forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
- Og nå kan vi gi El Niño skylden for den globale El Ninooppvarmingen - ikke sant?
Klimaskeptikerne hevder at den globale temperaturen er høyere enn noensinne på grunn av El Niño, men det er ikke riktig. Vi må nok ta skylden selv!

- Det lages beregninger for hva som vil skje i den tropiske delen av Stillehavet. Så langt gir de et tydelig signal om en kommende El Niño, forteller Rasmus Benestad som er senior-forsker ved Meteorologisk Institutt og har
Klikk bildene for info.
Rasmus Benestad
Rasmus Benestad
Globale CO2-utslipp
Globale CO2-utslipp
Global temperaturøkning
Global temperatur

forsket på vær og klima siden 90-tallet.
Jesusbarnet
El niño betyr "guttebarnet" på spansk og refererer til Jesusbarnet på grunn av årstiden El Niño-fenomenet vanligvis inntreffer. Denne havstrømmen i Stillehavet gir gjerne endringer av været mange steder i verden – også i Norge. Klimaskeptikerne mener at havstrømmen også har skylden for den den globale temperaturen nå er høyere enn ingensinne.
Klimaforskerne
Klimaforskerne ved verdens ledende institutter og universiteter er ikke enige, de sier at deres forsking viser at den globale oppvarmingen vi opplever idag er menneskeskapt. At det er vårt forbruk av fossile brennstoff som olje, kull og gass som gir en økt mengde CO2 i atmosfæren som medfører høyere temperatur.
Verdenshavene
De siste målingene viser også at verdenshavene er varmere enn noensinne. Havene tar opp størstedelen av den CO2 vi slipper ut, og forskerne frykter at hvis havene blir enda varmere så vil de starte å slippe ut CO2 igjen. Det er jo også slik at varmere hav gir med energi til sykloner, så når syklonen Nigel bøttet ned regn over Norge, så får vi nok ta en del av skylden selv!
Selvforsterkende
Det mange nok ikke er klar over, eller vil innse, er at mengden av CO2 i atmosfæren kan stige enda mer enn vi opplever idag fordi den globale oppvarmingen også kan være selvforsterkende. Uansett om vi tar havene med i bildet eller ei. Det er jo slik at varmere temperaturer gjør at is og tundra smelter og slipper ut store mengder CO2 (istedet for å reflektere solstrålene).
Støv
Et annet moment å ta med i bildet er at støv fra forurensing, som fra fabrikker og biler, nå syntes å bremse den globale oppvarmingen litt fordi mindre solstråler treffer kloden vår. Så hva skjer hvis vi tar den globale oppvarmingen på alvor og reduserer bilkjøring og bremser produksjon som skaper CO2? Vil da den globale oppvarmingen skyte fart så raskt og dramatisk at det for alvor blir "kode rød" for menneskeheten, som FNs generalsekretær António Guterres advarte om?
Solmaksimum
Nok negativt? Nei, dessverre - det er mer. For det er jo også slik at jordbanen og hellingsvinkelen endrer seg. Kloden vil nå inn i en bane som er nærmere solen. Og solen går nå med raske skritt inn i en fase med solmaksimum – med solflekker som sender enda mer energi mot oss.
    Er det ikke på tide å våkne opp og handle – før det er for seint? Er ikke artens overlevelse det viktigste? Er ikke våre barn viktigere enn vår egen lommebok?

Terje Dahl
15/10 - 2023

 

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |