forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

DommedagsvelvetDommedagsvelvet
på Svalbard smelter, men vi gir blaffen??
Det var i 2008 at Norge med store festligheter åpnet det såkalte «dommedagsvelvet» på Svalbard. Her skulle permafrosten sørge for at frø fra hele verden skulle være trygge i uoverskuelig framtid. Nå har den globale oppvarmingen gjort at permafrosten smelter, men Norge skal fortsatt utvinne olje og gass - og lete etter mer. Har vi gått helt fra sans og samling?

Klikk bildene for info.
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg
António Guterres
António Guterres
21,7 grader på Svalbard
21,7 grader på Svalbard
Temperaturstiging
Oslo og Svalbard
Velvet tidligere!
Velvet tidligere!
Norske oljeplattormer
Norske oljeplattformer
Energiforbruket øker
Energiforbruket øker

Det var daværende statsminister Jens Stoltenberg som åpnet frøvelvet med politikere, kjendiser og forskere tilstede.
– Dette er en moderne Noahs ark, sa Stoltenberg stolt.– Om én art går tapt, kan vi likevel starte på nytt her på Svalbard.
Homo sapiens
Vel, han tenkte nok ikke på arten Homo sapiens, for om vår art går tapt så hjelper det lite å ha frø i dommedagsvelvet!     Jens Stoltenberg ga seg ut for å være så opptatt av miljø, men det skjedde ikke noe positivt for klimaet da han var statsminister. Han lovet at Norge skulle redusere sine utslipp av klimagasser som CO2, men tidspunktet for reduksjonene lå fram i tid. Ja, så langt fram i tid at hans regjering ikke ville kunne holdes ansvarlig hvis man ikke nådde målet. Noe den ikke gjorde.
Kode rød
Thor Heyerdahl, som døde i 2002, så klimaendringer over hele kloden og fryktet at vårt overforbruk av fossilt brennstoff kan true levevilkårene for menneskene. Ja, FNs generalsekretær António Guterres sa i 2021 at det er "kode rød" for menneskeheten på grunn av forbrenning av olje, kull og gass.
Varmere og varmere
Det er ingen tvil om at det blir varmere og varmere på kloden. De siste åtte årene, fra 2015 til 2023, er de varmeste som er målt siden man startet å måle jordens overflatetemperatur for 170 år siden.
Menneskeskapt
Klimaforskerne ved verdens ledende universiteter og institutter er enige om at denne globale oppvarmingen er menneskeskapt. Det finnes ingen forskning som viser noe annet!
Selvforsterkende
Det som er mest skremmende er at den globale oppvarmingen allerede kan være selvforsterkende. Is og snø smelter og gir mørkere områder som ikke reflekterer sollyset. I Sibir, Canada og andre steder smelter frossen tundra og slipper ut store mengder med drivhusgassene CO2 og metan. Metan er mer enn 30 ganger sterkere som drivhusgass enn CO2, og selv om den ikke danner et lag i atmosfæren som CO2 så aner man nå at utslippene av metan er langt farligere enn man tidligere trodde.
Klimakatastrofer
Vi har allerede klimakatastrofer, akkurat som forskerne har advart oss om. Tusenvis av folk dør hver uke. Tørke, flom, branner, uvær. Og det er jo bare starten. Men Norge pumper fortsatt olje og gass. Vi eksporterer mer enn tidligere og leter stadig etter mer.
Nye letetillatelser
- Jeg er stolt over å kunne tilby 47 nye letetillatelser sa olje- og energiminister Terje Aasland nylig og la til at Norge skal utvikle og ikke avvikle norsk sokkel.
    Og tro det eller ei: Norge eksporterer fortsatt kull fra Svalbard! Den siste kullgruven til Store Norske, Gruve 7, skulle legges ned, men man finner stadig unnskyldninger for å holde den gående. Som krigen mellom Russland og Ukraina, som har medført mangel på energi i endel land. At verden skulle redusere energiforbruket har man forlengst glemt bort!
Lukker øynene
Men hva er galt med den norske regjeringen? Lukker man øynene for at klimakatastrofer skjer oftere og oftere? Nekter man å se på bildene fra dommedagsvelvet som viser at man ikke lenger har snø der, ikke engang om vinteren?
Og hva er galt med oss som stemmer på politikerne som vil kjøre på som før?
Er det som i ABBA-sangen: "Money, money, money"?

Terje Dahl
14/2 - 2023

(For andre av Terjes artikler/kronikker i KlimaNytt - klikk her)
 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |