forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Utryddelse ved varmere klodeKlimaendringene:
"Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen, for de rike samfunns ved-kommende, gjennomføres med stigende komfort."
Dette sa Kåre Willoch i 1997. Han var stats-minister i Norge fra 1981 til 1986 – og var ansett for å være et av Norges klokeste hoder. Han døde
i desember ifjor, men ordene hans lever videre.

Kåre Willoch
Kåre Willoch
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg
Norske oljeplattformer
Norske oljeplattformer
Kullutvinning Svalbard
Kullutvinning Svalbard
Global temperatur
Global temperatur
Havstiging
Havstiging
Globalt energiforbruk
Energiforbruk
Global e CO2 utslipp
CO2-utslipp
Kyoto-konferansen ble holdt i 1997, da konkluderte man med at landene er forpliktet til å redusere utslipp av klimagasser. Det har vært holdt internasjonale klimakonferanser både før og etter Kyoto. Den første ble holdt i FN-hovedkvarteret i 1979, hvor man oppfordret verdens land til å forhindre potensielle menneskeskapte klimaendringer.
Lyvekors
Selv om man er enige om at utslipp av klimagasser må reduseres så er det ingenting som skjer hvis man ikke gjør det. Det er bare målsettinger, som ikke er rettslig bindende. «Vi prøvde, men vi klarte det ikke», kan man si når man ikke når målene. Og det er gjerne slik at regjeringen legger målsettingene langt fram i tid. «Det var den forrige regjeringen – ikke oss!», kan man jo hevde i ettertid - med eller uten lyvekors på ryggen.
Jens Stoltenberg
Dette å sette målene til etter neste valg var nok Jens Stoltenberg den første til å få gjennomslag for. Da han var statsminister fra 2000 til 2001 og så fra 2005 til 2013, var han jo tilsynelatende veldig miljøbevisst, men ingenting skjedde. Hans mål om reduksjoner lå alltid så langt fram i tid at han ikke kunne holdes ansvarlig hvis man ikke nådde dem.
Grønne skiftet
Vår regjering skryter nå av å være igang med det såkalte «grønne skiftet», som betyr at Norge skal bli et lavutslipps-land. På regjeringens nettsider kan man lese at Norges mål er å redusere utslippene av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Høres jo flott ut, men vi er langt, langt unna å nå det målet – og hva med den oljen og gassen som Norge eksporterer? Utslippene herfra taes ikke med! Og vi skal fortsatt lete etter mer olje og gass! Det henger ikke på greip! Norge har fått advarsler fra FN, men har stadig så gode unnskyldninger, seinest korona-epidemien og Ukraina-krigen.
Kull
Ikke nok med at vi utvinner og eksporterer olje og gass. Vi eksporterer fortsatt kull fra Svalbard, minst til 2025. Store Norske, som er et statlig selskap, har nå fått en avtale med et tysk selskap om å levere kull til industriproduksjon!
Energi
Hva med energiforbruket? Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, Bruntland-kommisjonen, konkluderte i 1983 med at den rike verdens energiforbruk måtte reduseres med minst 50 prosent. Det gikk ikke slik - vi har derimot økt energiforbruket kraftig!
Ole Brumm

Det blir litt sånn Ole Brumm av det hele: «- Jo takk begge deler!» Vi skal redde kloden fra klimakrisen, men vi skal fortsatt fortsette med det som skaper klimaendringene!
    I mange år har vi prøvd å lure oss unna våre oljesynder med det som heter klimakvoter. Penger som skal gå til utviklingsland så de kan stå imot klimaendringene. Stå imot klimaendringer som vi har vært med på å skape - og med penger fra det som gir klimaendringene! Høl i hodet – eller hva?

Lagre CO2
Noe som jo kan se ut som en positiv nyhet er at Norge vil ta opp CO2 og lagre det under havet. I hullene som er igjen etter at vi har pumpet opp olje og gass. Vel, pumping av CO2 ned i hullene gjør også at man kan få opp mer olje. Olje som forbrennes og gir mer CO2. Vinningen går opp i spinningen. Dessuten finansieres fangstanleggene av den norske staten
– altså med oljepenger! Og hva skjer hvis jordskjelv eller bevegelser av de tektoniske platene får havbunnen til å sprekke - og enorme mengder med lagret CO2 slippes løs?
"Livets gass"
Oljeselskaper og storindustri lager dyre annonser og betaler «forskere» for at de skal kunne hevde at vi ikke har en global menneskeskapt oppvarming. Forsking som bekrefter deres påstander finnes ikke! Og så har vi de som kommer med tullete argumenter i debattspaltene. Som at «Norge har verden reneste olje» til «CO2 er livets gass», til feilaktive påstander om at isen i Antarktisk øker eller at havet slettes ikke stiger.
Unnskyldnnger
Det er jo klart at folk flest ikke ønsker å føle ansvar for klimaendringene – og derfor kan komme med de merkeligste unnskyldninger og påstander. Det er jo langt mer positivt å lese om gode norske fotballspillere og billige reiser til Syden enn klimakatastrofer – ikke sant? Men har de ikke barn - som skal leve med elendigheten vi voksne ser ut til å skaffe dem?
Golfstrømmen
Det er svært naivt å tro at en klimakatastrofe ikke kan treffe Norge – eller merkbare klimaendringe (vi har allerede fått et litt varmere og våtere klima, slik FNs klimapanel beregnet). Ja, hva hvis mer nedbør i nord eller vann fra smeltende tundra tvinger Golfstrømmen sørover, noe russiske forskere har advart om - da få vi klima som Sibir siden vi ligger på samme breddegrad!
Handle
Vi har i snart 150 år kjent til at CO2 i atmosfæren er med på å bestemme temperaturen på kloden: Med for lite ville det være for kaldt for menneskene, med for mye blir det for varmt! Bare se på vår naboplanet Venus – der er det store mengder CO2 i atmosfæren og temperaturen er 400 grader pluss. Det kan nok bli i varmeste laget for selv den mest frosne nordmann! Er det ikke på tide å slutte med selvbedraget og handle - før det er for seint?!


Terje Dahl
1/9 - 2022
 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |