forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

 

Kjære Deres Majestet
Det er mange år siden min datter leverte et brev til Slottet hvor hun, min polynesiske kone Emma Toematagi og jeg på vegne av landene i Stillehavet spurte om Deres Majestet kunne henstille til den norske regjeringen om å begrense norsk oljeutvinning. Dessverre så har det ikke gått slik: Norge utvinner og eksporterer stadig olje og leter etter mer.
Klimakatastrofer skjer nå i økende omfang og blir stadig mer skadelige. Ja, FNs generalsekretær har nå advart om at det er «kode rød» for menneskeheten på grunn av vårt overforbruk av fossilt brennstoff som olje, kull og gass.
    Så mitt brev fra den gang er dessverre like aktuelt idag - så jeg vil nok en gang spørre om deres Majestet kan henstille til den norske regjeringen om å redusere norsk oljeutvinning og stoppe leting etter mer olje og gass. Jeg håper at Deres Majestet kan oppfordre regjeringen om heller å søke etter andre ressurser i havet som kan gi Norge gode inntekter i nåtid og framtid på en bærekraftig måte (som mineraler, samt fisk og annen sjømat).
    Jeg blir gjerne kalt verdens første klimaflyktning fordi jeg måtet flytte fra min øy i Stillehavet. Siden år 2000 har jeg daglig lagt ut nyhetene fra de norske avisene når det gjelder klimaendringer og klimapolitikk i mitt Klima Nytt: http://www.sydhav.no/terje/klima.htm.
Dessuten skriver jeg stadig kronikker hvor jeg tar for meg klima: http://www.sydhav.no/terje/klimanytt/kronikker.htm
Kongeaksjonen med brevene: http://www.sydhav.no/terje/brevene.htm
     Jeg og familien bor nå i Australia, Norge ble for kaldt for oss.
Vennlig hilsen

Terje Dahl

PS: Kopier av brevet vil bli sendt til media.
06/12 - 2022

 

forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |