forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Nytt klimaparadoks:
Enda mer utvinning av olje og gass for å betale for skader etter klimaendringene som rammer Norge?
Flom etter uværet Hans
Flom etter uværet Hans
Klimaforskerne har for lengst advart om at Norge kan bli våtere og varmere på grunn av den menneskeskapte globale oppvarmingen, med oftere og mer skadelig ekstremvær. Nå har uværet Hans bøttet ned i deler av Norge. Så skal regjeringen ta penger vi har fått fra fossilt brennstoff, som jo har skapt klima-endringene, for å reparere skadene?

Norge har store inntekter fra salget av olje og gass, og pengene havner i nasjonalbudsjettet. Det er jo rimelig å anta de områdene som blir rammet av Hans vil
Klikk bildene for info.
Norges CO2-utslipp
Norges CO2-utslipp
Globale CO2-utslipp
Globale CO2-utslipp
Global temperaturøkning
Global temperatur
Norske oljeplattormer
Norske oljeplattformer
søke om å få penger til å reparere skadene. Det vil ganske så sikkert bli godtatt – og tatt fra nasjonalbudsjettet.
Klimaparadoks
For de rammete - personer, bedrifter og kommuner - så er det jo flott at man kan få midlene. Men er det ikke at et klimaparadoks at det er penger fra det som har skapt problemet som skal brukes? For det er vel ganske så mye som tyder på at Hans hadde en unormal styrke. Ekstremt ekstremvær. Noe vi ikke ville ha opplevd uten den menneskeskapte globale oppvarmingen.
Varmere
Klimaforskerne er selvsagt veldig forsiktige med å si det rett ut at Hans er skapt av den globale oppvarmingen, men de har jo advart oss i mange år! Og deres antagelser se nå ut til å så slå til. Ikke bare i Norge, men andre steder i Europa og verden ellers. Koden er varmere enn noen gang, havene er varmere enn noen gang. Klimakatastrofer dreper tusenvis av mennesker hver uke.
Golfstrømmen
Hva vil skje neste gang? Hva hvis en klimaendringene rammer Norge på alvor? Hva hvis det første som skjer, bortsett fra ekstremvær som Hans, at Golfstrømmen tvinger sørover på grunn av mer nedbør i nord? Da får vi klima som i Sibir siden vi ligger på samme breddegrad. Flytte til leiligheten i Spania, Hellas eller på Kanariøyene? Vel, der har de jo også blitt rammet av ekstreme temperaturer og unormalt vær. Folk der vi nok kanskje søke nordover for å komme unna varmen!
Verdenskrig
Det samme skjer i andre land – klimakatastrofer tvinger folk vekk for stedene de bor. Det blir for varmt, det blir for mye regn, det blir for tørt, man kan ikke lenger dyrke mat osv. osv. Vil folk i land som rammes storme mot andre land med våpen i hånd? Er den tredje verdenskrig i emning?
Inntektskilder
– Jeg er stolt over å kunne tilby 47 nye utvinningstillatelser sa olje- og energiminister Terje Aasland nylig.
I all verden? Vi er pukka nødt til å stoppe leting etter mer olje og gass. Bremse vår utvinning og salg dramatisk – finne andre inntektkilder, endre den lite bærekraftige måten vi lever på. Ja, selv om våre egne utslipp av CO2 ikke er så store i verdensmålestokk, så er jo vårt salg av fossilt brennstoff i aller høyeste grad med på å skape den globale oppvarmingen! Eier vi ikke skam?
Menneskeheten
Hvor når skal vi dra i nødbremsen? FNs generalsekretær António Guterres har sagt at det er kode rød for menneskeheten. Er penger i egen lommebok viktigere enn menneskehetens framtid? Viktigere enn våre egne barn?
Vi må innse at det er på høy tid å ta den globale oppvarmingen på alvor. Vi må ta av oss nisseluene og fjerne skyggelappene - og handle før det er for sent!

Terje Dahl
14/8 - 2023

 

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |