmingen, må nå stadig pumpes for vann! Nesten 80 prosent av CO2 på land er lagret i jorda, så varmere skog, myrer og åkre vi også gi mer CO2 i atmosfæren.
    I en artikkel i bladet Forskning for noen år siden ble det spurt om CO2 lagret i fjell og stein også kunne blir løsgjort hvis det ble varmt nok på kloden. Vel, vi får nå for all del håpe at det ikke kan skje. Artikkelen ble fjernet, men spørsmålet kunne jo noen og enhver til å bli skremt.
Selvforsterkende
Så hva skjer hvis den globale oppvarmingen blir selvforsterkende, noe det allerede er tegn som tyder på. Hva hvis mengden av CO2 i atmosfæren fyker oppover? Vel, det er nå 50 prosent mer CO2 i atmosfæren enn i førindustriell tid. Og det er svært lite som tyder på at tallet vi bli mindre – kurven for CO2 i atmosfæren går skremmende raskt oppover. På vår naboplaner Venus er det store mengder med CO2 i atmosfæren. Det er gjennomsnittstemperaturen 464 grader Celsius. Som nevnt i innledningen: Da klimaet på dunken og vi mennesker til helvete.

Terje Dahl
23/8 - 2023

 

 

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |