forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Klimaendringene:
- Joda, Norge eksporterer fortsatt kull!Kullutvinning Svalbard
Mange i Norge skryter av at vi har verdens laveste utslipp av CO2 fra vår olje – og at vi ikke eksporterer eller bruker klima-verstingen kull. Ingen av delene er sant. Vi har til og med et kullkraftverk!

Når det gjelder norsk olje, så er det utvinningen som skal være den laveste – ikke forbrenningen.
Forbrenning av norsk olje gir like store CO2-utslipp som olje fra andre land. Det er også tvilsomt om selve produksjonen av norsk olje er noe mer klimavennlig enn produksjon i andre land.
Klikk bildene for info.
Norske oljeplattformer
Norske oljeplattformer
Kloden brenner
Fase ut menneskene?
Kullkraftverket
Kullkraftverket Svalbard
Dommedagsvelvet
Dommedagsvelvet
Global temperatur
Global temperatur
CO2-utslipp
CO2-utslipp
KlimaNytt
Bladet Science dokumenterer at for eksempel Saudi-Arabia produserer olje med lavere klimagassutslipp enn Norge!
Fossile brensler
Vi har fått beskjed, gjennom vedtak i den siste internasjonale klimakonferansen, verden skal al «omstille seg bort fra» fossile brensler, som altså er olje, kull og gass. I disse dager unnskylder Norge seg med at på grunn av krigen mellom Russland og Ukraina så trenger Europa norsk gass. Vi produserer og eksporter så mye vi kan – og tjener enorme summer på det!
Olje
Vi er ikke bedre når det gjelder olje. Vi er en av verdens største produsenter og leter etter å finne mer. Vel, norsk olje dreper allerede flere mennesker enn krigen imellom Russland og Ukraina – snart flere enn alle verdenskriger tilsammen! Og mye tyder på at det kan bli dramatisk, og lynraskt, verre!
Kull
Nå det gjelder kull, så har nok den norske regjeringen også her lyve-kors bak på ryggen. Norge eksporterer fortsatt kull fra Svalbard! Gruve 7 på Svalbard skulle stenge høsten 2023, men økt etterspørsel for kull på grunn av krigen i Ukraina har forlenget driften i ytterligere to år – en beslutning som ble velsignet av næringsministeren. Krigen i Ukraina har ført til at kullprisene har steget til et historisk høyt nivå. Ett tonn kull selges nå for rundt 360 dollar (rundt 3700 norske kroner), så her gjør Norge store penger!
Kullkraftverk
Nå har Store Norske dessuten inngått en langsiktig leveringsavtale med sin hovedkunde i Tyskland, så her blir det nok tut og kjør i uoverskuelig framtid! Norge har også et kullkraftverk i Longyearbyen, som slipper ut like mye CO2 som rundt 20.000 biler! Staten er eier i Store Norske for å "bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk". Staten eier 100 prosent av aksjene i Store Norske.
Dommedagsvelvet
Har ikke norske politikere barn? Og vi som stemmer på politikerne! Det hjelper lite med olje- og gasspenger i lommeboken hvis klimakatastrofen treffer Norge og verden for fullt. I 2008
åpnet Norge det såkalte «dommedagsvelvet» på Svalbard. Her skulle permafrosten sørge for at frø fra hele verden skulle være trygge i uoverskuelig framtid. Vel, nå er det ikke lenger permafrost på Svalbard! Frølageret må kjøles ned med strøm fra kulkraftverket!!
Golfstrømmen
Hva hvis Golfstrømmen blir tvunget vekk på grunn av mer nedbør i nord, noe si allerede ser? Eller at det går enda verre? Langt verre. På vår naboplanet Venus er det 400 grader pluss på grunn av store mengder CO2 i atmosfæren. Det kan nok bli i varmeste laget for selv dem mest forfrosne nordmann!
Kode rød
FNs generalsekretær har sagt at det er kode rød for menneskeheten på grunn av den menneskeskapte globale oppvarmingen, så hvorfor i all verden er det kode grønn for norsk kull-, olje- og gasseksport - og leting etter flere oljefelt? Har vi trukket nisselua ned over ørene og øynene og innbiller oss at det er alle andre lands feil? Eller at all verdens klimaforskere tar feil? Eier vi ikke skam? Tror vi at våre oljeinntekter er helt topp?

Terje Dahl
01/03 - 2024

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |