forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Hva hjelper det med klimamål hvis vi aldri får ballen i mål?
Den norske fotballspilleren Erling Haaland bøtter inn mål etter mål for den engelske klubben Manchester City, men da han ikke satte ballen i nettmaskene tre kamper fikk han kritikk. Vel, Norge har satt seg store mål for å redusere utslipp av klima-gassen CO2, men ligger langt unna målene. Hvis vi ikke får klimaballen i mål, så er det nok slik at vi kan få mer enn kritikk: Klimaet på kloden kan tape kampen – for godt!

Før det internasjonale klimatoppmøte i Egypt i november i
Klikk bildene for info.
Barth Eide og Gahr Støre
Norske oljeplattormer
Norske oljeplattformer
CO2 og temperatur
CO2 og temperatur
Prostest foran Stortinger
Protest foran Stortinget
António Guterres
António Guterres
Equinor annonse
Equinor annonse
Klimanytt
2022 forsterket Norge sitt klimamål: Norge vil kutte utslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. Jonas Gahr Støre. – Like viktig som å sette høye mål, er det å ha gode planer for å oppnå målene. Det har Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre den gangen.
Nei, statsminister Støre – gode planer har Norge ikke!

55 prosent
Forutsetningen for å nå 55 prosent kutt i Norge er betydelige reduksjoner av utslipp fra olje- og gassproduksjonen, enten gjennom elektrifisering eller å legge ned drift. Det forutsetter også betydelige reduksjoner fra industrien på fastlandet, noe som vil kreve dyr og og ny teknologi, noe som svært tvilsomt vil være på plass til 2030.
CO2  
Støre sier også at Norge skal fange den skadelige klimagassen CO2 fraktes den ut i Nordsjøen og lagre den på mer enn 2000 meter under havbunnen. Anleggene han viser til er ikke i drift. Konstruksjon ser allerede ut til å ville koste mye mer enn beregnet og det vil heller ikke bli billige å holde dem i drift. Tror neppe at det norske folk vil gå med på betale enda mer skatt. Skal Norge utvinne og eksportere mer olje og gass for å få råd? Enda mer fossilt brennstoff som vil gi en akselererende global oppvarming med flere og enda mer skadelige klimakatastrofer?
Eksportører
Norge er en av verdens største eksportører av olje og gass, men selv etter klimamøtet i Dubai sier den norske regjeringen at vi skal kjøre på som før. Lukker man øynene for at over to millioner mennesker allerede har mistet livet på grunn av den globale oppvarmingen forårsaket av fossilt brennstoff som olje og gass, og at tallet høyst sannsynlig vil øke dramatisk i nær framtid?
25 prosent
En ny klimarapport sier at dagens klimatiltak kun bidrar med å kutte 25 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030. 25 prosent - ikke 55 prosent! Og det er altså kun kutt i Norge, ikke utslipp fra norsk olje og gass i utlandet. Vi er langt unna å få sparket ballen i mål!
Kode rød
FNs generalsekretær António Guterres har advart om at det kode rød for menneskeheten på grunn av dem menneskeskapte globale oppvarmingen.
Det er forskere som mener at den voldsomme økningen i CO-nivåene i atmosfæren kan derfor få uante og kanskje katastrofale konsekvenser. 
Rødt kort
Equinor, tidligere Statoil, gir nye løfter om gasslevering til Europa også etter 2026. Konsernsjefen vil holde produksjonen av olje og gass oppe til godt etter 2030.
Ja, vi har jo sett annonsene for Equinor hvor man skryter av å være oljeselskapet som vokser mest i Europa – og jubler over spennende gassfunn i Norskehavet!
Nye områder
Og vi leter forsatt etter mer gass og olje. Ja, det pågår nå 26 utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, og regjeringen har i tillegg åpnet for leting i nye områder sør i Barentshavet.
Rødt kort
Det er jo det norske folk som velger regjeringen, men det virker som om penger i lommeboken er viktigere enn klimaet på kloden - for både folk og regjering. For å holde oss til fotballverden: Norge burde få rødt kort!

Terje Dahl
01/02 - 2024

 

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |