forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Klimaendringene:
Stikker vi hodet i sanden?- Nei, vi har ikke halvert energiforbruket vårt!
Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, startet
av FN i 1983 med Gro Harlem Brundtland som leder, konkluderte med følgende: - Den rike verden må
senke sitt energiforbruk med minst 50 prosent.
Det har dessverre gått den gale veien.

Klikk bildene for info.
Gro taler
Gro Brundtland taler
Globalt energiforbruk
Energiforbruket globalt
Temperaturstiging globale
Temperaturstiging globalt
Kullkraftverk
Kullkraftverk
Norsk kullutvinning
Norsk kullutvinning
Drivhuseffekten
Drivhuseffekten
Barn med skjermbrett
Barn og skjermbrett
Kåre Willoch
Kåre Willoch
Det var i 1987 at Brundtlandkommisjonen kom med slutt-rapporten "Vår felles framtid" (Our Common Future). Det var her begrepet bærekraftig utvikling ble lansert, og hovedbudskapet var at verdenssamfunnet må sikre at behovene til dagens mennesker blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for framtidige generasjoner.
For mye energi
Det man påpekte var at verden brukte alt for mye energi – i første rekke de rike land, som man altså mente burde redusere sitt energiforebruk med minst 50 prosent. Dette har man nok glemt bort – for man har istedet økt energiforbruket kraftig, ja nesten fire ganger så mye som det året da kommisjonen mente vi brukte alt for mye.
Verdens totale energiforbruk økte med nesten 6 prosent i 2021, det høyeste nivået noensinne, og har oppveid for den globale nedgangen i energibruken i 2020 som skyldtes de korona-bekjempende tiltakene.
Økonomisk utvikling
En analyse av energibruken etter energikilde viser at verden i 2021 brukte like mye fossil energi (kull, olje og gass) som i rekordåret 2019 – før koronaepedemien brøt ut. Tallene for 2022 er ikke klare enda, men det er tvilsom om energiforbruket har blitt redusert. Alle land, fattige og rike, føler nå at «økonomisk utvikling» er det viktigste – dette medfører selvsagt større forbruk og produksjon av varer og tjenester.
Norge
Norge er et av landene som bruker mest elektisk energi. Selv om dette selvsagt har sammenheng med at Norge er et land med kaldt klima så bruker vi uforholdsmessig mer enn land vi kan sammenligne oss med. Ja, vi ligger i verdentoppen per person!
Kullkraft
Kullkraft er fortsatt verdens største strømkilde, med de problemene som CO2-utslippene medfører i tillegg til tilført energi. EU-land fyrer opp kullkraft for å dekke bortfall av russisk gass. Tyskland, Nederland og Østerrike vil fyre opp mer kullkraft og Italia vurderer det samme. Polen og Bulgaria har varslet at de vil fortsette å brenne kull for å sikre stabiliteten i sine energisystemer.  Kina vil stadig bygge nye kullkraftverk for å tilfredsstille sin store befolking og industri når det gjelder elektrisk kraft. Selv Norge vil holde sitt kullkraftverk på Svalbard gående, samt at vi fortsatt leverer kull derfra til Tysklands industri!
CO2-utslipp
Hva med vindkraftverk, bølgekraftverk, solcelleanlegg, atomkraftverk og annet som ikke forurenser som fossile energikilder (olje, kull og gass)? Jo, selvsagt er dette bedre når det gjelder CO2-utslipp, men medfører gjerne andre problemer. Ja, atomkraft gir store mengder radioaktivt avfall som må sikres i flere hundre år. Og dessverre så hender det ikke så sjelden at ikke-forurensende anlegg blir et et tillegg og ikke en erstatning, for man trenger stadig mer energi. Energi som ikke reflekteres ut i verdensrommet som solstråler, men gir en ubalanse som kan gi større skader enn vi nok tør forstille oss.
Thor Heyerdahl
Thor Heyerdahl så klimaendringer over hele jordkloden og spurte om vi mennesker er i ferd med å utrydde oss selv. FNs klimapanel, som består av forskere fra hele verden, har advart oss i mange år, og FNs generalsekretær António Guterres  har sagt at det er "kode rød" for menneskeheten.
Overfylte lommebøker
Har vi ikke høy nok levestandard? Trenger vi enda mer penger i våre overfylte lommebøker? Er vi blitt tv-slaver som knapt beveger oss vekk fra godstolen, - er det å gå tur i skogen et tilbakelagt stadium? Må alle barn stirre på små skjermer dagen lang – til det er sengetid?
Nødbremsen
Er det ikke på tide å finne tilbake til verdier som ikke krever stadig mer og mer energi?
"Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen, for de rike samfunns vedkommende, gjennomføres med stigende komfort." sa daværende statsminister Kåre Willoch i 1997.

Er det ikke på tide å dra i nødbremsen?

Terje Dahl
21/4 - 2023

  
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |