forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Klimaendringene:
- Jo, du og jeg er medansvarlige for at tusenvis av mennesker dør hver uke!
Brann og barn.Norge eksporterer rundt 2 millioner fat olje per dag - og er dermed med på å skape klimaendringer. Klimaendringer som dreper 5 millioner mennesker hvert år - et tall man regner med vil øke i årene framover. Og du og jeg i alle høyeste grad medskyldige.


Det er ingen tvil om at kloden vår har blitt varmere. Målet i Parisavtalen fra 2016 var å forhindre at den globale oppvarmingen øker med mer enn 1,5 grader, og at verdens klimagassutslipp blir null innen 2050. Dessverre så er vi ikke i rute for å nå målene. Jorden er allerede 1,1 grad varmere, og temperaturen stiger raskere og raskere.
Dommedagsvelvet
Noen steder har det økt så kraftig at det er nesten ufattelig, tenk at det har vært 21,7 grader pluss på Svalbard! Ja, det såkalte "dommedagsvelvet" hvor frø fra hele verden skulle være sikret mot klimakatastrofer
lekker nå ned vann ovenfra -
Klikk bildene for info.
Dommedagsvelvet
Dommedagsvelvet
Drivhuseffekt
Drivhuseffekt
Norske plattformer
Norske plattformer
Smeltende tundra Sibir
Smeltende tundra Sibir
Norsk kullutvinning på Svalbard
Norsk kullutvinning
Equinior-annonse
Equinor annonser
Equinor-annonser
Millioner mennesker  dør
Millioner dør
C=2 og global tempertaur
CO2 og temperatur
KlimaNytt
permafrosten har smeltet!
Drivhusgasser
Klimaforskerne ved verdens ledende universiteter og institutter sier at deres forskning viser ta vi mennesker har skylden – at det skyldes våre utslipp av drivhusgasser som karbondioksid, CO2. Ja, det finnes faktisk ikke noen forskning som viser noe annet! De skadelige drivhusgassene kommer av vårt forbruk av fossilt brennstoff som olje, kull og gass.
Equinor
Norske Equinor er en av verdens største oljeprodusenter/
-eksportører og en den nest største leverandør av gass til Europa. Ja, Norge eksporterer rundt 2 millioner fat olje - per dag! Og fatene settes ikke på hylla. Oljen brennes opp av bilmotorer, forbrennes i kraftverk og varmeovner, fyrer opp fabrikker og holder kommersiell og industriell trafikk i farta, samt holder nasjonal og internasjonal skipstrafikk gående.
Reneste
De såkalte klimaskeptikerne sier at Norge har verden reneste olje, men det er selvsagt feil. Norsk olje er ikke noe renere enn råolje pumpet opp i andre land. Det er utvinningsprosessen hvor man mener at Norge er best når det gjelder utslipp, men selv det kan være en sannhet med modifikasjoner. Tallene viser at noen land høyst sannsynlig er flinkere enn oss!
Metan
Hva så med gass? Vel, naturgass inneholder 98% metan, som er mer enn 30 tredve ganger sterkere som drivhusgass enn CO2. Man trodde likevel at metan ikke var så skadelig som CO2 fordi den ikke varer så lenge i atmosfæren. Dette har man begynt å ane er feil – at metan i aller høyeste grad er med på å skape den globale oppvarmingen. Ja, det slippes nå ut enorme mengder metan fra smeltende tundra i Sibir og Canada! Men det er jo flott at Norge ikke bruker eller eksporterer kull, som jo er den verst forurenseren – ikke sant? Vel, Norge eksporterer faktisk fortsatt kull fra Svalbard til Tysklands metall-industri!
Annonser
Siden staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor er du og jeg med på å eksportere oljen som skaper klimaendringene som nå altså dreper mennesker hver dag. Equinor het jo tidligere Statoil, men forandret navn i 2018.
    - Vi har valgt et navn som forteller om en aspirasjon om å være med å forme en fremtid, sa Equinors kommunikasjons-direktør Reidar Gjærum dengang. Vel, på tross av store og dyre annonser i media hvor man påstå at Equinor står for en utvikling som er positiv for miljø og mennesker, og at man firmaet arbeider for en grønn framtid så forteller Equinors årsrapport for 2002 at 86 prosent av investeringene var i fossil energi. Kun 14 prosent av investeringene gikk til fornybar energi og lavkarbon-løsninger.
    - Jeg er stolt over å kunne tilby 47 nye utvinningstillatelser, uttalte Olje- og energiminister Terje Aasland nylig og sa at Norge skal utvikle og ikke avvikle norsk sokkel.
Dør
Mer enn fem millioner mennesker dør i verden hvert år på grunn av temperaturer utenom det normale, ifølge en studie ledet av australske Monash University.
    Forskere fra 43 land, blant dem Sverige, har samlet tall og data fra dødsregistre og sammenholdt dem med temperaturmålinger på mer enn 750 steder over hele kloden i perioden 2000 til 2019.
   Forskerne konkluderer med at nesten hvert tiende dødsfall i verden inntreffer for tidlig på grunn av sterk hete eller kulde utenom det normale. Norske data er med i materialet. Det skremmende er at tallet kan øke dramatisk hvis vi ikke gjør noe lynraskt for å stoppe den globale oppvarmingen.
Ansvar
Norge slipper ut flere tonn mer CO2 per innbygger enn det globale gjennomsnittet. Så hvorfor føler vi ikke ansvar? Hvorfor gjør ikke Norges regjering og storting alt de kan får å styre Norge mot en utvikling hvor vår utvinning av olje og gass erstattes av andre og mer miljøvennlige inntektskilder? Kan det være at politikerne sitter en en såkalt «Catch22»-situasjon: Vil de redde klimaet og redusere antall mennesker som dør, gjennom en reduksjon av norsk olje og gass produksjon/eksport så mister de mulighetene fordi vi ikke stemmer på dem. Siste valg viste at mange fortsatt stemmer på de som lover mest penger og minst skatt. Er ABBA-sangen «Money, money, money» fortsatt like aktuell? Er penger i egen lommebok viktigere enn å hindre at våre handlinger dreper for fote i andre land? Lukker vi øynene for at klimakatastrofer også kan ramme Norge? Er vår egoisme viktigere en framtiden til menneskeheten? Og framtiden til våre egne barn?
Hva i all verden har skjedd med oss?

-----------

Terje Dahl
28/3 - 2023

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |